Dimmorna lättar

Patrik Engellau

Det kanske långsiktigt mest betydelsefulla politiska skeendet just nu är konflikten inom det socialdemokratiska partiet. Vad handlar den om? Vilka bråkar med varandra? Så här skrev jag för några veckor sedan:

Det kanske intressantaste i det här perspektivet, tycker jag, är den rasande striden inom socialdemokratin med anledning av det nyligen framlagda 14-punktsprogrammet om åtstramning av migrationspolitiken. Det är en explosion som blottlägger konflikten mellan å ena sidan partiets PK-ister, de offentliganställda funktionärerna, och å den andra de för det mesta privatanställda före detta förtryckta arbetarna som numera blivit välutbildade medelklassare.

Att jag tycker detta är betydelsefullt och intressant beror på att den här sprickan sätter begreppet huvudmotsättning i fokus. Det handlar om vilka grupper som bråkar med varandra idag. För att förklara sprickan inom socialdemokratin duger det att komma dragande med den gamla höger/vänster-skalan, ej heller med GAL-TAN-skalan, ej heller med den påstådda huvudkonflikten mellan nationalister och globalister. Det måste till vassare intellektuella verktyg för att åstadkomma en trovärdig tolkning.

Min tolkning, bara för att nämna den för femtioelfte gången, är att huvudmotsättningen står mellan å ena sidan politikerväldet vars fundament är det välfärdsindustriella komplexet, å den andra den nettoskattebetalande medelklassen, den majoritet av småborgare och gråsossar som är landets ekonomiska och sociala ryggrad. Det är där skiljelinjen går inom socialdemokratin. Å ena sidan de politiskt korrekta välfärds- och migrationspolitikkramarna som SSU, Tro och solidaritet och S-Kvinnor, å den andra exempelvis byggnadsarbetarna med sitt gråsossiga, småborgerliga tänkande.

Den tredje juni är Dagens Nyheter vaken nog att i en huvudledare göra samma analys som jag men använda andra ord och såklart hoppa i galen tunna när det gäller vilket intresse som bör stödjas. Dagens Nyheter engagerar sig fullt ut för det välfärdsindustriella komplexet och dess klienter.

”Det är gråsossarna mot globalisterna och vi har inte tid att mötas.” Kommentaren, från en av källorna i DN-reportaget om de krisande Socialdemokraterna, skulle kunna sammanfatta hela den stundande valrörelsen.

Med ”globalisterna” menar Dagens Nyheter dock inte det som normalt brukar avses, nämligen George Soros, Bilderberggruppen, Rockefeller, EU-kommissionen eller – i särskilt skruvade fall – någon sorts judisk, internationell sammansvärjning. I stället menar tidningen det välfärdsindustriella komplexet med klienter, särskilt avdelningen för mottagning av migranter:

Ett ”globalistiskt” alternativ till den snäva syn på migrationen som är gråsossarnas handlar om att vidga människors möjligheter och bygga stöd för Sverige som invandrarland. 

Gråsossarna tycker Dagens Nyheter inte om. ”Finansministern Magdalena Andersson får räknas till gråsossarna.” Hon vill hålla invandringen ”i schack” vilket är en föraktlig ”välfärdsnationalistisk reflex”. I stället vill Dagens Nyheter ha en annan lösning på ”migrationsdilemmat”, vilket, med mitt språkbruk, betyder fortsatt öppna gränser och fortsatta miljardrullningar till välfärdsindustrin, kosta vad det kosta vill. Lösningen:

är inte att förneka att inkomstklyftorna kan öka med invandringen, eller att andra problem kan dyka upp. Inte heller är det nödvändigt att väja för det faktum att flyktingar kan kosta statskassan pengar.

Däremot måste det påpekas att Sverige fortfarande hör till världens mest jämlika länder.

Det välfärdsindustriella komplexet vill ha fortsatt fri dragningsrätt på medelklassens inkomster.

