Ett politiskt reformpaket

Patrik Engellau

Alliansen har inför valet lagt fram en gemensam plan för att lösa problemen i den svenska skolan. De fyra partiledarna förklarar att de tror att problemen kan lösas:

Sverige har stora samhällsproblem, inte minst i skolan. Men vi är övertygade om att de går att lösa.

I jämförelse med attityden hos den nuvarande utbildningsministern Gustav Fridolin, som år 2014 förklarade att han skulle greja skolan på hundra dagar, är denna ödmjukhet föredömlig. Men jag undrar om de borgerliga partiledarnas förtröstan om att de kan lösa skolans problem är realistisk.

Till att börja med vill jag påstå att skolans problem i varje fall inte kan lösas med de metoder som allianspartierna föreslår. Deras reformer är egentligen bara lite mer av det vanliga: ”tydligare kunskapsmål ska införas”, betyg ”börja ges redan i årskurs fyra”, ett ”särskilt lärarlyft” ska införas, partierna ska ”revidera läroplaner och kursplaner i syfte att stärka betoningen på kunskaper”, nyanlända elever ”behöver ges en bättre start”, ”nationella riktlinjer ska tas fram för hur lärarassistenter, socionomer och andra yrkesgrupper ska kunna avlasta lärarna”, ”ett skriftligt ordningsomdöme” ska införas (men inte ingå i slutbetyget) och så vidare.

Jag tror nämligen att den sortens politik bygger på ett felaktigt tänkande, just det tänkande som gradvis förött den svenska skolan. (Jodå, visst blir det sämre med migrationen, men grundproblemet är inte migrationen.)

Att skolan fungerade bra för ett halvsekel sedan berodde på att det fanns en självsäker lärarkår som åtnjöt respekt både från eleverna och deras föräldrar och som skötte sitt värv relativt självständigt med viss tillsyn från statliga inspektörer som då och då kom på besök. Den ordningen har sedermera raserats genom att makt flyttats uppåt inom de pedagogiska hierarkierna tills lärarna har förlorat sin handlingsfrihet, kåranda, känsla av att tillhöra ett kall och därmed även sin auktoritet. Lärarna har blivit sämre – för att inte reta någon i onödan kanske jag i stället ska säga att de fått sämre möjligheter att göra sitt jobb – och dessutom sjunkit i löneligan.

Det här är ett fundamentalt problem som inte kan lösas med mer av samma slags åtgärder, typ reviderade läroplaner. Problemet kan över huvud taget inte lösas med hjälp av diktat från myndigheter och departement. Det finns nog bara en lösning och det är att lärarna rycker upp sig och genom heroiska ansträngningar räddar skolan. Hur ska det då gå till? Jag tror att utbildningsministern ska göra tre saker och sedan kan han lugnt rulla tummarna under resten av sin mandatperiod.

För det första ska han ta bort all uppifrånstyrning av skolan. Lärarkåren får, tillsammans med rektor, göra som de vill. De ska inte kunna skylla på dumma regler om saker och ting inte fungerar. Skolan får som idag ersättning per inskriven elev, så kallad skolpeng.

För det andra ska staten inrätta ett system för kunskapsprövning som är lika för alla elever och som till skillnad från dagens betygssystem inte kan manipuleras av den enskilda skolan. Jag vet inte om proven ska göras efter varje årskurs eller om det räcker med slutprov i grundskolan och gymnasiet. (Moderaterna har faktiskt föreslagit något slags återinförande av en gammaldags studentexamen vilket är ett steg åt rätt håll. Äras den som äras bör.)

För det tredje ska staten på en skolsajt i tydliga tabeller offentliggöra resultatet av kunskapsproven per skola. På det viset blir alla skolor öppet utvärderade så att elever och föräldrar får korrekt information om vad varje enskild skola duger till när de ska utnyttja sin rätt att välja läroanstalt.

Poängen med en sådan ordning – bortsett från att staten kan sparka en massa skolbyråkrater som hittills bara stökat till det för skolorna – är att varje enskild skola får starka incitament att förbättra sig.

Skulle det inte bli kaos? Jo, det skulle nog bli lite stökigt här och där under en övergångsperiod, i varje fall i vissa skolor, tills lärarkåren fattar galoppen och av egen kraft återvinner sin gamla auktoritet och status.

Det som skiljer mitt system från dagens etablerade skolsystem är människosynen. Den etablerade synen är att människor, i det här fallet lärare, blir bättre om de styrs hårdare och får mindre att säga till om. Min människosyn är att de blir bättre om de ges mer frihet men får resultatet av sina ansträngningar omsorgsfullt utvärderat.

59 reaktioner på ”Ett politiskt reformpaket

 1. Bo Svensson skriver:

  Det finns bara en lösning: Att skattemedel ägnade ändamålet undervisning betalas ut i takt med att man kan dokumentera inhämtat kunnande och att man skaffar sig detta kunnande på en fri marknad för undervisning. – Då blir incitamenten de rätta för alla inblandade.

  Elevernas rätt att välja skola måste begränsas av skolors rätt att välja bort ohanterliga elever.

  Gillad av 4 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Den skolpolitik och skolmyndighet som blir kvar, är då att bestämma vilka kunskaper som skall berättiga utbetalningar och att ordna hot- och mut-fria kontrollstationer dit man går för att tenta mot betalning.

   Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Som skattebetalare ser jag gärna att alla skattemedel till undervisning och hjälp åt barnfamiljer kanaliserades via dessa utbetalningar. – Det är ju barn som det finns hopp om att de kan komma att fungera som en tillgång för sina medmänniskor och inte en belastning, jag vill underlätta för, – de andra förstår jag inte poängen med.

   Att ha tillgodogjort sig det som bedömts som minimum för att kunna fungera i ett avancerat samhälle, = grundskolekompetens, bör också vara villkoret för myndighet och rösträtt.

   Gillad av 1 person

   • Jan Bengtsson skriver:

    Tanken är god…
    Men så lär det inte fungera Allah gånger)

    Huvuden räknas, inte innehållet!

    Gilla

 2. Dan Astrom skriver:

  Ja, fantastiskt med fler ”vuxna” i skolsalen. Är det därför man krympt elevantalet i klassrummen, dom får helt enkelt inte plats. Har man inte kommit fram till att varje klass även kan behöva en närvarande kurator också, kanske inte till eleverna men till den stackars läraren som är i det närmaste åsidosatt. En konstapel Kling eller Klang kan kanske vara bra för ordningen, o.s.v.
  Någon annan betalar! Pengarna finns att hämta i skattkistan! Många arbeten skapas och samhället går på knäna. De styrande vill bara bli fler och fler… 👎😨

  Gillad av 3 personer

 3. Göran Fredriksson skriver:

  Tidpunkten för när den svenska skolan började prestera sämre sammanfaller med tidpunkten när de sist utbildade lärarna i den gamla ordningen (före 68-vänsterns förstörelsearbeten) pensionerades.

  Är det möjligt att en återgång till den tidigare nivån kan gå snabbare än så?

  Det är också nödvändigt att tidigt (kanske redan i årskurs fem som på 1950-talet) skilja ut de elever som är särskilt studiemotiverade från dem som inte är det. Både för de studiemotiverade elevernas egen skull som för att Sverige skall ha ett framtida näringsliv av högsta klass.

  Gillad av 9 personer

 4. Björn G skriver:

  Mer galenskap eller….
  Hur kommer det sig att några av våra politiker blir utvalda och älskade, medan andra försmås?

  Politiker som tog vägen genom mitt liv pratade mycket om ansvar. Ofta satt de mittemot mig och via TV-rutan berättade de bredvilligt om att de skulle hjälpa mig och barnen.
  Alla var de överens om, att det var just oss de skulle hjälpa.

  Men dagarna gick och ingenting särskilt hände, om nätterna drömde jag ofta om allt det goda som skulle ske under den kommande valperioden.

  Genom TV-gluggen kunde jag se hur min utvalda politiker smög omkring på olika viktiga uppdrag med en trådlös telefon och handen som en kupa över munnen.
  Han gör verkligen sitt bästa, tänkte jag.

  Men ack så högt pris jag fick betala, för nästan ingenting av det han lovat infriades.

  Nu på ålderns höst finns ingen plats för oss på sjukhus eller äldrevårdsinrättningar, det enda som erbjuds är att vika ihop sig hemma i en kökssoffa, där kanske en gammal mor hade legat och dött fyra decennier tidigare.

  Om dessa politiker nu åter säger ‘rösta på mig’, säger jag nej!
  Jag går någon annanstans med min älskandeförmåga. Jag går dit min tro och röst tas i bruk och resulterar i ett bättre Sverige.

  Gillad av 4 personer

 5. Björn G skriver:

  Ett förslag till lösning:
  1. Tag bort skollagens formuleringar om värdegrund. Sätt istället dit formuleringar om karaktär och fostran.
  Kunskapssträvan, flit och gott uppförande är tre värden som tydligt skall återfinnas i skollagen.
  2. Skriv de nya kursplanerna så att de tydligt anger kraven på kunskaper och färdigheter på varje nivå, i respektive ämne. Studera hur framgångsländer som Finland och Tyskland har formulerat sina krav för olika årsgrupper. Tillsätt sedan kunniga personer (med samma fokus som Finland/Tyskland) för att skriva de nya kraven.
  3. Formuleringen i skollagen om att eleverna ska vara med och bestämma innehållet i undervisningen avlägsnas omedelbart. Lärarna skall bära kunskapen (för eleverna kan inte veta vad de inte vet, men behöver lära sig).
  4. Rektors ställning skall vara Verkställande Ledare. Rektorer skall aktivt agera mot dem som ‘förstör’ för andra i skolan.
  5. Ändra skollagen så att elever med grovt kriminellt beteende i skolan kan avstängas permanent. (inte som nu högst två veckor under ett läsår).
  6. Öka lärarbunden undervisningstid i grundskolan. Ta bort onödiga ‘värdegrundsfostrande’ ämnen.
  7. Ge betyg från första klass. Resultat skall mätas, så att man tidigt säkrar att eleverna inhämtat de kunskaper och färdigheter de ska ha, enligt tydliga kursplaner.
  8. Lägg ner de DDR-inspirerade lärarutbildningarna och utveckla nya vägar in i läraryrket, inklusive att välkomna utländska lärare från Finland och Tyskland
  9. Röj upp i skolmyndigheterna (ut med MarxistLeninisterna). De nya ansvariga skall sätta de kunskapsmässiga resultaten i centrum för skolans arbete.

