Folket

Anders Leion

Niinistö, den finländske presidenten, nämnde folket 15 gånger i sitt nyårstal 2017. (Se 18 minuter in i klippet om du förstår finska. Niinistö gjorde det bland annat för att inte låta populisterna ha monopol på ordet. Det är inte Niinistö som talar. Det är programledaren som refererar till honom och hans tal. Historikern Henrik Meinander förklarar på en minut nationalstatens betydelse för välfärdsstatens existens, mellan 6.00 och 7.00 – på svenska).

Varför överhuvud använda ett ord som folket? Därför att det sammanfattar det förhållandet att människor inom ett visst område har en gemenskap i erfarenheter, intressen, kunskaper och synsätt. Detta kan synas vara ett djärvt påstående, men de senaste årens erfarenheter av en stor invandring från områden, där befolkningen i alla dessa avseenden uppvisar annorlunda förhållningssätt, har avslöjat att också här i landet, inte bara i länder där man törs använda ordet folket, finns det faktiskt en sådan gemenskap.

När hörde du en svensk politiker använda ordet senast? Det har du antagligen aldrig gjort (Om du nu inte råkat lyssna på en SD-politiker). Senast användes det väl av Per Albin, eller?

Den förnekelse av begreppet, som etablerade politiker och de flesta tidningar och radio och tv här i Sverige uppvisar genom sin tystnad, är mycket avslöjande, liksom deras irritation över att populisterna gärna använder det.

När då populister – partier som betecknas så – åberopar folket gör de det i ett bestämt syfte. De gör det inte bara för att uttrycka en nostalgisk känsla av det som varit, ofta ansett som något bättre än nutiden. Denna nostalgi förlöjligar de etablerade intressena gärna. De anser sig ju stå för det ordnade framsteget, bort från det gammalmodiga och illa fungerande.

Det som däremot får de etablerade partierna att må riktigt illa, fastän de inte vill erkänna det, det är den värdefulla tillgång som populisterna har och som de erbjuder – just – folket. De gör det framförallt genom att uttrycka att landets befolkning har en gemensam uppgift, att man tillsammans kan vrida tiden och landet rätt igen.

Jag hörde en gång en norsk politiker med saknad tala om den första efterkrigstiden. Återuppbyggnaden då av byggnader, vägar och annat materiellt, men framförallt återställande av tilltron mellan folket och de styrande var en mycket tydlig och angelägen uppgift, omfattad av alla norrmän, med undantag kanske av landets inhemska nazister.

Det lyckliga för landet, folket och SD är att ett sådant projekt nu tydligt avtecknar sig också här i Sverige. Det är nästan lika konkret och påtagligt som återuppbyggnadsarbetena i de krigsskadade länderna efter världskriget. Landet Sverige fungerar så illa i en rad avseenden, att endast ett stort, allomfattande och grundligt restaureringsarbete kan avhjälpa bristerna.
Dessa brister är inte enbart en följd av den omåttliga invandringen, men denna liksom till exempel skolsituationen förklaras av de etablerade politikernas stora arrogans och självöverskattning, liksom av deras bristande sakkunskaper. Hur skall man kunna förvärva några kunskaper om man i grandios självöverskattning alltid anser sig kunna allt? (Svenska politiker är som tonåringar: De kan så litet att de tror sig om att kunna allt).

Allting inom landet kan alltså inte åtgärdas enbart genom att stoppa invandringen, men denna måsta upphöra, för att såväl tillräcklig mental beredskap och koncentration som erforderliga resurser skall kunna uppbådas för folkets gemensamma uppgifter. (Smaka på ordet uppbåd(a) – är det inte vackert?)

Att det finns denna känsla av ödesgemenskap – både av ett upplevt, reellt hot och av ett möjligt, gemensamt projekt för att vrida landet och tiden rätt igen – detta är SD:s främsta tillgång. Hur skall de etablerade partierna kunna möta detta hot? De som inte ens vågar ta ordet folket i sin mun?

Det kan de inte. Det är därför de är så desperata. Några undantag finns förstås. Vänstern vet att den aldrig kan få något riktigt inflytande, men den försöker motivera sin existens genom idéer och förslag som de vet är ogenomförbara, men som den driver för att någon tid kunna bjuda läktarpubliken på ett nöjsamt skådespel. Vinstbegränsningen är ett sådant förslag.

