Varför fäster vissa idéer?

Patrik Engellau

På en lunch med en bekant som råkar vara polis så talade vi om sociala idéer och vad som fick dem att fastna i tillvaron. När den blivande polisen gick i skolan hade han blivit matematikundervisad med hjälp av mängdlära. Den hade inte hjälpt honom att förstå någonting och han hade aldrig haft någon nytta av den. Han trodde att mängdlärepedagogiken sedermera hade utrangerats, vilket herr Google bekräftade vid en snabb förfrågan.

När min bekante sedan kom till polisen råkade han ut för ett organisationsförsök som gick ut på att införa ”lean production” efter Toyotas modell. Men det visade sig att brottsligheten inte kan bekämpas med samma metoder som man bygger bilar och projektet lades ned.

Man kunde tro att det är självklart att idéer som inte fungerar så småningom utmönstras. Men det är inte självklart. Den stora, klarast lysande stjärnan bland alla våra överlevande misslyckanden är PK-ismen. Den har varit härskande ideologi i Sverige i mer än ett halvsekel. Den kan enklast utvärderas genom en jämförelse mellan kronan och schweizerfrancen.

Schweizarna är ett småborgerligt folk som aldrig varit lockat av PK-läran. När äventyret började hade valutorna ungefär samma värde medan francen nu kostar nio kronor. Du kanske tycker jämförelsen är lättsinnig, men faktum är att schweizarna aktat sig för teorier som förstört skolorna och raserat incitamenten för de gråsossiga dygder på vilka landets framgångar vilar (och på vilka en gång även Sveriges framgångar vilade). Ej heller tycks schweizarna ha Sveriges typ av problem med migrationen.

Så uppenbarligen fungerar varken mängdläran eller PK-ideologin. Men varför har Sverige rensat ut den förra men behållit den senare?

Jag tror att det finns två förklaringar. Den första är lite rå och vulgär och handlar om pengar. Den andra är en fråga om kultur och dominerande stämningar. Trots detta är de på något vis sammanflätade och i varje fall drar de åt samma håll.

Den första förklaringen är att även om Sverige som nation och folk skadats av PK-ismen så har detta inte gällt alla svenskar. En grupp svenskar som vi kan kalla för politikerväldet och det välfärdsindustriella komplexet – plus deras härolder i media och deras intellektuella avantgarde på universiteten – har lyckats bygga ett eget härskardöme på den intellektuella bas som PK-ideologin utgör. Dessa grupper kontrollerar staten och därmed statsbudgeten och finner där sin försörjning. Människan bannar inte sin livskrok. Tvärtom brukar folk, liksom hundar, slicka händerna på dem som ger dem mat. (Kanske var det därför som det aldrig blev några socialistiska försök i västerlandet. Arbetarklassen förenade sig med dem som betalade lönerna även om arbetarklassen ville ha mer betalt och snart fick det.)

För en begränsad del av svenska folket blev PK-ismen och dess idévärld därför ett välsignat projekt som gav dem både uppehälle och möjligheter att känna sig som bärare av ädla ideal vilket tydligast illustreras av att alliansregeringen utnämnde Sverige till humanistisk stormakt.

Men vad var det som fick dessa bedragare att lyckas? I H. C. Andersens berättelse var det rädslan att bli avslöjad som dum som förmådde folket att spela med i charaden om kejsarens vackra kläder. Men varför har svenska folket – även jag – så länge gått med på att snytas vid näsan?

Jag tror att det beror på att vi har hybris. Vi – inte bara vi, förresten, utan hela västerlandet – har gillat PK-ismens djupaste budskap som är att människan blivit befriad från sitt ansvar för sig själv eftersom detta ansvar har övertagits av en överhet som har magiska krafter att styra allt till det bästa. PK-ismen är en religion med innebörd att var och en av oss medborgare i egenskap troende tryggt kan förlita oss på att det finns en välvillig överhet till vårt beskydd. Inte så att alla skulle övergå till bidragsförsörjning, men i bemärkelsen att vi räknar med att det utan att vi själva tar ansvar ska finnas ett system som säkerställer ordningen och räddar oss från översvämningar, elavbrott, kravaller, krig, pester och hungersnöd.

Vi ser tillbaka på mer än ett halvt århundrades fullkomligt oöverträffade ekonomiska framgångar som ingen kan förklara men som politikerna försöker ta åt sig äran av. Hur kan jag påstå det? Har de sagt det? Nej, men lyssna på när man ska förklara bristen på framgångar i länder som Somalia och Syrien. Då är det alltid de nationella härskarnas fel. I så fall måste det väl vara de nationella härskarnas förtjänst att det gått så bra i ett land som Sverige?

Om det varit på medeltiden och landet fått sju goda år med rika skördar så hade det betraktats som Guds belöning till kungen. Se Carl Larssons målning Midvinterblot som handlar om att kungen ska mördas för att han förargat Gud som därför straffat landet med många års missväxt.

Eftersom jag har svårt att tro att folk i allmänhet är så mycket mer insiktsfulla idag än de var på medeltiden fruktar jag att det inte går att få bukt med härskande men nog så samhällsfarliga PK-ismen förrän vårt självskadebeteende får kännbara effekter i form exempelvis av ekonomiska krascher, allvarlig social oro, kanske svält och hot om inbördeskrig.

Men som tur är har jag haft fel förr.

84 reaktioner på ”Varför fäster vissa idéer?

 1. Björn G skriver:

  PK-ismen kan liknas vid Tysklands styre under Weimarrepubliken (åren 1919 – 1933).
  Våra kommande år i Sverige, kommer att ha ett fokus på att återställa landet till ett funktionsdugligt land likt Schweiz.

  Resans början startar efter årets val!

  Gillad av 9 personer

 2. Björn G skriver:

  Skillnaden mellan Schweiz och Sverige är som synes:

  i Schweiz premieras: Kapital, Ordning, Artighet och Hårt arbete.

  i Sverige premieras: Kapitalhatare, Oordning, Dräggbeteende och Bidragsslöhet.

  Det är klart att länderna är på väg åt olika håll!

  Gillad av 15 personer

 3. olle holmqvist skriver:

  Åren kring 1 000 – tio hundra,- var det algblomningar runt Själland. Inget ålfiske.När det inträffat några år i rad vidtog de fiskande bönderna den enda förnuftiga åtgärden. Man hängde kungen. Sen blev det ordning på ålafisket. Kausalitet på fikonspråk.

  Men nu vill Juncker-Kluncker med röda näsan och hans anhang hindra oss från att berätta vad andra berättat:
  ”Artikel 13 – ”Censurmaskinen”
  EU vill att alla nätplattformar skall filtrera allt material (text, bild, video, ljud, musik etc.) deras användare lägger upp och kontrollera så att det inte innehåller upphovsrättsskyddat material. Med andra ord kommer datorer att utifrån logaritmer gissa sig fram till vad de skall censurera. Det är i sig en vansklig uppgift. Nya och små nätaktörer kommer aldrig att ha råd med detta och stängs därför ute från marknaden. Och den enskilde användaren kommer att bli såväl rättslös som utelämnad till nya, överdrivet försiktiga och ängsliga användarvillkor – som kommer att stoppa mer än vad som från början är tänkt.”
  https://henrikalexandersson.blogspot.com/2018/06/eus-lankskatt-och-natcensur-lanksamling.html

  Gillad av 9 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Året tusen har alltid hetat år tusen och det kommer det att fortsätta med! Det har ingenting med Tiohundra socken i Uppland att göra! Motsvarande gäller för år som tvåtusen, tvåtusenett och tvåtusenaderton. Vägra förflackningen!