  Gillad av 14 personer

 6. Petrus skriver:

  Enklaste sättet att lösa skolproblemen, i alla fall för elever som inte behöver ”policing” i ett klassrum torde vara att ge alla elever rätt till distansundervisning på samma sätt som utlandselever. På så vis skulle man sannolikt både kunna kapa kostnader rätt drastiskt samt få bättre kvalitet i undervisningen för en väldigt stor andel eleverna. Det finns svenska elever som får sitta i klassrum där hälften eller 80 % är högljudda invandrare. För dem hade det sannolikt varit en fördel att få sitta hemma framför en bildskärm och titta på en Powerpoint där de kunde backa bandet om de ville. Man skulle också kunna tänka sig att föräldrar fick en skolpeng för att låta eleverna vaktas i en lokal av någon långtidsarbetslös med subventionerad anställning medan undervisningen fick ske via bildskärmen.

  Jag tror man måste vara beredd att pröva litet nya grepp.

  Gillad av 4 personer

 7. Hosianna skriver:

  Visst, Patrik, borde en sådan nyordning i grundskolevärlden kunna ge relativt snabba resultat; alla högpresterande elever, som oförtjänt hamnat i strykklass, och eventuella kvarvarande genuint kompetenta lärare skulle, äntligen, premieras…

  … men vad gör vi med alla de andra, ohjälpligt lågpresterande, individerna, som genom allmän skolplikt respektive akut folköknings- och kulturkrocksorsakad personalbrist garanteras sina platser i den svenska skolan inom överskådlig framtid?

  Gillad av 3 personer

  • Björn G skriver:

   Vi löser detta på det goda sätt som Sverige en gång i tiden löste frågan.
   Lösningen som fungerade tidigare var: Lärlingar, Gesäller samt Hjälpklass.
   Denna lösning är garanterat utprovad och fungerar till 100 procent.

   Gillad av 4 personer

  • Hosianna skriver:

   Javisst, men kan, vågar eller vill Mes-Alliansen ens vidta sådana angelägna åtgärder, tro?

   Jag vågar påstå, att genomdrivandet av den rättsvidriga gymnasieamnestin med all önskvärd tydlighet har visat vanliga, hederliga, svenska väljare precis hur lite svenska barn – och gamla – betyder för hela Sjuklöverns förment ansvariga, men chockerande maktlystna proffspolitiker i förhållande till illegala immigranter från jordens allra mörkaste hörn. Fullkomligt oacceptabelt.

   Förmätet och horribelt storhetsvansinnigt, att försöka lura till sig skolröster efter detta svek!

   Gillad av 1 person

 8. Jari Norvanto skriver:

  Så länge disciplinen saknas, kunskapsföraktet och flumpedagogiken råder, bråkstakar och rent kriminella tillåts förstöra, så kommer ingen bättring i offentliga skolor ske. Den offentliga skolan är mer en polisiär angelägenhet numera. När vuxenvärlden retirerat medan antisocialt beteende och postmoderna irrläror tillåtits ta över.

  Gillad av 11 personer

 9. Steven Jörsäter skriver:

  Ja, så enkelt är det. Men ett förtydligande krävs. Läraren är kapten och skall kunna styra i princip oinskränkt. Han skall ha långtgående befogenheter att verkställa åtgärder, exempelvis i syfte att återställa ordningen, inklusive sådana som innefattar rent fysisk hantering och, där så inte kan undvikas, bestraffning. Han ska också förväntas använda dessa befogenheter. Han ska inte behöva behöva vänta på att bli knivhotad eller liknande utan ska kunna ingripa långt tidigare. Han ska alltid kunna påräkna skolledningens stöd. Han ska i samråd med rektor kunna besluta om förflyttning av elever som inte sköter sig.

  Självklart ska skolan väsentligen handla om samarbete, goda incitament och en positiv atmosfär. Men lika lite som samhället kan den klara sig utan adekvata åtgärder mot dem som bryter mot reglerna.Lika viktigt är att inte tvinga elever att fortsätta gå i skolan som uppenbarligen inte är lämpliga för det. Skolan bör ses som ett privilegium och inte som ett tvång. Den får aldrig vara förvaring.

  Den svenska skolan nådde antagligen sin höjdpunkt under 40-50 talet. Sedan påbörjades nedrustningen. Det är bra att påminna sig om hur gammalt förfallet är. Redan på 80-talet (?) genomfördes dårskapen att för stora pengar bygga om klassrum i många skolor så att den förhöjning där katedern var togs bort. Det skulle antagligen göra skolan ”mer jämlik”. Skolan ska inte vara jämlik. Läraren är chefen.

  Blir nu detta en auktoritär skola med Caligula och Rödskägg vid rodret? Någon slags kontrollmekanism måste man förstås ha men den måste vara svag. Dagens skola har uppstått genom en naiv strävan att tro att man kan eliminera varje risk för maktmissbruk och samtidigt få en fungerande maktstruktur. Bättre en enväldig och hård och kanske understundom orättvis kapten än kaos och myteri!

  Allt detta låter enkelt men är förstås mycket svårt att genomföra fast det inte kostar något. Det kräver en helt annan samhällsstruktur där man stöttar auktoriteter långt ner i hierarkin och litar på dem. Men också, förstås, ställer dem till svars om det går fel. Om skolan kunde nå dit så skulle nog också resten av samhällsproblemen vara lättlösta.

