Koranen vilseleder

Mohamed Omar

I Göteborg driver salafister en skola som kallas ”Vetenskapsskolan”. Det är bara ett exempel på att det inom den islamiska missionen finns en föreställning om att islam är en ”vetenskaplig” religion och att Koranen är förenlig med modern vetenskap.

På svenska islamiska sajter är föreställningen vanlig. Man kan titta på sajten på islam.se och artikeln ”Religion kontra vetenskap”. Där står det så här:

”Muslimer måste tillgodose sig båda dessa vetanden. Faktum är att islam förespråkade studier av världslig kunskap i en tid då hela världen låg i mörker.”

Koranen ska ha tillkommit på 600-talet. Det är många hundra efter det att greken Eratosthenes (cirka 276–194 f. Kr.) beskrivit jorden som ett klot. Ett faktum som man inte hittar i islams heliga bok, jorden beskrivs istället som platt. Den jämförs till och med med en matta: ”Gud har ock gjort jorden till en matta åt eder…” (Zetterstéen 71:18)

Det grekiska ljuset upplyste världen och lade grunden för den mest lysande civilisation som någonsin existerat: den västerländska. En annan grek, Aristarchos (cirka 310–230 f. Kr.), föreslog att jorden roterade runt solen. Hans idé fick inget genomslag under antiken, men ändå. Han förstod också att solen var större än jorden. I Koranen nämns inte jordens rotation, men det talas om att solen löper i en bana, och följs av månen: ”Han är ock den, som skapat natten och dagen, solen och månen, så att båda vandrar i sin egen bana.” (Zetterstéen 21:34)

Och solen torde ha uppfattats som mindre än jorden eftersom den om kvällen sjunker ner i en dypöl i ett land någonstans vid världens ände: ”Tills han kom fram till det ställe, där solen går ned, och fann, att den gick ned i en grumlig källa, och fann människor bredvid den.” (Zetterstéen 18:84)

På sajten islam.se läser man vidare:

”Koranen är en skrift fylld med vägledning men den förtäljer också om häpnadsväckande vetenskaplig fakta, vilket är anmärkningsvärt då den uppenbarades till profeten Muhammad för över 1400 år sedan. De har inte till fullo förståtts förrän vetenskapsmän i modern tid upptäckt dem. Även om Koranen inte är en skrift om vetenskap nämner den sådant som endast har blivit känt i modern tid. Detta är starka bevis för att den varken var Muhammads eller någon annan människas verk, utan en uppenbarelse från Universums Skapare.”

I den islamiska missionen är denna myt populär. Faktum är dock att Koranen inte innehåller någon information som inte var känd på den tid då den ska ha tillkommit. Däremot hittar man antingen felaktiga eller vaga, tvivelaktiga beskrivningar av verkligheten. Om Koranen inte är en vetenskapsbok utan en bok om ”livets mening” och liknande saker, hade det då inte varit bättre att Gud teg i stället för att vilseleda människor?

Grekiska tänkare gjorde korrekta iakttagelser långt före Muhammed, men ingen muslim påstår att detta skulle göra dem till profeter, bara till kloka människor. Men Muhammed hålls alltså för en profet, trots att han gjorde felaktiga påståenden. Till exempel påstod Muhammed att människan omöjligt kan veta vilket kön ett barn har innan det fötts. Bara Gud känner till detta, säger han. Han kunde förstås inte veta att vetenskapen i västvärlden skulle utvecklas som den gjort, så vi idag vet oerhört mycket mer än Muhammed och hans samtida i Arabien.