   Gillad av 4 personer

   • Rune skriver:

    Håller inte med. Det heter elvahundratalet, femtonhundratjugotre, sjuttonhundrasjuttiotvå, artonhundranio, nittonhundranittionio när det gäller årtal. Sedan är det ju bara att fortsätta med samma system när man kommer över siffran 2000. Tjugohundratvå, tjugohundraarton osv. Varför byta system när man kommer upp över 2000?

    Gillad av 2 personer

   • Bo Adolfsson skriver:

    Jag är född etttusenniohundrafyrtioåtta inte nittonhundrafyrtioåtta?
    Hur går det i Österrike? Det är synd att inte alla svenska gnällspikar återvänder till Sverige och hjälper till i vårt land!

    Gilla

   • olle holmqvist skriver:

    Det heter 900-talet och 11-hundra-talet, följaktligen 10-hundratalet. Vi föddes på nitton-hundratalet – rätt enligt bruk och vana. Formellt kan hävdas att vi levde våra första år under tusen-talet,åren 1000 t o m 1999. ”Tusentalet” kan ju tolkas som just åren f o m 1000 t o m 1099.

    Påbudet: det heter ” tvåtusenett” medför ju att året 1001 borde heta ”ettusenett” , året 1901 ett-tusen-nio-hundra ett eller ? Och Fredriks eget födelseår ? Var det inte ett visst år tillhörande nitton-hundra-talet, eller ?

    Den som vill kan använda tid och hjärnkraft till mycket att reta sig på mycket. ”Anledningen till varför” vs ”anledningen till att” osv.

    Innevarande året ”tjugo-hundra-arton”, är dessutom snyggare uttalat. Alternativet är fult.
    Extrabyrakratiskt lever språket sitt eget liv. En gång fanns en kommitté som diskuterade om det nya vardagsinstrumentet skulle heta ”räknedosa” eller ”räknebox”. Det blev ”räknare”. På samma vis kryper ur folksjälen upp något eget: Tjugoarton.

    ”Tiohundra” som ortsnamn riskerar inte missförstås pga sammanh…förlåt kånntäckst.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Ursäkta, men att säga niohundratalet, tusentalet, elvahundratalet är också ett system. Dessutom det system som är etablerat i svenska språket sedan mycket lång tid. Det är onekligen ett starkare argument.

    Sture Allén tog med flit miste på etymologien. Det heter ”niohundratalet” för att alla årtalen under detta århundrade börjar på ”niohundra”. På samma sätt heter det ”tusentalet” för att alla årtalen börjar på ”tusen”. Svårare än så är det inte. Ingen har tänkt: ”Hur skall vi hitta på ett namn på århundraden?” Detta märks ju på att det efter 19 århundraden inte fanns någon benämning på det första decenniet i varje sekel. De har ju inget gemensamt mellanled! Åren nittonhundrasextio till nittonhundrasextionio har alla mellanledet ”-sextio-” och heter av denna orsak ”sextiotalet”. Vägra förflackningen! Vägra kulturradikalismen! Vägra obildningen! Acceptera och vörda vår historia, som inte kan ändras! Vägra historierevisionismen!

    Gillad av 3 personer

   • Sixten Johansson skriver:

    Jag brukar hålla tassarna borta från orddiskussioner, men säger alltid ”tvåtusen-” som Fredrik. Detsamma görs på massor av språk. I det här fallet kan envar säga ”tjugohundra-” eller ”tvåtusen-” efter eget skön eller när tydligheten så kräver, precis som vid andra, skiftande benämningar på sekel och våningsplan.

    Men fallet belyser den svenska menlösheten och impotensen i kombination med skattemedelsslöseriet och de autoritära pekpinnarna, då avlönade tyckare kollektivt lyckas hitta något fjolligt att tycka till om så där riktigt eggande distinkt och personligt. Svenska språkvårdare har jag alltid betraktat som de veligaste, lataste och sämsta i Norden. Men när många talare verkade föredra att säga ”tvåtusen-”, så igångsattes den massivaste språkvårdskampanj som väl har skådats sedan senaste stavningsreformen. Argumenten låg genomsnittligt på nivån att med ”tjugohundra-” kan man om hundra år naturligt fortsätta med ”tjugoetthundra”. Inom några år hade man med statsradions och statstelevisionens makt lyckats domptera de flesta inom media att följa detta översteprästerliga påbud. Sedan har väl de flesta vant sig vid eländet. Men detta är svensk språkvård och annan politiskt korrekt politik, prioritering och resursanvändning i ett nötskal.

    Gillad av 3 personer

 4. Lilla fröken PK skriver:

  I vårt sekulära land är PK-ismen ett substitut för religion med vissa odiskutabla sanningar, som påminner en hel om kristendom. Allas lika värde. Ställ inte grupp mot grupp. Vi har ett globalt ansvar utan gräns. FN/EU är ledstjärnor.

  Gillad av 8 personer

 5. Samuel af Ugglas skriver:

  ”Men varför har svenska folket – även jag – så länge gått med på att snytas vid näsan”?
  Du värdesätter inte Ditt och andras LIV och EGENDOM!!!
  Du gav utan motstånd upp ditt liv som Du inte bestämmer över själv längre. Den värdelösa svenska kronan berättar resten av historien.
  Det värsta är att det är Din granne som sörjt för allt detta med ditt samtycke!
  Angiveriet, bäste Patrik!!!

  Gillad av 4 personer

  • Åke Sundström skriver:

   Jo, visst kan man förvånas över att förnuftiga personer som Patrik inte förmått att i tid inse vart Sverige varit på väg. De klarsynta har varit personer som antropologiprofessorn med sin sifferkunnige medarbetare, galne Gunnar gemenligen kallad. Medan alla våra ekonomiprofessorer (UTAN UNDANTAG) behållit sina eventuella krisinsikter för sig själva, för att inte riskera att förlora sin del av den lönsamma godiskakan i form av maktens lönsamma extraknäck. Förtryckets möjliggörare och lojala lakejer. Svårare än så är det inte, Patric: Intellektuell prostitution. Och vem kan klandra den andra demokrativakthunden, pressen, när kunskapseliten håller käft?

   Gillad av 4 personer

 6. S Eriksson skriver:

  Väldigt intressant skrivet , jag tror nog att ingen har hela bilden klar för sig. Men det är nog att sniffa på sanningen i alla fall, att det inte är helt bra är väl det enda som borde vara fastslaget. Tack för upplysningarna.

  Gillad av 2 personer

 7. Björn G skriver:

  ”En grupp svenskar som vi kan kalla för politikerväldet och det välfärdsindustriella komplexet – plus deras härolder i media och deras intellektuella avantgarde på universiteten – har lyckats bygga ett eget härskardöme på den intellektuella bas som PK-ideologin utgör.”