  Gillad av 1 person

 10. V for Vendetta skriver:

  För att lösa skolproblemen måste man börja med lärarna. Idag har det gått inflation i lärare. De som söker program på lärosäten och inte kommer in på dem tar den enklare vägen och blir lärare med en drös ledighet som den glimmande tunnan guld i änden. Alla som söker är välkomna i lärarfamiljen. Är du aktivist och vill förkunna ordet så bli lärare, har du inte vad som krävs för att bli ingenjör, socionom, psykolog… bli lärare, vill du upprätthålla en starkt familjär tradition av studievana.. bli lärare. Skall du bli läkare, polis eller liknande så måste du genomgå lämplighetstester men om du vill bli lärare behöver du bara söka och dessutom på tämligen usla betyg så kommer du in på utbildningen. Skall vi därpå plussa på att du i 30-45 år skall sitta instängd i en byggnad med kollegor som är barn så ökar knappast möjligheten för dig att utvecklas. Nej… skall skolas fixas så måste man reformera hela grunden för lärarkåren.

  Gillad av 1 person

 11. Jvk skriver:

  I mina barns klass så finns inomeuropeiska migranter som har tolkhjälp hela tiden, så en tolk för en person. Många araber så klart också. Samtidigt slutar lärarna för att de får någon tusenlapp mer på en annan skola (som är privat och inte tar emot migranter).

  Gillad av 1 person

 12. Erik2 skriver:

  Jag tror det här är helt rätt. Finns ingen annan väg att gå idag. Läroplanen behöver endast ange kunskapsmål som är faktabaserade. Diagnostiska prov erbjuds från myndigheter. Lärare och skolor får äntligen jobba med det dom vill. En annan bra sak, vips kan nysvenskar också hitta rätt skolnivå och mycket intresserade elever skulle kunna läsa enstaka ämnen i förväg. Låt 1000 blommor blomma.

  Gilla

 13. Jvk skriver:

  Patriks åtgärder är helt värdelösa för lärarna kan inte ensidigt införa straff för störiga elever. Lagen måste ändas och OBS-klasser och OBS-skolor inrättas. En lärare kan vara aldrig så bra men när de störiga kallar tjejerna knullblock och horor och ber läraren dra åt helvete så är Patriks åtgärder lika usla som alla de andras.

  Gillad av 6 personer

  • Jvk skriver:

   Dessutom så måste lärarnas beslut skyddas från föräldrarna eftersom det finns riktigt många sopor till föräldrar även bland svenskar som när deras barn mobbar andra så de vill begå självmord skyller sin lille telnings vidriga uppförande på skolan. Vissa behöver ett rapp med linjalen, när detta medel inte finns återstår bara OBS-klassen.

   Gillad av 7 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Självklart måste vi tillåta rapp med linjalen. Och då tänker jag på den en meter långa jag minns från min skoltid. Eller varför inte pekpinnen? Den av glasfiber.

    Gilla

 14. Jan Andersson skriver:

  Jag tror inte att alla elever kan korvstoppas med exakt samma kunskap för att sedan mätas med exakt samma rikslikare. Därtill är förutsättningarna och behoven alltför olika från norr till söder, öst till väst. I Stockholm bör man (mycket generellt) utbilda sig inom tjänsteyrken, på Västkusten inom industriteknik, från Vänern och norrut inom skogsteknik, längst norrut inom malm och stål, i Sydsverige inom jordbruk och handel, och så vidare. Alla branscher har problem med nyrekryteringen, och varför måste bara Stockholm växa och sysselsätta ungdomar från glesbygden som egentligen har valt fel utbildningslinje? Det är ett enögt stereotypt tänkande som utarmar glesbygden och inte gör skolan ett dugg bättre eftersom så många kommer att tycka att utbildning generellt inte leder till något intressant yrkesliv och inte gör individen något gott.

  Gillad av 1 person

  • Johan skriver:

   ”Bliv vid din läst” var längesedan. Unga människor flyttar till storstäderna. Särskilt unga kvinnor. Stora delar av Sverige avfolkas. Tråkigt nog lockar inte landsbygden dagens unga. Att unga kvinnor lämnar har pågott i decennier.

   Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   Jan Andersson – Tycker nog du förväxlar skolans uppgift med något annat, nämligen yrkesutbildning.
   Skolan ska ge alla elever i landet en likvärdig uppsättning grundkunskaper — yrkesutbildning skaffar man sedan man gått klart skolan.

   Svårigheten är framför allt att vänsterflummarna lyckats förstöra skolan med sina vanvettiga idéer, så att lärarnas uppgift att förmedla kunskap kraftigt försvårats.

   Vi har dessutom fått en negativ återkoppling, i det att ingen begåvad student längre är lockad av läraryrket här i landet, utan istället fylls det på med mediokra personer.

   Framtiden verkar mörk om inte detta kan brytas.

   Gilla

 15. Jvk skriver:

  Jag retar mig också lite på Patriks petande i detaljer, detta handlar om att få folk att säga stopp, stopp för allt, och det är bara SD som säger det. Allt börjar med att börja utvisa folk, allt börjar med hårda tag, krig mot kriminella, allt börjar med att strypa all bidrag till invandrare och NGOer, det gäller att krossa de vidriga våldtäktsdtödjande pk-isterna så de fattar att nu är det slut. Södertörn skall så klart brännas till grunden.

  Sen kan man fixa skolan, som Trump gör, först säger man vad det handlar om, det är slut med daltande med shitholecountries och judehatande FN. Lägg ner skiten.

