Tre historiska irrfärder

Jan-Olof Sandgren

Politisk historierevisionism heter det när en politisk idé tillåts skriva om historien. Många kanske tänker på kommunistdiktaturer i såna här sammanhang, men jag vill ta upp tre andra exempel.

1.

Det hade varit intressant att vara en fluga på väggen i en ölhall i München 1920, när de tidiga nazisterna brainstormade om tyska folkets historia. Visst hade tyskarna mycket att vara stolta över. Germanerna hade besegrat romarna vid Teutoburgerskogen redan år 9 efter Kristus, och tysk jord hade frambringat genier som Immanuel Kant, Göthe och Wagner. Men det måste ändå ha stuckit i ögonen att det judiska folket varit ett kulturfolk sedan mer än 3 000 år, och gett upphov till oskattbara urkunder som Moseböckerna. Det fanns nästan bara ett sätt att övertrumfa detta.

Vedaböckerna är några århundraden äldre än Gamla testamentet och skapades av ett folk som kallades arier. Man vet inte så mycket om arierna, mer än att de härstammade från Centralasien (namnet har förresten samma ursprung som ”Iran”) och att de spreds över den indiska subkontinenten något årtusende före vår tideräkning. De lär ha varit ståtliga krigare, något ljusare i hyn än de dravider som bodde där innan (förfäder till dagens tamiler) och bland deras viktigaste symboler fanns svastikan, hakkorset.

En av alla romantiska idéer som kläcktes under 1800-talet var att dessa arier hade sitt urhem i norra Europa, företrädesvis Skandinavien. Som bevis anfördes bland annat att ordet ”arier” syftade på Eire, som är det gaeliska namnet för Irland – och från den keltiska kulturen är förstås inte steget inte långt till de germanska stammarna och Midnattssolens land. Jag gissar att det var en ganska begränsad krets
romantiker som odlade de här idéerna, tills nazisterna gjorde dem till statsideologi.

En ironi i sammanhanget (om man nu får vara ironisk när det gäller folkmord) var att den folkgrupp i Tyskland som genetiskt sett torde ligga arierna närmast, också var den som vid sidan av judarna drabbades hårdast av förintelsen, nämligen zigenarna.

2.

Att vara universalgeni i Sverige på 1600-talet var möjligen en smula ensamt. Det fanns inte så många intellektuella giganter att bolla sina idéer med, så en man av Olof Rudbäcks kaliber tillbringade säkert mycket tid bland sina böcker. Särskilt fängslades han av de isländska sagorna och de antika klassikerna. Ju djupare han drack ur dessa källor desto mer övertygad blev han att hela den europeiska kulturen (och stora delar av den asiatiska) hade sitt epicentrum i Sverige, särskilt i trakten runt Uppsala.

De sista 30 åren av sitt liv ägnade han åt att samla bevis för att Sverige var det sjunkna Atlantis – det lyckorike Platon talat om i sina dialoger. I sitt storverk Atlantica beskriver han hur Odysseus irrfärder i själva verket utspelade sig på Östersjön, att Herkules stoder var placerade vid Öresund och att Troja låg utanför Enköping. Eftersom Sverige var det land som först bebyggdes efter syndafloden, var det inte så konstigt att många ortsnamn från antiken kunde härledas till bondbyar i Uppland.

Det är lätt att tro att Olof Rudbäck var en driftkucku redan under sin livstid, men icke. Hans teorier låg väl i linje med politiskt korrekta idéer inom göticismen, en nationalistisk rörelse mot slutet av stormaktstiden. Han hyllades av det svenska etablissemanget drygt ett halvsekel innan någon på allvar vågade ifrågasätta honom.

Italienaren Lorenzo Magalotti var dock inte lika imponerad. Så här avslutar han sin recension av Atlantica redan 1674 efter en fyra månaders studieresa till Sverige:

…svenskarna äro i högsta grad lättrogna, kanske ändå mera än tyskarna.

