Från kvinnokamp till urartad statsfeminism

Gunnar Sandelin

Jag minns en paroll från sjuttiotalets kvinnokamp (som det kallades då): ”En kvinna behöver en man lika mycket som en fisk behöver en cykel!”. Det var ju för en ung man en ganska nedslående och till och med kastrerande appell, men på Socialhögskolan och inom vänsterrörelsen, där jag insöp en hel del av dåtidens livsluft, var de unga kvinnornas tillförsikt stor. ”Mansrollen”, nu ett föråldrat begrepp, skulle förändras eller krossas, beroende på hur militant agget var mot ”manssamhället”, dåtidens modeord för ”patriarkatet”.

Det var den socialistiska feminismens aktivistiska årtionde med kvinnobulletiner, festivaler, teater, sång och musik: ”Jösses flickor” och ”Vi kan, vi vill, vi törs!”.  Att vara kvinna och arbetarklass var lika med att vara dubbelt förtryckt, och kvinnokroppens frigörelse från objektifiering bekämpades genom brända behåar. DN:s debattsidor frekventerades flitigt av den marxistiska litteraturkritikern Maria Bergom Larsson, vars budskap gick ut på att alla män måste in på helrenovering för att göras om från grunden. Senare under detta årtionde kom en föraning av HBTQ-feminism när en grupp kvinnor från RFSL startade ”Lesbisk front”.

Nog med tillbakablickande. Den marxistisk-kommunistiska, visionen krossades av sin egen brutalitet. Många hävdar att den ändå har överlevt och muterat till dagens kulturmarxism, men det är en annan historia. Klart är i alla fall att feminismen under 50 år marscherat genom institutionerna och gårdagens aktivism blivit statsbärande. Men jag kan inte tycka annat än att den moderna feminismen är en draksådd. Dess skapande av polarisering och fientlighet mellan könen har en lång tradition i vårt land. Redan i slutet av sextiotalet lades fokus på att diskvalificera det manliga, och idag ser vi de förödande konsekvenserna av feminismens skadeverkningar vad gäller vår tids ödesfråga: massinvandringen.


Feministerna har länge varit upptagna av kampen att ta marknadsandelar av männen i samhället, men glömt bort att kvinnor (inte alla, men som kollektiv) tänker annorlunda än män och därmed ofta gör andra livsval. Hundratusentals år på stäppen som jägare/samlare har lett till att vi utvecklats olika. Mäns hjärnor har formats till ett mer logiskt tänkande: att bygga samhällen, alltifrån flocken/klanen/stammen till nationen. Kvinnors tänkande har däremot primärt inriktats på nära relationer som den egna hushållsgruppen/familjen. Det som har skett under de senaste sekunderna av mänsklig existens är att vi har narrats in i en gemensam värdegrund av feminisering, där vi ska tro att vi kan bygga ett fungerande samhälle på samma sätt som man visar omsorg om sina närmaste.

I Sverige är det sedan länge ”tanke ut – känsla in” som gäller, och denna kvinnliga känslostyrning har spillt över på männen. Undersökningar visar att kvinnor vill ha en mer generös flyktingpolitik än män. Kvinnor har röstat på miljöpartiet och Fi som vill ha öppna gränser, kvinnor står med banderoller ”Refugees Welcome” och skapar nätverk som #vistårinteut, ”Låt dem stanna” etc. Idag har vi fått ”världens första feministiska regering”, men ett svagt statligt våldsmonopol med bristande gränskontroller och en raserad försvarsmakt. Vi har en kvinnligt terapeutisk stat där vår dialogpolis grillar korv med våldsverkare som kommer från världens mest patriarkala strukturer. Ambulanspersonal ger sig inte gärna utan eskort in i ett växande antal utanförskapsområden etc.

I den feministiska tankefiguren är manligt våld en dödssynd, även när det gäller skydd av våra yttre och inre gränser. Sådant som tidigare betraktades som hedervärt för familjen och nationens överlevnad ses som patriarkala kvarlevor som ska bort. Sverige har under många år sammantaget legat i topp vad gäller asyl- och anhöriginvandring per capita i västvärlden enligt UNHCR och Eurostat. Istället för att uppmuntra familjebildning och barnafödande tar vi in rekordmånga ”ensamkommande flyktingbarn”, det vill säga unga män från världens sämst fungerande och våldsammaste länder. Detta har lett till att vi har en större obalans i populationen mellan könen i åldersspannet 15-19 år än vad Kina har, vilket är djupt oroande för kvinnofriden.

Men det bekymrar föga dagens svenska feminister/kulturradikaler, som på hemmaplan visat en obegriplig flathet gentemot patriarkala livsmönster från tredje världen. I det offentliga rummet, i forskning och politik är det fortfarande mycket svårt att ifrågasätta statsfeminismens skadeverkningar. Udden riktas istället per automatik mot den vite västerländske mannen som strukturell förtryckare (här agerar inte staten särskilt terapeutiskt). Men jag tycker att många svenska män visar prov på ett näst intill självkastrerande beteende. Kanske beror detta på att vi egentligen är det svagare könet och därför angelägna om att vara kvinnan till lags?

Vi är helt mer enkelt mer rädda för att bli övergivna än vad kvinnorna är, eftersom vi klarar ensamheten sämre. En klar majoritet av alla skilsmässor/separationer sker på kvinnors initiativ, män begår i högre utsträckning självmord. Vi har, generellt sett, ett mer torftigt emotionellt språk och sämre förutsättningar och färdigheter att spegla svåra erfarenheter i varandra, vilket kvinnor på ett tidigt stadium i livet utvecklar.