Men de partier – S och M – som aspirerar på att leda landet, vet inte vart de skall vända sig. Socialdemokraterna hotas av att implodera, det vill säga reduceras till ett parti lika litet eller mindre än de andra småpartierna. Moderaterna skulle kunna ha ett bättre läge, men partiet försöker energiskt undergräva sin existens genom att i varje läge fly det verkliga ansvaret.

46 reaktioner på ”Folket

 1. Astrid skriver:

  Språkets betydelse kan knappast överskattas. När ett folks språk upplöses, artikulationen avtar och ordskatten kraftigt minskar drabbas omdömet. Det slarvigt formulerade och avsaknaden av precision i ordvalet fördunklar. God språkförmåga är förutsättningen för det klara tänkandet och utan tankens klarhet är ingen utveckling möjlig.

  Vårt språk speglar det genuint svenska, mjukt melodiöst med vackert klingande vokaler; lyriskt musikaliskt till hela sin karaktär. Förfulningen och förstörelsen av språket är ett angrepp mot den unika svenskheten.

  Folkvisan med sin speciella ton: det ljuva, trolska där vemodet bildar bottenklang; det längtansfulla och oförlösta… uttrycker en folklig särart. Stråk av vemod finns alltid närvarande här i Norden; även i glädjen, såsom också i Jussi Björlings undersköna stämma.

  Tiden före midsommar, när solen stiger mot sin högsta höjd, berusar som mest med explosionen av grönska och söta dofter från blommande träd. Den nordiska folksjälen är sedan uråldern nära förbunden med det väsensartade som väver och verkar i det osynliga, den nedre världen av elementarandar.

  Midsommarafton får känslorna och hänförelsen gärna ta över, för fruktbarheten och livet, och då måste vi dansa, sjunga och leka skojfriska lekar runt den smyckad stången; det är nödvändigt, det hör vår sommarfest till. Att kväka och hoppa groda är ett favoritnummer man inte bör missa!

  Gillad av 16 personer

 2. Drutten skriver:

  Folkpartiet visste nog inte vilket folk det företrädde och bytte namn. Folket hus och folkparkerna för en tynande tillvaro. Folkhemmet är på deken. När vaknar folket?

  Gillad av 6 personer

  • Jussi Björklund skriver:

   Folkmördarpartiet Internationalerna.

   Dags för finländska Svenska Folkpartiet (www.sfp.fi) att etablera sig i västra rikshalvan?

   Gilla

 3. Jan Andersson skriver:

  Det gemensamma SPRÅKET är väl resultatet och manifestationen över alla gemensamma erfarenheter, intressen, kunskaper och synsätt? Språket markerar en mycket tydlig gräns även om den inte syns på kartan; jag är, svensk, norsk, dansk, finsk, så här talar jag och här är mitt land som jag äger en del av. Och inom en nation finns svagare gränsdragningar i dialekterna som ändrar karaktär varannan mil för den lyhörde som reser genom ett land.

  Språken och dialekterna utslätas inte; på femtiotalet kunde en svensk hyggligt förstå danska, men det är omöjligt idag att höra vad en ung dansk säger. Det är en tydlig markering mot de borttagna fysiska gränsmarkeringarna; språket har förstärkt de osynliga.

  Litauiska är ett språk som var utrotningshotat men har återhämtat sig genom många ungas intresse att lära sig det.

  Men är vi inte en del av EU nuförtiden? Knappast, EU:s stora fatala misstag från början var att inte bestämma sig för ett gemensamt arbetsspråk i EU-parlamentet; nu har man fastnat i den jättelika översättningskarusellen till 24 fundamentalt olika språk. Och som alla vet går det inte att översätta en dikt utan att poesin försvinner.

  Det gemensamma språket hade i så fall givetvis varit engelska, med det hade förstås varit omöjligt för tyskar, fransmän och spanjorer att acceptera. Många unga i Europa tog det för givet och försökte lära sig engelska perfekt. Det har de förstås haft stor nytta av, men det går inte att ta fel på deras frustration över att denna uppenbara brist och att det därför inte blivit något vettigt av EU-gemenskapen.