  Det blev mycket tydligt under Göran Perssons, Mona Sahlins och Fredrik Reinfeldts regimer.
  Rofferiet liksom blommade ut under dessa trädgårdsmästare.

  PK i full blomsterskrud skulle man kunna säga.

  Gillad av 5 personer

 8. Jvk skriver:

  Psykiatern Thomas Jackson framför några, åtminstone för mig, nya tankar på Konferensen från 19 Maj. Bland annat så diskuterar han hur pk-ismen är ett hysteriskt sjukligt tillstånd hos de drabbade och han framför den mycket viktiga poängen att hysteriker endast är hysteriska då de är tillsammans med andra, detta gäller tydligen alla hysteriker, när de blir ensamma så slutar de. Så han pekar på att dissidenter bland annat gör sig friska genom att skilja sig från den hysteriska gruppen, och man kan väl anta att den hysteriska gruppen också stöter ut de som inte är hysteriska. Han pekar på att i många kulturer så uppmuntrar man dessa sjukliga tillstånd som vi kan se från muslimska länder men att det är relativt nytt med grupphysteri i Sverige men att Pk uppvisar alla tecken på ett sådant tillstånd. Bäst att lyssna själv, jag fann det träffande.

  Jag tycker man kan göra sig många tankar efter hans analys, bland annat så förstår man att yttrandefrihet och att robust kunna diskutera olika åsikter och vinklar på problem är mycket viktigt.

  Gillad av 11 personer

 9. Lars-Olof Svensson skriver:

  PK-ismen kommer inte att försvinna som mängdläran. PK-ismen är en födkrok och en karriärväg som dessutom skänker PK-isten känslan av göra det rätta och goda. Ungefär som en engelsk ledamot av House of lords kunde känna känna sig vid förra sekelskiftet, när inkomsterna rullade in från Indien och Anglo-Iranian Oil Co och England styrde världen. Parallellen är om den inte känns igen, arbetsbefriad, känsla av att ha skådat ljuset och alltings mening och självklart har vi rätt och står över allt (det senare en kortkarikatyr av Wolodarski).

  Gillad av 3 personer

 10. Christer L skriver:

  Även om SD gör ett mycket starkt val kommer summan av DÖ-partierna att vara större. Ungefär sjuttio procent av väljarna kommer i den demokratiska praktiken att ”gilla läget”. En återuppstånden DÖ går igen efter valet med någon ny oduglig statsminister, eller tillochmed samma gamla (Ste)fan. Detta sjuttio-trettio-läge är fortfarande ett starkt läge för PK-ismen och dess strategiska formel: DÖ.

  Utan att tyckas inse det är en stor majoritet av svenskar fanatiska. Den Hybris som invandringspolitiken bottnar i, detta med en humanitär stormakt, har haft en hypnotisk verkan och resulterat i en ”refugees wellcome”-mentalitet som trotsar allt förnuft. Upp till kamp emot världens alla kval. Föregångslandet Sverige – som givetvis inte är mer värt än något annat land. Galenskap formulerad som politik är lika med fanatism.

  Detta är ett slutstadium. Inga andra gillar fanatiker. Norge, Danmark, Finland ryser. Till slut återstår bara uppgivenhet och flykt. Och Sverige finns ej mer.

  Gillad av 9 personer

  • S Eriksson skriver:

   Mest till Christer L
   Vettigt enligt mig ,vad nu det är värt. Men det fanns väl något som hette Luciaöverenskommelsen som i och för sig också bröts? Det är tokigt att partier går till val med vissa utfästelser som de sedan inte behöver jobba för, utan kan mer eller mindre ge upp dom.
   Demokrati vart fjärde år, det hade kunnat vara värre.

   Gilla

 11. Hans Kindstrand skriver:

  ”Dessa grupper kontrollerar staten och därmed statsbudgeten och finner där sin försörjning.”
  Jag tror att det är värre än så. Dessa grupper har tillgång till det våldskapital som säkrar skatteuppbörden. Det är inte tekniskt möjligt för den skattebetalande medelklassen att genomföra en skatterevolt, för att på så sätt återta initiativet till hur skatten ska användas.

  Gillad av 7 personer

 12. Jan Ahlström skriver:

  Intressant, men hoppas du har fel i dina funderingar på slutet även om det känns som att en stor del av våra politiker kämpar på för att vi ska hamna i de fyra tillstånd du nämner..

  Gillad av 2 personer

 13. plq017 skriver:

  Det politiska systemet spelar också roll. I Sverige styr partierna, i Schweiz styr identifierbara personer.
  Schweiz har folkomröstningar ideligen, vilket korrigerar politiker som försöker omfamna knasiga idéer.
  Schweiz tillämpar en regeringsmetod där regeringen är proportionellt tillsatt, och där ministerposterna roteras efter 6 månader eller ett år (hr Google får vänta). Det vill säga Du kan inte lämna finansministeriet eller utrikesministeriet vanställt, utan att en regeringskollega från att annat parti tar över efter ett halvår.
  Detta ökar transparensen i regerandet, och trögheten.
  Dyra Karolinska Dumheterna blir inte av i en sådan här styresform, eftersom alla ministrarna synar och deltager i beslutet, inte bara Solna-moderater (som säkert också tror på tomten). Inte Nuon, inte transportstyrelsen, inte massinvandring.
  Som första åtgärd bör Sverige minska antalet riksdagsledamöter till 99 personer. Det gör att väljarna kommer att veta vilka de är, och vad de säger. Dessutom blir det billigare.

  Gillad av 15 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Tyvärr kan 99 personer lätt lära känna varandra och bilda ett kotteri. Det blir bara en representant per hundra tusen invånare: en för Täby, en för Sundsvall o.s.v.

   Jag förespråkar i stället 1001 oavlönade riksdagsmän valda i enmansvalkretsar på omkring 10’000 invånare. Ännu billigare, ännu närmare folket och ännu svårare att bilda ett kotteri.

   Gillad av 1 person

  • Erik skriver:

   Dessutom sammanträder parlamentet i Schweiz endast 4 gånger per år och då 3 veckor i taget, alltså sammantaget 12 veckor per år.

   Systemet omöjliggör framväxt av en politisk klass, det kan inte göda och utveckla Fridolinare, Reinfeldtare eller andra individer vars enda livsuppgift är att styra och ställa över andra med deras egna pengar.

   Schweiziska parlamentariker är alltså riktiga och helt normala människor som inte kan försörja sig på att peta på och åt andra utan de måste ha alldeles riktiga arbeten. Helt normala människor!

   Någon som reflekterat över att det aldrig någonsin i Sverige förekommit en platsannons som innehållit ”erfarenhet av riksdagsarbete ses som en merit”?

   Gillad av 4 personer

 14. Jvk skriver:

  Off-topic, jag diskuterade mitt barns omdöme i NO, hon sade att de nästan inte haft biologi eller fysik, men de hade lärt sig att könet sitter i hjärtat, vill man att ens barn skall ha bra betyg i indoktrinering? Hjärtat är en pump sa jag, det visste hon förstås redan, det är inte svårt för dem att förstå självklarheter så de behöver en lång skolgång för att bli fullt ut indoktrinerade. Det jobbas hårt, klockan är kvart i 12.