3.

Hösten 2017 kunde Enköpings museum presentera en världssensation. Textilforskaren Annika Larsson hade upptäckt att vikingar inte var så ursvenska som man tidigare trott, utan tydligt påverkade av islam. Så påverkade att man vävde in det arabiska ordet ”Allah” i sina kläder och (enligt forskaren) sannolikt närde förställningar om det muslimska paradiset.

Annika Larsson förklarar att hon använt andra forskningsmetoder än de gängse teoretiska, och gör ingen hemlighet av att man i tider av integration bör slå hål på 1800-talets förlegade bild av vikingen, som ”vill legitimera någon form av ’svenskhet’ och ett nordiskt ideal”. Museiledningen är förstås glad över uppmärksamheten och hoppas att det ska sätta Enköping på kartan.

Bland dem som uppmärksammat utställningen finns Stephennie Mulder, professor vid Texas university och ledande expert på islamsk arkeologi. Hon påpekar att Annika Larssons forskningsmetod bygger på att hon klippt ihop delar av ett vävt band och därigenom konstruerat ett ord, som om det läses spegelvänt blir ”lallah” på ett skriftspråk som inte fanns under vikingatiden. Men även om skriftspråket hade funnits, skulle det naturligtvis varit en dödssynd att stava gudomens namn fel.

Med få undantag var svenska tidningar kallsinniga till att publicera hennes synpunkter.

36 reaktioner på ”Tre historiska irrfärder

 1. Lennart Bengtsson skriver:

  Att läsa Olof Rudbeck är verkligt underhållande. Han lyckade bevis att den grekiska halvön Peloponnesos kunde härledas från ”Pelle på näset” som låter litet mera svenskt. När det gäller Lorenzo Magalottis uppfattning om svenskarna är jag rädd att det fortfarande gäller inte minst vad som observerats de senaste åren. Kan det månntro bero på dess feministiska profilering?

  Gillad av 3 personer

 2. Fredrik Östman skriver:

  Det tycks alltid ske i den politiska maktens intresse. De fall som avslöjas och uppmärksammas är förstås de där makten förlorar kontrollen över historieskrivningen. Vi ser alltså här att national-socialisterna i Tyskland förlorade makten, att den svenska stormaktstiden tog ett abrupt slut och att den postmoderna national-socialism som ännu helt behärskar svensk akademi och muséer, åtminstone bland dissidenter och oppositionella har förlorat sin strålglans.

  Det talas i dessa dagar, på grund av snabbt sjunkande opinionssiffror och jämförelser med vissa andra länder såsom Holland och Ungern, om den stolta svenska socialdemokratins sammanbrott. Indikationen på denna händelse, om den skulle tima, kommer vara att SAP:s historierevisionism uppdagas. Speciellt intressant i detta sammanhang är hur vi i den närmaste framtiden kommer att beskriva de händelser som går under rubriken ”Ådalen -31”.

  http://forum.skalman.nu/viewtopic.php?t=23337

  Den historiska sanningen är att kapten Mesterton hjältemodigt förhindrade allvarliga brott som den kommunistiska hopen skulle ha begått mot hederliga utländska arbetare som befann sig i en förläggning bara 100 m från platsen. Dagen innan hade kommunisterna redan kidnappat och torterat vissa av dem. Nu skulle de lynchas. Detta var också den allmänna uppfattningen av incidenten tills Per-Albin Hansson kom på den lysande idén att lansera en samling lögner och på dessa bygga vad som skulle visa sig vara 80 år av total dominans i svensk politik.

  När sanningen om Ådalen -31 blir accepterad vet vi att SAP:s tid är slut. Därmed kommer också tabuet mot att använda hårda tag inom polisverksamheten att falla.