  Gillad av 1 person

 4. Anders skriver:

  Riktig analys med en komplettering: S har sin givna väljarbas hos de som inte tillhör folket, dvs invandrarna. Det räcker nog till 15-20 % av rösterna.

  Gillad av 4 personer

 5. Samuel af Ugglas skriver:

  Socialisterna har allt för länge kunnat plundra ”folket” på egendom, i alla former.
  ”Folket” måste skaffa sig rätten att sparka politiker som missbrukar sina mandat!!!

  Gillad av 11 personer

   • olle reimers skriver:

    De är bara rädda för att visa sig tycka annorlunda än sina grannar.

    I själva verket räcker det att en mycket liten minoritet; 10 % eller mindre; är tillräckligt övertygad för att de ska kunna driva de 90 %-en framför sig spelande på rädslan.

    Gillad av 1 person

 6. Jvk skriver:

  Jag länkade till Thomas Jackson häromdagen för man kan fråga sig när de nu så uppenbart sågar av den gren de sitter på, varför erkänner de inte sitt misstag, hans delsvar är psykologiskt, en klinisk grupphysteri, och detta är säkert en del, hysteriker har mycket makt. Detta är inte hela svaret, ta dagens ledarsidor, det sker mycket karriärplanerande nu så att parasitiska socialdemokrater skall kunna omplaceras till av skattepengar finansierade internationella poster, världens dyraste jobb, eftersom S krymper. Sluga S-medarbetare sågar av sin egen gren, varför? Varför inte bara göra som folket vill?? Man kan inte, det är förutom ett hysteriskt grupptryck också ett rent våldsamt grupptryck, alla har en pistol i nacken på den framför, att bryta ringen medför nackskott, det är samma mekanism som gör att det är svårt att göra uppror mot en diktator, hur vet man att man får folk med sig, runt diktatorn så har han placerat de som är mest lojala, du kan vara hur dum som helst, bara du är lojal, och redo att skjuta svikare.

  Så de har velat detta och nu är det omöjligt för dem att ta sig ur det för de värsta av de värsta styr, de har destillerat fram de som är mest lojala med vår tids politiska utopi, den bärande politiska tanken i hela västvärlden under åtminstone 30år, längre i Sverige, en falsk rättvisetanke, likhet i utfallet, inte i möjligheterna, endast med likhet i utfallet så kan politiker säkra sin framskjutna roll genom att reducera oss till offer och klienter. De kommer inte att ge upp detta utan kamp, efter valet så kommer demokratin att reduceras ytterligare, var så säkra. En av nycklarna är skam, de skall skämmas för våldtäkterna, SD skulle kunna inleda varje anförande med en kort genomgång av gårdagens importerade övergrepp som 7-klövern är skyldiga till, i Stockholm läggs 17 våldtäktsmål ner om dagen. Vi måste kämpa för de svenska kvinnorna, jämställdheten har nått vägs ände, kvinnor förstår inte försvar och avskräckning, detta blir inte trevligt på något sätt men när jag var liten så fick jag välja mellan att plocka fjädrar eller att nacka kycklingarna och hugga huvudet av dem, valet var lätt och naturligt, det var bara en syssla bland andra.

  Gillad av 10 personer

 7. Jvk skriver:

  Slarvade med längden,

  Del1

  Jag länkade till Thomas Jackson häromdagen för man kan fråga sig när de nu så uppenbart sågar av den gren de sitter på, varför erkänner de inte sitt misstag, hans delsvar är psykologiskt, en klinisk grupphysteri, och detta är säkert en del, hysteriker har mycket makt. Detta är inte hela svaret, ta dagens ledarsidor, det sker mycket karriärplanerande nu så att parasitiska socialdemokrater skall kunna omplaceras till av skattepengar finansierade internationella poster, världens dyraste jobb, eftersom S krymper. Sluga S-medarbetare sågar av sin egen gren, varför? Varför inte bara göra som folket vill?? Man kan inte, det är förutom ett hysteriskt grupptryck också ett rent våldsamt grupptryck, alla har en pistol i nacken på den framför, att bryta ringen medför nackskott, det är samma mekanism som gör att det är svårt att göra uppror mot en diktator, hur vet man att man får folk med sig, runt diktatorn så har han placerat de som är mest lojala, du kan vara hur dum som helst, bara du är lojal, och redo att skjuta svikare.