  Gillad av 11 personer

 15. ericr45 skriver:

  Ordförande Mao, politiker, mästersimmare mm lär har yttrat: ”Alla länder har en armé, sin egen eller någon annans”.
  Kan vi kanske på liknande sätt påstå: Alla länder har en religion, en tro på nån gud, eller något annat”?
  Sverige betraktas idag som helt sekulärt, (det bra eller dåliga i det är här ointressant), men jag vill hävda att PK-ismen är religionen, Värdegrunden dess grundskrift och MSM är dess profet och politikerna är lärjungarna..

  Gillad av 8 personer

 16. Per Eriksson skriver:

  Schweiz lycka är att landet är indelat i självstyrande kantoner och praktiserar regelbundna folkomröstningar vilket gör att den nationella regeringen i Bern i det närmaste är maktlös.

  Bern försöker regelbundet tillskansa sig mer makt men kommer ingen vägen och det är tur för Schweizarna – i länder som Sverige & Frankrike härskar centralmakten oinskränkt och ett enda parlamentsbeslut kan få ödesdigra konsekvenser.

  Demokratin praktiseras nära medborgarna i Schweiz, man bor i praktiken granne med de som styr sin egen kanton – good governance och/eller ansvarsutkrävande följer med automatik.

  I Schweiz är det en omöjlighet att förstöra skolan, valutan, polisen, försvaret etc vilket har skett i Sverige – även plundringen av de skattebetalande medborgarna är en omöjlighet, att 9000 unga män som kallar sig barn skulle få lagvidrig amnesti och livstids försörjning är en orimlighet i Schweiz.

  Gillad av 13 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Rätt mycket förstörelse är ändå möjlig. Schweiz har ohemula skatter, bakvägsmedlemskap i EU, hundratusentals utländska lycksökare med vidlyftiga privilegier o.s.v. När ett parti som motsatte sig idiotin växte fram infördes begränsningar liknande DÖ.

   Gillad av 1 person

 17. oppti skriver:

  Det kostar att ta strid mot media och deras PK åsikter.
  Strider som kostar väljs oftast bort vilket medför att de som står för PK åsikter får fritt tillträde.
  Varför påpeka att en ökad invandring ger ett osäkrare land?
  Det ökar knappast säkerheten idag.
  Varför påpeka att det finns en snedvriden debatt om våldtäkter. De som utpekas blir inte hjälpta av detta.
  Detta har byggt upp en sned bild som media förvaltat och kanske tom trott på.

  Gillad av 2 personer

 18. Björn G skriver:

  Råttorna börjar nu lämna det sjunkande skeppet.

  De senaste tre veckorna har 4 statssekreterare lämnat regeringskansliet.
  En tidigare tjänsteman inom Socialdemokraterna säger att allt fler nu säkrar sin framtida försörjning utanför partikansliet.

  – De som kan lämnar nu innan valet, och de som är kvar muttrar lite om att ”råttorna lämnar sjunkande skeppet”, säger personen.

  I maj utsågs EU- och handelsminister Ann Lindes statssekreterare Oscar Stenström till AMBASSADÖR i Santiago de Chile, civilminister Ardalan Shekarabis statssekreterare Annelie Roswall Ljunggren blir ny GENERALDIREKTÖR för Statskontoret.

  I juni ‘fick’ Isabella Lövins statssekreterare Ulrika Modéer ett jobb inom FN medan Annika Strandhälls statssekreterare Therese Svanström ‘fick’ jobb som kanslichef på fackförbundet Unionen.

  Jaa parasiterandet fortsätter i oförminskad skala, en skala som inte är möjlig i Schweiz.

  Gillad av 10 personer

 19. uppstigersolen skriver:

  De flitiga svenskar som arbetar, betalar skatt, hämtar ungarna på dagis m.m. har inte tid att engagera sig politiskt. Så länge Sverige fungerade någorlunda så röstade folket på nåt av femklövern eller nuförtiden sjuklövern. När det sen började gå upp för en del att allt inte stod rätt till så fanns ett alternativ. Detta blev genast föremål för värsta förtalskampanjen för att folket skulle förstå att allt var bra, ingen anledning till oro. När sedan sonen blev rånad, mormor blev nerslagen och huset fick inbrott började några dra öronen åt sig ännu mera. Efter att en illegal invandrare dödat och skadat ett hundratal personer mitt på dagen i centrala Stockholm tyckte ännu fler att det fick vara nog. Då säger staten. Din 11-åriga dotter är inte värd mer än 60 000 kronor, bråka inte. Där är vi nu.

  Gillad av 8 personer

  • Jvk skriver:

   Ja herregud, vi hatar de jävlarna, nu och alltid, de skall aldrig få vila, hoppas de alla begår självmord när deras skuld och skam står klar för alla.

   Gillad av 5 personer

 20. Jan Andersson skriver:

  Den ekonomiska framgången beror enbart på duktiga exportföretag. För inte så länge sedan stod våra skogsindustriföretag (papper och massa) ensamma för plussidan i bytesbalansen. Annas hade vi inte fått köpa speciellt mycket varor utifrån, möjligen med mycket höga tullar på till exempel bilar som i Norge, Danmark och Finland.

  Du blir inte rik på att tvätta grannens skjortor och vise versa.

  Politikerna beskattar företagen för att mjölka dessa kassakor så mycket som möjligt. Det är därför så många svenska storföretag som IKEA, ABB och Volvo har flyttat ”sätena” utomlands, och det är därför det finns kvar verksamhet i Sverige.

  I länder som Schweiz och Finland är man mycket mer aktsam om sina företag och ser hellre att de expanderar verksamheten än att beskattas till döds.

  Gillad av 4 personer

 21. Åke i Sörmland skriver:

  Allt handlar om kommunikation mellan individer och hur den utformas. Livet strävar mot överlevnad och ser man till hur detta livet försöker överleva, finnar man minst tio sektorer som måste samköras och dessa är: egen kropp, förnyande av kroppar(sex), grupper, arten, liv som helhet(symbionter), spelplan(Jorden), andlig utveckling, religion(skapare), etik, estetik.
  PK-ismen är en förstärkning av avd. grupper till förfång för resten. Tydlig parasitism. En sund överlevnadsstrategi har en någorlunda balans mellan samtliga avdelningar.
  Fixa idéer leder till bl.a. PK-ism, som är fixa idéer, som vilar på rädsla och rädsla vilar på verklig eller föreställd smärta. Hantera rädslan för ”smärtan” och hela
  PK-tvångsföreställningen kollapsar. (EFT fungerar excellent).
  Samt som exempel sinnets krafter kan man jämföra ytterlighetsdikotomier (innanför pannbenet).
  Ta t.ex. i detta fallet om kommunikation och rikta uppmärksamhet på ”måste kommunicera” en stund och sedan ”får inte kommunicera” en stund, och sedan växelvis fram och tillbaka.
  Vad det leder till får upplevas.

  Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   Åke: Intressant vinkling! Jag har testat EFT-terapi mot fobi för sniglar (gällde min då 5-årige son), vilket fungerade utmärkt.

   Frågan är om samma metod skulle fungera mot PK-sektens vanföreställningar?

   Kanske ungefär som snigelfobi…plötsligt är alla fria från PK-ismen och röstar på SD.