56 reaktioner på ”Dimmorna lättar

 1. Lennart Bengtsson skriver:

  Som affärside är PK-ismen säkert en lysande ide. Dit hör att ta hand om allt fler som betraktas som hjälplösa där såväl behovet av vård som ambitionen att ägna sig åt vård är närmast oändlig. Helst önskar man att majoriteten av jordens befolkning vore hjälplösa. Vilken lysande marknad detta vore! Sannolikt är det redan Sveriges största affärsrörelse inte minst om all associerad kriminell verksamhet som människosmuggling inkluderas. Tillgången på pengar är också praktiskt obegränsad som vi sett under de senaste åren. En stat skapar lätt de medel som behövs ända tills systemet en dag kollapsar. Sannolikt är också en kollaps det enda som kan få stopp på oskicket .

  Gillad av 19 people

  • O.T. skriver:

   Och värre lär det bli..
   Flyktingsmugglarna jobbar vidare på att hitta nya vägar in i EU för de som kan betala.

   Grekland har även börjat se en ökning av båtmigranter från Turkiet igen, såklart med Erdogans goda minne. Kanske en liten varning till EU om att man vill fortsätta få bidrag från EU för att hålla strömmen i schack.

   Den mer anmärkningsvärda faktorn är att det sedan en tid tillbaka råder visumfrihet mellan Serbien och Iran. Och vi vet vilka som kommer från Iran….jensamresande unga barnmännen med ursprung i Afghanistan, men som bott i Iran i alla år.

   Nu när Annie Lööf å &co beviljat amnesti åt 9000 av dessa iran-Afghaner så kan man ju inte klaga på pullfaktorn till Sverige.

   Mycket troligt arr det framåt sensommaren sker en ökning av Afghaner som tar sig in i Sverige

   https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-bosnia/bosnia-struggles-to-cope-with-arrival-of-thousands-of-migrants-idUSKCN1IG1LS

   Gillad av 5 people

  • Björn G skriver:

   PK-ismen ÄR en verkligt lysande affärsidé, för majoriteten av jordens befolkning är ju ‘hjälplösa’.
   Så behovet hos dessa av vård/omsorg/skola är i det närmaste oändlig.

   Problemet är bara att få in pengar/finansiering till verksamheten. För likt bakterier i en näringslösning förökar sig PK-ismen exponentiellt, tills näringslösningen tar slut.

   PK-ombudens (politruker/gammeljournalister) välutvecklade rofferi inom PK-systemet bygger ju på:
   – Socialiststegen
   – Offerberättelserna
   – Nepotismen
   – Åsiktsmorden

   Men som sagt, PK-systemet bygger på att den nettoskattebetalande medelklassen lydigt betalar in minst 70 procent av sin möda till PK-isternas verksamhet!

   Gillad av 5 people

  • rudmark skriver:

   Som iden att beskatta alla och allt till 100% för att sedan bli alla goda gåvors givare med den makt som följer. Krävs administratörer (jobb!) för att distribuera pengaflödet.
   Margret Thatcher hade ju sin syn på sånt….

   Gillad av 2 people

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Allt tyder nu på att allt fler länder i Europa har nått den yttersta gränsen när det gäller de senaste årens oorganiserad migration. Det är uppenbart att dagens politik inte kan fungera och Europas länder behöver ett nytt system där man SJÄLV bestämmer vilka man vill ha in i landet och vilka kategorier som behövs och invandringen sköts genom hänvisning till ländernas utländska beskickningar. Det rådande systemet måste vara att varje land måste klara sin egna problem och inte belasta andra länder. Min uppfattning är att allt fler länder i Europa vill ha en helt ny politik. Låt oss hoppas att detta kan bli en HUVUDFRÅGA i det förestående valet.

  Gillad av 10 people

  • Björn G skriver:

   ”oorganiserad migration” ?????????????????
   Synnerligen välorganiserad är den snarare. Ett inflöde till Europa på flera miljoner muslimska personer, kräver en synnerligen välorganiserad apparat – tro inget annat.

   Gillad av 4 people

 3. Lars skriver:

  Jag tror det finns ett antal oheliga allianser i detta härad. Olika grupperingar har olika ideologi och olika intressen och vi se olika på samhällsutvecklingen. Politiker har bland sina uppgifter bygga ut välfärdssystem, men vi en del partier som vill minska ned dem. Olika verk och myndigheter har olika uppgifter.

