Ett existentiellt dilemma

Patrik Engellau

Jag har ägnat en stor del av mitt liv åt att försöka förstå vad det är som gör att vissa samhällen utvecklas väl medan andra samhällen knappt utvecklas alls eller till och med går kräftgång. Jag har inte lyckats. Visserligen har jag läst en massa böcker och hört en del entusiastiskt förkunnade teorier (och utformat många teorier själv) men när jag nu betraktar verkligheten, till exempel Sverige, så står jag lika frågande som någonsin tidigare. Jag fattar inte.

Har livet då inte lärt mig någonting alls om samhället? Jodå, en mycket viktig sak har livet lärt mig, nämligen att misstro alla förklaringar. Jag har hört alla förklaringar som finns, jag har insett att de bästa förklaringarna representerar någon intressant observation, men anser lik förbannat att vi människor, trots allt vårt pladder och auktoritära gravallvar, inte begriper oss på oss själva. Predikaren – han i Gamla Testamentets bok med samma namn – är därför en av mina favoriter:

Jag, Predikaren, var konung över Israel i Jerusalem. Och jag vände mitt hjärta till att begrunda och utrannsaka genom vishet allt vad som händer under himmelen; sådant är ett uselt besvär, som Gud har givit människors barn till att plåga sig med. När jag nu såg på allt vad som händer under himmelen, se, då var det allt fåfänglighet och ett jagande efter vind.


Men även om Predikaren enligt min mening har rätt så kan man ju inte, annat än om man är mycket rik eller på annat sätt omhändertagen, göra hans vishet till sin livsfilosofi. Trots allt ska man ju råd att betala hyran och se till att det finns mjölk till barnen. Då duger det inte ta råd av mänsklighetens kanske främste filosof för då orkar man inte kliva ur sängen:

Jag grep mig an med stora företag: jag byggde hus åt mig och planterade vingårdar. Jag anlade trädgårdar och parker med fruktträd av alla slag. Jag byggde dammar för att bevattna en skog av grönskande träd. Jag skaffade mig slavar och slavinnor, och nya slavar föddes i mitt hus. Mina hjordar av oxar och får blev större än vad någon haft före mig i Jerusalem. Jag hopade silver och guld, rika skatter från kungar och provinser. Jag skaffade mig sångare och sångerskor och det som är männens lust: kvinnor och åter kvinnor. Så överträffade jag alla som varit före mig i Jerusalem. Och min visdom svek mig inte. Allt vad mina ögon begärde lät jag dem få, ingen glädje nekade jag mig. I allt mitt arbete fann jag glädje, den lönen fick jag för min möda. Men så vände jag blicken mot allt jag hade utfört, mot all den möda jag haft. Och allt var tomhet, ett jagande efter vind. Det fanns ingen vinst under solen.

Håll med om att detta är ett allvarligt dilemma: om visheten fick råda så skulle folk troligen inte anstränga sig eftersom allt bemödande är ”jagande efter vind” och ”fåfängligheters fåfänglighet”.

Därför är det en himla tur att tillvaron är så finurligt inrättad att de flesta människor inte är visa. Antingen är de så unga att de inte gjort erfarenheter som bibringat dem visdom – se exempelvis på våra politiker – eller också saknar de förutsättningar för att nå visdom hur gamla de än blir (vilket verkar gälla många politiker som inte längre är unga).

Det kan alltså inte vara visheten som driver livet för livet skulle inte utvecklas om alla hade Predikarens erfarenheter och visdom. Vad är det då som driver livet? Denna fråga har filosoferna, som jag tolkar det, grunnat en hel del på. Många av filosoferna föreställer sig ett slags i livet eller biologin inneboende vilja till utveckling, makt eller självförverkligande som inte har någon förklaring utan bara existerar (fram till dess att den berörda organismen tröttnar, förtvinar och dör).

Den franske filosofen Henri Bergson myntade begreppet ”élan vital” vilket betydde ungefär livskraft. Hans idéer ska ha haft sådant inflytande att den franska armén inför första världskriget utvecklade en doktrin om att soldaternas attityder var viktigare än vapnen, vilket det förstås kan ligga mycket i. Arthur Schopenhauer hade sin variant som han kallade viljan till liv. Den stoiske filosofen Posidonius föreställde sig en ”levande kraft” som kom från solen och tog sin boning i allt levande på jorden. Nietzsches ”vilja till makt” var, om jag fattat rätt, ungefär samma sak.

Sammantaget går allt detta inte att begripa varför Predikaren nog har rätt.

59 reaktioner på ”Ett existentiellt dilemma

 1. Bo Svensson skriver:

  ”I allt mitt arbete fann jag glädje, den lönen fick jag för min möda.” – Där hade han ju svaret men tappade bort det igen. – Liv är verksamhet.

  ”Nog finns det mål och mening med vår färd” (tveksamt) ”men det är vägen som är mödan värd.”

