Det är särskilt synd om vissa samhällstänkare

Patrik Engellau

Tänk att du är en stor samhällstänkare som i detalj kan beskriva samhällets konstruktion och var huvudmotsättningarna går och sådant där. Du förklarar så pedagogiskt du kan för din nästa, men han bara ser på dig med nollställd blick eftersom ju samhället inte alls ser ut som du säger. Det känns snopet för tänkaren. Han har inget för att säga att men vänta nu, det jag beskriver är inte det existerande samhället, utan det blivande, fattaru?

Karl Marx var en sådan samhällstänkare. Redan 1848, när han var trettio år, publicerade han och polaren Engels Det Kommunistiska Manifestet, som innehåller alla de viktiga tanketrådar som tänkaren skulle komma att spinna vidare på under resten av sitt liv och på så vis lägga grunden för den lära som vi kallar marxismen, sedermera marxismleninismen (eftersom Marx var visionär – stollig visionär, men visionär lik förbannat – och tänkare medan Lenin var den som utvecklade den marxistiska förkunnelsens praktik – på ett sätt som naturligtvis var förödande för de drabbade människorna, men nu talar jag om teoriutveckling, inte mänskligt lidande). Så här förklaras samhällets konstruktion i Manifestet:

Vår epok, bourgeoisins epok, utmärker sig dock därigenom att den har förenklat klassmotsättningarna. Hela samhället delar sig alltmer i två stora fientliga läger, i två stora, varandra direkt motsatta klasser: bourgeoisi och proletariat.

Det var bara ett fel med det uttalandet: det var inte sant. År 1848 hade någon kapitalistisk industriell revolution inte inträffat i något annat land än möjligtvis England. Kapitalistklassen hade långt ifrån blivit varm i kläderna och arbetarklassen visste inte ens om att den var en klass.

Men det hindrar inte att Marx skulle få rätt i sin samhällsanalys, inte rätt i bemärkelsen att folk blev lyckliga av att följa hans och Lenins program, utan rätt i att hans bild av samhället kom att totalt dominera exempelvis Sveriges självförståelse. År 1882, ett år innan Marx dog, presenterades det första svenska socialistiska programmet, skrivet av August Palm, i tidningen Folkviljan. Här hade Marx samhällsanalys vunnit stabilt fäste i den höga nord:

I det nuvarande samhället är arbetsmedlen kapitalisternas monopol. Arbetarståndets beroende ställning under dem, som under århundraden har bemäktigat sig behållningen av arbetet, är orsaken till all den nöd och det elände, som fortfarande tynger arbetarna, samhällets nyttigaste medlemmar. För att befria arbetarståndet från detta beroende, fordras att överskottet från all arbetsproduktion bliver gemensam egendom, som står till förfogande för alla medlemmar i samhället, så att rena överskottet tillfaller envar arbetare och fördelas på ett rättmätigt sätt. Det måste vara arbetarståndets uppgift att befria arbetet från beroendet av alla de reaktionära element, som i det nuvarande samhället står som styrande över arbetarna.

På den vägen är det. Den föreställningen om var samhällets huvudmotsättning går är – eller var till helt nyligen – fortfarande dominerande: kapitalister mot proletärer, företagare mot arbetare, borgerliga mot socialister, SAF (Numera Svenskt Näringsliv) mot LO, Svenska Dagbladet mot Aftonbladet, Blasieholmen (numera Storgatan 19) mot Norra Bantorget, Alliansen mot de rödgröna, Medborgarskolan mot ABF.

När Karl Marx sa hur samhället såg ut var det ingen som trodde på honom och det tog mer än ett halvt sekel innan hans tänkande övergick från att uppfattas som en halvtokig teori till att framstå som en exakt avbildning av de faktiska sakförhållandena.

Eftersom det tog tid för stackaren Marx uppfattningar att verkligen slå igenom så tror jag att detsamma gäller mig, som det också är synd om. Jag pratar inte om kapitalister mot proletärer, utan om politikervälde med vidhängande välfärdsindustriellt komplex mot nettoskattebetalande medelklass. Marx två kontrahenter hade varsin ideologi, liberalism mot socialism. Mina två kontrahenter har också varsin ideologi, PK-ism mot sunt förnuft och gråsossevärderingar.

Jag medger att skiljelinjerna i våra dagar i verkligheten är precis lika diffusa som de var för Marx under 1800-talets andra hälft, men jag försöker lägga mitt tankeraster över svensk partipolitik för att i bästa fall få en klarare förståelse.

Är det inte uppenbart att miljöpartiet, vänsterpartiet och en stark falang inom det socialdemokratiska partiet – sådana som Tro och Solidaritet och kvinnoförbundet – är benhårda PK-ister? För mig framstår som det å andra sidan finns en kärna av småborgerlig ansvarskänsla, driftighet och tro på det sunda förnuftet inom såväl kristdemokraterna, sverigedemokraterna och moderaterna för att dessa skulle kunna samverka under den sortens banér och enas om att deras gemensamma huvudfiende är PK-isterna. Det finns däremot knappast något hopp om att kunna återvinna centerpartiet och liberalerna för någon seriös politisk verksamhet.

Det kanske intressantaste i det här perspektivet, tycker jag, är den rasande striden inom socialdemokratin med anledning av det nyligen framlagda 14-punktsprogrammet om åtstramning av migrationspolitiken. Det är en explosion som blottlägger konflikten mellan å ena sidan partiets PK-ister, de offentliganställda funktionärerna, och å den andra de för det mesta privatanställda före detta förtryckta arbetarna som numera blivit välutbildade medelklassare.

Det vore bra om socialdemokratin sprack längs denna skärningslinje. Då kunde S-kvinnor och Tro och Solidaritet med flera PK-istiska socialdemokrater gå ihop med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ (som på det sättet kanske skulle kunna ta sig in i riksdagen) och de suntförnufttroende medelklassarbetarna ansluta sig till andra sidan. Då skulle i varje fall jag ha något att tro på i svensk politik om bara Liberalerna och Centerpartiet håller sig till Sjöstedt och Schyman.

96 reaktioner på ”Det är särskilt synd om vissa samhällstänkare

 1. Björn G skriver:

  Jo, surströmmingsburken jäser, jäser och blir rundare för var dag som går, snart sprängs den. De som står närmast kommer då att få det stinkande innehållet över sig.
  Det blir särskilt synd om vissa PK-ist agitatorer efter valet. De kanske till och med kan passa in i kommande eftervals-Offer-dramaturgi.

  Gillad av 4 people

  • Björn G skriver:

   Skärningslinjen kommer alltså att gå mellan de fradgatuggande PK-utopisterna och de som tvingas höra på, åse och betala för eländet.

   Gillad av 3 people

  • jvk skriver:

   Surströmmingsburkar öppnas lämpligen inte i det egna hemmet, utan hos grannen eller en släkting, metoden är att man slår i en spik så att man inte stänker ner kläderna.

   Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Antingen finns kapitalismen inte alls, utan är socialisternas hjärnspöke, eller också har den alltid funnits i alla tider. Bakterier påverkar sin omgivning för att förbättra den. Det är ”kapitalism”. Den kan inte ha någon början eller slut med mindre än att man behandlar den som en dissocierad abstraktion, alltså irrationellt.

   Gillad av 3 people

   • Lars skriver:

    Vi människor har förmåga att klassificera och avgränsa-. Så upptäckte man t.ex. bakterier. Så bygger man IT system. Kan man inte skilja företeelser från varandra så kan man inte vara rationell.

    Kapitalism är inte ett begrepp skapat av socialister utan vedertaget och som artikeln visar, vedertaget inom ekonomisk historia i beskrivningar av Väst Europas och USAs utveckling.

    Gillad av 1 person

   • Jan Andersson skriver:

    Du som är påläst, definiera vad kapitalism är för något!

    Är det att producera samhällsnyttiga efterfrågade varor och tjänster, och samtidigt kunna sysselsätta ett antal personer som inte har förmåga att själv starta ett företag, och ge vederbörande en inkomst som räcker till familjebildning och kanske jobb för dennes barn i förlängningen?

    Eller är det ett ondskefullt hasardspel med slavarbetare i syfte att destabilisera samhället för att sko sig själv och se andra gå under?

    Eller något annat?

