En utrikeskorrespondents iakttagelser

Patrik Engellau

De flesta utrikeskorrespondenter verkar få en stor del av sin kunskap om värdlandet genom att prata med taxichaufförer vilket naturligtvis är tidsbesparande. Taxichaufförer träffar man ju i alla fall så man kan slå två flugor i smällen. Jag är som en utrikeskorrespondent i Invandrarsverige och får mycket riktigt mina uppfattningar om hur invandrare tänker genom att prata med taxichaufförer. (Det är rätt svårt eftersom de talar så dålig svenska vilket är förvånansvärt med tanke på att de nog utgör den grupp bland migranterna som har de tätaste kontakterna med ursprungsbefolkningen. Hur ska det då vara med de andra som jag aldrig träffar?)

Till exempel blev jag häromdagen körd av en irakier som började klaga på politiker. Han sa att politiker aldrig är att lita på för de lovar en sak och gör en annan. Det där fick mig att undra lite. Var det hans erfarenheter från Irak som han projicerade på svenska politiker enligt principen att politiker är politiker och att alla politiker är likadana överallt? Eller hade han gjort seriösa empiriska bedömningar av svenska förhållanden under det tiotal år han varit här? Eller hade han bara slentrianmässigt anslutit sig till ett allmänt politikerförakt?

Språksvårigheter gjorde att vi inte kunde fördjupa oss i det där. Jag började då berätta djupt kända men kanske lite romantiserade berättelser om hur det var förut i Sverige innan politikerna bildat en egen, statsunderstödd klass och fortfarande var beroende av partimedlemmarna och när gränsen mellan partimedlemmar och valda ombud fortfarande var helt permeabel och politiken därför kändes som en betydelsefull angelägenhet där medborgarna faktiskt hade inflytande. Demokrati, liksom.

Jag är inte säker på att det där gick in. Jag tror inte det. Jag insåg då att det troligen finns en avgörande skillnad mellan ”gamla” svenskars och ”nya” svenskars syn på förhållandena i riket. Vi gamla svenskar anser att moderna svenska missförhållanden är olyckliga avvikelser som snarast bör rättas till. De nya svenskarna, som inte har några generationers överblick över det svenska samhället, utgår från att det är samma skit här som där.

Sedan började vi tala om jobb för nyanlända. Han föreslog att de skulle kunna jobba som trädgårdsmästare. Han kände några arbetslösa som hade den kompetensen, sa han. Det tyckte jag var en utmärkt idé. Det är väl bara för dem att sätta igång, föreslog jag.

Det tyckte inte han. Han menade att Arbetsförmedlingen måste ordna det där. Det dög ju inte att migranterna själva gick och ringde på hos villaägarna och erbjöd sig att klippa gräset och att ordna rabatterna. Varför inte det? frågade jag. Tror du svenskarna skulle släppa in migranter i sina trädgårdar? svarade han. Nej, det måste till insatser av Arbetsförmedlingen.

Det framgick att han var rätt besviken på Arbetsförmedlingen. Vad ska man ha

Arbetsförmedlingen till? frågade han uppgivet. Då insåg jag återigen att vi lever i skilda världar. Denne irakiske taxichaufför hade gått på politikermyten om att Arbetsförmedlingen faktiskt har kompetens, möjlighet och uppgift att greja jobb genom att exempelvis sälja in invandrade trädgårdsmästare hos svenska villaägare.

Jag förklarade att det där snacket, hela föreställningen om att politikerna med hjälp av Arbetsförmedlingen skapar jobb, naturligtvis är båg. Sedan övergick jag till att förklara vad Arbetsförmedlingen ursprungligen inrättades för att göra, nämligen att slussa exempelvis lågproduktiva småbönder från Norrland till industrier i Göteborg som hungrade efter arbetskraft. Sådant kan en myndighet göra, undervisade jag, men jag tror inte det gick in. Istället hade han uppfattat Arbetsförmedlingen som ett onödigt krångligt sätt att få bidrag. Jag sa inte emot för det är väl en ungefär korrekt uppfattning även om den inte stämmer med den officiella svenska linjen.

Hur ska dessa hundratusentals människor som på senare år kommit till Sverige överhuvudtaget kunna lära sig något om hur ursprungsbefolkningen anser att landet ska skötas och gestalta sig? Det är ju inte ens möjligt att kommunicera med dem på något seriöst sätt. Staten kan naturligtvis inte prata med dem eftersom staten sitter fast i sina egna underliga föreställningar som bara tjänar till att förvirra migranterna (samt till att ge dem sociala förmåner).