  Alla livsformer har hittat ett spel de trivs med och klarar av och min teori är att graden av komplexitet i spelet avgör medvetandets intensitet.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Lucille Ball: ”Vem man är, beror på vad man gör” – Gör man ingenting, är man ingenting, – inget av intresse. – Att pensionera sig, är fel tänkt. – Man skall inte sluta med något för att man tröttnar, utan för att man hittat något annat där det man har av ork, kompetens och engagemang kommer mera till sin rätt.

   Gillad av 4 personer

   • Martin Gustavsson skriver:

    Enig. Vem man är beror på vad man gör. Det beror på intention och handling. Livet tycks i min meditation ofta styras av rädsla, men så ologiskt det är i ett kosmiskt perspektiv, för i slutändan dör vi alla ändå. Livet på planeten har börjat om många gånger och en dag kommer det sannolikt inte börja om alls. Glädjen ligger i nuet, att göra bra saker som gör oss glada och som gör att vi sover gott om natten i ett skönt lugn, anser jag.

    Gillad av 1 person

 2. Aurora skriver:

  Jag tror nog inte att Predikarens ord skall appliceras rakt av på vår situation. Visst är vår strävan ett jagande efter vind; eller som sången säger, ’du kan ingenting ta med dig dit du går’. Men, om vi inte bara tittar på vårt västerland, så finns det många kulturer (som tv programmen så gulligt säger) där man ’odlar och skördar som man gjort i alla tider under 1000 år’. Då kan man tolka det som att de folken tydligen följer Predikarens ord. Det är för övrig dessa människor som nu i mängder söker sig till västvärlden och dess välfärd byggd på strävan efter bättre villkor och framtid. Så Predikaren har nog också fel. Det finns faktiskt en varaktighet i människan arbete på jorden. Men det förutsätter att samma människa måste också skapa ett samhälle som kan tillvarata dessa framsteg. I samhällen där det saknas är det ingen mening med att göra annat än att leva för dagen.

  Gillad av 2 personer

 3. Jan Bengtsson skriver:

  Vilja till makt, Socialdemokratins ledstjärna?
  Politik är att vilja, sa väl Olof Palme…

  DÅ kan man framledes fylla fickorna, belöna genom utnämningar!
  Adelsskapet avskaffade man…

  Enligt gårdagens ledarsidorna.se ser man raskt till att utnämna…
  Innan man blir avkastade från hä(S)ten!

  Fallet lär bli brutalt, (S)jälvbilden rubbad!

  Sitt folk (S)truntar man som alltid blankt i…
  Utom lite valfläsk vart fjärde år…

  Gillad av 2 personer

 4. Håkan skriver:

  Skillnaden varför samhällen utvecklas uppstår som en konsekvens av principen ränta på ränta.
  Att utvecklas med 2% per år, år efter år gör skillnaden. Efter 10 år är det 22%.
  Så där håller der på. Två procent gör skillnad.

  Gillad av 1 person

 5. Jvk skriver:

  Kanske så har även i detta den moderna tidsandan som kulminerat i pk-ismen fullständigt fel, för hur fungerar det i praktiken i religiösa samhällen? Jo, man delar upp världsligt och andligt, man läste sin katekes, men sen kallade verkligheten och så klädde man sig fin til söndagens gudstjänst efter fullgjort värv. Hinduerna går till sina helgedomar då och då, liksom buddhisterna. Endast muslimerna verkar ha en religion som kräver att man lägger sig med ändan i vädret 5 gånger om dagen. Religionerna införde också en proffsfunktion så att några kunde ägna sig åt det andliga hela tiden, präster och munkar, så att vanligt folk kunde ägna sig åt världsliga ting. Är det inte slående hur pk-ismen strävar efter en utopisk godhet som tangerar religion (utan religionens djup och tusenåriga testperiod) som folk skall leva efter varje dag, man skall leva som pk-munk. Pk-isterna är som människor som går och kräver mirakel,av Jesus varenda dag, och när dessa mirakel inte inträder så tjuter man bara högre och letar kättare att skylla på. Kanske finner också här islam och pk-ismen ömsesidig förståelse, man vägrar att erkänna världen för vad den är och eftersom man är uppfylld av gudomlig rättvisa så anser man sig ha rätt att administrera vilka straff som helst mot kättare och otrogna. Jag tycker mig också kunna se att pk-ister tror att pengar kommer från himlen, eller den moderna motsvarigheten, skattebetalaren, så de inser inte behovet av att jobba, det fungerar ju för dem, även här uppför de sig som migranter, se pengar i automaten igen! Ett mirakel!

  Det är nog bara ca 5% av de som röstar 7-klövern som är trogna pk-ister, resten är rädda konformister, så en lösning skulle ju kunna vara en omvänd migration, vi utvisar alla utopister till mellanöstern, varför måste de vara här och missionera, miljonprogrammet får utvidgas med pk-isterna. Låt pk-isterna missionera på plats, för egna pengar.

  Gillad av 9 personer

  • phnordin skriver:

   En utmärkt idé. Den ständigt ökande floden av flyktingar är ett problem, som förmodligen bara kan lösas där det uppstått nämligen i flyktingens hemland. I ställas för att som nu är fallet inom EG förhandla med ovilliga medlemsländer om kvoter för invandrarmottagare kan men som Theo Waigel ( f.d. finansminister under Helmut Kohl) föreslår lansera en Marshallplan bestående av en kombination av U-landshjälp och ett Afrikaprogram. President Mitterand var sannolikt en av upphovsmännen till denna idé innebärande ett effektivare engagemang i de länder där problemen uppstått. Kanske dyrbart, men möjligen av intresse för dem som vill resa.