   Gilla

   • Åke i Sörmland skriver:

    Här passar faktiskt boolsk algebra in om man kallar emotioner för ren laddning (vad spelar ingen roll). Men det å sidan.
    För att förstå hur detta med EFT fungerar, bör man kunna emotionella skalor. Emotioner ligger stackade i en exakt ordning (syns tydligt på små barn). På Hicks skala ligger PK-folket någonstans på 99, där sinnet jobbar med identifikationer (allting är lika med allting- fulla mängden). Laddar man så ur den emo-laddningen på låga nivåer, vandrar personen uppåt genom emo-skalans alla tillstånd och inhämtar inkrementellt förmågan till differentiering. Vid full förmåga till differentiering försvinner all flockmentalitet. Viktigt i sammanhanget är att studera nyttigheter på vägen skalan upp för att fylla det mentala vakuum som kan inträda. Denna emotionella laddning på den lågfrekventa emo-skaldelen fungerar som ett till situationen anpassat datavirus. Prickar situationen exakt in personens ”virusfrekvens” försvinner förnuftet totalt och du har en robot. (Ren hypnos)
    Grunden till att EFT och andra terapier fungerar är, att låga emotioner laddar ur mot högre, om de betraktas i samma tidsenhet, och då helst med beundran som den högre.
    Andra gör-det-själv-terapier kan testas såsom: yawnguy, Aspectics, Integra, Idenetics, TROM, samt en mängd liknande. Var försiktig med TROM, som kan vara för kraftfull.
    Rena narco-hypnotiska inplanteringar kräver en terapeut. (Manchurian candidates).
    När dessa terapier är ”nollade”, finns än mer att göra som handlar om expansion ut över de de övriga elva sektorerna tidigare nämnt.
    EFT är enklast och fungerar på sin nivå näst intill omedelbart. Själv provade jag att köra elöverkänslig definierad som apati i en kroppsdel(knä), och herre min skapare vilken urladdning jag fick, och en inflammation sjönk ihop som en punkad fotboll.
    En sidoeffekt av kunskap om emo-skalor är att man spottar en persons förmåga till livshantering ganska lätt. T.ex. en person under antagonism är till största procentenheten destruktiv. Apatifallet som ser mentala ingraveringar är rent farlig för omgivningen.

    Gilla

   • Åke i Sörmland skriver:

    Att munhuggas med en PK-robot är näst intill lönlöst, eftersom dess brandvägg åker upp om den mentala skillnaden är några mikroprocent för stor. Dock kan ren härmning fungera. Man härmar emotionellt tonläge och det sagda så exakt man kan, så PK-roboten får en spegelbild av sig själv. Funkar inte det har du ett rent psykfall och endast fysiskt monotont arbete funkar tills roboten upptäcker realtid. Med realtid får man en motpol att jobba med. Hemligheten bakom terapier är talet två. Minst två poler krävs så att en laddning har någonstans att ta vägen. ”Enpoliga” personer går på rena hypnotiska kommandon.
    Frågar man sig varför sinnet kollapsar, kommer man in på ren gravitation mellan minnesbilder. De kollapsar ini varandra p.g.a. en minnesbild av fysisk smärta med större energimängd än de omgivande till en ren röra och personen för att fungera måste ta till vad som finns av substituerande ”förnuft”.
    ——————-
    Detta är inga okända data för torterarna, utan det finns beskrivet om man letar. Orwell skriver om det i 1984 om råttan i buren framför ansiktet på dissidenten.

    Gillad av 1 person

 22. Muromgärdad skriver:

  … sprickorna i muren skenade iväg ordentlig när man tillät 9000 afghaner att stanna i Sverige. En rent suicidal politik.

  Där visade mer än halva riksdagen att de prioriterar lögnen före svensk ärlighet. Och det i ett land med redan stora problem inom välfärd och sammanhållning.

  Det var nog då proppen Orvar drogs ur för flertalet. Allt blev plötsligt så uppenbart. PK-folket stod inte för det goda. Bindeln för ögonen slets bort. Folket kunde se med egna ögon var prioriteten låg.

  Nu kokar kitteln över. Politikerna har gått alldeles för långt. I eget övermod har gränser passerats. Nu slår pendeln tillbaka. Varje ny opinionsundersökning visar på det. Även epitetens pendel har börjat svänga.

  Världen har faktiskt aldrig varit digital. Vi lever alla analogt. Det har nog aldrig PK-folket hajat. Berlinmuren var bara första muren att falla.

  Gillad av 3 personer

 23. Hovs_hällar skriver:

  För oss som är fostrade in i ett samhälle byggt på föreställningen om människans rationalitet är det svårt att föreställa sig att människan alls inte är någon alltigenom rationell varelse — inte ens här i Väst.

  Därför är det egentligen inte helt överraskande att en totalt galen och destruktiv ideologi har kunnat få fotfäste här mitt ibland oss.

  Liknande saker händer hela tiden på olika platser i världen. Jag behöver bara nämna namnet ‘Pol Pot’ för ett extremt exempel där miljontals människor mördades enbart på grund av en vansinnig ideologi — föga överraskande en ideologi byggd på den onda marxismen.

  Dessa ideologier har en förmåga att sprida sig likt cancersvulster. Här i Sverige har en muterad form av marxismen fått fotfäste, en ond och destruktiv ideologi vi kan kalla ‘PK-ismen’, och vars ondska är mycket finurligt dold bakom en mask av ‘godhet’.

  Vid närmare påseende visar det sig att PK-ismen vill bryta ner och förstöra vårt land på olika sätt, framförallt genom att översvämma oss med främmande folk som inte passar in här — folk som framförallt är likgiltiga eller rent fientliga mot våra kulturella värderingar och som vanligen har kommit hit enbart för att utnyttja oss.

  De utgör i verkligheten en invasionsarmé, just en sådan som man förr bekämpade med militära medel. Men PK-ideologin har likt ett lömskt verkande gift paralyserat oss så att vi inte reagerar på denna invasion.
  De flesta av makthavarna har gjort sig till agenter för PK-ideologin, och det är makthavarna som fortsätter driva på vanvettet trots alla bevis på dess destruktiva effekter — likt Pol Pot och hans hejdukar gjorde i Kambodja.

  Gillad av 8 personer

 24. Det digitala ogräset skriver:

  … det märks att de PK-trogna är på reträtt. Länge verksamma som idoga murbyggare. Murar som hållit andras tankar borta.

  Man har då inte velat spara på ammunitionen. Antingen är man för oss – eller emot oss. I de PK-trognas värld är allt digitalt. Ont eller gott, som ettor och nollor. Där de själva alltid utgjort ettorna. Medan nollorna återfunnits i den mer oupplysta delen av världen.

  De har även haft namn på nollorna. Betecknat dom som populister, rasister, islamofober, nazister, fascister och främlingsfientliga. Men även PK-ister har bättre dagar. Då nollorna enbart betecknats som okunniga, oempatiska, egoistiska eller oinformerade.

  Överlag har PK-isternas kreativitet alltid gått på högvarv. Etiketteringsmaskinen har varit väloljad.
  De har känt sig hemma på giftkammaren. Där har de hämtat inspiration till sitt värv att bygga murar. Murar avsedda att hålla de otrogna nollorna stången.

