Richard Sörman: Våga språnget: att bli nationalist är inte att bli extremist

Ibland måste man våga språnget. Man måste våga sig ut i det okända. Ofta blir det inte så farligt. Man överlever. Kanske växer självkänslan. Och är man den som hoppar först kommer de andra snart börja hoppa efter.

Många svenska opinionsbildare borde våga språnget. De borde våga lita på sin intuition. De borde våga förflyttningen, ompositioneringen. För de har ju rätt. Det de känner på sig stämmer. Det är sant: vi lever i en mardröm. Vårt land verkar ha bestämt sig för att begå kulturellt självmord. Det svenska får inte finnas. Dess värde förnekas. Mångfalden är en påbjuden religion. Hysteri och idealism styr vårt land istället för klokskap och realism. Vid sidan av står våra grannar och skakar på huvudena och undrar vad vi håller på med.

Så, kära opinionsbildare, politiker och skribenter, kom till saken! Håll er till det väsentliga! Ägna lite mindre energi åt rättigheter och skyldigheter och brott och straff och utbildning och arbetsmarknad och integration och segregation. Eller bättre: gör det, men ta också tydlig ställning. Stå upp för kung, fosterland och svenska folket! Hur svårt ska det vara? Det är faktiskt ”att vara eller inte vara” som är frågan, den mest grundläggande frågan. Det handlar inte längre om vilket Sverige vi ska ha utan om vi ska ha något Sverige värt namnet överhuvudtaget. Får Sverige finnas? Finns ett svenskt Sverige om 300 år? Har vi något intresse i att det ska finnas ett svenskt Sverige om 300 år? Har vi något ansvar för att det ska finnas ett svenskt Sverige om 300 år?

Och nej. Jag är inte extremist. Och det är inte ni heller. Vi tror på demokrati. Vi tror på mänskliga rättigheter. Vi tror på internationellt samarbete och vi tror på rimliga mått av immigration och öppenhet mot andra kulturer. Vi tror på försiktighet och ansvar. Vi tror på samarbete och konsensus.

Och varför skulle vi inte tro på det? Vi är väl svenskar? Ska vi vara rädda för oss själva? Vi älskar svenska värderingar. Vi brukade hylla det rimliga, det förnuftiga. Vi brukade säga att lagom är bäst. Vi är ett frihetsälskande folk och sedan 200 år tillbaka kan vi också kalla oss ett fredsälskande folk. Det är ingen skam att vara svensk.

Jag erkänner att jag har en tendens att irriteras mer på tvekande vänner än på öppna motståndare. Motståndarna vet man var man har. De vill krossa oss. Punkt. Det är de allierades vankelmod som skaver eftersom deras eftergivenhet blir till en del av motståndarnas styrka.

Var inte så svaga! Det är inte intellektuellt eller moraliskt ohanterligt att komma ut som ”nationalist” (eller kalla det vad ni vill) och öppet erkänna det självklara att våra samtida samhällsutmaningar hade varit betydligt lättare att hantera om vi inte hade haft den omfattande immigrationen och slutsatsen av detta måste bli att vi nu sätter stopp för ytterligare flyktingmottagning och dessutom börjar underlätta för människor att återvända till sina hemländer? Och varför ska det vara så svårt att erkänna att nationalitet och identitet inte bara är medborgarskap men också ursprung och kultur? Det är väl en självklarhet även om det inte går att dra några exakta definierbara gränser för när man är det ena eller det andra. Det finns massor av komponenter av verkligheten som inte är exakt definierbara eller som inte delvis ingår i alla enheter. Det hindrar inte att de är verkliga i alla fall. Och varför ska det vara så svårt att framhålla att Sverige ska vara ett i huvudsak svenskt land? Allt annat är fullständigt absurt. Och om det nu är så att det inte står skrivet i stjärnorna att Sverige ska vara ett svenskt land så kan vi som identifierar oss som svenskar säga att vi tänker se till att det blir så och om någon annan har en annan uppfattning om saken så får vi väl helt enkelt slåss om det. Det är inte en extrem ståndpunkt att vilja bevara sitt lands kulturella identitet (allt förändras hela tiden naturligtvis men det kan förändras långsamt och över tid och framför allt på villkor som man själv bestämmer). Det är motsatsen som är extrem. Det är självförnekelsen, självhatet som är det nya, det markerade, undantaget, det avvikande, det orimliga.

Grupptänkandet är antagligen den stora boven i dramat: konformismen, rädslan att sticka ut, rädslan att inte få vara med. Men försök lyfta blicken och se de stora perspektiven. Sverige har funnits i tusen år och borde rimligtvis kunna finnas i tusen år till. Vi som lever nu utgör den senast tillkomna och än så länge inte slutna länken i en lång kedja av generationer som sträcker sig tusen år tillbaka i tiden och det vore väl ändå skamligt om det vore just vi som valde att inte bygga den vidare. Det vore sorgligt om det bleve just vi som sa att den nationella och kulturella gemenskap som under tusen år bidragit till att skänka åtminstone någon form av språklig och kulturell kontinuitet och beständighet i en komplex och föränderlig värld inte har något särskilt värde och att den kan kastas på sophögen som ett stycke skräp vi inte längre vill veta av.