  Först måste vi definiera vad för slags ideologi, om det nu är en ideologi, pk ismen är eller acceptera att termen bara står som pk, att inte överskrida det politiskt korrekta som kan tolkas utifrån de värderingar och de problem och de visioner befintlig riksdag har och framför.

  Sedan måste vi identifiera övriga ideologier i samhället som påverkar samhällsdebatten, från de ekonomiska ideologierna till ideologier kring befolkningsutvecklingen/multikulturalismen och vidare till globaliseringsideologier. Vi måste identifiera religion och ekosofi och socialkonstruktivism mm. Vi måste identifiera de organisationer och producenter ac dessa tankar som bildar system kring att skapa dessa ideologier. Vi kan inte glömma Timbro eller Sveavägen 38, eller Pingströrelsen och vi måste knyta ideologi till olika mediacenter,

  Det blir ett häftigt nätverk, en fin matris som knyter identifierade ideologier till organisationer. Sedan måste vi se vilken makt och vilket inflytande de har.

  Gilla

  • Lars skriver:

   Men man kan också utgå från partier och media och identifiera vilka ideologier som driver dem och som de ger uttryck för. Trots allt har de uppgiften att ta beslut och lagstifta och media anser ju att de ska påverka opinionen de med.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Sedan när du börjat analysera så kan du börja fundera på hur det hänger ihop och om du är en liten människa som jag så kan du besluta dig för vem du vill lyssna på och om du vill prenumerera på tidningar och om du kan läsa mellan raderna och se varifrån åsikterna kommer och om du ska ta dem ad notam och slutligen kan du vart fjärde år lägga din röst. Under mellantiden kan du diskutera med människor och ifrågasätta och kanske komma överens med dem om hur världen fungerar, vilket är betydligt svårare än att komma överens om vilka generella värderingar om människor och samhälle man har.

    Gillad av 1 person

 4. Håkan skriver:

  Jag tror att skiljelinjen består i synnen på arbete.
  En del anser att arbete befrämjar hälsa och välstånd.
  Andra tycker att det viktigaste är att vara sysselsatt.
  Fast jag kan ju ha fel.

  Gilla

 5. Östrahult skriver:

  (s) har stått pall ovanligt länge i Sverige och det beror säkerligen på att man kontrollerar ledningsskiktet i offentlig sektor samt media, kultur, arbetsmarknad mm. I längden går det dock inte att fortsätta som förr i en föränderlig värld. Verkligheten håller på att komma ikapp (s). Man är helt enkelt inte längre i takt med sina väljare och väljarna tänker och beter sig inte som förr. För många väljare framstår SD som ett modernare och bättre alternativ till (s).

  Ledarsidorna ger enligt min mening den bästa och mest insiktsfulla skildringen av läget för (s). Se t ex dagens text på https://ledarsidorna.se/2018/06/socialdemokraternas-12-maktigaste/. Budskapet är att (s) styrs på distans av ett nätverk som förenas av maktintressen och ideologi. Det är nog inte rätt att påstå att (s) styrs av en PK-maffia, maffian finns men det är kanske mera korrekt att hävda att maffian lever i symbios med ovan nämnde nätverk.

  Gillad av 3 people

  • Jan Bengtsson skriver:

   Noterbart!
   Listan innehåller ENBART kvinnor och i något fall även deras respektive bihang…

   Stefan måste innerst inne känna sig som en artfrämmande fågel?
   En ”Partiledare”, som är som en lam anka!

   Är det konstigt att männen flyr till SD?

   Gillad av 1 person

   • cmmk10 skriver:

    Rent krasst, så kan inte kvinnor ha mer makt än vad vi män ”ger” dem. När de får för mycket makt blir det outhärdligt att vara man och de söker sig därför någon annanstans.

    Resultatet blir antagligen att SAP marginaliseras och slits sönder inifrån.

    Gilla

 6. Omslagspapper skriver:

  En kommentar i kanten.

  Begrepp utgörs alltid av paketeringar. Var och en med sina ofrånkomliga generaliseringar. En del allmänt accepterade, andra mer personligt hållna.