  Gillad av 6 personer

 16. Jan Andersson skriver:

  Ett stort problem är de alldeles för stora klasserna. Det finns mängder med erfarenheter som säger att det är mycket effektivare och mer givande för läraren att ha en klass på max 12 elever i stället för en jätteklass på 30-35 elever som ingen lärare kan hålla full koll på, stök och ljudnivå fyrdubblas, och där enskilda elever kan förbli anonyma och ointresserade hela läsåret.Det fungerar kanske på universitetsnivå, men förstås helst inte där heller.

  Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Från tredje till sjätte klass var vi mellan 34 och 38 elever i min klass. Vi fick vara i gymnastiksalen eftersom inget klassrum var stort nog i vår lilla skola. Därför fick vi gå eller cykla 2 kilometer till en större skola när vi skulle ha gymnastik. Det gick ganska bra trots att vi hade en bråkstake med några hangarounds. Vår lärarinna var helt underbar.

   Gillad av 1 person

  • ericr45 skriver:

   Snack.
   Vi var ett år 36 elever i klassen. (gymnasiet..)
   Problem? Inga alls.
   Blev det händelsevis för många dB höjde läraren handen.. och det blev tyst..
   Disciplin är a och o i skolan.
   I närliggande skola kom två elever i bråk, i klassrummet!
   Den kvinnliga läraren tog den ene i armen för att sära på dem.
   Panik på skolan!
   Inom en timme var hon hemförlovad från skolan och sitt jobb..
   När man läser sådant förstår man att de studerandes önskan att bli lärare är tämligen låg..
   Högre lön lär nog inte heller hjälpa…

   Gillad av 1 person

 17. Iakttagare skriver:

  Vissa skolor behöver vakter och välisolerade studierum utan fönster. Till sådant rum förs elev som inte uppför sig anständigt i klassrummet. Studietiden i rummet skall kunna vara resten av dagen eller minst två timmar.

  Gillad av 1 person

 18. Den reaktionära utmaningen skriver:

  Minns när ordet reaktionärt klistrades på allt man inte tyckte om. Under 60-talet blev all aktiv uppfostran reaktionär. Den ersattes då med ”fri fostran”. Och all aga förbjöds. Och skolan följde efter. Den gamla formen av katederundervisningen blev förknippad med något reaktionärt.

  Vid olydnad förr kunde läraren ta eleven i nackskinnet, och köra ut honom i korridoren – mera sällan en hon. Men allt sådant vuxenbeteende stämplades under 60-talet som reaktionärt. Alla former av disciplin likställdes med äldre tiders kadaverdisciplin. Och sånt måste städas undan. Nu handlade det istället om själens odling, med mjuka medel. Alla barn var oskrivna blad. Som vuxenvärlden inte fick kladda på. Allt tvång uppfattades som inhumant och kvävande. Lock och pock, och övertalning fick ersätta rak disciplin. Inga slag med pekpinnar i katedern. Inget mera ”tack för maten amen” efter frukost. Och inga hjälpklasser för mer bråkiga elever. Inget lugn i normalklassen, med studiero för övriga. Och ingen kvarsittning för de som inte uppfyllde kunskapsmålen, och fick ”gå om”, eller läsa ikapp under sommarlovet.

  Nu har det gått några generationer sedan den tiden försvann. En tid när det var naturligt att ställa krav på elever, och att saker och ting fick konsekvenser om planen inte förlöpte enligt uppgjorda regler.

  Ingen skulle idag våga förorda mer av disciplin av äldre sort. Om äldre tiders skola plötsligt skulle återuppstå, skulle vuxenvärlden ge upp ett ramaskri. Så vi får nog fortsatt leva med våra problem.

  Det som hänt är att i den moderna skolan är att makten flyttats från läraren – den vuxne – över till eleven – den yngre. Som om makten i gamla tiders lump skull flyttats från befälen till de värnpliktiga.

  Hela vuxen världen har självmant låtit kastrera sig. Det blev helt enkelt fult att ställa krav under 60-talet och framåt. Och att tokigheter kunde få konsekvenser. Hur vi idag skall kunna återerövra respekten för den vuxne utan att det kallas för reaktionärt är inte jag man att veta. Men under 60-talet slängde vi ut barnet med barnvattnet. Och nu sitter vi med en utmaning i knät.

  Gillad av 2 personer

 19. Jaxel skriver:

  Det är måhända att vara petig i sin kritik, men det finns en sorts motsättning mellan punkten ett och punkten två. Enligt den första skall lärarna kontrolleras mindre och enligt den andra mer.

  Vad gäller den tredje punkten måste man ändå ställa sig frågan om en enskild skolas resultat beror mer på elevmaterialet än på skolan prestation.

  Gillad av 2 personer

 20. phnordin skriver:

  Vid ett eventuellt maktskifte till en borgerlig regering är en chockterapi den enda verkningsfulla metoden att utsudda den flummentalitet som råder inom skolväsendet. Ett räddhågat uppträdande gentemot förändringar duger inte. Endast klara och i detta fall radikala nya riktlinjer och ett öppet debattklimat kan gälla.

  Gillad av 1 person

 21. Johan skriver:

  Utan disciplin fungerar inget. Ha kameror i klassrummen. Stäng av elever som inte sköter sig. Dom avstängda ska straffas. Dom värsta bråkmakarna kan sättas i militärliknande inhängnade internatskolor. Disciplinen måste helt enkelt bli absolut.
  Vad gäller lärarna… Uppmuntra alla att vara individuella, göra det dom är bra på. Försök få lärarna att utveckla sin förmåga att berätta. Att fånga lyssnarna. Det är inte så svårt. Ungarna vet inte mycket. Barn älskar bra historier.
  Dagens läroböcker vet jag inget om. Man kanske ska låta författare till barn och ungdomsböcker skriva dom.
  Examinera alla elever på samma sätt i hela landet. För rättvisans skull.