   Gilla

   • Hovs_hällar skriver:

    PH nordin — De planer du nämner bygger på ett feltänk. Västvärlden kan i grunden inte rädda resten av världen från konsekvenserna av deras oförnuft. Det är att kasta pengar i ett svart hål.

    Ger man människor från destruktiva samhällen mer pengar, så kommer de bara att skaffa fler barn, tills de är så många att de ätit ut resurserna på nytt. Så fungerar det i Mellanösterns islamdominerade kulturer.

    Hela resonemanget om ”u-hjälp” och sådant (som Patrik sysslade med i sin naiva ungdom) är bara uttryck för vårt dåliga samvete över att vi har det bättre. Om vi istället lämnade dessa destruktiva kulturer åt sitt öde skulle naturen ta ut sin rätt.

    Gillad av 4 personer

   • Jan Bengtsson skriver:

    Då krävs nog en Marshallplan,
    som inte bara fyller fickorna allra överst…

    Så har väl svensk U-hjälp ofta fungerat i praktiken?

    Hur skulle annars Abbas kunnat bli Miljardär,
    som ledare för ett ”shithole country”…

    Mugabe är ett annat talande exempel…

    Fast lite kick-backs har kanske förekommit,
    för att bli UTVALD…

    I en liten re(S)väska…

    Gilla

   • Jan Bengtsson skriver:

    Barnbegränsning vore den bästa U-hjälpen…
    (S)terilisering fungerade ju förr i Sverige…

    När krubborna är tomma, då bits hästarna!
    Därav Allah konflikter…

    Gillad av 2 personer

 6. malmobon skriver:

  Jaga efter vinden är ganska tydlig. Sett detta hos många, där kärnan har varit i hela livet ekonomi.
  Som Milton Friedman sa efter fått Nobelpriset. ALLA relationer bygger på ekonomi. T.o.m. äktenskapet med min fru, sa han.
  För egen del vill jag uppnå mål och även kunna vara med påverka Sveriges framtid och kunna lämna till efterlevande ett bättre Sverige. Detta har dock för mig inget med ekonomi att göra.
  Finns en skalbagge i öknen vars enda uppgift är att lägga ägg. Efter den lagt ägg och skyddat dessa noga, för skalbaggen. Lever på spilning efter elefanter.
  En tanke om att livet kanske bara går ut på repruducera sina avkommor och hoppas på att dessa blir bättre än sig själv.
  Som en från SD sa igår. Vad är skillnaden mellan en politiker och en häst? Svar. En häst kan inte sko sig själv.
  Rekommenderar dock inte att grubbla för mycket utan göra det rätta för våra kommande generationer i detta val samt hedra de som skapat ett något så när bra land. Tidigare generationer och dina förfäder. SD är mitt val. Ladan är nästan nerbrunnen, och saknar ni överlevnads mekanismen får ni skylla er själv. Mina sympatier får ni inte efter valet.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Jag tror att det den gode Milton Friedman menade med detta uttalande var inte att nedvärdera äktenskapen med hans fru till basarens prutande och ljugande, utan att upphöja den nationalekonomiska disciplinen till att beskriva allmänna mellanmänskliga relationer och inte bara monetära transaktioner. I grunden för Friedmans lära ligger ju det individualistiska — humanistiska — primat som ger var och en den absolut fria makten över hur han eller hon skall värdera sinnesvärldsliga fenomen, i kontradistinktion framför allt till de på Friedmans tid ännu omhuldade falska marxistiska läror, distorsioner av Ricardos pristeori, som hävdade absoluta värden som står över och utom individens godtycke. Det skall i sammanhanget inte förglömmas att Friedmans äktenskap bl.a. gav upphov till sonen David, som skrivit en av de viktigaste läroböckerna i just pristeori. Av denna bok finns för övrigt en utomordentlig populärvetenskaplig variant som heter Hidden Order. Anbefalles! Tillfälligt slut på Adlibris, men finns på Amazon:

   https://www.adlibris.com/se/bok/hidden-order-9780887308857

   Om pappa Friedman hade rätt eller inte är en annan fråga, men vi blir inte visare av att bränna halmdockor på kättarbålet.

   Gilla

  • Jan Bengtsson skriver:

   Sista (S)triden står högst sannolikt nu i höst!

   Tecknen är övertydliga,
   att yttrandefriheten är satt på (S)pel…

   BARA SD är en garant för.
   att vi får ha den kvar?
   Uffe gör nog gemensam sak med repressionen?

   2022 är det för sent!
   Då är EU-grodan färdigkokt…

   Vi måste omförhandla med EU,
   innan storhetsvansinnet brutit ut för fullt!

