Nästa steg

Patrik Engellau

Den 31 maj 2014 publicerade Dagens Nyheter en artikel som ska ha varit baserad på en studie av revisionsbolaget PWC där det förklarades att Sandvikens kommun tjänade mer än en halv miljard kronor på migrationen det undersökta året 2012. Det blev ganska snart uppenbart, bland annat genom Tino Sanandajis undersökningar, att detta var fejk news. Migration var inte alls någon god affär för Sandvikens kommun.

Fyra år senare, den 10 juni 2018, gör Dagens Nyheter en mea culpa över fem sidor. Rakt och hederligt förklarar tidningen att den hade fel för fyra år sedan. Den ansvarige journalisten Caspar Opitz gör ett korrekt men i sammanhanget sensationellt uttalande:

I dag har invandring seglat upp som den dominerande frågan i debatten, som också är väldigt polariserad. Tidsandan formar hur vi journalister jobbar.

Det är sensationellt inte bara för att en medarbetare inom en av PK-ismens högborgar, Dagens Nyheter, erkänner att tidningens hittillsvarande inställning numera är överspelad, vilket vi redan visste. Ännu mer anmärkningsvärt är bekännelsen att det är tidsandan som formar journalisternas verksamhet. Journalister är alltså vändkappor. Vad med alla uttalanden om Sanningssökande och Journalistisk integritet?

Likafullt är det hedervärt av Dagens Nyheter att erkänna att tidningen inte drivs av långsiktiga ambitioner att förstå de samhälleliga skeendena utan av trendernas tillfälliga vindkantringar.

Låt mig beskriva några av de nya insikter eller stämningar som står på kö för att göra entré på samhällsscenen och som Dagens Nyheter och andra etablerade media så småningom kommer att artikulera.

Den första stämningen som infunnit sig efter den chockerande insikten att migrationen inte är lönsam för Sverige är uppfattningen att migrationen är bra även om den inte är lönsam eftersom omtanken om utsatta människor trots allt har ett egenvärde. Den tesen är PK-isternas intellektuella reträttposition. Jag tror inte att den kommer att hålla så länge eftersom det alltmer visar sig att de påstått utsatta människorna i själva verket är mindre utsatta än vad politiker och media försökt intala oss.

Nästa stämningsvåg – och den kommer troligen att bli stark och dessutom rätt ilsken – följer när alltfler börjar göra klart för sig att Sverige inte ens börjat vidta politiska åtgärder för att börja skapa ”ordning och reda” inom migrationspolitiken. De påstådda åtgärderna – stängda gränser, Europas miniminivå och så vidare – är bara het luft och i bästa fall lite kosmetik. De faktiskt minskande volymerna sedan toppåret 2015 beror inte på svenska åtgärder utan på det mutade Turkiet, på det alltmer desperata Italien och dess kustbevakning samt på det beslutsamma Ungern.

Först vid ytterligare nästa stämningsnivå börjar det hända något i verkligheten. Det blir när faktiska åtgärder börjar vidtas. Än så länge har vi knappt ens vågat tala om sådant. Se vad som hände när socialdemokraterna presenterade sitt tämligen innehållslösa så kallade 14-punktsprogram. Det höll på att leda till att partiet rämnade. Stefan Löfven har nu fullt sjå med att både försvara och förkasta aktstycket.

Själv tror jag att det enklaste – vilket jag tjatat om i flera år – vore att stoppa all asylinvandring för att få rådrum att tänka ut en ny och hållbar migrations- och assimilationspolitik. Det är mycket större och svårare än de flesta besvärat sig med att försöka förstå. Vad med dem som hellre lever på bidrag än på enkla jobb? Bör staten sänka eller dra in bidragen för en viss grupp människor, nämligen migranter men inte för svenskar? Är vi redo att bita i det sura äpplet och upphäva mångkulturpolitiken? Min portugisiskafröken tar sig för pannan när jag för tionde gången förklarar för henne att det svenska sättet att försöka integrera immigranter är att tvinga dem att lära sig sitt hemspråk och att försörja etniska organisationer som vill värna, bevara och stärka hemlandets kultur för att migranterna ska slippa känna sig som svenskar.

Någon gång i en avlägsen framtid kanske vi når den grad av mognad att vi inser att migrationsproblemen inte är svårigheternas grundbult utan bara ett nog så allvarligt symtom på den bakomliggande sjukan, nämligen att politikerväldet och det välfärdsindustriella komplexet driver sin egen agenda som går ut på att pungslå den nettoskattebetalande medelklassen för att få resurser till sin egen försörjning och till underhållet av makthavarnas klienter varigenom de menar sig ge uttryck för den solidaritet med de svaga och omtanke om de eftersatta som är systemets hela raison d´etre.

