EU-toppmötet i slutet av veckan

Patrik Engellau

På torsdag och fredag ska Europeiska rådet träffas i Bryssel. Rådet består av ordföranden Donald Tusk samt medlemsländernas stats- eller regeringschefer och ordföranden i Europeiska kommissionen, Jean-Claude Juncker.

Igår, söndag, hade Juncker sammankallat ett ”minitoppmöte” för att förbereda Europeiska rådets möte. I minimötet deltog Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Österrike och Bulgarien (att Bulgarien fick vara med beror nog bara på att landet just innevarande sexmånadersperiod är ordförande i Europeiska unionens råd; ja, det är förvirrande att Europeiska rådet och Europeiska unionens råd är olika saker ej att förväxla med Europarådet).

Vad det handlar om, tror jag, är inget mindre än att Europa nu håller på att i migrantfrågan avancera från ogenomförbara utopier – till exempel den av Sverige så omhuldade planen att EU skulle upprätta obligatoriska kvoter för fördelningen av migranter mellan EUs medlemsländer (en plan som är föga tilltalande för Europas folk eftersom den, om den fungerade, skulle uppmuntra Afrikas folk att massinvadera Europa) – till den grundläggande – och hittills i praktiken inte ens formulerade – frågan hur Europas länder ska kunna skydda sig mot ett oönskat inflöde av migranter.

Den nuvarande ordningen som Sverige stödjer är i stort sett av vi inte ska skydda oss (dock att andra europeiska länder ska ta en del av Sveriges börda). Vi har inte försökt stoppa trafiken över Medelhavet. Tvärtom har svenska staten via Kustbevakningen skickat fartyg till Medelhavet för att tillsammans med människorättsorganisationer mot den italienska statens vilja hjälpa migranter med överfarten.

Angela Merkel har stött den svenska linjen att det inte ska bör finnas några gränser inom Europa. Schengenavtalet om fri rörlighet och avskaffade gränskontroller ska till varje pris värnas. Men Merkels bevekelsegrunder gäller inte bara migranter utan också, kanske framför allt, tyska långtradares rätt att föra tyska varor kors och tvärs över kontinenten utan krångel.

Ärendet kom på sin spets när Italiens inrikesminister Matteo Salvini nyligen förvägrade migrantfartyget Aquarius inresa till Italien med 629 migranter ombord och när han förklarade att det var dags för migranter som inte hade uppehållstillstånd att ”packa väskorna” och ge sig av. Om Italien gör allvar av detta hot måste de europeiska länderna räkna med kraftiga flöden eftersom migranterna inte har lust att återvända till Afrika. Därmed har frågan blivit akut.

Strax därefter förklarar Tysklands inrikesminister tillika koalitionspartnern CSUs ledare Horst Seehofer att Bayern – CSUs hemvist – kommer att stänga gränsen till Österrike om inte Merkel har löst problemet med migrantinflödet efter Europeiska rådets möte i slutet av denna vecka. Han vill stoppa inflödet av migranter även om det krånglar till det för långtradarna. Här ligger en uppenbar regeringskris för Tyskland.

Som lök på laxen förklarar Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz strax därefter att om Bayern stänger gränsen mot Österrike måste Österrike stänga gränsen mot Italien – Brennerpasset – för att förhindra att det kommer in migranter söderifrån som alltså efter en bayersk gränsstängning inte kan fullfölja sina planer att passera Österrike på väg norrut.

(Det känns lite som uppmarschen till första världskrigets utbrott där det ena avtalet och nationella önskemålet efter det andra utlöser sig som en serie fallande dominobrickor.)

Varför presenterar Kurz detta hot? En del tror att han vill ge Merkel ett handtag i hennes kamp mot Seehofer eftersom även Seehofer liksom Merkel ogillar krångel just i Brennerpasset där det passerar 6 000 lastbilar per dag – ett fordon var femtonde sekund – och det förstås kan bli kaos om gränskontroller etableras. Men jag tror Kurz har en helt annan plan som han delar med exempelvis Danmark och Italien, nämligen att EU ska pressas att etablera ett yttre gränsskydd värt namnet. Kurz har också sagt följande:

Europa står inför ett val. Antingen återvänder vi till ett system med interna gränskontroller eller också säkrar vi våra externa gränser.