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Lars, engelska Wikipedia definierar kapitalism så här: ”Capitalism is an economic system based upon private ownership of the means of production and their operation for profit.[1][2][3] Characteristics central to capitalism include private property, capital accumulation, wage labor, voluntary exchange, a price system, and competitive markets.[4][5]”

    Vad behövs för att detta system skall uppstå? Ingenting. Absolut ingenting. Det finns ingenting i denna beskrivning som kräver något system, tänkande o.s.v. Det är bara om man missuppfattade de begrepp som används — ”economic system”, ”private”, ”ownership”, ”means of production”, ”operation”, ”profit” — som dissocierade abstraktioner med ett eget liv, en egen metafysisk existens, som denna definition har någon som helst särskiljande betydelse. Kapitalism är bara ett skällsord som socialister har hittat på för att ha ett beläte att ställe upp bredvis sitt eget eländiga socialistiska beläte och låtsas att det är något slags kålsupartävling. Men i själva verket är de bara beskrivande termer, ett sätt att ge namn åt företeelser som man studerar i sinnevärlden. Kapitalism är äkta, den finns i sinnevärlden. Socialism är ett påhitt, en idé, den finns inte. Man kan inte jämföra dessa två fenomen på ett meningsfullt sätt som likartade saker. Utsagan ”kapitalismen uppträdde på 1500-talet” har ingen metafysisk mening, utan är bara meningsfullt så länge man är helt på det klara om precis vad man menar med ”kapitalism” och har någon nytta av att använda detta begrepp. Med en annan, men likartad, definition uppträde kapitalismen i romarriket. Hur skulle de annars ha kunnat bygga upp sådana byggnader, städer, vallar, broar, arméer o.s.v.? Bankerna uppstod under det namnet i medeltidens Italien. Kapitalism? Genom att vrida ytterst försiktigt på den godtyckliga definitionen av ordet eller begreppet ”kapitalism” kan vi förlägga dess ”uppträdande” till bakterierna, jordbrukets och civilisationens uppkomst för 10000 år sedan, romarriket, medeltiden, renässansen, upplysningen, nittonhundratalet eller i förrgår morse. Sådana övningar är trams och knappologi. Du slösar, som vanligt, med vår tid och vårt tålamod, Lars. Det finns ingenkapitalistisk ideologi eller teori. Det är en etikett som godtyckligt satts på vissa spontant uppträdande fenomen i sinnevärlden.

    Gillad av 3 people

   • Lars skriver:

    Fredrik, slösar du inte bort samtalet genom att hävda din ideologiska övertygelse, att kapitalismen inte finns? Men vi lever ju i det systemet och det har den typ av kännetecken du tar upp och det ligger under de analyser om framväxten av kapitalism som beskriv i artikeln jag länkade till. Du förefaller utgå från att allt endast finns i tankens värld, en slags socialkonstruktivism eller post-modernism.

    Ps. Det var Jan Andersson, inte jag, som bad dig definiera kapitalism. Ds

    Gillad av 1 person

   • A skriver:

    Mycket bra skrivet Fredrik. Jag ser snarare sanning som socialismens motsats. En bättre benämning kanske vore utstuderad maktideologi eller nåt ditåt.

    Mvh A

    Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Lars; så här skriver Fredrik:

    ”Sedan påstår du att han säger att kapitalism inte finns! är äkta, den finns i sinnevärlden. Socialism är ett påhitt, en idé, den finns inte.”

    Sedan påstår du att han säger att kapitalism inte finns! Inte undra på om dina kommentarer betraktas som irrelevanta!

    Vad han säger är att kapitalismen har uppstått av sig själv; av människans inneboende kraft att vilja åstadkomma någonting. Socialismen däremot är ett hjärnspöke; en idé som hittills bara har visat sg förödande fär människor och djur.

    Gillad av 4 people

 2. Laggar skriver:

  Sociologerna ser samhället som en självklarhet, på samma sätt som solen cirkulerar runt jorden. Självklarheter kan inte ifrågasättas, det är ett faktum. Så kan samhället vara en självklarhet, t.ex. klassamhälle och klassamhällets alternativ är det klasslösa samhället. Enkelt, Watson! Har vi något annat alternativ som går emot denna självklarhet.

  Gilla

  • Björn G skriver:

   Javisst finns det alternativ, till de begrepp som sociologerna svamlar om.
   Alternativet heter det ‘Självklara’ samhället.

   I det gäller, att sanningens dag snart här och
   det är inte vad överheten har roffat (de senaste 60 åren) av folket,
   utan det är den obotliga skada de orsakat ursvenskarna,
   som de skall ställas till svars för
   på Domedagen den 9 september.

   Det ‘Självklara’ samhället kan inte ifrågasättas, det är ett faktum!

   Gillad av 1 person

 3. Aurora skriver:

  Det vore bra om några, som nämnda, partier splittrades. Det har skett i andra länder. Här är man (skit)rädd för förändring. Man vill krampaktigt hålla fast vid befintliga etablerade partier och block-politiken med vänster-höger-skalan. Den senare diskuteras först nu. Pk-sfären blundar frenetiskt för verkligheten och framhärdar en ideologisk verklighetsbild. Jömför hur viktig ’bilden’ av Sverige är hos vårat etablissemang. Vi ser också hur vänster fortsätter att ’förklara’ olika samhällsproblem ur ett kommunistiskt klassperspektiv från tidigt 1900-tal. En del människor kommer inte ens att erkänna, den nuvarande förändrade, verkligheten ens när den kommer ända in på det svidande skinnet. M Omar har ju skrivit om det här i sina inlägg om romanen Candide.

  Gilla

 4. boerje2 skriver:

  Marxism, socialism och kommunism handlade om att störta kapitalismen och bygga ett nytt och bättre samhälle. Men eftersom arbetarklassen i väst inte levererade någon revolution så bytte marxisterna strategi till kulturmarxismen. Denna går ut på att störta kapitalismen och den västerländska civilisationen genom att angripa alla institutioner som familjen, relationerna mellan könen, religionen, värderingar, normer, utbildnings- och rättsväsendet, försvaret etcetera.

  Men eftersom kommunismen har misslyckats så saknar kulturmarxismen positiva mål. PK-ismen är en rent destruktiv kraft som angriper allt som gjort västvärlden framgångsrik.

  De politiskt korrekta kan i likhet med sex&drugs&rock&roll-ungdomarna INTE svara på enkla frågor som:

  • Vad är bra med islam enligt Dig?
  • Vad är dåligt med islam enligt Dig?
  • Vad är liberalt med islam enligt Dig?
  • Vad blir bättre med mer islam i Sverige enligt Dig?
  • Vad i Din politiska övertygelse och livsstil är kompatibelt med islam?
  • Vilka kulturer i mångkulturen tycker Du bäst om?
  • Om Du inte kan svara på ovanstående. Varför strider Du då hårt för mer islam?

  Eftersom de INTE kan svara på ovanstående mycket enkla frågor så börjar ungdomarna och de politiskt korrekta att svamla om islamofobi, religionsfrihet och om att muslimer är en utsatt grupp och om rätten till asyl. Men trots att de INTE kan ange ett enda POSITIVT skäl till varför mer islam är bra, så blir de upprörda över alla islamofoba högerextrema rasist-fascist-nazist-brunråttor med en unken människosyn som inte tror på alla människors lika värde! Motivationen är således NEGATIV och undermedveten!

  William S Lind on the Origins of Political Correctness

  Gillad av 9 people

  • jvk skriver:

   Att marxismen, socialismen och kommunismen handlade om att bygga ett bättre samhälle är fel, varför tror du det? Det är bara säljargumentet, lappen med REA på.

   Gillad av 5 people

  • Jan Bengtsson skriver:

   Störta, eller bara att skapa konflikter i samhället?

   Hur många känner till att Marx var kusin med ”råttorna”?
   Avser förstås Rothshields…

   De som tjänat sin förmögenhet på andras olycka/hetsat till krig,
   över de drygt senaste två århundradena!

   Som satsat på båda hästarna i en konflikt,
   därför alltid kommit ut som en vinnare!

   Om Du står i skuld är Du inte fri,
   som en berömd svensk politiker sa för inte så länge sedan!

   Gillad av 1 person

   • Gunnar Holmgren skriver:

    Det är vidrigt att skriva ”råttorna” den rasistiska tonen kan du lämna utanför kommentarfälten.

    Gilla

 5. Jan Andersson skriver:

  Det stora problemet är att ingen i politiken eller media funderar ett ögonblick på vem som betalar kalaset. All debatt och alla motsättningar som nu kommer i dagen handlar om hur skattepengarna skall användas, inte vad som är rimligt att debitera. PK-isterna tror att vi har hittad en outsinlig källa med pengar som kan användas till vad som helst utan att man ens behöver räkna dem. Så är det INTE, företagandet i Sverige är sedan Palmes dagar allt mer pressat och de som försvinner får bara ett hånleende som tack. De flesta storföretag har sina huvudkontor i andra länder – varför? Skattesmitning? Nej – överlevnad.

  Det vore för en gångs skull klädsamt att erkänna och förtydliga att det goda samhället Sverige står och faller med sina sega företagare överallt som odlar den så kallade Gnosjöandan. Det är sedan decennier endast småföretag som nyanställer, och vart tionde år kommer små fläskben från högsta ort att ”regelverket” måste förenklas. Nu var det längesen sist, inget har förenklats och det är krångligare än någonsin; många småföretagare drunknar i papper och rapporter som tar halva arbetsveckorna att fylla i, när man istället borde se till att personalen har jobb.

  Kafka, släng dig i väggen! Sverige är mer befängt än du kunde föreställa dig på din tid.

  Gillad av 9 people

  • Björn G skriver:

   Politikerna vet mycket väl vilka som måste betala för kalaset, både etiskt och ekonomiskt.

   Karl-Olov Arnstberg, professor emeritus, har just granskat tjugo domar (varav 19 i tingsrätten) i dömda HMF-mål (lagen om Hets Mot Folkgrupp)

   Han säger: ‘Samtliga domar utom en, kan klassas som politiska domar’.
   Vidare säger han att av de 20 domar han gått igenom är det endast EN som fyller alla de tre rekvisiten, för fällande dom;
   – det vill säga den riktar sig mot en folkgrupp,
   – den är hetsande
   och
   – den är spridd (på nätet).
   Övriga domar fyller inte samtliga rekvisit.

