Gästskribent Gunnar Sandelin: Vägskälen för svensk migrationspolitik var 1996 och 2005

År 2009 sade Migrationsverkets dåvarande generaldirektör Dan Eliasson att om regeringens krav på snabb handläggning av uppehållstillstånd ledde till att det beviljades felaktiga sådana, så var det inte något problem för honom. Han hade infört styrfilosofin Lean från biltillverkaren Toyota. Anställda ”samlade pinnar”, vilket fick som konsekvens att svårare ärenden som tog längre tid ledde till lägre lön. Men Eliasson var inte oroad över konsekvenserna när han på ett möte sade: ”Jag kommer aldrig bli upprörd över ett felaktigt beviljat uppehållstillstånd.”

Visionen var att chefer och handläggare skulle se ”migrationens globala möjligheter”.

Det var en devis som även ansvariga ministrar omhuldade innan Tobias Billström började morra om ”volymer”.

Dan Eliassons efterföljare Anders Danielsson, med ledarfilosofin ”Låt Anders vara Anders” körde på i samma spår. På en konferens om arbetskraftsinvandring 2012 menade Danielsson att nu skulle Migrationsverket ”ändra fokus från kontroll till service”. Fritt tolkat: bli mer kundorienterat och se på den asylsökande som ett slags beställare. Danielsson förtydligade samtidigt sin ambition genom ett uttalande som ger associationer till Sverige som ett konkursbo: ”Det handlar inte om vilka migranter vi vill ha, utan om vilka migranter vi kan få”. Migrationsverket har tagit bort den ursprungliga länken http://www.migrationsverket.se/info/6605.html utan ny hänvisning, men internet glömmer aldrig.

Anders Danielsson fortsatte sin karriär och blev generalsekreterare för Röda Korset innan regeringen 2017 utnämnde honom till landshövding.

Om vi backar bandet ser vi att denna extrema inställning inte hade behövt segra. 1996 konstaterade Brå-utredaren Jan Ahlberg att socioekonomiska faktorer inte var avgörande för invandrares brottslighet, snarare förhöll det sig tvärtom. Det var inte utanförskapet som orsakade brottsligheten utan brottsligheten som orsakade utanförskapet.

Mot den bakgrunden blir året 1996 särskilt viktigt om vi vill se hur skör brytpunkten in i nutiden faktiskt var och hur annorlunda färdriktning svensk migrationspolitik hade kunnat ta. 1996 fick vi regeringen Persson, under vars tioåriga maktinnehav hälften så många asylansökningar per år beviljades som senare under Reinfeldt. Tidigare hade ministären Ingvar Carlsson genom Luciabeslutet 1989 i stort stängt gränserna, men 1991 fick folkpartiledaren Bengt Westerberg fullmakt av statsminister Bildt att öppna dem igen för att kunna föra sin ”generösa flyktingpolitik”.

1996 dyker ytterligare en viktig aktör upp. Då uttryckte sig nämligen Anders Westerberg, en präst som i över tio år var biträdande generaldirektör för dåvarande Invandrarverket, i en debattskrift Bota eller skrota invandrarpolitiken? på ett sätt som hade gjort honom fredlös idag. Han kom att befordras, trots att han där konstaterade att de ungefär 400 000 invandrare som kommit till Sverige sedan mitten av 1980-talet inte hade bidragit till att utveckla landet. De lever i stor utsträckning på socialbidrag och är mer kriminella än svenskarna, konstaterade han. Han varnade också för de ghetton som växte fram. Hans slutsats var att ”I verkligheten tycks det senaste decenniets invandring inte vara någon resurs – snarare en börda för samhället”.

2005 kom så Brås andra utredning som behandlade invandrares brottslighet. Jerzy Sarnecki samt ledande politiker lanserade det numera gällande budskapet att de socioekonomiska faktorerna är den enda förklaringen till brottsligheten. År 2005 avled Ahlberg och därefter tvingades dåvarande folkpartiets migrationspolitiske talesman Mauricio Rojas i landsflykt sedan han stöttat Ahlberg. Istället för Rojas som möjlig minister fick vi den yngre partikollegan Erik Ullenhag som stod bakom mångkultur och massinvandring och som betonade det svenska samhällets skuld genom rasism och andra tillkortakommanden.