Den nuvarande ordningen utan några kontroller av migrantrörelserna stöds i praktiken bara av Sverige och förefaller historiskt överspelad. En ordning med gränskontroller inom Europa och ett upphävande av Schengenavtalet vore besvärligt och dessutom dödsdomen för EU eftersom den fria rörligheten är det enda som alla tycker är bra med det europeiska samarbetet. Återstår då bara vad som förefaller vara Österrikes, Visegradländernas, Italiens och kanske Danmarks politik, nämligen ogenomträngliga yttre europeiska gränser och inrättande av mottagnings- och asylsökningscentra på afrikansk mark. Det gillar inte EU eftersom det innebär den hittillsvarande godhetspolitikens officiella nederlag.

34 reaktioner på ”EU-toppmötet i slutet av veckan

 1. Martin skriver:

  Man anar Godhetens död….nu när Italien äntligen växt upp och slutar hjälpa migrantsmugglare ökar möjligheten att EU verkligen följer Australiens exempel med ett fjärran asylcenter vilket i sug skulle minska Europas dragningskraft. Tyvärr drar Spanien och President Macron i motsatt riktning.
  Lite hopp finns det dock äntligen i och med Italiens nya regering.

  Gillad av 5 personer

  • Richard skriver:

   Ja, hoppet har väckts. Med tur så kommer man snart stänga gränserna och börja repatriera. Sen, när vi slängt ut de som inte har i Europa att göra måste vi reda ut vilka som var skyldiga till detta för att straffa dem samt bättre kunna förhindra framtida katastrofer.

   Gillad av 4 personer

 2. pllay skriver:

  EU liknar allt mer forna tiders furstar som oberoende av konsekvenser för folket drev sin egen personliga politik där storlek och makt var första prioritet, kosta vad det kosta ville.
  Borde vi inte kommit längre bort från despotiska härskare, var inte iden med demokrati att öka folkets makt på elitens bekostnad?
  Slog vi oss till ro i tron att demokratin i sig skulle garantera frihet från korruption och totalitär elitism?

  Gillad av 6 personer

 3. Hans Högqvist skriver:

  Vid folkomröstningarna för/emot EU presenterades utvecklingen av handelsunionen som ett närmare samarbete som skulle ge oss billigare fylla och slippa gisslet med att visa pass.
  Jag röstade nej eftersom magkänslan bevisade att det handlade om något annat – nu är 65% av de lagar som införs i Sverige oss påtvingade av EU.
  Dumheterna från dessa politiker och byråkrater kommer i strid ström och mest idiotiskt är att de inte förstod att massinvandringen skulle reta upp folket.
  Nu krackelerar hela idén och även handeln kommer att försvåras. Förhoppningsvis leder inte upplösningen av denna politiska tokidé til ännu ett storkrig i Europa.
  Ett lands fred säkras bäst med ett starkt försvar, alliansfrihet, god diplomati, informationsinhämtning (spioneri) och politiker med erfarenhet och förmåga till konsekvensanalys. Sverige har i nuläget ingen av dessa förutsättningar…

  Gillad av 11 personer

  • Björn G skriver:

   Patriks
   ”Den nuvarande ordningen utan några kontroller av migrantrörelserna stöds i praktiken bara av Sverige och förefaller historiskt överspelad.”

   visar att utan EU hade läget varit ännu värre för Sverige.

   Gilla

   • Jan Bengtsson skriver:

    Då hade vi väl haft rätt att freda gränserna?
    Asyl skall väl sökas i första säkra land…

    Kan väl aldrig/sällan vara Sverige?