  Gilla

 8. Jvk skriver:

  Del 2

  Så de har velat detta och nu är det omöjligt för dem att ta sig ur det för de värsta av de värsta styr, de har destillerat fram de som är mest lojala med vår tids politiska utopi, den bärande politiska tanken i hela västvärlden under åtminstone 30år, längre i Sverige, en falsk rättvisetanke, likhet i utfallet, inte i möjligheterna, endast med likhet i utfallet så kan politiker säkra sin framskjutna roll genom att reducera oss till offer och klienter. De kommer inte att ge upp detta utan kamp, efter valet så kommer demokratin att reduceras ytterligare, var så säkra. En av nycklarna är skam, de skall skämmas för våldtäkterna, SD skulle kunna inleda varje anförande med en kort genomgång av gårdagens importerade övergrepp som 7-klövern är skyldiga till, i Stockholm läggs 17 våldtäktsmål ner om dagen. Vi måste kämpa för de svenska kvinnorna, jämställdheten har nått vägs ände, kvinnor förstår inte försvar och avskräckning, detta blir inte trevligt på något sätt men när jag var liten så fick jag välja mellan att plocka fjädrar eller att nacka kycklingarna och hugga huvudet av dem, valet var lätt och naturligt, det var bara en syssla bland andra

  Gilla

 9. Magnus Rosensparr skriver:

  Jo, både substantivet uppbåd och verbet uppbåda är njutbart att läsa och smakligt att uttala. Det får en också att tänka på Engelbrekt Engelbrektsson, Sten Sture den äldre och Gustav Eriksson Vasa.

  Idag kan vi betrakta SD som uppbådet som ska uppbåda resten av folket för rikets räddning.

  Gillad av 4 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Vi får tåga från Skåne och Småland,
   istället som förr, från Dalarna,
   när makten behöver tuktas!

   Men tjära och fjädrar lär det bli brist på!

   Men finns det fortfarande hötjugor,
   numera knappt ens TJUGOR…

   Gilla

   • Magnus Rosensparr skriver:

    Jajamensan, det finns fortfarande hötjugor att få tag på, så ock liar, tjuderspett, släggor, slägghammare och skäror i järn- och lanthandeln samt den ofta förbisedda startpistolen i skeppshandeln. Vidare finns det svärd, värjor, sablar, pilbågar, armborst och t.o.m. hillebarder och signal- och startkanoner i antikhandeln. Utanför den ordinarier handeln finns dessutom knogjärn, blydaggar, stiletter, kastyxor, stridsgissel (en till tre spikkkulor hängande i kedjor fästa vid ett träskaft) och kaststjärnor. Det räcker ett tag till vilken folkresning som helst. 🙂

    Gilla

 10. Lilla fröken PK skriver:

  Man talar hellre om det diffusa begreppet ”befolkningen” än om ett svenskt folk. Det senare begreppet ses av PK som exkluderande gentemot våra ”nyanlända” (Jag har tom läst begreppet ”nyanlända svenskar” i min lokaltidning och protesterat). I Veckans partiledardebatt uttryckte också Jan Björklund sin stora oro över att nationalismen växer sig stark i Europa. Detta ville han tydligen associera med nazism och fascism.

  Gillad av 3 personer

 11. Linden skriver:

  dDen humanitär stormakten Sverige – som givetvis inte är mer värt än något annat land. Galenskap formulerad som politik är lika med fanatism.
  Detta är ett slutstadium. Inga andra gillar fanatiker. Norge, Danmark, Finland ryser. Till slut återstår bara uppgivenhet och flykt.

  Jackson förklaringsmodell för hur det mångkulturella vansinnet uppstod är den bästa jag hört.
  Alla pusselbitar faller på plats – måste ses.

  Gillad av 6 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Linden — Jovisst, man kan ge olika namn på detta, hysteri, masspsykos osv osv.

   Att det är en sorts kollektiv psykos är ju uppenbart och vi är nog många som länge insett att det är så.
   Just nu kommer jag ex-vis att tänka på Tino Sanandaji, som i flera års tid talat om ‘mångkulturalismen’ som en lögn och även använt termen ‘psykos’ eller liknande uttryck.

   Det finns ett antal kända historiska exempel på liknande fenomen, ex-vis jakten på ‘häxor’ som påstods stå i förbund med djävulen.