   Den gunstige Junckern får inte ersättas med Socialist/Liberal

   Gilla

 7. uppstigersolen skriver:

  Jag är född på förtitalet. Mina föräldrar hade växt upp i kanske inte fattigdom men i alla fall en knapphet på det som livet kräver. Mina föräldrar lärde mig att arbeta, sköta sig och inte vara elak. Detta har jag haft som ledstjärna genom livet. Många av de som bestämmer idag har nog aldrig gjort ett vettigt handtag i livet. Genom att liera sig med andra likasinnade har de tagit kommando över oss. Nu är det dags att dessa goddagspiltar får lära sig om livets realiteter. Pengar kommer inte ur en automat. Pengar och resurser skapas för att några andra liksom jag arbetar ihop dem. Arbetar ingen så dör alla.

  Gillad av 3 personer

 8. Kuckeliku skriver:

  ”Jagandet efter vind” är det vi kallar livet. Livet kan ofta vara intressant, roligt och angenämt även om det inte varar för evigt. Lämpligen underordnar man dock i hög grad sitt eget korta liv människosläktets mycket längre liv. Det går att göra livet bättre och hållbarare, vilket man lämpligen använder sitt liv åt.

  Gilla

 9. Linden skriver:

  ”På min gräsmatta finns inte ett grönt grässtrå längre”, säger Isabella Lövin under onsdagens partiledardebatt.
  Samma dag fotograferas hennes gröna gräsmattai Värmdö.
  Det står en bensinslukande amerikanare utanför kåken.

  Vi minns Romsons giftskepp i viken – Fridolins hundra dagar – Ett evigt tjatande om miljökatastrofer – MP – politiker i tiden. Totalt befriade från sannfärdighet.

  Gillad av 6 personer

 10. Östanskog skriver:

  Tack herr Engellau för att inte bara nämna utan även citera Predikaren. – Som fjortonåring läste jag Dostojevski och Predikaren, dock inte av visdom utan av pubertetens pessimistiska fåfänga. Schopenhauer fick vänta för ett par år till.

  Andra får bedöma om det handlar om övervintrad pubertet eller begynnande senilitet, men jag har återupptäckt dessa herrar – dock får Schopenhauer vänta för ett par år till.

  Gillad av 2 personer

 11. Björn G skriver:

  ”I allt mitt arbete fann jag glädje, den lönen fick jag för min möda. ”

  Det är skapandet, byggandet och samlandet som är livet, för människan i västvärlden.
  Det är bönen, pratande och samvaron som är livet, för människan i de mindre ‘utvecklade’ länderna .

  Minns ett exempel från Afrika.
  En av våra mannar var mycket duktig, så vi fördubblade hans lön. Det som hände var att han bestämde sig för att bara jobba halvtid.

  Så det är skillnad vad man prioriterar i olika kulturer.

  Gillad av 3 personer

 12. Snow skriver:

  En bra förklaring till varför en del nationer utvecklas och en del aldrig kommer ur startblocken finns i boken Why Nations Fail. The origins of power, prosperity, and poverty. Författare Daon Acemoglu och James A. Robinson. Crown Publisher, New York 2012.

  Stabila nationer präglas av en adminstration skild från politikers och tyranners inflytande. En robust ämbetsmannakår alltså, obenägen att styras efter nyckfulla personers infall. Lagen gäller för hur man styr landet, inte nyckfyll politisk styrning.

  Gillad av 8 personer

 13. Getingar i vägen skriver:

  Filosofer antar helst en mänsklig utblick på tillvaron. Vill dock minnas att Patrik i en krönika, för länge sedan, i smått filosofiska termer, skrev om en flugas irrfärder runt ett fönstret. Hur flugan var låst till vissa fasta beteenderegler. Som gjorde att den i en mer ovanlig situation hamnade i en mental återvändsgränd. Och sedan gjorde Patrik jämförelser med våra politiker.

  Sådana ytligt harmlösa filosofiska betraktelser gillar jag. För även vi högpresterande små varelse är låsta i beteenderegler, på irrfärd genom livets stora möjligheter.

  Flugan i fönstret hade förfäder som alla klarat sig genom generationsskiften i 4 miljarder år. Men i Patriks sommarstugefönster tog det plötsligt en dag slut. Tragiskt, men likväl inte ovanligt.

  Vi skall alla dö på något sätt. I kilometertjocka sedimentpackar kan man hitta livets fossila rester.
  Även på Mount Everest topp.

  I det stora hela är man bara en liten fluga som tar för sig av livet goda så så länge det går. Dock på lite olika komplicerade vis.

  Om vi vill bygga mer uthålligt handlar det om att bygga för kommande generationer. Men samtidigt ha det trevligt under tiden. Någon större mening utöver det finner jag inte.

  Få får dessutom ynnest att förvandlas till fossil. Även om det finns en del levande i mänsklig skepnad. Till och med högt upp i olika maktpositioner.

  I går duschade jag med Radar på ett getingbo.
  De hade byggt ett stort bo under bordet där vi alltid tar vår morgonfika, ute på landet.

  Stackars krakar. Men jag var faktiskt tvungen att bereda egen väg genom livet. Getingarna stod helt enkelt i vägen för min egen och min frus livsnjutning. En kaffestund i trädgården.

