Är maktväxlingen omöjlig?

Anders Leion

Hur skall det gå för de gula västarna? Hur skall det gå för de västeuropeiska demokratierna?

Rom gick under därför att man inte kunde finna något fungerande sätt för maktväxling. Sedan praetoriangardet förlagts inne i Rom, för att skydda kejsaren, blev han dess fånge. De avgjorde vem de ville acceptera som kejsare. Alltså valdes allt oftare generaler till kejsare. De styrde riket som de styrt armén, med befallningar. När inflation uppträdde förbjöd de prisökningar, varvid varorna försvann från hyllorna. Tredskande handlare avrättades. Till slut fanns det inte tillräckligt med medel ens för att upprätthålla armén. Germanerna kom och hälsades som befriare. Kejsarna kunde inte byta kurs, de kunde inte undvika katastrofen. Gjorde de ett försök blev de avsatta av armén, som tillsatte någon lydigare.

Kan man inte byta ut ledningen blir det omöjligt att byta kurs. Men denna mekanism – eller brist på mekanism – dvs. oförmåga till maktväxling, kan inte bara förklara situationen i Venezuela. Det belyser också demokratiernas svårigheter. Och just nu är den akut för de gula västarna.

De gula västarna startade som ett spontant uppror, utlöst av ilska över fartbegränsningar och skattehöjningar på drivmedel, men med energi från en länge lagrad bitterhet. Denna kom från en under lång tid upplevd försämring av levnadsstandarden på landsbygden och i små städer – just där man är mest bilberoende. Rörelsen är nu inne på femtonde veckan. Så länge har man demonstrerat på lördagarna, i Paris och i många andra städer. Nu börjar man få svårigheter.

Visserligen har rörelsen fortfarande brett stöd från allmänheten, men antalet deltagare blir allt mindre. Pensionärerna och kvinnorna blir allt färre i deras led. Däremot schanghajas demonstrationerna av vänster- och högerextremister och andra som i skydd av alla andra demonstranter slåss med varandra och vandaliserar butiker och annat.

Under hela förloppet har man haft ett gemensamt krav: Avgå Macron! Det kommer han inte att göra. Vad händer då med de gula västarna? Vilken blir utgången, utvägen? Vad är de till för?
Vissa har bildat listor som kommer att lanseras i EU-valet. De flesta gula västar tar avstånd från detta partibildande. Vad blir det då av ändatillslutarna, de som vill fortsätta till ett okänt slut? Ingen vet. De kan inte byta kurs, eftersom de inte har förmågan att byta ut sitt ursprungliga mål mot något annat – för vem skulle bestämma det? De har inte ens en ledning som de kan byta ut. De kan bara fortsätta mot sitt ursprungliga, omöjliga mål. Man får väl önska dem lycka till.

Regeringspartierna har sina 73 punkter att navigera efter. Målet därefter är okänt. Men inte heller den farled som går mellan de 73 punkterna känns trygg för dem. De vet att de tar sig fram över tillfrusna vatten, på svag is. När som helst kan det komma en storm och bryta sönder deras underlag. Ingen kommer att hjälpa dem. De kommer att drunkna i det iskalla vattnet.

Stormen som väntar dem är den som kommer då den svenska allmänheten får nog av deras romantiska tokerier, när kostnaden för att ta sig fram med bil blir för hög för landsbygdsborna, när kötiderna till sjukvården blir alltför långa och leder till alltför många dödsfall, när skjutningarna inte bara träffar fientliga gäng utan också allmänheten, när det inte längre går att dölja den invandrarburna brottsligheten …