   Av de 20 domarna är det alltså endast En som borde ha lett till åtal och dömts skyldig.

   https://morklaggning.wordpress.com/2018/05/26/hets-mot-folkgrupp-del-2/

   Så självklart vet ledamöterna i de politiska tingsrätterna, att Kafka hade rätt när han skrev sin bok ‘Processen’.

   Gillad av 1 person

 6. Lennart Bengtsson skriver:

  Det sunda förnuftet och verkligheten kommer självklart att segra till slut. Det djupt tragiska är att det kan komma att dröja så länge att den ideologiska galenskapen då har hunnit förstöra allt av värde. Vad som är grundorsaken till ideologisk förvirring är inte helt klart men sannolikt beror det på att det sociala trycket förlamar det logiska tänkandet. Eftersom feminismen har sin främsta styrka i den sociala sfären så innebär sannolikt landets feministiska politik att man påskyndar resan bort från verklighetens värld.

  Gillad av 9 people

  • Jan Andersson skriver:

   Vi har flera färska exempel från Sverige och Storbritannien att kvinnliga makthavare struntar i lagar, sina befogenheter och kritiken därför att de följer sina övertygelser, med all tydlighet alltså sina känslor, utan att använda skallen alls.

   Gillad av 1 person

 7. brrr skriver:

  Ja, England är fortfarande lite före i ”utvecklingen”, så det behövs ingen tänkare för att se framtiden, det är bara att titta på England.

  Det börjar skrivas en del om Tommy Robinson nu, och en del av detta är den ”officiella” vinklade bilden från media, en del är rena konspirationsteorier.

  Jag skulle rekommendera alla som är intresserade att lyssna på dessa båda föredrag av Robinson, de säger också en hel del om vart både Sverige och andra länder i västeuropa är på väg. Vi har redan sett flera tecken på liknande beteende från svenskt etablissemang, inte minst när det gäller Dan Park, men också flera andra fall.

  Sammanlagt är det 2,5 timmar, men det är väl använd tid för den som vill ta en titt i kristallkulan utan att behöva tänka.

  Gillad av 6 people

  • jvk skriver:

   28:15 in i den första videon så kommer det, polisen erkänner att de kontrollerar det de kan, nämligen English Defense League, de är inte rädda för EDL, utan för reaktionen från muslimerna som de i multikulturalismens tecken inte kan kontrollera, så de tystar alla de som pekar på uppenbara problem med islams utbredning och låter våldsverkarna hållas. Det är precis samma sak i Tyskland, som Douglas Murray beskriver i sin bok, det Merkel fruktade mer än något annat det var att tyska gränsvakter sågs i gemäng med muslimska migranter. Myndigheterna slår ner på det de kan, nämligen de som pekar på problemen och följer lagen och gör det därmed tydligt vad lösningen är, att rösta bort etablissemanget, inte att låta det överleva som Patrik argumenterar för, och sedan återvinna våldsmonopolet och rikta det mot de som verkligen är våldsamma och försöker vinna makt på denna väg.

   Gillad av 9 people

   • jvk skriver:

    @Fredrik, videon ovan av Lind är ganska bra och jag tror du har kondenserat den politiska utvecklingen till en mening, att pk-ismen ytterst syftar till att göra pedofili accepterat och Tommy Robinson blir därmed vanligt folks frontfigur i kampen mot våra ledares allt mer svårdolda plan att depravera alla under socialdemokrati och pk-ism. Patriks ekonomiska analyser är en detalj, det handlar inte om pengar detta. Det handlar om en pedofilring helt enkelt.

    Gillad av 3 people

   • Jan Bengtsson skriver:

    Så även i USA?

    Obama beställde PIZZA och HOT DOGS för 10 000-tals dollar,
    specialleverans ända från Chicago…
    EXTRA delicious?

    Flygleverans till Vita Huset…

    Det lär vara kodord…
    Som knappast kan skrivas ut här?

    Gilla

   • O.T. skriver:

    Samma sak i Sverige
    Genom hot, våld och parallella rättssystem håller släkterna och de kriminella nätverken ett järngrepp om de så kallade särskilt utsatta områdena i Göteborg och dess skolor.

    – Det förekommer att vi har barn ända ner i lågstadiet. De vet att de har en speciell position i området och de har möjlighet att mobilisera ett våldskapital. Man kallar till sig andra om det blir en situation och de vet alla andra elever också, säger Håkan Franck som jobbar med otillåten påverkan på polisens nationella utvecklingscentrum till Sveriges radio.

    Göteborg har flest särskilt utsatta områden i landet och Angered pekas ut som extra problematiskt.

    Angeredsgymnasiet har drabbats av flertalet våldsamma incidenter.

    https://samnytt.se/slakter-och-kriminella-natverk-satter-skrack-i-goteborgs-fororter/

    Gilla

  • richardlindlind5 skriver:

   Chockad är ett kvällstidningsbegrepp , men jag kände något liknande när jag läste på nätet om Tommy .
   Jag blev rädd , kände obehag och börjar för första gången på allvar känna att jag vill lämna Sverige.
   Kan GB begå sådana övergrepp , vad kan då inte hända här ?

   Gillad av 1 person

 8. jvk skriver:

  Jag självförtroendet är det inget fel på, men du måste beställa plats på Highgate Cemetery så du får en plats bredvid din gamla läromästare:

  Den andra delen av Highgate sägs ha inspirerat en annan stor skapare av monster, nämligen Bram Stoker:

  Det är ändå lustigt att vi talar i så lättsamma toner om marxismen, den har ändå mördat fler än nazismen, och det var nog inte roligare att ens fötter frös till is och man svalt ihjäl i Gulag än det som drabbade nazismens offer. Jag håller med Jordan Peterson, något är galet här och jag tror Patrik är infekterad av det också, för man hade inte lika lättsamt beskrivit hur man var nazist i sin ungdom, det är det inte många som stoltserar med ostraffat som vi väl vet. Vad beror detta på? Varför ligger det blommor på Marx grav? Jag tror det förhåller sig så här med att det endast är nazismen och inte socialismen och socialdemokratin som är helt otänkbar i fina rum, det är för att marxismen inte är besegrad än, utan genom pk-ismen så slank den ur nätet och segrarna skriver historien, så vi är mitt uppe i denna kamp fortfarande. I Japan så hedrar vissa fortfarande krigsförbrytare vid Yasukuni jinja, detta tolereras men är en liten rörelse, amerikanerna vann, atombomben satte punkt, men marxismen och de tankar som underligger denna vidriga teori har överlevt så är det fortfarande accepterat att utge sig för att vara socialist. Hade USA istället atombombat Sovjet vid andra världskrigets slut så hade antagligen allt varit bättre i världen idag och vi hade gjort oss av med dessa villfarelser om ett himmelrike på jorden som kungar, kejsare, diktatorer eller politiker skall skall skapa? I Sovjet så överlevde ett ondskans frö som nu sprider sig igen och den har funnit en allierad i islam. Jag tror det är mycket äldre konstruktioner än vad vi kallar marxism eller islam som försöker få världsherravälde.

  Gillad av 7 people

 9. Sixten Johansson skriver:

  Hittills har Patriks huvudmotsättning inte varit särskilt användbar för politisk agitation, men nu ljusnar det, när den inre och yttre splittringen ökar i alla partierna. Jag föreslår ett målinriktat politiskt opinionsarbete utifrån den patrikala skärningslinjen. Syftet är att snarast möjligt få till stånd en mobilisering och fungerande politisk kraft i Sverige genom att bryta både det nuvarande partieländet och tendensen att det efter valet kommer att finnas tre jämstora partier + eventuellt stödjande småpartier:

  Inriktningen bör vara att i det offentliga och kollektiva medvetandet redan inför valet etablera två tydliga politiska block: Utopistiska SamhällsFörstörare (USF) mot Realistiska SamhällsByggare (RSB). Med sin röst i september och på andra sätt kan väljaren påverka vilka partier, fraktioner och personer, som blir dominerande i respektive block. Om USF-blocket nu vinner kan vi två våra händer, men kanske hoppas på ett extraval. Om RSB-blocket vinner gäller det att kombinera lyhördhet med stark sammanhållning och handlingskraft, men då finns ett tydligt väljarmandat.

