Påverkansmetoder

Patrik Engellau

Människan har två metoder att försöka påverka sin nästa. Den ena är att klubba nästan i huvudet. Den andra är att presentera skäl och resonera.

Huvudklubbningar kan förstås uppträda i väsenskilda former. Att skrika ”brunråtta” eller ”nazist” är en form. Det kan påverka nästan så att han fortsättningsvis inte framför den typ av idéer som provocerat de nedsättande tilltalen. Tydligt visat förakt i sociala sammanhang är en annan sorts klubbning.

Skäl och resonemang är till exempel ett uttalande som ”Du har fel i sak. Det existerar ingen judisk världskonspiration. Zions Vises Protokoll är ett falsarium.” Eller ”Livet är inte så entydigt. Det är sant att vita människor transporterade svarta slavar över Atlanten. Men allt det goda som alltfler människor i världen åtnjuter har utvecklats inom den västerländska civilisationen. Du måste beakta proportionerna.”

Ibland förenas klubbningar och resonemang såsom i politisk indoktrinering vilket också kallas hjärntvätt. ”Att Stalin måste döda kulakerna beror på att de är revolutionens fiender. Om kulakerna fick bestämma skulle samhället återgå till kapitalismen, det förstår du väl? Herregud, här är trettio ungar i klassen och du är den enda som inte fattar!” Eller ”Värdegrunden är allas lika värde. Alla har samma rätt till allt som alla andra. Det står i alla rättighetsförklaringar. Alla vet det utom du! Känns det inte obehagligt att vara den enda som förnekar självklarheter?”

Jag tror att klubbningsmetoden varit den dominerande i alla samhällen fram till det demokratiska och liberala västerlandets blomningsperiod från 1700- eller 1800-talet till 1900-talets slut. Västerlandets blomning är faktiskt, enligt min läsning av idéhistorien, inte bara samtida med resonemangsmetodens, det vill säga yttrandefrihetens, tilltagande betydelse utan till och med, och nu tar jag i, identisk med föreställningen att påverkan av andra människor helst bör ske i form av resonemang och samtal i syfte att nå någon rimligt genomtänkt synpunkt.

År 1600 brändes Giordano Bruno på bål. Där kan man snacka om att klubba någon i skallen när han ansågs ha fel uppfattningar. Därefter framträdde gradvis nya synsätt enligt vilka det skulle råda mer jämlikhet mellan folk och att folk i förhållande till myndigheter hade vissa rättigheter, till exempel rättigheten att inte bli klubbad i skallen för sina åsikter utan tvärtom ha tillstånd att säga precis vad de tyckte och att staten måste tåla detta.

Yttrandefriheten gjorde officiell premiär på världens scen år 1789 i och med att den amerikanska konstitutionen inklusive Bill of Rights antogs av kongressen. Det höll fram till andra världskrigets slut. Sedan började man i alltfler länder, framför allt i norra Europa med Sverige i spetsen, börja nagga yttrandefriheten i kanten. Och det blir bara värre med tiden.

För svensk del är det främsta instrumentet för en lurande återupprättelse av klubbningsmetoden bestämmelsen om hets mot folkgrupp. Den antogs år 1948 och återfinns i brottsbalkens sextonde kapitel, åttonde paragraf och lyder så här:

Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter. Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Formuleringen är försåtlig ty den tillåter nästan vilka tolkningar som helst. Fram till 1990-talet tillämpades den nästan inte alls men antalet domstolsmål enligt denna bestämmelse har sedan dess ökat kraftigt. År 2017 avkunnades 18 domar, nästan alla fällande. Vad åker folk dit för? Här är några exempel från Wikipedia:

En 72-årig kvinna har dömts för hets mot folkgrupp efter att ha skrivit nedsättande saker på ett forum på Facebook. Hon ska ha uttryckt sig kraftig nedlåtande mot personer på grund av deras nationalitet och etnicitet vid flera tillfällen. Straffet blev dagsböter.

En 18-årig man från Mark dömdes i januari 2015 till böter för att han ritat en Hitler-mustasch och ett hakkors på sin profilbild i chattprogrammet Skype.

En person som på sin blogg lagt upp en text som bland annat hävdade att vita är intelligentare än svarta dömdes i tingsrätten till 40 dagsböter och villkorlig dom.

Nu kanske du invänder att något dussintal domar om året för plumpheter inte är så mycket att bry sig om, men det som oroar mig är att det här är levande materia som år för år utvecklas på ett ganska obehagligt sätt. Sedan 2013 har antalet domar fyrdubblats. Polisen började år 2015 med en särskild ”satsning på att bli bättre på att utreda hatbrott och hets mot folkgrupp räknas som ett hatbrott”. Det har ”etablerats särskilda utredningsgrupper” inom polisen som bara ska syssla med detta, se Sveriges Radio.

Dessutom finns ett för mig okänt antal privata initiativ som går ut på att tråla fram misstänkta folkgruppshetsare på internet och överlämna till polis för åtgärdande, till exempel grupperna Näthatsgranskarna och Juridikfronten.