I det här inlägget ska jag ta upp en sak – det finns många – som Koranen vilseleder om. Det gäller månen och stjärnornas positioner. Det talas på flera ställen om att Gud skapat sju himlar och att dessa ligger ovanpå varandra, liksom våningar, allt längre bort från jorden. I den nedersta himlen, den som är närmast oss, har skaparen placerat stjärnorna: ”Vi hava förvisso smyckat den nedersta himmelen med ett smycke av stjärnor” (Zetterstéen 37:6)

Stjärnornas position anges alltså specifikt till den nedersta himmelen. Samtidigt är Koranen mera vag när det gäller var månens finns någonstans. Den sägs finnas ”inuti” eller ”mitt i” dessa sju himlar: ”Haven I ej lagt märke till, huru Gud skapat sju himlar över varandra och satt månen till ljus och satt solen till bloss i dem?” (Zetterstéen 71:14-15)

Koranöversättaren K. V. Zetterstéen (1917) skriver ”i dem”, alltså i dessa sju himlar. I den moderna översättningen av Knut Bernström (1998) står det ”ibland dem”. På arabiska används ordet ”fihinna”, vilket betyder just ”i dem”. Det förstår man om man läser andra verser där samma ord förekommer, till exempel 55:56: ”I dem finnas jungfrur…” Här avses jungfrurna i paradiset som de rättrogna männen ska få som lön.

Koranens författare verkar inte ha en klar uppfattning om att stjärnorna finns betydligt längre bort än månen. Avståndet mellan jorden och månen är 384 400 km, medan avståndet till den närmaste stjärnan Proxima Centauri C är 4,2 ljusår! Ändå säger Koranen om ”stjärnorna” i plural, att de är belägna i den närmaste av de sju himlarna medan månen finns någonstans ”i dem”.

Man kan inte säga att det här är ett uppenbart fel eftersom ”i dem” för en välvillig tolkare skulle kunna betyda att månen också finns i den nedersta himlen tillsammans med stjärnorna. Men det medför att det arabiska ordet ”fihinna”, i fallet jungfrurna i paradiset, skulle kunna tolkas som att dessa håller till långt ute i paradisets yttersta kanter, vilket är orimligt med tanke på att hela syftet med deras existens är skänka de muslimska männen njutning på ett så bekvämt sätt som möjligt. Männen ska inte behöva leta efter dem i paradisets ytterkanter.

Låt oss säga att jag slängt dina nycklar och din ring i en simbassäng. Så säger jag att nycklarna finns närmast kanten medan ringen finns ”i bassängen”. Skulle du då tolka detta som att ringen också låg närmast kanten? Förmodligen inte.

Klicka här för att gilla min sida på Facebook. Du kan stödja mitt arbete genom att swisha till 0760078008 (Eddie).

21 reaktioner på ”Koranen vilseleder

 1. Eva Danielsson skriver:

  Det kan sägas mycket om islam och inget är positivt hur man än vrider och vänder på saken. Dina stillsamma påpekanden i olika krönikor, Mohamed Omar, bekräftar att det är en ideologi som varken söker sanningen eller som är människovänlig. Jag anser att man ska sluta betrakta islam som en religion eftersom islam framför allt styr det världsliga livet och samhället och med hårda nypor dessutom. Det är inte bönerna och tron på en Allah, som är hotfullt för oss i västvärlden, utan maktanspråken och sharia. Vilket är politik. Hur kan västvärlden vara så dumma att låta islam omfattas av religionsfrihet, när islam aldrig tillämpar religionsfrihet själva utan tvärtom förföljer och även hugger huvudet av oliktänkande? Hur kan västvärldens vänsterpolitiker och globalister se mellan fingrarna med islamsk terrorism och kvinnoförtryck och antisemitism, bara för att förstärka sin väljarskara i kampen för att snabbt kunna radera demokrati och frihet och bekämpa kulturell nationalism.
  Kan vi motarbeta islamiseringen med spridande av egna påhittade ”sanningar” om koranen och Muhammed och låta rykten skapa tveksamhet hos muslimer? Hur pålästa på koranen och övriga skrifter är vanliga muslimer och hur sprids rykten bland muslimer som har flyttat hit?
  Jag skulle vilja sprida ryktet om att muslimer som inte lever och dör i Muhammeds hemland med omnejd, förlorar chansen att komma till paradiset. Att imamernas iver att sprida islam över hela världen är en missuppfattning och ett svek mot Muhammed. Tror man på amsagorna om allt annat, så kanske man kan fås att tro på något sådant också. I alla fall kanske börja tvivla. Varje muslim som skulle våga tvivla på vad imamerna säger vore något bra, och om de som nyligen flyttat hit, skulle vilja flytta hem igen, så är det en stor vinst för oss. Drar man in alla bidrag i samma veva förutom återvändarbidraget, så borde man då kunna lyckas hejda islamiseringen.
  Okej, många om och men. Vi måste ändå hitta olika sätt att desarmera statsaktivismen och islam. Få några svenska kvinnor att vakna upp ur sitt hjärntvättade tillstånd. Finns det fler kändisar än Alexander Bard som kan få fram vettiga synpunkter? Någon reklambyrå som kan göra ”en Greta” fast med ett riktigt vetenskapligt budskap? Härma metoder men med genuint innehåll? Förstärka Swebb-tv?