  Men nollorna har vägrat ge upp. Som ogräs i mursprickor. PK-muren har försvagats. Får allt svårare att stå emot verkligheten själv. Vad som är friskt eller ogräs, tillhör det subjektivas värld. Och ont uppstår även längs vägar med goda föresatser. Det är nog den insikten som börjat sprida sig. Som ogräs plägar göra.

  Gillad av 1 person

 25. Aha skriver:

  Paradexemplet på PK-istiskt mantra och övertro på att om och om igen upprepa samma sak och hoppas på förändring är;
  – bara invandrararna får jobb och integreras blir det bra,

  Än idag efter decennier av upprepande av detta mantra är det många som röstar på invandrarpartierna av den orsaken, för det blir ju bra bara invandrarna får jobb och integreras.
  Folk är inte så här dumma utan de är godhetsmarinerade och de låter sig bli duperade.

  PK-ismen är ideologin mot bättre vetande.

  Gillad av 1 person

 26. Jvk skriver:

  En annan gammal klassiker, kandidat för ”minns ni den pk-flugan” de apatiska barnen, snart tillsammans med de ensamkommande och klimathotet och de välutbildade migranterna

  Gillad av 4 personer

 27. Folke Lidén skriver:

  Under Järvaveckan har PK-ismen kastat in det slutgiltiga trumfkortet.
  I Svenska Kyrkans monter ställs, den förmodat retoriska, frågan:
  Vilket parti skulle Jesus rösta på.
  På de rödgröna? Risken är då att Jesus profetia besannas:
  Och där skola de första bliva de sista.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Det var ju det som låg bakom. Modern algebra, som är mycket allmängiltigare än vanliga tal och siffror. Och allmängiltigt är alltid bättre, eller hur?

   Jag hade Hej matematik! och ritade mängder i ettan, men lyckades sedan ta mig igenom 20 år i skolan och 30 år som datoringengör utan att behöva ett uns av modern algebra. Nu har jag tagit igen det för att jag behöver det på jobbet. Mycket användbart för att förstå kryptologi.

   Men jag hade ingen hjälp av Hej matematik!

   Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Mängdlära är perfekt för att arbeta med relationsdatabaser och som en introduktion till sql.

    Gilla

   • Gert B. skriver:

    Hmm. Började ettan 1968 och jag kom aldrig i kontakt med mängdläran. Har aldrig hört talas om ”Hej matematik”.
    Googlade (använder G. av bekvämlighet, fastän jag borde bojkotta.) mängdlära nu och det är inget som jag känner igen.
    Tackom och lovom för de gamla erfarna damerna som stretade emot. Den som hade fått sin lärarutbildning innan kriget, var förhoppningsvis immun mot tokerierna och nymodigheterna i undervisningen.

    Gillad av 2 personer

 28. Sixten Johansson skriver:

  ”Utlandssvensk” är numera bekymrad över utvecklingen i Schweiz. Och vår familj har länge sett Finland glida mot en hönsvensk skola och PK-avgrund. Det är skakande mot bakgrund av nationernas historia, nationalkänsla och realism, som borde ha stoppat förfallet.

  Jag tog studenten -67 och slapp mängdläran (även under tre terminer matematik på universitet). Min två år yngre bror drabbades. Men generellt är skolämnena teoretiserade. Stoffet vimlar av begreppshierarkier och annan ordmagi, som trycks på skolan uppifrån. Liturgin blev bara så synlig i mängdläran, en inbillad generalteori. Ett liknande exempel är transformationsgrammatiken, som språkstuderande plågades med i decennier. Ideologiseringen av skolan och samhället bankas också ner i försvarslösa skallar.

  De senaste 50 åren verkar de tre samhällskomplexen ekonomi, psykologi och ideologi ha blivit allt mindre verklighets-, allt mer ordbaserade. Ekonomin har blivit mer parasitisk och logocentrisk. Psykologin har blivit uppenbart sjuk.

  Ideologins egen drivkraft tycks ha ökat. PK är dels en överbyggnad på dagens allt sjukare ekonomi och psykologi, dels ett ologiskt, förljuget, destruktivt knippe av muterade ismer. I botten finns individualanarkistiska idéer (plus logiskt helt oförenliga element) och mobbkollektivism. En ytterst stark faktor är kvinnans sexualitet och den muterade feminismen, ur vilka vi kan härleda mycket av offertänkandet, multikulten och käringiseringen av rättsapparaten, politiken och det offentliga rummet.

  Gillad av 4 personer

  • Anders skriver:

   ”Men generellt är skolämnena teoretiserade. Stoffet vimlar av begreppshierarkier och annan ordmagi, som trycks på skolan uppifrån”. Precis så. Mycket bra formulerat. Har barn i skolåldern och just förundrats över alla möjliga och omöjliga begrepp, som barnen laborerar med och som tycks långt viktigare än reell kunskap.

   Gillad av 1 person

 29. I tvåårsåldern skriver:

  Det börjar redan i tvåårsåldern …

  Här den ingången på ämnet;

  I en tvåårings hjärna spränger huvudet av maximalt med nervmässiga förgreningar. Mycket av den fortsatta resan – man gör i sin egen hjärnan – består i att minska detta grenverk. Att förenkla och effektivisera. Skala bort det icke använda.

  Det kan verka som om det ligger en motsättning i effektivitet och enkelhet. Men det är faktiskt tvärtom.

  Scannar man huvudet på en som lär sig cykla är aktiviteten extremt mycket större i deras hjärnan än hos den vane cyklisten.

  Tänk om det är samma sak med ideologier? Och även i PK-ideologin? Enkla effektiva och snabba mönster.
  Helt automatiska. Som att cykla. Utan att egentligen behöva tänka. I alla fall inte särskilt mycket. Att bara trampa på – i samma gamla hjulspår.

  Något som stärker denna syn är att alla PK-ister tänker lika dant. De tänker synkront och därmed föga självständigt och individuellt.

  Kultur innebär djupast sett att hela samhällen fastnat i vissa tankemönster. Att synliggöra verklig kulturell mångfald blir då att lägga dessa olikheter – i hjärnspår – bredvid varandra. Och göra jämförelser – kulturella, ideologiska, religiösa och värderingsmässiga.

  Men det tycks inte PK-ister klara av. För de är så djupt invävda i sina egna tankespår – att de blivit naturliga. Som att cykla. De stiger aldrig av sin egen cykel. Därav bristen på fantasi och gränsöverskridande.

  Så djupt fångad i sin egen hjärna kan man bli …

  Men vissa lär sig kämpa emot. Tillägnar sig tekniker för det. Försöker undvika de alltför uppenbara och djupa hjärnspåren. Söker hela tiden överbrygga egna begränsningar. Och kanske lyckas förbli mer öppna till sinnet.

  Det börjar redan i tvåårsåldern …

  Gillad av 1 person

 30. Åke i Sörmland skriver:

  Hur döljer man ett politiskt program i öppen dager? Man kallar det för profetia sprungen ur en dröm, och plötsligt är det endast de invigda som vet vad det handlar om!