Visst lever vi i en tid av globalisering och förändring och även vi bör såsom vår konung leva för Sverige i tiden, men vi lever också i ett tidevarv av nationella reaktioner mot globalismen. Vi har gått längre än de flesta andra i förnekandet av kultur och identitet och det är rimligt att vi nu stannar upp och stärker vår självkänsla, stärker vår gemenskap, stärker vår självmedvetenhet. Den som står stark och självsäker har råd att vara tolerant och öppen mot andra. Den som ser sin existens hotad blir rädd och överreagerar till sist med våld och desperation.

Så våga språnget! Överge utopisternas, idealisternas och de renläriga liberalernas universella språkbruk där principer om allas lika värde och alla människors rätt till allting överallt på vår jord får stå över vår egna självklara rätt att existera som folk och kultur på våra egna villkor. Inte bara individer utan även länder och kulturer mår bra av integritet. Vi mår bra av självmedvetenhet, vi mår bra av att ta hand om oss själva, av att äga oss själva, av att själva sätta villkoren för förändring och öppenhet. Kräv av våra politiker att de i första hand tar hand om vårt land, vår kultur, vår identitet men också vårt folk och våra svaga. Allt annat är integritetslös dårskap. Det är jantelag och osäkerhet. Låt dem inte kalla er extremister. Vi är inga extremister.

Titta på Youtube-klippet där Annie Lööf säger att vi kan ta emot så många invandrare att vi på några årtionden blir 40 miljoner ”svenskar”. Det är extremism. Det är de som bara vill ”framåt” som är de verkliga extremisterna. Det är de som vill ha mer överstatlighet i form av EU-samarbete som har en historiskt sett högst märklig syn på värdet av vårt självbestämmande. Det är de raffinerade sofister som med hjälp av förment vetenskapliga teorier förnekar alla kopplingar mellan ursprung och identitet som står för det orimliga. Det är de vänsterpräster i kyrkan som identifierar Guds gudomliga godhet med sina egna partiers politik som har totalitära tendenser eftersom de uppenbarligen anser sig ha Gud och den gudomliga rättfärdigheten på sin sida. Det är de partier som ser sina demokratiska motståndare som den svenska historiens fiender (eftersom de befinner sig på ”fel sida av historien”) som ska sänka tonläget och ödmjukt acceptera att det måste få rymmas olika åsikter i en demokrati.

Så ta klivet! Sluta ställa frågor vars svar är självklara eller meningslösa. (”Ska vi har det så här?”) Sluta klaga över immigrationens självklara följder när det är immigrationen i sig som är det huvudsakliga problemet. Sluta spela dumma genom att antyda att människor från djupt traditionalistiska länder på samma sätt som vi ska kunna acceptera och hantera moderna principer om jämlikhet och demokrati. (Och nej: jag talar inte om alla individer, jag dömer inte ut alla individer med hänvisning till deras ursprung. Jag talar om statistiskt mätbara tendenser hos människor när det gäller attityder till religion, kvinnors frihet, äktenskap, arbete.) Sluta beklaga er över segregation inom skolan eller på bostadsmarknaden när sanningen är den att människor ofta vill bo tillsammans med sina egna och att många svenskar faktiskt inte är särskilt intresserade av att bo i invandrartäta områden.

Jag lovar. Det är befriande att inse att man kan stå upp för kung och fosterland och för ett svenskt Sverige utan att det gör en till en brunblå och bakåtsträvande fanatiker. Nationalist är det nya normala. Sverige har inte varit normalt. Vi har inte praktiserat försiktighet och måttlighet. Nu finns ett starkt behov att korrigera kursen när det gäller samhällsutvecklingen och att återigen knyta an till värden och värderingar om nation och gemenskap vi trodde vi inte längre behövde.

Våga språnget!

Richard Sörman är docent i romanska språk och arbetade i tjugo år som forskare och universitetslärare i franska. Han ser sig gärna som sprungen ur en konservativt sinnad arbetarklass där man tror på sunt förnuft och tänker själv. Han är född och uppvuxen i Östergötland men bor sedan många år i Uppsala. Det akademiska arbetet har framför allt behandlat det franska 1600-talet och vad han själv anser att han lärt sig är framför allt att hysa respekt för de värden och mekanismer som höll ihop det förmoderna samhället.

65 reaktioner på ”Richard Sörman: Våga språnget: att bli nationalist är inte att bli extremist

 1. Anders F1 skriver:

  Något har hänt. Först JBP i Skvalan av alla ställen. Ja, felstavat med avskit. Ja, även det. Sedan Douglas Murray i P1 igår! PK-folket riskerar själva att bli avklädda. Men visst, det beteendet har de ju.

  Gillad av 8 personer

  • Emund skriver:

   Trodde du skojade men det stämmer faktiskt, igår i P1 StudioEtt, 22 min. in. Typiskt att reportern underlåter att översätta när han talar klarspråk. Kommer hans bok på svenska? Den finns på norska bl.a.

