8-26-13_11971

Patrik Engellau

Det finns en eftersatt minoritet i det här landet som vi knappt pratar om och som det verkligen är synd om.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

På sommaren har bohuslänska hantverkare bråda dagar. Sommargästerna vill ha sina hus fixade. Jag hamnar i samtal med Erik, målarmästare från Uddevalla.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag ska inte påstå att jag förstår allt om den aktuella greklandskrisen, men fundamenta verkar vara följande.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

I sin text Leve zigenarna! (https://detgodasamhallet.com/2015/06/16/leve-zigenarna/#more-1181) skrev Nils Lundgren om Viktor Rydbergs roman Singoalla från 1857. Jag minns boken från gymnasiet och bestämde mig för att läsa om den.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

För Dagens Nyheter verkar inget argument för dåligt för att inte användas mot sverigedemokraterna.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Liksom alla andra betydande svenska metropoler har Hamburgsund i Bohuslän nu för första gången fått tiggare.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Nyligen skrev jag en krönika om tiggeri (https://detgodasamhallet.com/2015/06/15/min-uppfattning-om-tiggeri/) som väckt en hel ont blod.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

I min förra krönika skrev jag att klyftan ökar mellan å ena sidan vad var och en kan uppleva med sina sinnen och å den andra den påbjudna och mer eller mindre officiella bilden av tillvaron.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Människan har fem sinnen med vars hjälp hon inhämtar information om omvärlden varefter hon med tillhjälp av ett sjätte sinne försöker konstruera någon sorts karta eller bild av tillvaron som hon kan använda för att ta sig fram genom livet.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag slår vad om att du inte vet vilken svensk höjdare som avbildas på nationens mest värdefulla sedel, femhundralappen. Jag visste det inte förrän jag just råkade uppmärksamma det.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Nils Lundgren skrev nyligen en lysande krönika om att han tycker att zigenare ska kallas zigenare, inte romer (https://detgodasamhallet.com/2015/06/16/leve-zigenarna/).

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Igår skrev jag att staten, representerad av Rinkeby Folkets Hus, med tanke på yttrandefriheten inte borde ha hindrat salafi-fascisten Kamal El-Mekki från att lägga fram sitt extremistiska budskap.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Den 15 juni 2015 meddelade Rinkeby Folkets Hus att dess styrelse ställt in två föredrag.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag träffade nyligen ett par representanter för ett nybildat politiskt parti. De hade ännu inte hunnit utarbeta något program, det var bara en sak de visste alldeles säkert, nämligen att de var borgerliga.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Det har tagit mig några månaders funderingar att komma fram till vad som nu känns som en stabil uppfattning.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Min fru och jag har i dagarna två amerikanska husgäster, varav den ena är min förra fru och den andra är hennes nya man.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Det kommer fler immigranter än någonsin och Migrationsverket kan inte härbärgera dem alla.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

The International Council for the Conduct of White Men (ICOCOW) är ett FN-organ som utarbetar regelverk för vita mäns beteende och, för att etablera praxisbildande prejudikat, uttalar sig om specifika fall till ledning för nationella domstolar. Följande utdrag ur regelverket gäller Vita Mäns förhållande till den Andre.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

En god vän till mig sa till sin syssling att hon (vännen) hade ändrat sig i fråga om tiggarna.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Sedan jag började skriva dagliga krönikor har jag skärpt blicken för att upptäcka ämnen att skriva om. Min metod är rumpnissarnas.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Nyligen hamnade jag i ett sällskap högt utbildade personer med framskjutna positioner i samhället.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Under åren 1990 – 2010, ungefär, genomgick Sverige en storartad liberaliseringvåg.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

När jag läste biståndsminister Isabella Lövins bok Tyst hav, som handlar om fiskens lidanden, öppnades mina ögon.