  Patrik lyfte härom dagen fram paketen LIBERAL, PROGRESSIV, MARXIST och PK-IST. Även under min gran låg dessa paket. Tog nyss av pappret på dem och fann…

  LIBERAL är en som vill att världen skall gå i slappa tyglar. Får människan bara fritt utlopp för inre drifter och tankar blir allt så mycket bättre. Även om människan går in i väggen eller irrar ut över stupen. Det ligger något arkaiskt naivt och barnsligt i detta synsätt. Som om mänsklig frihet alltid leder till något gott. En gränsfrihetens slappa syn på konsekvenser, den som det globala famntaget lett fram till. Som får samhällen att spricka sönder. Där varje form av uppfostran, upprätthållande av traditioner, nationalism och värnande av egen historia, anses som smått suspekt.

  PROGRESSIV är att inbilla sig att allt nytt alltid är bättre än det gamla. Som om varje ny tanke lyfter människan i höjden, oavsett innehåll. Som om nytt alltid var bättre än gammalt och väl beprövat. En i grunden narcissistisk idé om sig själv och sin exceptionella förmåga.

  MARXIST. En som betraktar sig som intellektuell vid sidan om de arbetande medborgarna, och stående lite över honom. Han tar ställning för arbetarklassen som ett led i egen maktutövning och egna maktambitioner. Man utnyttjar därvid andras identifierade svaghet och påstådda förtryck för egen vinning. För att själv klättra upp i position.

  PK-ISTEN har lärt att utnyttja svaghet från marxisten. Genom att hela tiden utse offer har man funnit den ”goda vägen” upp mot makten. En utnyttjandets väg. Som lägger andra under sig, i det förment godas namn. Man exploaterar och utnyttjar andras svaghet för att själv nå maktpositioner. Man säger sig alltid göra det i det godas namn. I en slags aktivistisk altruism. Som bygger egen gloria.

  Gillad av 7 people

  • Jan Andersson skriver:

   Du glömde de viktigaste, de KONSERVATIVA som har byggt upp Västerlandet inklusive Sverige till vad det är, eller åtminstone var, fram till 1970. Ingen av de andra nämnda grupperna har haft något med detta att göra. De är bara skönandar och åskådare som av brist på intresse, förmåga och dålig uppfostran känt sig överflödiga och måste hitta rationella skäl till sitt utanförskap genom att fantisera fram -ismer och föra ett herrans oväsen om sina värdelösa påfund.

   Hälften av medborgarna i Västerlandet är konservativa. Anledningen till att de glöms bort hela tiden är att de själva varken har tid och lust att ge sig i slang med bydårarna utan låter dem hållas så länge de inte springer i vägen alltför mycket.

   Tyvärr består vårt parlament av denna anledning nu av enbart bydårar. Den förste och hittills värste var Olof Palme.

   Gilla

 7. Björn G skriver:

  Kampen handlar som vanligt om de som roffar och de som måste betala för rofferiet.

  Inom varje parti i 7-klövern finns ‘gammelroffarna’ , dvs. de som vill roffa enligt det välkända PK-konceptet ( med förövare och offer).
  Men där finns även en grupp som inser att partiet måste hitta andra vägar att roffa, kalla dem gärna ‘nyroffarna’.

  De partier som kommer att överleva är de där ‘nyroffarna’ skaffar sig makten i partiet, för den nettoskattebetalande medelklassen vill inte fortsätta betala för det avdankade skådespel som ‘gammelroffarna’ spelar upp.

  Gillad av 1 person

 8. heraldikern skriver:

  Här är prov på den osvikliga lagen om att mer bensin på en brasa inte får brasan att slockna, tvärtom. Andra mer politiska uttryck är att om man i många år misslyckats med en viss politik så är man totalt korkad om man forstsätter med den några år till! Eller om en viss åtgärd inte får avsett syfte så blir det inte bättre med att upprepa åtgärden!
  Allvarligt talat så har Lövén och Socialdemokraterna fastnat i sina försök att till varje pris kasta skit på Sverigedemokraterna hellre än att justera sin egen politik så den passar väljarna. S kastar ständigt skit på SD oavsett om det är sant eller inte.
  Allt handlar om pricipen om stenen som till sist urholkas om man ständigt häller vatten på den. Principen att få folk att tro att SD är rasister och nazister bara man upprepar det tillräckligt ofta. Att väljarna blöder ut från S till SD beror på missnöje med S politiken inte på att SD-politiken är så suverän.
  Men uppenbarligen är den i vissa viktiga delar bättre än S-politiken! Det är tragiskt att se ett gammalt fint och hedervärt politiskt folkrörelseparti förfalla så till den milda grad och det är beklämmande att se dessa gamla proselyter som slaviskt och blint applåderar och ljudligt skränande saluterar S-politiken men tiger skamset när det negativa ”hits the market”!

