Självklarheter

Patrik Engellau

Här tjatar jag och del andra om att staten borde ge sig in i no go-zoner och utanförskapsområden och återta makten från kriminella ligor och härskande klaner eller gäng av unga busar eller vem det nu är som djävlas med polisen och försöker förhindra den från att göra sitt jobb. Jag och dessa andra är upprörda över att detta inte sker. Vi betalar ju skatt och röstar på partier och då borde det råda ordning. Har vi inte rätt att kräva det, kanske?

Tja. Jo. Möjligen har vi någon sorts teoretisk och till och med moralisk – på grund av att vi betalat skatt – rätt att begära att statens våldsapparat återtar kommandot, klubbar buset och skapar trygghet för oss. Men egentligen?

Det finns en massa människor – och detta är det härskande politikerväldets existensberättigande – som anser sig ha rätt att bli omhändertagna på ”samhällets”, vilket betyder skattebetalarnas, bekostnad. Politikerväldet ombesörjer detta genom att beskatta medborgarna och omhänderta dessa som inte anses – och inte anser sig – kunna omhänderta sig själva. Någon annan tar hand om dem.

Vi nettoskattebetalande medelklassare tycker egentligen inte om den ruljangsen av det enkla skälet att det är vi som betalar för den. Men samtidigt har vi inte kurage att protestera särskilt öppet eftersom en stämning härskar i nationen av innebörd att den som inte vill betala för sådant är en snål, ond och elak människa, troligen rasist eller nazist tillika.

Men när vi nettoskattebetalande medelklassare anser att staten ska återupprätta sitt våldsmonopol för vår trygghets skull är vi då inte likadana som dem som vill bli omhändertagna av andra? Är vi inte precis samma sorts skrikiga och krävande undersåtar som välfärdsstatens pockande klienter?

Nyckelordet är ”undersåtar”. Jag tror att nästan alla svenskar mentalt definierar sig som undersåtar vare sig vi är välfärdsklienter eller nettoskattebetalande medelklassare. Vi är lydiga. Vi har inte den demokratiska mentalitet som intalar oss att landet faktiskt är vårt. Jag hade en släkting, död sedan länge, som klev ombord på kajförtöjda krigsfartyg och insisterade på att få komma ombord för att inspektera hur militären skötte hans båtar. Han hade ett demokratiskt sinnelag.

Om vi bara vågade övertyga oss själva att Sverige faktiskt är vårt land skulle mycket vara vunnet. Det är vårt land men eftersom vi inte allihop på en gång kan ägna sig åt att styra landet har vi utsett ombud för detta värv. Ombuden kallas politiker och ska enligt den demokratiska teorin väljas till sitt ämbete för att vi väljare har förtroende för just dessa individer. Politikerna är alltså, fortfarande i den demokratiska teorin, våra uppdragstagare. Vi medborgare är uppdragsgivare och står alltså högre än politikerna.

Men verkligheten följer inte denna fina teori. I verkligheten anses politikerna stå högre än medborgarna. Det tycker både politikerna själva och, tyvärr, medborgarna. Det är mycket lätt att testa denna hypotes. Ring upp en riksdagsman. Han svarar inte. Lämna ett meddelande om att du vill bli uppringd. Normalt ringer han inte tillbaka. Jag vet för jag har provat åtskilliga gånger. På så vis påminns både politikern och medborgaren om vilken hierarkisk ordning som gäller i verkligheten.

Så varför skulle politikerna bry sig om en aldrig så stark medborgerlig opinion om att no go-zonerna bör rensas upp? Om politikerna inte tycker det så behöver de inte bekymra sig om medborgarnas uppfattningar.

Så långt komna i resonemanget är det alltid någon i sällskapet som säger att det är fritt fram i vårt land att starta ett nytt parti som avser att bry sig om medborgarna och att om medborgarna så vill så kommer detta parti att komma till makten varvid demokratin är återställd.

Jag tror inte att det är så enkelt eftersom vi medborgare har vant oss vid att vara undersåtar.

Egentligen tror vi inte på demokratin. Säger du att vi visst tror på demokratin? Varför tål vi då att våra ombud i riksdagen inte ringer tillbaka när vi vill ha tag på dem? Kan du tänka dig en VD i ett privat företag som inte svarar när styrelsen kallar? Vi medborgare har inte fattat att demokratin bygger på tanken att vi inte bara låtsas att medborgarna bestämmer utan också att medborgarna känner sig – och uppför sig – som härskare.

Demokratin – eller frånvaron därav – sitter i medborgarnas skallar och mentalitet.

Den lägsta formen av demokrati är att folket får rösta på ett eller flera existerande partier. Jätteskillnad om det är ett eller flera partier att välja emellan? Tja. Ibland gäller att alla tandkrämer smakar likadant.

En högre form av demokrati är att man kan starta nya partier. Det är stort. Då kan misslynta medborgare erbjuda alternativ. Oligopol av etablerade företag i en industribransch är en styggelse och likadant om politiken lyckas förhindra konkurrens från startups.

Den högsta formen av demokrati är när medborgarna upplever sig själva som härskare och inte låter sig kuvas eftersom makten inte är politikerna och media, som hos oss, utan medborgarna själva.

85 reaktioner på ”Självklarheter

 1. S Eriksson skriver:

  Med en gnutta överdrift eller humor kan man säga att medborgarna visst räknas i politikerns värld, vart fjärde år. Då kan den både göra sig tillgänglig för att svara på frågor och vara allmänt positiv.

  Gilla

 2. Bo Svensson skriver:

  Schweiz hålls fram som förebild men jag får det inte att stämma med folkomröstningsdemokrati. – Om man först får majoritet för något vidlyftigt bidragssystem och sedan för starkt minskad beskattning, kraschar systemet.

  Jag har hållt på sedan 1976 att istället rekommendera ordningen med direkt makt för skattebetalaren att fördela sina pengar över de ändamål som de folkvalda godkänt för skattefinansiering. – Något som nu blivit mycket enkelt att ordna via nätet.