När S, C, V och Mp avslöjas som de invandrarstyrda, rättare sagt muslimstyrda partier de sedan länge är – de är styrda inte bara genom personberoenden och samarbeten med de facto islamiststyrda organisationer, utan också, och framförallt, genom att ha anammat dessa personers och organisationers agendor. Regeringspartierna avslöjar sig genom sitt konsekventa beaktande av olika invandrargruppers intressen, framför de svenskars intressen som därigenom får stå tillbaka. Har någon överhud taget hört en representant för dessa partier oroa sig för den skola som slås sönder av en omöjlig, påtvingad anpassning till invandrare utan tillräckliga förkunskaper, för de vårdanställda som får arbeta ut sig för att tillgodose vårdkraven från de nya invandrargrupperna med svårt anfrätt hälsa, för de socialarbetare som hotas och skräms till eftergivenhet och tystnad av krävande invandrarfamiljer, för de svenskar och äldre invandrare som tvingas bort från områden styrda av beväpnade ungdomsgäng, för de poliser som gång på gång tar fast invandrarungdomar men tvingas släppa dem utan att rättsväsendet bryr sig …

Nej, det har vi inte. Vad kan denna tystnad och dessa bortvända blickar bero på? Är alla aktiva i dessa fyra partier helt okänsliga för de besvär och de lidanden för vilka de utsätter den svenska befolkningen – och därmed många av sina egna medlemmar och sympatisörer?

Nej, det är de inte. Men partierna är lika fångna av sina ledningar som kejsaren en gång var fångad av sitt garde. Och partiledningarna och de aktiva kadrerna vet inte hur de skall avsluta sitt årtiondelånga demonstrationståg för bevisandet av mänsklighet och internationell solidaritet. Hur skall de kunna förklara att de lämnar sitt enda existensberättigande – värnandet av internationell solidaritet och allas lika värde – för något så futtigt som svenskars vardagsproblem – även om dessa någon gång också innefattar onödig död och annan inte helt försumbart lidande.

De befinner sig i samma situation som de gula västarna. De kan inte byta mål. De är bundna till sina ledningar. Det finns inte någon mekanism för att byta ut dem. Deras led blir allt glesare men de tröstar sig med att de tillsammans i alla fall har – kanske – en majoritet. Man får väl önska dem lycka till.

Och vad kan de som inte längre litar till det långa demonstrationståget och dess mål göra? Kan man bara sitta still och invänta den dag dessa partier går ned sig och förvinner under isen?
Nej, det behöver man inte. Det finns ett mycket enkelt och effektivt medel för att luckra upp isen och påskynda katastrofen. Tala om vad du tycker! Beskriv det elände som avtecknar sig på olika områden! Du behöver inte skriva någon bok eller skicka in en insändare eller skriva något på DGS. Tala med dina närmaste, dina arbetskamrater, dina släktingar, dina gamla skolkamrater – och alla andra du kommer i kontakt med!

Det är inte farligt. Och det kommer att kännas bra efteråt. Det gör det när man inte längre gömmer sig och döljer sina åsikter. Och när den gamla politikens sammanbrott kommer blir din glädje ännu större.

Lycka till!

38 reaktioner på ”Är maktväxlingen omöjlig?

 1. Marona Engvall skriver:

  Strålande Patrik! Men jag önskar dem banne mig inte ”Lycka till” Jag skall med glädje se dem ställas till svars för lands och folkföräderi, för det är vad de håller på med. Ve dem!

  Gillad av 5 personer

 2. Christer L skriver:

  Den banala ”ondskan”: Sveriges statsminister är den högst avlönade i EU, säger något rykte. Jag kan tro detta. Han har därtill nu gett sig och de andra i gänget löneförhöjning. Vad var det Julius Caesar ville se? ”Jag vill se feta människor omkring mig, slätkammat folk, som sover gott om natten”. Allt som behövs är goda sömnpiller och litet andra piller och hög lön.

  Gillad av 1 person

 3. Jan Andersson skriver:

  Den romerske kejsaren Diocletianus (ca 244–311) kejsare 284–305 lär ha kommit från nuvarande Kroatien och byggde följdriktigt sitt palats i Split, av den anledningen att ”det var för farligt för en romersk kejsare att vistas i Rom”. Han överlevde också sin ämbetsperiod och avgick frivilligt.