  Gilla

  • Jan Bengtsson skriver:

   Länge sen S var ett folkrörelseparti!

   Numera enbart ett Ombudsmannaparti…

   Folket håller man dessutom aktivistiskt på att byta ut…

   Gillad av 2 people

 9. Johan skriver:

  Hade man gjort som Schweiz och INTE permanentat påverkan av 1968 års studentrevolt hade Sverige klarat sig galant. Vad som gjorde Sverige till ett av världens bästa länder hade föga med politik att göra. Befolkningen skapade Sverige som ett av världens rikaste länder.
  Politikerna förstörde detta med benäget bistånd av journalistkåren.
  1968 avskaffades studentexamen. Varför förstöra en tradition som fungerat väl? Obegripligt…Idag är svenska skolan förstörd. Mycket annat är nu också förstört.
  Politiker har raserat Sverige. Ingen ställs till svars.
  1968 var en schweizisk Franc värd 1.18 kronor. Idag 9 kr. Schweiz har låtit befolkningen besluta. Den har beslutat konservativt.
  Sverige gav fan i sin befolkning och förstörde i stället.

  Gillad av 9 people

   • MartinA skriver:

    Ojdå, mycket historiesnack, för att komma till presentationen så gå till 28m 29s (istället för 14m i länken ovan), länk här:
    youtube.com/watch?v=gPS8Yq-a8k4&t=28m29s

    Gilla

  • MartinA skriver:

   Jag tror faktiskt inte det har med 1968 att göra, sverige och Schweiz är väsenskillda och har alltid varit det. Schweiz skapades som en frivillig försvarsallians 1291, sverige skapades av Gustav Vasa och Alexander Oxenstierna för att vara en totalitär militärstat. Där alla måste ge upp allt för att centralmakten skulle kunna skydda territoriet, tror jag.
   Här är en föreläsning om som jämför Schweiz och Sverige, jag länkar till där den börjar prata om Schweiz historia och statsskick:

   Gillad av 1 person

 10. oppti skriver:

  Inkomstskillnaderna och mycket annat ökar med ökad invandring.
  Men med en global syn så minskar klyftorna med ökad invandring.
  Mycket annat får vi ta del av med ökad invandring.
  Vi får smaka på en internationell värld här hemma.
  Det måste vara mumma för globalisterna och miljöpartisterna-vi slipper resa.

  Gillad av 1 person

 11. Richard skriver:

  ”För att förklara sprickan inom socialdemokratin duger det att komma dragande med… …den påstådda huvudkonflikten mellan nationalister och globalister”

  För femtioelfte gången: Vi ser samma massinvandringsfenomen i övriga västvärlden som i Sverige. Det tyder på att det inte enbart handlar om det välfärdsindustriella (eller bidragsindustriella-) komplexet eftersom detta komplex huvudsakligen är ett svenskt fenomen.

  Sossarnas massinvandringsfalang har starka globalistkopplingar bl.a. genom att de är hjärntvättade av de föreställningar som har sina rötter i Frankfurtskolan, vilkas spridning stöttats av globalisterna. Så, jo, nationalist/globalist-dimensionen spelar in även i Sossarnas splittring.

  Gillad av 6 people

  • Jan Bengtsson skriver:

   Man undrar när Patrik äntligen skall upptäcka den dolda Agendan?
   Fortfarande aningen naiv och aningslös…

   Snart är det 2030!

   Dags att vakna upp innan grodan är färdigkokt!

   Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Den är inte så dold längre. Obama anförde på det senaste Bilderbergmötet att människorna inte är kapabla att ta hand om sina egna affärer utan att de ska acceptera den nua världsordning som Obama och hans gelikar arbetat för under mycket lång tid. Talet finns inspelat, i hemlighet förstås, men har publicerats häromdagen. Jag har sett det med egna ögon och vet att det är sant.