  De som inte känner sig kompetenta eller tillräckligt engagerade, kan då lätt kopiera in någon annans fördelningsplan, – vars omdöme de litar mer på än sitt eget. – T ex ett politiskt partis.

  Gilla

  • Jan Molin skriver:

   Hej Bo
   Inte ens SD eller de nya partierna MED och AFS förespråkar något sådant! Men jag tror nog att det skulle kunna sätta fart på demokratin, dvs bli en sann demokrati. Men det kräver nog ett vaket folk, vi får väl se hur vakna svenskarna har blivit efter 9 september utfallet.
   Ett riktigt vaket folk skulle nog för länge sedan ha gått ut på gator och torg och skränat slagord mm. Som många gjorde, bla jag själv, under slutet av 60-talet och början av 70-talet då det gällde USA-imperialismens härjningar.

   Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Maktlöshet hör samman med liknöjdhet. – Man orkar bara engagera sig i det man har chans att påverka.

    Gilla

 3. Björn G skriver:

  ”Om vi bara vågade övertyga oss själva att Sverige faktiskt är vårt land skulle mycket vara vunnet.”

  Sverige är vårt land, vår växtplats, vårt hem. Svenskarna har förvärvat sig rätten till sitt eget land.
  Sverige är vårt sedan årtusenden med odlarens och brukarens självklara rätt, genom fädernas och mödrarnas offer av blod och svett, och genom den särpräglade kultur, som har skapats här.
  Men det är även de dödas land, de som byggt upp det åt oss från början och sedan lämnat över sitt verk till oss att förkovra och förvalta, för att vi sedan i vår tur skall överlämna.

  Sverige var ett land där var och en fick växa efter sin egen art.
  Det var innan 7-klövern våldförde sig på den godtrogna urbefolkningen och skapade år av missväxt och misär.

  Låt oss återta makten och välja dem som ger oss goda skördar och välstånd.

  Gillad av 2 personer

 4. Fredrik Östman skriver:

  Det hade nog varit bättre med personval i enmansvalkretsar. Men som exemplet England visar räcker det inte om överklassen är dumdryg och pompös. I Sverige är även de lägre klasserna dumdryga och pompösa. Kanske beror det på att ett parti som är starkt kopplat till respektive klass har haft monopol på makten? Kan det orsaka dumdrygheten, självnöjdheten? I England gick det ju ganska bra så länge det fanns två partier för överklassen. Å andra sidan var det i båda länderna socialistiska partier som dödade civilisationen. Vi måste pröva oss fram till en lösning.

  Gillad av 4 personer

 5. Petrus skriver:

  Jag skulle vilja att man åstadkom en delningsplan för Sverige à la FN:s delningsplan för Palestina år 1947, fast med 4 zoner i stället för 2. Jag har nyligen skrivit om detta här:

  https://detgodasamhallet.com/2018/06/28/fran-omar-till-rabock/

  En av zonerna skulle få vara PK:it-zonen. Där skulle de som vill fortsätta som nu kunna bo och t ex rösta på moderaterna. Jag skulle vilja se en invandringsmotståndarvariant av moderaterna ekonomiskt strax till höger om SD. Jag skulle också vilja se ett komplementparti ekonomiskt strax till vänster om SD som också skulle kunna bidra till att fånga in fler röster. Jag har skrivit om detta här:

  https://detgodasamhallet.com/2018/06/23/fran-kvinnokamp-till-urartad-statsfeminism/

  Signaturen Jan Bengtsson verkade i tråden ovan till skillnad från de flesta DGS-läsare föredra ett bidragsparti (i alla fall när det gällde A-kassan). Sådana väljare finns också. Jan Bengtssons lösning blir inte dyr med arbetslöshet på 70- eller 80-talsnivå. Moderaterna räknar med att spara 4 miljarder/år på att skicka långtidsarbetslösa till socialen (rätt litet jämfört med vad man brände på jobbcoacherna och invandringen).

  Åter till de 4 zonerna. De som väljer PK:it-zonen förtjänar att få känna på ultravåld och plundring från de människor de tycker att det är bra att man importerat. De vill att de negativa konsekvenserna av invandringen skall drabba sådana som mig. Men jag vill att de skall drabbas själva i stället. Befolkningen i de övriga 3 zonerna bör slippa.

  Gilla

  • Bojkotta coop skriver:

   Tycker förslagen är bra men i en demokrati så verkar det som andelen hycklare och parasiter snabbt växer så folk vill bara ha så de får inte att genomföra, bäst exemplifieras hyckleriet av Stockholmare och de på Östermalm. En 50,000 muslimer i lägenheter på Östermalm och Södermalm hade stoppat massinvandringen direkt. Parasithycklarna upptäckte att de inte kunde höja skatten mer men massinvandringen blev ytterligare ett redskap för att slå mot de som bidrar.

   Vi ser redan en kraftig segregering, från båda svenskar och invandrare, de som kan flyttar, det skall inte till så många skjutningar för att man skall flytta. Jag gissar att invandrarna kommer att störa och förstöra för att ta över område efter område, och även i min vita enklav så har folk rånats i sina hem så att de flyttar utomlands. Jag kände mig långt säkrare och bättre till mods i Spanien än vad jag gör i Sverige.

   Gillad av 2 personer

 6. Lennart Bengtsson skriver:

  Kanske är det så att svenskarna varit undersåtar så länge att de skulle börja känna sig oroliga om de befordrades till medborgare. Att klaga på politiker och överhet går an men att göra något åt saken det vore alldeles för farligt. Man följer den gamla regeln ”Man vet vad man har men inte vad man får”.

  Gilla

 7. Björn G skriver:

  ”Tja. Ibland gäller att alla tandkrämer smakar likadant.”

  Almedalsveckan är politikernas ”Stjärnorna på slottet”, alla får sin egen dag.
  Igår var det Papegojans tur. Med tanke på den 7-hövdade flockens likartade läten räcker det med en dag i stället för en vecka. Ja möjligen 2 dagar om SD är med.