    Gilla

  • Björn G skriver:

   Dumheten/kriminaliteten hos våra inhemska politiker överträffar med god marginal EU:s politiker, ta t.ex.
   Decemberöverenskommelsen (ofta förkortat DÖ) som är en formell överenskommelse mellan sex svenska riksdagspartier.
   Överenskommelsen stänger ute Sverigedemokraterna från allt politiskt inflytande. Detta genom att regeringspartierna och den politiska oppositionen (Alliansen) kom överens om,
   att ledaren för den största partikonstellationen skulle släppas fram som statsminister samt,
   att minoritetsregeringar var garanterade att få igenom sin budget.

   Gilla

  • Utvisa skriver:

   Hur kan du rimligen tro att de inte förstod det? Jag förstod det, du också. Självklart har de vetat vad de gjort, de vill ha rasblandning och folkutbyte till varje pris

   Gillad av 4 personer

 4. Björn G skriver:

  EU bör följa Trumps agerande.
  Upprätta därför omedelbart tältläger i Europa på militär mark där migranterna inhyses i väntan på vidare transport till Afrika/Mellanöstern.

  Trump beordrade i onsdags försvarsministeriet Pentagon och ministeriet för Hemlandets säkerhet att utreda hur man kan snabbt kan internera tiotusentals människor eftersom de nuvarande flyktingcentralerna inte kan hysa alla som anhålls.
  Lägren är ett led i den amerikanska militärens planer på att hysa migranter på grund av nya, strängare invandringsregler vid gränsen.
  Det planerade interneringslägret i Alabama skall ha rum för 25 000 människor, medan två läger i Kalifornien tillsammans skall hysa nästan 100 000 människor.

  Gillad av 5 personer

   • Jan Bengtsson skriver:

    Speciellt om fan hämtar hem John Mc Cain snarast)

    Inte omöjligt att man kan plocka ytterligare några senatorer!
    Men magiska SEXTIO lär vara svårt att nå?

    Gilla

 5. Lilla fröken PK skriver:

  För att bibehålla ett Europa som vi känner och vill bibehålla, måste våra yttre gränser säkras. Vi kan inte agera säkerhetsventil för befolkningstryck som byggs upp i MENA, antingen genom flyktingströmmar eller pga befolkningsexplosion. Nuvarande invasionspolitik med dess negativa följder har inte stöd i befolkningen. Den är ett politiskt/medialt elitprojekt med en obegriplig agenda, såvida man inte är konspiratoriskt lagd. Jag hoppas att EU går på visegradländernas linje, och att vår statsminister därigenom kan rädda ansiktet genom att skylla på någon annan.

  Gillad av 3 personer

 6. Eva Danielsson skriver:

  Den fria rörligheten måste bort. En skyddad gräns runt både EU och runt nationerna behövs. Politikerna måste sluta leka med våra liv och våra resurser.
  EU ska backa och krympas till samarbete runt säkerhet och handel mellan självständiga stater. Ingen fortsatt smygfederalisering.
  Islam måste motas. Vi måste börja se islam som en hotfull politisk ideologi och bortse från det religiösa inslaget. Islam är motsatsen till frihet och demokrati.

  Jag hoppas EU och en ny regim i Sverige förmår rädda vår västerländska civilisation i Europa. Och gör vad som krävs.

  Gillad av 13 personer

 7. Jeff skriver:

  Foliehatten skulle faktiskt säga, att han är mer rädd för Strömmer, än vad han är, för de där nynazisterna i Ludvika. Nynazisterna i Ludvika kommer aldrig få mer än 0,5 procent i ett val.

  Strömmer däremot, han kan bli justitieminister, under en moderat styrd regering.
  Flera av de etablerade partierna har i otydliga ordalag antytt om att avskaffa demokratin i höst efter valet. Det är fler politiker och journalister som har pratat om att införa en konstitutionell domstol*.

