En trygg migrationspolitik

Patrik Engellau

Socialdemokraterna har i dagarna presenterat ett 14-punktsprogram för ”en trygg migrationspolitik för en ny tid”. Vad ”trygg” i detta fall betyder är oklart. Dagens Nyheter anser på ledarplats den 5 maj att 14-punktsprogrammet ”ingår i ett stort socialdemokratiskt antimigrationsprojekt” och att socialdemokraterna nu bygger en ”befästad nation, ej en öppen”. Svenska Dagbladet säger samma dag att socialdemokraterna ”stramar åt migrationspolitiken ytterligare”.

Ödet har gett mig den otacksamma, ensamma och pliktskyldiga uppgiften att gång på gång, till exempel här och här, att påpeka att allt prat om ”tvärvändningar” och ”tuffare tag” inom migrationspolitiken hittills bara varit varm luft. Typfallet för en ny påstått skärpt men i praktiken verkningslös åtgärd är att förlänga en gammal påstått skärpt men i praktiken verkningslös åtgärd med ytterligare några månader.

Ta gränskontroller och ID-kontroller. De har funnits i flera år utan att veterligen ha givit något resultat. Nu föreslås ”kraftigt förstärkta ID-kontroller vid behov”. Men kontrollerna minskar inte antalet asylsökande (och naturligtvis inte antalet godkända anhöriga som flyttar till Sverige) eftersom asylsökande inte behöver ha några dokument. De hänvisas i stället direkt till Migrationsverket.

Men antalet asylsökande sjönk ju från 163 000 år 2015 till 26 000 år 2017, säger du kanske. Det måste väl ha berott på en tuffare politik? Nej, det berodde på att det totala antalet ankomster till Europa sjönk med ungefär 80 procent under den perioden och på att migrationsrutterna genom Europa blockerats inte minst med hjälp av ungerska staket. Sverige ligger fortfarande lika vidöppet som någonsin tidigare. Det är inte Sverige som bestämmer hur många migranter som kommer hit. Och det blir knappt någon skillnad med socialdemokraternas förslag. Det gör därför ett märkvärdigt intryck när integrationsminister Heléne Fritzon, enligt Svenska Dagbladet, hävdar att ”enligt den nya S-principen” så borde Sverige förra året ha tagit emot 14 000 – 15 000 asylsökande i stället för de 26 000 som faktiskt anlände. Kan hon tro att hon styr över volymerna?

När man läser förslaget får man, i varje fall jag, snarast intrycket av att avsikten inte är att minska det antal som kommer hit, utan att i någon mån effektivisera mottagningsapparaten och framför allt att göra det möjligt att bli utvisa dem som fått avslag. (Jag har misslyckats med att hitta någon övergripande statistik över utvisningsverksamheten. Jag finner nästan bara anekdoter av innebörd att polisen fått inställa planerade avvisningar. Det är nog ingen tvekan om att Sverige misslyckas kapitalt med att bli av med folk som inte har rätt att vara här.)

Till exempel vill socialdemokraterna bygga fler ”förvar”. Förvar är, vad jag förstår, ett fint sätt att säga fängelser, alltså rimligt flyktsäkra byggnader. Dessutom ska länder som erhåller svenskt bistånd tvingas ”teckna återtagandeavtal”. (Att detta inte är gjort sedan årtionden!) Kommunerna ska förhindras ge bidrag till folk som fått avslag på asylansökan (hur det är med tandvård framgår inte). Det ska finnas centrala anläggningar för mottagning så att myndigheterna har kontroll på migranterna och för att förhindra att de sprids för vinden ska systemet med eget boende, EBO, rivas upp. (Migranterna ska alltså endast få bo på av staten anvisad plats. Hur det ska gå till att förhindra dem att flytta vet jag inte. Kanske ska man straffa dem med indragna bidrag om de flyttar.)

En av de fjorton punkterna, som faktiskt skulle kunna verka för minskade migrantvolymer till Europa, är det stora paradkravet från Ny Demokrati och sverigedemokraterna, nämligen att ”öka stödet till säkerhet och humanitära förhållanden i flyktingläger utanför Europa”.

Även om jag inte kan se att socialdemokraternas 14-punktare gör något för att minska asyltrycket mot Sverige så representerar det ändå en markant attitydförändring. Och kors i taket för att socialdemokraterna tagit till sig Ian Wachtmeisters och numera sverigedemokraternas idé om stöd till flyktingläger utanför Europa. Det hade jag inte trott.

Programmets sista punkt är skrattretande. Den går ut på att Sverige ska kunna ge bistånd till andra migrantmottagande länder och lära dem hur man ger migranterna utbildning och arbete.

 

82 reaktioner på ”En trygg migrationspolitik

 1. Bo Svensson skriver:

  Förslag till partiledar-avskedstal: Som de klokaste väl redan förstått, vet vi inte vad det är vi håller på med och har helt tappat styrförmågan. – Vi hittar inte ens längre något roder på samhällsskutan. – Vilka lösningar på de överhängande problemen vi än spånar om, strider de mot EU-regler och det är väl förklaringen till att den intellektuella eliten ratat rikspolitiken och lämnat fältet fritt åt oss klåpare med svagare förstånd.

  Gillad av 1 person

 2. Bo Svensson skriver:

  Vilka regler för migration man än försöker få till, SKALL de överensstämma med budet, att man vinner terräng i kraft av sina förtjänster:

  Att misslyckas med att skapa fred och välstånd hemmavid eller att ha omotiverat stark förökning skall alltså inte berättiga ett folk att vinna terräng på andra mera lyckade släktens bekostnad.