  Gilla

 31. Magnus Rosensparr skriver:

  ”… Carl Larssons målning Midvinterblot som handlar om att kungen ska mördas för att han förargat Gud som därför straffat landet med många års missväxt.”

  Den innersta innebörden och uttydningen av Midvinterblot vet bara Carl Larsson själv, men det finns flera olika tolkningar varav ovanstående är en av dem. Att kungen förargat Gud eller något annat och därför bör dödas är en vanligt förekommande företeelse i historien, allt från Julius Caesar till Karl I av England.

  Min tolkning har inget med detta att göra. Jag tror att landet och/eller folket har misshagat gudarna och att man därför vill ge gudarna det yttersta försoningsoffret – sin kung. Kungen är frivillig och med på detta offer (han är inte fjättrad på målningen) för sitt folks skull. Det handlar således inte om mord utan om försoning och uppoffring.

  Gillad av 1 person

 32. Magnus Rosensparr skriver:

  Forts.

  Om det hade handlat om den första tolkningen tror jag inte att målningen hade blivit särskilt kontroversiell, men etablissemanget har alltid nedvärderat och avskytt målningen, och därför tror jag mera på den senare tolkningen. Etablissemanget hatar nämligen uppoffring, idealism, hängivenhet, trohet, altruism och ståndaktighet, eftersom dessa inte går att köpa.

  Att målningen såldes 1987 och försvann utomlands var en moralisk bottennotering för den svenska staten. Tursamt nog köptes den tillbaka 1997 och pryder nu den plats den var avsedd för. Den är en omistlig del av Sveriges kulturarv och oavsett tolkningar är den en outsinlig inspiration för många människor. Varje generation i vår nation bör skänka Carl Larsson en tacksam tanke.

  Gillad av 1 person

 33. lookslikeanangel skriver:

  Vem är det som tullar på whiskyflaskan?

  Detta är en sann historia. (Eventuella andra associationer
  är naturligtvis helt oavsiktliga.)

  Familjen var nykterister. Men man hade ett förråd av “bjudsprit”.
  Nu visade det sig att (i det här fallet) sonen i familjen utvecklade
  en faiblesse för de ädla dropparna. Emellertid hade han en talang för,
  ska vi säga kreativ bokföring. Han hällde helt enkelt vatten i flaskorna.
  (Vad månde bliva, affärsman eller rentutav politiker.)

  Gästerna var konfunderade (och mer och mer nyktra).

  Vad fy(ll i) bubblan får vi för “pengarna”?

  Gillad av 1 person

 34. Magnus Rosensparr skriver:

  Reblogga detta på Magni Värld och kommenterade:
  ”… Carl Larssons målning Midvinterblot som handlar om att kungen ska mördas för att han förargat Gud som därför straffat landet med många års missväxt.”

  Den innersta innebörden och uttydningen av Midvinterblot vet bara Carl Larsson själv, men det finns flera olika tolkningar varav ovanstående är en av dem. Att kungen förargat Gud eller något annat och därför bör dödas är en vanligt förekommande företeelse i historien, allt från Julius Caesar till Karl I av England.

  Min tolkning har inget med detta att göra. Jag tror att landet och/eller folket har misshagat gudarna och att man därför vill ge gudarna det yttersta försoningsoffret – sin kung. Kungen är frivillig och med på detta offer (han är inte fjättrad på målningen) för sitt folks skull. Det handlar således inte om mord utan om försoning och uppoffring.

  Om det hade handlat om den första tolkningen tror jag inte att målningen hade blivit särskilt kontroversiell, men etablissemanget har alltid nedvärderat och avskytt målningen, och därför tror jag mera på den senare tolkningen. Etablissemanget hatar nämligen uppoffring, idealism, hängivenhet, trohet, altruism och ståndaktighet, eftersom dessa inte går att köpa.

  Att målningen såldes 1987 och försvann utomlands var en moralisk bottennotering för den svenska staten. Tursamt nog köptes den tillbaka 1997 och pryder nu den plats den var avsedd för. Den är en omistlig del av Sveriges kulturarv och oavsett tolkningar är den en outsinlig inspiration för många människor. Varje generation i vår nation bör skänka Carl Larsson en tacksam tanke.

  Gillad av 1 person

 35. olle holmqvist skriver:

  ”Ursäkta, men att säga niohundratalet, tusentalet, elvahundratalet är också ett system.”
  Fredrik Ö. långt uppåt på scrollen.
  (om vi nu får fortsätta tugga om hur åren uttalas, kanske traggigt för normal-läsaren red bestämmer)
  Alltså, det ovan citerade av Fredrik, är inte, icke, ingalunda, eller ej, – som Fredrik hävdar ”ett” system.
  Det är två.- och som konglomererats, grötas ihop.

  Den av ”sunt förnuft” -folksjälen, kollektivt medvetande eller så upplevda är
  algoritmen : Först, jag uttalar vilket århundrade det handlar om, behändigt praktiskt,
  sedan det precisa året, tillhörande just det årthondradet, 1717 eller 1633 eller så.

  ”Vägra förflackningen” bra det – som påbud. Kan Fredrik definiera begreppet ”förflackning”.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Nej, Olle, det är ett system. Det ser ut så här: Titta, här är hundra år i följd som alla börjar på samma sätt! Låt oss kalla dem gemensamt för (förled)-talet. De hundra år som börjar på ”niohundra” kallar vi ”niohundratalet”. De hundra år som börjar på ”tusen” kallar vi ”tusentalet”. De hundra år som börjar på ”elvahundra” kallar vi ”elvahundratalet”.

   Årens enskilda namn föregår samlingsbegreppet.

   Observera att alla, alla, alla, alla svenskar alltid, alltid, alltid, alltid sade tusen sextiosex om tiden för slaget vid Hastings, mitten på tusentalet som slutet på vikingatiden och tvåtusenett som titeln på Asimovs bok innan Sture Allén lanserade sin kuturradikala tramsidé. Alla. Alltid. Kom ut ur förnekelsen!

   Gilla

   • olle holmqvist skriver:

    att säga tusensextiosex resp nittonhundrasextiosex är hur många system.? ett eller två ?
    påminner om önskan att få se Fredriks definition av begreppet ”förflackning”.

    Gilla

 36. Glen Lester skriver:

  Genom att med mängdläran modellisera de pekåistiskt tillåtna åsikterna och lägga dem i en relationsdatabas, som man anropar med SQL, kan man säkerligen kunna återskapa en perfekt pekåist i i en datorsimulation. Därifrån, till att tillverka en fysiskt existerande robot, är steget inte långt. Att printa en pekåists alla beståndsdelar i en 3D-skrivare, för att ha en modell för masstillverkning i Kina, är möjligt för var och en som har en 3D-skrivare hemma. Sen kan folk få en robot hemskickad genom Posten, ja eller nåt annat som transporterar. Eller kanske tillochmed köpt på IKEA och monterad hemma.

  Förövrigt så är jag själv född i närheten av mitten på tjugonde århundradet.

  Heja nittonhundratalare.

  Gillad av 1 person

 37. Glen Lester skriver:

  Förresten, en pekåist är ju väldigt förutsägbar, och alltså lätt att modellisera, särskilt med hjälp av mängdläran. Men varken ickepekåister eller antipekåister går att modellisera på liknande sätt. Variationen är helt enkelt för stor, eller rik, för att något sådant skulle vara möjigt.