  Kostnaderna för denna sinnessjuka tillställning skulle kunna användas till att göra Sverige till ett anständigt land för våra fattigpensionärer.

  Gillad av 1 person

 8. Lilla fröken PK skriver:

  ”Den högsta formen av demokrati är när medborgarna upplever sig själva som härskare och inte låter sig kuvas eftersom makten inte är politikerna och media, som hos oss, utan medborgarna själva.”
  I teorin håller nog PK-eliten med om detta. Men i praktiken skulle det klassas som allra minst populism och ett fiskande i grumliga, bruna vatten.

  Gillad av 1 person

 9. olle reimers skriver:

  Vad vi vet är att eliten inte alls gillar demokrati. För dem är demokrati något som enbart existerar på valdagen (om ens då).

  Av vad som pågår i USA just nu har vi dessutom lärt oss att det finns något som heter ”Den Djupa Staten”. En del säger att den är byråkraternas svar på demokratin. Jag påstår att det är en sammansvärjning mellan dessa intressen och eliten. De kliar varandras ryggar och går ut och in i varandra som barn i huset.

  Folket blir mer och mer ett distant och ointressant särintresse. Folket är för det mesta för korkat och för naivt för att förstå.

  Möjlgen har de rätt. Åtminstone delvis. En upplyst maktelit som tar hand om ruljansen.

  Verkligheten talar ett annat språk. Denna samlade byråkrat/maktelit blir alltmer insyltade i varandra där det till slut blir de som sitter på de fetaste plånböckerna som vinner.

  Av Lord Acton har vi lärt oss att makt korrumperar och att absolut makt korrumperar absolut.

  Den Djupa Staten (eller PK-eliten som Patrik brukar säga) har både här och i USA nått stadiet av absolut makt. Åtminstone nästan. Vad de åstadkommer känner vi alla följderna av. Den absoluta korruptionen av den absoluta makten får vidriga följder.

  Det finns bara en väg: återupprätta demokratin!

  Gillad av 4 personer

 10. svenne skriver:

  ”En högre form av demokrati är att man kan starta nya partier. Det är stort. Då kan misslynta medborgare erbjuda alternativ”.

  Vi kan ju se att det är fullt möjligt att starta nya partier, men ett krux är att ett parti skall ha en viss ”värdegrund” för att, via media, komma ut i eter- och pappersformat för att berätta för medborgarna att det existerar och har ett budskap. Partiet kan ha mycket konstruktiva förslag inom många politikområden, men det vägras trots detta tillträde till mediala plattformar på grund av att journalistkåren anser att det t.ex. saknar respekt för ”allas lika värde”.

  Partier som har ”rätt värdegrund” och uppfyller övriga kriterier för journalistkårens krav på ”godhet” har däremot obegränsad tillgång till TV-soffor o.dyl. Skräckexempel är väl t.ex Anders Lindberg, Göran Greider, Gudrun Schyman och Gustav Fridolin. Gullandet med idiotiska partier som MP och Fi är nog för huvuddelen av befolkningen obegripligt.

  Det är just nu en mycket hög tröskel för att starta ett nytt parti med tanke på att det kontinuerligt kommer att motarbetas, och misstänkliggöras, om inte dess budskap helt och hållet befinner sig inom åsiktskorridorens väggar. Att ha ett partiprogram som befinner sig där – för att tillgodose diverse tyckares krav – är ju fullkomligt meningslöst eftersom det redan nu är en mycket stor trängsel i korridoren när alla ”rumsrena” partier är angelägna att visa sin ”godhet”.

  Gilla

 11. Jvk skriver:

  Jaha, men någon startade faktiskt ett parti och blev skällda för att vara nazister. Man kan konstatera att även idag så talar folk inte ur skägget så man kan förstå att de enda som startar ett parti är de som är tillräckligt arga på rådande ordning, så SD befolkades nog av folk som tidigare än andra insåg att invandringen var av ondo, de var arga redan då, de hade sett folk bli nerslagna av invandrargäng i grupp, se tjejer bli illa behandlade, sett mygel och fiffel, kort sagt, de insåg långt innan den muslimska massinvandringen att Sverige blev sämre av en viss sorts invandring. I många många år så rådde då tystnad från sådana som Patrik som varken såg eller hörde vad som pågick, och till och med nu, när våldtäkterna exploderat, det skjuts med maskingevär på öppen gata, kvinnor kastas från balkonger och 11-åringen lemlästas och etablissemanget firar det med blommor, till och med nu så drömmer man om ett nytt fint parti som är helt perfekt efter ens eget tycke, ungefär som man väljer soffa. Vilket hyckleri.

  Sveriges problem var och är pk-ismen men massinvandringen och islam är det irreversibla symptomet som tar kål på oss om det inte kan avskiljas, i hur många år var Patrik, som får symbolisera svensken, medveten om SD men för fin för att rösta på detta parti? Alla de problem vi skriver om här, det är bara att inse, de som stödde SD från början, de såg detta för 20 år sedan, eller mer. För 30år sedan så såg jag ett gäng invandrare slå ner en ensam svensk i Malmö, väl nerslagen så går en kille fram och sparkar honom i huvudet som en VM-fotboll, och alla skrattar och springer därifrån. 30 år sedan, redan då var det lätt att se vad som skulle ske med mer invandrare.

  Nytt parti, pyttsan, se till att rösta rätt eller sälla dig för evigt till landsförrädarna.

  Gillad av 7 personer

 12. Östrahult skriver:

  Jo tillståndet i landet tål att diskuteras hur mycket som helst. Jag håller med om att det finns en underdånighetskultur. På något sätt har den transformerats från att hysa respekt för landshövdingar och kungligheter till att visa respekt för kändisar. Media har tagit över rollen som överhet. Ett belysande exempel är nu pågående intervjuer av partiledare i Almedalen där partiledarna ska visa mera av sin personlighet vilket sker genom att de lockas in i olika sorters kändistrams. Att kändisifieringen av samhället sker med medborgarnas goda minne bekräftas av följande rubrik idag: ”Sommar i P1 slår rekord med Bianca Ingrosso”.