  Evolutionen skall alltså gå framlänges och det förutsätter att flyktingmottagandet får ordnas, där det kan göras billigast och bäst och att invandring alltid är självfinansierad och inte kostar skattemedel eller ökad brottslighet.

  Metoden heter krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet och konsekvenser på rätt nivå på att påträffas utan garant eller förse oförsäkrade med logi och försörjning.

  Gillad av 1 person

  • Bo Adolfsson skriver:

   Ja det tycker jag också och troligen de flesta med mig. Men hur?
   Det finns för många quislingar och tysketöser i Sverige och utan kraftigt bevakde gränser är alla andra åtgärder meningslösa. Skillnadernq i världen är så stora att drivkrafterna till migration är enorma.

   Gillad av 3 personer

 3. svenne skriver:

  ”Till exempel vill socialdemokraterna bygga fler ”förvar”. Förvar är, vad jag förstår, ett fint sätt att säga fängelser, alltså rimligt flyktsäkra byggnader”.

  Om begreppet flyktsäkra byggnader skall kunna leva upp till namnet så kan givetvis inte en enda av den anställda personalen där tillåtas ingå i nätverk av typen ”vistårinteut” eller dylikt.

  Eftersom det sannolikt kommer att förvaras huvudsakligen ensamkommande manliga ”barn” i byggnaderna så bör nog inte heller några som hamnar under kategorin ”batikhäxor” tillåtas att arbeta där eftersom deras ”medmänsklighet” – av egoistiska orsaker – ökar risken för rymningar.

  Gillad av 5 personer

 4. Palle2 skriver:

  Patrik: En mycket träffsäker betraktelse!
  När det gäller de ”volymer”, som kommer till vårt land är det i huvudsak två faktorer, som avgör detta. Den första handlar om tillfartsmöjligheterna, och det missbruk av asylrätten som det innebär när människor färdas över ett halvdussin gränser till helt fredliga länder (EU-länder) innan de slutligen söker asyl i Sverige. Dessutom har de till övervägande del gjort sig av med de ID-handlingar, som de rimligt att bedöma har haft för att kunna genomföra de tidigare gränspassagerna. Första åtgärden borde vara att omedelbart återsända vederbörande – de har rätten att få sin ansökan prövad, men inte i vårt land. Glöm Schengen – för att detta system skulle kunna fungera, skulle det krävas en fungerande kontroll av EU:s yttre gränser. För övrigt: det land, som starkast motsatt sig att en sådan kommer till stånd är … Sverige!
  https://omeuropa.se/satts-under-press/
  Den andra faktorn handlar om s.k. pullfaktorer. Om Sverige sticker ut med betydligt generösare förmåner än jämförbara länder, kommer människosmugglingen att fortsätta. Inför ett system där man måste kvalificera sig in till medborgarskap och med gradvis infasning av fulla förmåner. Idag är det direkt stötande när pensionärer och låginkomsttagare inte har råd med tandvård, som till asylsökande tillhandahålls för en spottstyver. I S-förslaget anges att man vill stävja kommuners (som Malmös) rätt att vara ”generösa” med förmåner och bostäder till asylsökande, ofta med hjälp av skattepengar från andra kommer via det kommunala utjämningsbidraget.
  Det är valtider, men som du skriver får man ändå vara glad över en viss tillnyktring som börjat infinna sig inom S och M i dessa frågor. Orsaken till denna attitydförändring ska vi dock inte hysa några illusioner om: fruktan för att respektive parti skulle förlora röster i kommande val.

  Gillad av 9 personer

 5. Lennart Bengtsson skriver:

  Om nu S verkligen menar vad de säger så är det ju bara att göra gemensam sak med SD. De har ju de facto tagit över SDs politik som för något år sedan hade rasiststämpeln! De skulle säkert få majoritet i valet. Det är faktiskt svårt att tänka sig en annan lösning. På detta sätt har man satt Alliansen och M inför en fait accompli.

  Men sannolikt är de inte seriösa utan vill bara göra sken av att de är det. Någon av deras spinndoktorer har övertygat partiledningen som nu tror nu att väljarna efter detta går över en masse till S genom att SD nu inte längre kommer att behövas. S har ju helt enkelt övertagit deras politik! Vill man vara snäll kan man kalla detta för pragmatism annars finns det starkare ord.

  Det enda logiska om VÄLJARNA ställer sig bakom den nya migrationspolitiken är förstås att rösta på SD. Det är som jag ser det det enda säkra kortet. Sedan är det bara att avvakta vad som händer efter valet. Om det då skulle bli ett nytt DÖ igen med den gamla migrationspolitiken så kommer S att upphöra som ett ledande parti.

  Hur som helst det blir ett intressant val och en intressant valkampanj..

  Gillad av 14 personer

  • Hosianna skriver:

   Ja, Lennart, en makalöst ”spännande” valkampanj pågår redan för fullt över hela Sverige…

   … och vartenda skammord, åldringsrån, gruppvåldtäkt och terrorförberedelse den patetiska Sjuklöverns massimporterade gunstlingar gör sig skyldiga till genererar fler arga röster…

   … till Åkessons SD, Sadés MED och Kasselstrands AfS, som vill få slut på eländet – NU!

   Gilla

  • uppstigersolen skriver:

   Angående valkampanj. Partiledardebatter är ofta en vämjelig tillställning. Men ikväll ska det bli intressant att se om Löfven kan fortsätta skrika rasist med bruna rötter till Jimmy nu när han själv vill ungefär samma sak som SD. Fast inte på riktigt förstås.

   Gillad av 2 personer

  • Björn G skriver:

   De partier, som med öppna armar/hjärtan vurmade för och välkomnade en massinvandring av kravmaskiner och antidemokrater borde rimligtvis redan nu placeras i kategorin odemokratiska och rasistiska partier dvs. den stämpel de sätter på de insiktsfulla Sverigedemokraterna.