Om vi följer den frestande tanken att ha Team 1 bestående av Jan Ahlberg/Mauricio Rojas/Anders Westerberg och Team 2 med Jerzy Sarnecki/Erik Ullenhag (med nuvarande justitieministern Morgan Johansson som fullgod ersättare) så uppstår en klar skiljelinje inom svensk migrationspolitik.

Kontrasten mellan Anders Westerberg och de två generaldirektörerna Dan Eliasson och Anders Danielsson, som sedan burit ansvar för Migrationsverket under den tid då Sverige utan jämförelse har haft ett rekordartat mottagande, kan inte bli större. De senares ledarskap kan närmast betecknas som asylaktivistiskt. Därför placerar jag med lätt hand in dem i Team 2:s laguppställning tillsammans med Sarnecki/Ullenhag.

Det vinnande Team 2 ledde alltså Sverige mot att ha den utan jämförelse mest tillåtande och slappa asylmottagningen i hela västvärlden, senast skådat i den retroaktiva amnestin av 9 000 afghanska unga män. Det var makten och den rätta värdegrunden, inte konsekvensanalyserna som var det viktiga. Medan medlemmarna i Team 1 antingen lämnade landet, marginaliserades, pensionerades eller gick bort.

Gunnar Sandelin är socionom och journalist och tillsammans med etnologiprofessorn Karl-Olov Arnstberg författare till böckerna Invandring och mörkläggning 1 & 2 samt Nötskalet.

30 reaktioner på ”Gästskribent Gunnar Sandelin: Vägskälen för svensk migrationspolitik var 1996 och 2005

 1. Aurora skriver:

  I 20 år har alltså personer som visat på verkliga fakta motarbetats och bojkottats. Man kan ju inte säga att utanförskapet skapats av kriminaliteten; alltså av människorna själva. Kulturella orsaker till kriminalitet och förkastlig kvinnosyn finns ju inte, menar man. Då stigmatiserar man ju grupper. Alltså är utansförskapet socioekonomiskt grundat i sin tur grundat på strukturell rasism. Alltså svennes fel. För svenne kan man skylla för allt. Här finns ingen stigmatisering att försvara. Vilken ideologi som står för denna politiska riktning är svårt att förstå, då det framstår som en diagnos av svårt suicidal syndrom. Men troligtvis ryms det svenska postmoderna välfärdskomplexet där.

  Gillad av 13 personer

  • Martin Gustavsson skriver:

   Det är säkert en kombination av många saker som leder till den ökade kriminaliteten. Några jag kan tänka på är indoktrinering, grupptryck i ghetton, hög arbetslöshet, d.v.s. EU/höger politik, öppna gränser för allsköns kriminellt skit som passar på att byta till ett land där de inte är kända av polisen, en extrem motreaktion. I Sverige har allt det där samverkat. Klart att girigbukarnas högerpolitik leder till kriminalitet.

   Gilla

 2. Jvk skriver:

  Må de brinna i helvetet, varje av de tusentals våldtäkterna varje år borde utspelas framför deras ögon, i vardagsrummet, och varje mord, varje syraattack, varje misshandel och de borde äta mat från äldreboenden för evigt och sitta i vårdkö tills de dör med tandvård som kan anstå, de borde bli rånade och nerslagna i ett utanförskapområde dit ambulans och polis inte kan ta sig, varje morgon så borde de vakna till att deras bil blivit uppbränd. Grundhog-day i helvetet för de skyldiga.