  Gillad av 7 personer

  • Livet ler mot danske mand, efter Jakars brak klar stilla bergsluft han fann, solens ljus iskristaller i ögonfransar ibland, långt väck är tibetmadam, soppa från xinjiang, och mongolisk barm, vad nu? Hräsvelg flyger bort och fram skriver:

   Du kanske har något intresse, en hobby, där du kan dra samman kvinnor och tala till dem på kvinnors vis för hade män fått bestämma själva så hade detta aldrig skett.

   Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Islam är ingenting annat än ett politiskt redskap. Detta upptäcktes av beduinfamiljen Saud när öknen låg öppen för erövring efter det engelsmännen drivit ut turkarna från den arabiska halvön i slutet av första världskriget.

   Genom att liera sig med den mest rabiata av den muslimska lärans outliers, wahabismen, för att göra resten av folket till slavar samt med smart förhndlande med Rockefeller och andra amerikanska oljemagnater lyckades man bygga upp den största privata rikedomen någonsin.

   Efter kommunismens fall var det nödvändigt att uppfinna en ny bogeyman. CIA hade kommit från askan i elden när man avsatte shahen i Iran och ersatte honom med en fd Sorbonnestudent (varför har tidernas värsta massmördare regelmässigt studerat på Sorbonne?; idag är det amerikanskka universitet som gäller). Samtidigt blev man dock medveten om att en radikaliserad islamisk rörelse skulle passa som hand i handske med deras strategi för att först dominera Mellanöstern och sedan världen.

   Strategin blev att översvämma Europa med fanatiskt troende isalmister med uppgft att bryta det nationella motståndet mot den Nya Världsordning som vägen nu låg öppen för. Mångårigt samarbete med Al Qaida gav upphovet till diverse rebellrörelser som nu i första hand skulle riktas mot den förmodat mest livskraftiga motståndaren Assad i Syrien. En arabisk ”vår” med många flyktingar som följd skulle motivera länder som Sverige och Tyskland med gamla skuldtrauman i bagaget att acceptera den nya flyktingströmmen.

   Fördelen med islam är dess krav på underkastelse och med dess stränga straff. En fatwa hit och ett terrordåd dit och effekten är uppnådd.

   Säkerligen finns det många snälla människor som är muslimer., som aldrig funderat över straffen; de är ju inte aktuella för dem, men det är inte dem vi talar om. Det är bara islamismens apologeter som vill göra det för att vända bort synen. Vända bort den från det som är det uppenbara problemet: islam är det främsta redskapet för globalfasciterna i deras strävan att av skaffa demokrati, nationalstat, yttranderätt och all individuell frihet.

   Det är egentligen nte islam vi ska vara rädda för, vilket är vad globalfascisterna vill , utan för dem som på det beskrivna sättet utnyttjar religionen och gör den till ett politiskt redskap för dominans.

   Gillad av 1 person

 2. Jari Norvanto skriver:

  Yusuf Al-Qaradawi (Muslimska brödraskapet…) om arabvärldens efterblivenhet, en uppräkning på fem minuter:

  Bristande know-how, teknologi och arbetsmoral. En uppmaning till ”professionalitet”, om så i värvet att ta död på andra i koranens och profetens namn. (Den Humanitära Stormakten tar iallafall emot somliga av hans trosfränder, bland de ”hemvändande” terroristerna, men för all del även ”nyanlända”.)