  Gillad av 8 personer

 3. MartinA skriver:

  Väldigt mycket är känt om indoeuropeerna (som arier kallas idag). Ursprungligen var det en lingvistisk teori. När det ostindiska kompaniet erövrade indien var muslimerna lätta att styra eftersom västerländska akademiker kunde arabiska och de styrdes enligt sharia. Men hinduerna var betydligt svårare, de styrdes enligt upanishaderna (veda) som var skrivna på sanskrit som endast få visa män förstod. och de kunde springa i cirklar runt västerländska ämbetsmän. Så man kallade in språkvetare, bland annat William Jones, som kom att jobba som domare i Bengalen på 1780-90 talet. Han la märke till att Sanskrit måste ha ett gemensamt ursprung med Grekiska, Latin, Gaeliska, Germanska språk, Ryska, Slaviska språk. Och att det inte hade ett gemensamt ursprung med Hebreiska, Arabiska, Finska med mera.

  Senare har både arkeologi och genetik lagt till pusselbitar till det stora arbete lingvisterna har gjort sedan William Jones. En av de bästa idag är David Anthony som är arkeolog och har hållit föreläsningar om arkeologi på stäppen. Man har fått fram materiella kulturer som är kandidater till för-indoeuropeer, alltså innan de blev helt nomadiska.

  Gillad av 3 personer

  • MartinA skriver:

   Indoeuropeerna var de första herdestäppnomaderna. De var de första tämjarna av hästen och möjligen också uppfinnare av hjulet/vagnen. I vilket fall kom vagnen att revolutionera deras levnadsförutsättningar och världen i övrigt. De började som jägar-samlar-herde folk i floddalarna längs den pontiska stäppen, norr om svarta havet och mer österut.
   Men när de fick tillgång till vagnar kunde de börja använda de enorma resurserna på stäppen som de tidigare bara levt i kanterna av. Så de ökade i antal och blev helt nomadiska. Efter några hundra år började de utöva allt starkare tryck på icke stäppomgivning. Eftersom just att vara nomadisk ger enorm fördel mot bofasta människor och hästen är strategiskt viktig fick de enormt genomslag från kina till irland. Somliga menar att de hade utvecklat laktaspersistens, alltså att kunna bryta ner mjölksocker i vuxen ålder, spelade in också. Det ger en ständig mobil källa till näring och gör slakt av föl effektivare.
   Fler exempel på folk som talade indoeuropeiska språk är bronsålderskulturen Hettiterna i Anatoliet som lämnade många skrifter efter sig. Perserna och eventuellt även Mederna. Och Tocharierna i västra kina som också lämnade skrifter efter sig.
   Viktiga ie språk jag glömde tidigare är Farsi och i viss mån Urdu och Hindi, alltså olika språk på den indiska subkontinenten.

   Gillad av 5 personer

  • MartinA skriver:

   Somliga menar att ett viktigt mellansteg för indoeuropernas, eller deras ättlingars, spridning är sammansmältning/övertagande av trattbägarkultur och knutkrukskultur i områden som sedan blev Tyskland. Knutkrukskultur kallas i sverige och Finland för båtyxekultur eller stridsyxekultur. Jag är inte så påläst om det här och tycker att den information jag hittar är förvirrande. Men om det är sant så är det lätt att förstå hur artonhundratalstyskar blev lurade att tro att indoeuropeerna kom från Tyskland. Särskilt som de hade ett egenintresse av att få ett tjusigt ursprung och för att samla ihop Tyskland och skapa större armeer efter den katastrof som var det trettioåriga kriget och den franska enhetsstatens härjning under napoleonkrigen.

   Gillad av 7 personer

   • Anna Lindén skriver:

    Att båtyxefolket var indoeuropéer är en gammal teori som stöds av den moderna DNA-forskningen. Detsamma gäller trattbägarna.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Jag är inte lika säker på trattbägarna. Det är väldigt diffust. föremålen från trattbägarna var mer sofistikerade än knut-krugs-kulturen, sägs det. Och knut-kruks-kulturen verkar ha trängt undan trattbägarna. Så många har tänkt sig att knut-krukorna var indoeuropeer.
    Sen, vilka introducerade jordbruket i sverige? Det är också något som jag inte hittar bra information om.