   Gillad av 3 personer

 2. G Sträng skriver:

  Vad har kungen med nationalism att göra? Avskaffa, tillsammans med statskyrkan. Sekulär republik, för bövelen, annars får det vara.

  Gilla

  • gmiksche skriver:

   Stå upp för kung…? Mina tankar går åt samma håll. Monarkin är förbrukad. Om den fortfarande hade en uppgift borde kungen för länge sen höjt rösten som högste företrädare för nationen. Alla skulle lyssnat, tvingats lyssna, glada eller upprörda. Kungafamiljen skulle exempelvis kunnat avstå från att förgylla Nobelfestligheterna där riksdagens företrädare för ett nationellt sinnat Sverige demonstrativt utesluts. På samma sätt som Vasaätten för tvåhundra år sedan har Bernadotterna gjort sitt. Förbrukade symboler. Historiens avfallskorg rymmer dem väl.

   Gillad av 6 personer

   • Aurora skriver:

    Kungen har ingen makt sedan 70-talet. Palme och sossarna var en hårsmån från att kuppa bort monarkin. Gamle kungen tvingades avsäga sig all makt för att få sitta kvar.

    Gillad av 2 personer

   • Dzopkyoskalv skriver:

    Kungen är ju inte mer än människa, som bor i pk-högborgen Stockholm dessutom, hade pk kämpats ner så hade han bytt fot. Visst kunde man önska att han gick i bräschen för Sverige och ordnade ett nytt Stockholms blodbad men det är inte så lite begärt.

    Gillad av 3 personer

   • gmiksche skriver:

    Vad ska han då vara kung för? För att flyta ovanpå med barn och barnbarn till ingen nytta annat än att ge stoff till kvällstidningar och andra blaskor. Samt att dekorera några slott med sin och sin familjs närvaro.

    Sedan början av 1500-talet har Sverige haft tre kungar som utmärkt sig genom stort personligt mod: Gustav Vasa, Gustav Adolf II och Karl XII. Vad än man tycker om deras krigiska bedrifter, men det är en annan sak. De har vågat sina liv och två av dem har dött i strid. Medan de allra flesta europeiska monarkerna under samma period dirigerat sina arméer på tryggt avstånd från frontlinjen. Då borde man väl kunna begära att vår egen kung att han visade lite mod i en kamp som i vart för hans del inte gäller liv och död. Men väl för hans och våra efterkommande.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Ja, Gerhard, låt oss jämföra med Republik Österreich. Thomas Klestil, Pussi Bär och nu van der Bellen. Tre starka argument! Vilken av dem gick i bräschen? Kanske Klestil när han mellan sina #metoo-episoder organiserade saktioner mot sitt eget land!?

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    Hård konkurrens. Jag håller på van der Bellen. Just nu på resa i Mellanöstern. Som väluppfostrad president tackar han Christian Kerns vänner med en Kratzfuss i bästa österrikisk tradition.

    Gilla

  • Den Sista Karolinen skriver:

   ”Vår kung” känner nog endast lojalitet mot sitt apanage och globalisterna.
   Annars håller jag med skribenten.
   Lämna tangentbordet, gå ut på gatorna och demonstrera med Gula Västarna istället. Mot landsförrädarna! Mot Sverigehatarna! Mot globalisterna!

   Kom ihåg, alla kommer någon gång få frågan från sina barn: hur kunde ni låta det ske? Varför gav ni bort landet?
   För övrigt dog min kung i Norge för 300 år sedan!

   Gillad av 4 personer

 3. Aurora skriver:

  Vet inte vad som är den stora boven i dramat; grupptänkandet eller något annat. Vet dock att sedan 20 år är det omöjligt att hävda någon svensk etnicitet eller rätt till svenskt territorium. För svenskar i alla fall. Nationalism är idag lika med fascism. Macron hävdade i försök till pk-politisk balansgång, och slog knut på sig själv, att nationalism var fult och fascism (han är ju globalist) men att vara patriot var fint. Franska nationalsången är ju starkt patriotisk så han skulle försöka få ihop ekvationen. Nu är det ju emellertid så att utan nation blir det omöjligt att vara patriot.