  Gillad av 13 personer

  • Jvk skriver:

   För att bli rationell så undrar jag om pk-interna förstår vilket hat de framkallar? Att pk-ister hatar mig det är lätt att förstå, men det är mesens hat, hatet som kommer av att lite lojt medan man ligger och äter vindruvor betrakta pöbelns våndor, så är det inte alls för mig, utan jag känner ett klart brinnande fysiskt hat. Jag tror också, tillsammans med andra dissidenter att jag har tänkt längre än de flesta, och verkligen tänkt efter hur många flickor som våldtas som annars kunnat leva normala liv, exempelvis. Jag sätter min egen familj i dessa stackars människors sits. Hur är det att vara pappa till en våldtagen flicka? Alla jordens problem kan inte lösas från Sverige, och om man ändå vill försöka göra det så skall man följa Jordan Petersons råd och åka ut och hjälpa till själv, inte parasitera i någon NGO från Sverige, och om man nödvändigt skall använda skattepengar så är det första att man inte gör mer skada än nytta, och med det resultat vi ser i Sverige, migration, skola, vård, kriminalitet, vad får en att tro att svenska pengar gör gott utomlands? Om vi importerar brottslingar och terrorister till Sverige, vilka stödjer SIDA då utomlands?? Om man absolut ändå vill hjälpa fattiga flyktingar ja men gör då det, på mest effektiva sätt, kläder, mat, sanitet i flyktingläger, åt hundratals, istället för en importerad ljugande ensamkommande som skall vara sextjänare åt batikhäxor.

   Jag tror att när andra vaknar som många dissidenter redan gjort så kommer de också att känna hat, jag skriver anonymt men avhåller mig ändå från att skriva vad jag önskar och vill för de ansvariga, pk-ister som kriminella migranter. Detta hat kommer av att se verkligheten i vitögat. Detta har rört sig förbi en politisk diskussion, det är därför Tommy Robinsson sitter i muslimskt fängelse, politikerna fruktar för sin egen säkerhet när locket flyger av och Tommy kan få igång massorna, det är därför han är fängslad.

   Gillad av 10 personer

  • brrr skriver:

   Tommy Robinson är i stor fara sedan han flyttats till ett kategori B-fängelse, och nu ber hans familj om hjälp.
   Robinson har bytt advokat.
   Alla som vill hjälpa Tommy och därmed också alla oss andra mot ondskan, se och sprid denna video från Ezra Levant!

   Gillad av 11 personer

   • brrr skriver:

    För de som inte känner till hur politiker, myndigheter, media och andra hanterat Robinson, lyssna gärna på dessa båda föredrag för att få en bakgrund.
    Detta kan hända vem som helst som ses som ett hot mot globaliseringen, islam och annat som makthavarna vill driva igenom.

    Gillad av 6 personer

 3. Fredrik Östman skriver:

  Det kommer att bli ett grannlaga arbete för Sanningskommissionen att kartlägga och dokumentera i vilken mån Statens invandringsverk och dess efterträdare har brutit mot lagen i hanteringen av immigrationsärenden, eftersom man i den mån detta fastställs utan vidare kan makulera de tillstånd som har utdelats på illegal grund. Eftersom utländska medborgare inte kan påstås ha något slags rätt till fördelaktig behandling när ämbetsmän begår fel eller olagligheter, så innebär det faktum att de hittillsvarande regimerna inte har använt de formellt korrekta metoderna för att genomföra sitt folkmord på svenskarna att folkrättsligt bättre baserade metoder kan användas för det nya miljonprogrammet. Kort sagt: De som har fått komma olagligt får resa hem lagligt. Vi har den moraliska och legalistiska överhanden gentemot döskallarna. En ny vår för Sverige!

  https://thewayofreason.wordpress.com/category/svensk-var/

  Gillad av 7 personer

 4. Karl Oskar skriver:

  Bra historisk genomgång.
  Kan det inte vara så att de aktivistiska och galna idéernas företrädare nådde framgång beror på att jordmånen 1996 resp 2005 pga av olyckliga omständigheter varit väldigt god för just denna typ av idéer?
  Medan jordmånen var mycket sämre för de sansade idéerna.
  Idag 2018 ser det annorlunda ut. Jordmånen för det galna blir allt magrare. Och allt magrare.

  Gillad av 2 personer

  • Karl Oskar skriver:

   Ska utveckla mig lite angående vad den ”goda jordmåmen” kan bestå av. Och speciellt en komponent som kan vara värd belysa.