Detta underläge leder, föreställer jag mig, till att män mer eller mindre omedvetet hindrar sig själva från att i allmänhet klandra kvinnligt emotionellt tänkande och i synnerhet en feminism som uppifrån och ned genomsyrar hela samhället. Sådant kan ju leda till att kvinnorna undandrar dem sin uppskattning och kärlek. I så fall kan vi tala om ett individuellt självskadebeteende som spridit sig till samhällsnivå.

69 reaktioner på ”Från kvinnokamp till urartad statsfeminism

 1. Kuckeliku skriver:

  Problemet är att ”patriarkatet” misslyckats att producera tillräckligt intelligenta deskriptiva och preskriptiva teorier, inklusive de som kallas politiska ideologier. När man försöker kontra kvinnlig emotionalitet med intellektuellt skräp som ”liberalism” (mm) så kan det bara gå åt helvete.

  Här en kort text om politisk rationalitet: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1708339385917887&id=358506554234517

  Gillad av 2 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Simmar fritt, helt utan förpliktelser?

   Män behövs inte längre för att kvinnan skall kunna fortplanta sig,
   bara att inseminera på spermabanken,
   efter att ha valt en till outfiten passande chic färg?

   Gilla

  • MartinA skriver:

   Som ett skepp förutan segel, som en brandvakt utan sax, som en penning utan prägel, som en bistock utan vax, som en krog, där ej finns dricka, som en fästmö utan ring, så är gossen utan flicka: usel och ett ömkligt ting.

   Som en herre utan pengar, som en trädgård utan frukt, som fiolen utan strängar, som en blomma utan lukt, som en väg som var man känner, där som inte färdas fås, så är flickor utan männer: svaga käril, ja gunås!

   Gillad av 12 personer

 2. S Eriksson skriver:

  Men varför hörs inga protester eller ljudliga krav på att försöka komma till rätta med våldtäkter och övergrepp från kvinnogrupperna eller från den feministiska regeringen. Jag är ledsen och förvånad.

  Gillad av 1 person

 3. Pelle skriver:

  Världen är full av fantastiska kvinnor som inget hellre vill än att dela livet med en svensk man. De rabiata mans- och nationshatare som den svenska staten numera producerar på löpande band genom sina institutioner kan således ignoreras och lämnas till sitt öde. Låt dem förgås i ensamhet tillsammans med knytblusen, en billig bag-in-box och senaste uppsättningen akademiskt genustrams.

  Gillad av 7 personer

  • MartinA skriver:

   Att missbruka ditt svenska medborgarskap för att kunna gifta dig med en attraktivare kvinna än du förtjänat är en illojal handling mot andra medborgare.

   Gillad av 1 person

   • Pelle skriver:

    Ha, ha – vilket vansinne! Uppskattningen är i betraktarens öga. Den attraktiva kvinna av utländsk härkomst du så missaktar har så oändligt mycket mer att tillföra det svenska samhället än de förgrämda, kulturlösa och okunniga varelser du anser det vara den svenske mannens plikt att betjäna. Hon för med sig kunskapen om hur man tar hand om hem och familj, vårdar traditionen och för arvet vidare. Där kommer den svenske mannens gener att tryggt kunna färdas vidare in i framtiden i ett sammanhang där överlevnadsförmågan finns – för att uttrycka sig i termer som du brukar relatera till.

    Gillad av 4 personer

   • Arthur skriver:

    Själv tycker jag att det är riktigt trevligt att så till ömsesidig båtnad kunna bruka mitt pass. Damer som håller detta för illojalt kanske skall fundera över damers lojalitet i det avseendet eller varför svenska herrar inte skall söka där de finns, efter någon som ser våra många goda dygder, efter att hela livet från alla, lärarinnor såväl som riksdagskvinnor, aldrig fått höra annat än att vi är tarvliga förtryckare. Minns Åsa Romssons almedalstal eller vad Kipling diktade att man kan finna By the old Mulmain Pagoda, looking lazy at the sea.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Icke förty, det innebär samhällets upphörande. Det går inte att producera skydd om människor saknar grupplojalitet. Skydd produceras företrädesvis av unga män som ännu ej har barn. Och i hårda tider, till mycket hög risk för dem själva. Detta kräver släktskap.

    Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    För övrigt dansar både du och Pelle till feministernas pipa. Detta är precis vad det handlar om, söndra och härska, att vända människor som borde vara allierade emot varandra.

    Gillad av 1 person

   • Jan Bengtsson skriver:

    Man behöver väl inte tvunget importera en sexslav,?

    Det finns massor av stolta (o vackra…) kvinnor i Ukraina/Ryssland,
    språkkunniga med god utbilding, som är användbar här!

    Inga hembiträden, men Quinnor…

    Kulturellt kompatibla, minst sagt!

    Med adekvat språkhjälp är de snabbt självgående!

    Som skulle känna att de hamnat i himmelriket hos en svensk mogen man!
    Som skulle behandla dem som Gudinnor!

    Gillad av 3 personer

   • MartinA skriver:

    Eller så lägger man sin energi på att bli en bättre man själv. De problem vi har beror inte på kvinnorna, det beror på oss båda. Och vad gäller det publika så är männens ansvar mycket större än kvinnornas. Eftersom det är vår roll.
    Den här bitterheten mot svenska kvinnor kommer sig av att lägga mannens ansvar på dem. Ett ansvar de omöjligt kan ta. Vi män har svikit vårt ansvar att leda och skydda och att vara obändiga. Precis som kvinnor har svikit sitt ansvar att föda barn och att stödja svenska män. Vägen ut ur denna katastrof är knappast att hata det andra könet. Vi är som vi är. Och vi får göra vårt bästa härifrån och nu.