  Gillad av 3 personer

 4. En primordial ursoppa skriver:

  PK-ister har fått för sig att gränser i sig utgör något dåligt. Men en värld utan gränser skulle störta samman. Gränser återfinns överallt. Och håller ihop den. För några miljarder år sedan fanns bara encelligt liv. Nu finns åtskilliga tusentals arter av sammansatt liv. Alla med sina gränser. Själv består du av miljarder celler organiserade till olika organ, som lungor, hjärtan och en hjärna att tänka med. Överallt hittar vi särskiljande membran. Astronomen hittar solar, månar, och planeter. Och galaxer som långsamt roterande stjärnsystem. Som även de klumpar ihop sig till galaxhopar och superhopar, med sina gränser, utdragna till gigantiska trådar. Där finns även händelshorisonter runt svarta hål. Och att himlen är svart om natten beror även det på gränser. Att ljus från flertalet galaxer inte når fram till oss, i expanderande universum. Förr en paradox. Kallad Olbers’ paradox. Numera löst, som ett gränsproblem. Även materien själv är uppbyggd inom vissa gränser. Det finns molekyler, atomer, protoner, neutroner och kvarkar. Och ett helt batteri med andra gränssättande partikelfamiljer. Så finns du själv. En gräns mot alla övriga. Så familjen. Dina vänner. Och länder. Men plötsligt blir gränser fel, för den fanatiske PK-isten. Vill PK-isten egentligen leva i primordial ursoppa? Innan universums inflation blåste upp vår tillvaro? Eller möjligen som en kompromiss – som en encellig varelse med enbart ett tunt membran mellan honom själv och övriga världen? Om inte ens det, kanske då fara fram som en neutrino genom jordklotet, utan att ta särskild notis om övrigas gränser? PK-ister har fått gränser på hjärnan. Särskilt landgränser. Speciellt den svenska. De har rentav blivit besatta av den. Och inbillar sig att världen kan fungera helt gränslöst. När det är just gränser som håller världen samman. Även i människornas värld. Även i PK-istens.

  Gillad av 9 personer

  • Göran Holmström skriver:

   Gillade din tanke om svarta hål. Roger Penrose skissade på ett kraftverk vid händelsehorisonten på ett svart hål och menade att ett sådant skulle rent teoretiskt ger mer energi än något annat. Han slingrade ur sig bekymret med dragningskraften på det teoretiska kraftverket, med den enkla förklaringen att den håller sig kvar.
   Själv finner jag svarta hål skrämmande och komplicerade, både som naturens fenomen och inom skatteverkets ständiga hunger efter mer pengar.

   Gillad av 2 personer

   • i durbars sand skriver:

    Haha, en snöskoteråkande Penrose-läsare, du kan få låna min bok om rumtidens storskaliga struktur av Hawking och Ellis. Kindberg-Blabla har fel, det är stadsbor som är korkade, men de skall fan inte dra ner oss andra i sitt svarta hål.

    Gillad av 1 person

 5. K. Ulvert skriver:

  ”– För två veckor sedan, den 27 januari, uppmärksammar vi ju alltid förintelsens minnesdag och de sex miljoner judar, romer, hbtq-personer, funktionsnedsatta och andra som föll offer för hatets onda krafter för 74 år sedan, fortsatte hon.
  – Med nationalismens återkomst och med främlingsfientlighetens återkomst så har detta blivit ett politiskt verktyg igen. Och vi får aldrig hamna i händerna på de extrema krafterna igen.”
  -Cecilia Wikström om EU-valet.

  Nu har man väl använt de 6 miljonerna en gång för mycket. Man kan inte pådyvla en sådan händelse på allt man ogillar utan att den blir devalverad till en obetydlighet. Att vi vill kunna gå ut på stan en kväll utan att riskera våld och kriminalitet, är det detsamma som dödsläger?
  Om vi inser att våra pengar snart tar slut, och vi oroas för vad ”gästerna” tar sig till då, är det likvärdigt med gaskammare?
  Dessutom anser hon tydligen att vi ska återskapa den situation folken emellan som ledde till lägren men utan läger den här gången… Någon åsikt om saken får vi deplorables inte ha.
  Rösta inte på den kvinnan, hon är inte vuxen ansvaret.

  Gillad av 16 personer

  • Sven Lilja skriver:

   Cecilia Wikström kunde ju uppmärksamma den opinion ibland muslimer i Europa som tvärtom uttrycker gillande av Nazitysklands förintande av judar i Europa. Hur kan det komma sig att antisemitism och antisemitiskt betingade våldsaktioner mot judar i Frankrike idag till helt övervägande del utförs av muslimer. Varför emigrerar allt fler judar till Israel från Frankrike?
   Inte är det p.g.a vad Wikström kallar högerextremism. Judar emigrerar från Frankrike och lämnar Malmö p.g.a fega politiker som Wikström som bara förmår att bekämpa viss antisemitism och som instrumentaliserar Förintelsen på dess mest vulgära vis.

   Gillad av 9 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Varför nämnde hon inte kristna och konservativa? Skulle tro att de var betydligt fler än transorna i koncentrationslägren, antagligen även fler än de som hamnat där på grund av homosexualitet. Och något så syntetiskt som queer existerade förstås inte alls på trettiotalet.

   En kristen krigshjälte från Första världskriget som satt i koncentrationsläger under det Andra var Martin Niemöller, som yttrat följande:

   Först kom de och tog kommunisterna, och jag stod inte upp för dem —
   Eftersom jag inte var kommunist.
   Sedan kom de och tog fackföreningsmedlemmarna, och jag stod inte upp för dem —
   Eftersom jag inte var en fackföreningsmedlem.
   Då kom de och tog judarna, och jag stod inte upp för dem —
   Eftersom jag inte var en jude.
   Sedan kom de och tog mig, och det var ingen kvar som kunde stå upp för mig.