53 reaktioner på ”Nästa steg

 1. Björn G skriver:

  Då, år 1975 när FNL:s återkommande demonstrationståg slutligen upplöstes, marscherade hälften av demonstranterna in i biståndsbranschen medan den andra hälften intog mediebranschen. Och där blev de kvar!
  De flesta av deras högt betalda tjänster har sedan gått i arv inom ‘familjen’ eller övertagits av deras avkommor.

  Hade vi istället haft en frisk och granskande journalistkår så hade förfallet inom myndigheter och förvaltningar aldrig kunnat ske.
  Korrupta politikers destruktiva visioner om att “avskaffa Sverige”, hade aldrig kunnat verkställas.
  Massmigrationen från Mellanöstern och Afrika, hade aldrig blivit verklighet.
  Islamiseringen och terrorn, hade aldrig kunnat genomföras.
  Det Svenska folket hade aldrig så skamlöst blivit förda bakom ljuset, för lögnerna hade tidigt avslöjats. Och välfärdsstaten Sverige, hade därmed kunnat fortleva.

  Sveriges journalistkår liknar en destruktiv politisk sekt. En genomkorrumperad, ideologiskt extrem och folkföraktande sekt, som målmedvetet föser politikerna framför sig mot avgrunden.

  Under den kommande valperioden kommer ansvar att utkrävas och verkställas – för verkligheten vinner alltid i längden.

  Gillad av 21 personer

   • Björn skriver:

    Ja, det är helt uppenbart så, att Sveriges politiker har tappat allt sans och vett under stressen att vara journalistsekten till lags! Minsta antydan till ansvarsfull politik, har ju omedelbart lett till anklagelser och uthängningar på pressens ledarsidor, och till påtvingade ”utfrågningar”(offentliga avrättningar!) i TV:s alla studior! Och alltid, utan undantag, med sekttrogna s.k experter som ”sakkunniga” och med noga utvald och sammansatt ”publik”! Detta maktförhållande måste brytas om vi ska kunna ha handlingskraftiga ärliga politiker som vågar stå upp och verka för Sverige och SVENSKARNAS bästa!

    Gillad av 2 personer

   • Richard skriver:

    Nja, det finns fler kandidater. T.ex. bär vissa politiker, som Reinfeldt, väldigt stort ansvar. Även medias ägare (som Bonnier) och de globalistiska oligarkerna som utövat mycket makt i skeendet har stor skuld. Men sen ska givetvis även många med mindre skuld också straffas (givetvis inte lika hårt som storskurkarna) androm till varnagel.

    Gillad av 2 personer

  • KA skriver:

   SD får 28,5 procent i Yougovs junimätning. Resultatet i mätningen publicerades på onsdagskvällen av Metro. När jag idag googlade för att hitta vilka som skrivit om mätningen hittade jag bara det som kallas alternativ media. Jag saknade alla stora medier!
   http://mobil.thoralf.bloggplatsen.se/2018/06/21/11542354-28-5-procent/

   De s k borgerliga partierna strider med all rätt mot allt vad nya skattepålagor och höjning av befintliga skatter i alla sammanhang och av alla de slag.
   Men när det kommer till den mest horribla och skamligaste skatten alla kategorier, den nu beslutade tvångsbeskattningen av statlig vänsterpropaganda via 8-miljarderskolossen SVT/SR/UR, höjs inte en röst eller kröks inte ett finger till protest från det hållet. Tvärtom ger man samfällt sitt aktiva stöd!

   Är inte detta höjden av paradox och hyckleri och det mest ultimata beviset på att vi bara har ett riktigt oppositionsparti mot den 7-faldiga socialistliberala sörjan i vårt land.

   Gilla

 2. Lars skriver:

  Patrik, det välfärdsindustriella är på en alldeles för hög aggregeringsnivå och för vittomfattande för att kunna sättas ihop med det förmenta ”politikerväldet” som även det är en aggregering av kommunal och riksdagsnivå tvärs över alla partier.

  Vilka delar är det du avser stödjer och har en egen agenda som påverkar politiken i så hög grad att man bortser från svenska behov? Röda Korset, Sida, svenska kyrkan, pingströrelsen förstår jag det som? Knappast sjukvård, pensionssystem, polis, brandkår, vägverket, banverket osv.

  Avser den koppling du för fram hela det politiska spektrum och alla olika utskott inom riskdag och kommunerna med dvs anser du dessa vara styrda av detta välfärdsindustriella komplex?