50 reaktioner på ”En utrikeskorrespondents iakttagelser

 1. Lilla fröken PK skriver:

  Ja, kontakter med taxichaufförer eller frisörer kan ge en hel del insikter, inte minst som en motvikt mot public service’s förvrängda verklighetsbild.
  Lite OT men ändå: Varenda dag matas vi med information från de uppburna och beundrade ”korrarna” med information från hela världen. Fokus ligger så långt bort från Sverige som möjligt, gärna med ingående analyser av för en svensk helt meningslösa reportage av hur t ex den palestinske skräddaren bedömer utvecklingen. Efter dessa reportage hör man ett hurtigt, ”Sverige igen!”, följt av något menlöst infotainment-inslag som om en gubbe med en tam fisk. (OBS, det sensre faktiskt sant!)
  När korrarna inte har något att rapportera, kan vi undfägnas med ett småtrevligt kåseri om t ex trafiksituationen där de är stationerade.
  Beklämmande, men begripligt att vi nu via skattsedeln ska tvångsanslutas till Statsmedia för att säkra propagandans ställning. Helst vill de styrande säkert också censurera,om inte helt förbjuda, fristående media aka hatsajter.

  Gillad av 11 personer

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  En fråga som borde analyseras mer djupgående är att förstå varför just den svenska politiska överheten är så förvånansvärt och nästan utstuderat oförmögna att ta itu med landets problem utan i stället oförtröttligt och med en nästan oslagbar halsstarrighet ständigt förvärrar situationen.

  En trolig förklaring är att de politiska ämbetena är så till den grad trista och mentalt utan någon som helst stimulans att det är omöjligt att finna några andra villiga än de som kombinerar energi och maktsträvan med det mest medelmåttiga och fantasilösa intellekt som man kan föreställa sig.

  En lösning på situationen vore därför att gradvis beröva politikerna inflytande i alla viktiga frågor ( utan att de märkte detta) och låta dom syssla med pseudofrågor precis som dagen monarker.

  Gillad av 10 personer

 3. Ulrika skriver:

  Han har rätt. Trädgårdsmästare är en bra idé. Att knacka på dörrar mindre men det finns tex brevlådor där man kan annonsera. Mexikaner och andra invandrare klipper gräset och jobbar ofta med trädgårdsarbete där jag bor. På hösten samlar de upp löven och på vintern plogar de snö.

  Gilla

 4. Björn G skriver:

  ”Hur ska dessa hundratusentals människor som på senare år kommit till Sverige överhuvudtaget kunna lära sig något”

  Offerindustrin behöver bara offer, om de talar svenska eller lär sig något är betydelselöst.
  Det enda som gäller är, att i fortsatt stor mängd importera nya offer då det antal som redan finns i landet är för få.

  Gillad av 2 personer

  • Björn G skriver:

   Offerindustri (eng: victimology),
   är en benämning på den socio-politiska strategi som går ut på att samordna olika minoritetsgrupper i samhället under parollen av förtryck och utsatthet knutet till exempelvis rasism, islamofobi, homofobi eller feminism för att bryta ned de samhällsbärande strukturerna.

   Man utger sig för att påvisa och förklara tillkortakommanden för vissa (minoritets)grupper med att dessas missförhållanden orsakas av majoritetsgruppen och att detta sker både medvetet och omedvetet.

   Lösningen som föreslås är alltid densamma, att i någon form förflytta makt från ”majoriteten” till ”minoriteten”.

   Desto mer man kan fragmentera ett samhälle i olika minoritetsgrupper desto effektivare blir strategin att med denna koalition av minoritetsintressen flytta fram sina egna positioner och därmed öka inflytandet på ett personligt plan såväl som för den grupp man representerar.

   Detta gör strategin till ett väldigt effektivt maktinstrument i ett mångkulturellt samhälle.

   Gillad av 5 personer

   • Christer L skriver:

    ”Koalition av minoritetsintressen” – vilken giftig röra det blir! Och att denna förgiftning är avsikten och intresset hos en försvinnande minoritet, som räknat i antal är någon bråkdels promille av jordens befolkning. Jag talar om maktpyramidens topp. (Och det spelar mindre roll om denna ses vara uppdelad på flera, det blir tillslut alltid en topparnas topp.) Hur förhåller man sig till övermakten? – det är den yttersta frågan.

    Gilla

  • Björn skriver:

   När ”arbetarklassen” blivit dästa och nöjda medelsvenssons, hade överklassvänstern inte längre nån ”utsatt” grupp att ”kämpa för deras villkor” för! Då kom tiggar-zigenarna och människovågen från MENA som en ”skänk från ovan”! ”Vi är på banan igen” lät det på varenda MSM-redaktion i landet! Den här gången ska alla (typ SD) som försöker ta vårt levebröd ifrån oss, krossas! ALLA metoder, hur fula och/eller drabbande för sveriges befolkning de än är, godkänns! VI ANDRA, kan om vi vill, ta syret från dessa destruktiva landsförrädare i höstens val!