  Gillad av 3 people

  • pllay skriver:

   Stöld av egendom är inbyggt i vårt DNA, att stjäla för att vinna fördel är så mycket snabbare och enklare än att arbeta för att skapa värde.
   Varje ansamling av värde drar tjuvar, psykopater och maktmänniskor till sig.
   De som inser stöldens genväg till framgång.
   Civilisationen, det borgerliga samhället och de flesta religioner och kulturer lägger band på denna gen då den är destruktiv för samhället.
   Vinningen för tjuvarna står inte i proportion till förlusten för samhället som helhet.
   Marxism är organiserad stöld.
   En rörelse för dem som hellre stjäl än strävar.
   De med driftighet och visioner om något bättre skapar värden som sedan vänstern vill ta ifrån dem, stöld.
   Endast en minoritet av befolkningen är driftiga visionärer, majoriteten är beroende av dessa för sin överlevnad.
   I en demokrati har majoriteten makten, detta medför att för att en demokrati skall fungera krävs att utbildningsnivån, intelligensen och den politiska mognaden inom majoriteten av befolkningen måste vara sådan att insikten om stöldens samhällsförstörande verkan är uppenbar.
   Stöldgenen måste hållas under hård kontroll med hjälp av lagar, kultur och bildning.
   Då det svenska samhällsetablissemanget för närvarande hyllar stölden som ide, det finns fortfarande värden att stjäla, kommer utvecklingen fortsätta intill dess alla värden är fördelade och de värdeskapande människorna tystade eller fördrivna.
   De nedbrytande krafterna kommer aldrig försvinna, de finns inbyggda i oss, hittills har vår kultur lyckats väl med att hålla dem stången, men nu angrips den av etablissemanget, stölden är vår tids Graal.

   Gillad av 2 people

   • Sixten Johansson skriver:

    Läs gärna dialogen mellan Alf och mig under ”Svenskarna och deras åsikter, 2”. Vi brottas med klassiska och stora dilemman på DGS. Vi har skådat nyväckt anarkistisk tro på statslöshetens välsignelse rycka fram i form av anarkokapitalism, anarkoliberalism och anarkoprimitivism (mp), men sedan har maktens berusning skapat totalitära statskramare. Tron på individens autonomi var kärnan i individualismen och konsumismen, men det akutiserade behovet av social gemenskap måste fyllas av medierad mobbkollektivism. Identitetspolitiken har hoppat från kolonial rasism och socialismens klassbegrepp till rituella förbannelser över män med fel pigmentering, könsidentitet, position, kultur och biologi. Ondska, perversioner, religioner, hybris och kollektiv psykos vandrar över kommentarsfälten på DGS och materialiseras i den bistra verklighetens maktordning, psykologi och psykiatri. Men lyckligtvis kan vi nu akta oss för att bli postnormalister (tack för ordet, Lennart Bengtsson!).

    Gilla

   • Samuel af Ugglas skriver:

    ”Stöld av egendom är inbyggt i vårt DNA, att stjäla för att vinna fördel är så mycket snabbare och enklare än att arbeta för att skapa värde.
    Varje ansamling av värde drar tjuvar, psykopater och maktmänniskor till sig”.

    Vem kan ha fördärvat den genuint hederliga svenska befolkningen i så måtto?
    Den svenska rashygienen utövad av socialister kanske?
    Svenska socialisters beskyddarverksamhet är ärvda från Palermos maffia som till jämförelse är relativt ”raka” i dessa sammanhang.

    Gilla

 10. oppti skriver:

  Varför drar jag parallell till klimatdebatten.
  Katastrofen ligger och lurar bortom nästa år om vi inte gör något radikalt.
  Vi gör inget radikalt detta år och fortfarande ligger katastrofen och lurar bortom nästa år.
  Vetenskapen är säker-med en stor osäkerhetsmarginal.
  En debattör tyckte att vi borde göra något även om osäkerheten är stor, det skadar inte.
  Det enda vi inte bör göra är att vara skeptiska och tro på en god utveckling trots att vi inget gör!

  Gilla

  • jvk skriver:

   Nej, det är nästa år. Jag hade en konversation med en släkting, vi befann oss ofta i vattnet i vår ungdom, eller på det, och dessa stränder som tydligen är det område som försvinner snabbast växer, eller åtminstone så har jag sett mer av den botten som vi brukade bada över, åka vattenskidor eller vindsurfa på än någonsin förr. Äldre människor minns värre översvämningar för 50år sedan en de vi sett i stormar nyligen. Så är att havet drar sig tillbaka också en effekt av den globala uppvärmningen?

   Gillad av 1 person

  • Jan Bengtsson skriver:

   Har Du någonsin hört talas om klimatVARIATIONER?
   Regelbundna CYKLER!

   Som i mycket handlar om avstånd till SOLEN,
   och dess skiftande aktivitet…

   Vi har haft både tropiskt klimat i Sverige liksom ISTID!
   Utan att ha släppt ur någon CO2 alls…

   Gillad av 1 person

 11. Fredrik Östman skriver:

  Allt det du skriver är trams. Marx vision inträffade aldrig. Marx och Lenin var båda tvungna att hela tiden hitta på nya lögner för att anpassa ”visionen” hjälpligt till vissa delar av verkligheten, och för att undertrycka spridantet av information och sanning, vilket senare del förstås med tiden blivit den viktigare, för hur många gånger kan man ändra sin historia innan det blir klart för en och var att man har ljugit hela tiden? Det är bara denna utveckling som har lett till PK: Marxismen och Leninismen och Stalinismen var förljugna från allra första början, och med tiden var det inte längre möjligt att lappa lögnerna samman i enlighet med sanningen och verkligheten, NEP, kolonialismteorin, utrensningarna också så vidare, så tendensen att förneka och förbjuda sanningen och verkligheten fick överhanden och kom att dominera diskursen komplett. Det finns inget tydligt trendbrott eller omsvängning i denna process.

  Sådan är socialismen.

  Gillad av 3 people

 12. Östrahult skriver:

  Med all respekt för Patriks analys så tror jag ändå att förklaringsmodellen saknar viktiga dimensioner. Det handlar inte bara om ideologi. Det handlar också om kultur, ekonomiska intressen och makt. Det vi bevittnar idag är en framgångsrik samexistens mellan de ekonomiska intressena och de politiskt/ideologiska intressena. Dessa intressen agerar fortfarande ungefär som man gjorde på Titanics kommandobrygga, de känner sig säkra i sadeln. Att de känner sig säkra beror inte bara på att de upplever sig ha rätt ideologi utan också på att de känner sig säkra på att kunna behålla sin makt och att de tillhör rätt kulturkrets och att de är finansierade.

  Exempel: SVTs program ”Fönster mot medievärlden” där medverkande är Karin Pettersson och Wolodarski.

  Exempel: Helle Klein: ”I Sverige har vi nu det absurda läget med en valrörelse som handlar om politiska pseudofrågor som böneutrop och moralpoliser”

  Gilla

 13. Aha skriver:

  Intressant tanke att försöka få ihop de minst PK—anfrätta partierna i ett block. Naturligtvis ingenting som PK-analytiker och PK-media kommer att föra fram. För dem gäller GALTAN skalan och där framstå redan i själva ordvalet globalisterna som goda och icke-globalisterna som onda.

  Det hindrar ju ändå inte att partimedlemmarna uppmärksammar PK-ismen som skiljelinje. Sammantaget torde också förnuftets anhängare inom valmanskåren uppgå till en rejäl majoritet. Motsatt förhållande gäller inom etablissemanget inkl. media, från dem sprutar PK-ismen ut och de släpper inte i första taget sitt levebröd.

  En väg för att bryta detta är fortsatt tillväxt av fria medier som ju konsekvent lyfter fram PK-ismen absurditeter. En annan väg är att fokusera på Public service, att uppbåda en daglig minutiös granskning av deras uppdrag att vara sakliga och opartiska samt befrämja åsiktsmångfald.
  Patrick har i sina krönikor fört fram hundratals åsikter, inte en enda har mig veterligen tagits upp av Public service.

  Det har sagts tidigare och det tål att upprepas;
  De fria mediena behöver kraftsamla, att skjuta in sig på gemensamma insatser.

  Gillad av 1 person

 14. Hovs_hällar skriver:

  Jodå, visst är det synd om människorna. Själv skulle jag förstås aldrig komma på tanken att jämföra mig med en så vrickad person som Marx!

  Patrik har en poäng i att samhället nu kommit att domineras av en slags kvasi-religiös sekt — PK-sekten; att det är så är uppenbart.
  Däremot är Patriks ”välfärdsindustriella komplex” bara en mindre detalj i sammanhanget, dvs. att byråkratin alltid vill bli större och starkare för att kunna få mer att säga till om. Ungefär.

  Samt att denna byråkratins strävan passar fint ihop med PK-sektens maktambitioner, då den använder byråkratin för sina syften. Men den kraft som är hjärnan bakom alltsammans är PK-sektens hejdukar.

  Ungefär som det var nazisterna som bestämde dagordningen i Nazityskland, byråkraterna bara utförde deras instruktioner.

  Sverige har kidnappats av en annan destruktiv kraft, som på ytan försöker framställa sig som nazismens motsats. I verkligheten är det en kraft som drivs av en destruktiv strävan att helt enkelt riva ner vårt fungerande samhälle, liknande marxismen. I praktiken är det inget annat än en ren självmordspolitik.

  Gillad av 4 people

 15. Steven Jörsäter skriver:

  Intressant placering av skiljelinjen i svensk politik. Det ligger något i det men jag uppfattar en alltför stor snällhet mot moderaterna, kanske närmast nostalgisk.