  Även om välfärdsfrågor skulle ligga mitt i den ideologis som är gemensam för detta komplex och politikerna, varför skulle de offra Sverige? Ekonomiskt för den enskilde beslutsfattarens egna plånbok så är det inte intäkter som står i relation till de kanske 200 miljarder om året invandringen kostar Sverige? Det skapas inte miljonärer inom välfärdssystemen.

  Gilla

  • Erik2 skriver:

   Det skapas massor av miljonärer. Advokater, jurister, diverse asylbaroner. Alla med nära band till politikerna. Det är ett enormt bedrägeri som pågår. Med dina och mina pengar. Med våra liv, som tas ifrån oss.

   Gillad av 7 personer

  • Lars skriver:

   Det begriper jag väl att det finns personer som tjänar en miljon eller två t.ex. de som får köpa vårdcentraler av kommunen eller skapar skolor utan seriöst intresse och naturligtvis advokater etc. men det rör sig ju inte som i det militärindustriella komplexet i USA om företag i symbios med militären som skapar mångmiljardprojekt för exempelvis hangarfartyg, stridsflyg, stridsvagnar, bomber etc.

   Jag är endast ute efter en precision av begreppet Välfärdsindustriellt komplex, eftersom det spänner över stora områden och innehåller en hel del verksamhet som de flesta anser nyttiga som skolor, sjukvård, äldreomsorg, pensioner mm.

   Jag efterlyser en operationalisering och analys av vad som ingår i detta välfärdsindustriella komplex. Att Sverige har utbyggda välfärdssystem är ingen nyhet och inte är det särskilt uppseendeväckande om olika organisationer som exempelvis sjukvården ser till sina intressen, så är det alltid, så på vilket sätt avseende vilka organisationer anser Patrik att det finns en ohelig allians? Kan han inte redogöra för det så bör han sluta använda begreppet, för inte står där en huvudkonflikt mellan socialgrupp1,2 och tre och detta komplex att finna.

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   Lars, jag förstår inte att du inte förstår. Av ditt svar framgår dock att du inte gör det.

   i grunden handlar om ett ”state of mind”; en löjalitet med det påbjudna tänkesättet som sprider sig med blixtens hastighet genom hela det offentliga systemet. ”är du med mig eller mot mig; tag parti”.

   Det välfärdsindustriella komplexet är en tankemodell som innebär att du inte ifrågasätter dess tillväxt och dominans om du vill fortsätta att ha jobb. Partisekreterare, ombudsmän och andra politruker är de som ser till att man släpper in så få avvikare som möjligt genom det finmaskiga nätet samt straffar hårt dem som knystar.

   Det finns således genom dessa åtgärder på alla plan i den offentliga sektorn med stora spridningseffekter till dess uppdragstagare.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Kan du inte läsa innantill? varför lägger du ditt eget filter över vad jag säger? ”Jag efterlyser en operationalisering och analys av vad som ingår i detta välfärdsindustriella komplex”

    Jag håller faktiskt med dig om din beskrivning av gruppdynamiska processer inom organisationer, partier mm dvs man anpassar sig till gängse förklaringsmodeller över världen. Det är inte problemet med Patriks resonemang.

    Vi ser sedan 90-talet ingen egentlig tillväxt av offentlig sektor vid sidan av den som orsakas av migrationen. Man kan eventuellt spåra en viss ökning, men troligen kan den ses beroende av att tjänsteproduktion generellt har lägre produktivitetstillväxt än varuproduktion, trots det haft vi haft sjunkande skatter, men troligen beroende av lägre transfereringar i förhållande till BNP.

    Man går på knäna inom sjukvård, skola och socialförvaltning. Så jag frågar Patrik var han ser effekterna av ”det välfärdsindustriella komplexet” och hur det är kopplat till det politiska och mediala systemet?

    Gilla

   • Lars skriver:

    1) Det finns en nyliberal ideologi och ekonomisk filosofi som härskat i väst sedan 1970-tal och framåt och den går ut på att privata företag ALLTID gör jobbet bättre. Är det vad Patrik avser med det uppenbarligen offentliga ”Välfärdsindustriella komplexet”?

    2) Det finns ett effektiviseringsbehov av offentlig sektor, nya styrformer och avgränsning i åtaganden gentemot vad konsumenten med fördel kan besluta. Är det vad Patrik avser?