   Otaliga floskelspridare har även personligen gjort karriär – inte enbart i sitt parti – utan också inom fackföreningsrörelsen, utbildningsväsendet, rättsväsendet, näringslivet, de statliga verken mm.

   Det har ännu inte utretts vilka som varit de mest skyldiga till Sveriges tillstånd idag, det är ju bekvämare att låtsas som om man har varit invandringskritiska hela tiden och de kommer, efter höstens val, att svära på att de var emot invandringen av muslimer hela tiden.

   Gillad av 1 person

 6. boerje2 skriver:

  En trygg migrationspolitik är den politik som ser till att säkerställa de etniska svenskarnas politiska makt genom demografisk majoritet i Sverige för all förutsebar framtid d.v.s. minst tusen år.

  Det borde vara en absolut självklarhet, men är snarast så politisk inkorrekt som det bara går. Att ens föreslå att svenska folket ska få behålla sitt eget land och ha demografisk majoritet och därmed politisk demokratisk makt att framgent styra sitt eget öde är totalt tabubelagt.

  Att kräva fortsatt äganderätt till det land vi haft och byggt sedan istiden för 14.000 år sedan är sedan ett antal årtionden tillbaka att betrakta som islamofobisk rasist-fascist-nazistisk högerextrem populistisk brunråttepolitik.

  Är det någon som tror att de som vill ge bort makten och äganderätten till vårt land till vilka främlingar som helst men INTE till dig eller andra vita män är dina vänner?

  Om du frågar dem vad som är bra med islam och en islamisering av Sverige så har de bara ett svar: Käften din j—a islamofob!

  Gillad av 10 personer

  • Palle2 skriver:

   Håkan: Skrämmande siffra. Noteras bör att vid diskussioner om volymer är det standard att tala om antal asylsökande varvid man bekvämt bortser från anhöriginvandringen. Tänk på ett tal och flerdubbla detsamma är vad som gäller i verkligheten.

   Gillad av 1 person

 7. Aha skriver:

  Gåtan är hur folk, även delar av dem som är insatta i invandringspolitiken, är beredda att rösta på sjuklövern som i samklang drivit igenom en till det sämre irreversibel omgörning av Sverige. Mångkultur är en farlig brygd sett till hur ofta det ger upphov till slitningar i världen. Att då som i Sverige ta emot alldeles för många på för kort gör naturligtvis situationen än brydsammare. Att dessutom göra detta mot folkviljan är synnerligen arrogant.
  De som ansvarat för detta borde självklart inte få fortsatt förtroende. Det är förvånande att det inte har myntats slogans kring detta; aldrig mer nuvarande politiker.

  Sverige får trösta sig med att utgöra ett varnande exempel på massinvandring.

  Gillad av 4 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”Sverige får trösta sig med att utgöra ett varnande exempel på massinvandring.”

   Ja, demografiskt (om vi inte får ett nytt miljonprogram) så är landet förlorat.

   Sveriges historiska roll är nog att just utgöra ett varnande exempel! Något som ”den humanistiska stormaktens” ledare nog inte hade förväntat sig.

   Gillad av 3 personer

 8. Hosianna skriver:

  Tack, underbart klarsynte Patrik. Varm, unken luft har byggt Sjuklöverns brokiga luftslott och nu har syrebristen uppenbarligen stigit pajasregeringen rejält åt huvudet.

  Gillad av 3 personer

  • Björn G skriver:

   Det är inte enbart ”sosseriet/7-klövern” som vilseleder det Svenska folket med varm unken luft.

   Även Sveriges Radio Ekot drar sitt strå till stacken. De som lyssnade på Ekots Nyheter klockan 07:00 i P4 idag, blev som vanligt helt vilseledda.

   För ‘Nyheterna’ var i turordning:
   1. Medarbetare till USA:s president Donald Trump har anlitat ett israelisk företag för ….. (40 sek)
   2. Vulkanutbrott på Hawaii. (20 sek)
   3. HBTQ-föräldrar känner sig dåligt bemötta på barnavårdscentralen (105 sek)!
   4. Det blir en solig dag

   • Inget om en misstänkt våldtäkt på en kyrkogård i Östervåla, Uppland – brottsoffret minderårig
   • Inget om skottlossning med stort polispådrag i Frölunda, Göteborg.
   • Inget om att en man i 20-årsåldern av oklar anledning blivit knivskuren i Brunnsparken, Göteborg.
   • Inget om att två unga men knivhuggits i Hörby, Skåne och har livshotande skador.
   • Inget om att 1600 gripna vid demonstrationer i Ryssland.
   • Inget om att sex medlemmar i Hamas väpnade gren dödats i Gaza.
   • Inget om att första valet på nio år startat i Libanon.
   • Inget om…

   Gillad av 8 personer

 9. Björn G skriver:

  Socialdemokraterna gynnar endast de som på hög nivå är aktiva i Partiet, dess intresseorganisationer och andra ryggkliande parasiter.
  Alla andra är simpla brickor i spelet om makten. Brickor som när som helst och helt osentimentalt kan offras, så länge detta gynnar Partiet.

  Den som betalar skatt och röstar på Socialdemokraterna är, kort sagt, otroligt naiv.

  När det kommer till kritan är urholkad välfärd till priset av högre skatter, det enda Socialdemokraterna har att erbjuda .

  Med andra ord borde i stort sett ingen, som kan/vill försörja sig själv, rösta på partiet. Detta oberoende av var man har sin ideologiska hemvist eller står i migrationsfrågan.