  Medan medborgarna finner sig tillrätta i kändisfällan mal politikerna vidare med Björklund som säger att EUs ministerråd ska lösa Sveriges problem och med Bildt som säger att folk inte förstår sig eget bästa och ska inte ha rätt att tycka om EU.

  Gillad av 1 person

 13. Eva Danielsson skriver:

  Krönikan pekar på något fundamentalt viktigt. Att vi som är väljare behöver räta på ryggen och kräva att få bli sedda och behandlade som de som faktiskt egentligen har makten. Att politikerna bara är folkets verktyg och valda för att fördela de gemensamma resurserna och hantera landets löpande problem. Vi får inte fortsätta låta politiker leka makthavare på egen hand som de har gjort vad gäller massinvandringen, mångkulturslagen, islamiseringen osv

  Sverige är vårt, folkets, och vi måste hävda äganderätten till vår nation. Bli förbannade när nyhitkomna klagar, visar förakt och utnyttjar oss. Likväl som när politiker visar väljarförakt.

  Vår geografiska gräns, vår historia, våra resurser och vårt samhällssystem, vår svenska arbetssamma och hederliga kultur, vårt språk, vetenskap och konst i olika former, vår vackra natur osv osv
  Allt detta som generationer före oss har bidragit till, ska vi vara stolta över och bevaka och bevara. En nationalism med självförtroende är grunden för ett gott samhälle. Som också kan vara öppet för samarbete med omvärlden.

  De som kommer från andra hörn av världen och inte gillar detta, inkl vår ”vithetsnorm”, får flytta vidare någonstans där det är bättre för dem.
  Det är inget tvång att bo kvar här. Och inte heller någon mänsklig rättighet att få bo här.

  För övrigt anser jag att alla sorts bidrag till nyanlända och till vuxenföreningar och trossamfund ska slopas inkl de vidhäftade myndigheterna.

  Gillad av 11 personer

 14. brrr skriver:

  Ja, alla dessa fattigpensionärer, de som behöver flytta till servicehus men inte får plats, de som i förtid slitit ut sig på tunga lågbetalda arbeten o.s.v. är nog sällan nettoskattebetalare. Så det är väl bra att de får vad de förtjänat?

  Det talas en hel del om hur viktigt det är med tillit människor emellan, för att en nation ska fungera bra. Men tillit är ju inget man kan kommendera, utan den byggs upp genom att alla är hederliga mot varandra, hjälps åt, visar varandra respekt, är uppmärksamma mot varandra och ser till att alla har en dräglig tillvaro och ett gott liv.

  Vill du att alla svenskar som av olika anledningar inte tjänat så mycket att det täcker deras kostnader, ska kastas över ättestupan?
  Ungefär som det nu åter blir i Sverige.

  Gillad av 2 personer

   • brrr skriver:

    Fredrik, så räknar jag också, och då är det många människor med låga inkomster som kommer att kosta mer än de betalar in i skatt under sitt liv.

    Sedan kan man diskutera vilka som är nettoskattebetalare.
    De som arbetat för låga löner i tillverkningsindustri betalar låg inkomstskatt, men har i högsta grad bidragit till nationens välstånd.
    De som ”arbetat” med att tjäna pengar på pengar har i många fall haft höga inkomster och betalat skatt som täcker kostnaderna för både dem själva och andra, men har de tillfört något till nationen, eller har de kanske rent av skadat nationen?

    Bara två exempel, och man kan dissekera yrkesgrupp för yrkesgrupp.
    T.ex. sjukvårdspersonal bekostas med skattepengar och bidrar då inte direkt med inkomster till nationen, men bidrar till att de som producerar inkomstbringande produkter är friska och välmående. Därmed bidrar sjukvårdspersonal indirekt till nationens välstånd och goda hälsa.
    Sedär, ännu ett exempel.

    Gilla

   • S Eriksson skriver:

    Mycket kloka ord, håller med. Det här är inte svart eller vitt utan mer mångfacetterat än i alla fall jag förstår. Jag tänkte skriva något nästan i stil med ditt men du slog mig där. Tack

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    BRRR, här måste vi skilja på de intressen vi väljer att försvara, vilket sker i förväg, från det faktiska utfallet, som kan observeras i efterhand. Man ingår kontrakt i förväg. Man kan inte taga något för givet. Det är ofta här ideologiskt infekterade personer går vilse och kräver likhet i utfallet, inte i förutsättningarna och ramarna. Låt oss inte begå samma enfaldiga misstag.

    Gilla

   • brrr skriver:

    Fredrik, helt korrekt att det handlar om vilka intressen man väljer att försvara, eller vilket slags samhälle man vill ha. Och det är olika mellan olika personer vilket slags samhälle man tycker är angenämast att leva i. Man kan ha en nation utan att fördela så att alla får en dräglig tillvaro, det finns många exempel på sådana.
    Vi gillar olika! Helt OK, det är det som är åsiktsfrihet, och att ge uttryck för det är yttrandefrihet. Det gillar vi nog de flesta av oss.

    Gilla

 15. uppstigersolen skriver:

  Nu startade ju ett nytt parti för 25 – 30 år sedan med just detta som mål, att ta ifrån nuvarande kleptokrati styråran. Raskt blev de brunsmetade. Trots detta har de växt och ungefär en fjärdedel eller fler av folket avser att rösta på dem i kommande val. Nuvarande pajas vid rodret uppskattar inte detta utslag av demokrati. Vi får väl se vad sjuklövern tar sig till efter valet.

  Gillad av 2 personer

 16. Asta skriver:

  Våldtäkterna i exempelvis Malmö leder inte till feministisk vrede exempelvis i form demonstrationer, manifestationer och kravlistor till politiker och polis, skriver Ann-Charlott Altstadt, och gör en glasklar analys av varför det är så.