  Gillad av 1 person

  • Livet ler mot danske mand, efter Jakars brak klar stilla bergsluft han fann, solens ljus iskristaller i ögonfransar ibland, långt väck är tibetmadam, soppa från xinjiang, och mongolisk barm, vad nu? Hräsvelg flyger bort och fram skriver:

   Precis, de farligaste är de välutbildade som jobbar inom kvalificerade yrken, på bank, som läkare eller ingenjörer. Fysik var populärt bland folk från Iran. Jag tycker man lätt kan märka det, en kollega kan glömma sig lite vid lunchen och avslöja ett osunt intresse för våld, eller så ser man det på att de antingen äter för sig själva eller ensamma, med hörlurar på.

   Vi får aldrig glömma:

   Är de här, blir det så här.

   Gillad av 1 person

 3. Olle Holmqvist skriver:

  Har någon imam försökt förklara följande:
  Å ena sida Gud är allsmäktig och allseende och har skapat hela världen. Gud påbjuder Ramadan, månaden då man inte äter när Solen är synlig på himlen Men om Gud skapat även landet norr om Polcirkeln, Svalbard t ex och där lever människor, Hur ska de få föda på sommaren under Ramadan ? T ex juli 2013 ?

  Gilla

 4. Aurora skriver:

  Vetenskapen, vösterländsk sådan, är redan utsatt för hot från olika håll. Utöver islam finns ultrakonservativa kristna som tar avstånd från utvecklingsläran. T.o.m kristna Gunilla Persson varnar i ett avsnitt sin dotter för vad naturkunskapslärarna säger och uppmanar dottern att inte lyssna på det. Vi har också vänsterrörelsen som anser att relativism gäller över vetenskap och kan på relativistiska grunder ge tolkningsföreträde till alla möjliga galna teorier och konspirationer i kraft av att de kommer från förtryckta grupper. Mest kända exemplet är väl SFI-läraren som fick bassning av sin chef för att hon hävdat att judeutrotningen ägt rum då detta förnekades av en elev.

  Gilla

 5. Göran Holmström skriver:

  Men Eddie, Koranen är inte den enda boken i religionens namn som vilseleder!
  Gamla Testamentet, hävdar ju att ur-människorna vart en bit över 900 år,
  sedan satte Gud en maxlivslängd på 120 år. Problemet är som jag ser det att tolkarna är i många fall bokstavstroende till Koranen. Nya Testamentet har ju både reviderats och anpassats till den tid den verkar i vid flera tillfällen.
  Det som borde diskuteras, är om inte alla religiösa tolkningar ändå bara är ett lokalt sätt att förklara sin tro? Att envist strida för att Jämtska eller skånska är rikssvenska och till det dra vapen, är både fånigt och dumt.
  Detta är ju precis vad religionstokarna (tolkarna) gör, att sedan massorna följer är bara ett resultat av idiotin.
  Min himmel består av stora tuttar och öl! Kan knappt bärga mig innan jag kommer dit.

  Gilla

 6. Kjell Rehnström skriver:

  Skröna eller inte, så berättade en muslim för mig att i hans hemland blandade man lite vatten i starksprit så att den blev vit till färgen. På det sättet kunde man lura allah att det var mjölk, som man får dricka som muslim. Samma taffliga försök pågår när man försöker tolka reglerna för ramadan på våra nordliga latituder. Det är för att lura Gud. Om Gud velat att alla skulle fasta från solens uppgång till dess nedgång, skulle han inte ha låtit jordaxeln luta som den gör och därmed framkalla årstidsväxlingarna på halvkloten. Därför är det rimligt att anta att Gud, Allah, inte har avsett att de som följer den rätta tron ska bosätta sig i norr. För antingen är det som står i koranen inget som man behöver följa om det är till förfång för en, eller också ska det följas till punkt och pricka, och då är t.ex. Sverige inget för muslimer. De trogna ska bo närmare ekvatorn. Konstigare än så är det inte. Detta har Gud ordnat för att upplysningen inte skall förmörkas i norr och söder. Så är det.

  Gillad av 2 personer

 7. Niklas R skriver:

  Sedan får vi inte heller glömma denna muslimska kunskap som att stjärnfall är raketerna du ser ner allah skjuter ner demoner som försöker ta sig in i himlen.
  Eller att spermier skapas bakom revbenen.