    Gillad av 1 person

   • Pelle skriver:

    I alla tider och överallt har kvinnan flyttat till mannen då mannen är det suveräna självständiga subjekt som nationen bygger på. De svenska kvinnorna har som kollektiv självsvåldigt valt att bryta sig loss ftån både nation och tradition. I sin nuvarande roll har hon ingen förankring någonstans – vare sig i relation till andra kvinnor världen över eller genom historien. Plikten den svenske mannen då har är att söka lycka och tvåsamhet där han kan hitta den. Det upprätthåller nationen och förbinder honom med historien.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Att gifta sig med en utländsk kvinna är egoistiskt och bryter ner förmågan att upprätthålla en nation.
    Det betyder inte att det är fel. Vi kan diskutera större ideal till nation eller religion eller ideologi. Men vars och ens första plikt är gentemot en själv. Förutom möjligen barn och kvinna då. Vad jag reagerar på är att du försöker upphöja ett genuint egoistiskt beteende. Att använda sitt medborgarskap för att främja det privata egoistiska intresset att få en så attraktiv partner som möjligt. Till någonting fint för oss som inte är du. För det är det inte.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Alltså, varför inte nöja dig med att du gjort bra för dig? Jag förstår att världen är en mindre perfekt plats och att var och en måste se om sitt eget hus. Det är först när du försöker hävda att detta är att värna samhället som jag invänder.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    För mig nej. Men jag är bara en man. Formellt gäller lojalitet medborgarskap. Jag tror att det är ett meningslöst papper. Framtiden får visa vem av oss som har rätt, staten eller jag.

    Gilla

 4. S Eriksson skriver:

  Men varför hörs inga protester eller ljudliga krav från kvinnogrupperna eller den feministiska regeringen på att försöka komma till rätta med våldtäkter och övergrepp. Jag ledsen och förvånad.
  Ta bort det förra liknande inlägget tack. Det här är tydligare

  Gillad av 3 personer

 5. Lennart Bengtsson skriver:

  Man kan ju alltid pröva den svenska feministmodellen, säg några decennier till. Det viktigaste är att man inte gör detsamma i ett tillräckligt antal andra länder. Det behövs ju en viss garanti om experimentet inte skulle fungera. Efter så där 50 år till kan man så göra bokslut och se vad som har fungerat bäst. Det är en god vetenskaplig inställning. Ungefär som att ge sig fan på att det inte behövs jäst eller surdeg i brödet eller att låta de kvinnliga poliserna bjuda upp förbrytarna till vals eller tango istället för att erbjuda handklovar. För oss andra manliga hardheads är det bara att flytta till Ungern under tiden experimentet pågår.

  Gillad av 3 personer

  • S Eriksson skriver:

   Lennart Bengtsson. Jag tror att 5 är är mer än nog för att kunna utvärdera hur eller att det inte har gått så bra, om man med bra menar tillståndet för de flesta människor i landet. En mycket tätare uppföljning tex. varje år hade varit mycket lämpligare då det tar tid att manövrera en oljetanker ( landet Sverige )

   Gillad av 3 personer

 6. Göran Fredriksson skriver:

  Inflödet av män från extrempatriarkala kulturer riskerar att utrota såväl feminism som jämställdhet i Sverige redan inom någon eller några generationer.

  Varför är kvinnor särskilt angelägna om att antalet sådana män skall öka? Hur ser feministernas plan ut för sina efterlevande av kvinnligt kön?

  Efterlevande av manligt kön torde se det som naturligt att inordna sig i en mer patriarkal samhällsordning efter det feminismen visat sig vara en ohållbar grund för samhällsbyggande.

  Gillad av 3 personer

  • MartinA skriver:

   Människans grundläggande instinkt är att överfalla granngruppen, döda alla män och barn och välja ut en handfull kvinnor som krigsbyte. Det här varieras i litet olika kombinationer beroende på maktförhållanden, mobilitet och ekonomi. Men grundtendensen är densamma. Så jag skulle inte gå runt och le i mjugg om jag var du.

   Gillad av 3 personer

   • Jan Bengtsson skriver:

    Då förstår man bättre anledningen till ”samarbetet”…

    Dessa invasiva arter vill ”utrota” våra män,
    skapa ett kalifat för att ta över våra kvinnor?

    Kvinnorna i sin tur kör efter modellen,
    ”Min fiendes fiende, är min bästa vän”…

    Tillgången på tillfälliga sängkamrater uppskattas högt,
    var det uthålliga energiska ”KANINER” som efterfrågades…

    Med en större dyrk, till ”låset”?

    Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    Alltså, vill och vill. Man kan ju använda interspektion in i sig själv. Kultur och socialisering är stark. Inte bara i oss utan också i våra nya landsmän.
    Men över tid byts socialisering ut till att bli mer ändamålsändlig. Min övertygelse är att det inte går att lura naturen. Det finns fortplantning, det finns våld, och det finns att skaffa ätbart i karga miljöer.

    Gillad av 2 personer

   • olle reimers skriver:

    Även om det är den grundläggande instinkten finns också i den större människoflocken en social insikt som visar att det lönar sig att samarbeta.