  Nu lägger den obehagliga moderata partisekreteraren Gunnar Strömmer fram ett förslag, om att avskaffa demokratin i höst och sedan införa ett domarvälde.

  Det är ganska typiskt, att ingen tidigare tyckt, att det var en bra idé med en konstitutionell domstol. Men nu när man är på väg att förlora makten, vill man snabba sig, att skapa och naturligtvis själv utse kandidaterna till en sådan domstol.

  En sådan domstol skulle fungera som globalisternas Stay Behind-rörelse för att se till att nedbrytningen av Sverige kan fortgå, även efter att man själv röstats ut.

  Många har den uppfattningen att ”judikaliseringen”, lagstiftningens och domstolarnas rätt, att köra över folkmajoritetens vilja,ökat på senare år.
  http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.com/
  Kusligt…

  Gillad av 1 person

 8. Hosianna skriver:

  Spännande tider råder, Patrik. Kan Sverige äntligen nära en liten gnutta hopp om att få valuta för en del av alla pengarna, som den kroniskt ineffektiva och rent skräckinjagande snabbväxande EU-kolossen bryskt har berövat de svenska skattebetalarnas välfärdsstat och glupskt slukat själv under snart en mansålder?

  Möjligen, men hellre medvetet rådlös än redlöst berusad av globalistetablissemangets frikostigt distribuerade godhetsknark. När notan är betald för de förment europiska rådens mångåriga, fullkomligt förödande gränslöshet och aktivism, har vi inte råd att avlöna fler taskspelare och felplacerat moderskänsliga.

  Gillad av 1 person

 9. Steven Jörsäter skriver:

  Toppmötet som blev en thriller

  Europeiska toppmöten brukar mest vara värda gäspningar. Men så inte denna gång.

  Angela Merkel är en tysk Reinfeldt som till skillnad från honom har klamrat sig kvar vid makten. Precis som Reinfeldt började hon lovande men liksom honom har hon till slut blivit ett hot mot sitt eget land. Floskeln ”Wir schaffen das” fastnar i halsen på de flesta liksom ”Öppna era hjärtan”. Parallellerna är många.

  Horst Seehofer från Bayern har gnällt länge om flyktingpolitiken men har nu insett att hans parti hotas av brutal åderlåtning i nästa val om han inte förmår vända skutan. Precis som det ser ut att hända för hans systerparti i Sverige till valet. Nu är det allvar. Flyktingar ska avvisas vid gränsen om de är registrerade någon annanstans (vilket de rimligen måste vara, Bayern har ingen kust). Juncker sammankallade ett förmöte i helgen för att försöka hjälpa kanslern. Han inser att hela EUs framtid står på spel.
  Jag följer dramat i Süddeutsche Zeitung på nätet, en tidning som var min hemmatidning i fyra år. Jag blir samtidigt förskräckt när jag läser den. Argumentationen från tidningsledningen är oftast på samma dåraktiga nivå som vi är vana vid i DN. Läskigt att ett så stort och mäktigt land kan ha en så verklighetsfrämmande debatt.

  Vad som än händer så kommer det nog ha stor betydelse, också för Sverige. Det svenska flyktingkramandet har kunnat fortgå i skuggan av det tyska.

  Det hela blir spännande att följa. En historiens rättvisa är det kanske också att de undanskuffade Visegradländerna nu plötsligt är de som pekar ut Europas framtid. Det blir jobbigt för Tyskland att acceptera.

  Gillad av 5 personer

 10. Werner von Winkelbaum skriver:

  Lat Stockholms kommun hysa in ett par tusen utomeuropeiska migranter pa de fina adresserna pa Soder sa far vi se hur djupt solidariteten med ‘flyktingar’ sitter.

  Det ar latt att vara ‘solidarisk’ nar migranter hanvisas till Ljusnarsberg och nagon annan avlagsen kommun, och notan dessutom smetas ut pa alla Sveriges skattebetalare via det statliga transfereringssystemet.