  Gillad av 8 personer

 10. Fredrik Östman skriver:

  Samma gamla postmoderna/socialistiska lek med dissocierade abstraktioner som vanligt: ”befästad nation, ej en öppen”. Det finns förstås inga befästa nationer och inte heller några öppna. Det finns befästa städer och det finns öppna samhällen. Ett öppet samhälle kan en nation endast åtnjuta om det bevakar och håller sina gränser. Ett uttryck ”öppen nation” där emot ett oxymoron, en självmotsägelse. Nation är ett begrepp som inbegriper en slutenhet till den egna större gruppen, vagt definierad genom födslorätt. Är en grupp öppen är den ingen nation. Hela tiden lekar och spel med de allra enklaste och banalaste av imbecilla metoder.

  Gillad av 13 personer

  • Jaxel skriver:

   Påminner mig om en diskussion jag såg i statstelevisonen. Diskussionen tror jag ingick i en serie som hette Idévärlden.

   Sven-Erik Liedman tillstod de stora framgångar som uppnåtts inom nationens ram. Problemet med nationen och nationalismen var dock att den var exkluderande. Om jag förstod honom rätt och minns rätt (det var ett tag sedan) så skulle han önska en nationalism som inte var exkluderande!

   Det verkar finnas en hel del människor som delar denna önskan.

   Gillad av 1 person

  • Hosianna skriver:

   Precis, kloke Fredrik, Sverige är invaderat av immigranter och pajasregeringens rappakalja illustrerar plågsamt skarpt Esaias Tegnérs ord ”det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.”

   Gillad av 2 personer

  • Jaxel skriver:

   Den breda vänstern har hittat en elegant lösning på det problem som ligger i att nationalismen till sin natur är exkluderande.

   Vänstern är starkt nationalistiska i meningen att man anser att Sverige är, om inte världens bästa, så åtminstone ett av världens bästa land och samhällen. Kort sagt Sverige är en humanistisk stormakt. Det svenska samhället, inte minst välfärdsstaten, är en förebild som till varje pris måste bevaras.

   Hur lyckas man detta utan att vara exkluderande?

   Det är inte så svårt som det kan verka. Varje människa är ju i grunden, innerst inne, svensk. Följaktligen behöver invandrare bara passera gränsen och se hur förträffligt det svenska samhället är för att deras inneboende svenskhet skall komma att blomma ut. Voila så kan vi bejaka och bevara det svenska samhället i god nationalistisk anda utan att för den skulle behöva vara exkluderande.

   Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Det finns ju stater, där olika folk samsas innanför statens gränser och där är ju öppet mellan folken. – Den formel jag menar räcker för att få ordning på en sådan multietnisk stat är skattebetalarens direkta makt över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål, varvid man tillåts gynna dem man känner gemenskap med.

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   Ytterligare en skrattretande självmotsägelse i programmet: ”man ska inte ta emot flyktingar från länder som inte går med på att återta dem”.

   I min enfald trodde jag att asylberättigade flyktingar sådana som flyr från förtryck från hemlandet. Men man ska ska ha ett avtal med dessa länder om att återta dem? Undrar hur dessa avtal ska formuleras?

   Gillad av 1 person

 11. Enough skriver:

  14 punkter programmet syftar bara till att försöka förhindra att SD växer, det är ett ignorant hafsverk utan den minsta trovärdighet. S har allt kört med stora, men tomma ord, och tyvärr går det ofta hem hos dumsvensken.

  Gillad av 4 personer

 12. Elisabeth skriver:

  Instämmer helt, Patrik Engellau. Det är bara varm luft och valfläsk. Socialdemokraterna har noll trovärdighet och kommer även i framtiden tvingas att samarbeta med MP, V eller C i olika konstellationer och dessa stollar vill alla i princip ha fri invandring. Och den nya ”tuffa” valretoriken omintetgörs fullständigt när den ställs mot det vansinniga beslutet om gymnasieamnesti för afghaner. Man visade här att man tycker att lag och rätt bara är trams för undersåtar när man med vett och vilja kör över och mosar landets högsta jurister i lagrådet. SD har ett fantastiskt läge inför valdebatterna. Ställ grupp mot grupp ! Ska man vräka miljarder över afghanska män eller tillgodose svenska fattigpensionärers behov ? Osv, osv. Jag hoppas att Åkesson kör en skoningslös debattstil, de här hycklarna och förrädarna måste bara sättas dit en gång för alla . Ser fram emot kvällens partiledardebatt.

  Gillad av 11 personer

  • Aha skriver:

   Än värre exempel än att vräka pengar efter de afghanska yngre männen, är regeringens förslag att vilja satsa en miljard på internationellt jämställdhetsarbete – samtidigt som nittioåringar nekas plats på äldreboende.

   Inom vänstersvängen finns det trots allt många som tycker att det är okay med att det går så mycket pengar till de ensamkommande yngre männen. Exemplet med jämställdhetsstödet slår nog därför ännu hårdare.
   Men visst duger det med att ta upp de ensamkommande yngre männen; 50 miljarder är väl notan uppe i nu.

   Gillad av 2 personer

 13. J. Samuelsson skriver:

  Moderaterna och miljöpartiet gjorde upp om migrationspolitiken. Samma sak gjorde socialdemokraterna. Det svenska tillitssamhället ligger snart i ruiner. 12 år av medveten politik har för alltid förändrat Sverige. Slagit sönder decennier av tålmodigt välfärdsbygge. Politiken var medveten och väl förankrad inom respektive partier. Inget av detta kan jag glömma. De slog effektivt sönder allt framtidshopp. Nu söker samma partier få förnyat förtroende. För vad frågar jag mig själv? Nyss bemöttes även den mildaste formen av kritik med giftiga och hätska utfall, rentav personförföljelse. Så för mig är valet i år mycket lätt. Allt handlar om trovärdighet. Och inget annat.

