Contortan och multikulturalismen

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Låt mig presentera ett mysterium som jag tror mig ha upptäckt. Politiskt korrekta människor har, om jag inte missuppfattat saken, motsatta grunduppfattningar om naturen och kulturen. Naturen måste skyddas från främmande störningar. Kulturen, å andra sidan, berikas av det främmande.

Jag hörde nyligen ett engagerat inslag om contortan i radioprogrammet Vetandets Värld. Contortan är en amerikansk tall som växer mycket fortare än motsvarande svenska arter. För femtio år sedan började svenska skogsbolag på sina marker plantera den amerikanska varianten, som numera, fick jag lära mig, täcker en sammanlagd yta så stor som Vänerns.

Det tyckte jag spontant lät bra, men en intervjuad skogsvetare förklarade att det tvärtom i många stycken var dåligt. Det är stora problem med contortan. Den växer så hög att den lättare än svenska tallar kan fällas i stormar. Men det är inte det värsta. Det värsta är att den kan släppa sina frön i vinden och på så vis sprida sig och kolonisera den svenska växtvärlden. Dessutom släpper den så mycket barr, om jag förstod rätt, att den hotar någon sorts svenska markboende kryp. Jag anade att contortan är en sorts växtrikets mördarsnigel, alltså den spanska kannibalsnigel som enligt Wikipedia ”uppträder invasivt [och] blivit till ett gissel för odlare och i trädgårdar”, eller kanske mårdhund, enligt Wikipedia ”en potentiellt skadlig invasiv art”.

Skogsvetaren förklarade med avsevärd tillfredsställelse att det numera nog inte hade gått att liksom för femtio år sedan plantera contortor hej vilt. Han hänvisade till betydelsefulla internationella miljöavtal enligt vilka nationer är skyldiga att värna sina lokala biotoper från främmande kränkningar. Därför, menade han, var det osannolikt att skogsbolagen idag fått myndigheternas tillstånd att plantera contorta. För övrigt ifrågasatte han rent generellt markägares rätt att själva bestämma vad de skulle plantera.

Nu påstår jag utan vetenskapliga bevis att folk som har den sortens åsikter om naturen brukar vända på kuttingen när det gäller kulturen. Inplantering av contortan är fel, men inplantering av folk från Mellanöstern och Nordafrika är rätt. Sådana personers närvaro i Sverige är på det hela taget uteslutande gynnsam för den härvarande kulturen. De bidrar med arbetskraft som Sverige behöver och skapar därmed välgörande skatteintäkter för staten. De tillför också kulturell nytta genom sitt nydanande och förädlande inflytande på den ursprungligen tämligen torftiga inhemska kulturen.

I min skalle – i den mån jag har rätt i att politiskt korrekta personer hyser ungefär sådana åsikter – ser detta ut som en motsägelse. Varför så i grunden väsensskilda attityder till värnandet av naturen respektive kulturen? Låt mig presentera några alternativa förklaringar som jag kan komma på:

 1. Dessa människor är precis så korkade som det verkar.
 2. De är fulla av oppositionslust och strävar efter att på varje punkt tänka och göra annorlunda än vad folk tidigare gjorde.
 3. Deras strävan är att ge mer makt åt staten och politikerväldet. De intar därför i varje fråga den ståndpunkt som leder till största möjliga statsingrepp.

Det finns säkert andra och bättre förklaringar (om vi nu antar att fenomenet existerar och tarvar en förklaring). Gör gärna världen lite klokare genom att publicera andra tolkningar som kommentar till den här krönikan!

18 reaktioner på ”Contortan och multikulturalismen

 1. resolut skriver:

  En ytterligare förklaring kan vara att det uppkommer många problem som på kort sikt skapar arbetstillfällen för dem som arbetar inom välfärdsindustrin. Tillsammans med förklaring nr 1 blir detta en kraftfull kombination för dem som saknar relevant kunskap i historia och som därför inte förmår att se längre fram i tiden än näsan räcker och som inte heller förstår att värna att barnbarnen också får leva i en liberal demokrati.