  Och att inflation var huvudanledningen till det det romerska rikets förfall har jag hört från flera insiktsfulla personer. Olof Palme gillade också idén med prisstopp, om ni minns.

  Men man kan idag endast säga sin åsikt till personer som redan är övertygade om Sveriges tydliga avveckling och utförslöpa, vilket är bortkastad tid. Speciellt kan man inte säga något till de yngre utan att bli betraktad som en stofil eller olyckskorp. Man kan inte säga något till kvinnor överhuvudtaget eftersom de inte gillar sura gubbar – det som inte SVT har sagt något om är fantasifoster och existerar inte. En man skall idag vara dum, glad och skäggig, och renovera bostaden varje lördagseftermiddag, men det måste vara klart på kvällen när ljusen skall tändas och vinflaskorna öppnas, när alla bekymmer om framtiden förpassas till fantasins och glömskans värld i alkoholdimmorna.

  Gillad av 10 personer

  • Gerhard Miksche skriver:

   Jag gillar den sista meningen. Men vad kejsaren Diocletianus beträffar regerade han inte från palatset i Split utan drog sig tillbaka dit först efter att ha överlämnat regeringsmakten till sina efterträdare. Sedan mitten av 200-talet förmådde Ingen romersk kejsare att styra romarriket genom att sitta i Rom (eller Split) och därifrån ge order. Diocletianus föregångare var sedan Philippus Arabs tvungna att ständigt agera själva som härförare vilket gjorde att deras närvaro i huvudstaden var synnerligen begränsad. Den romerska inflationen började redan under Neros tid och nådde sin höjdpunkt under 200-talets andra hälft. Det var Diocletianus som reformerade den romerska valutan och försökte stoppa inflationen genom sin prisedikt. Hans åtgärder stabiliserade romarriket under ytterligare ett sekel.

   Gillad av 2 personer

 4. Fredrik Östman skriver:

  Ja, ja, alla mänskliga projekt och företag går under när de slutar att dricka livets vatten.

  Men vad tyder på att detta är de gula västarnas problem? Att gamla och svaga inte längre går med beror ju bara på polisens övervåld med gummikulor, tårgas, batonger, stövlar och sköldar. Ingenting annat. Den som helt saknar livets vatten, den som är fast bakom det praetorianska gardet, är Lillnapoleon Makaron. Det är han som inte har någon som helst adekvat reaktion. Det är han och hans Gamla garde som står inför sitt Waterloo.

  Gillad av 4 personer

 5. gmiksche skriver:

  Slutklämmen håller jag med om, men inte orsakerna till Roms fall (vilket är hugget som stucket i sammanhanget) eller vad gäller utvecklingen i Frankrike. De gula västarnas väg leder ingen vart utom att ha skakat om det politiska systemet och tvingat Macron att agera stick i stäv med sina ursprungliga avsikter. Lika lite leder den landsomfattande dialog som Macron har påbjudit någon vart. Det är ett avledande manöver som inte kommer att sätta några konkreta spår. Samtidigt som ekonomin stagnerar och turistindustrin drabbas av de gula västarnas framfart. Brexit kommer även att drabba Frankrike. Macrons agerande för att vinna poäng mot Tyskland genom att göra gemensam sak med USA och Polen vad gäller Nordstream 2 har demolerat förtroendet mellan honom och Merkel (och den gången en rätt så enad tysk opinion bakom henne). Och så är Frankrikes statsfinanser än en gång på väg neråt över treprocentströskel. Något som bakmannen Macron lovat ändra på. Merde!