    Sen tror jag att de här begreppen är litet föråldrade. De med litet mer koll brukar prata om Halstatt kultur eller nåt, andra begrepp.

    Möjligen smälte en våg av indoeuropeer samman med befintliga jordbrukare i tyskland, och blev trattbägarna. Och den här nyformade trattbägarkulturen introducerade jordbruket i skandinavien och blev därmed väldigt dominerande här. Och knut-krukorna var en senare våg av indoeuropeer?

    Eller något helt annat. Jag har ingen åsikt, har för litet information, och blir alltid förvirrad av den här historien.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    ”knut-kruks-kultur” är min översättning av ”cordedware”. Men som sagt, gamla begrepp.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Tack. Jag läste mer och Trattbägarkulturen verkar betraktas som en syntes av nordeuropeiska jägarsamlare och centraleuropeiska jordbrukare? Och vara förknippade med megalitstrukturer, som stenrösena i Falköpingsbygden?

    Gillad av 1 person

   • Anna Lindén skriver:

    Trattbägarkulturen brukar ses som den första jordbrukskulturen i Norden, så de var knappast indoeuropéer. Även om det har påståtts så. Beklagar misstaget. Indoeuropéerna var nog snarare herdar.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Möjligen. Men det är ett förvirrande skeende. Du har också den germanska substratsteorin. Vilket förvirrar saker ytterligare.
    Som sagt, jag har hört teorin om en sammansmältning av indoeuropeer och jordbrukare i tyskland-polen, och att de indoeuropeiska språken spreds därifrån, i väst tror jag. Ett mellantrappsteg.

    Gilla

   • Anna Lindén skriver:

    Yamnaya-herdarna brukar ofta anses vara indoeuropéer. Det finns teorier om att de vandrade västerut, som jag hört på senare tid.

    Gilla

   • Anna Lindén skriver:

    Yamnaya-teorin stöds så vitt jag förstått av den nya DNA-forskningen. Den sistnämnda torde även ha vederlagt Colin Renfrews teori om att indoeuropéerna förde med sig jordbruket. Det är en komplicerad forskning som jag bara nosat litet grand på.

    Gilla

 4. Övertolkningar skriver:

  Det är nästan omöjligt att stirra på en stjärnhimmel utan att hitta mönster.
  Rochesters bläcktest bygger på det. I dessa svartvita siluetter är det hart när omöjligt att inte se figurer. Göra egna bildtolkningar.

  Vi blir lätt offer för detta ständiga mönstersökande.

  Schamanismen ser världen som fylld av andar och krafter som påverkar det levande. Att se och tolka världen rätt kräver riter, liturgi och trans. Rentav inälvor och blod. Ur detta tolkar prästen eller schamanen världen.

  Men även vetenskapen försöker tolka mönster. Dock med andra metoder. Bygga det större ur det mindre. Hitta sambanden.

  Människa är en mönstersökande varelse. Ur mönster och regelbundenheter sökes framtidspilar. Och genom det kontroll. Inom religion ofta på ett bevekande sätt. Kors, radband, böner och hymner för att nå fram till de osynliga världarna. Allt kokar ned till orientering. Och i denna hamnar människan lätt i irrgångarnas värld. Det finns många tolkningsfigurer i en stjärnhimmel. Människan fastnar lätt i egna övertolkningar. Varav ideologi och religion utgör några utav dem.