    Nya rågångar dras upp när det ledande skiktet inte längre anser att det är mödan värt att arbeta vertikalt utan bara med sina gelikar. Det kommer att visa sig att det är en för dem mycket farlig strategi.

    De underskattar gravt betydelsen av att vara ledare och den betydelse den bredare flocken har.

    I sällskap av enbart likar kommer de snart att fundera över strategier att förgöra varandra i kampen om flocken.

    Gillad av 2 personer

 7. Sillflickor skriver:

  Den socialdemokratiskt förankrade feminismen tappade kontakten med sina rötter när intresset för sillflickorna med armarna hängande i avlastande armstöd försvann, och intresset helt kom att förflyttas till kvinnlig representation inom olika bolagsstyrelser.

  Av de 12 viktigaste personerna inom Socialdemokratin utgörs mer än 80 procent av kvinnor. Nu befinner sig Socialdemokraterna i fritt fall.

  Intresseförskjutningen från sillflickor till makthierarkier tycks inte ha inneburit den väg till framgång många hoppats på. Frukterna av andras arbete kräver ändå en viss kontakt med egna arbetande rötter. Den läxan tvingas nog Socialdemokraterna att göra om igen. Det räcker inte med gammal historia om minnet börjar svikta. Egen makthunger kan förblinda. Den feministiska tankefiguren har ersatt sillflickan med afganska unga män. Feminismen inom Socialdemokratin lider av stora fokusproblem. Som även blir Sveriges problem när man sitter i en Regering.

  Gillad av 3 personer

 8. Lennart skriver:

  Vi behöver vara medvetna om rötterna till marxismen i alla dess destruktiva former. Feminismen – könskamp har kommit att ersätta klasskampen. Men målet är samma – destruktion av det kristna samhället och den vita rasen och på dess ruiner upprätta den nya världsordningens globala diktatur. Sverige förefaller vara något av ett experimentland för globalisternas förstörelselusta av europeiska germanska folk och deras etniskt homogena nationalstater.

  En kort repetition för de oinformerade:
  Frankfurtskolan – ”politisk korrekthet” med marxistiska rötter

  ”Amerika är idag dominerat av värderingar och attityder som vi har lärt känna som ”politisk korrekthet” Detta är till förtret för många och närmast en parodi, men politisk korrekthet är mycket allvarligt i sina syften då det försöker påtvinga en enhetlighet i tanke och handling hos alla. Den är därför totalitär till sin natur.

  Dess rötter ligger i en typ av Marxism som anser kultur, snarare än ekonomi, som orsaken till klasskillnader. Till dem som bidragit mest till denna kulturella marxism hör den italienska marxisten Antonio Gramsci och den ungerske marxisten George Lukacs.

  Bland marxister är Gramsci känd för sin teori att kulturellt herravälde är orsaken till klasskillnader. Enligt honom behövdes en ny kommunistisk människa skapas genom en förändrad kultur, innan någon politisk revolution var möjlig. Detta ledde till en fokusering på intellektet inom områden som utbildning och media.

  År 1923 grundade Lukacs och andra marxistiskt intellektuella som var anslutna till det Tyska kommunistpartiet, Institutet för social forskning i Frankfurt Universitet, Tyskland. Institutet som blev känt som Frankfurtskolan, hade Marx- Engelsinstitutet i Moskva som förebild. När nazistpartiet kom till makten i Tyskland 1933 flydde medlemmarna i Frankfurtskolan. De flesta åkte till USA och blev inflytelserika på amerikanska universitet. Frankfurtskolans lära kombinerade marxistiska analyser med freudiansk psykoanalys och formade grunden för det som kom att kallas ”kritisk teori”.

  Kritisk teori var i huvudsak destruktiv kritik av de viktigaste delarna av den västerländska kulturen, inklusive kristendom, kapitalism, auktoritet, familjen, patriarkat, hierarki, moral, tradition, sexuell återhållsamhet, lojalitet, patriotism, nationalism, arv, etnocentrism, vedertagna seder och konservatism. När samtida förespråkare av politisk korrekthet – eller kulturell Marxism som det lika gärna kan kallas – presenterar sina övertygelser med tilltalande enkelhet enbart som en förpliktelse att vara sensibel gentemot andra människor och innefattar även värderingar som tolerans och mångfald.

  Frankfurtskolan bestod av en grupp marxistiskt -judiska intellektuella personer på Frankfurts Universitet på 1920-30- talet. De emigrerade till New York efter att Hitler kom till makten. Ingick gjorde även Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse och Eric Fromm och de tillsammans var ansvariga för Den nya vänstern och feminismen. Finansierade av den judiske miljonären Felix Weill var de en bidragande orsak till nedbrytningen av det västerländska samhället.

  I grund och botten underminerade Frankfurtskolan det judisk-kristna arvet. För att nå ytterligare framgång i sin tysta kulturella revolution – utan att för den skull berätta om sina framtidsplaner – rekommenderade skolan bland annat följande tillväga gångsätt:

  1. Beskriva sina motståndare som rasister.
  2. Kontinuerlig förändring för att skapa förvirring.
  3. Utbilda barn om sex och homosexualitet.
  4. Underminera skolans och lärares auktoritet.
  5. Stor immigration för att förstöra identiteten hos människor.
  6. Befrämja omåttligt drickande.
  7. Tömma kyrkorna.

  Gillad av 13 personer

  • A skriver:

   Bra Lennart. När jag nyligen började läsa Bibeln så blev min första reaktion: Oj, självklart måste detta undergrävas av socialistliknande företrädare. Det måste helt uppenbart bort eller förvanskas.