  Gillad av 14 personer

  • Pelle skriver:

   Mycket bra kommentar, J Samuelsson. Vad är det S och M söker förnyat förtroende för? Vi kan alla med våra ögon se vad de har åstadkommit de senaste 12 åren – ett samhällsförfall som inte har sin motsvarighet någonstans i västvärlden.

   Tanken att vi skulle gå på deras inviter nu, fyra månader inför ett val, är skrattretande! Varför skulle de genomföra något efter valet som de har haft alla möjligheter att göra under flera år? Både S och M har kört sina varumärken i botten så till den grad att det är omöjligt för dem att återfå någon minsta lilla trovärdighet igen.

   Gillad av 3 personer

 14. Björn G skriver:

  En ‘trygg migrationspolitik’ och landsbyggdsfolkets rädsla – en berättelse.

  Det är orimligt att vargen och andra rovdjur får frodas obehindrat i vårt land. Många landsbygdsbor lever i ständig skräck, berättar DN. Denna gång kostade vargen livet på ett 50-tal får.

  Det är en fruktansvärd händelse för de drabbade djuren och anhörigfamiljen, men även för alla andra som lever i rovdjursområden. Den rädsla och oro många tvingas leva i är inte acceptabel.

  Vid ovan nämnda tillfälle ringdes länsstyrelsens jourtelefon omgående, men svaret blev ”att det inte finns någon beredskapsjour för rovdjursattacker”.

  Är det rimligt att människor skall behöva förlora närstående gång på gång, bara för att någon varg påstås ha värdefullt dna?

  Nu pratar jag varg här, men vi har ju andra stora ”rovdjur” i landet.

  Det som skiljer vargen från de övriga är att vargar helst jagar i flock, det vill säga vissa djur förföljer bytet, andra genskjuter från sidorna. Men en ensamvarg kan jaga smygandes och sedan med en blixtsnabb rusning fälla bytet. Vargar varierar alltså jaktsätt utifrån rådande situation.

  Detta innebär att för mig är vargen det klart farligaste rovdjuret vi har i vårt land, och den skall givetvis också behandlas som en sådan.

  Det pågår en kamp emellan vargvärnare och vargmotståndare. Det förekommer hot och handgripligheter, hatkampanjer och förföljelse av hela familjer från vargvärnarnas sida.

  Är det priset vi får betala för att vissa vill låta ”rovdjursstammarna” frodas obehindrat?

  Vad krävs i vårt land för att folk ska öppna ögonen och förstå innebörden av dessa rovdjurs kapacitet att skada?

  Gillad av 1 person

  • Hovs_hällar skriver:

   ”Förlora närstående” .. nu får du väl ändå ge dig. Däremot finns det såklart en konflikt mellan vargarna och folk som sysslar med boskapsskötsel.
   Kanske den konflikten kan avhandlas på annat forum.

   Gillad av 1 person

  • Dan AT Eriksson skriver:

   ”Nu pratar jag varg här, men vi har ju andra stora ”rovdjur” i landet. Det som skiljer vargen från de övriga är att vargar helst jagar i flock…”
   Jag vet inte om jag kan hålla med om detta!

   Gilla

 15. Östrahult skriver:

  Sossarna har nu försatt sig i ett läge där deras bristande markkontakt blir synlig och illa nog i två olika dimensioner; dels gentemot verkligheten och dels gentemot den egna partiorganisationen. Förslagen är inte baserade på en analys av verkligheten utan ett resultat av en känsla att man måste göra ”något” för att stoppa SD. Ledarsidornas Johan Westerholm hade nyligen en intressant analys av detta, se https://ledarsidorna.se/2018/05/s-laga-trovardighet-kan-raddas-med-ett-perssonskt-schackdrag/

  Han har också ett intressant recept på ett agerande som skulle röra om ordentligt i den politiska sandlådan.

  Även moderaterna har problem med markkontakten, det är rätt sensationellt att en moderatledare går ut och helhjärtat ansluter sig till socialdemokratins värderingar. Under innevarande mandatperiod var en röst på moderaterna egentligen en röst på Jonas Sjöstedt, i kommande val blir en moderatröst en röst på Magdalena Andersson.

  Även Centern har liknande problem och då inte minst dess partiledare som i en nyskriven personlig bok framstår som en fullfjädrad psykopat. Det är precis den typen av människor som tar sig fram i rådande kultur- och medieklimat.

  Det är denna låtsasvärld som vart fjärde år kolliderar med verkligheten, inte undra på att etablissemanget agerar för censur för att i framtiden kunna avstyra krockar med verkligheten.

  Några ord även om Liberalerna: det är nog det parti vars mediala företrädare befinner sig längst bort från sitt partis program

  Gillad av 2 personer

 16. Björn skriver:

  Har sett ett antal program från en serie på Kanal 9 som heter; ”Gränsbevakarna Australien”! Denna serie borde visas i Riksdagen! Med OBLIGATORISK NÄRVARO!!!!