   För att förstå människan kan man gå till natursamhällena.
   Hur ser kvinnans liv ut i natursammhället? Det består till mycket stor del av att vara havande , föda och att ta hand om små barn.
   Något som människan har gemensamt med de flesta andra djurarter.
   Jag menar att kvinnan är anpassad för en sådan tillvaro. Det ligger i kvinnans natur.
   Det moderna samhället innebär däremot ett liv långt ifrån detta.
   Min poäng är att när det gäller t..ex. idén att till Sverige ta hit ‘barn’, ja egentligen vem som helst att ta hand om, så har den haft och har mycket god jordmån. Anledning är att idén appellerar till behov på djupet hos kvinnorna.

   Hoppas det blev begripligt.

   Gillad av 1 person

 5. Kent Forssgren skriver:

  VARFÖR HAR VI ETT HELT POLITISKT OCH ADMINISTRATIVT ETABLISSEMANG SOM HAR ÖPPNAT VÅRA GRÄNSER FÖR ALL VÄRLDENS FOLK?
  Vilket nu har lett till att vårt en gång trygga samhälle kollapsar.

  Skall vi bekämpa det krig mot oss som nu pågår, måste vi ha klart för oss vilken fienden är.

  Människosmugglingen är organiserad och finansierad av mycket starka krafter.
  Dessa krafter verkar för att de, och endast de, skall styra världens alla folk.
  De benämner sig själva New World Order.

  I den världen har inte nationella av folket styrda stater någon plats.
  Dessa onda krafter styr till delar EU, via dess kommission, och köpta nationella politiker.
  Men, för att få total makt över Europas alla länder, för all framtid som deras avsikt är,
  ingår i planen att åstadkomma kaos i Europas länder.

  Därefter skall maktens krigare komma som räddande änglar och frälsa oss från all ondska,
  kommer de och de köpta påstå.
  Men vad de vill, är att vi skall bli dessa globalisters slavar.

  Samma strategi har använts historiskt jorden runt,
  med känt resultat för berörda länders folk.
  Svenska folk – vakna upp – innan det är för sent.

  För den som vill förstå mer om den ondska som ligger bakom New World Order,
  läs denna bok:

  NOAM CHOMSKY. HOW THE WORLD WORKS.
  Interviewed by David Barsamian. Edited by Arthur Naiman.
  The Real Story Series.Published 2011.

  Gillad av 2 personer

  • KA skriver:

   Parat med extremt låga straffsatser och i princip obefintlig upptäcktsrisk blir detta det perfekta brottet. Enligt polisen finns det fler än ett 40-tal nätverk som har sin bas i Sverige och som härifrån organiserar smuggling såväl till Sverige som till andra länder. Sverige har blivit en sådan bas för människosmuggling eftersom vi har bland de lägsta straffen för detta brott i Europa. Den gärning som skulle ge tio års fängelse i till exempel Italien skulle här ge några månader. Eftersom straffsatserna är så låga, så kan polisen inte heller använda särskilda tvångsmedel under förundersökningar, som till exempel avlyssning.”
   https://ledarsidorna.se/201

   Moderaternas tid som stödparti åt sossarna och moderaternas fjäskande för Muslimska Brödraskapet, gör dem medskyldiga till sossepolitiken, även om det är en moderat som skrivit artikeln och även om vissa moderater börjar vakna. Det går inte att lita på moderaterna, förrän man rensat ut alla spår efter Reinfeldt.

   Gillad av 5 personer

   • Jvk skriver:

    Ja för mig är det ofattbart hur mycket hyckleri dessa moderater innehåller, man undrar om de sprängs om man petar på dem, först så förstör de Sverige och låter en bindgalen hatisk man styra Sverige, de låter våldtäkter och skjutningar öka, de låter 11-åringar bli nermejade, sedan, ..nu skall vi strama till. De förtjänar en variant av japansk bot, man borde ställa upp alla moderater på led, sedan kan alla våldtagna, alla 7200 2016, plus deras familjer, och alla våldtagna där förövarna kom undan också, kanske 10-20,000 till, så kanske en 50,000 människor bara för ett enda år, så ledet kommer att rymma flera hundra tusen kvinnor och deras familjer, alla skall de gå framför moderaterna och ge dem var och en en så hård lavett som de förmår. Sedan kan de skriva sina jävla artiklar.

    Hundratusen lavetter åt varje moderat, det vill jag se på ett politiskt program.