  Gilla

 38. Ca skriver:

  Nu Sveriges lärarkår in i en migrationsprocess där deras utlåtanden kommer avgöra huruvida de ensamkommande får uppehållstillstånd. Trots kritik från Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, där förbunden gör klart att lärares bedömningar inte bör påverka en sökandes möjlighet till uppehållstillstånd, valde en majoritet i riksdagen att köra över förbunden och tvinga lärarna att administrera migrationsärenden.

  Utifrån slutsatserna i fjolårets rapport (2017:3) som expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) publicerade, vet vi att ”ensamkommande flyktingbarn har stora svårigheter att prestera bra i skolan” samt att ”Genomsnittsbetygen för ensamkommande har också sjunkit stadigt sedan början av 2000-talet”.

  Därutöver publicerade Skolverket en rapport 2016 (Rapport 436) där 3575 unga nyanlända som genomgått språkintroduktion, ett av gymnasieskolans största introduktionsprogram, följdes upp över flera år. Resultatet från den studien visar att av 3575 individer som påbörjade språkintroduktion 2011 var det endast 7 personer som avslutade ett nationellt program med examen, fyra år efter studiestart.

  Baserat på ovan underlag kan man dra slutsatsen att utsikterna för dessa unga män att klara studier på gymnasial nivå inte är goda, vilket sannolikt kan rendera en situation där lärare utsätts för stora påtryckningar för att godkänna de ensamkommande som inte uppnår kunskapskraven för studier på gymnasial nivå.

  Tänkte riksdagens 166 ledamöter på vilken situation lärarna skulle försättas i under voteringen? Kommer ledamöterna ta ansvar för lärarnas arbetsmiljö som sannolikt kommer försämras med anledning av beslutet?

  Gillad av 2 personer

 39. olle reimers skriver:

  Ibland få jag för mig att testa graden av det vansinne som gripit omkring sig i samhället att genom på fientligt territorium ifrågasätta invandringspolitiken och klimatläran.

  Den vägg av moststånd som reses mot mina hädiska åsikter är förödande massiv. Efter att under en kortare tid ha försökt att klättra över den inser jag att det på andra sidan dessutom finns en vallgrav fylld med krokodiler så jag avstår.

  Indoktrineringen är total mina kära vänner. Vi har inget att hämta. Återstår bara att dra medan vi förtvivlat får åse hur de förgör sig själva sjunngande kumbaya.

  Gillad av 4 personer

  • Karl Oskar skriver:

   Att komma ur PK-läran är en lång process. Handlar om droppen som urholkar stenen.
   Ju fler droppar från så många håll som möjligt desto bättre.
   Tar tid. Hur länge beror på hur hårt kommittad personen är.
   Det handlar om i ena änden mycket mycket lurade människor. I andra änden finns de mest mottagliga. Det är dem vi måste nå.
   Ingen vänder på ett ögonblick. Det tar tid..

   Gilla

   • Gert B. skriver:

    Både ja och nej! Att omvända de ”goda” , som väl mer är självgoda, tar en väldans tid. Om det ens är möjligt…
    Att ”omvända” en vanlig Svensson handlar mer om att upplysa och utbilda.
    Den vanlige knegaren, med sunt förnuft, omvänds väldans lätt om informationsbristen avhjälps.

    Gilla

 40. S Eriksson skriver:

  Kan någon försöka förklara så man förstår teorin att vissa eventuellt företräder andra regimer som Bilderberg e dylikt i stället för medborgarna. Jag tycker det verkar onödigt och farligt om det blir avslöjat. Politiker har väl det ganska bra ordnat med gräddfiler till pension och sjukvård vad jag kan ana.
  Så det kan väl inte vara av fattigdom och socioekonomiska skäl det eventuellt görs.
  Det är en seriös fråga, gärna tips på litteratur.

  Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Min teori har blivit att psykologin i vid bemärkelse skulle kunna förklara det mesta. Kopplade till den fungerar pengar, personkontakter och positioner som lockande godbitar och belöningar och PK-ideologin ger användbara bortförklaringar och illusioner. Makt i olika former är också en beroendeframkallande drog, som förändrar personligheten och optiken, båda ingår i psykologin.

   Jag tänker mig psykologin som en pelare stående i vårt urtida medvetande. Samma pelare löper inuti vanligt folk, inuti makthavare på mellannivåer, inuti världens maktgalnaste och girigaste. Bara graden av storhetsvansinne och möjligheterna att kanalisera det skiljer den ensamma vanliga individen från valfri makthavare. Spärrarna och det nyktra förnuftet finns i de sociala gemenskaperna, kulturen, civilisationen och deras samlade inverkan, men dessa kan sättas mer eller mindre ur funktion.

   Det är inte svårt att dressera folk, särskilt inte om man har obegränsat med pengar, inflytande och erfarenhet. Det gäller bara att få pudlarna att tro och tänka rätt, alltså samma process som länge har pågått i samhällena. De ledande pudlarna har redan tidigare internaliserat denna på ytan humana och attraktiva människo- och världsförbättrarideologi. De kan lätt ges lite extra motivation att marknadsföra och sälja den. Och ungefär som hos Jehovas Vittnen har deras psyken både självvalt och via grupptryck betingats att automatiskt blockera allt och alla som talar emot ideologin.

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   Grundläggande är att Bilderberggruppen bildades 1952. Den bestod av företrädare för politik och näringsliv i de västliga länderna.

   Parallelt med detta började vissa grupper något mer öppet driva frågan om en ny världsordning. GWH Bush anförde detta i ett tal under sin presidenttid.

   Frågan om den nya världsordningen har varit på Bilderbergs dagordning ända sedan starten.

   På senare år vet vi att ledande svenska politiker såsom Carl Bildt, Fredrik Reinfeldt, Stefan Löfven och Annie Lööf deltagit.

   De svenska politikerna har alltså blivit mer och mer medvetna om att Den Nya Världsordningen innebär att nationsgränserna rivs. Deras egen roll är hotad om de inte ansluter sig till NWO.

   Bilderberg och allt som tillhör har fram till för några år sedan beteckants som en konspirationsteori. Av den anledningen finns det mycket sparsamt med litteratur. Peter Dale Scott är en ansedd journalist som skrivit om ”Deep State”.

   Det finns en hel del material på You Tube. Jag rekommenderar American Intelligence Media som ett exempel.

   Gilla

 41. olle holmqvist skriver:

  Lite OT om talen:
  när jag vara reseledare Italien på 60-talet hade vi en vacker kvinna, 30 år typ, som chefade för våra städerskor.. Hon hade mkt vackra ögon ”occhi neri e bellisime” eller nåt sånt, och en av paxen sa till henne flera gånger: Du är som .en älva !
  Hon kom till oss o frågade vad betyder ”älva”. Vi svarade alla på frågan vad betyder ”elva” = talet 11. – Hon suckade, Si, lo so undici. men det var ingen förklaring.

  Efter några gånger hittade jag lösningen: Una fata, en fé. Monica från Sundbyberg som behärskade språket jublade: ”Si questo sei, una fata – una fata morgana”.
  (så har jag skrutit lite med mina språkkunskaper)

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.