   Gillad av 10 personer

  • Dzopkyoskalv skriver:

   Haha alla pk-ister är ju antisemiter, som vänstern alltid gör, de approprierar ju alltid symboler som får dem att framstå som goda, i Malmö så är det ju hälsovådligt för judar att delta då man marscherar för att uppmärksamma förintelsen, det har blivit en vänstermuslimsk högtid. Allt ställs på huvudet.

   Gillad av 3 personer

 6. Lenam skriver:

  Först nu har vi insett att vi är ett multikulturellt land. Vi har inte längre en gemensam värdegrund i landet Sverige. Våra lagar passar inte längre in på den nya befolkningen. Hela brottsbalken måste skrivas om. Vi kan inte ha stöldligor i mataffärer. Överfall, rån och våldtäkter som ökar. Biljettkontrollanter som måste ha 2 väktare med sig för att avvisa de som vägrar betala för sin resa. Kameror överallt och väktare. Det kunde varit annorlunda.

  Gillad av 9 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Nu är du ute och cyklar. Inte behöver lagarna skrivas om. De är ju perfekt anpassade för det som sker nu. Våld, stöld och kriminell verksamhet som utövas av ickesvenskar ska inte rendera några straff att tala om. Svenskar som skriver på sociala medier om detta ska däremot straffas hårt. Det fungerar så idag och Morgan J (den lille fjanten) vill inte ändra på nånting. Jovisst, svenskar ska inte få yttra sig alls tycker han. Snart kommer lagförslaget igen.

   Gillad av 2 personer

 7. Lennart Bengtsson skriver:

  Migration är i grunden positivt. Ett land utan migration kommer gradvis att förlora sin vitalitet och petrifieras. Men en migration måste vara förnuftig och meningsfull och i princip vara människor som behövs i landet. Att öppna ett land för jättelika humanitära flyktingströmmar från olika delar av världen är höjden av oförnuft. Att flytta in dessa i den svenska välfärdsstaten kommer raskt att knäcka denna. För att inse detta räcker det med de fyra räknesätten. Ännu värre är det att göra detta när det saknas en meningsfull sysselsättning för sådana flyktingar i Sverige. Dagens Sverige är inte 1800-talets USA. Flyktingar hjälps bäst av sina grannländer för att återvända när stridigheter och annat upphört. Många flyktingar från främst Mellanöstern bör återvända till sina hemländer när nu stridigheter i Syrien och Irak har upphört. De behövs faktiskt där för att bygga upp sitt land igen.

  Gillad av 8 personer

  • Aha skriver:

   Förnuftet säger att flyktingar återvänder till sina länder när oroligheterna upphört, att man därför får tillfälligt uppehållstillstånd.

   Att så inte har blivit fallet tyder på en djup aktivism, etablissemanget vill att Sverige ska bli en flyktingmagnet.
   Man vill att Sverige ska bli mångkulturellt. Om detta har man väl inte heller hymlat. Detta har dock skett mot folkviljan och har så kunnat ske pga att media inte tillåtet att motsträviga röster släppts fram.

   Media har varit och är en femte kolonnare.

   Gillad av 9 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Att knyta skosnören är i grunden positivt. Ett land utan knutna skosnören kommer gradvis att förlora sin vitalitet och petrifieras. Men en skosnöresknytning måste vara förnuftig och meningsfull och i princip vara skonsören som behöver knytas. Att öppna ett land för jättelika humanitära flyktingströmmar från olika delar av världen är höjden av oförnuft. Att flytta in dessa i den svenska välfärdsstaten kommer raskt att knäcka denna. För att inse detta räcker det med de fyra räknesätten. Ännu värre är det att göra detta när det saknas en meningsfull sysselsättning för sådana flyktingar i Sverige. Dagens Sverige är inte 1800-talets USA. Flyktingar hjälps bäst av sina grannländer för att återvända när stridigheter och annat upphört. Många flyktingar från främst Mellanöstern bör återvända till sina hemländer när nu stridigheter i Syrien och Irak har upphört. De behövs faktiskt där för att bygga upp sitt land igen.

   Denna version gör ingen som helst skillnad för poängen! Sluta lägga in aber och men och alibin, vi måste koncentrera oss på det väsentliga!

   Gillad av 8 personer

   • p kohlin skriver:

    Håller med om vad du skriver men hur ska ett utvisande ske utan en auktoritär stat? Menar du att detta kan ske i Sverige nu och framöver, skojar du?? Det här med verklighetens möjligheter är en sak och viljor/ideer nåt annat. Vi kan vilja till sista andetaget utan att något sker i handling MEN en vilja/idé kan vara omölig att besegra utan övergång till handling sett i framtid. Om du menar det känns det ok

    Gillad av 1 person

   • i Katmandu nakeN skriver:

    Precis. Fantastiskt land, man kunde somna på tunnelbanan på kvällen med plånboken hängande ute. Kvinnor kan gå kvällen överallt utan att bli överfallna.