    Gillad av 6 personer

  • M Boberg skriver:

   Gamle Harry, det kommer inte så många ”välfärds” turister med det receptet. Däremot kanske en och annan som dom skär halsen av och då är försörjning av mindre betydelse om man får det eller inte även om nu som då bara den som har medel, kontakter kan åka till valfri destination.

   Gilla

 6. Björn skriver:

  Vi kan vända på ”steken”! Om nu brottsligheten, som vissa inom överklassvänstern påstår, till övervägande del orsakas av ”socioekonomiska” faktorer, VEM/VILKA bär då ansvaret för att en STÄNDIGT ÖKANDE andel av den svenska befolkningen har just dessa ”socioekonomiska” problem…?! Sug på den….!

  Gillad av 2 personer

 7. Hovs_hällar skriver:

  Ja varför blev det så? Varför blev ex-vis inte ”Luciabeslutet” 1989 permanent, utan avlöstes inom några år av en totalt vettlös migrationspolitik?

  Varningstecknen kunde man ju tydligt se redan 1989, alltså tecken som visade att migrationspolitiken var ett stort och ödesdigert missgrepp.

  Personligen tror jag att roten till vansinnespolitiken är att söka i människans psykologi, närmare bestämt benägenheten att söka efter gemensamma projekt att enas omkring. I tider då överlevnaden är säkrad söker man sig andra uppgifter att enas omkring.

  Befolkningen på Påskön i Stilla Havet anlände ursprungligen till en paradisisk plats där man kunde ta för sig av rika naturresurser.

  Några hundra år senare hade man förött dessa resurser genom att öns olika klaner engagerade sig i en meningslös tävlan om att konstruera gigantiska skulpturer av sten, många ton tunga, som restes upp överallt på ön.

  Medan detta pågick hade man huggit ner alla träd och utrotat alla sjöfåglar som häckat på ön, och till sist kollapsade alltsammans i kaos och kannibalism.

  Här i Sverige spelar ”PK-ideologin” samma roll som Påsköbornas stenstod-industri.

  Den utgör en slags sammanhållande kraft, som oturligt nog är destruktiv och kommer att leda till kaos och förödelse — om man inte lyckas sätta stopp för vanvettet i tid.
  Tänk på det på valdagen i september.

  Och kom ihåg att ingen behöver veta hur du röstar. Finns det ingen valsedel med partinamnet, kan du själv skriva det namnet på en blank valsedel.

  Gillad av 1 person

  • Jaxel skriver:

   Jag tror också man måste försöka förstå människans psykologi och vill komma med en kompletterande förklaring.

   Människor har en önskan att vara goda. Denna önskan krockar normalt med egoismen. Men, om man vara god utan att det kostar något i form av konkreta uppoffringa? . Blir det inte oerhört lockande att då vara god?

   Detta är tämligen uppenbart när det gäller alla godhetsivrare som uppträder i massmedia och andra offentliga sammanhang, t ex journalister, redaktörer, kulturskribenter och politiker m fl.

   Sen har de ovan nämnda med massiv propaganda lyckats få också allmänheten att tro att det är gratis att vara god. Ja,.inte bara gratis. Godheten innebär faktiskt en materiell vinst. Den är inte endast sin egen belöning. Klart man vill vara.god då, allt annat vore ju ondskefullt. Den motsträvige blir en rasist, brun råtta. Youtube namn it.

   Gillad av 1 person

 8. En klarare horisont skriver:

  Fler och fler skribenter börjar anlägga ett historiskt perspektiv på migrationen. Det har utvecklats ett behov av att hitta de historiska trådarna i den överoptimistiska migrationspolitiken.

  Väl länge har MSM haft svårt för att lämna den ideologiska buren. Att söka de raka och ärliga verklighetsbeskrivningarna.

  Vi lever alltmer i en postmigrationens tidevarv.
  I uppgörelsens tid, om än bara i sin linda. Där orsakssamband och större felsteg tvingas upp till ytan. Allt fler har behov av att förstå den havererade migrationspolitiken. Och ansvaret över den.
  Att få fatt i de dåliga delarna av vår närhistoria.
  För att kunna korrigera framåt. Ungefär som när nazismen och kommunismen föll samman och tvingade samtiden till en historisk vidräkning. Men då först efter sammanbrotten.