  Gillad av 1 person

 22. Hans Jensevik skriver:

  Ja, dessa tre åtgärder räcker! Klockrent! Turbo på systemet skulle vara att varje elev tillsammans med sina föräldrar fick bestämma när de skulle få gå till den fristående betgsprövningen för olika kurspaket. Klarar man sig inte så har man fyra försök på varje kurspaket. Från och med femte gången får pappa och mamma betala vad betygsprövningen kostar. Det blir en öppen skola där ingen slås ut och individuell studietakten gäller. Precis den skola vi behöver med den invandring vi har. Alla behandlas lika.

  Men när jag läser många inlägg här ovan så tvivlar jag på att det blir så. Många ser inte drivkrafterna i systemet Patrik föreslår. Man tänker identitetspolitiskt eller som en moraliskt handlande socialistisk människa. Det där ordning och reda från toppen är en stark metafor.

  Gilla

 23. Gustavsson skriver:

  I utmaningarnas tidevarv är det lätt att säga tulipanaros. Uppfattar mest politiska röster och målsättningar som besvärjelser. Man uppehåller sig mest vid uttalade mål. Som om man når fram dit genom att lufta sina visioner. Ett dimmornas språk utan egentligt innehåll. Som mer döljer än klarlägger verkligheten. De tunna ytans språkbruk som antagligen även tagit politikern fram genom den egna karriären.

  Gilla

 24. Roland Forsgren skriver:

  ”Poängen med en sådan ordning – bortsett från att staten kan sparka en massa skolbyråkrater som hittills bara stökat till det för skolorna – är att varje enskild skola får starka incitament att förbättra sig.”

  Patrik, har du glömt vad det Välfärdsindustriella komplexet helst av allt vill uppnå? Jo, fler människor att få ta hand om (oavsett slag, och var i världen). Dagens svenska skola är en fantastisk apparat för att producera just sådana människor.

  Gillad av 1 person

 25. MartinA skriver:

  Riksdagspartierna säger bara vad de tror håller skatteboskapen lugn och lydig. De är ungefär som Bagdad Bob, fast tråkigare.

  Personligen vill jag inte ha någon statlig skola alls (kommunallagen gör att allt kommunerna gör är statligt). Poängen med en statlig skola är att få alla medborgare att tänka på precis samma sätt. Ursprungligen för atrt staten skulle kunna producera mer våld per capita. Numera för att skatteboskapen skall vara lättare att fösa runt. Och för att etablissemanget skall kunna sitta kvar där de sitter, oavsett vad.

  Gillad av 1 person

 26. Jaxel skriver:

  För övrigt kan jag , liksom ett antal kommentatorer ovan, undra vad alla möjliga förslag för hur undervisning skall bedrivas har för betydelse om ingen undervisning alls kan bedrivas på grund av bristande ordning.

  Av diverse rapporter från skolans värld tycks det mig att en situation där eleven och dennes föräldrar är ”kunder” hos skolan bidrar till att undergräva lärarnas auktoritet och därmed möjligheten att upprätthålla ordningen.

  För övrigt är ”centrala” prov inte alldeles okomplicerade. Tillsammans med punkten tre i krönikan finns risken att undervisningen inriktas på att lyckas väl på dessa prov snarare än att bibringa kunskaper och färdigheter.

  Gillad av 1 person

 27. Gösta Johnsson skriver:

  Tack PE och tack Björn G för ditt 9-punktsprogramförslag för att komma till rätta med skolproblematiken av idag. !968-rörelsen med O Palme som spinndoktor var början till förödelsen av den svenska skolan.

  Gillad av 2 personer

 28. En reaktion mot allt reaktionärt ... skriver:

  Minns när ordet reaktionärt klistrades på allt som inte ansågs som modernt. Exempelvis ansågs mer sträng och kravfylld uppfostran som ytterst otidsenlig. Den ersattes med ”fri fostran”. Och all form av aga förbjöds. Och skolan följde med i liberaliseringen. Den gamla katederundervisning fick ge rum för mer grupparbete, där inlärningsansvaret lades på unga späda axlar. Och ännu omogna själar.

  Vid olydnad förr kunde läraren ta eleven i både nackskinnet och i örat. Rentav köra ut den störande och i korridoren. Men allt sådant vuxenbeteende stämplades under 60-talet som reaktionärt. Alla former av disciplin likställdes med äldre tiders mer okänsliga kadaverdisciplin. I stället för att moderera städades alla former av disciplin bort.

  I moderniteten gäller själens odling med mjuka medel. Alla barn sågs somoskrivna blad. En pannå vuxenvärlden inte fick kladda på. Lock och pock, och övertalning fick ersätta rak disciplin. Motivation skulle väckas även hos de mest uttråkade barn.

  Inga mer hjälp- eller OBS-klasser för mer ostyriga och resurssvaga elever. Ingen prioritering av lugn och ro i klassen, med tid för studiero. Heller ingen kvarsittning om kunskapsmålen inte uppfylldes. Ingen och fick ”gå om”, eller läsa ikapp under sommarlovet. Nya tider, sämre skolresultat.