Jag vill gärna måla fan på väggen. Det här kan gå hur långt som helst eftersom bestämmelsen är så flexibel och otydlig. Det hävdas att lagens räckvidd hela tiden utökas. Idag är det exempelvis tillåtet att hata danskar på nätet men i morgon kanske det också är förbjudet. Vidare anses lagen numera tillämplig i fall som tidigare inte ansågs brottsliga. Ena året är det tillåtet att säga att danskar är svin, men nästa år ger det kanske dagsböter och ytterligare ett år senare ett halvårs fängelse. Det är lätt att föreställa sig att det inte finns någon gräns för denna lags tillämplighet bara det skapas ett tillräckligt stort och växande maskineri av specialutbildade poliser, åklagare och aktivistgrupper som vill jobba med frågan.

Jag talade nyligen med några ungdomar. För dem var det självklart att en del yttranden måste kunna bestraffas. När jag sa till dem att jag anser att folk fritt bör ha rätt att säga att vita är mer intelligenta än svarta så såg ungdomarna chockerade ut. De trodde att jag försvarade påståendet. Det gör jag inte. Men jag menar att samhället är ute på farliga vägar när man lite i taget börjar knapra på yttrandefriheten. Det är bättre att tåla en del osmakliga och vulgära synpunkter – som man ju alltid kan strunta i – än att riskera en samhällsutveckling som nuförtiden tycks ta alltmer fart och hota de friheter som ligger bakom västerlandets framgångar.

67 reaktioner på ”Påverkansmetoder

 1. Björn G skriver:

  Svenska lagar är skrivna och anpassade för hur svenskar normalt brukar bete sig.
  Värdegrunden, det vill säga etablissemangets utopiska fantasi om att alla människor är likadana oavsett ursprung och kultur, styr varje vrå av svenskt officiellt liv och maktutövning. Därför har lagstiftarna ännu inte upptäckt att den nya befolkningen kräver helt andra lagar.

  Det svenska rättssystemet är ett skämt, ett lapptäcke med stora hål och revor, straffrabatter som innebär lägre straff ju fler brott du begår, undantagsregler vid ‘svår’ uppväxt samt en infantil syn på brott och straff. Det är resultatet av 1960-talets jämlikhetspsykos.

  Gillad av 10 personer

 2. S Eriksson skriver:

  Logiskt och vettigt. Det är inte bra med gummiparagrafer , Yttrandefrihet borde vara någonting som smäller högre. Men visst tanken bakom hets mot folkgruppslagen var säkert god.

  Gilla

   • educaremm skriver:

    Läs om hur jag ser på begreppet hets…(tryck på min signatur..).

    Hets anses behövas för att kunna lyckas framskapa konflikter, konfrontationer, strider, bråk och krig?…

    Utan s.k. hets ingen möjlighet att kunna skapa krigiska konflikt?….

    ….

    Att såsom etablissemang eller som statsbärande regering och därmed som makthavare, lagstiftare och domare i en nation, vilja förbehålla sig rätt att bedöma vilka som kan bedömas hetsa mot vilka, samt vilka som inte kan tillåtas hetsa mot vilka, det är en verklighet inom varje samhälle?

    Samt är det också en verklighet även inom varje partibildning, varje familj, varje släkt, klan, ätt, samt varje varje förening, som en förutsättning för sammanhållningsförmågor?..

    I meningen: – Enade VI stå, söndrade VI falla..?…..

    Den som då skulle råka tycka fel inom en given förening, eller ett givet parti med en skriven programförklaring, eller tycka fel i relation till familj, släkt, klan eller ätt, ett sådant förhållande skapar liknande reaktioner överallt…..

    Alltså är begreppet – Enade vi stå, söndrade vi falla – , en princip som förekommer överallt? Det begreppet är förmodligen styrt av en mer eller mindre oförmåga att i en praktik kunna tillåta någon egentlig yttrandefrihet någonstans, utan att liknande konsekvenser riskerar att uppstå mer eller mindre automatiskt?…

    Kanske då konsekvenser i form av uteslutning från parti, av förskjutning från familj eller kanske landsförvisning eller deportation från nation, av fängelsestraff et cetera..

    Dessa konsekvenser sker då gärna på likartade grunder. De vill oundvikligen uppstå när man i något sammanhang strävar efter sammanhållning och där då vill yttra en totalt avvikande mening, agera som oppositionell, eller vill försöka att direkt förolämpa eller uttala hatiska, nedsättande eller kränkande yttranden mot partiet, föreningen, släkten, ätten eller nationen osv, …

    Svåra saker…..

    Gillad av 1 person

  • Lev Barkland skriver:

   Även om man nu är av uppfattningen att yttrandefriheten inte är helig (eller att den behöver modereras för att värna god ton i det demokratiska samtalet eller nåt sånt trams, den ”goda tanken”) så finns det konstigheter i bestämmelsen. ”Missaktning” framförallt. Det är ganska anmärkningsvärt att man inte får missakta folk på grundval av vilka trossatser de bekänner sig till. Detta var, om man skall tolka det snällt, aningslöst inför en verklighet där tro och politiska uppfattningar nu är sammanvävda i allt större befolkningslager.