  Men uppgörelser måste även kunna göras mitt i steget. Mitt i samtiden. Nu tycks den stunden ha kommit. Frågorna ställs på rad. Hur det kunde det gå så snett? Vad möjliggjorde detta? Vilka låg bakom?
  Var gick gränsen mellan sanning och mer uppenbar lögn?

  Den typen av frågor blir nödvändiga för att komma vidare. Inte minst politiskt. Men alla politiker är inte där än. Löfven verkar inte ens vilja ställa frågorna. Fast som han står mitt uppe i en valrörelse – eller kanske just därför.

  I dag förser oss Sandelin med några viktiga pusselbitar. Konkretion i analysen kräver både namn och organisationer och deras prioriteringar. Detta för att ta Sverige in i mer sunda banor.

  Gilla

 9. Claudia de Longueville skriver:

  I den nedtystade och mörklagda rapporten, ”Att ta emot människor på flykt”, SOU 2017:12, slås det fast, ”att både regeringen och Migrationsverket med sitt handlande, och särskilt bristen därpå, gjorde att migrationskrisen blev så omfattande.”

  Alla varningar negligerades och de som vågade utfärda dessa förklarades kategoriskt, som varande rasister.
  Regeringen hade informationen, om de stora migrantströmmar som var på väg, men valde att falla undan för PK-mobben och vidtog därmed inte de åtgärder, som hade kunnat mildra krisen för svensk del.

  Medan Europas regeringschefer upprättade stränga gränskontroller, så skränade nickedockan i Sverige: ”Mitt Europa bygger inte murar”.
  Den galna och totalt okontrollerade invandringen till Sverige kommer att gå till eftervärlden, som ett av de värsta, dyraste och mest ödesdigra misstagen i landets historia.

  Det är för sorgligt, men det räcker inte ens om Gud skulle vara så god, att han fixade, så att ”Partiet” imploderar i september och att klåparen till statsminister lyfts upp och bärs ut.
  Allt, av den lika dystra som enkla anledningen, att det i praktiken inte existerar någon opposition.
  Det sönderfallande riket tycks ha tappat all tillförsikt och all kraft.

  När är svenskarnas tålamod slut?
  När kommer sanningens minut för de politiska skurkar som drivit Sverige till avgrundens rand.
  När skall rikets fähundar ställas till svars?

  Gillad av 5 personer

 10. Jaxel skriver:

  Tack för en mycket intressant sammanställning.

  De studier Sarnecki hänvisar till när det gäller socio-ekonomiska faktorer är i metodologiskt avseende väsentligen epidemiologiska studier. Med en omfattande bakgrund inom epidemiologi kan jag säga att de slutsatser Sarnecki drar och torgför vilar på mycket bräcklig vetenskaplig grund.

  Dessutom måste man fråga sig om det egentligen har någon betydelse om Sarnecki (hypotetiskt) skulle ha rätt. Skulle problemet med invandrares jämförelsevis höga brottsbenägenhet och den därmed följande ökande brottsnivån i landet på något sätt minska eller försvinna om Sarnecki hade rätt?

  Kort sagt: Den ökade brottsnivån i landet till följd av invandringen är densamma vare sig Sarnecki har rätt eller inte. Ur allmänhetens synvinkel är det därmed rent logiskt tämligen ointressant vilken betydelse de socio-ekonomiska faktorerna har. Diskussionen i det ämnet tycks vara till för att förvirra så många som möjligt.

  Gillad av 2 personer

  • Jvk skriver:

   Visst är det så, självklart för tänkande människor. Det är ju värre, det är inte 1 eller 1, det är 1+1 så det blir etter värre med väldfärdsstaten. Jag lyssnade på Friedman om välfärdstaten och Sveriges misslyckande kommer upp, han talar om att problemet är att man använder andras pengar för att göra gott, det slog mig att det är just detta mediator, staten, som är som en lins utan fokus där arbetet som generar välstånd försvinner ur fokus men inte nog med det, allt våld, allt fusk och alla våldtäkter och brott försvinner också ur sikte, så pk-isterna och vänstern och socialdemokraterna och alla de andra i 7-klövern ser staten som ett ymnighetens horn där pengar sprutar ut och våldet proppas in så att ingen orsak och verkan finns kvar, bara politikers och babbelklassens blablabla och lögner.