    3) Skattetrycket, som det finns en stor opposition mot som någon här beräknat till ca 75 % på löneinkomster inkl arbetsgivaravgifter. Är det för mycket? Varför? Var arbetande i Sverige ska ju försörja ca 2 andra personer förutom sig själv, skattn på pensioner mm är ju bara rundgång, skattekvoten är ca 44 % av BNP helt i paritet med EU 15 och kanske 10 % mer än i USA, när man där räknar in privata sociala avgifter försäkringar mm (ofta i form av skatteavdrag dvs en subvention) och i jmfrse med USA har vi mycket mindre inkomstklyftor.

    4) Politisk styrning av utgifter som medborgarna inte vill ha och som används för att berika sig själva, är det vad Patrik avser? Vilka organisationer, befattningar mm?

    5) Nyliberalt samhälle där var och en får ersättning efter produktivitet och marknad? Men det är väl inte sanningen om kapitalismen, förutom för nyliberaler?

    Jag vill veta vad det är för komplex Patrik talar om. Jag vet lika väl som ni andra här hur media apparaten beskriver verkligheten och hur politiker ger vallöften om de det är synd om osv. Vänstern om ”vinst i vården”, moderaterna om ”det måste löna sig att arbeta”, socialdemokraterna ”ska satsa en miljard på förorterna per år för vi ska inte ha utanförskapsområden ” (det vet väl alla att 70-tals områdena står inför behovet av hundratals miljarder på upprustning och renovering då det finns en underhållsskuld och de är 50 år). Vad jag ser så finns det ett kostnadstryck man inte kommer ifrån och den befintliga migrationen hit har skett.

    Jag anser man måste se förbi media, media är inte samhället, media är en retorisk slaskhink och avspeglar inte Sverige. Våra politiker, de har suttit på ändan och tittat på i tjugor, trettio år medan problemen hopat sig.

    Min tro är snarare att de sk eliterna i Sverige, oavsett om det är privata sådana eller offentliga och särskilt ideologiproducenter måste ersättas. Men vilka är de, för jag gissar att det är de som Patrik vänder sig mot och jag tror inte det finns en grundkonflikt mellan socialgrupp 2 (medelklassen) och välfärdsstaten utan den senare är mycket accepterad och tas för given och är dessutom i många avseende bra (särskilt svensk sjukvård kontra amerikansk sett till kostnaderna, men vi har ju sådant som polis, domstolar, NGO’s, SIDA, migrationsverk, försvaret mm)

    Gilla

 3. Lilla fröken PK skriver:

  Det imponerar inte på mig att ”rakt och hederligt” medge att DN hade fel. EFTER FYRA ÅR! Det kallas väl för omvändelse under galgen, när upplagan dalar till red alert.
  Sandvikenartikeln var f. ö. inte den enda dikeskörningen. En annan var ”Brandmannen från Boden”.
  Denna lögnaktiga journalistik fick mig att säga upp prenumerationen på DN efter mer än trettio år.

  Gillad av 19 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Wolodarskis deklarerade Agendajournalistik står oss upp i halsen…
   Låt bli att läsa ”skiten” som trycks av Marieberg!

   Men förföljelsen av Trump fortsätter man helt obesvarat med,
   trots att han sannolikt blir den viktigaste Presidenten genom tiderna,
   trots alla samlade/koordinerade attacker MOT HONOM…

   Politiska motståndare, som obstruerar alla utnämningar,
   stödda av MINST 90 % av media, inkl the Shadow Government,
   underrättelsevärlden ledd av Obama left-overs,
   samt starka finansiella krafter typ Soros!

   Trump är en modern Jeanne D´Arc,
   som försöker rädda sitt land!

   Jag är inte det minsta religiös,
   men be(R) en bön för att han lyckas undgå bålet!

   Gillad av 6 personer

  • Jan Molin skriver:

   DN läste jag redan som barn, började med serierna. Sedan efter flyttningen hemifrån för jobb mm så låg alltid DN i brevlådan, kanske i 40 år. För 7 år sedan fick vi nog och sade upp den. Vi började då stället med SVD. Sedan ett par år är det slut även med den. Det verkar som de flesta journalister främjar förstörelsen av Sverige. Eftersom dessa tillsammans med sjupartierna skapat eländet med mångkulturen, så kan de inte ändra sig inombords. De och samtliga högre politiker i dessa partier måste ställas till ansvar!