   Mvh A

   Gillad av 5 personer

  • MartinA skriver:

   Du borde kolla in youtube signaturen Frame Game och framförallt hans måndags besök på youtube-programmet The Public Space, som drivs av Jean-Francois Gariépy.
   Han har gått långt bortom ovanför grovkorninga analys och har gjort häpnadsväckande ingående analyser av USAs motsvarighet till det välfärdsindustriella komplexet, som han kalla ”The diversity industry”. Hans senaste analys var av Starbuck-gate*. När man verkligen tittar noga på vad som händer tror man inte att det är sant. Man behöver verkligen hjälp av sådana durkdrivna analytiker såsom Frame Game för att förstå hur det är möjligt.

   *Starbuck gate var när två svarta män gick till starbuck utan att beställa något och en frågade om han fick låna toaletten och fick till svar att han måste beställa något då. De satte sig ner utan att beställa något, inte ens när de fick frågan. Så managern ringde polisen som kom dit. Efter att de tjafsat med polisen i sju minuter leddes de ut i handfängsel. Det hela ledde till att Starbucks VD fick krypa i smutsen för människorättskämpar och göra utförliga självkritiker på ett antal mediaprogram, hon som var manager över starbuck-cafet fick sparken och förföljdes, Starbucks med 175 000 anställda lovade att hålla stängt i en dag och ge ”diversity training” till alla anställda, engagera namnkunniga ”diversity experts” för fantasibelopp etcetera. Cirkus. Och bara en av Framegames fantastiska studier.

   Gillad av 3 personer

   • MartinA skriver:

    DGS verkar ha mindre strängare moderering på sistone, till min stora förskräckelse, jag har råkat publucera flera väldigt dåliga kommentarer på grund av att, tja, hm.
    Problemet för DGS är ju att om de modererar kommentarer så blir de ju viss mån ansvariga för de kommentarer de släpper igenom. Om de släpper igenom nästan allt blir vi kommentatorer i högre utsträckning ansvariga. Åtminstone moraliskt.

    Gilla

  • Jan Bengtsson skriver:

   Då kunde de väl inte ha lyckats bättre,
   än här i Sverige!

   Varenda uppräknad punkt,
   sitter som en (S)mäck!

   På den politik som bedrivits,
   av vår landsförrädiska Sosseregering!

   Utan nämnvärd opposition, hittills…

   Uffe K lär knappast lägga om rodret,
   i spetsen för en Alliansregering?

   Därför gäller det nog att tänka sig för,
   innan man lägger rösten i höst!

   Gillad av 2 personer

  • Lars-Olof Svensson skriver:

   Marx var ändå en riktig karl. Gjorde husan på smällen vilket var en prestation eftersom han fru och barn levde i en tvåa. Men han var kanske snabb, kvicktänkt som han var. Det var även Lenin, som förutom sin sill till hustru (Krupskaja) höll sig med älskarinna (Inessa Armand) som han gjorde till direktör för partiets byrå för jämställdhet. Men det räckte inte med älskarinna för han fick syfilis efter en snabbis hos ett proffs i Paris. Till sist satte sig syfilisen på hjärnan. Och som blev hans död. Inte undra på att denna karlakarl hänger porträtt på Vs kontor här och där i vårt land och hyllas av feminister världen över.

   Gillad av 1 person

 9. versaillessite skriver:

  Du har helt rätt Gunnar Sandelin, kvinnoväldet i Sverige är en katastrof. Visst behövdes en kvinnorörelse för att uppnå mer jämlikhet mellan könen, men nu har den urartat helt. Man kan inte styra ett land med känslor! Många kvinnor tror också att de ska vara medkännande och omhändertagande, att det är feminint, trots att de kanske inte är det innerst inne. Jag är emot kvotering: utnämningar skall ske efter kompetens, inte efter kön. Jag reagerar också starkt emot att feministerna inte bryr sig om våldtäkter och agressioner mot kvinnor i ”utanförsområden”.

  Gillad av 6 personer

 10. uppstigersolen skriver:

  Vi som är födda på förtitalet och har gjort lumpen är nog inte riktigt lika tramsiga som en del yngre män. Problemet är att vi nu inte är lika kraftfulla som i vår ungdoms dar. Men ge mig och mina jämnåriga kamrater rejäl militär utrustning och några veckors träning så ska vi nog kunna rensa lämpligt utvalt utanförskapsområde från bus. Som Johan Westerholm beskrev tipset han fick från en person i Libanon. Ni får gå från hus till hus, börja uppifrån och rensa. Omringar man området först så ingen kan smita så hittar man alla. Att känna igen ett bus är lätt, man, ålder från 10 år och upp till 40, vid tveksamhet ta även de som ser äldre ut. Därefter internering och identifiering. De som begått någon form av brott skickar vi till deras hemländer. Resten får flytta tillbaka, troligen efter viss uppsnyggning av området. Hur svårt kan det va?

  Gillad av 9 personer

  • Rune skriver:

   Ja, det borde vara ganska lätt att genomföra. Om man skapar ett slags hemvärn med vapen och utrustning som kan genomföra sådana operationer.

   Gilla

   • svenge skriver:

    Lätt och lätt? Betänk att nu börjar kvinnor ta platser i krigsmakten (läs försvaret) Dessa torde dock vara lika oskyldiga till vänsterfeminismen som alla vi andra. Kanske kan de stå för en underliggande ideologi för att tränga ut alla medlöpare till invasionen från MENA. Räkna dock med att vi fattiga snälla o-verbala repgubbar inte gärna blir våldsamma ens mot supergudinnorna från yttre världen. Här får vi skärpa våra ord.