    Kanske dags att avkräva närvarande. svenska politiker ett svar om de stöder den idén.

    Gillad av 1 person

 12. Jvk skriver:

  Jag läser inte DN men vad är argumentet för att folk nödvändigtvis skall flytta till Sverige? Vad är egenvärdet av att Sverige ensidigt är öppet?

  Dessutom, visst du kan få din huvudmotsättning för du tror att detta handlar om pengar, själv tror jag det handlar om våld, och därmed islam. 6 skjutna, två döda, 100m från polisstationen i Malmö, polisen fick hälla upp extra kaffe när de fick munkarna i halsen.

  Jag börjar tycka att din analys är usel, detta handlar om att utrota oss som folk.

  Gillad av 8 people

 13. olle holmqvist skriver:

  Vad vill Kina ?
  Volvo och hamnen i Lysekil. Testar de för kolonisering av Europa. liksom
  Afrika ? För att se vad som liknar och vad som skiljer. Scenario: Kineserna tar över företagsägande och våra sig självsnöpande politiker, får ännu mindre makt.
  Kineserna sköter utriket och ekonomin. Dock en viss politisk verksamhet, kungen kvar,
  rätten att inrätta nationalparker, regelbundna Brysselresor för att träffa jämnställda ”kolleger”.

  Morgan Johanssons princip: ”Den som skall utvisas kommer att utvisas” materialiseras
  av svensk polis utbildad i Kina, För familjer med utomeuropeisk bakgrund gäller enbarnsprincip.Gråsosse-Svensson får en trygg och välordnad tillvaro.

  Gillad av 1 person

  • Jan Bengtsson skriver:

   ”Enbarnsprincipen” hade nog haft en återhållande verkan!

   Efter första ett snabbt litet ingrepp…
   Då hade nog inte Allah sökt sig till Sverige)

   Gilla

   • KA skriver:

    Nä här råder motsatsen ….med sade domstolar vi har accelerar förfallet.
    ”I en vägledande dom från den 12 juni kom Kammarrätten i Jönköping fram till att personer gifta med andra personer som ingår i polygama äktenskap ska räknas som ensamstående för utbetalningen av bostadsbidrag. Bostadsbidrag för ensamstående ligger på en högre nivå än för familjer med två makar. Enligt Försäkringskassans kundtjänst får exempelvis en ensamstående förälder med ett barn drygt ettusen kronor per månad mer än om det skulle vara två föräldrar.”

    När blev polygami lagligt i Sverige?

    Gilla

  • Jan Andersson skriver:

   Volvo: mängder av komponenter tillverkas nu i Kina, och som liksom en skjorta från H&M kostar typ tio kronor att producera och säljs för trehundra.
   Lysekil: om det brakar löst på allvar i Mellanöstern (vilket det kommer att göra med tanke på att arabiska halvön består till lika delar sand och amerikanska vapen) så kommer Suezkanalen att stängas. Kineserna vill troligen öppna nordostpassagen till Europa, vilket är en betydligt kortade rutt, men kräver ryssarnas samarbetsvilja. Men om det idag kostar en halv miljon att använda Suezkanalen så kan man väl ge ryssarna en del av det i stället?

   Gilla

 14. Tom Nässbjer skriver:

  I förlängningen: ”att en värld av no borders, no nations tillika måste vara en värld av no welfare” ( Rolf Peter Sieferle: Das Migrationsproblem Über die Unvereinbarkeit von Sozialstaat und Masseneinwanderung (2017)).

  Gillad av 4 people

 15. Hovs_hällar skriver:

  Jag vidhåller att det bättre kan förstås som en masshysteri, där roten och upphovet till hysterin är grumliga anti-västliga sentiment inspirerade av marxismen, där man uppfunnit ”världens fattiga” som substitut för ”arbetarklassen”.

  Striden har fokuserat runt asylinvandringen, där sektmedlemmarna är fanatiskt övertygade om att detta är något ”bra” trots att hela processen är mycket destruktiv för vårt land.