   Sedan är det obehagligt med tillämpningen. Att så länge etniska Svenskar är i numerär majoritet nationellt sett så kan lagen aldrig tillämpas i försvar för svenskar (enligt prejudikat om jag inte missminner mig). Vi, den idag kanske mest utsatta folkgruppen, har alltså att vänta ca 20 år till innan vi också ‘åtnjuter det skydd’ som lagen skall ge.

   Gillad av 1 person

   • Lev Barkland skriver:

    Just det, den andra konstigheten som jag tänkte nämna är att ”hets” tydligen betyder ”utsagor eller andra meddelanden”. Så länge någon i princip kan ta illa vid sig av detta. Det finns alltså inget krav på att utsagorna eller meddelandena skall syfta till att uppvigla till våld eller liknande.
    Och det finns, som flera påpekar, absolut inget skydd för sanningen. Om en utsaga är sann eller inte bedöms över huvud taget inte som relevant. Detta är det kanske mest obehagliga.

    Gillad av 2 personer

 3. Jan Andersson skriver:

  Påminner än en gång om Peter Forsskål (1732-1763) och hans ”Tankar om borgerliga friheten” (1759) som anses ha inspirerat den nya lag om tryckfrihet som antogs i Sverige år 1766, den första tryckfrihetslagen som finns dokumenterad i världen (Wikipedia).

  Det är mycket egendomligt att lågpannade makthavare idag försöker att tysta den i en demokrati helt nödvändiga oppositionskritiken med lagstiftning, och än värre att lagstiftarna ställer upp på det. Den demokrati som uppstod på 1700-talet kan vi inte upprätthålla idag, av anledningar som vi inte får uttala öppet (ointelligent och egennyttigt politikerskrå). Hur kunde det bli så här?

  Vem kan man lita på nu och framtiden? Tilliten till förtroendevalda (smaka på ordet) är snart helt borta. Och vi kan inte ens utan påföljd samla oss för att köra ut dem i kylan.

  Gillad av 7 personer

 4. olle holmqvist skriver:

  Det finns faktiskt en tredje metod för påverkan som kanske är mäktigare än de de två P. nämner: föregå som exempel.Det viktigaste är som avskräckande. Den som vuxit upp med missbrukande föräldrar. den lovar och svär, detta skall mina barn inte behöva genomlida.
  Det är inte svårt att lista personer som blivit mycket framgångsrika. Jan Myrdals barndom är tillgänglig för alla läskunniga. Till sin far beväpnat med köksstol: ”Ett steg till gubbdjävel och
  jag slår in skallen på dig”! JM själv: ”Jag var ett barn som det sedan gick bra för”.

  Föräldrauppfostran funkar effektivast genom avskräckning. Föredömlig är kompisuppfostran :
  Äldre syskon och deras kompisar ! Fram till ca 12 kan direkt påverkan ha viss effekt, men redan nu stämplas den onormale: ”morsgris”. Från ca 15 blir föräldrarna definitivt knäppa. Fattar inte ett skit. Vem har farsan eller morsan som idol ? Vi väljer andra som vi behåller livet ut. Med ålder och år falnar intresset att välja nya.

  Sådan är den av evolutionen utmejslade allmänmänskliga naturen.Argument och invektiv
  förstärker bara det redan grundlagda. Efter 25 tillkommer inget nytt.

  Gillad av 4 personer

 5. Drutten skriver:

  Det blir knepigt om det är otillåtet att förmedla fakta som är vetenskapligt belagd. Om det objektivt sett skiljer i fysiska eller mentala egenskaper mellan olika grupper av människor borde det vara tillåtet att förmedla sanningen. Om sanningen är rasistisk så är det bara att acceptera.
  Ett påpekande: fyrdubbling är fördubbling fyra gånger vilket blir ett sextonfaldigande

  Gillad av 1 person

 6. plq017 skriver:

  Utvecklingen mot att vara något verkligt farligt har gått längre än vad Patrik skriver.
  Exemplet där en folkgrupp påstods vara mer intelligent än en annan folkgrupp råkar vara sant, vilket den åtalade använde som försvar i rätten. Att påståendet var korrekt dög inte som försvar.

  Gillad av 10 personer

 7. Aha skriver:

  Till yttermera visso gäller inte lagen mot vita. Invandrare kan kläcka ur sig, och gör det, vilka pumpa saker som helst om svenskar och vita. Hets mot svenskar är inte olagligt. Principen om lika inför lagen har åsidosattts.
  Till yttermera visso och mig veterligen jagar de civila i krönikan namngivna civila angiveriverksamheterna inte den hets mot folkgrupp som sker mellan invandrargrupperna och på andra språk än svenska.
  Till yttermera visso och mig veterligen lyser domar mot arabernas hets mot judar med sin frånvaro.

  Rättsväsendet i kombination med vänstern (som vanligt) silar mygg och sväljer kameler.