  Gillad av 1 person

 17. Bric skriver:

  Journalisten och författaren Hege Storhaug är oroad över utbredningen av politisk islam i Skandinavien som hon hävdar präglar de flesta moskéer som startas – såväl i Sverige som i Norge.
  – Det handlar om en totalitär ideologi som söker makt på alla samhällsnivåer, säger hon.
  Hon menar också att politikerna går in i aningslösa dialoger med företrädare så extrema att ingen politiker hade velat komma nära dem om de inte just sågs som representanter för ländernas muslimer. Om den kritik om islamofobi som hon emellanåt har fått säger Hege Storhaug:
  – Vad en människa tror och lutar sig på spirituellt i vardagen, det har jag inga problem med. Men när man gör om islam till politik, då ringer alla varningsklockor för mig.
  https://kvartal.se/fredagsintervjun/gst-i-fredagsintervjun-45-hege-storhaug

  Gillad av 5 personer

 18. Marckus E. skriver:

  Det är inte svårt att dra slutsatsen att socialdemokraternas nya politik är mer eller mindre en bluff. I scensatt för att återfår de åtråvärda rösterna som försvunnit till M och SD. Om det fanns en uns sanning i den så hade man givetvis dragit tillbaka propositionen om de 9 000 afghanerna och genast satt sig ner med moderaterna och träffat en snabb överenskommelse. En sådan överenskommelse skulle också avfört migrationsfrågan för många väljare från valrörelsen. Istället väljer man att föra fram att detta är något man ska genomföra efter valet. Tydligen finns det ingen större brådska till förändring.

  Om man, som man nu säger, att volymerna måste ner till omkring 1 000 personer per månad så behöver även anhöriginvandringen stoppas. Om detta har vi inte hört ett knyst. Idag finns, som jag förstått det, regler som säger att de som anhöriginvandrar ska ha sin försörjning ordnad innan man släpps in i landet. Tyvärr är det hela 99% av det klientelet som får dipens från försörjningskravet. Vad det är som styr att dispenser ges är det nog få som förstår och varför socialdemokraterna accepterar detta är en stor gåta. Det kanske finns skäl att misstänka att aktivistiska anställda på berörd myndighet fattar dessa beslut. Det enda som i praktiken krävs för att ändra på förhållandet är att man uppdaterar regleringsbrevet för Migrationsverket.

  Sammanfattningsvis så kan man, enligt mitt sett att se det, konstatera att socialdemokraternas nya migrationspolitik saknar trovärdighet.

  Gillad av 4 personer

 19. Jvk skriver:

  Först, de som oftast står vid Svea rikes gräns och stoppar vita skåpbilar är uppenbarligen ditsatta som en arbetsmarknadsåtgärd. Prao-elever i bästa fall.

  Om allt det andra, eftersom jag inte följer svensk media så noga så kan jag inte säga att det inte skett, men var är explosionen??? Borde det inte vara ens världsnyhet att ett etablerat socialdemokratiskt parti blivit nazister??? Mycket märkligt, varför har inte Sverige exploderat som en ballong när trycket från allt kappvändande hyckleri blir för stort? Var är de 87% som röstade på sjuklövern, var är deras raseri! Hur skall skolan klara sig när de inte kan anställa socialdemokratiska lärare? Är det nu bevisat att stödja SD helt enkelt är en genetisk markör, ungefär som hur vissa betraktar judar, det är irrelevant vad man säger, tycker och gör, man är SDare och skall därför hatas?

  Spektaklet är i sanning skrämmande, följsamheten med makten är kväljande, man KAN förstå hur folk kan bli lägervakter och mörda barn baserat på detta, för det verkar kvitta vad de styrande säger, man bara följer iallafall. -Vänster om! Halt! -Höger om! Framåt maaaarsch!

  Självklart är allt lögn, och om det finns ens en gnutta som inte är lögn så kommer de att anställa prao-elever att vakta eller utvisa IS-krigare och våldtäktsmän. Man undrar dock, vilken statistik och vilka demografiska projektioner har man tittat på i socialdemokraternas kansli? Ingen som vi fått se, det är säkert.

  Jag önskar dem allt ont. Det skall bli kul att betrakta detta jävla skådespel.

  Gillad av 6 personer

 20. Jvk skriver:

  En annan självklar tanke verkar vara att S och M kommer att bilda koalition. Det skall bli lustigt att betrakta Lööf, hon letar nog efter lämpligaste kappa att ta på.

  Gillad av 3 personer

 21. Alexander Svensson skriver:

  Tomt snack. Efter valet kommer alltid ursäkter för att inte genomföra löftena. ”Vi inser nu i efterhand att våra löften var rent ut sagt omänskliga” heter det nog…..

  Gillad av 1 person

 22. Johan skriver:

  Jag kommer aldrig mer rösta på ett 7-klöver-parti såvida partiet ifråga inte ber grunligt om ursäkt för de 3 senasta decenniernas migrationspolitik.
  Det borde bildas ett nytt intelligent parti som har som huvudmål att avskaffa antalet riksdagsledamöter. Något hundratal är nog. En genomgripande förändring för att kunna höja standarden på riksdagen är akut.

  Gillad av 1 person

 23. Hovs_hällar skriver:

  Uppenbart är ju detta valfläsk av klassisk sort.

  Intressant att (S) alltså numera känner sig så oerhört trängda av (SD) att de utan betänkande slänger sina tidigare floskler överbord för att närmast i panik röra ihop något de inbillar sig ska slå an bättre hos väljarna.

  Påminner om Groucho Marx: ”Det här är mina principer, och gillar ni dem inte så har jag andra!”

  För detta parti, (S) har jag i många år inte känt mycket annat än förakt, och detta patetiska utspel bekräftar bara den känslan.

  Ett politiskt parti värt namnet förväntas ha en egen konsekvent politik, som har sin grund i en långsiktig och väl genomtänkt ideologi. Denna ideologi förväntas bygga på logiskt sammanhängande tankar om hur ett samhälle ska vara uppbyggt för att på bästa sätt främja medborgarnas intressen.

  De nuvarande 7-klöverpartierna, inklusive (S), tycks omsorgsfullt ha glömt bort alla dessa grundläggande principer.

  Gillad av 2 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   PS: Observera att jag skriver ”MEDBORGARNAS” intressen — alltså till skillnad från intressena hos slumpvis påträffade medborgare i diverse främmande länder med tonvikt på MENA-området, som gärna vill skaffa sig mera livsrum utan att behöva anstränga sig! — vilket verkar vara 7-klöverpartiernas nuvarande ledstjärna.