    Gillad av 8 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Japanerna är oerhört stolta över sin historia och kultur. En som bygger kulramar,
    gör det med samma glädje och noggrannhet även efter tusen sådana, visa mig en svensk som gör om det.

    Gilla

   • W skriver:

    Vi har bara sett början..
    Centerpartiet planerar för ännu mer invandring till Sverige. ”Ensamhet” föreslås bli grund för att få stanna i landet. Men nu varnar läkare för vad detta kommer innebära.

    I sommar införs den nya mer generösa rätten till familjeåterförening för invandrare, i enligt med regeringsuppgörelsen mellan S, MP, C och L.

    Men detta är alltså bara början. De fyra partierna vill också införa en ny ”humanitär skyddsgrund”.
    – Det skulle kunna vara att man flyr från en klimatkatastrof, vilket ”övrigt skyddsbehövande” tidigare omfattade. Det kan också handla om personer som är svårt sjuka där man vet att personen kommer att dö, av kanske en hjärntumör, om några månader. Det kan vara en äldre person som inte har någon kontakt med någon över huvud taget i hemlandet och som också är väldigt sjuk, sade Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Johanna Jönsson till Ekot

    I en debattartikel i Expressen varnar idag överläkare Stefan Krakowski för vad detta kan få för konsekvenser. Enligt honom kommer läkarna bli ”nästa offer” för Centerns invandringspolitik.

    Enligt Krakowski kommer läkarkåren utsättas för samma press som lärarna efter att den så kallade gymnasielagen klubbades igenom och gjorde så att tusentals afghaner utan asylskäl fick stanna i Sverige. Krakowski ”trycker” därför på larmknappen, skriver han, men är tveksam till om ansvariga politiker komma lyssna på signalen.

    Gillad av 3 personer

 8. Drutten skriver:

  Samerna har sin nationaldag 6 februari. Den 6 juni är Sveriges nationaldag, men är det svenskarnas nationaldag. Om så är fallet inställer sig frågan om det är OK att manifestera 6 juni som svenskarnas nationaldag?

  Gillad av 1 person

 9. danske mand, tre jakar hade han, två kvar i snö, arga som fan, en på himlen över Himalayas bergiga rand, brinnande som en fackla minsann, snabbt sig i Nepal befann, i Katmandu naken som yetimadam, ett dzopkyoskalv i durbars sand skriver:

  Där jag bor firar vi midsommar som vi alltid gjort, vi dansar runt stången och hoppar säck, vi firar jul som vi alltid gjort och barnen ser till och med Kalle. Vi går och tittar på båset på Valborg och så vidare. Vi har till och med en vikingaby. Vi lever i stort sett som vi alltid gjort, däremot så drar vi oss undan allt mer från områden som Malmö, där kvinnor snart inte kan gå oledsagade på köpcenter. Detta att ”stå upp” det uttrycket uppstod när jag bodde utomlands, och jag hatar det, jag förknippar det med Fridolin och Ullenhag, stå upp, jaha och sen då? Jag tror många svenskar, de flesta, försöker leva som de alltid gjort, att stå upp räcker inte, de står redan, även om media inte visar det. Visst borde vi slänga ut månglarna ur templet, alla dessa landförrädare i landets styre och i media, men sen då? Inte räcker det med att säga att så här gör vi i Sverige, det är ju trams. De nya gästerna skiter nämligen i vad vi säger, de premisser under vilka de har kommit har dessutom inte precis fått dem att respektera Sverige och svenskarna. Vilken mental bild gör sig Sörman, att om svenskarna, också på TV börjar stå upp för sitt land så skulle det nu påverka de miljontals gäster som befinner sig här? De har parabol. Det är en dröm. Istället så krävs att man tänker lite längre, de bild jag har är att man ställer sig upp, fast med sköld och fälld lans, som grekiska hopliter. Jag ser inlägget som tomt, för det som kommer att krävas är att försvara det svenska med våld, det är denna process som behöver beskrivas. Så antingen drömmer man, eller så handlar detta om våld, repatrieringar som inte kommer att försiggå fredligt, att skära i bidrag och förmåner som kommer att leda till storskaliga upplopp och så vidare.

  Att hissa svenska flaggan räcker knappast.

  Gillad av 9 personer

  • Eva Danielsson skriver:

   Sörmans inlägg är viktigt för att bli medveten och sprida medvetenheten om att man vill fortsätta leva som vi gör och har gjort och som du beskriver att du och din familj gör. Och att det är helt rätt att vilja det. Att det inte på minsta vis handlar om rasism eller ens brist på ”godhet”. Att vi har självklar äganderätt till vårt land, med tillgångar och traditioner/kultur. Fast politikerväldet och media gör sitt bästa för att propagera att nationalism skulle vara lika med nazism och något osmakligt och farligt. Först när flera vanliga sosseindoktrinerade svenskar, de där som hukar inför politik och åsiktskonflikter, vågar språnget och bli medvetna om vad de egentligen ändå tycker och börjar koppla ihop vardagens oroande utveckling med den förljugna politiken, så kan något hända. Antagligen behövs att grannländer och namnkunniga personer går före och visar vägen att det är högst naturligt att tycka det som Sörman formulerar. Att de åsikterna är utgångspunkten för att ha chans att få till ny ledning som gör rätt saker, avvecklar bidragen och skickar hem de som ska skickas hem. Och visst kommer det att krävas olika sorts hårda metoder. Ja.
   Men innan vi har kommit så långt, hur får man unga kvinnor att sluta vara så blåsta och utan självbevarelsedrift att de röstar på Lööf och Lövin och dylika förrädare? Hur får man invandrare med rösträtt att inse att de måste rösta bort de partier vars politik hittills har försett dem med bidrag, för att allt annars kommer att bli sämre och sämre även för dem? Hur ska fler kunna bli, våga bli, nationalister och erkänna det för sig själva och andra, innan makthavarna har klubbat igenom att lägga ner demokratin helt och hållet? Att propagera för nationalism och beskriva vad det står för är hursomhelst bra även om jag önskar att det fanns snabbare och enklare sätt att vända på skutan.

   Gilla

 10. Håkan skriver:

  Min spontana reaktion till artikeln av Richard Sörman är ”hear, hear!” och de som gillar mycket också i många andra nationer förutom vår svenska vet varifrån det kommer.
  De som vill se en intressant variant på vår svenska riksdags debatter rekommenderas att se det brittiska underhuset in action. Det är ofta rätt stökigt och med nuvarande speaker John Bercow också väldigt underhållande, och det visar dessutom betydelsen av personval i stället för partival. Det handlar om att vara direkt personligt ansvarig gentemot sina väljare, och därmed snabbt borta om de inte ser resultat från just den person de valt.
  I skådespelet i vår riksdag kan de med huvudroller knappt skiljas från statisterna…

  Gillad av 4 personer

 11. Aha skriver:

  Att vara nationalist är inte extremt. Det är t.ex. att slå mynt av att man tycker likadant. Men vänstern och historien med alla krig mellan nationalstater har gett ordet en fulstämpling. Det måste man beakta. Att kalla sig nationalist är alltså liktydigt med att bli utsatt för kritik. Man må tycka att kritiken är orättvis men det hjälper inte; man kan inte gå til val på att vara nationalist därtill skulle fulstämpling i media bli för stor.

  Nationalister bör alltså helst kalla sig något annat. SDs exempel med att vara det nya folkhemspartiet är ett försök åt det hållet. Nationalister skulle också kunna säga att de är för den solidariska välfärdsstaten där t.ex. landstingen ombesörjer att alla inom landets gränser har rätt till likvärdig sjukvård.
  Globalisterna är nämligen svaret skyldiga hur de tänkt sig sjukvården och mycket annat som vi tar för givet såsom pensioner ska fungera om gränserna upplöses.

  Nationalism är en framgångsfaktor för välfärd men ändå paradoxalt nog en förlustfaktor för att vinna val. Den motsättningen måste hanteras skickligt.

  Gillad av 3 personer

 12. Astrid skriver:

  ”Var inte så svaga!” uppmanar Richard Sörman friskt. Men vi har sannerligen mäktiga krafter emot oss.

  Den här texten om ”Det dolda imperiet” är intressant: http://samhallspartietforvuxna.blogspot.com/2011/05/jesuitgeneralen-varldens-van-maktigaste.html

  Några citat:

  Detta företagsimperium kontrollerar världsekonomin genom City of London, militärt genom District of Colombia och ”andligt” genom Vatikanen.

  Dessa stadscentra tillhör ingen nation och betalar inga skatter. De är Washingtons District of Colombia, som inte är endel av staden Washington eller Förenta Staterna. Den inre stadskärnan i London, är inte en del av staden London eller England, och Vatikanstaten, som inte är en del av Rom eller Italien. Dessa stadskärnor, som kallas Stadsstater har sin egen suveräna flagga, sina egna oberoende lagar och sin egen självständiga identitet.

  Vatikanens kolossala rikedom inrymmer enorma investeringar hos Rothschilds i England, Frankrike och USA inom oljetrusterna och vapenindustrin, som Shell och General Electric. Vatikanens innehav av rent guld, värt miljarder lagras hos de av Rothschild kontrollerade Bank of England och US Federal Reserv Bank.
  Katolska Kyrkan är den största finansiella makten, rikedomens ansamlare och egendomsägaren, som existerar genom att den äger mer materiellt välstånd än någon bank, företag, transnationellt bolag eller regering någonstans på jordklotet
  Detta samtidigt som 2/3 av världen tjänar mindre än 2 USD/dag och 1/5 av världen är undernärd eller svälter till döds, samlar Vatikanens rikedomar och avkastning från aktiemarknaden och har mage att predika om givandets välsignelse.