  Gillad av 1 person

 8. Pia Inden skriver:

  Vetenskap är i grunden ett förhållningssätt, undersökande av tvivel o ifrågasättanden.
  Bara detta står i direkt motsats till koranens och islams dogmatiska förhållningssätt.

  Det finns ingen undersökande ståndpunkt utöver studierna av de heliga skrifterna i islam.
  Därför kan islam som fenomen aldrig vara i sig vetenskaplig i sin andemening.

  Gillad av 1 person

 9. Jonas Nilsson skriver:

  Tufft att dra in tanken om vetenskapsteori och islam. Guillou menar att det var araberna som förde den antika bildningen till Europa. Delvis sant men grunden för detta ska vara de syriska översättningarna från grekiskan till arabiskan, alltså i huvudsak kristna bekännare.
  Att vi har andra ramar än grekerna eller för den delen Moseböckerna är det väl få som hånar dem för.
  Det stora problemet för oss är att tänka tanken att religiositeten inte alltid varit privat. Vi kan vända på det – som allt oftare sker t.o.m. i public service – vad har vi för bärande kunskapsteoretiska ramar i vårt tanke och föreställning?
  Om vi istället för att le över föreställningen att de finns flera dimensioner i det som vi som oftast begränsar till tre eller fyra – hur beskriva de inre dimensioner som vi inte ens själva har begrepp för? Farligt att hämta kunskap från antika källor?
  Vår tänkt moderna tanke har dominerats ev den experimentella fysiken alltsedan 1600-talet. Nu räcker inte de tankeramarna längre när vi talar om de största och de minsta avstånden.
  Jag tror visst att Koranen kan innehålla kunskaper som kan sägas vara vetenskapliga – men det är knappast där poängen ligger, liksom heller inte i Bibeln. Frågan gäller budskapen och budbärarna.

  Gillad av 1 person

 10. Klas Göran skriver:

  Vilken relevans har denna information förutom underhållningsvärdet i att kunna förfasa sig över outvecklade barbarer och religösa fanatiker? Kunde man inte lika gärna titta på Den sista färden som att läsa denna krönika?
  På viket sätt är det relevant och viktigt att veta att ”det finns” muslimer som försöker missionera genom att påstå att koranen innehåller vetenskapliga fakta?
  Hur många muslimer handlar det om? Hur många missionärer? Hur effektiv är argumentationen? Har någon icke-muslim omvänts genom vetenskapsargumentet? Har någon muslim avfallit från tron p g a att koranen innehåller astronomiska felaktigheter?
  ”Det finns” också kristna som tror att jorden skapades av Gud på sex dagar för ca 5000 år sedan. Hur relevant är denna information?

  Missförstå mig inte: jag är helt medveten om att salafister och muslimbröder strävar efter att avskaffa det västerländska samhället såsom vi känner det. Det jag betvivlar är nyttan i att gång efter annan visa upp nya tokerier som någon enstaka muslim har kommit på, endast för att bevisa hur galna ”muslimer” är.
  Det ligger på samma nivå som när salafistiska internetimamer predikar om hur män och kvinnor går runt nakna på Västerlandets gator: jovisst händer det, t ex i vissa parker eller i prideparader, men *hur relevant* är denna information som beskrivning av västerlänningar i allmänhet?

  Det jag efterlyser är alltså att Mohamed Omar förknippar sina fakta med någon sorts slutsats och inte bara presenterar sammanhangslösa faktoider. Det skulle verkligen bidraga till att ”skapa samtidens självförståelse”.

  Gilla

  • Klas Göran skriver:

   Det vore t ex intressant att veta mer om den salafistiska ”Kunskapsskolan”: Vet myndigheterna om att skolan är salafistisk? Intesserar det någon? Vem är huvudman/ägare? Hur många elever går där? Hur många salafistiska skolor finns det i GB? I Sthlm? Malmö? I Sverige? Hur många skolor är knutna till det Muslimska brödraskapet? Har någon koll på deras läroplaner?
   Lär dessa skolor verkligen ut alla de påfund som Mohamed Omar brukar dosera ut som blodtryckshöjande medel?

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.