   Gillad av 4 personer

   • Tom Nässbjer skriver:

    Ett uppfriskande sätt att reparera åratal av DN/SR/SVT etc. läsning är att följa fransk och tysk debatt; Éric Zemmour, Alain Finkielkraut, (gossen Ruda) Alain Soral, gruppen kring Sezession med Götz Kubitschek och Ellen Kositza och Michael Klonovsky, underhållande i sina acta diurna.
    DN/AB/SVT bör undvikas om man inte vill ta risken att få normaliteten upplöst. Läsvärd är Nathan Sachar och det finns föga anledning att följa de politiska stiftsjungfrurna på DN och SvD in i deras politiska hjälplöshet och ressentiment (”Trump” och all ”deplorables”…). Debatten på den europei-
    ska kontinenten bottnar i erfarenheter av politiken i både freds- och krigsform; vi svenskar har ett
    handikapp i våra fredsskador, med konsekvenser för många landsmäns oförmåga att se möjliga
    dramatiska konsekvenser av ”mångkultur”, dvs. hur vårt tillräckligt homogena folk nu splittras etniskt
    till följd av den massinvandring som både alliansen och S/MP/V bär ansvaret för. Det ligger i sakens
    natur att kritiken av denna politik inte artikuleras av den vänster som efter Sovjetunionens implodering
    skärpte sin a- eller antinationella politik och blev taktiska allierade med starka globaliseringsintressen
    på – den kapitalistsidan, sockrat med en feministisk dos där den vakanta fiendepositionen fylldes av de
    levande och döda vita män och deras kultur. Hållpunkter i fransk debatt: Mitterands taktiska drag i början på 1980-talet med kampanjen SOS Racisme! Rör inte min kompis! I praktiken slut på
    assimilation av nordafrikanska invandrare, med rätt att behålla sin kultur och lanserande av Jean Marie
    Le Pen och Front National; nu kunde det som tidigare var ett självklart intresse för arbetare – både franska och invandrade – att inte ge efter för Le patronats behov av lönepress genom arbetarimport,
    stämplas som fascism, rasism, den franska borgerligheten splittrades och franska kommunistpartiet
    släppte de motstånd som artikulerats av George Marchais, blev en obetydlig sekt som med övrig
    vänster verkar för samlevnadsreformer, upplösning av den (milt) patriarkala familjen etc., det som
    i Sverige säljs in av S/MP och Jonas Sjöstedt som lägger huvudet på sned och deras opposite numbers
    i media.

    Amen.

    Gillad av 2 personer

  • Egon skriver:

   Jag gjorde likadant.
   Till slut var det nog.
   Jag kunde inte svälja skiten de skrev längre.
   Såg till min förfäran att Hanne Kjöller är tillbaks efter att flyttats ner en division till Expressen………
   Wolodarski kör en tidning som en gång var respektabel,rätt ner i putten.
   Tyvärr.

   Gillad av 2 personer

 4. Elisabeth skriver:

  Enligt Yougovs senaste mätning är SD nu största partiet med 28,5 %. S kommer långt efter med 22 %. Enligt Ipsos mätning är SD näst störst med 20% medan S har 24 %. Ja, SD växer och kommer att fortsätta att växa. Det är dåliga nyheter varje dag ( massmord, kriminalitet, besparingar / måttlöst slöseri med skattepengar, bränder, problem), media kan inte vinkla hur gärna man än vill,, och detta gynnar SD. För allt negativt som händer, och jag menar verkligen allt, har på ena eller andra sättet med invandringspolitiken att göra. Politikerna i ohelig allians med media förstör vårt mödosamt uppbyggda samhälle. Ironiskt att det blev sossarna som slog sista släggan i Per Albins bygge.

  Gillad av 10 personer

  • Margareta skriver:

   På rak och enkel svenska: folk är förbannade! Förut började sonderingen lite trevande, med diverse omskrivningar till dess man kände sig säker på att det åtminstone fanns någon fast tuva i gungflyet, nuförtiden går man rakt på utan omskrivningar. Förändringen har gått fort denna vår.

   Gilla

 5. Stegen bort från förvaltningstanken ... skriver:

  Blir mer och mer varse vad som politiskt skett i Sverige. Att idéen om förvaltning har övergivits.
  Ett land uppstår inte ur ingenting. Det är tidigare generationers arbete som ligger bakom ett lands uppbyggnad och framgång. Generationskedjor som sträcker sig ned i ett historiskt töcken. Men vars verklighet då var lika verklig som våran är i dag. Sverige uppstod inte ur tomma intet. Där den ena generation gjort sitt, tog alltid den andra vid. Varje generation bär därmed ett ansvar som sträcker sig över generationsgränser. Det som våra förfäder byggt är vi enbart satta att förvalta och utveckla efter bästa förmåga – och föra vidare.

  Men i Sverige har det vuxit fram en annan politisk syn Där ett lands gemensamma värden och tillgångar behandlas som om de går att dela upp, och ut, efter eget behag.