  Men särskilt bra kändes det inte. Idoga getingar fick alla gå hädan, bara för att de stod i vägen för vår egen livsnjutning. Så krasst och enkelt kan livet vara om något ställer sig i vägen. Förklara det ni mer filosofiskt bevandrade…

  Länk; Flugan i fönstret.

  https://detgodasamhallet.com/2015/07/31/flugan-i-fonstret/

  Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Getingar – Jag vaknar i gryningen av getingsurr, de har ett jättebo en meter ovanför min huvudkudde. – Har inte fallit mig in att göra något åt det.

   Gillad av 1 person

 14. spekolatorium skriver:

  Vad alla filosofer undviker och Predikaren är väl filosof med, att formulera människans uppgift i universum! Samtliga levande organismer har till uppgift (plikt) att överleva, fortplanta sig och säkra artens bestånd efter bästa förmåga. Har människan en plikt utöver detta? Även i Gamla Testamenten kan vi finna svar på det och svaret är hedersmannen Noa som byggde arken för att rädda sin familj och alla djur!
  Dagen kommer, även om vi har några miljoner år på oss, när jordens gästvänlighet för liv tynar bort och mänskligheten måste flytta med alla sina djur, till en annan gästvänlig planet.
  Att leva efter våra plikter kan skapa en målmedveten framgångsrikt samhälle!

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Jag rekommenderar att mänskligheten tar på sig ansvaret för att utvecklingen skall gå framlänges: Människan skall bli klokare, vänligare, vackrare och friskare och livsmiljön och naturens artrikedom skall säkras.

   Vi har väl rimligtvis inget mera angeläget mål för våra strävanden men leta gärna.

   Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Ja och metoden för detta består i en genomtänkt rättsordning: Det skall ge fördel att vara och göra rätt.

    De regler för migration som råder nu, fungerar tvärtom. – Gör man allting rätt, mister man sitt livsrum till dem som gör allting fel.

    Gilla

 15. Hovs_hällar skriver:

  Du kommer nog inte längre, Patrik. I grunden är våra filosofiska funderingar inget annat än uttryck för vår biologiskt inneboende strävan att leva och föröka oss.

  Till sist hamnar man i frågan ”Vad är liv?”

  Jag blev nog biolog för att hitta svar på detta. Läste i barndomen ett nummer av Bamse eller nån liknande serietidning, där det förklarades att ingen vetenskapsman, om de än fick tillgång till alla världens resurser, skulle kunna konstruera något så enkelt som ett gräsfrö.

  Den dagen bestämde jag mig för att biologin var en intressantare vetenskap än teknologin, och att jag därför skulle ägna mig åt den förstnämnda. Det beslutet kom att föra mig ända till Harvarduniversitetet i USA, där jag slutligen insåg, precis som Predikaren på sin tid, allt allt var fåfänglighet.

  Vi kan forska hur mycket som helst på livets olika uttryck, men något svar på frågan ”Vad är liv” hittar vi egentligen aldrig. Vi kan lika gärna fråga ”Varför finns vi?” — och då hamnar vi i filosofi och religion, som aldrig intresserat mig särskilt mycket.

  Så nu odlar jag min trädgård och låter de stora frågorna vara.

  Gillad av 2 personer

  • Martin Gustavsson skriver:

   Lika väl som att fråga sig ”varför”, kan man naturligtvis fråga sig ”varför inte?” … eller så kan man ju se saker på en mängd olika vis ex. :

   Taoism – Skit händer.
   Konfucianism – Konfucius säger, ”Skit händer.”
   Buddhism – Om skit händer, är det egentligen inte skit.
   Zen Buddhism – Vad är ljudet av skit som händer?
   Hinduism – Den här skiten har hänt förut.
   Mormonism – Den här skiten kommer hända igen.
   Islam – Om skit händer så är det Guds vilja.
   Stoicism – Den här skiten är sin egen belöning.
   Protestantism – Låt den här skiten hända någon annan.
   Calvinism – Skit händer eftersom du inte arbetar tillräckligt hårt.
   Pentekostalism – I Jesu namn, läk den här skiten!
   Katolicism – Skit händer eftersom du förtjänar det.
   Judendom – Varför händer den här skiten alltid oss?
   Zoroastrianism – Skit händer hälften av tiden.
   Marxism – Den här skiten kommer att träffa fläkten.
   Ateism – Du snackar inte skit nu?
   Sjundedagsadventism – Ingen skit på lördagar.
   Existentialism – Absurd skit.
   Agnosticism – Vad är det här för skit?
   Nihilism – Vem bryr sig ett endaste skit?
   Dekonstruktion – Skit händer i hegemoniska meta-berättelser.
   Kristen vetenskap – Skit är i ditt sinne.
   Moonies – Endast glad skit händer egentligen.
   Jehovas vittnen – Knack, Knack, skit händer.
   Scientologi – Skit händer på sidan 152 i Dianetik av L. Ron Hubbard
   Hare Krishna – Skit händer, Rama Rama.
   Hedonism – Det finns inget som en bra skit som händer.
   Rastafarianism – Låt oss röka här skiten!