  Werner

  Gillad av 1 person

 11. GW skriver:

  Det dröjer nog inte så länge innan de förnuftiga folken i respektive nationer gör sig till en enhetlig länk mellan varandra och i denna enighet så gör de varandra en stor tjänst med att, arm för arm, kropp för kropp ta tag i problemen från start till slut att ta tag och kasta ut alla muslimer, alla kriminella, alla våldsverkare, alla tjuvar, alla osv..

  Därefter så skall i vare nation och hos varje folk det bli rättegångar som inkluderar stränga straff för de förrädiska som så medvetet har ingått kontrakt med islam, som har ingått kontrakt med kriminella, som har gett varje nations människor stort lidande.

  Det är fritt fram att för varje person att lämna denna kontinent av dem som så under år och decennier har baktalat och förkastat land och folket med att upphöja islam, eller med upphöjande av kommunist regimer i Afrika.

  För att som avslutning i befrielsen och åter ta kontrollen så att demokrati, fred och frihet åter skall råda hos nationernas folk se till att riva den struktur som byggts i EU, och där EU-kommissionen blev folkens fiender nummer ett.
  https://samnytt.se/osterrike-varnar-for-kedjereaktion-i-eu-om-tyskland-stanger-gransen/

  Gillad av 5 personer

 12. Boris skriver:

  Lat Stockholms kommun hysa in migranter pa de fina adresserna pa Soder sa far vi se hur djupt solidariteten med vara migranter sitter.

  Det ar latt att vara generos nar migranter hanvisas tillLjusnarsberg och nagon annan, fran Stockholm sett, avlagsen kommun — och nar notan dessutom smetas ut over alla Sveriges skattebetalare via det statliga transfereringssystemet — sa far vi se hur djupt solidariteten med jordens fattiga sitter.

  Boris

  Gillad av 1 person

 13. Min strand skriver:

  Det är ingen godhetspolitik, utan en ondskans politik, det är inte av ondska de europeiska folken nu reser sig mot sina ledare, det är av godhet, allt har varit hyckleri, utopi och egenintresse, ondska rakt av, man har byggt sitt maktinnehav på denna ”godhet” och gått över lik och våldtagna kvinnor och sönderfallande muslimska stater utan att överge sitt mål, att de inte ens slutar nu är det sista beviset. De kan följa med migranterna till lägren i Afrika för jag vill inte betala en krona mer i lön till Löfven eller Lööf eller Kristersson. De får sparken.

  Gillad av 8 personer

 14. plq017 skriver:

  Jag uppskattar den positiva tonen i detta inlägg, nämligen att man snabbt skall försöka lösa migrationsproblemen.
  Men det egentliga skälet till att Juncker ryckte ut med extrem snabbhet, är inte migrationen utan Merkel. Hon måste till varje pris räddas, annars är EU undergångsdömt, i varje fall på några års sikt. Vad som blir kvar av EU kan var och en hoppas på.
  Utan Merkel finns det ingen fransk-tysk axel som kan dominera policymässigt utifrån sina historiska roller. Då kommer diskussionen att föras mellan parter som är mera jämnstarka. Ett Tyskland och Frankrike tillsammans rår inget annat EU-land på.
  Det som är helt fantastiskt är att ett överstatligt organ som EU rycker ut för att rädda en regeringschef känd för att stryka organet i fråga medhårs.
  Kan Du minnas när FN ryckte ut för att rädda FN-positiva regeringschefer?
  Vänskapskorruption är ett alldeles för klent ord i detta sammanhang.

  Gillad av 1 person

 15. Folke Lidén skriver:

  Om det ”värsta” skulle hända Sverige, att Europas gränser skyddas på riktigt finns dock en tröst för Sverige. ”Flyktingar” kan fortsätta att via flyg på falska pass ta sig in i landet.

  Detta till hugsvalelse för det, icke ringa, antal snärtor i svensk politik som knappast kan stava till men icke desto mindre förordar massinvandring som lösningen på alla problem.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.