  Som om just vår generation plötsligt fått rätten att släppa förvaltningsidén, som länk mot en gemensam framtid. Tror dagens politiker att århundraden av idogt arbete och idétraditioner är enbart deras? Som de kan göra lite hur som helst med, efter eget behag? Att ett helt land kan bli till salu? Att det står dem fritt, att på en politisk marknad, sälja ut hela landet till främmande folk? Skänka bort tidigare generationers slit och släp och traditioner?

  Mer och mer ställer jag mig dessa frågor. Vilken rätt kan politiker egentligen ta sig? Ingår detta verkligen i demokratin – att sälja ut och ge bort ett helt land?
  Till vem de behagar? Att plötsligt betrakta sedan årtusenden något gemensamt uppbyggda som enbart deras eget? Vart tog förvaltingstanken vägen? När övergavs den? Och vart tog ansvaret över alla generationsgränser vägen?

  Gillad av 16 personer

  • Hans Högqvist skriver:

   Folket SKA ha makten: Stellan Abrahamsson – Schwerige eller Sveitz (Freedomfest 2018)

   Att kopiera Schweiz system rakt av är förmodligen inte möjligt, men att vrida den Svenska ”demokraturen” till ett mer direkt folkstyre och folkomröstningar, som är tvingande, samt även med fler övervakande beslutsinstanser är fullt möjligt.

   Gillad av 2 personer

   • Hans Högqvist skriver:

    Om du har sett Abrahamssons föreläsning så så vet du att Schweiz system härrör från 1500 talet medans Sverige har haft kungamakt följt av en ”vald” överhöghet och helt utan tvingande resultat från folkomröstningar. Dessutom är Sveriges befolkning inte homogen längre så intresset och ffa kunskapen bland folk för att genomföra rimliga folkomröstningar är numera för dålig menar jag.

    Gilla

 6. Lennart Bengtsson skriver:

  Nu är det nödvändigt att ANSVAR utkrävs och att man gör något för alla de som fått sitta emellan som våra egna försummade gamla med sin eländiga pension. Den orimligt höga migrationen har kommit till vägs ände och alla förnuftiga medborgare inser att det inte går längre. De enda som ännu inte fattar vad som händer är landets politiker och PK-ististiska överhet. Sannolikt får de kaffet i halsen den 10 september! Den här gången tror jag inte medborgarna kommer att vara överseende. Det är slut med det roliga nu.

  Gillad av 6 personer

 7. V for Vendetta skriver:

  Rådrum skaffas enklast genom att skruva åt pengakranen så att det inte blir lönsamt att vara olönsam. Om pengaflödet minskar så kommer vilja att assimileras och skaffa ett jobb att öka eventuellt även vilja att återvända till sitt forna hemland att öka. I denna åtstramning ingår givetvis också biståndet till diverse diffusa organisationer vars syfte är att bibehålla sina medlemmars forna hemlands traditioner och verka för att sprida dem t e x koranskolor. De kappvändande journalisterna får lära sig att rapportera i stället för att styra.

  Gillad av 9 personer

  • Richard skriver:

   Bägge åtgärderna ska givetvis genomföras. Om vi inte stänger gränserna kan det fortsätta att slinka in terrorister och lycksökare som inte främst söker bidrag.

   Gillad av 1 person

 8. Jan Bengtsson skriver:

  När skall man skilja på invandring,
  planerad med efterfrågad KOMPETENS!

  Detta har vi stor nytta av!

  Flyktinginvandring i dagens läge från dysfunktionella länder,
  som saknar både grundutbildning och kulturell kompatibilitet,
  från patriarkala strukturer med förakt för kvinnans lika värde,
  är inget annat än en belastning på kort o lång sikt!

  Som mer undantagsvis kan bli en tillgång för oss!

  Men vissa politiker anser flyktingmottagande är som en helig ko,
  vars existens inte får ifrågasättas, trots Alla uppenbara problem!

  Integrationen är obefintlig, omöjlig oavsett vad vi än satsar,
  slänger ner i det bottenlösa svarta hålet…

  Gillad av 2 personer

 9. oppti skriver:

  Tidsandan avgör vilken sanning som journalisterna för fram som acceptabel.
  PK är således i en grupp journalisters händer.
  Aftonbladets reporter ondgjorde sig nyligen om att sociala medier får genomslag-större än de förtjänar. Tala om att kacka i eget bo!

  Gilla

 10. Björn G skriver:

  Så nu kommer alltså ‘nästa steg’, vi ser det i valbarometern.

  Folket har fått nog av att tryckas ner av en politiskt korrekt åsiktsförtryckarmaffia.
  Människor som tidigare har låtit sig skrämmas till tystnad gör sig plötsligt hörda och säger högt vad de tycker.