  Gillad av 4 personer

 6. Östrahult skriver:

  Ett tecken på lägets allvar är att det inte finns något parti längre till höger om sossarna, SD hör visserligen delvis till högerkanten men är fortfarande främst ett enfrågeparti. Moderaterna har kollapsat. Man har riksdagsmän som hellre tar parti för IS-terroristers väl och ve än ställer upp för en kollega som ifrågasätter gullandet. I Stockholm har moderaterna helt vikt sig för miljömupparna. Mer och mer galna parkeringsrestriktioner, nu blir lägsta p-boten 900 kr. Undersåtarna ska hållas strängt. Man ser mellan fingrarna med att hästvansen avskedar dugliga chefer pga fel åsikter. Aftonbladet är fullt av SVD-annonser, Moderaterna har liksom SVD blivit sossar, Gör som Gudmundson – lämna SVD!

  Gillad av 4 personer

  • nationalromantik skriver:

   SD är inget högerparti i traitionell bemärkelse. De är ett ”högerparti” i det att de är konservativa i värdefrågor, men de är ett ”vänsterparti” i social- och välf’ärdsfrågor.

   Ett äkta högerparti vill kraftigt minska statens inflytande. SD har aldrigt lagt fram några förslag om att kraftigt minska statens storlek. De är ett åttaklöverparti minus invandring plus folkdans.

   Gillad av 2 personer

   • Gyllenkam skriver:

    Ah nej, klöver eller ej avgörs av invandringen, inget annat. Det heter 7-klövern. Man kan önska sig sitt drömparti i all evighet, jag vill också ha en mindre stat än SD står för och kan inte se hur man skall bli av med invandrarna med en välfärdsstat (utan apartheid inså fall) men röstar man inte för SD (eller AFS eller MED) så röstar man för mer invandring och islamisering.

    Eller du känner till något okänt alternativ inget hört talas om?

    Gillad av 1 person

   • O.T. skriver:

    Tyvärr fäktar DD förgäves. Invandringen accelererar. Sverige är världsbäst…?

    Det ökade fokuset på Afrika innebär att vi kommer ta emot fler flyktingar från länder som Somalia, Kongo och Eritrea, säger enhetschefen Helena Kullberg i en Youtubefilm från myndigheten.
    På Migrationsverket verkar man nästan lyriska över den systematiska invandringen till Sverige, som alltså bara fortsätter och fortsätter.
    – Vi är framstående på det här området, säger Oskar Ekblad, chef för vidarebosättningen, i Youtubeklippet. Alla flyktingkvoter är inte framräknade än, men vi befinner oss i den absoluta toppen, både i Europa och faktiskt även globalt.

    Gillad av 1 person

 7. Göran Holmström skriver:

  Anders det du beskriver och lösningen på kommer inte sluta fredligt.
  Du beskriver med ordet, ”katastrofen” och precis det är vad det är.
  oavsett om Gula västarna ”Vinner” eller om det korrupta vinner.
  Så kommer det sluta i mer våld, vi har redan sett hur polisen skjuter för att skada med sina non-lethal Weapons. Till slut kommer någon/några att återgälda det med våld. Sedan är det igång. Vems fel är det då? Mitt svar blir maktens, slutar man lyssna på sitt folk och skor sig själv, samt delar ut folkets tillgångar godtyckligt så lever man på lånad tid! Vår historia har bevisat det om och om igen, inte lär lite internet och mobiltelefoner förändra vår innersta natur.
  Visst önskar även jag en fredlig lösning på ett riktigt demokratiskt Europa,
  men ordet önska betyder inte att det blir mer sant för det. Oddsen är större för att mina älskade Dinosaurier har mystiskt överlevt och bara väntas på att upptäckas.
  Demokratin är såld, för rätten att få twittra ut sin ”sanning och en fet pension antingen av folket, eller av eliten i Bryssel.