  Gillad av 9 personer

 8. Östrahult skriver:

  Vi kan ta ett aktuellt exempel inom fotbollen, spelaren vars beteende ledde till att Sverige förlorade mot Västtyskland. Han har fått motta många nedsättande och hotfulla kommentarer. Hans reaktion är att han får utstå detta för att han är invandrare, inte för att han gjorde en dålig insats. Och hela mediesvängen hakar på liksom det officiella Sverige, här har vi ett avskyvärt agerande mot invandrare. Att påpeka att hans insats var dålig kommer inte på fråga.

  Jag försvarar absolut inte de knäppskallar som öser invektiv över spelaren men anser att det är något som han och fotbollen får ta eftersom hela verksamheten baseras på att man spelar på känslor.

  Gillad av 2 personer

  • Elisabeth skriver:

   Östrahult, det finns tydligen många som nu ifrågasätter hela uppståndelsen kring Durmaz, var det hela en påverkansoperation ? http://www.friatider.se/tvivel-kring-rasismen-mot-jimmy-durmaz-anonyma-oklara-avs-ndare-botar
   Själv blev jag alldeles matt när jag anade att rasism-tugget skulle förpesta VM också. Det är fortfarande oklart vilka/hur många som var för grova i mun men herregud, vad väntar man sig efter en neslig förlust i en avgörande match. Kanske många tog en öl för mycket. Jag anser att laget och de ansvariga hanterade det hela fel, man gav det för stora proportioner. Man borde inte gjort en grej av det utan skakat det av sig och istället tröstat Durmaz för att han gjorde misstag och spelade dåligt. Sådant händer ju. Men att dra på sig offerkoftan, nej nej, helt fel. Det är omanligt. Jag minns ju vad Svennis på sin tid fick utstå som förbundskapten i engelska landslaget när det gick dåligt. Men fotboll är ett spel där känslorna svallar , invektiven hör till även mycket kryddade sådana. Jag noterade att outhärdliga Annie Lööf genast högg på kroken och kom med ett utspel om att ” vi måste ta landet från rasisterna” eller något liknande trams. Suck…..

   Gillad av 5 personer

 9. Laggar skriver:

  Nedsättande benämningar är ett sätt att ordna tingen i världen, åsikt står mot åsikt. Att hetsa är något helt annat, det är att uppmana till handling. Den handling man uppmanat till kan i vara en brottslig handling. Benämningar och hets ”klubbas” ihop är ett sätt att försöka likrikta åsikterna och likriktningen kan bara bli striktare. Det blir ju någon utomstående, en åsiktspolis som säger vad som är tillåtet. Man kan skratta åt vedervärdiga åsikter men i vissa fall kan vedervärdigheten bli omhuldad, då kan det bli fråga om att beivra vansinnigheter, men det är först då skrattet tystnat.

  Gillad av 3 personer

 10. V for Vendetta skriver:

  Att strypa yttrandefriheten görs på exakt det sätt som det måste göras, med små, små steg där varje steg inte bidrar till så mycket men de alla tillsammans skapar en stig för att senare bli en väg. Dessutom börjar man i rätt ända också, nämligen med våra barn. Skolan är den största cencurivraren i samhället. Lägg därtill att man med hot styr sökmotorer, sociala medier samt fri press och plussa det med att England har skaffat Europa sitt första kända fall av fängslande av fria journalister så ser framtiden synnerligen dyster ut. Orwell må le eller våndas i sin himmel när han ser hur man långsamt bygger det samhälle han beskrev i romanen 1984.

  Gillad av 6 personer

 11. plq017 skriver:

  Det finns en uppfattning att alla åtalade är lika inför lagen. Samma omständigheter skall ge samma bedömning, och samma straff.
  Det gäller inte när vi kommer till hatbrott.
  En yrkesmässigt handikappad Justiekansler har fått domarkåren att använda lagrummet på så sätt att det inte kan användas för nedsättande och hatiska omdömen om majoritetsbefolkningen. Lagrummet skyddar alltså inte svenskar.
  Den sista meningen ovan måste korrigeras, med den senaste befolkningsstatistiken, se här:
  Botkyrka: 66,9% (25-34 år: 76,03%)
  Burlöv: 50,96%
  Järfälla: 50,02%
  Malmö: 53,67% (5-14 år: 66,29%)
  Sigtuna: 51,99%
  Sundbyberg: 50,76%
  Södertälje: 61,17% (35-44 år: 71,95%)
  Siffror från officiell befolkningsstatistik avseende det urbana Sveriges mångfald.
  (Observera att det urklipp som jag just gjort från officiell statistik kommer att vara straffbart när EU genomför sin censur av internet, som alltså innebär att Patrik och hans internetleverantör måste kontrollera vad Patrik lägger ut på sina sidor mot allt annat publicerat material. Tidpunkt för genomförande är någon gång under tredje eller fjärde kvartalet i år. Var finns den debatten?)

  Gillad av 7 personer

  • Rune skriver:

   Jag tvivlar på att EU kan genomföra detta censurförslag? Detta kan ju omöjligtvis alla EU-länder gå med på. Och alla EUs länder måste ju vara enhälliga när något beslutas.