    Betänk också att yttervänstern aldrig blir besegrad. De bara byter rubrik på sina attacker mot motståndarens högerpopulistiska, kapitalistiska, fascistiska, miljöidiotier. Ge noga akt på nya litanior när det är slut på CO 2 agitationen. Plasten i haven står först i tur. Se till att det inte hamnar i knäet på Schyman eller Levin,

    Gillad av 1 person

   • nn skriver:

    Förmodligen blir det mycket effektivare att hyra in sådana uppbåd utifrån – t.ex. från andra sidan Östersjön.

    Gilla

   • uppstigersolen skriver:

    Jag ville inte vara hur taskig som helst . Men visst, de flesta av dessa kvinnor och småbarn som blir kvar kanske drar helt frivilligt. För givetvis är mitt krav på självförsörjning infört.

    Gillad av 1 person

 11. Androgyn förvirring skriver:

  Implicit i kvinnokampen har legat att världen blir så mycket bättre om kvinnorna får ett större inflytande.
  Nu radar svaren upp sig. Det var inte det ena eller andra som gällde. Utan manlig – och – och – och – kvinnlig förmåga – i symbios med varandra.

  Kvinnligt och manligt är resultatet av en evolutionär process där de biologiska rollerna till det mer nära livet skilt sig åt. Urvalstrycket för könen har sett olika ut. Och lett fram till könsskillnader. Likt de vi ser rakt igenom hela djurriket

  Även om kulturen kunnat modifiera rollerna finns det likväl en emotionell kärnan kvar. Skillnaderna återspeglar sig extra tydligt i vårt fängelseklientel och inom all brottsstatistik. Män som utåtagerande och mer risktagande. Kvinnor som mer försiktiga och lyhörda. Mer vända inåt mot det sociala spelet och dess stödjande funktioner.

  Vi ser rentav dessa skillnader speglade som olikartad kroppskonstitution. Men här vill vissa feminister sätta en ögonbindel på oss. Rentav en mental tvångströja.
  Vi får inte se det vi ser. Friheten till egna och andras tvångstankar kräver mentala konstruktioner. Så långt har det gått.

  Männens tystnad beror inte alls på att de inte tänker och ser. Tvärtom. De låter bara kvinnorna hållas. Och går undan. De vill inte ta strid mot kvinnor. De har mentalt i sig att skydda dem. Kvinnor och barn först. På land möts därför kvinnor av den stora tystnaden. Man låter kvinnor vara. Det blir lugnast så…

  Förresten! När jag inte kan se skillnad på en man och kvinna blir jag själv smått blockerad. Utpräglat androgyna egenskaper gör mig enbart förvirrad.
  Mitt ställningstagande till den andre blir liksom hängande i luften. Jag hör knappt vad de säger. Något enbart hos mig – eller kanske något mer arkaiskt ..?

  Gillad av 10 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”Utan manlig – och – och – och – kvinnlig förmåga – i symbios med varandra.”

   Kvinnorna har antagligen haft oändligt mycket mer att säga till om, än vad som framgår av den offentliga historieskrivningen. De flesta manliga härskare/beslutsfattare har nog påverkats väldigt mycket av vad deras fruar har på agendan.

   Se hur det gick för Johannes Döparen (värt en tanke så här i midsommartider). 😉

   Gillad av 2 personer

   • Jan Bengtsson skriver:

    Du borde nog lagt till älskarinnor…
    De har inte varit utan makt!

    Madame Pompadour,
    efter oss Syndafloden!

    Gilla

 12. Jaxel skriver:

  Krönikan tar upp den mycket intressanta frågan om varför den moderne (svenske) mannen gör så lite motstånd mot det feministiska perspektivet.

  Som bekant från en del andra kulturer är det inte ovanligt att mannen använder våld och inte minst hotet om våld för att kontrollera kvinnan. Vad som glöms (snarast tabu) i debatten är att även kvinnan har ett behov av att kontrollera mannen. Från ett evolutionärt perspektiv skulle man rent av kunna argumentera för att kvinnas behov är starkare, men låt oss nöja oss med att kvinnan har samma behov av kontroll som mannen.

  Hur gör då kvinnan för att kontrollera mannen? Kvinnan använder förstås sin verbala förmåga och sin emotionella intelligens, vilka ofta överträffar mannens.

  Jag såg för mycket länge sedan en debatt från ett amerikanskt universitet. (Tror debatten ägde rum på 1960-talet.) Som framträdande representant för männen minns jag Norman Mailer. Denne menade att det får konsekvenser om mannen helt avsagt sig våldet som vapen i konflikter med kvinnan, om kvinnan inte ens uppfattar ett potentiellt hot om våld. Kvinnan med sin överlägsna verbala och emotionella förmåga kommer då att alltid dra det längsta strået.

  Kanske ligger det något i det. Fast i Sverige av idag skulle väl ett sådant påstående närmast vara en hädelse.

  Både det manliga och det kvinnliga perspektivet behövs för ett gott, tryggt och stabilt samhälle. Det är onekligen ett bekymmer att den svenske mannen av idag, bildligt talat, lagt sig platt

  Gillad av 7 personer

 13. Petrus skriver:

  Feminism som huvudförklaring till den stora invandringen de senaste 35 åren är väl att ta i. Grunden har väl varit vem som kontrollerat massmedierna och risken för att få sparken om man kritiserat invandringen.