   Det som är mera nytt här är hur en hel stat hamnar i klorna på den här sortens psykiskt sjuka föreställningar, med oerhörda konsekvenser som hotar hela landets stabilitet och dess framtid.

   Gränsen mellan vad som kan förklaras med psykologiska termer och vad som hamnar under rubriken ‘politik’ blir flytande till sist, och det krävs att de mentalt friska motkrafterna organiserar sig i form av ett politiskt parti för att få slut på vanvettet — vilket ju har skett.

   Att däremot tro att man ska kunna verka inom något av de infekterade partierna för detta syfte verkar orealistiskt.

   Gillad av 1 person

 12. Aha skriver:

  Samhällskontrakt förutsätter ett folk, ett folk som inom landets gränser betalar in skatt för skolor, sjukvård, äldreomsorg, polis osv.
  Om man ersätter ovanstående med försäkringar och avgifter och bibehåller endast våldsmonopolet minskar samhällskontraktet drastiskt i omfattning. Därmed minskar också betydelsen av att prata om folket.
  Om de etablerade partierna alltså vill undvika att prata om folket måste de minska på samhällskontraktet och det vill de ju inte. De sitter m.a.o. i en rävsax och SD kan skörda retoriska framgångar.

  Med globalism och öppna, diffusa gränser, försvinner däremot mycket av samhällskontraktet och folkbegreppet kommer sannolikt sakta men säkert att slätas ut.

  Gillad av 2 personer

  • MartinA skriver:

   Men nu finns inte längre ett folk i sverige, det finns många. Vilket förutsätter någon annan sorts samhällskontrakt.

   I sverige finns en lag som skall gälla alla medborgare lika. Men den tillämpas helt olika för svenskar och olika andra grupper. Vore det inte ärligare att faktiskt ha olika lagar? Istället för det här anarkotyranniet?

   Gilla

 13. phnordin skriver:

  Utomordentligt skrivet och klargörande! Den gängse officiella ideologin är understödd av en minoritet med utopier som förebild. Det svenska folket i sin majoritet är främmande för den utveckling landet undergått på senare tid och vill vrida läget rätt igen.

  Gillad av 4 personer

 14. Underdog skriver:

  Det svenska folket, världens mest jämlika och toleranta, med en inställning till främlingar präglad av en närmast naiv öppenhet, har under decennier hört sina ledare i politik och opinion förklara att det egentligen är misogynt, främlingsfientligt och intolerant. En del av dessa ledare (Reinfeldt ”Det sovande folket” Sahlin ”Vi har bara töntiga saker”) har öppet uttryckt sitt förakt för det. Det svenska folket, trögt och sävligt (”detta tråkiga folk” för att citera Delblancs (?) Gustav III) kanske äntligen förstår att det är upp till folket att kasta ut ledare som inte tycker om dem och skaffa sig nya ledare. De ledare vi har håller ju på att välja sig ett nytt folk.

  Gillad av 7 personer

   • M Boberg skriver:

    Juu tu vet ja vinne o ganske int stav så pra. Men om inte annat så fick jag lite uppmärksamhet på grund av mitt slarv? Donald får vi se men just nu leder Sauli.

    Gilla

 15. Jeff skriver:

  Mellan 2015 och 2017 ökade antalet inkomna medborgarskapsärenden med närmare 55 procent. Bifallsandelen har under den här tiden legat på en konstant nivå. Medborgarskap har beviljats i mellan 83 till 85 procent av alla ärenden, uppger Migrationsverket.

  Vid utgången av 2017 var enligt SCB 1.064.041 utrikesfödda svenska medborgare folkbokförda i Sverige. Samtidigt fanns 2,4 miljoner personer med utländsk bakgrund, vilket var nästan 119.000 personer fler än året innan. Det motsvarar 24,1 procent av hela befolkningen.

  Resultatet av den ”restriktiva” invandringspolitiken

  Gillad av 4 personer

 16. Glen Lester skriver:

  Demokratin behöver också utvecklas. En lagstiftande folkomröstningsdemokrati som Schwiez har mycket att lära oss. Liksom det tyska systemet med två röster, en för ett parti, och en för en person. Med de bägge verktygen införda tillsammans i det svenska demokratiska systemet så folket få verktyg som förhindrar översittarpolitrukerna i Stockholm att göra regelverk som är förödanmde för ländet.