  ”Det vi just nu bevittnar är en vänsterfeminismens förtroendekollaps i realtid. Den sjunkande förmågan att analysera verkligheten illustreras av de ökande sexualbrottens frånvaro i debatten.

  https://juliacaesar.blog/2018/07/04/det-har-pratar-inte-politikerna-om-i-almedalen/

  Gillad av 5 personer

  • H skriver:

   Svenskarna har indoktrinerats i idén att kvinnor är speciellt kompetenta och kan styra ett land bättre än män. Så är det inte generellt sett.

   Man har gjort en del experiment med kvinnor och män som kall bygga ett samhälle. Ett sådant var det Holländska Survivor (Expedition Robinson).

   Det visade sig att kvinnorna inte kunde samarbeta utan spenderade sin tid på att gräla och började snabbt lida nöd på allting. Männen däremot organiserade sig och lyckades bygga ett fungerande ”samhälle” åt sig.

   http://www.returnofkings.co

   Denna modus operandi går igenom hela mänskligheten männen bygger samhällen.

   Gillad av 4 personer

 17. Tina skriver:

  Jag har intensivt avskytt vargmördarna och jägarlobbyn som har stor makt i riksdagen. Jag har suttit i många kök i Lappland och diskuterat rovdjur. Argumenten jag får höra brukar vara att det är mina får, mina renar, min skog som djuren äter för att leva, dvs egendom. Alltså ska det skjutas vilda djur för att skydda egendom. Jag brukar säga att det är mina vilda djur som de mördar. Som svensk medborgare och skattebetalare är jag delägare i alla vilda djur, som jag bestämmer har rätt att leva (inom överenskomna ramar). Jag är glad när någon tjuvskytt hänger sig efter att ha blivit påkommen.

  Jag har också bott i fattiga länder. Det är en ynkedom att vi i faktiskt rika Sverige tillåter att vi har minst naturskog, och minst vilda djur i världen, och hatar dem allra mest, och att äganderätten tillåter produktion av plockepinnskog i massiv skala.

  Av de europeiska lejonen finns bara en spillra kvar i Gujarat i Indien. Fattiga bönder tolererar att de tar en ko eller get ibland.

  Estland har i princip fler rovdjur än Sverige, och människorna älskar och skyddar sin natur långt mer än svenskarna gör. Nyligen hölls där en stor demonstration med vanliga lokalbor mot bygget av ett pappersbruk. Hellre frisk natur än pappersbruk är tanken, och människorna känner sig som delägare i träden, och de vet också att vargar inte kör pansarvagnar som är ett långt större hot. Sverige och de fredsskadade svenskarna har glömt vad som är farligt på riktigt, och att vi också har rätt att kräva gammelskog och rik natur.

  Gillad av 2 personer

  • Elisabeth skriver:

   Bravo, Tina, skydda djur och natur ! Vi har dock tyvärr alldeles för många mänskliga rovdjur här i landet.

   Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Psykopatliberalismens lösning på problemet naturförstöring och arternas utrotning är att det är markägarnas ensak vad de gör med och på sina ägor och vill man skydda natur och djur, får man betala vad det kostar.

   Liberalismen hamnade fel från början genom att använda odlarekonomin som mönster och förlaga. – En konsekvent redig ordning kräver att man har samlarnas och jägarnas allemansrätt som bas för idébygget. – Då kan den som förbehåller sig något av naturen för egen del avkrävas kompensation för begränsningarna detta förorsakar alla andra.

   Min rekommendation är en markanvändningsskatt relaterad till graden av exploatering och områdets skyddsklass. – Med fullödig natir och bevarad artrikedom blir skatten noll.

   Gilla

  • V for Vendetta skriver:

   Nu är ju hälften inte sant i ditt inlägg Tina. Sverige har ett av världen rikaste djurliv och dessutom en av världens strängaste naturskyddslagar. Estland tillåter jakt på varg, jakt på björn och jakt på lo varför de också kan leva med dem då de kan påverka. De europeiska lejonen försvann redan under Romartiden. Den plockepinnskog du talar om förser landet med en stor summa pengar varje år och dessutom förser hyggesbruket de vilda gräs och lövätarna med mat.

   Gillad av 3 personer

  • Linden skriver:

   Undrar lite nyfiket var du drar gränsen hur många vargar vi ska ha i Sverige.? 5000 50000?

   Har varit i en fårhage och upplevt vilket blodbad EN varg kan ställa till med så inser man snabbt, om man inte reflekterat över det innan, att vargen är ett rovdjur som kan döda och lemlästa urskillningslöst.

   När hörde man en naturmupp ömka tackan med sitt döda lamm och med tarmarna hängande?
   Att jämföra med feministerna, vem har hört en feminist ömka ett våldtäktssoffer.

   Gillad av 1 person

 18. Hosianna skriver:

  Fast, Patrik, demokratin i Sverige hotas nog allra mest av att genuint och självvalt osvenska medborgarskapsinnehavare, som definitivt upplever sig själva som härskare, absolut inte låter sig kuvas av svenska lagar, regler, etik och moral.

  Och ja, de kommer att kunna starta en alldeles egen sjuklöver svenskföraktande islamistiska shariapartier efter klan, språk, hemland eller världsdel när de har lust… och om de får egen majoritet blir demokratin och Sverige ett minne blott.

  Gillad av 3 personer

 19. MartinA skriver:

  Om ”medborgarna” inte kunde hävda sina intressen när sverige var en nationalstat kommer de ännu mindre kunna göra det i nu när ”sverige” är ett multietniskt område. Det verkar som PE inte förstår vad som faktiskt hänt i sverige. Att till exempel prata om sverige som en ”nation” är ju helt tokigt. PE resonerar som om sverige fortfarande hade 1970 års demografi.

  Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    PE skriver ”nationen”, alltså ”folket”. Medan sverige består av ett otal olika folk. Som har låg sympati för varandra.
    PE skriver genomgående ”vi” i betydelsen ”vi medborgare”. Men det finns inget ”vi”, inget gemensamt intresse, i en multietnisk stat. Jag föreslår att ni läser historia och att ni studerar olika statstyper som är multietniska. Ärligt talat så har det nog aldrig funnits en stat som har så disparat befolkning som sverige har. Det är helt enkelt skrattretande hur ni kan tro att medborgarna i det som en gång var Sverige skulle kunna agera gemensamt.