  Gilla

 29. Barnet och badvattnet skriver:

  Nu har det gått några generationer sedan vi gjorde oss av med allt reaktionärt. Långt borta ligger den tid när det var naturligt att ställa krav. Och insikten om att mer fria beteenden kunde få konsekvenser längre fram längs vägen, om utbildningsplanen inte förlöpte enligt uppgjorda regler.

  Ingen skulle idag våga förorda mer av disciplin, av äldre sort. Om äldre tiders skola plötsligt skulle återuppstå, skulle vuxenvärlden ge upp ett ramaskri. Så vi får nog fortsatt leva med våra disciplin och inlärningsproblem.

  Det som hänt, i den moderna skolan, är att makten flyttats från läraren till elever, föräldrar och byråkrater. Som om makten i gamla tiders lump skull ha flyttats från befälen till de värnpliktiga och nyinryckta.

  Hela vuxenvärlden har även låtit sig kastreras. Frihet under ansvar lät bra när de uttalades på 60-talet. Då när det blev fult att ställa krav även på de små människorna.

  Hur vi idag skall kunna återerövra respekten för den vuxne utan att det kallas för reaktionärt vet jag inte. Redan för flera decennier sedan slängde vi ut barnet med barnvattnet, när all disciplin for ut genom fönstret. Och nu sitter vi med allt fler lågpresterande barn och unga vuxna, samtidigt som vartenda yrke kräver mer av disciplin, kunskap och djupa insikter.

  Men utmaningar, ja det fick vi …

  Gillad av 3 personer

 30. Jaxel skriver:

  Vad gäller Alliansens skolpolitik.är det förstås relevant att fråga sig om det finns något regeringsalternativ som heter Alliansen.. Under innevarande mandatperiod har de aktuella partierna tydligt visat att man ansett förutsättningarna för att ta regeringsansvar varit för obehagliga. Att ta ett sådant ansvar skulle ha inneburit att man varit tvungen att smutsa ned händerna på ett icke önskat sätt.

  Sannolikheten för ett.bättre parlamentariskt läge efter kommande val måste vara mycket nära noll.

  Varför skall någon egentligen uppfatta alliansen som ett regeringsalternativ!?

  Bifogar en populärkulturen referens

  Gillad av 1 person

 31. Qu skriver:

  Sätter man infantila personer utan vare sig kunskap eller vilja att förändra att styra i en kommun, eller i riksdagen blir detta resultatet. Men de ytterst ansvariga sitter i regeringen-och så länge folk fortsätter rösta på dom, kommer Malmös problem att sprida sig som en löpeld i hela Sverige.

  Jag vet inte vad som skall till för att majoriteten skall förstå det. Uppenbarligen hjälper det inte att deras döttrar våldtas, deras söner mördas, deras äldre rånas och misshandlas, deras barn tvingas bo hemma långt upp i giftasvuxen ålder, Deras mor och farföräldrar ligger och dör av undernäring på äldreboendena, eller i en korridor på ett sjukhus. Ja listan över hur man som svensk knuffas undan i alla sammanhang för att bl.a bereda plats för ekonomiska flyktingar och kriminella, kan göras HUR lång som helst. Inte konstigt att andra länder undrar om svensken lider av självskadebeteende.

  Att rösta SD löser inte alla problem, men vill man få ett slut på galenskapen, är det definitivt ett mycket bra alternativ.

  Gillad av 2 personer

 32. Lotta Trouble skriver:

  Det viktigaste är att ta bort ”inkludering” och ”integrering” och snarare satsa på segregering. Dvs att folk går i den årskurs som passar deras kunskaper och mognad. Återinför Obs-klasser, satsa på nivåskillnader i matte och språk. Och det allra viktigaste: 14-åriga immigrerade analfabeter ska inte gå i åk 8 utan i särskilda klasser som är anpassade för deras (obefintliga) skolgång. Då kanske de kan uppnå gymnasiebehörighet efter 4-5 år. Det är faktiskt oändligt taskigt att placera dessa i vanliga klasser och hoppas att det löser sig.

  Det kanske även kan vara en idé att ha examensprov vid 11-års ålder för samtliga elever – och de som inte uppfyller kunskapskraven får gå ett särskilt extra år innan de kommer upp i högstadiet.

  Gilla

  • Jan Bengtsson skriver:

   Dessa utomeuropéer som kommer hit i tonåren,
   bör ges en anpassad studieplan!

   Svenska Engelska Matte Samhällskunskap Gymnastik…
   En mindre inblick i svensk geografi och VÅR historia!

   Gilla

 33. Lars skriver:

  Patrik. Lärarna ska driva skola? Lärarnas drivkrafter ska släppas loss? Låt tusen blommor blomma? Skolan bildar system och lärarna och eleverna anpassar sig till systemen och det är systemen som måste fungera adekvat och alla system fungerar hierarkiskt och under tryck från omgivningen. Så vad ditt resonemang faller ned i är att skolan och rektorn ska ha ansvar och bytas ut när det inte fungerar och att skolan måste ha större självständighet. Så långt är jag med. Men det betyder inte att skolan inte ska regleras.

  Du är nyliberal Patrik, Fridman i kubik, men märker du inte att inget blivit bättre de senaste tjugo åren med friskolorna? Vad beror det på?

  Det finns ingen marknadsekonomi utan institutioner och regleringar! Har aldrig funnits.