  Liked by 2 people

 2. Andreas Johansson skriver:

  Varför är det en motsägelse? Kulturer är inte ekosystem, så varför ska samma principer gälla för bägge?

  Därmed inte sagt att den politiskt korrekta inställningen i någondera frågan är rätt eller fel. Jag undrar bara varför ens inställning i den ena borde bestämma ens inställning i den andra.

  Gilla

 3. Aha skriver:

  Det verkar som vi i Sverige, och kanske i andra länder också, har en tendens att gå i flock. I grunden kanske en god egenskap som då och då går (rejält t.o.m) fel. PK-ismen utgör därvid ett praktexempel. Vissa människor går lättare i flock än andra och här återfinner vi alltså PK-isterna.

  Liked by 1 person

 4. Patrik N skriver:

  4. De vill ta makten och kapitalet från de som har eller åtminstone se till att de förlorar den och den nu bästa vägen är att rasera och förstöra allt vi byggt upp.

  Gilla

 5. Lennart Bengtsson skriver:

  Varken naturen eller kulturen kan skyddas utan är ständigt utsatt för förändring. Ibland är dessa ändringar invasiva som nya växter eller ogräs( med fördelar såväl som nackdelar) och ibland är det interna dvs de händer som en följd av komplexa dynamiska processer inte minst i fauna och flora. Lämmelår inträffar slumpvis och drivs av naturliga processer, samma sak gäller sillfångst och torskfisket. Oftast föredras en extern förklaring genom att en sådan förefaller skenbart enklare inte minst för den politiska människan , som att växthusgaserna är helt bestämmande för väder och klimat men i själva verket dominerar de interna processerna i klimatsystemet nästan fullständigt.

  Liked by 1 person

 6. Sixten Johansson skriver:

  Alternativen 1 och 3 är givna kryssfavoriter och som kompletterande 4:e förklaring skulle jag säga att de biologiska exemplen grundar sig på vetenskapligt och rationellt tänkande, medan mångkultur-vurmandet grundar sig på anpasslighet.

  Exempelvis regleringen av skogsskötseln är full av misstag och myndighetsövergrepp, men den är ändå i längden mottaglig för resultaten av rationellt tänkande och faktisk erfarenhet och testning.

  Patrik har ofta talat om det välfärdsindustriella komplexet och ju mer jag har funderat, ju mer förklaringsvärde ser jag i begreppet, i all synnerhet om man utvidgar det till att omfatta mycket mer än ekonomin, alltså även idéerna, normerna, relationerna, psykologin, politiken osv. Välfärdsindustrin är ett system, som kan liknas vid en levande organism. Den suger in näring och nya individer, reproducerar sig, hjärntvättar larverna, försvarar sig mot inre upplösning, hittar nya nischer, expanderar och exporterar sig. Dess drottningar behöver inte vara karismatiska ledare, de är själva fångar i systemet. Även irrationella beteenden tolkas som helt rimliga precis som vittnespsykologin beskriver. Här ryms dagens sociala och politiska utopism, infantilisering, feminisering, all denna individuella och kollektiva naivitet och dumhet som hand i handske.

  Liked by 1 person

 7. Peter Olofsson skriver:

  En gammal ekonomiprofessor sa på 90-talet något i stil med att ” Om fler än 50% är bidragsberoende, blir blockpolitiken ett självspelande piano.”. Om man är lite konspiratoriskt lagd skulle man kunna tro att det är politikernas mål.

  Gilla

 8. Erlandsson MA skriver:

  Den historiskt sett mest invasiva folk ær de som ær fødda inom nutidens Europa. Det syns bæst i dagens Canada och USA.

  Gilla

 9. Anders Lindfors skriver:

  Det Patrik Engellau funderar över tror jag kan förklaras på följande sätt. En viss kategori människor är livrädda för olika former av teknologiska ingrepp i naturen (vare sig det gäller prospektering, genmodifierade grödor osv) då de uppfattar detta som att någon kommer att tjäna på det, dvs den gamla vanliga kapitalist/entreprenörs- och utvecklingsaversionen. Det faktum att samma kategori tvärtom oftast är positivt inställd till mångkultur och invandring beror på att de kategorier man har i åtanke i allmänhet utgör svaga grupper. Utgångspunkten är att dessa då blir beroende av offentliga välfärdsinrättningar, dvs ånyo den välfärdsindustriella egennyttan.