    Gillad av 4 personer

 20. Magnus Rosensparr skriver:

  Jo, visst är det konstigt att så många medborgare är rädda, fega, passiva eller likgiltiga. Men är det inte ännu konstigare att staten inte är uppmärksam och vårdar sig om sitt våldsmonopol? Om våldsmonopolet urholkas tillräckligt, hotas ju staten själv och de styrande riskerar att tappa kontrollen och själva råka illa ut. Ungefär som i Somalia där ibland presidentpalatset ligger under belägring, eller i Mexiko där man skjuter borgmästare och provinsguvernörer litet som man vill. Det går ju an så länge det är ghettona som är fullgångna no-go-zoner, men det är ju en helt annan sak om Öfvre Östermalm och de burgna villaområdena hotas. Helgeandsholmen är ju någorlunda lättförsvarad, men Rosenbad ligger sämre till. Kungliga slottet ligger bäst till, eftersom det har rätt att bli försvarat av militären. Varför är just den svenska staten så oduglig att vårda sitt våldsmonopol, och varför är den så njugg med anslagen till militär och polis? Nöjda, glada och välmående militärer och poliser är ju statens och politikernas bästa garant för överlevnad.

  Gillad av 3 personer

  • A skriver:

   Jo men vad skulle incitamentet vara för invandrarna att slå mot sina bästa vänner maktetablissemanget, Magnus? Vad skulle de vinna på det. Plundringen sköts ju redan på bästa vis. Och med en välordnad militär finns alltid en potentiell risk för kupp. Militär slagkraft finns ju redan i överflöd innom västimperiet ändå.

   Mvh A

   Gilla

 21. Kjell Holmström skriver:

  Patrik en mycket klok artikel om demokratin och dess för och nackdelar.
  Problemet som jag ser det är att politikerna har tappat verklighetsförankringen helt!
  Deras ersättningar är på tok för höga i förhållande till vad dom producerar.
  Vi behöver nya politiker som jobbar för folket inte som nu, emot folket.
  Att tillåta människor styra och ställa med ett land utan att någon form av krav eller ansvar vid eventuella fel som sker, lockar till sig fel typ av individer!
  I början på 1900 talet så var politiker tvungna att ha både ordnad ekonomi och äga sin egen fastighet, detta ansågs vara minikravet för att kunna styra samhället med någon form av ansvar.
  En annan intressant aspekt är även att några kolosser till myndigheter existerade inte,
  utan den skatt man betalade var låg och räckte mer än väl till basservice.
  Till skillnad mot nu då varje närande skattebetalare försörjer ex antal tärande.
  Oavsett om det betalas ut via bidrag eller via lön så finns det för många gratisåkare på den tärande sidan.
  Minns den kloka politiker som sade varje förslösad skattekrona är en stöld av folket .
  Sådan moral är tyvärr sedan länge död.
  Mvh Kjell

  Gillad av 5 personer

 22. brrr skriver:

  Är det ETT folkutbytesprojekt jag tycker vore mycket väl värt att lägga europeiska skattepengar på, så vore det att skeppa sydafrikaner med europeiskt ursprung till civiliserade trakter, och på motsvarande sätt skeppa afrikaner från Europa tillbaka till Afrika.
  Då blev vi samtidigt kvitt några av de no-go-zoner som våra politiker och myndigheter inte klarar att ta kontroll över.

  Gillad av 3 personer

 23. malmobon skriver:

  Moderaterna eller högern som dessa kallade sig förr har så länge jag mins tjatat om hårdare straff och fler poliser. Hade 8 år p sig senast och gjorde inte ett skit.
  Att bara tro detta parti kan lösa problemen i Sverige är helt idiotiskt.
  Varför inte ta en KBT behandling och lägg en annan röstsedel i detta val. T.ex. Sverigedemokratisk.

  Gilla

  • Lars skriver:

   SD för min del, jag saknar förtroende för sjuklövern. (visserligen begränsat förtroende för SD utom i frågan om migrationen, men alla viktiga sakförhållanden hänger samman med migrationen, hela statsbudgeten, och en röst på SD bryter blockpolitiken och tvingar fram en förändrad politik hos de övriga).

   Gilla

 24. Björn skriver:

  Hur länge kan ”konstbevattningen” av dessa ”ökenenklaver” fortsätta? Företagen skriker efter kompetent arbetskraft, men ur skolorna väller det bara ut ungdomar utan avgångsbetyg, och utifrån väller det in analfabeter från MENA! Myndigheterna har inte haft nån långsiktig plan över inom vilka sektorer på arbetsmarknaden, det kommer att uppstå brist på kunnigt folk, och än mindre försökt svara upp mot behovet, genom att styra upp utbildningsutbudet! Vad ska vi göra, när skatten för den allt mindre andel av befolkningen som faktiskt jobbar inom ”riktiga arbeten”, närmar sig 100%?! Det börjar bli riktigt illa nu!

  Gillad av 1 person

 25. oppti skriver:

  Vänstern vill se minskade klyftor och fri invandring.
  Nu är det Centerns dag och de vill se ökad jämlikhet. Försörjningsstödet bör delas lika!

  Sverige är fantastiskt men riskerar att bli fanatiskt.
  Allt medan narkotikaförsäljarna dealar och delar varandras öden i orten.

  Gilla

  • Björn skriver:

   Enda sättet att få den omöjliga ”ekvationen”, minskade klyftor och fri invandring att gå ihop, är att ENDAST tillåta ”fria invandring” av miljonärer från väst!

   Gilla

   • Björn skriver:

    Nåja, ”miljonärer” behöver de väl inte vara, men iallafall självförsörjande! Men från väst, är en nödvändighet! Att bara ta in bidragsberoende från MENA, kan aldrig ge ”minskade klyftor”!