  Man hittar desperat på en hel hoper lögnaktiga argument för att sälja idén om massinvandringen till oss vanliga människor — med lögnfabriker som DN och SVT i spetsen.

  Nu när luften börjar gå ur lögnfabrikernas rappakalja utkristalliseras en mer ”förnuftig” variant av sekten, som försöker sälja in sin variant till folk som ser vad som håller på att hända.

  Medan vansinnet rullar på.

  Gillad av 5 people

  • Hovs_hällar skriver:

   — För övrigt kommer jag att tänka på Påsköns statybyggare, som i princip utrotade sig själva genom sina huvudlösa monumentbyggen som dränerade dem på livsnödvändiga resurser.

   Här har vi asylmigrationen som ett motsvarande självmordsprojekt.

   Gillad av 7 people

  • MartinA skriver:

   Marxismen bedriver dessutom alltid krig mot naturliga gemenskaper, såsom familj, folk, religion. Därför att marxisterna drivs av makt. De kräver att alla enbart skall ha lojalitet till staten och angriper därför allting annat som människoer eventuellt skulle kunna ha lojalitet till.

   Gillad av 2 people

  • MartinA skriver:

   Dessutom vill marxismen att ideologin skall ha företräde framför iakttagelser om verkligheten. Därför att marxisterna kontrollerar ideologin, det får dem att känna sig som gudar när de kan upphäva verkligheten. Den som beskrivit det bäst är George Orwell i det allra bästa kapitlet i 1984, när O’brien förklarar vad matk är:
   http://www.thirdworldtraveler.com/Authors/Part_Three_1984.html

   ”Now I will tell you the answer to my question. It is this. The Party seeks power entirely for its own sake. We are not interested in the good of others; we are interested solely in power. Not wealth or luxury or long life or happiness; only power, pure power. ”

   ”We know that no one ever seizes power with the intention of relinquishing it. Power is not a means; it is an end. One does not establish a dictatorship in order to safeguard a revolution; one makes the revolution in order to establish the dictatorship. The object of persecution is persecution. The object of torture is torture. The object of power is power.”

   We control matter because we control the mind. Reality is inside the skull. .. There is nothing that we could not do. Invisibility, levitation-anything. I could float off this floor like a soap bubble if I wished to. I do not wish to, because the Party does not wish it. You must get rid of those nineteenth century ideas about the laws of nature. We make the laws of nature.”

   Gillad av 3 people

  • MartinA skriver:

   Mest spektakulära stycket från kapitlet:
   The old civilizations claimed that they were founded on love and justice. Ours is founded upon hatred. In our world there will be no emotions except fear, rage, triumph, and self-abasement. Everything else we shall destroy- everything. Already we are breaking down the habits of thought which have survived from before the Revolution. We have cut the links between child and parent, and between man and man, and between man and woman. No one dares trust a wife or a child or a friend any longer. But in the future there will be no wives and no friends. Children will be taken from their mothers at birth, as one takes eggs from a hen. The sex instinct will be eradicated. Procreation will be an annual formality like the renewal of a ration card. We shall abolish the orgasm. Our neurologists are at work upon it now. There will be no loyalty, except loyalty toward the Party. There will be no love, except the love of Big Brother. There will be no laughter, except the laugh of triumph over a defeated enemy. There will be no art, no literature, no science. When we are omnipotent we shall have no more need of science. There will be no distinction between beauty and ugliness. There will be no curiosity, no enjoyment of the process of life. All competing pleasures will be destroyed. But always-do not forget this, Winston-always there will be the intoxication of power, constantly increasing and constantly growing subtler. Always, at every moment, there will be the thrill of victory, the sensation of trampling on an enemy who is helpless. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face-forever.”

   Gillad av 3 people

 16. Christer L skriver:

  Patrik har tidigare ”femitoelva gånger” envisats med att huvudmotsättningen inom svensk politik är mellan PK-väldet och den nettoskattebetalande medelklassen. I dagens artikel är detta också huvudmotsättningen inom det socialdemokratiska partiet: ”Å ena sidan de politiskt korrekta välfärds- och migrationspolitikkramarna som SSU, Tro och solidaritet och S-Kvinnor, å den andra exempelvis byggnadsarbetarna med sitt gråsossiga, småborgerliga tänkande.”