   Gillad av 1 person

 12. Sokrates skriver:

  Tack Patrik for detta inlagg. Efter en lang period av gradvis storre frihet gar vi nu med en accelererande fart mot ett samhalle dar asikter forfoljs och forbjuds. Ett nytt prasterskap har tagit over. Ratt tro i stallet for kritiskt ifragasattande ar nu den nya normen.

  Sic transit gloria mundi

  Sokrates

  Gillad av 3 personer

 13. BTS skriver:

  Du har helt rätt som oroar dig Patrik. Man kan ju inte undgå att tänka på sentensen:
  ”Det du säger är fel, men jag är villig att offra mitt liv för din rätt att få säga det”.
  (Lär ha tillskrivits Voltaire).
  Men i ärlighetens namn tror jag inte många svenskar i dag skulle vara benägna att offra sina liv för yttrandefriheten.
  🤔

  Gillad av 4 personer

 14. Hans Högqvist skriver:

  I Sverige ÄR kejsaren naken!
  Eftersom ”kejsaren” i Sverige är en klan av några tusen människor med makt är det enkelt att ordna med lagar som hindrar att kunskap om nakenheten sprids, vilket fungerar ett tag. Sedan kommer reaktionen från folket…..

  Gillad av 2 personer

 15. Moa skriver:

  Ingen politiker har rätt att förändra sitt land till oigenkännlighet på bara en generationsöverskridande säger danske politikern Jarlov.

  Men under många år har det varit tabu att påpeka det i den etablerade offentligheten. Samtidigt är det en självklarhet med sprängkraft. När man väl tar den till sig inser man hur svekfullt svenska politiker och journalister agerat mot folket

  Detta är en insikt som löper som en röd tråd genom Ingrid Carlqvists nya bok Från Sverige till Absurdistan. Vi som passerat 40-årsstrecket har med egna ögon kunnat följa en snart sagt ofattbar omvandling av landet där vi växte upp, från ett homogent samhälle där man inte låste cykeln och lämnade hunden obevakad utanför butiken till något som i fler och fler situationer liknar ett u-land.

  Vi har gått från ett Sverige där vår kultur och vår historia sågs som självklara skäl till stolthet och nyfikenhet till en situation där de misstänkliggörs, tystas ner och anklagas för rasism oavbrutet.
  http://www.friatider.se/absurdistans-uppg-ng-och-fall

  Vi har kort sagt gått från Sverige till Absurdistan och på sikt väntar med Ingrids ord Helvetistan om inget görs.

  Gillad av 7 personer

 16. Anders skriver:

  Så vad gäller olika erniciteters resultat på intelligenstester förnekar du vad den samlade forskningen kommit fram till?! Och hur kommer det sig då att den lilla folkspillra som judarna utgör, är så dominerande inom alla intellektuella områden? I själva verket förklarar ju IQ-skillnader mycket av hur världen ser ut.

  Gillad av 3 personer

   • Ulrika skriver:

    Anders

    Asiater är också ‘begåvade”. Ta som exempel hur många som kom in igen på Stuyvesant High school i NY efter ett test.
    ”The majority of accepted students at Stuyvesant High School, for example, are Asian. Offers for next fall went to 10 students who are black, 27 who are Latino, 151 who are white and 613 who are Asian.”

    Gilla

 17. Med fulla segel mot framtiden skriver:

  Vi väljer ständigt ut olika karaktäristika och bildar ”grupp av personer” utav dem. Som män och kvinnor, ung och gammal. Skillnader som används som identitetsmarkörer. En del markörer går att förändra. Andra ligger fast.

  Ofta förekommer indelningen vita män. Båda dessa egenskaper ligger i DNA:t och går därför inte att förändra.

  Vita män kopplas i dag mer än gärna samman med en historisk skuld. Som svenska segelskepps transport av svarta slavar. En skuld som i dag påförs svenska vita män. Vars enda länk från dåtid till nutid är vit hudfärg och manligt kön. Och att de bor i Sverige. Men likväl sprids anklagelser och missaktning mot denna nu levande folkgrupp.

  Men kränkning och missfirmelse mot vita svenska män som grupp fastnar inte i brottsbalkens sextonde kapitel, åttonde paragraf. För dess klistrighet uppträder mer selektivt.

  Man riktar huvudsakligen lagspetsen efter rådande samhällsklimat. För det talar att gruppen vita svenska män står ensamma och oförsvarade. Ingen självrannsakan i sikte från de anklagandes sida kan ännu skönjas. Inte heller från speciella utredningsgrupper satta att verka efter brottsbalkens sextonde kapitel, åttonde paragraf.

  Vi har nu en lag som egentlig tillkom som ett svar på andra världskrigets fasor. Men som nu alltmer kommit att brukas i ett politiskt syfte. Där brottsbalkens sextonde kapitel, åttonde paragraf ibland görs överordnad yttrandefriheten. Det är i lagens valda selektivitet samhällsfarorna ligger.

  Gillad av 2 personer

 18. brrr skriver:

  Vissa dagar går en röd tråd genom artiklarna här. Så var det med dagens fyra texter.
  Som av en händelse lyssnade jag i går kväll på detta nästa två timmar långa samtal mellan Matt Dillahunty och Douglas Murray som till stora delar också handlar om samma saker.