    Gilla

 26. V for Vendetta skriver:

  Så sant…. medborgaren har inte klart för sig att landet den lever i är hans utan upplever sig som en satellit i staten som kretsar runt och åker med men påverkar i absoluta sammanhang inget. Detta har så klart det etablerade styret förstått och så vill man ha det. Får man det inte så ropas det på förbud för demokratiska medel för att just försvara demokratin. Jag undrar när medborgarna vaknar och jag undrar vad som händer när de gör så? Egentligen borde alla beslut tas av folket, det torde vara lätt i den datoriserade tidsåldern vi lever i men vad skulle det då bli av våra politiker. De skulle bli förslagsmaskiner som totalt alienerades från sina mödor. Nä, bättre då att torgföra sina åsikter i förpackningen att folk begriper inte sitt eget bästa så det bästa för alla är att staten d v s politiker, tar hela ansvaret och så kommer de lite längre från massan. När folket sedan klagar på att de svälter kommer de att uppmanas att äta bakelser….. men där är vi redan.

  Gilla

 27. Lena M skriver:

  Man ska inte slentrianrösta på ett visst parti. Jag ska rösta på SD i år för jag tycker inte dom är klara med sitt jobb riktigt än. Jag vill att dom ska ta tillbaka Svenska medborgarskapet för alla med dubbelt medborgarskap och är grovt kriminella. Dom ska också syna den bluff som Svenska folket utsatts för genom asylbluffarna. Jag hoppas på detta för vilket parti skulle annars göra det? När det är klart kanske jag röstar på något annat behjärtansvärt ämne.

  Gillad av 2 personer

  • Jvk skriver:

   Du tror dett löser sig i en handvändning? 7300 anmälda våldtäkter om året, mot ca 300-400 när jag var liten, när hoppar du vidare, vid 7000? 6500? Vad är lagom mängd invandrare för dig?

   Gillad av 2 personer

  • Lars skriver:

   Medelklassen är alldeles för obildad och egentligen vill alla i landet ha ned skatten, så det är ett populistiskt budskap, men även nyliberalt, man spelar på okunskap och känslosträngar.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Eller vile du framföra någon slags fråga kring hur den Peking baserade professorn resonerar? Kanske Stefan Schiller kan hjälpa dig med det? Eller Fredrik?

    Gilla

   • Lars skriver:

    ”The trade intervention process begun under the Trump administration is likely to spread to Europe and continue long after the Trump administration has been replaced. This is because as the problem of income inequality becomes an increasingly important political issue, especially in democracies, attempts to reverse income inequality will be undermined by the requirements of a globalized world economy. Democracies will face two options: either ignore income inequality and allow it to get worse, or begin to impose constraints on trade and capital flows so that reforms aimed at reversing income inequality do not lead simply to higher unemployment.”

    Dikotomin du ser upplöses i frågan om bytesbalanser. Om man ökar efterfrågan genom ökade inkomster och omfördelning i de demokratiska staternas spiller det över i import från överskottsländerna och ger ingen investeringsdriven tillväxt i de länder som har underskott eller balanserad utrikeshandel, men problem med inkomstfördelningen.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Tyckte det Michael Pettis artikel var en lagom kommentar till Patriks litania om att medborgarna inte vill betala skatt dvs inte vill medverka i någon inkomstfördelning, som är basen för hans nyliberala tänkande. Och vanliga medborgare förstår ju inte heller de ekonomiska sambanden (så inte Fredrik heller). Pettis kan naturligtvis ha fel, analysen är hans, men jag har följt honom sedan 2008 och minns väl hur han fem år innan Kinas ekonomi började sakta ned menade att en nedgång till mer normal tillväxt om 4-5 % var ett nödvändigt resultat om man lyckades övergå till konsumtionsled tillväxt. Han konstaterade också 2009 att Tysklands bytesbalansöverskott var roten till problemen för södra Europa under Euron. Han pekar här på det gemensamma i Japans och Kinas tillväxtstrategi och hur svårt länderna har att gå över till konsumtionsledd tillväxt och även varför.

    För att förstå hur han resonerar måste man ta på sig Keynesianska eller Post-Keynesianska glasögon. Man måste se på de olika sektorerna, offentliga sektorn, privata sektorn och utrikeshandeln och hur de samspelar och man måste förstå inkomstfördelningen utifrån marginell konsumtions och spar benägenhet, som skiljer i olika grupper.

    Man kan inte förstå det ur nyliberal/monetaristisk synvinkel (då får du EUs politik med åtstramningar för att anpassa lönekostnader och permanent lågkonjunktur) att marknader fungerar bäst och utjämnar och går mot generell jämvikt (men i långa loppet är vi alla döda) eller med Österrikiska skolans (allt skulle fungera om inte statn lade sig i).

    Gilla

   • Lars skriver:

    Det är svårt se om det finns långsiktig strategi bakom Trump (Pettis artikel visar ju en modell över att det inte längre fungerar med det nyliberala/monetaristiska tänkandet – inte underligt om eliterna hatar Trump, hela deras karriär…ekonomer, politiker…talman Ryan lämnar kongressen…), men Pettis ger ju en modell kring hur det kommer att utspela sig. Trumps agerande är naturligtvis taktiskt i de flesta avseenden, men det finns definitivt en strategi, som tycks bygga på hans ekonomiska rådgivares Peter Navarros tankegångar.
    USA har ju på 80-talet knäckt Japan, vilket ledde till deras långa depression, genom krav på öppenhet och avreglering mm. Nu är man på väg med något liknande kring Kina och Tyskland.

    Men det hela är mycket oklart, dimmorna lägger sig täta, men svensk media ska man skita i och i sjuklövern.

    Gilla

   • Lars skriver:

    https://larspsyll.wordpress.com/2018/07/04/the-mess-at-the-heart-of-the-eu/

    Vi får inte glömma bort EU och den monetära unionen och behovet av inkomstutjämning och efterfrågestimulanser, inte nyliberal politik..

    Det tar väl 15 år innan det spricker ordentligt…

    Att skapa en monetär union och kanske en fiskal innan man har en politisk union….att spänna vagnen framför hästen.