  Folket litar inte längre på överheten och fler börjar ta ‘lagen’ i egna händer, för brottsligheten är utom all kontroll och polisens händer verkar bakbundna.

  Självklart är detta agerande hatat av vänstermedia, som ju fortfarande menar att skurkarna är offer och allt är samhällets fel.

  För vänsterns rättvisekrigare, är hjälten alltid en ‘nysvensk’, som kommit den åldrande svenska urbefolkningen till undsättning.
  Rasistanklagelser har därför haglat mot urbefolkningen, men det greppet känns ganska krystat nu när vi vet hur pass överrepresenterade ‘de nya’ är i brott som mord, rån och våldtäkter.

  För oss ursvenskar är uppgörelsen med förtrycket efterlängtad då vårt land, på grund av massinvandringen, allt mer börjar likna USA med ghetton, no go-zoner, gängkrig och en helt etnifierad underklass.

  Stämningen har nått den nivå då börjar det hända något, i verkligheten.

  Gillad av 3 personer

 11. JHE skriver:

  Muslimerna i Sverige får kräva vad som helst av det svenska samhället, men de som ifrågasätter kallas rasister, islamofober och främlingsfientliga. Det är en farlig utveckling. Om detta får fortsätta kommer Sverige sannolikt inom kort vara ett muslimskt land och då kan vi se oss om i stjärnorna efter den omhuldade religionsfriheten.
  Vi kommer att tvingas erkänna barnäktenskap, månggifte och sharialagar.

  I Koranen Sura 109 står det att en muslim bara kan dyrka islam, inget annat.
  En muslim får med andra ord inte underkasta sig våra värderingar eller vår integrationsprogram eftersom dessa r upprättade av icke-muslimer, alltså otrogna.
  De otrogna är underlägsna muslimerna.

  Islam kan aldrig bli en privatsak, tänk bara på böneutrop fem ggr per dag. Det handlar om hjärntvätt.
  Alla måste underkasta sig deras Gud.

  Gillad av 8 personer

 12. Jvk skriver:

  Sverige är förstört, exemplen är mångfaldiga, men kan summeras med att man inte är trygg längre, kvinnor som ensamma vistas nära grupper av ”män” eller ”ungdomar” riskeras att våldtas om inga normala män finns i närheten, överallt. Normala män fyller idag en påtvingad vaktfunktion, på samma sätt som män i MENA gör, bortsett från att vi svenska män inte valt det själva genom vår kultur.

  Därför, jag ser det som högst angeläget att när kampen om makten är vunnen att lämpliga metoder för att hämnas på etablissemanget tas fram, detaljerna kan diskuteras men skall åtminstone vara proportionella mot de tusentals och åter tusentals våldtäkter som etablissemanget, inte minst journalisterna påfört svenska folket. Alla äldre och kvinnor och barn som lämnats i misär då fega unga män lämnat dem i sticket skall också räknas med. Hämnd är vid försök till folkmord mycket viktigt.

  Gillad av 7 personer

  • Richard skriver:

   Ja, vi måste straffa dem hårt. Det gäller även de globalistiska oligarkerna som haft ett stort finger med i spelet även om de lyckats hålla sig mer dolda.

   Gillad av 3 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Häromnatten drömde jag om att Löfven och Reinfeldt rullades i tjära och fjäder. Sen fick de åka på turné genom Sverige fastskruvade till händer och fötter. Folk fick komma och spotta och kasta skräp på dem under hela turnén. Inget våld, de skulle överleva det hela. Därefter fick de leva på fattigmanskost i en undantagsstuga resten av livet. Resten av packet runt ikring dem fick jag ingen kläm på men kanske samma behandling skulle gälla för dem.

   Gillad av 3 personer

 13. Bo Svensson skriver:

  Den enda vägens politik är ersättandet av politik med direkt makt för skattebetalaren över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål.

  Då man skall tillåtas att gynna dem och de ändamål man känner för.

  Gilla

   • Jan Bengtsson skriver:

    Inte lätt att vara (S)vetsare, numera…

    Men en viss släktskap tycks finnas med 30-talet…

    Galenskapen kan tyckas vara närbesläktad!
    Kan den påstådda utgången bli densamma)

    Inte Alla som köper scenariot,
    vad (S)om påstods vara slutet,
    i den andra bunkern…

    Vad är Stefans hemliga flyktplan?
    Att bosätta sig på en av våra inköpta Stillahavsöar)

    Gilla

 14. Sixten Johansson skriver:

  Ytterst marginellt drivs massmedia av ”ambitioner att förstå de samhälleliga skeendena”. En inriktning åt det hållet stipuleras bara för Public Service, men mediafolket där anpassar sig förstås till sin kår, så ”journalistisk integritet” innebär bara att tänka och jobba som journalister i gemen. Och den som så inte gör blir utstött. Självklart har journalister alltid följt tidsandan. Sanningssökande har aldrig varit massmedias ledstjärna, lika lite som politikens.