   Gillad av 2 personer

  • Kronblom skriver:

   Fiorello = Chico Marx
   Driftwood = Grucho Marx
   Fiorello: Hey, wait, wait. What does this say here, this thing here?
   Driftwood: Oh, that? Oh, that’s the usual clause that’s in every contract. That just says, uh, it says, uh, if any of the parties participating in this contract are shown not to be in their right mind, the entire agreement is automatically nullified.
   Fiorello: Well, I don’t know…
   Driftwood: It’s all right. That’s, that’s in every contract. That’s, that’s what they call a sanity clause.
   Fiorello: Ha-ha-ha-ha-ha! You can’t fool me. There ain’t no Sanity Clause!

   Gilla

 24. UlfH skriver:

  Sju -klövern har faktiskt importerat en mängd problem med invandringen, uppenbart blinda för konsekvenserna. Uppenbart kommer kriminaliteten fortsättningsvis öka bland de unga män, som saknar förankring i ett meningsfullt socialt och sammanhang i vårt samhälle. De kommer själva skapa sig ett eget sammanhang där de kan spela alldeles egna skapta roller.

  Gillad av 2 personer

  • Hosianna skriver:

   Mmmm… Ulf, de får ju redan nu spela Allahn i våldsamt traditionella, mån(g)kulturellt hypermaskulina och frikostigt skattefinansierade mansroller och deras uppträden kommer onekligen att rasera vårt svenskt civiliserade samhälle…

   … om de får hållas!

   Gilla

  • Björn skriver:

   De är redan så många, att om de kommer över tillräckligt med vapen, så tar de med lätthet över hela landet på nolltid! Vem/vad skulle t.ex stoppa ett gäng med bara nåt hundratal av alla dessa tiotusentals missnöjda och ”kränkta” ungtuppar, om de med automatvapen i hand, får för sig att börja jävlas med oss medborgare…..?! Bomben har redan börjat ticka……

   Gillad av 2 personer

   • Rune skriver:

    Om vi inte klarar det på egen han så får vi ta hjälp av våra nordiska grannländer. Som ju fortfarande har militär förmåga.

    Gilla

   • A skriver:

    Jo men det är nog ungefär vad svenskarna skulle behöva Björn. De tror inte att nåt står på spel. Att bli av med sitt hemland skulle fostra på ett mycket välgörande vis.

    Mvh A

    Gilla

   • Björn skriver:

    Även om det finns 600.000 jägare i Sverige, så sitter nog de flestas avtryckarfinger på den knutna näven i byxfickan….

    Gilla

 25. Calle W. skriver:

  Många partier släpar på ett historiskt skal av ett tvivelaktigt ursprung. Det gäller både S, SD och C. För att nu inte nämna V.

  Nu försöker M och S suga i sig av SD:s migrationspolitik och lämna ett yttre skal
  kvar.

  Alldeles nyligen var det fel på deras innehåll. Nu återstår bara att fördöma skalet.
  En mycket riskfylld strategi, som lätt kan slå tillbaka.

  För om man gräver djupare i C, S och V historia lär man hitta mer än bara tomma skal.
  Att inte detta sker beror ytterst på media.

  I en mer rättvis värld beskrivs alltid historia mer skalenligt.

  Gilla

 26. Ww skriver:

  Inspektörer från Arbetsmiljöverket tvingades låsa in sig vid ett besök på en skola i Malmö. Det rådde nämligen ”totalt kaos” på skolan, rapporterar Sydsvenskan.

  Gilla artikeln på Facebook

  Det var när Arbetsmiljöverket skulle inspektera den aktuella skolan som de möttes av ”totalt kaos”.

  Bland annat tvingades inspektörerna ta skydd genom att låsa in sig med skolpersonalen i lärarrummet. En elev började då upprepade gånger sparka våldsamt på dörren till rummet.

  Sedan kom en lärare in med en trasig bärbar dator som gått sönder efter att en elev slängt i väg den.

  Inspektionen berodde på att personal tidigare larmat om hot och våld.

  ”Många av dörrarna var söndersparkade. Korridoren som leder genom verksamheten är kal och tömd på allt material för att det inte skall finnas några tillhyggen. I ett av klassrummen rådde totalt kaos eftersom böcker och papper var sönderrivna och kastade i hela klassrummet”, skriver inspektörerna enligt Sydsvenskan.

  Nu hotas Malmö stad med 100.000 kronor i böter om man inte lyckas stoppa kaoset, uppger tidningen.

  http://www.friatider.se/arbetsmilj-verket-m-tte-totalt-kaos-p-skola-i-malm-tvingades-l-sa-sig

  Gillad av 2 personer

 27. Ww skriver:

  Stefan Löfven var tydlig i ett uttalande till TT efter förmiddagens presskonferens att barn till papperslösa inte ska kunna gå i svensk skola: ”De som fått nej ska inte kunna ta del av svensk välfärd”, betonade statsministern.

  Senare under dagen tvingades migrationsminister Heléne Fritzon (S) att backa från påståendet: ”Det finns inget förslag vad gäller att neka papperslösa barn skolgång och vi har inga planer på det”, skriver hon på Facebook.

  Ett belysande exempel på vad Löfvensvretorik är värd.

  Gillad av 1 person

 28. Lars skriver:

  Hur ska vi nu spå i kristallkulan? Jag tror vad vi ser sker under galgen dvs de ekonomiska, sociala och kulturella konsekvenserna är nu omöjliga att ignorera, men det är ur ett perspektiv försent dvs det är redan så stora problem och så många som kommit.