  Splittringen inom socialdemokratin är Sverige, således? Med den beskrivningen slipper man diskutera sådana småsaker som SD´s kritik av den politik som i praktiken genomförts och politikens resultat i förhållande till retoriken hos sju av åtta riksdagspartier. Vilka bär ansvaret? Är gråsossarna undantagna ansvar på grund av någon inre opposition, som dock inte gjort sig hörd förrän nu (utom Westerlund)?

  Är Patrik Engellau gråsosse? Är detta hans ställningstagande nu i dessa valtider: rösta på gråsossarna!? Själv säger jag: rösta på SD! Varför? Därför att de har hela tiden invänt emot den politik som bedrivits och fått f-n för detta, men nu visar det sig att de haft rätt: det var en usel politik. SD behöver förbättra sig – vilket säkert går att göra. Vad sossarna beträffar, om de är kluvna eller exploderat eller vad det nu är, så inte är de utan ansvar. Rösta inte på sossarna!

  Gillad av 7 people

  • Jvk skriver:

   Jo, SD blir det för jag gillar inte att AFS verkar föredra PLO över Israel. Det är AFS vårta på näsan, omöjlig att se förbi. Hoppas att SD stödjer ett nytt miljonprogram.

   Gillad av 2 people

 17. olle holmqvist skriver:

  Massinvandringen hade fler undertexter, bl a: Ni korkade som tror att det blir mindre invandring om ni röstar SD -haha – här ser ni ! VI såg till att det blev precis tvärtom ! Den undertexten är struken nu. Den funkade inte.

  Gilla

 18. Aurora skriver:

  Johan Westerholm på Ledarsidorna skriver återkommande mycket intierat om vilket ormbo med knivhugg i ryggen det socialdemokratiska partiet är. Denna knivarnas maktkamp inom partiet kombinerat med deras ointresse och förakt för folkviljan (senast tror Köfven på allvar att det är han som bestämmer vad valet ska handla om) blir nu sista spiken i kistan för denna, som det en gång hette, ’folkrörelse’.

  Gillad av 1 person

  • Johan utan land skriver:

   Min namne Westerholm är en av flera bloggare som förtjänar ekonomiskt stöd och uppmuntran. (Avstå från ett glas vin och clicka på donera). Ledarsidorna är en av sajterna jag läser mer eller mindre regelbundet. Alltid intressata synpunkter på många av de brännande ämnena. Så även som dagens artikel om Socialdemokratins inre liv. Visserligen håller S på att PASOKiferas men än så länge är de centrala i svensk politik.

   Westerholm och PE belyser olika aspekter av denna slow-motion crash. Vad DN däremot torgför för trams är totalt ointressant, förutom att DN har inflytande över opinionsbildningen inom den självdestruktiva PK-sekten och att de sklriver vad globalisterna vill få fårskocken att tro.

   Gilla

 19. phnordin skriver:

  Tack för denna analys. Kan det vara så att vi kan hoppas på en minskande andel PK-ister och andra skadliga individer i samhället eller rentav att SAP gör sig av med medlemmar som egentligen står närmare Miljöpartiet eller VPK? Det vore en hälsosam utveckling och skulle kunna sätta Sverige på rätt köl igen.

  Gilla

 20. patriotzz skriver:

  Så många intellektuella strofer men ingen nämner utrikesdepartementet som det röda socialistiska hjärtat. Det hjärta som samspelade med sovjetunionen fram till den rörelsens död.
  Men UD kastade sig snabbt om halsen på Islam i stället, anförda av Ulf Bjereld.
  Det går en röd ådra genom S-regeringar från Unden via Åström, Schori och nu Margot Wallström.
  Läs Bo Theutenbergs memoarer från hans tid i UD.
  Ansvarig för folkrätt, professor i juridik i Stockholm och Jordanien.
  Major i flygvapnet, medlem av Påvliga Heliga gravens av Jerusalem riddarordens stormagistrat.
  I sina memoarer berättar han mycket initierat om det röda spelet inom UD i kretsarna runt Palme. Samma konstellation som i dag försöker styra Socialdemokratin.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.