  Men det är ju klart, i viss mån kan väl kvinnligt beteende bidra. Speciellt i ett skarpt läge där det är fråga om några få procent för att få majoritet i Sveriges riksdag. Nu lär ju det sistnämnda inte bli något problem eftersom SD inte ensamt kommer att kunna täcka upp en tillräckligt stor andel av väljarsegmenten. Utpräglade höginkomsttagare ogillar att SD röstade mot Alliansregeringens förslag till sänkt skatt för höginkomsttagare. (Rätt få höginkomsttagare röstar iofs invandringskritiskt, men denna grupp finns ändå.) Sedan har vi de som står till vänster p g a att de är låginkomsttagare eller bidragsberoende. Här har i och för sig SD en hel del väljare. Många inser att mer importerad okvalificerad arbetskraft och fler bidragstagare innebär att samma kaka måste delas av fler. Men för en del överväger kanske risken att SD gör som med vinster i välfärden och frångår sin tidigare ståndpunkt. Det kan fälla avgörandet för t ex en långtidsarbetslös 55-åring som inte vill ta några risker att bli av med arbetslöshetsunderstödet (moderaterna vill klippa aktivitetsstödet efter ett par år och skicka folk till Socialen i stället). I Italien har det blivit maktskifte eftersom man täckt upp en större del av höger-/vänsterskalan genom att ha 2 invandringskritiska partier.

  Gillad av 1 person

  • Jan Bengtsson skriver:

   När Du tvingas till socialen,
   då får Du först avyttra Din fasta egendom,
   leva upp besparingarna, innan Du får hjälp!

   Det visar väl tydligt på Moderaternas ”fiiina” MÄNNISKOSYN?
   Jämfört med SD…

   Var människoföraktet finns är väl rätt uppenbart…

   Gilla

   • Petrus skriver:

    Svar till Jan Bengtsson:

    Du pekar här på en ganska viktig skrämselfaktor som sossarna kan använda (även om det var just sossarna i Tyskland som för runt 15 år sedan ersatte arbetslöshetsersättningen till långtidsarbetslösa med någon slags socialbidrag). SD har så pass många gånger sagt att de vill samarbeta med moderaterna att det blir svårt för SD att eliminera riskkänslan bland långtidsarbetslösa. Och notera alltså att det finns en hel del långtidsarbetslösa i övre medelåldern som har en del tillgångar, eller förmodas ärva tillgångar, och som får leva upp dem om moderaternas linje segrar. Och det finns ju risk för det eftersom eftersom t o m sossarna i Tyskland genomdrivit en sådan politik. Så jag kan faktiskt tänka mig att det finns en del långtidsarbetslösa människor som tycker att mer socialism kan innebära problem faktiskt t o m kan rösta på Vänsterpartiet för att minska risken att tvingas göra sig av med sina tillgångar.

    Därför hade det varit så bra om SD i sitt valutskick hade kunnat skicka med valsedlar även för ett slags vänsteralternativ (mot att skära i arbetslöshetsunderstödet och mot vinster i välfärden t ex) plus en tunn folder som förklarade skillnaden mot SD. Om man såg att det inte gick att snabbt få över 4 % till det här vänsteralternativet och sedan kunde börja tugga i sig sosse-röster så skulle man kunna dra tillbaka det här oreggade partiet typ 2 veckor innan valet. Tjata på Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson om det här!

    Gilla

 14. O.T. skriver:

  Time magazine har tvingats korrigera artikeln kopplad till det ikoniska omslaget med Donald Trump och en liten gråtande flicka från Honduras. Flickan och hennes mamma separerades aldrig, skriver Breitbart.

  Times omslagsbild har använts för att samla in 18 miljoner dollar, eller drygt 150 miljoner kronor, genom crowdfunding på Facebook.

  Enligt Fox Business, som ser med bestörtning på den falska nyheten, ska media de senaste veckorna även ha publicerat bilder på inlåsta invandrarbarn för att kritisera Trump, trots att bilderna tagits när förre presidenten Barack Obama styrde USA.

  Ännu ett flagrant fall där msm sprider rena lögner i ett politiskt syfte.

  Gillad av 6 personer

 15. Lars skriver:

  Marxism, kulturmarxism bakom vad vi ser? Jag har svårt se att det tidiga 1900-talets suffragetter var inspirerade av Marx eller att t.ex. rösträtt för kvinnor var en följd av Marx inflytande. Inte heller inser jag att liberaler med feministisk attityd och inställning skulle vara Marx inspirerade.

  Onekligen fanns en viss form av offentligt deklarerad feminism i Sovjet unionen, men praktiken var inte fullödig.

  Frankfurterskolan har väl haft visst inflytande på den sk intellektuella debatten, men har den haft ett realt inflytande på kvinnofrigörelsen som trots allt är ett faktum? En massa pladder utan substans vill jag nog hävda och för fyrtio år sedan.

  Jag tror dock att Sandelin har en mycket väsentlig poäng i vad han skriver. Jag ser samma mönster att kvinnor söker sig till omvårdande yrken och att familjen har större betydelse eller rättare att de fokuserar mer på den än män och jag misstänker biologiska skillnader som man faktiskt gör våld på med den retorik feminismen för fram. Ju upplever att kvinnorörelsen kört fast i västvärlden, där kvinnofrigörelsen trots allt är störst. Idag, om man ser på skillnaden i sjuktal mellan män och kvinnor, så misstänker jag att svårigheten att kombinera omsorg om familjen med arbete är ett stort problem och det finns knappast annan lösning än att minska arbetstiden och acceptera att yrkeskarriären (för den mindre grupp som kan tala om karriär) faktiskt begränsas av det.