  För domen mot moderaterna måste vara sträng. Det var Reinfeldts vansinne i flyktingfrågan som mer än något annat bär skulden till dagens situation. Socialdemokraterna förmår inte bedriva förnuftsbaserad politik om de inte tvingas till det [de försöker något lite tafatt nu men uppförsbacken är kolossal]. När mothållet i form av moderaterna plötsligt försvann kollapsade bygget. Mittenpartierna kan vi, som du skriver, i bästa fall bortse ifrån. Men moderaternas synder tar inte slut här. Det var de mer än några andra som drev på det obetänkta krympandet av försvaret. Säkert har de haft ett huvudansvar i den genomkorrupta utnämningen av odugliga högre statstjänstemän. Och efter Reinfeldt var moderaterna en huvudaktör i DÖ-katastrofen.

  Nej bland moderaterna kan vi nog bara hoppas på de som var rakryggade nog att protestera mot Reinfeldt och DÖ. Hur många var det – en handfull bland riksdagsmännen? Så stor är den falang inom moderaterna som skulle kunna vara att lita på.

  För en återgång till trovärdig och förnuftsbaserad politik krävs nya krafter. Vilka de är pekar du ju ut. Här kommer vi att hitta det största partiet efter valet. Men vilka kommer att vara kloka nog att samarbeta med dem?

  Gillad av 4 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Det spelar ingen roll om oppositionen har det största partiet i Riksdagen efter valet, eftersom Döskalliansen till pedofilringens försvar kommer att ha fyra till sju partier och sammanlagt vara större än oppositionen. Det kommer inte att bli bättre förrän den sunda fraktionen i Riksdagen blir större än den perversa, och chanserna för detta är i höstens val mycket, mycket ringa.

   Inte ens då är det säkert: I Italien har presidenten, såsom medlem i pedofilringen, stoppat den demokratiskt föreslagna regeringen med direkt hänvisning till att den föreslagna finansministern motsätter sig pedofilernas valutakonstruktion.

   Det är rimligt att kalla en regim pedofil när den medvetet förorsakar omfattande våldtäkter av, kidnappning av, tortyr av och handel med barn. Det gör EU och alla EU-konforma regeringar i Europa. Det är dags att stoppa den systematiska och statsunderstödda pedofilin!

   Gillad av 2 people

  • brrr skriver:

   ”…snällhet mot moderaterna, kanske närmast nostalgisk…”
   Där tycker jag att du slår huvudet på spiken.
   Jag tror att samma gäller för många som alltid röstat S. Folk har kvar bilden av hur dessa partier var förr, och klamrar sig fast vid förhoppningen att de bara begår ett tillfälligt misstag som snart kommer att rättas till.
   När det gäller M skulle jag allt säga att det började redan med Carl Bildt, Reinfeldt m.fl. bara ökade drivet.
   När det gäller S bedömer jag att det började med Mona Sahlin. Palme var internationalist, men inte så invandringsfanatisk som Sahlin och många andra i S nu för tiden.

   Gillad av 2 people

  • jvk skriver:

   Var det några som protesterade? Har jag inte hört. Var det inte bara så att Reinfeldt, slug som han är, insåg före andra att spelet var slut och hoppas kunna fjärma sig från sin och andras skapelse, och tog bakdörren. Hade han velat så hade han varit partiledare till denna dag.

   Gillad av 4 people

 16. olle holmqvist skriver:

  Samhällsutveckling som kamp, mellan, folkgrupper, nationer, raser, klasser, ideologier…
  Av okänd anledning brukar det bli två parter. Jag har liksom Patrik, snickrat ihop en egen variant.Det är tre parter: lönearbetare, kapitalister – och – utvecklare.

  Utvecklaren ser möjlighet. När sedan ”alla” insett den…
  Föreställningarnas värld bebos av fantasier. Perserna hade flygande mattor.
  Ibland går det långsamt. Romarna kunde bygga imponerande akvedukter. De kunde bygga vagnar med stora hjul. Idé : sätt det där stora hjulet i det strömmande vattnet.
  Kraft på plats…insågs av många, men det blev ingen
  ordning på företaget förrän under den svarta medeltiden, på 1100-talet.

  Min gissning till den långa tiden är avsaknad av infrastruktur, men inte behov. Stigbygeln behövdes inte förrän ryttaren utvecklades från bågskytt till svärdsman.

  Den här insedda möjligheten kallades an den tyske filosofen Heidegger för ”Gestell”
  som närmast betyder ”Samtvång”. Behovet – flyga – kunde under Gustav III:s sista år
  användas för ballonger. Att luften ovanför brasan värmdes och flög uppåt, det visste man,
  men hur tygla luftkraften ?.

  Tunna metallskivor var för tunga. Så kom en helt annan utveckling. för ett helt annat ändamål. Papp för pärmar till böcker, och si det kunde formas till en luftballong. Visserligen lebbigt eldfängd men långt från den luftvärmande elden…

  Heideggers begrepp Gestell – Samtvång, är super-aha-igt. Åren
  före sekelskiftet fanns de som ALDRIG skulle ha mobil. ”gått bra hittills utan”.
  Så kom ett kraftfält GESTELL – SAMTVÅNG och vad de själva tyckte spelade mindre roll.

  Gillad av 1 person

 17. Jan Andersson skriver:

  De i ansvarsställning som var med på att driva igenom DÖ har förbrukat allt förtroende för alltid inom politisk verksamhet eftersom de inte tror på demokrati som samhällsskick. De måste bytas ut innan valet för annars kommer DÖ att hänga som kvarnstenar runt halsen på dem alla.

  Vilka svenska röstberättigade vill medvetet ha bort demokratin?

  En metafor från datortekniken: gör en systemåterställning, gärna till 60-talet, så att även hela Palme-eran kommer med på rensalistan.

  Gilla

 18. Petrus skriver:

  Tro och Solidaritet (Broderskapsrörelsen) har inte många medlemmar och finns inte på många orter. De sade knappast flaska om Lucia-beslutet 1989 samtidigt som MUF med Reinfeldt och Kristersson protesterade. Förr i tiden var det LO och Hans Hagnell som ville bromsa invandringen. I valet 1973 var detta tydligt (se t ex intervjun med Carl Bildt i Invandrare & minoriteter, nr 1, 1987, sid 8).

  Moderaternas omsvängning i invandringsfrågan är lika mycket fejk som sossarnas. Och (kd) har aldrig gjort någon omsvängning. Däremot oroas en del (kd):are av att invandrare är muslimer. De vill hellre ha hit kristna afrikaner. Men hittills har de tyckt det varit bättre att bekämpa Sven-Ollar genom att vräka in muslimer än att se till sin egen framtida säkerhet (muslimer gillar garanterat inte deras syn på Israel-frågor). Måste säga att det är rätt åt (kd):arna om de själva i framtiden drabbas speciellt hårt av sin egen invandringspolitik. Detta är synnerligen välförtjänt i så fall eftersom man i princip medvetet gått in för att bekämpa Sven-Ollar genom att plocka in en massa invandrare. Fall på eget grepp, säger jag. Men det är ju en klen tröst. Men drabbas (kd):arna hårdare än andra är det speciellt rätt åt dem. De har ju kanske nämligen haft den starkaste ideologiska/religiösa drivkraften när det gäller invandring som ett medel i det heliga kriget mot ”ondskan”.

  Är man Israel-fantast och mot invandring skall man rösta på SD, inte (kd). Julia Kronlid är 2:a-namn på SD:s riksdagslista.

  Gillad av 1 person

 19. Alf skriver:

  ”Det är inte sanningen i marxismen som förklarar intellektuellas vilja att tro på den, det är den makt som den ger intellektuella i sina försök att kontrollera världen. Eftersom det är meningslöst att försöka resonera någon ut ur en sak som han inte var resonerad in i, kan vi konstatera att marxismen har sin anmärkningsvärda makt att tacka för sin förmåga att överleva all kritik, av det faktum att den är inte ett sannings-inriktat men ett makt-inriktat tankesystem.”

  ”Statliga lösningar påtvingas uppifrån; de är ofta utan korrigerande anordningar och kan inte enkelt vändas om bevis på misslyckanden uppstår. Deras bristande flexibilitet går hand i hand med deras planerade och målinriktade natur, och när de misslyckas anstränger sig inte staten till att förändra sig, utan till att förändra människors uppfattning att de inte har misslyckats.”

  ”Ansvar i offentligt ämbete är bara en manifestation av vårt kulturarv, och vi ska inte vara förvånade över att det är det första som försvinner när utopisterna och planerarna tar över.”
  – Roger Scruton.

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Österrikiska skolan är inte mainstream. Mainstream har mer med den amerikanska nationalekonomin att göra och det är den som lärs ut (gäller även ekonomisk historia).

   Gilla

   • Alf skriver:

    Det finns en väldigt bra bok som ger en introduktion till den så kallade österrikiska ekonomiska skolan; Economics in one lesson av Henry Hazlitt. Läs gärna också l, pencil, av Leonard Reed. Den förklarar marknaden på ett väldigt bra och lättförståeligt sätt.

    Gilla

 20. Björn skriver:

  FÖRST, sammanhållen strävan och uppbyggnad- SEN, en överdådig ”taklagsfest”, med inbjudna gäster från hela världen- NU, en rejält lång och plågsam baksmälla! Men gästerna dröjer sig fortfarande kvar, och dräller omkring på ”festplatsen”….! De mest framträdande ”festfixarna” har mött lite olika öden; den förste blev mördad, och en senare överbetald ”rådgivare” till USA-bank….