   Värdeomdömet är alltid personligt och i princip självvalt, frampressat likt en slags brakfis för egen sniffande undersökning eller för att andra intresserade ska kunna dofta på brakfisen.

   Gilla

 16. educaremm skriver:

  Det är intressant hur många kungar, ledare, tsarer, kejsare, generaler osv., som har fått beskrivningen DEN STORE. Kanske även presidenter ibland.

  T ex då Alexander, Den Store. Fredrik, Den Store. Peter, Den Store. Osv. et cetera.

  Förmodligen har de fått sådan beskrivande beskrivningar om deras person för att de har kunnat påverka väldigt många människor att efterfölja, eller lyda, deras önskningar? Alltså att sådana Stora, har kunnat genomdriva sina viljor, krav eller önskningar på det ena eller det andra sättet och därmed ses som just Stora för den sakens skull…..

  Kanske även då en historisk person som Djingis Khan kan inneha en sådan beskrivning, Den Store, efter sitt namn, eftersom det väl antas att en ganska så stor del av jordens befolkning idag har släktskap med just Djingis Khan?… Vem vet…

  Eventuellt kunde då också Napoleon, Hitler, Stalin, Churchill, Roosevelt, Kennedy osv., ha tilldelats sådana identifieringar om de levt i andra tider och under andra förhållanden? Samt framför allt kanske kunnat skapa andra resultat, andra utgångar och andra konsekvenser, eller andra efterräkningar, efter dessas eventuellt stora, och mäktiga, påverkan på samhällsutvecklingar under en specifik tid, och under specifika förhållanden…


  Men, det som är intressant är att s.k. stora personer, eller påverkansstarka personer, kan ofta ha utmärkande karaktärsdrag för starkt ledarskap, i mycket tidiga åldrar. (Samt kanske också då nödvändiga sociala omständigheter, eller förutsättningar, för att kunna utveckla sina inneboende förmågor till beslutsamhet, sin viljestyrka, sin intelligens och sina omdömesförmågor, sitt självförtroende och andra nödvändiga egenskaper, och därmed kunna påverka större människomassor, osv. ….)..

  En liten pojke på 4,5 år var mycket omtyckt i sin lekgrupp. Han var stadig i sin person, klok, förståndig och framför allt pålitlig. Han hade ett naturligt förtroendeingivande sätt. Vid ett tillfälle uppstod det bråk, eller kiv, om någonting mellan några pojkar i hans grupp, och den lille, Store, mannen på 4,5 år, tar då ton, och säger bestämt och allvarligt:

  – Var inte osams. Bråka inte. JAG är ju här…
  (!)..

  Gillad av 2 personer

  • Jvk skriver:

   Ignorera detta om du vill men för mig så försvinner dina eventuella poänger i din språkliga stil, jag vet inte om andra har samma åsikt, jag ser din stil som sökt och pretentiös men du bestämmer förstås själv.

   Gilla

  • educaremm skriver:

   Om jag vore JVK, vilket jag är glad att jag inte är, så skulle jag, för ett alldeles eget välbefinnandes skull,för att då undvika upprörda, irriterade, ilskna, arga och besvärade känslor som riskerade kunna skapa en besvärande psykisk obalans hos mig själv, inför dessas andras dumma, korkade och kortsynta, linjärt tänkande, sökta eller pretentiösa kommentarer, absolut och beslutsamt avstå från att läsa några som helst kommentarer från andra kommentatorer, och framför allt absolut inte några kommentarer från signaturen educaremm…

   Från och med nu och för all framtid…..

   Men, men, JVK bestämmer förstås helt och hållet alldeles själv om den saken….

   Ett gott råd är dock att JVK avstår från att läsa dem. På prov….

   Kanske skulle vara välbehövligt?…

   Vem vet….

   Gilla

   • educaremm skriver:

    Råd?

    I all välmening?…

    Råd givna, helt fritt och generöst av JVK, för att JVK själv skall slippa att störa sig på en i hans ögon besvärlig språklig stil eller på en stil han ser som sökt och pretentiös?…

    Sådant om- tänkande?..
    Sådant tänkande,om …(honom själv..)…?…

    Sådan om-tänk-samhet…( i all välmening också…), om sig själv…(!)….

    Roligt….

    Gilla

   • educaremm skriver:

    JVK, vill ha ett sista ord, ett sista anmärkande, åthutande ord, åt alla och envar på kommentarfältet på DGS som inte faller JVK i smaken?..

    Stilfullt? …

    Effektivt för fortsatt analyserande konversation (och inte agitation), på DGS..?

    Nej, troligtvis inte särskilt…

    Att tro sig om att veta bäst, kunna mest, att ha det rätta och korrekta anslaget, samt vilja korrigera resterande kommentatorer och vilja ta sig an en inbillad generös och omtänksam, men av de flesta säkert en icke efterfrågad, uppgift, (kallelse kanske ?), att korrigera alla de andra kommentatorer som i JVK´ögon då är de okunniga, de ovetande och de oinsatta, samt de felaktigt formulerade och därmed de inkorrekta kommentarerna, (och ibland då med en generöst hjälpande hand av stortrollet Fredrik Östman..?), det är nog inte alls att verkligen och egentligen kunna främja ett konversationsforum….?…

    Snarare tvärtom…

    Men fortsätt bara, JVK…

    Fortsätt bara…

    Ytterligare en hjälpsam och omtänksam kommentar, i all välmening, ska väl en JVK enkelt och elegant ändå lyckas få fram…?