  Om vi då återinför tjänstemennnaansvaret, och inför ett ordentligt politikeransvar. Naturligtvis med påföljd om de inte gjort enligt de mandat de fått. För närvarande är det nog svårt att hitta någon politiker som bryr sig om innehållet i mandatet väljarna gett dem. De verkar snarare som om de ger sig själva egna påhittade mandat med innehåll väljarna inte bett om.

  Den parlamentariska demokratin i svensk tappning är inte den ultimata för andra än de som helt enkelt tog över ett partifeodaliserat system som redan fanns och generaliserat de. I partierna så slickar man sig uppåt för att få en förläning om man slickat tillräckligt för att komma upp i de högre politiska sfärerna.

  Tjänstemän och politikers oduglighet är en förutsättning för att ett sådant system ska fungera. Men det leder också, obönhörligen, till en diktatorisk pekåism.

  Gilla

 17. Aurora skriver:

  Efter att under flera årtionden ha ägnat sig åt rent folkförakt (orsakerna som okunskap, översitteri, självgodhet etc nämns redan av skribenten) så är se nu desperata när de totalt förlorat kontakten med och förtroendet hos väljarna. M-ledaren tog t.o.m ordet samhällskontraktet i mun under partiledardebtten. Men; för sent, tyvärr. Så dags nu för etablissemanget. Vänstermedia har så fort möjligt envist proklamerat att ’sverigevännerna’ egentligen är sverigefiender. Detta för att de t.ex. öppet i utländsk media ger en ärlig beskrivning av situationen i Sverige istället för den friserade ’sverigebild’ som etablissemanget envisas med. K Janousch blev ju närmast förklarad landsförrädare och enemy of the state o h hennes böcker skylle bannlysas. Låter det som åsiktsfrihet?

  Gillad av 2 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Bara assmililerade svenskar vågar uttrycka vad vi andra tänker!

   Janousch
   Hanif Bali
   Alice T
   Tino S

   För att nämna några!

   Men de har inte kommit från MENA-länderna!

   Gillad av 2 personer

 18. Ca skriver:

  Senaste inslaget i mediernas psykologiska krigföring mot polisen är när SVT angriper polischefen i Uppsala för att vara för rak i sitt språkbruk på Twitterkonto. Han låter inte som den skrivbordsbyråkrat journalisterna uppenbarligen önskar sig se.

  När SVT intervjuar Poljarevius låter det så här:
  Men om du tänker på mig som allmänhet eller någon annan som läser det här och förfäras över vad polisen gör. Vad säger du då?

  – Är det så att du är väldigt kränkt av det här, då tycker jag du ska göra en anmälan. Gå till Justitiekanslern. Är det så att du har rätt då får det bli en lagföring av mig.
  https://samtiden.nu/2018/06/svt-forfaras-over-polis-som-ar-rak-och-tydlig/

  Gillad av 1 person

 19. Fiat Lux skriver:

  I samband med terrordådet på Drottninggatan förra året så använde dåvarande minister Ygeman faktiskt uttrycket ”den svenska folksjälen”. Härligt osvenskt av honom.

  Gilla

 20. MartinA skriver:

  När SD säger ”folket” menar de något som de som politiker har definierat. Människors gemenskap skall påbjudas uppifrån, staten skall tvinga igenom sin definition av ”folket” för att göra människor mer laglydiga och underlätta skatteinsamlingen.

  Det här är helt döfött eftersom SDs och statens retorik endast påverkar svenskarna. SDs ”folket” verkar för att försvaga svenskarna och påverkar inte problematiska andra folk i sverige.

  Dessutom är det här med att staten definierar ”folket” i statsnyttans syfte definitionen på Fascism. Mussolinis och fascisternas projekt kom av att Italien inte varit så starkt militärt i första världskriget. Och därför måste staten stärkas och människor påtvingas centralmaktens definition av folket.

  Så betydelsen av ”folket” i den här artikeln är förtryck och politiska övergrepp. ”Folk” är en underifrån kommande känsla. Och om de högre skikten skall använda ordet bör det vara analytisk snarare en den här vedervärdiga fascimsen.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.