  Gillad av 1 person

  • Hovs_hällar skriver:

   Lars — kanske det undgått dig att även friskolorna har att rätta sig efter samma regelverk som de kommunalt drivna? Och att detta regelverk med åren blivit allt mer omfattande, och allt mer degraderar lärarens möjligheter att sköta sitt jobb.
   Ni socialister brukar ju gilla arbetarmakt, dvs. i teorin…

   Gilla

 34. Magnus Rosensparr skriver:

  ”… något slags återinförande av en gammaldags studentexamen …”

  Jaha, varför uppfinna hjulet på nytt? Det är ju bara att ta fram alla lagar, regler, instruktioner och föreskrifter som gällde tidigare. För säkerhets skull bör man inte stanna inför årtalet 1968, utan återupprätta alla bestämmelser som gällde före 1/1 1960. Då skulle vi också få ned antalet ansökningar till universitet till en rimlig nivå (troligen c:a 20 % av dagens), vilket i stort också är landets reella behov. Resten är flum, tidsfördriv och onödig byråkratproduktion.

  Gillad av 2 personer

 35. Moa skriver:

  Rebecca Weidmo Uvell visar med flera exempel på sin blogg hur hon har skrivit kritiska kommentarer till Socialdemokraternas inlägg på Facebook – kommentarer som några minuter senare inte syns för någon annan än henne och hennes privata vänner.

  Weidmo Uvell drar slutsatsen att partiet använder en funktion som gör att de kan dölja utvalda kommentarer till deras inlägg. Positiva kommentarer tillåts dock vara synliga för alla. Hon menar också att hon har sett samma handlingsmönster för Socialdemokraterna i Malmö, i Region Skåne och i Örebro.

  ”Genom att dölja misshagliga kommentarer som rubbar heja-er-flödet så kan Socialdemokraterna ge sken av en demokratisk debatt öppen för alla men i själva verket är det hårdcensurerat”, skriver Weidmo Uvell.

  https://nyheteridag.se/uvell-socialdemokraterna-censurerar-kritiska-kommentarer-pa-
  Vi ser mönstret alla tjuvknep används

  Gillad av 2 personer

 36. Moa skriver:

  Mindre än 40% av LO:s medlemmar röstar på Socialdemokraterna, ..

  .. men ändå tycker fackföreningsledarna och sossarna att det är helt i sin ordning att de övriga dryga 60 procenten bidrar till Socialdemokraternas valrörelse, trots att de för död och pina INTE vill ha Socialdemokraterna i regeringsställning?

  Därför tänker LO satsa ytterligare medel på UPPLYSNING eftersom de anser att majoriteten av medlemmarna dels inte fattar vad de tänker rösta på, inte förstår varför de tänker rösta på sitt eget val och dels föra dem tillbaka på den rätta s-märkta vägen.

  Så löser man ett vänsterproblem. Majoriteten är oupplysta dumskallar som ska föras in i minoritetens fålla som vilsegångna får.
  http://anybodys-place.blogspot.com/2018/06/mindre-40-av-los-medlemmar-rostar-pa.html

  Gillad av 2 personer

 37. Karl Oskar skriver:

  Att leverera höga ambitioner är en epidemisk sjukdom bland PK-politiker idag. Sällan kollas vad som levererats.
  Samma skojare kan återkomma gång på gång på gång med samma höga och välklingande mål.
  Och komma undan med det. Inte bara det, utan till och med rikligen belönas.
  Som bästa sortens säljare av Kejsarens nya kläder.
  Det är Sveriges ledning i denna dag.

  Gillad av 1 person

 38. Mikael Steinwall skriver:

  Skolverket har stängt flera skolor de senaste åren. Mot den vetskapen blir diskussioner om nya fräscha pedagogiska grepp i skolan mindre relevant. Debatten måste ta avstamp i disciplinära frågor, utan studiero får inte eleverna mycket uträttat.

  Gillad av 1 person

 39. Gösta Johnsson skriver:

  Det mest ödesdigra beslutet vad gäller skolan och dess framtid togs av Göran Perssons regering under 1990-talet när skolan kommunaliserades. Därmed släppte staten sitt ansvar för undervisningen och dess likvärdiga utformning över hela landet samt fråntogs lärarna den sista möjligheten att ”vara lärare” och inte en bricka i ett kommunalt politiskt slagfält.
  Enligt min mening kommer skolans problem inte att lösas förrän staten tag över ansvaret för grundskolan från klass 1 till och med gymnasiet samt yrkesinriktade utbildningar efter grundskolan. Förskolan må få vara en kommunal angelägenhet.
  Staten behövs för att dels åstadkomma rimlig likvärdighet över landet samt för att återupprätta lärarnas status . Samtidigt behöver läroplaner, riktlinjer för undervisningen samt betygssättningen moderniseras så att kunskap kan mätas på ett korrekt sätt och på ett sätt som kan jämföras över landet samt jämföras på ett internationellt plan. Lärarnas auktoritet måste!! återställas. Rektor skall ha en tydlig ledande roll utan aktivitetsinfluerad påverkan av politiska vindar åt höger, vänster eller uppåt!

  Gilla

 40. Curt Jansson skriver:

  Den viktigaste åtgärden ang. de nationella proven vore att lyfta bort rättandet från den aktuella skolan. Alla tentamina borde rättas externt av folk som är helt okända för elever och lärare. På samma gång tar man bort underlaget för glädjebetygen som grasserar i vissa skolor.

  Gillad av 1 person

 41. Bengt Holmgren skriver:

  Patrik

  Mitt i prick! Vad jag argumenterat i många långa år. Mer marknadsekonomi och mindre planekonomi. Mittåt! Noll planekonomi.

  Bengt

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.