  Kategorin förespråkar exempelvis inte kraftigt sänkta skatter eller andra kommersiellt motiverade åtgärder för att på så sätt locka entreprenörer från hela jordklotet och skapa mångfald och dynamik genom denna strategi..

  Jag är till exempel inte säker på att man skulle vara så positivt inställd till en mångfaldspolitik där svenska staten sålde ut statlig mark till utländska nybyggare med kapital i likhet med tiden när USA sålde/gav mark till nybyggare.

  Liked by 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   Ja, man måste skilja mellan rationell och emotionell miljösyn och -politik. Det förstnämnda är grundat på kunskaper i biologi och/eller ekonomi, som i och för sig ibland kan leda till felavvägda åtgärder.
   Men infantil emotionalitet i förening med okunskap i biologi leder till miljöfjolleri. Naturen ses som god och hel och alla ”ingrepp” som människan gör blir våldtäkter på det jungfruliga. Ju mindre kontakt med den bistra verkligheten man har, ju lättare blir det att börja tycka att alla djur ska ha rösträtt, för vi är ju också djur och de ser ju så gulliga ut. Naturfjolleriet kombineras med motsvarande tänkesätt om den gode, ädle vilden, som den vite mannen alltid förbryter sig mot.
   Anders har en poäng i detta med svaghet. Invandrare i Sverige förknippades tidigt med låg status. Från 70/80-talet minns jag att även språk som franska och spanska direkt tappade i status t ex i skolorna när de talades av invandrare. Tycka synd om-, tala väl om-, i tysthet förakta- var de vanligaste attityderna bland skol- och mediafolk. Än i dag är inkvoterandet av krulliga / skäggiga / bruna / insvepta ädla pk-vildar bara ett alibi, tecknet på den egna Toleransen / Öppenheten.
   Inkvoterade ädla MENA-vildar kommer att förbli språkligt, socialt och utbildningsmässigt svaga i de privilegierades ögon och är därför inget hot mot dem på arbetsplatserna eller i de etniskt rensade fina villakvarteren och fegt inhägnade reservaten.

   Gilla

 10. Ingrid Clenman skriver:

  Nä-ä Patrik, nu är du allt ute och cyklar :-)) Jag hänvisar till kommentar från Andreas Johansson och Rosenhane ovan.

  Gilla

 11. Henric Ankarcrona skriver:

  En härlig metafor; en möjlig fjärde förklaring kunde vara att de som har PK i pannan vill tillhöra Gutmenschen dvs de som vill andra väl, ge sig själva en helgongloria, bortser från alla komplexa frågeställningar och långsiktiga effekter och, framför allt, gillar att andra betalar.
  Henric Ankarcrona

  Gilla

 12. rickarddahlin skriver:

  ”Har du ett lag i elitserien och fyller det laget med spelare från allsvenskan, har du snart också ett lag som spelar i allsvenska”.

  Den kulturella påverkan denna invandringspolitik kommer att ha – och har i skrivande stund – kan inte lyftas på grundval av ”allas lika värde” vilket är synonymt med att alla som behagar komma hit ska få ta del av vårt välfärdssystem. Att vi sedan inte alls kan sia om framtiden då denna välfärd inte är genetisk nedärvd är en annan femma som helst lämnas därhän då detta scenario om ett haveri för Sverige inte ter sig så lustigt att diskutera.

  Gilla

 13. Kristian skriver:

  Problemet är att de politiskt korrekta
  a) ser att det blir problem om man tar in ”störningar”
  men
  b) tror att alla i hela världen innerst inne är svenskar och vill leva i ett slags Bamse-paradis där alla är snälla. Alltså existerar inga störningar oavsett varifrån folk kommer, eller hur många de är.

  Som Paulina Neuding påpekade i ett Axxess-seminarium: man kan inte förutsätta att de som tar sig till Sverige gör det för att de tycker om ett öppet, sekulärt samhälle med rättigheter för kvinnor, HBTQ, osv.

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.