  Wikipedia: ”Nyhetsvärdering är att utifrån olika kriterier, som identifikation, sensation eller politisk ideologi, bedöma och avgöra vilka nyheter som är så värdefulla att de bör få utrymme och placeras i en nyhetsrapportering av olika slag.”

  Härav följer att media beskriver det udda, det hjärtknipande, hotande, sjuka, perversa, det allmänt hatade eller allmänt älskade, det för ägaren eller journalisten mest lönsamma eller egoförhöjande, osv, osv. Media drivs av en vilja att tjäna pengar eller andra egna intressen. Det handlar om krass ekonomi + exploaterad psykologi + kårens och ägarens myter.

  Att massmedia står i samhällets tjänst är bara sagor. Mer ”ideala”, sakliga, samhällstjänande media efterlystes och beskrevs i litteraturen t ex på 60-70-talet, men då närmast av socialister, som i stället ville att media skulle tjäna statsideologin. I dag kan vi se att journalistiken behöll sin klonande kåranda, stannade på ett infantilt stadium och sammansmälte med statsideologin, som blev lika bisarr som nyhetsrapporteringen.

  Gillad av 3 personer

 15. Jan Andersson skriver:

  Repatriering är enkelt. Minska bidragen så att det nätt och jämnt räcker till bostad. Mat får man ut på kuponger. Hemresa på billigaste sätt med en personlig förtryckt rekvisition. Inga pengar till iPhone eller märkeskläder. När de kommer hem till sin klanledare som förmodligen vill ha tillbaka de utlånade respengarna har den återvändande en bra ursäkt: Sverige har slutat att betala. Alla där vet vad sådant innebär.

  Men när klanledaren frågar: ”Vad har du lärt dig i Sverige som vi kan ha nytta av?”, vad svarar det hemresta barnet då?

  Gilla

 16. Johan utan land skriver:

  Har inte läst DNs ‘erkännande’ och tänker inte göra det heller. Jag litar på DGS referat.
  Förvisso hedervärt av DN att erkänna att de gjort fel men det hela luktar valfläsk. Så här innan ett val brukar alltid makthavarna låtsas ha förankring i verkligheten för att sedan glömma allt och återgå till business as usual.

  Vad mig anbelangar har DN och övriga fulmedia för alltid förverkat sitt förtroende. Jag är rejält förargad över vad de ställt till med. Men nu är det som det är och DN har fortfarande inflytande över opinionsbildning och maktapparat. Om nu DN mot förmodan skulle börja berätta något mindre osannolika sagor vore det en fördel för landet. Även om oppositionen går framåt starkt i valet så blir det nog en period till med DÖ i en eller annan form. Det skulle vara bra om maktapparaten agerade något mindre självdestruktivt under de kommande fyra åren.

  Gillad av 1 person

 17. Lennart Göranson skriver:

  Även jag har läst DN-artikeln (fick låna tidningen av en granne) men har svårt att som Patrik tolka den som en ”mea culpa”. Tvärtom skrämmer den mig. Jag upplever den som försåtlig i framför allt tre avseenden. Den spelar cyniskt på ”gult by association” genom att inte diskutera de kritiska intervjupersonernas argument utan i stället fokusera på dem som vidarebefordrar deras blogginlägg. Den appellerar till känslor i stället för förnuft. Och den saknar helt den faktagranskning och analys som åtminstone jag förväntar mig av seriös journalistik.

  För mig efterlämnade artikeln en olustkänsla, en unken eftersmak, som minst av allt visade hade DN har ”krupit till korset”.

  Jag utvecklar skälen till min kritik i min blogg Skrönsakslandet. http://blogg.skronsakslandet.se/2018/06/16/en-skrammande-artikel/

  Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   ”Det finns ingen sanning. Det finns bara alternativa berättelser.”

   DN bekänner att de hakat på nyliberalismens centrala tes. Då VET vi det som vi länge har misstänkt.

   Gilla

 18. Bengt Holmgren skriver:

  Patrik

  Min uppfattning också – stäng gränserna tills man klarat ut hur migration/integration skall skötas.

  Står något parti för den politiken?

  mvh bengt

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.