    Kom igen nu…

    Gilla

 17. villervalle03 skriver:

  Människan fungerar rent psykologiskt likadant nu, som för tusentals år sedan. Bara kunskapen som ökat, men den sk, reptilhjärnan fungerar likadant. Istället för att stålsätta sig, för olika vilddjur som vill äta oss till middag, och låta adrenalinet flöda, så stressar vi för andra mer triviala saker, konflikter i skolan ,jobbet, vänner, förhållanden, m.m. Adrenalinet flödar hursomhelst, men vi slåss inte eller springer iväg, och på det sättet gör vi oss inte av med överskottet av adrenalin ämnen. Vi blir vi nervösa och stressade, får psykotiska traumer, panikångest m.m. Förut kanske det hände nån gång per år att vi hamna i livshotande situationer, nu för många, varje vecka,kanske varje dag, som livsuppehållande reaktioner går in och påverkar adrenalin och andra ämnen. Eftersom det är sällan någon av oss hamnar i den situationen sen sekler bakåt, så har andra saker tagit över tankebanorna, och automatiska livsuppehållande reaktioner.
  Grundläggande för människan och mänskligheten är att fortplanta sig, och arbeta för att få ett säkert, bekvämt och lustfullt tillvaro, tillse en bra start för barn och efterkommande. Nå mycket annat tror jag inte det är, om man hårdrar det. Människan ska ta sin glädje från arbetet, sa en gammal man, åt mig när jag var ung. Då förstod man inte, nu förstår jag mer vad han menade, när man gläds åt sitt arbete, har man ett stor och viktig början på ett gott liv.

  Gilla

 18. Christer L skriver:

  Jag finner P E´s filosofiska diskussion, precis som han själv finner den: oklar. Att skriva klart om att man egentligen inte fattar meningen med alltihopa är en filosofisk utmaning. Vad gäller Predikaren så är ju meningen uppenbar: detta står skrivet i Bibeln. Alltså handlar det om att materialistisk världslig framgång och rikdedom inte gör Predikaren lycklig. Så vad finns för alternativ? Jo, mer av andlighet i livet. Bergson tror jag hörde till den tidens tänkare som upptäckt hur tomt på mening livet blivit utan tro. Vad hindrar dagens tänkare från att pröva det andliga alternativet, undersöka ämnet? Det litterära utbudet är stort, och det går att testa mycket själv, skaffa egen erfarenhet? Varför läsa Bibeln med en strikt materialistisk tankeöverbyggnad? Jo, jag tror att hånet i den vetenskapliga jargongen på medelklassnivå gör många skräckslagna.

  Gilla

  • Björn G skriver:

   ”…. rikedom inte gör Predikaren lycklig”

   Rikedom ger inget skydd mot olyckor, men jag gråter hellre i en Jaguar än i en buss.
   Françoise Sagan

   Gilla

 19. Sixten Johansson skriver:

  I Predikaren finns en massa guldkorn, men kungen är varken klok eller vis, utan en utlevad, oansvarig egocentriker och social idiot. I mångfaldigad gestalt motsvarar han dagens västerlänningar, som lever i snarlik lyx och meningslöshet.

  Predikarens guldkorn uttrycker inte klokhet, utan erfarenhet. (Där skiljer sig kungen från infantilt oerfarna svenskar). Klok är den som genomskådar och kan ge goda råd på basis av erfarenhet, omdöme och intuition. Vilket råd ger denne tänkande, medvetne man? Jo: Ät, drick och var glad så länge du lever, för livet (= Guds vilja) går inte att begripa; allt du gör är fåfängt och ger dig ingen glädje när du är död.

  Denne privilegierade, medvetne man har inget mer att komma med än vad rena idioter kan ha tänkt i tiotusentals år! I bästa fall propagerar han för förnöjsamhet, i sämsta fall för självmord och livets utplåning. Han kan bara visa upp sin mentala nakenhet och vifta med sin gudsbild.

  Inte har kungen själv byggt och skapat mycket. Han är toppen på en mänsklig pyramid, men inbillar sig att allt är hans egen förtjänst. Han har gripits av hybris, inte mot Gud och verkligheten, utan mot sitt folk, likt makteliterna i väst.

  Kungens plåga är hans medvetenhet, men hans råd är att släcka medvetandet. Han är blind för att livet är socialt, att alla samhällen och deras goda resurser eller ondska skapas av människor i samspel (med bistånd av sina ledare). Det djupaste existentiella dilemmat är socialt. Just där behövs erfarenheten och klokheten.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   ”Kungens plåga är hans medvetenhet, men hans råd är att släcka medvetandet” — Jag jag har inte läst Predikaren, men stämmer det att den här kungen gick och blev liberal!?

   Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Predikaren är synnerligen läsvärd, 12 korta kapitel av stor livserfarenhet och därur dragna slutsatser. Guldkornen och språket lyser även i plågsamt pratiga översättningar. En av de otaliga sentenser som du torde gilla, Fredrik: ”Den vise har sitt hjärta åt höger, men dåren har sitt hjärta åt vänster”.

    Predikaren själv framstår för mig som en extrem individualist och en hedonist även när det gäller att njuta av iakttagande, tänkande och experimenterande. Han propagerar för individens förnöjsamhet, men utvidgat till det sociala planet måste hans genomgående dystra grundhållning bli destruktiv och ekon av detta finns i vår egen tid. Jämfört med det är alla ismer som uttrycker förändringsvilja och ökad social medvetenhet mer livsdugliga på sikt, t o m socialismen.

    Liberalismen av svensk 2000-talsmodell saknar konturer för mig. Jag ser bara en lös tankegegga: ”ökad frihet”, ”ökat tvång”, ”mer överstatlighet”, ”vi som vet bäst”. För att kunna släcka sitt medvetande måste det först finnas någon grad av medvetenhet, eget sökande och egna insikter, men inget av detta märks hos dem vars betingade reflexer bara är att producera löst, osammanhängande pladder.

    Gillad av 1 person

 20. olle reimers skriver:

  ”Ångest är vår arvedel” Var det Stig Dagerman eller Pär Lagerkvist som skrev det?

  Hur som helst har vi väl alla under våra för det mesta relativt långa liv drabbats av den existentiella ångesten. Det var något vi borde göra men vet inte riktigt vad.

  Däremellan har vi begravt vårt grubblande i vardagens vedermödor och på så sätt sluppit fundera för mycket.

  I den tomhet som den existensiella ångesten skapar växer behovet av färdigstöpta svar fram. Religioner och ideologier blir svaret.

  Graden av involvering i dessa tröstpinnar är måhända relaterad till graden av existensiell ångest respektive oviljan att överhuvudtaget fundera över detta.

  Uppenbarligen har lärorna fyllt en viktig funktion i mänsklighetens historia. För oss som inte bara huvudlöst anammar den ena eller andra lösningen på livets gåta finns en lärdom att hämta: bättre att uthärda och tänka själva. Särskilt ideologier förklädda till religioner har vi anledning att se upp med!

  Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Pär Lagerkvist i diktsamlingen Ångest (1916): ”Ångest, ångest är min arvedel, min strupes sår, mitt hjärtas skri i världen.” (Med första raden som sökord hittar man en bakgrundsbeskrivning och analys på Wikipedia).

   Observera att Olle Reimers talar just om Existentiell Ångest, vilket inte ska blandas ihop med de tillstånd och många symptom som benämns Ångest. Gå gärna till artikeln Ångest i Wikipedia och hoppa till punkt 5 Existentiell Ångest, som klarlägger begreppet mycket bra.

   Existentiell ångest är kopplad till den ultimata ensamheten i psykets urtida mittpelare. Det är som om medvetandet på nytt skulle vakna och upptäcka jaget, själva tillvaron utanför jaget och tillvarons isande motsats Intet. Normalt har vi en inre brandvägg, skyddsmekanismer, mot den lurande yttersta skräcken, som kan leda rakt in i en psykos. Men det är logiskt att tänka sig att skyddet har försvagats i vår tid, därför att verklighetskontakten har minskat, stimuliflödena och den globala medvetenheten har ökat och de sociala gemenskaperna och religionen har monterats ner. I så fall skulle en del av PK-ismens märkliga psykoinfantilism, utlösning av ett helt knippe av försvarsmekanismer och nutidsmänniskans avsiktliga dövande och förslöande av det egna medvetandet kunna sammanhänga med att den hotande existentiella ångesten hamrar på brandväggen.

   Gillad av 1 person

 21. MartinA skriver:

  ”vissa samhällen utvecklas väl”? Definiera ”väl”?

  Den kraftfullaste förklaringsmodellen är evolutionen. De gener som tillåter ett beteende som leder till kopiering av de generna blir fler. De som inte gör det försvinner. I en enorm komplicerad ringdans. Så kungen från gamla testamentet må ha varit gnällig men han imponerade på alla med hans tjusiga prylar vilket gjorde att han kopierade de gener som byggt honom, för just det syftet.

  När vi pratar om stater så kan det vara att ju ”sämre” stat, desto bättre fyller den livets funktion. Ingen flyttar till Nordkorea. Men många flyttar därifrån. Alltså koloniserar Nordkorea sin omgivning genetiskt.
  Afrika hade slavar som sin huvudexportvara under lång tid. Detta medförde att olika gengrupper i Afrika koloniserade 10% av den amerikanska kontinenten.
  Afgahnistan är en hård plats. Där det är svårt att leva. Vilket får samma effekt som Nordkorea.

  Men jag misstänker att PEs definition av väl är raka motsatsen. Samhällen som skapar betingelser för att bli koloniserade av andra? Dagens bekvämlighet som livsmål. Och framtidens intet.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.