  Jag vill påpeka att jag är helt för jämlikhet och kvinnors egenkontroll och egenmakt.

  Gilla

  • Lars-Olof Svensson skriver:

   Words words words….ta bort pengarna från postmodernisterna och problemet är borta. För de kan inte skapa något själva utan kan bara parasitera.

   Gilla

 16. Jari Norvanto skriver:

  Wiki om Aristofanes komedi ‘Lysistrate’ som jag kom att tänka på:

  ”Aristofanes framställer kvinnorna som skälmska njutningssökare och som irrationella varelser som behöver skyddas både från sig själva och från andra. Lysistrate är undantaget, en enastående undantagskvinna. Pjäsen försöker inte heller framställa världsfred som något mål; Lysistrate grälar på sändebuden från Aten och Sparta för att de ingått allianser med barbarer.”

  Aristofanes lär ha myntat ordspråket som säger att den som inte intresserar sig för politik, riskerar att låta sig styras av idioter.

  Gillad av 1 person

  • Jari Norvanto skriver:

   Thatcher hade mer stake än de flesta, oavsett könstillhörighet. Den lättviktige Frigolit tål ingen som helst jämförelse. Men att han alls tillåts hållas, är väl ett bevis om något hur destruktiv rådande PK-värdegrund är och att man inte kan ta regeringen på allvar.

   Gillad av 3 personer

   • cmmk10 skriver:

    En sådan som Fridolin hade aldrig hamnat i någon slags maktposition om hen inte hade fjollat sig och valt feministspåret. Som ”man” hade han förblivit osynlig.

    Hen är vad som kallas en ”nyttig idiot”!

    ———-
    “An appeaser is one who feeds a crocodile—hoping it will eat him last.”
    Sir Winston Churchill, Reader’s Digest, December 1954.

    (Ngt. omformulerat jmf. med ursprungstalet?)

    Gilla

  • Lars skriver:

   Känns för mig som att kvinnorna (någon form av kollektiv lösning) måste ta greppet om de egna problemen och ansvar för att föreslå lösningar eller åtminstone problematisera vad det är idag att vara kvinna och man. Inte går det att föra krig mot män som kollektiv och skylla allt på patriarkatet om man vill ha någon form av förändring av vad det nu vara månde. Personligen är jag less på de sk feministerna. Jag upplevde frigörelsen var mycket stor för fyrtio år sedan och idag är den ännu större vill jag tro. Jag misstänker att förändringsbehov även gäller kvinnokultur och kvinnoidentitet, de är inte enbart offer för det patriarkala samhället.

   Gilla

 17. lookslikeanangel skriver:

  Dagispedagogik – bäst på dagis!

  Problemet, som jag ser det, är att man försöker tillämpa
  något slags “dagistänk” på vuxensamhället. Roande, om det inte
  vore så verkningslöst eller så destruktivt. Det är som om “förskolepedagogik”
  skulle styra och ställa i hela samhället. Ekonomi, lag och ordning, migration
  – ja allt.

  Och feminismen verkar ha fastnat i någon slags barnslig “trotsålder” där man
  leker och klär ut sig. Synd!

  Kul och högt i tak är det i alla fall om……

  hen är tax (och då behöver hen ingen cykel).

  Gilla

 18. Jan Andersson skriver:

  Kvinnor vill, men kan inte.

  Män som är rädda för ”robotisering” och ”artificiell intelligens” demonstrerar tydligt att de är rädda för naturlig intelligens också. Kallades förr för sunt förnuft.

  Jag tycket att männens feminisering är ett mycket större problem än kvinnornas maskulinisering, som nollställs varje gång den har demonstrerats.

  Gilla

 19. Ingvor Sabina Le John skriver:

  Hej killar, jag läser just nu en bok om medeltida kvinnor som ledare, konstnärer och soldater av Stefan Högberg. Han skriver om samma ”krig” då som nu mellan kvinnor och män i vardagen. En medeltida vits är mannen som letar uppströms efter sin hustru som drunknat i floden. På frågan varför han letar uppströms svarar han att hon i livet gjorde allt rakt emot hans vilja och säkert nu med. Min åsikt är de tre abrahamitiska religionerna förstärkte den naturliga könskampen som alltid funnits. De fyra avsnitten om kvinnans utveckling genom historien från BBC för några år sedan får mig att utbrista: Bort med tilldelade könsroller! Låt individen välja den roll som passar!
  Min mor som arbetade med manliga alkoholister sa alltid” där har du de mjuka männen som dukat under!” Det finns hårda och mjuka individer inom båda könen och dra parallell mellan högt antal kvinnor i svensk politik och massinvandringens baksidor i svensk politik är billigt!

  Gilla

 20. Cissi skriver:

  Jag är kvinna, välutbildad och 43 år.
  Jag har aldrig varit direkt PK utan lärt mig uttrycket ”know ur audiens ”.
  Stora frågan för mig som bara signerar din krönika är-vad fan skall jag som kvinna göra som har ett mer ”förnuftigt och ödmjukt” synsätt göra. Dessa kvinnor förstör både också för kvinnor som inte vill vara delaktig i deras budskap eller kategori.
  Vi har samma trista ingångsläge som ni män har, vi Örby quisslingar!

  PS jag hoppas,tyvärr , från mitt hjärta att det blir krig för detta samhälle dom skapat är dömt till undergång!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.