  Jag tänker nog att det inte nu är möjligt bedöma trenderna. Vi ser ett radikalt trendbrott i politiken, men det går inte att bedöma djupet eller motstridiga tendenser eller krafter som kommer att visa sig. På ett sätt tror jag det endast är ett starkt S parti som skulle ha förmåga att på ett djupare plan driva förändringar och då tillsammans med M, men det är ju synnerligen oklart hur djupt deras analyser går när det gäller samhällets problem och vi ser både i M och S en spricka inom partierna tror jag dvs vi har de som inom M går till C och de inom S som går till Mp, V.

  Jag tror faktisk inte SD är deras stora problem utan politikförändringen, de har insett att SD har rätt i sin politik och likaså att de ligger i mitten och närmre S än M. Stora problemen för M, S och SD tror jag avser kunskap och kompetens och det tror jag är det stora problemet i Sverige generellt. Inte så att det inte finns mycket kunniga och kompetenta människor, men hur står det till med eliterna? Och hur hantera den offentliga sektorn?

  För mycket oklart för att spå. Jag försöker observera tecken på förändring. Jag undrar t.ex. om inte Karolinska spektaklet kan bli en väckarklocka inom M? och bland väljarna. Nyliberalism, marknaden har inte alla svar, anser jag.

  Men vi saknar tänkare.

  Gillad av 2 personer

 29. plq017 skriver:

  Många misstag i detta.
  Det som skett är att en socialdemokratisk statsminister presenterat en politik som förhoppningsvis skall dra väljare från SD.
  Politiken är inte förankrad i partiet, det finns troligen inget beslut i Verkställande Utskottet om förändringen. Och när det kommer till partikongress, så ryker detta förslag all världen väg. Olof Palme Centrat har idag uttalat sig om förslaget, och man förnimmer att förslagsställarna kommer att ha det lika hett om öronen som kristna i muslimska länder. Alla heliga principer är kastade över bord.
  Med andra ord: detta är en valballong, och om paritet blir segerrika i det kommande valet, så kommer man att ändra sig. Programmet är inte heller förankrat bland dem som skall knacka dörr, och bemanna valstugor.
  De delar av socialdemokraterna som betraktar staten som en outtömlig välgörenhetskassa har inte fått säga sitt. Hur de kommer att utöva sitt inflytande efter valet, är det ingen som vet, i vart fall inte annat än att det inte kommer att vara restriktivt efter ett gott valresultat.
  När man betraktar socialdemokraterna måste man inse att det inte är ett parti, utan i själva verket flera stycken partier. Partiet rymmer inom sig åsiktsskillnader som är större än vad som finns i Alliansen, ta till exempel Margots och försvarsministerns olika ståndpunkter vid Folk och Försvarskonferensen i början av året.
  Partiet består av SSU företrädare (allt är identitetspolitik, alla är rasifierade, och den vita ursprungsbefolkningen skall betala för allt), kvinnorörelsen (antisemitism, stöd till av FN stämplade terrororganisationer, och vita män är roten till allt elände på planeten), LO som jobbar för att jobbare skall ha goda villkor, och så Tro och Solidaritet som är muslimernas företrädare, och så finns det säkert en och annan gråsosse i någon vrå. Det är svårt att förstå intressegemenskapen mellan LO-väljaren som sliter in skatt till staten, och immigranten som i första hand ser till de sociala förmånerna.
  Med andra ord socialdemokraterna är en allians mellan olika särintressen, och vad politiken blir, är oförutsägbart.
  Det som socialdemokraterna föreslår nu är ett försök att dra tillbaka förlorade SD-sympatisörer. Inte praktisk politik.
  Det som man med säkerhet kan säga, är att det visar den desperation som socialdemokraterna känner. Och det är mycket möjligt att partiet faller isär efter årets val. Den första utbrytaren kommer att vara Muslimska Brödraskapet, och utan de muslimska rösterna så hamnar socialdemokraterna under 20%, och vad blir det då av partiet?
  Det kommer att vara andra som genomför en restriktiv invandringspolitik.

  Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   En uttömmande och korrekt analys. Stefan Löfven sköter sin uppgift som grindvakt till Janusansiktet.

   Gilla

 30. Lena M skriver:

  Någon sa mig att 300 000 Svenska fattigpensionärer får dela på 4 miljarder. 9000 Afghaner som lurat sig hit och dessutom saknar asylskäl får dela på 3 miljarder. Men det är ju fult att ställa grupp mot grupp i vårt land har någon sosse politiker hittat på. Det krävs helomvändning och krafttag.

  Gillad av 1 person

 31. Karl Oskar skriver:

  ‘En trygg migrationspolitik’.
  Ännu en bisarr floskel från regeringen i landet uppåner.
  Riksdagens besättning i landet uppåner ser ut som följande :
  V, MP, C.. samtliga är flyktingaktivister
  S & L…övervägande andel är flyktingaktivister
  M & KD…ej obetydlig andel är flyktingaktivister
  SD…inga flyktingaktivister
  I praktiken förd migrationspolitik är sålunda
  helt logisk.
  Exakt i linje med riksdagsmajoritetens vilja!
  Alla statements om stramare migrationspolitik etc från Stefan Löfven har som enda avsikt att lura över röster till S.

  Gilla

 32. cmmk10 skriver:

  Siffrorna förskräcker naturligtvis. 20 000 IS-krigare räcker antagligen för att ta över Sverige. Vi har ju sett hur relativt få som har kontrollerat städerna i Irak/Syrien och vilka insatser som har krävts för att driva ut dem.

  Efter att de har nedkämpat större delen av poliskåren (den i yttre tjänst) måste det komma trupp utifrån om vi skall kunna bli av med ohyran.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.