  Gillad av 5 personer

  • Livet ler mot danske mand, efter Jakars brak klar stilla bergsluft han fann, solens ljus iskristaller i ögonfransar ibland, långt väck är tibetmadam, soppa från xinjiang, och mongolisk barm, vad nu? Hräsvelg flyger bort och fram skriver:

   Jag har också funderat på våld, inte bara defensivt, men jag tror Martin Sellners slutsats i boken ”Identitär” är riktig, det blir ett meningslöst, eller värre, slag i luften, för ingen stat med våldsmonopol störtas på detta vis, inte om inte främmande makt hjälper till. Statens våldsmonopol är idag riktat MOT svenskarna, precis som det i Frankrika är MOT fransmännen, det är däremot inte riktat mot invandrare och muslimer, utan tvärtom, de åtnjuter dess fulla skydd och inte minsta åsneskri går ostraffat. Därutöver så har staten och muslimerna sina organiserade aktivister som inte ryggar för våld, AFA och terrorister och bilbrännande gäng. Våldsdåd utförda av svenskar hade omedelbart tagits till intäkt för ytterligare repression och förtryck. Sellner har landat i Gandhis ”icke-våld”, jag har faktiskt Gandis bok i bokhyllan, den kanske skall läsas om. Vi måste vara soldater utan våld, men ändå villiga att offra oss. Annars finns bara den demokratiska vägen, en enda smal stig, att rösta SD, AFS, eller MED. Annars spelar man för motståndaren och babblar för att dölja sitt hyckleri.

   Gillad av 7 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Kompis, vi alla som insett hur sjukt våra makthavare beter sig, har nog alla funderat om våld och motstånd.
    Men familj, släkt och vänner behöver en och sedan så, våld är fel.
    Hoppas på att svensken vaknar.
    Jag är bara rädd att tiden håller på att rinna ut, tokarna i toppen fattar inte hur bräckligt ett samhälle är. Ett par dagars svält och oro. Så är spelreglerna bortsuddade,
    Mvh Göran.

    Gillad av 1 person

  • nationalromantik skriver:

   ”Vems fel är det då? Mitt svar blir maktens, slutar man lyssna på sitt folk och skor sig själv, samt delar ut folkets tillgångar godtyckligt så lever man på lånad tid! Vår historia har bevisat det om och om igen, inte lär lite internet och mobiltelefoner förändra vår innersta natur.”

   Spot on!

   Problemet är den låga räntan. Vanligt folk (svenskar) kan låna sig till välfärd utanför skattesystemet. T.ex. genom att köpa bostad i lugna områden, betala för privat sjukförsäkring, skjutsa barnen barnen till fritidsaktiviteter (så att de inte blir rånade/våldtagna på vägen), koppla av på en utlandssemester och shoppa sig lugna i själen.

   I ett alternativt Sverige med höga (normala) räntor går det inte för medelsvensson att köpa sig bort från problemen. Då tvingats hon bo bland folk hon inte delar värderingar med, snällt dela buss med hotfulla människor som vägrar lösa biljet och i största allmänhet hanka sig fram i vardagen. Vid nästa lågkonjunktur kommer allt detta inträffa. Då kommer fru Svensson äntligen inse vad hon gjort. Tills dess lever vi alltså på lånad tid i ordets rättea bemärkelse.

   Gillad av 6 personer

 8. Tritonen skriver:

  ”Hur skall de kunna förklara att de lämnar sitt enda existensberättigande – värnandet av internationell solidaritet och allas lika värde – för något så futtigt som svenskars vardagsproblem – ?
  Tja, vad sägs om ”Vi har varit naiva!” (Det har ju använts förr)

  Gilla

 9. styggestig skriver:

  Anders, du skriver bra och mycket intressanta inlägg här på DGS, men ibland är dina historiska kunskaper lite skeva, och då missar du grundbulten. Romarriket gick under av samma orsak som Mugabes Zimbabwe. Frankrike och Venezuela lider av samma problem; överkonsumtion!
  Ett enkelt men korrekt svenskt ordspråk säger; ”när krubban är tom, bits hästarna”. Om man konsumerar mer än man producerar, uppstår brist, som leder till inflation och ransoneringar.
  Romarriket finansierades med tullar. Men det finns en övre gräns för höjden av en tull, när den nås tar smugglingen vid.
  Frankrike har inte haft överskott i statens finanser sedan 1977! Alla presidenter har försökt inordna fransmännen bland de övriga, mer ordinära länderna i Europa men misslyckats. ”Les caisses sont vides!” utropade Sarkosy 2008, men ingen lyssnade.
  Maduro i Venezuela kommer att falla vilken dag som helst – det är en tidsfråga.
  Sverige står nära branten av ruinen – ständiga devalveringar sedan 70-talet – och nu härbärge åt muslimska analfabeter, fanatiker och terrorister. Om inget radikalt inträffar – och sannolikheten är mycket låg för att detta skall inträffa – kommer helvetet att braka lös!

  Gillad av 6 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Hustrun frågade igår. Men vilket är det värsta scenariot du kan tänka dig i Sverige. Hon undrade om vi inte skulle skaffa ett litet elverk, bunkra vatten och torrfoder och lite annat. Efter att ha funderat en stund svarade jag. Det värsta scenariot är att det plötsligt står en hord utanför huset och säger att ni har 5 minuter på er att försvinna, annars skjuter vi er. När vi försöker ta bilen därifrån hånskrattar de och säger nänä, försvinn. Inte på så bra svenska dock. Jag tillade att när vi hör talas om att detta sker i Sverige, då tar vi bilen och drar. Innan horden hittar till vårt lilla pörte.

   Gillad av 5 personer

  • Lars-Erik Eriksson skriver:

   Benägen hålla med. Ett samhälle dimensionerat för 8,5 miljoner tappra själar kan inte härbärgera 10 miljoner plus utan att det spricker!
   Pensionsbromsens lameller smälter. Valutan sjunker mot alla andra. Jämför :- med schweizerfrancen sedan de låg i paritet 1970 så får ni se.
   De falska nyheterna handlar just nu om en svensk-kinesisk diplomatkris ingen berörs av.
   Vanvettet är en tragedi och tragedin är rena rama komedin.

   Gillad av 5 personer

 10. Livet ler mot danske mand, efter Jakars brak klar stilla bergsluft han fann, solens ljus iskristaller i ögonfransar ibland, långt väck är tibetmadam, soppa från xinjiang, och mongolisk barm, vad nu? Hräsvelg flyger bort och fram skriver:

  Ja, man får hoppas att Leion röstar SD annars behöver han också skriva artikeln:

  Därför röstar jag inte SD.

  För att bättre förstå hur vi hamnat där vi hamnat så kan man också skriva artikeln:

  Därför röstade jag inte SD i förrförra valet, och inte i valet före det, och inte i valet före det.

  För att Leion inte röstade SD förr håller jag för säkert, varför inte? Vad bestod motståndet i? Förstår man det så förstår man alla de som inte röstar SD eller AFS eller MED idag.

  Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   Intressant är att Nancy Pelosi erbjöd Trump 49 000 sängplatser för härbergeringen av illegala immigranter. Blir de fler får de löpa (en minskning med 9 000!) och kan rösta med hennes parti.

   Undrar om Stefan har direktkontakt med Nancy?

   Gilla

 11. S Eriksson skriver:

  Skriv gärna lite om Dalaupproret i Sverige, på något konstigt vis så verkar det plötsligt intressant. Rent historiskt intressant så klart, allt annat vore givetvis otänkbart..

  Gillad av 1 person

 12. Axel skriver:

  Sverige i tiden: Vända andra kinden till feminister!! När ni har gullat tillräckligt med krigarimporten och vi Svenska män tycker att nu är det kört. Vi ansluter oss till deras lära och syn på kvinnan. Ni förstår väl att ni måste skyla er. Sticker ni upp får ni stenar i skallen
  Vill ni ha hjälp så säger vi bara. Häpp! Häpp! Självförvållat. Krama på bara så löser det sig i himlen

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.