  Londons stadskärna (1 kvadratkilometer gavs av William av Oranien till bankbrödraskapet efter erövringen av England år 1694.) Ö. anm.) är liksom Vatikanstaten ett privat företag eller stadsstat, belägen i den innersta mitten av Stor London. Den blev som en suverän stat år 1694 när William III privatiserade och överlät området till Bank of England, som grundades med fantastiska privilegier av krigsfinansiärerna d v s det transnationella bankbrödraskapet. Det var långt senare efter slaget vid Waterloo, som Rothschildfamiljen intog en ledande roll inom detta. I dag är City of London världens finansiella maktcentrum och den rikaste kvadratmile på jordens yta. Den hyser det av huset Rothschild kontrollerade Bank of England, Lloyds of London, Londons aktiebörs, alla brittiska banker och filialkontor för 385 utländska banker liksom 70 USA-banker.
  City hyser Fleet Streets tidningar och utgivningsmonopol. Det är också huvudkvarter för det världsvida engelska frimureriet, och centrum.

  På samma sätt som City of London och Vatikanen skapades en officiellt en tredje stadsstat i och med antagandet av 1871 års lag, som gav de internationella bankirerna absolut kontroll över USA:s penningsystem.
  Denna landsförrädiska lag tillät Washington DC att verka utanför den ursprungliga konstitutionen och utan avseende på de amerikanska medborgarnas behov. Fastän de är geografiskt åtskilda, är Vatikanen, City of London och District of Columbia ett sammanvävt imperium kallat Empire of the City.

  Gillad av 2 personer

  • Eva Danielsson skriver:

   Exakt. Jag uppfattar själva kungahusets och monarkins varande som symboliskt på ett bra sätt för vår nation. Symbol för suveränitet och stabilitet och vår kultur. Vad kungahusets medlemmar av kött och blod är och gör är mindre intressant så länge de just upprätthåller och symboliserar vår plats på jorden. Gärna med lite glans och glamour. Tanken att Stefan och Ulla Löfven-typer skulle ersätta kungahuset om vi införde republik ger mig rysningar. Av obehag. Det mesta i livet ärvs genetiskt och socialt, inte minst kändisskap och makt. Att vara kunglig, artist, politiker, professor osv kommer till stor del med bröstmjölken.

   Gilla

 13. weasel skriver:

  Jan Björklund har vid ett antal tillfällen det senaste året sagt någonting (fritt ur minnet ) i stil med ;
  ” Europa har redan provat nationalism och vi minns alla vad det resulterade i ” .

  Trots att jag är van vid att Björklund inte direkt håller en hög och logisk nivå , så är detta så bedrövligt infantilt att jag häpnar. Björklund menar att ”nationalism” per automatik leder till koncentrationsläger och världskrig.
  Som något slags bevis på att nationalism är det mest fruktansvärda på jorden brukar Björklund ta upp sin norska mor som flydde från ”dom onda nationalisterna” .
  Nåväl,
  vilka tror då Björklund att de norska partisanerna var ?
  Var dom personer som definierade sig själva som ”världsmedborgare” och ansåg att Norge inte var värt att försvara eftersom alla människor på jorden ju har lika stor rätt till Norge som norrmännen ?
  För det kan väl inte ha varit så att dom var nationalister som ansåg att tyskarna inte hade lika stor rätt till Norge som norrmännen… ?

  Naturligtvis har inte en enda MSM-journalist ställt denna fråga till Björklund de gånger då han har framfört sin populistiska tramsfloskel.

  Gillad av 4 personer

 14. p kohlin skriver:

  En utmärkt artikel av Richard Sörman! ( Inläggen här om kungen är sekundärt, han är mer en symbol för det ”äkta” svenska och inget mer). De verkliga, stora problemen vi har är att vanliga svenskar inte kan, törs stå upp för den svenska kulturen/nationen som är så kopplad till kristna värderinger i likhet med den västerländska kulturen over huvudtaget. Migrationskatastrofen skulle aldrig inträffat om de värderingar/handlingar RS ovan tar gällt så vi får nog lägga det stora ansvaret på oss själva i vår tafatthet. Varför vi (jag säger vi därför att jag och andra t ex här på DGS är så få och inte åstadkommit nån förändring i dessa avseenden) inte varit aktiva analyseras t ex här ibland men tonvikten verkar vara på problem i ”välfärdskomplexet” till stor del migrationseffekterna. Känner ibland en rundgång/repetition av ständiga och nya vinklingar på samma problem men få realistiska lösningar, en maktlös frustration. Konsekvensen av RS förslag kan väl rimligen inte vara annat än att göra sig hörd publikt på olika sätt, allt från familjen, grannen, lokalsamhället, till politiken.

  Gillad av 2 personer

 15. K. Ulvert skriver:

  Vill bara meddela att jag av någon anledning inte kan gilla kommentarer. Det är något gammalt som ligger i cybervassen och spökar.
  Hade det fungerat hade jag nog gillat det mesta här.
  Bara så ni vet.

  Gilla

 16. olle reimers skriver:

  Perfekt inlägg till såväl innehåll som timing.

  Har delat detta på Facebook med alla vänner (plus taggningar) med uppmaningen att alla nu måste aktivera sig!

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.