  Gillad av 1 person

 19. ulsansblogg skriver:

  Reblogga detta på ulsansblogg och kommenterade:
  Politiska system, kulturer och religioner som inte tål kritik har mycket att lära av samhällen som nåt långt och skapat en högt stående civilisation eftersom de varit öppna för nya intryck och idéer.

  Gillad av 1 person

   • Anne-Hedvig skriver:

    ‘Blogg’ er vel engelsk/amerikansk, sånn som bloggen her. ‘Re-‘ er en latinsk forstavelse, og betyr her å blogge på nytt, gjenta blogginnlegget (på en annen blogg). Lenke altså.

    Håper dette er oppklarende!

    Gillad av 1 person

   • IT-nisse skriver:

    Jag är också nyfiken på vem/vilka det är som ständigt ”rebloggar” och ”kommenterar” mer eller mindre vartenda på sin/sina egna bloggar under diverse olika pseudonymer. Är detta en och samma person? En och samma ”bot”? Eller är ”Reblogga detta på [annan blogg] och kommenterade:” i själva verket en datoröversatt textrad som automatiskt hängs på när någon trycker på någon citeringskknapp via WordPress?

    Gilla

  • Christer L skriver:

   Anne-Hedvig – Jag skulle gilla om detta då skrevs rebloggade eller rebloggas eller på något sätt grammatikaliskt svenskt. ”Att reblogga” kan jag motvilligt förstå och fördra, men ”reblogga detta på ulsansblogg och kommenterade” är inte svenska i någon bemärkelse. Inte något annat språk heller. Det är bara fult.

   Gillad av 1 person

   • ulsansblogg skriver:

    WordPress är ett internationellt företag och uttrycket ”reblogga” innebär att man återger vad som skrivs på andra bloggar i systemet, tekniskt sett är det likvärdigt med vad som tjänsten att ”dela” är på Facebook. Ulsans blogg är en seriös blogg som dagligen förmedlar egna texter och gjort det i 3 års tid,men återger också andras texter som vi anser är värdefulla och bör spridas därför att de är informativa och tillför våra och andra läsare ett mervärde.Vi är ingen bot och på vår blogg går det att läsa om vilka intentioner vi har med vårt bloggande. Har man nu som bloggare valt WordPress och då tjänsten reblogga har man också godkänt de premisser och den spridning av sitt material som kan ses som en fördel om man vill nå så många läsare som möjligt. Vi på Ulsans anser att det är var och en WordPress.-användare fritt att påpeka för andra bloggare om man inte vill ha sitt material spritt , vilket vi då givetvis respekterar. Själva ser vi gärna att andra läser vår blogg och sprider den.Vi har inga ekonomiska fördelar av vår blogg. (ingen reklam) De som till äventyrs vill gå in på vår blogg är hjärtligt välkomna och kan där läsa och kommentera och ge ros eller ris.Vi gör allt för att upprätthålla en god ton.

    Först som främst vill vi tacka Patrik Engelau för en utomordentligt informativ blogg.

    Här kommer en presentation av vår blogg.

    Varför skriver jag – och för vem?

    Ulsan – vem är det?
    Ulla är en ”dam” i mina bästa år som inte har vett att känna att jag är pensionär.

    Det är så mycket som jag är nyfiken på och så mycket som jag fortfarande vill göra och uppleva i livet.

    Jag tar ofta till ”stora gapskrattet” och letar ständigt efter vardagens små guldkorn.

    Politik och samhällsföreteelser är intressant och diskuterar detta med glädje på sociala medier. Har under många år kommenterat under nicket ”Ej feminist” på bland annat SVT Debatt, SVT Opinion, SvD och Ring P1.

    Min sambo Olof är oftast medförfattare. Vi diskuterar allting före, under och efter skrivandet!

    Under den senaste tiden har han skrivit en hel del inlägg själv på bloggen. Även han har förflutet i debattfälten.
    Vänliga hälsningar.
    Ulla Sandberg
    Olof Lundqvist

    Gilla

 20. Petrus skriver:

  När det gäller lagen om hets mot folkgrupp är den väl ett en rätt bra indikator på vem udden i dagens politiska styre är riktad mot.

  JK har sagt att lagen om hets mot folkgrupp (HMF) inte skyddar etniska svenskar. SD har därför i riksdagen begärt att lagen/förarbetena justeras så att det framgår att även etniska svenskar skyddas. Sjuklövern vägrade dock och hävdade, trots JK:s inställning, att lagen om HMF ändå skyddar svennar.

  Norrköpings tingsrätt friade 2015-04-21 i Mål nr T 1987-14 en lång harang där denna mening väl tillhör det minst grova: ”Svenskar är ett folk som aldrig kunnat bete sig civiliserat, utan de har barbariet inprogrammerat i sina gener.” Norrköpings tingsrätt hävdade att ribban för att fälla HMF-uttalanden mot etniska svenskar måste ligga högre än för andra.