  Gillad av 2 personer

 5. Stig Fölhammar skriver:

  Att få svenska tidningar kallsinniga till att publicera Stephennie Mulder synpunkter förvånar inte. Svensk media rapporterar inte det den vet (fakta), utan det den själv anser är viktigt och det den tror att läsarna vill ha

  Ett dagsaktuellt exempel är M/S Aquarius som lär ankomma till Valencia idag (lördag). När den nya italienska regeringen nekade M/S Aquarius att angör Italiensk hamn och Maltas regering slog följe med Italien, omnämndes förklaringen från Italiens och Maltas regeringar mycket knapphändigt och endast som en bisats i slutet av rapporten av SVTs utsände. Viktigare för rapportern var den kritik som kom mot Italien och Maltas regeringar från Frankrikes president samt att Spaniens nya socialistiska minoritetsregering tillåter M/S Aquarius att angöria Valencia.

  Fakta är som Erik van den Heeg påpekade på ”Ledarsidorna” att M/S Aquarius är den forna tyska kustbevakningskutter Meerkatze, som nu seglas av människorättsorganisationerna S.O.S. Mediterranée och Läkare utan gränser under nytt namn. Hon har en last om 629 migranter som plockats upp ur små gummibåtar alldeles utanför Libyens kust i Medelhavets.

  Varför nekade då Italiens och Maltas regeringar M/S Aquarius att angöra deras hamnar? Jo, hon bedriver, enligt den nya italienska regeringen, ”taxitrafik” för diverse ”hjälporganisationers” räkning, d v s hon plockar upp ekonomiska emmigranter som betalat dyrt till smugglarna och som smugglarna villigt lämnar åt M/S Aquarius att ta hand om nästan vid Libyens strandkant. Smugglingen blir då effektiviserare och för smugglarna minskar risken att tillfångatass av EU-medlemstaternas kustbevakningsflottorna från exempelvis Italien.

  De godhjärtade hjälporganisationerna är alltså medskyldiga till människosmuggling!

  Gillad av 6 personer

 6. Jvk skriver:
 7. Hovs_hällar skriver:

  Kommenterar enbart det tredje exemplet, då det handlar om nutiden och om svensk nutids syn på det förflutna.

  Att någon som ska föreställa etablerad forskare kunde komma på den fullständigt absurda idén att påstå helt påhittade saker om vikingatiden, baserat på förfalskade arkeologiska fynd, säger något om vilken helt sjuk tid vi lever i.

  Den här individen kan enklast beskrivas som smittad av PK-sektens kollektiva galenskap, som senast beskrevs av psykiatern Thomas Jackson på en konferens den 19 maj. http://www.swebbtv.se/

  Denna kollektiva galenskap har alltså gått så långt att ren förfalskning av arkeologiska fynd kan marknadsföras i ”seriösa” sammanhang — med syftet att skapa en anknytning mellan Sverige och islamsk ideologi.

  Vidrigt är det.

  Gillad av 5 personer

  • brrr skriver:

   Det kan stämma, men det kan också vara somså att en medioker ”forskare” såg sin chans att säkra sin karriär med strid ström av rikliga forskningsanslag som hon annars aldrig skulle kunna komma i åtnjutande av.

   Man får inte vara dum, då kan man bli…

   Gilla

 8. O.T. skriver:

  Att 7 av 10 i vissa ”utsatta” områden inte klarar högstadiet är katastrofalt. Noteras kan att svenska medier visade ett begränsat intresse för nyheten när den släpptes i början av juni. TV4Nyheternarapporterade pliktskyldigt, SVT:s Rapport prioriterade en nyhet om mördarsniglar i stället.
  Seriösa medier hade bjudit in ansvarig minister och ställt denne mot väggen. Skolresultaten hade blivit huvudnyhet.
  Seriösa medier hade försökt gå till botten med hur dessa usla skolresultat har kunnat uppstå och hur utvecklingen kan vändas. I stället: tystnad.

  Att skolresultaten i vissa förorter i och runt de tre storstäderna är usla har nog de flesta begripit. Själv reagerar jag på att rikssnittet ligger på runt var sjätte. Drygt var sjätte svensk niondeklassare är inte behörig för vidare studier.