   Gilla

 11. Jaxel skriver:

  I artikeln om Anders Danielsson som länkas (Låt Anders vara Anders) så jämför sig Danielsson med både den fiktive presidenten Bartlet och Winston Churchill.

  ”Låt Anders vara Anders” har Danielsson alltså uppmanat medarbetarna. Detta är direkt taget från serien om den fiktive president Bartet (The West Wing) fast med skillnaden att citatet ”Let Bartlet be Bartlet” kommer från en medarbetare till Bartlet inte från Bartlet själv.

  Läs gärna hela artikeln här syns en man med ett självförhärligande som gränsar till storhetsvansinne. Reporten har fångat det väl i rubriken: ”Han klarar flyktingvågen om han får vara sig själv”. Man kan rent av börja undra om om Danielsson i psyko-patologiskt avseende befinner sig inom normalgränserna.

  När det gäller Eliasson så är väl det mest uppenbara att han är en skamlös opportunist.

  Gillad av 2 personer

  • Jvk skriver:

   Lyssna på Thomas Jackson, att vara pk-ist är ett patologiskt tillstånd, kan någon tvivla på det när man ser Lööf, Lindberg, Reinfeldt, Ullenhag eller någon av de andra? De är sjuka.

   Gillad av 1 person

 12. UlfH skriver:

  Inga handlingar saknar helt motiv. Frågan är vad motivet är att med en principlös
  invandring krossa ett fungerande samhälle?

  Gilla

  • 5ven55on skriver:

   Det finns flera motiv för massinvandringen; ibland olika för olika aktörer. Syftet är dock inte i samtliga fall att krossa samhället. I en del fall är risken för ett krossat samhälle en bieffekt.

   Gilla

 13. Elvin skriver:

  Järva och andra utsatta områden ska rädda sossarna är valet. Precis som alla andra år satsar sossarna på att få folk att rösta i utsatta områden, som traditionellt har låga valdeltagandet, ner mot 50 %. Och få folk att rösta på S givetvis.

  I år är det extra viktigt. Partiledningen, som ju sitter med krissiffra efter krissiffra, drar nu upp takten i utanförskapsområdena.

  Och vem är väl bättre lämpad än Lena Baastad? Hon som ordnade “röstskolor” i Vivalla, fick dit Mona Sahlin och bokstavligt talat hjälpte Vivalla-borna att rösta på Socialdemokraterna. Jag skrev ett helt inläggom det när hon var nytillträdd. Valmyndihgeten utredde oegentligheterna. De fick göra om sitt kommunalval.

  https://uvell.se/2018/06/09/s-koper-roster-bland-utlandsfodda/

  Gilla

 14. olle reimers skriver:

  Svensken har under det senaste halvseklet blivit mer och mer itutad sin förträfflighet i vars anda man har ett alldeles särskilt ansvar för världens utveckling.

  Vi har ju satt säkerhetsbälten på världens barn, hindrat miljöfarliga ämnen från att sprida sig, lärt dem att äta 5-8 brödskivor om dagen o.s.v. Nu när världens barn satt sig i rörelse är det vår skyldighet att se till att de också får del av all vår visdom och välvilja.

  I den miljön har det varit ytterst tacksamt att bekämpa alla egoister, rasister och nazister som försöker lägga hinder i vägen för detta goda arbete. Galor, solidaritet, drivor av blommor eldfängda tal och sopransolon i skön blandning har fått önskad effekt.

  Genom att kraftfullt stå emot allt tal om ”volymer”, ”kostnader” och ”våldtäktskultur” har svensken övertygat sig själv om att arbetet med att utveckla sin egen förträfflighet inte varit förgäves; tvärtom!

  Det kollektiva vanvettet är en svårknäckt nöt. Eftertankens kranka blekhet blir plågsamt påtaglig. Det gäller att undvika den så länge som möjligt.

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.