  Samtidigt som rasism av typen ”svennefitta”, ”svennehora”, ”svennejävel” och rasistiskt präglade våldtäkter blivit ett mer påtagligt problem sedan mitten av 90-talet har man skärpt rättspraxis, höjt straffsatserna och inkluderat nya grupper bland de som skall skyddas av HMF-lagstiftningen. Nu skall också regeringen tillsätta en utredning för att skärpa HMF-lagstiftningen ytterligare. Men att inkludera svennar explicit och ge JK och polisen direktiv om att lagen även skyddar etniska svenskar i samma mån, det vill man inte. Det finns en anledning till detta. Man måste få folk att inse detta, att få upp ögonen för detta. Det här borde anses rätt skrämmande, speciellt i ett framtida perspektiv.

  Gillad av 7 personer

 21. Jachob durmann skriver:

  Vad gäller huruvida vita generellt är intelligenta än svarta ger detta ett tämligen klart svar.

  Att någon döms för att påpeka ett vetenskapligt faktum är ett tecken på den röta som drabbat det svenska rättssystemet.

  Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Tror nog att Iran och Vietnam felbedömts och kartan gör inte rättvisa åt ett par hundra miljoner indier som är på europeisk nivå.

   Gilla

 22. fabricerad skriver:

  Duktiga ungdomar som gör och tycker precis så som skolan har lärt dem från förskoleklass.
  Att tycka rätt är den viktigaste egenskapen i Sverige. Utan rätt åsikter och rätt ordförråd kommer du ingen vart.

  Dessvärre kommer yttrandefriheten att inskränkas ytterligare. Sovjet kollapsade aldrig som idé.

  Gillad av 2 personer

 23. Steven Jörsäter skriver:

  Det du skriver om är utomordentligt allvarligt. Intressant med tidfönstret för (någorlunda) yttrandefrihet fram till 1948.

  Vi tycks nu leva i en värld som i alla fall argumentationsmässigt väldigt mycket tycks påminna om Orwells 1984. De ivrigaste förespråkarna för yttrandefrihet är egentligen dess största fiender. Ty yttrandefriheten gäller i stort sett endast sanktionerade budskap. Ve den som kommer med motstridiga uttalanden, de må vara aldrig så trovärdiga eller bevisbara. Är de misshagliga är de förbjudna.Vad är sådan yttrandefrihet värd? Är inte en halv yttrandefrihet ingen yttrandefrihet alls? ”Yttrandefrihet är censur”, skulle väl Orwell kunnat ha skrivit.

  Demokratin är hotad, läser och hör vi dagligen i våra regeringsorgan såsom Dagens Nyheter och Sveriges Television. De stora hoten anses vara att sådana som Donald Trump och Viktor Orban har kommit till makten. Och att politiker som Jimmie Åkesson tycks vara populära. Att dessa personer, som inte gillas av stora delar av det västerländska etablissemanget alls har makt, måste bero på att folket har blivit manipulerat, hävdas det. Folket har alltså lurats att välja ”fel”. Och till hjälp i denna process har varit allehanda utpekade ”troll”.

  De etablerade politikerna uttrycker därmed, utan att kanske förstå det själva, ett enormt förakt för väljarna. De tycks inte förstå att om folket inte bör ha förtroendet att välja självt så rasar hela begreppet demokrati. Och att de stöd de själva (ännu) tycks ha inte är mer värt än stödet som deras motståndare har.

  Yttrandefriheten respekteras inte. Den demokratiska viljan respekteras inte. Är det kanske så att hela vårt styrelseskick inte längre är vad de flesta ännu tror det är?

  Gillad av 8 personer

  • Richard skriver:

   Ja, att dessa vidriga människor som genomdrivit och verkar för den vidriga lagen ”hets mot folkgrupp” går emot en sådan gammal, stolt och storartad tradition gör deras brott ännu värre. De måste straffas hårt.

   Gillad av 8 personer

 24. MartinA skriver:

  Jag tror att härskarna i en demokrati är mer nojiga över vad folk tycker och tänker än härskarna i andra styrelseformer. Och jag tror det klubbas betydligt mer och på bredare front i dagens sverige än i Brunos Italien.

  Gillad av 3 personer

 25. Bo Svensson skriver:

  Man tänker sig en nära framtid, då omvända ordningen gäller: Fritt fram att vräka ur sig vilka kränkande omdömen som helst om man är pursvensk medan man måste väga sima ord på guldvåg, om man har invandrarbakgrund. – Strider tydligen inte mot någon helig princip som man inte kan skita i.

  Gillad av 1 person

  • Utvisa skriver:

   Vi måste göra dom etablissemanget gjort hela tiden, skita i en falsk rättvisa för alla folk. Nu har vi haft piskan på oss men snart håller vi i den.

   Gillad av 3 personer

 26. Karl Oskar skriver:

  ”Människan har två metoder att försöka påverka sin nästa. Den ena är att klubba nästan i huvudet. Den andra är att presentera skäl och resonera” skriver du Patrik.
  Tja. Skam, skuld och bort/utstötning är andra metoder. Har, vill jag mena, ersatt klubba i huvudet i Sverige av idag.