  Gillad av 2 people

 21. Elof H skriver:

  Det är ett antal i alla partier , möjligen med undantag för SD, som skulle behöva följa med PK-gänget i S och gå med i V-MP-Fi-partiet. Problemet är att de är så förbannat rädda i alla partier att blotta att de är ett gäng som egentligen inte har så mycket gemensamt förutom att de alla gärna blir försörjda av det allmänna.

  Gillad av 1 person

 22. Magnus Rosensparr skriver:

  Man behöver inte analysera marxismen och alla dess undergrupper, avarter, skolor, sekter och kvasireligiösa varianter. Det räcker att man avfärdar hela flumbubblan som strunt och nonsens. Däremot måste man bekämpa den varhelst den visar upp sitt fula tryne. En bra början är att man köper Aron Flams T-shirt med texten ”Socialism är ondska” och ”Krossa socialismen”. Det enda man egentligen behöver påminna rödingarna om är Lenins, Stalins, Maos, Pol Pots, Castros, Honeckers, och Mugabes misslyckanden, för att inte tala om kommunismens totala sammanbrott i Sovjetunionen, Östeuropa, Kina (Fastlandskina är nu kapitalistiskt) samt även Afrika och Sydamerika.

  Gillad av 2 people

 23. Lars skriver:

  Att Marx tankar fick så stort genomslag berodde kanske på att befann sig i en brytningstid då det gamla var kvar och det nya växte fram, han kunde se skillnaden. Men hans insats var som socialhistoriker och även ett försök dissekera kapitalismens funktionssätt. Han sa inte så mycket om framtiden, hans uttalanden måste uttolkas från hans sociologiska synsätt.

  I våra tider har vi haft Milton Fridman och andra profeter. En del har fått fel, men deras tankar lever vidare i förändrad form.

  Vad man måste förstå av Marx är hans materialistiska filosofi, som då vände sig mot vad man kallade den idealistiska.

  Marx hade mycket litet att säga om organisering av det socialistiska samhället. Hade absolut inga funderingar kring ett framtida Sovjet samhälle.

  VI är ofta så fast i våra ideer om vad någon anser och vad någon ansåg och om betydelsen av filosofi och tankar. Vad Marx gör är att peka på betydelsen av de materiella produktionsförhållandena för att förstå samtidens ideologiska tankegångar.

  Det är kontra Marx att tro att världen styrs av filosofier, även om det är som Keynes uttryckte det ”bakom varje statsman står en sedan länge avliden ekonom”.

  Min tro är väl att människan drivs av olika social motivation och organiserar sig i samhällen och att det är ganska konstanta förhållanden, men hur samhällen organiseras ter sig väldigt olika ut under olika historiska epoker när man penetrerar sådant som slavsamhälle, den moderna industrikapitalismen, framväxten av välfärdsstater, geopolitiska strategier hos de stora länderna mm.

  Sverige är ett litet land och bör förhålla sig pragmatiskt och realistiskt så gott det går till tidens strömningar i den stora världen utanför.

  Gillad av 1 person

 24. Lars skriver:

  Att diskutera Marx betydelse idag är lite tveksamt. Hur omsätts tankar hos en filosof eller ekonom i den praktik och tänkande som dominerar en senare tidsålder? Finns det en rät tankelinje mellan Marx, Nils Karleby, Ernst Wigforss, Gunnar Myrdal, Bertil Olin, Assar Lindbeck Kjell Olof Feldt, Anders Borg, Magdalena Andersson? Finns det en annan rät tankelinje mellan Platon, Nietche, Wittgenstein, Rorty? Hur påverkades deras tankegångar av Marx?

  https://www.adlibris.com/se/bok/socialismen-infor-verkligheten-studier-over-socialdemokratisk-askadning-och-nutidspolitik-9789198403176

  Läser man Nils Karlebys intressanta bok från 1928 och den uppgörelse och avståndstagande från Marx han med socialdemokratin gör och anammande av mer modern nationalekonomi för att förstå världen och förklara sambanden och vilken politik man för så förstår man bättre att den grundläggande ideologin hos arbetarrörelsen i Sverige avlägsnade sig från Marxismen ganska tidigt och det stämmer ju även med brytningen mellan kommunismen och socialdemokratin tidigt 1900-tal.

  Vi är ju alla medvetna om att Marx, Lenin, Stalin, Mao gudaförklarades inom det kommunistiska blocket, men betyder det att dessa stater var marxistiska? Eller var det retorik och medel fånga massorna och rättfärdiga det egna totalitära och planekonomiska systemet, det som vållade sådant lidande och gav så dåligt materiellt resultat?

  Vad ungdomar i t.ex. 68 rörelsen behagade förstå av Marx, sannolikt ännu mindre än vad jag gjort, jag är ingen Marx exeget eller 1800-tals expert, och min tro är att okunnighet och schabloner behärskade deras tänkande. Post-modernismens likhet med marxismen består ju enbart i grumligt tänkande om att vara en frihetsrörelse som dissekerar nutiden, men den är ju idealistisk till skillnad från Marx, den sätter filosofi och tänkande framför den materiella produktionen och de sociala förhållanden som ger produktionsförhållandena.

  Gillad av 2 people

  • Hovs_hällar skriver:

   Lars — Vi har hört det så många gånger … ”Socialismen är i grunden god, den har bara tyvärr MISSFÖRSTÅTTS överallt där man sökte tillämpa den!”

   Ojsan….

   Till saken hör att jag är uppväxt i en familj där i stort sett alla var aktiva kommunister. Jag minns hur dåvarande Sovjetunionens flagga kallades ”Farbror Stalins flagga!”

   För släkten var den kommunistiska ideologin helt klart ett surrogat för en religiös övertygelse, ett slags önsketänkande om ett perfekt samhälle här på jorden.

   Det är den insikten som gör att jag trots allt har lite medlidande med folk av den här sorten. Jag ser dem i allmänhet ungefär som Jehovas Vittnen.

   Att de i grupp kan åstadkomma stora skador och tom. folkmord är en annan historia.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Se mina kommentarer nedan om Sovjetunionen Jag har aldrig påstått att kommunismen var ”god”, den var misslyckad överallt och jag ger en förklaring nedan. Du behöver den förklaringen!

    Gilla

   • Lars skriver:

    Jag har alltid undvikit sekter och extrema politiska rörelser. Jag har stött på sektmentalitet i släkten, Pingstvänner. och ser väl att de idag, barnen, definierar det som en sekt, men ändå inte kan släppa den religiösa salvelsefullheten helt (men det är bra människor) även om de lämnat frikyrkan. Pappa byrådirektören var en gråsosse i botten, samhällsklättrare, djupt besviken på socialdemokratin på 70-talet och framåt, från arbetarförhållanden. Jag är uppväxt med ekonomiska resonemang om effektivisering och samhälle genom denna figur (förövrigt lämnade han mycket att önska på det psykologiska planet kring insikt i människor och familj, ändå en hedersman). Minns hur männen i hans ursprungsfamilj samtliga tog avstånd från religionen, det var kvinnorna som var religiösa.

    Jag förstår lite bättre att du definierar ”PK” som en sekt. Det stämmer säkert i stort. ”Tro och Solidaritet”, ”mänskliga värden” falangen inom sjuklövern etc, bildar sannolikt sekter och håller rätt på varandra så att man har rätt värderingar och rätt moral och synsätt.

    Det ligger nog mycket gruppsykologi och behov av att tycka samma sak om det mesta bakom vad vi ser i Sverige i politik och media och att avvika i uppfattning kan kosta många fina befordringar.

    Sådana som du och jag bildar oss egna uppfattningar när vi förmått slita banden med familjelojaliteten i dessa avseenden. Risken är bara att man intar en extrem motsatsposition

    ”Det gör ont när knoppar brister” och det är identiteten, utvecklingen av självförståelse och förståelse av omvärlden och slitandet av gamla band och att ersätta gammal förståelse med ny som gör ont. Visst kan man uppleva en klarsyn och en överraskande ny förståelse, men ofta är det som en förälskelse, överdriven tilltro och oförmåga se bristerna hos den andre.

    Sekter och extrema övertygelser bygger nog ofta på behovet av att höra till och inte avvika, att vara lojal, men det kan bero på hjärntvätt, som går ut på att man ska bryta med gamla lojaliteter.

    Gillad av 1 person

 25. Lars skriver:

  Jag har sett moderna amerikanska läroböcker som börjar med att lista de fyra viktigaste och mest inflytelserika ekonomerna; Adam Smith, Marx, Marschall, Keynes. Är det fel? Många andra namn har ju bidragit? En del som Marx byggde på den äldre nationalekonomin från Ricardo och har sedan visats felaktiga eller otillräckliga. Har de ändå varit inflytelserika? Har den problematisering av världens de gjort medfört att andra stimulerats och gått vidare?