  Resultatet av detta fiasko är att utslagningen kommer bli omfattande. Ty den som inte har en gymnasieutbildning i dag är i praktiken utestängd från både arbetsmarknad och vidare studier. Vad alternativet för många unga är i områden dominerade arbetslöshet och kriminalitet behöver man inte vara raketforskare för att lista ut.
  http://www.fristad.eu/2018/06/kollapsen/

  Ointresset är talande. Månne tyckte SVT att ett inslag skulle vara olämpligt så här tre månader före valet. Statstelevisionen anser som bekant att det är viktigt att beakta vilka nyheter som släpps före ett riksdagsval.

  Gillad av 1 person

 9. W skriver:

  Järvaveckan är ett alternativ till Almedalen. På Järvafältet, liksom i andra invandrartäta områden, växer SD fram som en allt starkare kraft, till mångas förvåning.

  SD har fler sympatisörer bland väljare med utländsk bakgrund än C, L och KD tillsammans, enligt SCB.
  https://www.svtplay.se/video/18143639/jarvaveckan/jarvaveckan-15-jun-19-00?start=auto

  En annan intressant faktor är att Sverigedemokraterna har starkare stöd hos kvinnor med utländsk bakgrund, 11,6 procent, än bland kvinnor med svensk bakgrund, 9,3 procent. Samtiden.se

  Ganska logiskt efter att ha hört bl.a. Mona Valter berätta om livet i förorten

  Gillad av 2 personer

 10. Aurora skriver:

  Om arianer har jag läst. Rudbeck representerar väl 1800-talets nationalromantik och A Larsson är en nutida ’pk-historiker’. Segraren skriver historien heter det. Faktum ör att vi egentligen vet väldigt lite om hur det var eller gick till förr. I våra historieböcker ser vi bara de västerländskt tillrättalagda versionerna. Å andra sidan; om någpn nu blir upprörd över att segraren skriver historien så kan man ju alltid spekulera i varför förlorarna förlorade och segrarna var de vinnande.

  Gilla

 11. Ulrika skriver:

  Jan-Olof

  Vill bara tillägga att det hinduiska hakkorset är vridet till vänster medan det tyska är vridet till höger. Hajade själv till en gång då jag mötte en indier med ett hakkors runt halsen men sen såg jag att det var vänstervridet och alltså inte hade ett dyft att göra med den nazistiska symbolen.

  Gilla

 12. Lennart skriver:

  Judarna har bevarat de bibliska urkunder som anförtrotts dem. De var utvalda av Gud för att skapa den miljö som världens Frälsare, Jesus Kristus, skulle födas in i. Gud upprättade ett förbund med dem, judarna bröt dock förbundet och Gud skapade det nya förbundet för alla folk genom Jesus. Tyvärr var det bara en liten del av judarna som tog emot Jesus som sin Messias, resten hade avfallit till att dyrka djävulen. En kort sammanfattning av Bibelns lära.

  Den främste experten på förintelsen lär vara Raul Hillberg. Några faktiska bevis för att den verkligen inträffat finns dock inte, det saknas nämligen allt som hör till en normal mordrättegång; mordvapen, offer, förövare, teknisk bevisning. Om avsaknaden av tyska dokument med order att utrota judarna – föreslår Hillberg att mordet skett genom ett telepatiskt samförstånd (Källa: Lars Adelskogh; En tom säck kan inte stå).

  Om det var några som blev utsatta för folkmord så var det tyskarna själva. Om detta kan vi läsa om i boken ”Hellstorm, Nazitysklands död 1944-1947”, finns även som film.

  Gilla

 13. Werner von Winkelbaum skriver:

  Fraga till Hovs_hällar:

  Vad hande med den dar ‘forskaren’ vid Uppsala universitet som ‘upptackte den Arabiska texten och ordet ”Allah” pa tygbiten. Idag prefekt vid University of Kabul?

  Werner

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.