  Gillad av 2 personer

 27. phnordin skriver:

  Egentligen grundar sig den alltmer markerade önskan om begränsning av yttrandefriheten i Sverige på att gemene man räds ta en förutsättningslös debatt om känsliga ämnen. Det är så mycket bekvämare att gömma sig bakom en PK-fasad och att inte riskera att stöta sig med kontrahenter. Därigenom föds flummet och beslutsångesten.

  Gillad av 1 person

 28. Elof H skriver:

  Får man påstå att judar är intelligentare än svenskar? Ja, det får man säkert. Det är bara olagligt att påpeka svagheter hos folkgrupper. Dessutom skall dessa folkgrupper anses vara svaga och i underläge. Att säga att amerikaner är feta och korkade är troligen helt ok. Men är det inte ”hets mot folkgrupp” att anse att vissa folkgrupper är svaga och i underläge? Det kanske är lagstiftarna och de som dömer som egentligen gör sig skyldiga till hets mot folkgrupp när de väljer ut vilka folkgrupper som kan anses avses med lagen?

  Gillad av 4 personer

  • Utvisa skriver:

   Så klart, de gör listorna men förvänta dig ingen logik. Tyck som dem eller håll käften, det är svensk demokrati.

   Gilla

  • Utvisa skriver:

   Så klart, de gör listorna men förvänta dig ingen logik. Tyck som dem eller håll käften, det är svensk demokrati.

   Gilla

 29. Samuel af Ugglas skriver:

  Ett fantastiskt bra inlägg Patrik. Det hade aldrig varit möjligt att avslöja och nå så många svenskar med ett budskap som detta så sent som på 1990 talet.
  Orsaken är mycket enkel. Socialisterna hade monopol på att utplundra alla svenskar på obegränsade mängd skatter för att värva proselyter och andra medlöpare. Möjligheten att tillverka gummiparagrafer i den svenska lagstiftningen har även borgarna bidragit till, med stor förtjusning och förakt för sina medmänniskor.
  Har just tittat på ett inlägg där Jonas Sjöstedt blir totalt avklädd av Jimmy Åkesson, http://www.nya.hembygd.se/debatt
  (ca 1 tim 20 min in i klippet).
  Det lär vi inte finna recenserat i någon ”riksblaska”.

  Gilla

 30. Utvisa skriver:

  Sverige har aldrig haft reell demokrati och yttrandefrihet, den testas först nu och visar sig inte hålla, vars lagar och konstitution är en gummibanan i maktens händer, eller snart gummibatong. Vi är lurade, först nu kan vi skapa demokrati med yttrandefrihet genom att kasta av oss de som bara låtsats företräda oss.

  Gillad av 3 personer

 31. Affe skriver:

  Från början 1948 var HMF mer rimlig då det bara handlade om just hets. 25 år senare smögs ”uttrycka missaktning” in, av Lennart Geijer om jag inte missminner mig. Ytterligare några uppdateringar har skett efter det. Om vi går tillbaka till den ursprungliga versionen skulle det frigöra en hel del polisresurser, som skulle kunna gå till detta:

  ”Det finns för få poliser för att hinna utreda ärenden som rör våldtäkter och sexuella övergrepp, därför blir de liggande i många veckor – ibland till och med när det finns en misstänkt, säger polisen.”

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/polisen-hinner-inte-med-valdtakter-pa-grund-av-mord

  Gillad av 2 personer

 32. W skriver:

  Sverige ratar EU:s migrantläger – vill hellre ha mer invandring
  Sverige säger än så länge nej till att upprätta migrantläger i Nordafrika.

  Den svenska regeringen ser hellre att invandrarna tas emot i och fördelas över EU.

  Löfvenregeringen försöker därför ”kringgärda” de nya förslagen med hänvisningar till internationell rätt, uppger SVT.

  Den gamle fackföreningspampen är numera fullständigt fartblind..internationell rätt ett ständigt upprepet mantra…..landet håller på att krackelera ….hans väljarkår har väl snart halverats …men han har fortfarande inte fattat galoppen.

  Gilla

 33. olle reimers skriver:

  Jag skrev ett inlägg om angreppen mot presidentens (jag tar avsiktligt bort namnet) folk i USA och hur det påverkar yttrandefriheten. ”Sorry this comment could not be posted” var svaret.

  I yttrandefriheten i dessa bloggposter får man inte kommentera yttrandefriheten. Vad säger Patrik?

  Gilla

 34. djkmmo skriver:

  Det mest intressanta med det sista citatet angående generella intelligensnivåer är att domstolen i domen slog fast att påståendet visserligen kunde beläggas vetenskapligt och alltså enligt normala definitioner skall anses vara sant men ändå befanns vara olagligt då det kunde kränka.

  Enligt lagen får man alltså inte uttala sanna utsagor om det kan kränka en skyddad grupp.

  Värt att notera är också att det i stort sett inte finns en enda anmälan från någon individ ur de grupper som lagstiftaren säger sig vilja skydda med lagen. I princip alla anmälningar kommer från olika vänsteraktivistiska nätverk. I praktiken skyddar alltså inte lagen några ur de ”skyddade” grupperna från att bli kränkta utan vänsteraktivister.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.