  Jag minns väl några böcker som tar upp planekonomi och förklarar och förkastar. Nationalekonomerna pekade på att marknaderna skapar jämvikt mellan utbud och efterfrågan och därmed skapar pris=kostnad för hundratusentals produkter. Jag har för mig Angus Madison jämförde Japan och Sovjet utveckling. Heyek beskrev tidigt konsekvenser av totalitära system med planekonomi, hur påbud uppifrån bestämmer behovet i samhället och det i sin tur kräver totalitära system

  Varför skulle planekonomi skapa sådana problem med resursförselningen i ett samhälle? Skatter behövs ju inte eftersom produktionen är planerad till antal, kvalitet och pris. Hur mäter man pris som för andra är en kostnad?

  Gillad av 1 person

  • Alf skriver:

   För att det är vår tids statsfinansierade pseudovetenskap. Allt som är ”bra” politik och ekonomiskstyrning från statens sida är negativt för ekonomin och samhället, samtidigt som allt som är ”dålig” politik och ekonomiskstyrning är positivt för ekonomin och samhället.

   Det är för få ekonomstuderande som orkar och vill läsa Menger, Böhm-Bawerk, Mises, Rothbard, Kirzner, Hoppe, de Soto, Hülsmann etc. som skapat och undervisar en rigid ekonomisk teori.

   Medan studenterna på de statliga universiteten matas med Keynes, Phillips, Solow, Valras, Jevons, Hicks, Marschall, Samuelson och annat mainstream-krafs som inte är rigid teori och ser statlig intervention som en lösning när det egentligen är en tankevurpa och ett stort felslut.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Österrikiska skolan är inte mainstream, man lär vanligen ut nationalekonomi enligt den amerikanska modellens olika skolor. Men det finns väl skäl vara kritisk, men inte att börja med någon slags ide om att Österrikarna skulle ha en ”rigid” teori till skillnad från main stream, Men jag är inte på det klara med vad du syftar på.

    Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   Lars Bara en sak: Nu verkar du i sista stycket tala för planekonomi. Att planekonomi skändligen har misslyckats i verkligheten verkar du obekymrad om.

   Uppriktigt sagt: Varför tar du upp utrymme här med dina idiotiska fantasterier?

   Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Inte alls, jag ställde frågan och i nästa stycke nedan besvarar jag den (texten blir för lång annars)

    Gilla

   • Lars skriver:

    Varför jag tar upp utrymme? För att ni förbiser väsentliga frågeställningar och bildar en sekt med Fredrik i spetsen och är därför lika menlösa som Mosebacke Monarki, ja, det var väl att ta i, de hade mer att säga.

    Gillad av 1 person

   • jvk skriver:

    Lars, du gör samma fel som nu etablissemanget, man behöver inte vara för SD utan mot de andra och det är att man identifierar dem som dåliga personer inte minst som gör att man vänder dem ryggen. Du gör ett mycket bättre jobb än Fredrik att få en att inse att han har rätt, det räcker med att läsa ett enda inlägg av dig, det är svårt att sätta fingret på (förutom att jag ser en totalitär ideolog som inte vill erkänna det) men jag känner starkt att vi som människor inte har något gemensamt. Du uppnår motsatsen.

    Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Marx var inte ekonom och har aldrig av någon vettig person betraktats som ekonom. Hans lögner vederlades redan på 1850-talet av riktiga vetenskapsmän. Ingenting som kommer från Karl Marx har någonsin någonstans använts för att bedriva ekonomi.

   Gilla

   • Lars skriver:

    I din postmoderna värld så definierar du glatt vad som är och vad som inte är. Jag säger ju att din logik haltar å det betänkligaste.

    Gillad av 1 person

 26. Lars skriver:

  Jag har inte alls någon direkt kunskap om det sovjetiska plansystemet, men man kan väl ändå förstå några principer. Eftersom ekonomisk värde skapas av arbete så måste ju kostnaden mätas som nedlagd tid och olika typer av arbetsinsatser; ingenjörens, byråkratens, stål arbetarens etc värderas olika och ges olika lön. Det bestäms centralt. Därmed har vi kostnadsmåttet.

  Hur fördelar vi planmässigt resurser som arbete, material, komponenter? Rimligen med en Input-Output matris (nationalekonomen Baumwol) dvs där var nod är en bearbetningsprocess som hanterar Input och levererar Output. Output är sedan Input i en annan process. Ska det stämma så måste man börja med den obearbetade råvaran t.ex. järnmalmsbrytning.

  Gilla

 27. Lars skriver:

  Det hela låter ju hanterligt tills vi börjar fundera på hur mycket produkter (artiklar och komponenter) det finns i en ekonomi. Ser vi t.ex. på en Mercedes lastbil så består den utan påbyggnad för last av kanske 12 000 komponenter. Totalt för att kunna bygga alla varianter använder man kanske 80 tusen komponenter i sina produktstrukturer. Till det kommer alla olika bearbetningsstationer i verkstaden med olika former av kapitalutrustning som utnyttjas på olika sätt. Kvalitet i input är ju inte heller given, vare sig av arbetskraft och komponenter och organisationen av arbetet är inte heller given.

  Allt detta skulle hanteras utan datorer, utan möjlighet suga upp behov och anpassa produktionen till flaskhalsar, utan att det fanns incitament till förbättringar som kunde ge personligt och organisatoriskt bättre utfall.

  Så det fungerade för utvalda sektorer som utbildning, stålindustri, rymdforskning mm, men gav ingen anpassningsbar dynamik. Man hade egentligen ingen aning om vad något kostade och var helt beroende av terror för att kontrollera människor så de gjorde precis vad som förväntades av dem.

  Datorernas inträde i det modena samhället löser inte heller problemet med att jämka utbud och efterfrågan för att planeringsmässigt bestämma ett pris. Teorierna om generell jämvikt försöker hantera det liksom Micro ekonomins försök härleda efterfrågan till optimerad egennytta, men det är kritiserat. Ändå vet vi att på marknaden kan vi avläsa utbud och efterfrågan, både på produkt nivå och aggregerad nivå. Oscar Lange förde fram teorier om marknadsekonomi inom inom ramen för kommunismen, men det implementerades aldrig

  Gilla

 28. Alfredo skriver:

  Det här duger inte Patrik. Snacka går ju men det är värre att snacka så att det går för att uttrycka sig vulgärt. Du tycker alltså att din uppgift är att vara sarkastisk? Sippande på en draja kör du ett rejs som inte leder till någon förändring alls. Men det får dig att må bra? Låt oss mobilisera. Det finns många kompetenta doers “här ute” det saknas bara samordning. Kom igen, du är skyldig att pynta för alla år du arbetat för fienden.

  Gilla

 29. Lars skriver:

  Fredrik et consortes. Fredrik, du tycks se dig som den store sektledaren för ni bildar en sekt här. Ni är fullkomligt PK, moderater som inte tycker om invandring, och uppenbarligen är jag inte PK, jag är inte med i er sekt. Jag trivs utmärkt med den positionen.

  Roligast är förstås att studera er som microber ur ett socialpsykologiskt perspektiv…ni är ju post-modernister utan att veta om det, ni tror att ni med naturvetenskap ska förstå samhället…

  Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Se dig i spegeln och dina hätska utfall och indelning av världen. Jag hart gett upp att övertyga sektmedlemmarna. Det finns bara ett internt språk och en intern värld. Socialism skriker Fredrik om i var och varannan mening som förklaring av världens ondska, sedan hävdar han kapitalism är en naturlig mänsklig produkt och att socialism inte finns. Vad skriker han då för? Han är postmodernism, anser han att han är en katt så är han det och anser han att något finns så finns det och anser han att något inte finns så finns det inte.

    Gillad av 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   Lars, jag vill inte lägga mig i andras diskussioner, men jag ska försöka förklara de perspektiv ur vilka Fredrik och du skrev och varför det skar sig, därför att det handlar om samma klyfta och ofrånkomliga nivåskillnader mellan teori och praktik som jag har beskrivit på andra ställen.

   Här utgår du från teori, Fredrik från praktik. (Och båda är faktiskt medvetna om att termer har skiftande innehåll och behöver definieras). Som teoretiker står du ett trappsteg högre än Fredrik, som här står på det ordlösa markplanets nollnivå, där företag drivs. Teoretikern studerar verksamheten uppifrån sin nivå 1 och uppfinner termen ”kapitalism”, lyfter sedan upp den till abstraktionsnivån 2 och ställer den jämsides med ett rent teoribygge som han kallar ”socialism”.

   Praktikern här, Fredrik, accepterar att termen ”kapitalism” används beskrivande i vissa sammanhang för att förmedla 1-nivåns överblick. Men när teoretikern lyfter upp termen till sin nivå 2 och ställer den bredvid ”socialism” blir det en ren förolämpning, eftersom ”kapitalism” för praktikerns del ingick i beskrivningen av en praktiskt fungerande verksamhet, medan ”socialism” är en ren teori två trappsteg ovanför all fungerande verklighet. Båda termerna slutar på -ism, men enligt praktikern kan de omöjligt mötas och diskuteras på samma nivå, alltså som jämlikar.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Det är inte sant Sixten, jag har redan förstått att Fredrik vill se det så, men han kan inte använda socialism som skäl för allt han inte gillar, han kan inte sätta likhetstecken mellan nordisk socialdemokrati och sovjet kommunism. Det är inte praktiskt, det är trams.