    Förövrigt invänder jag mot artikeln, migrationen är ett problem för EU oavsett den ekonomiska politiken.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Vad menar du? Du använder metoder som en fjortonårig flicka. Jag tänker alltid på dig som en kvinna. Kan för mitt liv inte se dig som man. Du hade säkert bra betyg i gymnasiet? Tillhörde de som satt på första bänk och kråmade dig och upprepade allt som en papegoja. Idag är det den svenska eliten…

    Gilla

 28. Glen Lester skriver:

  Häromveckan tog de visst någon som smugglade in en bazooka till Sverige. En enda tog de. Som alla vet så är de svenska gränserna rena sållen, målvakterna släpper in 99 procent av målen. I verkligheten så tog de bara en bazooka av alla hubdratals, kanske tusentals, insmugglade bazookor.

  Sanningen är nog den att islamisterna och associerade klankriminella gäng redan är bättre beväpnade än polisen, som närmast har ärtbössor jämfört med invandrargängen. De är skiträdda för att dö, poliserna, och med rätta. De har inte heller beslutsfattarna i ryggen när det gäller att kunna göra några ingrepp i den kriminella klankulturen. Beslutsfattarna släpper polisen till mediadereven så fort dessa gör den minsta kritik mot insatta åtgäder, för att sedan stävja polisens överdrivna inblandning i klankulturen.
  Med tusentals tränade och våldsbenägna klankriminella islamister så har polisen ingen chans om det skulle komma till verklig konfrontation. Återvändarna från Islamiska staten är långt mer stridstränade än den lilla grupp inom polisen som kallas särskilda instatsgruppen, detvillsäga de som dör först vid en riktig konfrontation.
  Om polisena blir attackerade, som till exempel när AFAs stridstränade ungomskrigare från Somalia använde riktiga stridsstenslungor mot poliserna och skadade tre av dessa, så blir inte ens förrövarna utvisade ur landet. Med ett sådant rättssystem blir ju polisens ansträngningar ganska meningslösa: Och det kommer att fortsätta även om Åkesson blir Statsminister.

  Gillad av 3 personer

  • Jvk skriver:

   Nehej, vad förslår du? Att säga vojne vojne? Istället så måste vi backa de partier som vill utvisa så många som möjligt, skjuta skarpt om det behövs och ändra lagarna så att Sverige avislamiseras. Säger vi vad vi vill och röstar på det så går det så klart, kan vi lägga oräkneliga miljarder på ensamkommande så kan vi väl betala legosoldater som Academi att bistå militär och polis för att slå ner uppror, upprätta läger och utvisa folk?

   Gillad av 2 personer

 29. Jeff skriver:

  Svenska kyrkan har stått för en hel del bottennapp på senare tid, men detta måste vara ett av de grövsta: att inte klara av dialog utan att ta till handfasta maktmedel för att få en seriös debattör att hålla käften. Det handlar om rent, brutalt maktspråk. Sånt där som kyrkan var så bra på under 1600-talet.”

  Svenska Dagbladet-profilen Thomas Gür höll ett seminarium om ”integration” i Visby under Almedalsveckan. Det tyckte domprosten var så obehagligt att han valde att ringa i domkyrkans klockor för att försöka stoppa evenemanget.
– Det var ett otrevligt budskap, säger domprost Mats Hermansson till Dagen.

  Gillad av 2 personer

 30. Glen Lester skriver:

  Lugn, inbördeskriget kommer. Vem var detsom sa att Sverige kommer att vara en republik 2040. Mig veterligen har ännu inget land gått från monarki till repubik utan duktig blodsutgutelse. Som det ser ut nu så är de islamistiska republikanerna störst så risken är stor att det bli ett republiken blir ett kalifat. Eller så kommer de kanske att låta monarken sitta kvar om denne/denna konverterar till islam, detvillsäga överger kristendomen som fru Jackelén gjort.

  Ungefär vad Kasselstrand skulle göra, men han kommer inte att komma till att kunna göra det, för då hade Åkesson redan blivit vald. Jag tvivlar starkt på att Åkesson skulle göra det utan att SD åker ur den nya EU-gruppen. Så är ju svenskarna ett väldigt tvekande och hycklande folk. Tyskarna är ungefär lika tålmodiga, men är de lessnar så kan det gå fort, se bara på stjärnskottet AfD. Och de tyska medierna säger i oerhört mycket större utsträckning som det är jämfört med i Sverige.

  Som det ser ut nu, inför kommande val, så ser det ut att bli någon slags samarkörning mellan alliansen och sossarna för att hålla SD borta. Att det gör SD till enda egentliga opposition verkar de bortse ifrån. Och eftersom det verkar uppenbart att de kommer att köra på i gamla banor, med några kosmetiska och inte alltför konfliktuella reformer som är lätta att ta bort när folket inte ser på, så kommer ilskan bland de som måste lida under islamiseringen att öka. Vilket kommer att främja SD, och partier till höger om dem. Hav förtröstan.

  Gilla

 31. johan utan land skriver:

  Visst skulle våldsmonopolet kunna göra en kraftansträngning att återställa ordningen i problemområdena men det nyttjar föga så länge domstolsväsendet vägrar att döma ut rimliga påföljder och media skriker om påstådda övergrepp. Dessutom mobiliseras skaror av s.k. aktivister som lägger sig i och på alla sätt saboterar.

  Trots att det går oerhört trögt är bästa sättet att få någon förändring att tala för sin sak och bedriva opinionsbildning innan man börjar tänka för mycket på konkreta åtgärder.

  Visserligen har vi hela etablissemanget mot sig men vi har verkligheten på vår sida. Nomenklaturan må kortsiktigt tjäna på att stjäla den hederliga delen av befolkningen på pengar till sitt vansinnesprojekt. På medellång sikt kommer de däremot finna sig styra en kaotisk soptip, alltmedan övriga delar av världen drar ifrån i välstånd och livskvalitet. De mest rabiata PK-iterna tycker nog detta är helt i sin ordning men den stora massan av lurade medborgare kommer att bli rätt ilskna när det går upp för dem vilken blåsning de gått på..

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.