    Företag bedrivs inte som du säger utan teori, framgångsrika företag importerar massor med teori t.ex. naturvetenskap, marknadsföring, IT mm. Ingen av dessa teoretiska konstruktioner ”finns” i mening att man kan peka på det.

    Ska man se på Sverige och media finns inget ”praktiskt” synsätt, särskilt inte när Fredrik hänvisar till ett gäng filosofer verksamma innan Upplysningen och hävdar Upplysningen är orsaken till att det ser ut som det gör. Det finns inget ”praktiskt” i att hävda att kapitalism dvs dagens system fanns på romartiden och medeltiden, inget praktiskt i att förneka ekonomhistoriker som försökt skönja hur dagens dominerande egenskaper hos kapitalismen växte fram t.ex. lönearbete, avskiljande från egenägda produktionsmedel, jorden etc.

    Fredrik försöker excellera med filosofiska teorier. Bl.a. kan han inte inse att neoliberala tankar om att var individ själv ska bestämma vilken risk man ska ta i de medicinska omvårdnads systemen kan strida mot andra företeelser utan för honom är ett abstrakt frihetsbegrepp viktigare.

    Fredrik och YVK försöker dominera sidorna och lägger sig i allt de uppfattar strider mot deras teser om att hela sjuklövern är socialister och hela den amerikanska kongressen och det är endast denne Jordan Peterson som skådat ljuset. Jag skiter väl i en amerikansk Youtube artist!

    Så mitt totalintryck efter ett år på dessa sidor är att det kan sammanfattas som ett gäng moderater som inte vill betala skatt och inte har en aning om konsekvenser eller avvägningar och absolut inte vill förstå något (YVK är ju bäst, en riktig käring som tillämpar hela det feminina registret). Det är socialisterna fel. Allt. Och de är ONDA. Och ändå så menar du att ”socialister” är en ”abstraktion” kontra praktik….

    Det är nonsens Sixten. Lämna sekten. Det leder inte till något. Förövrigt är du och jag relativt överens,. men det DGS kommer att falla samman som Ny Demokrati. Knäppgökar.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Som jag skrev till Fredrik i början längst upp och som han inte förstod eller tålde, så har vi människor förmåga att peka ut företeelser och benämna dem och avgränsa dem och det är abstrakta konstruktioner och för att vara giltiga måste andra vara överens om dess betydelse, Logiskt sett är det ingen skillnad på om vi talar om en skiftnyckel eller socialism eller kapitalism, det är abstrakta konstruktioner och avser en företeelse. Ofta rör vi oss med begrepp som inte är starkt definierade och avgränsade från andra företeelser, vi klarar det ändå mha vår allmänna kunskap, men väsentligt är att vi bara kan definiera något i förhållande till något annat.

    Det är en logisk tankevurpa om man försöker se abstraktioner i en nivå ovanför praktik. Abstraktioner kan finnas i många nivåer med fördjupad detaljrikedom, men de kan också finnas i form av en mer diffus avgränsning mot något annat i stunden.

    Är socialism på samma abstrakta nivå som kapitalism? Ur vissa perspektiv är det så eftersom man målat upp det som ett alternativt sätt att organisera samhället, man har även myntat blandekonomi (mixed economy) som kännetecken på de nordiska staterna dvs en blandning av socialism och kapitalism. Kapitalism som sådant är en abstraktion, en modell över världen och därmed ett teoretiskt system (avseende kännetecken).

    Är socialism en ideologi? Ja det finns många tänkare med skiftande uppfattningar och angreppsätt som skrivit in sig i en socialistisk diskurs, men det spretar åt olika håll. Är kapitalismen en ideologi? Inte direkt på samma sätt eftersom man myntat ett antal diskurser som kallats nyliberalism, liberalism, socialliberalism, konservatism etc.,.men gemensamt för dem är att de på olika sätt bekänner sig till en tro på kapitalismen, så ur ideologisk synvinkel ligger de så att säga en nivå under begreppet kapitalism, men man kan lika gärna konstatera att de befinner sig vid sidan från produktionssystemet som sådant.

    Vad är en ideolog? En abstraktion, ett teoretiskt system som involverar människor och tom har organisation och en uppgift. System begreppet kan täcka företeelser som ideologi och produktionssystem med samma begrepp.

    Fredriks logik haltar å det grövsta!

    Gilla

 30. Vax skriver:

  Italiens vänstersympatiserande och EU-entusiastiske president har vägrat acceptera valvinnande partiernas nominering av euroskeptisk finansminister. Sedan gav presidenten uppdraget att bilda regering till en EU-positiv ekonom som står förlorarna i parlamentsvalet nära.

  Presidenten Sergio Mattarella har agerat på ett sätt som kan liknas vid en statskupp. Han knuffar de partier som vann valet, antietablissemangspartiet Femstjärnerörelsen och högerpartiet Lega, åt sidan och ger premiärministerposten till person som står valförlorarna närmast.

  https://samtiden.nu/2018/05/italiens-valsegrare-nekas-regeringsmakten/
  Etablissemangen hoppas att med stöd av EU-byråkratin i Bryssel, Angela Merkel i Tyskland och Emmanuel Macron i Frankrike kunna ta makten från de italienska väljarna och demokratin.

  Gilla

 31. Christer Hanefalk skriver:

  Tack Patrik! En tankeväckande artikel – en till i raden!
  Intressant – tycker jag – är att socialister alltid benämner ”kapitalism” som en ideologi. Men kapitalism varken är eller har varit en idelogi. Kapitalismen är ett resultat – summan av människors fria val på fria marknader som i sin tur har sitt ursprung i de marknadskrafter som får ett litet antal individer att försöka skapa resurser som kan användas för att bygga upp företag som skapar produkter och tjänster som kan tillgodose ”marknadens” krav. Kapitalismen är – i sig – varken ond eller god. Kapitalismen kan hellre liknas vid fru Justitia som med bindel för ögonen håller en våg i ena handen. Det är ytterst konsumenterna som är domarna som har avgörandet vem som lever vidare och vem som får lämna marknaden. Det var inte någons ondska som fick Facit, OnOff eller Expert att kasta in handduken. Det var köparna som försvann till någon annan.
  Men, frågar man någon med socialistisk grundsyn, så tror jag att denna ”någon” 99 gånger av 100 skulle svara att kapitalismen är en ideologi. Utan att förstå vad en ideologi egentligen är.

  Gilla

  • Lars skriver:

   Kapitalism är ingen ideologi. Socialism har många skepnader och är delvis ideologi och delvis en praktik t.ex. i de Nordiska Välfärdsstaterna och man bör inte blanda samman det med kommunism i t.ex. Sovjetunionen och Kina. Kapitalism är det system vi lever i och som har ett antal kännetecken. Det är en ”social konstruktion” dvs det har skapats av människor och vuxit fram under århundraden och en del företeelser som tex. handel eller pengar har rötter flera tusen år tillbaka, men man menar att man kan se kännetecken på kapitalism som bakåt i tiden inte dominerade på samma sätt. Begreppet kapitalism används av helt andra schatteringar än av socialister. Det är vedertaget för att beskriva vårt samhälle. Det är ändå svårfångat definitionsmässigt, har många ingredienser och bakåt är inte historien lättåtkomlig. Ska vi t.ex. räkna in bankväsendets uppkomst i Florence och Venedig på 1400-talet och filialer i London och hantering av växlar som en av föregångarna till kapitalismen? Fuggers i Tyskland? Textilindustrin i fabriksform i Florence och Brygge? Manufakturerna i Sverige under 1700-tal?

   Det finns massor med frågetecken om avgränsningar, men man kan inte säga att allt varit likadant de senaste 5000 åren. Och inte heller att man kan förstå med ”sunt förnuft” och praktisk kunskap (vem har en tidsmaskin?),

   Gilla

 32. Glen Lester skriver:

  (marxistiskt tänkande) + (ideologiserande kompromissvilja) + (parlamentarisk proprtionalitetetsdemokrati) + (socialiberalism) = Triangulerande låtsaspolitik

  Triangulerandet gör att de folkvalda inte har någon egentlig politik. De har ståndpunkter som de själva är berdda att kompromissa sönder tills åtgärderna inte åtgärdar det som förutsetts, utan oftast förvärrar problemet. Detta, naturligtvis, för att få behålla den makt eller den ställning man uppnått, och genom ställningens innehav berättiga till att inneha densamma.

  Och jodå, marxistiskt tänkande är snarast legio inom den forna alliansen. De är bara inte medvetna om det på ett individuellt plan. Om de inte direkt är mullvadar från extremvänstern förstås. Men de verkar vara rätt så nöjda med att bli infiltrerade av islamisterna, som numera har också Erdogans stöd för att infiltrera våra institutioner och politiska organ.

  Ju mer triangularisering (som ju är ett symptom på demokratins förfall) vi har, desto rimligare blir ett auktoritärt styre är vi. Jo även en samhällsomvandling till ett folkomröstningssystem kommer att vara långt mer auktoritärt än slapp parlamentarisk demokrati. Folket kommer att vilja veta vad de folkvalda gär med deras pengar, och i förkommande fall ställa dem till ansvar. Tänk vilken förändring detr skulle vara.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.