   Gilla

 5. olle holmqvist skriver:

  Du är nog ingen bra utrikreskorre. Inte en enda gång använder du deras ständigt återupprepade:”Det återstår att se” eller ”Det får framtiden utvisa”. Det är dessa
  informativa, kunniga och djuplodande profetior, grundade på grundlig inkännande
  grundkunskaper och pålästskap. som bygger upp deras upplysande och belysande rapport-rapporter..

  Gillad av 2 personer

 6. Vad har beslutats? skriver:

  Permeabilitet handlar om genomtränglighet. Hur något tar sig igenom barriärer. Som molekyler genom en cellvägg. Även kulturer kommunicerar med varandra. Men det går olika trögt. Med invandringen sätts riksdagens beslut om ett multikulturellt samhälle på sin spets. Den som politiskt befästs i en grundlag. Om att varje kultur skall ha rätt att befordra och underhålla sig själva.

  Bakom hemspråksundervisningen kan vi se denna tanke manifesterad.
  Den att understödja det egna hemspråket, och via den befordra kulturell särart.

  Den gemene svensken går säkert omkring och antar att det svenska samhället verkar för assimilering till den svenska kulturen. Men vår ändrade grundlag säger något annat. Och grundlagen står över övriga lagar.

  Utan en grundlagsändring kan vi inte kräva en anpassning till en svensk kultur. Tvärtom. Vi är politiskt hänvisade till att verka för att bevara och underhålla alla de olika kulturer som Sverige släpper in. Så ser lagen faktiskt ut.

  Dessa kulturmöten som sker i en taxi skall därmed politiskt innehålla inslag av stora kommunikationsproblem. Den permeabilitet som trots det ändå sker blir därmed lämnad åt slumpen, och inte politiskt sanktionerad.

  Man kan naturligtvis fråga sig om politikerna visste vad de beslutade, när de ändrade grundlagen. Man såg sig säkert som ytterst progressiva, fördomsfria och framåtsyftande.

  Nu är det verkligheten själv som visar upp sig i Sverige. Skulle vara intressant att läsa förarbetena till den svenska grundlagsändringen. Och även se och höra intervjuer med dåtidens politiker. Hur de tänkte? Om de anser att deras visioner nu håller på att förverkligas? Om de är nöjda med dagens Sverige, och dess överblickbara utveckling?

  Gillad av 5 personer

 7. Ingarö skriver:

  Ja, du Patrik. Många som pratar med taxichaufförer nuförtiden. Jag pratar inte så mycket med dem jag åker med, om så djupa ämnen du försökte dig på. Det beoror nog på att mitt taxibolag öster om Stockholm till 95% har svenska chaufförer. Det blir mest väder och vind och semester och liknande. En och annan är pensionerad i annat yrke och kör taxi för att få ihop till brödfödan, pensionen räcker inte. De kan vara ganska pratsamma. Annars tror jag att den diskussion du försökte dig på med din chaufför kan vara minst lika svår att förstå för vilken infödd svensktalande som helst. Det är inte språket som är barriären, snarare den extremt låga medvetenhet folk har om vad som pågår.

  Gillad av 5 personer

 8. Hovs_hällar skriver:

  Själv skulle jag då aldrig släppa in ”migranter” i min trädgård! Och själva ordet ”trädgårdsmästare” leder för övrigt helt vilse.

  En trädgårdsmästare är en person som har någon slags utbildning för att sköta en trädgård och förstår sig på sådant. Det lär inte de här individerna ha.

  Om jag skulle behöva något gjort i min trädgård, som jag inte hinner eller orkar själv, så anlitar jag ett företag specialiserat på sådant. Sedan kan jag bara hoppas att de medarbetare som utför jobbet är tillräckligt kompetenta för att klara sina uppgifter.

  (För övrigt är jag imponerad över att den nämnda taxiresan tydligen varade så länge att ni hann diskutera så mycket.)

  Gillad av 5 personer

 9. Vax skriver:

  Efterlysta har visat sig kunna hämta ut nationella id-kort på polisstationer utan att gripas. Det kommer även rapporter om efterlysta individer som plockar hem bidrag och annan offentlig service utan att någon ingriper. Nu har en debatt startat om luckorna inom det svenska rättsväsendet.

  https://samtiden.nu/2018/07/efterlysta-roffar-at-sig-pa-samhallets-bekostnad/

  Bland annat har dessa individer kunnat förnya körkortet, registrera bolag och bytt folkbokföringsadress. Det förekommer även flera fall där de efterlysta har fått pengar från bland annat Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. En kvinna som är dömd för svindleri har kunnat plocka ut 460 000 kronor hos Pensionsmyndigheten trots att hon ska avtjäna ett straff på ett år och sex månader. 

  Funderar, vid vilken tidpunkt tappade myndigheterna i Sverige fotfästet, där de kriminella och bidragstagarna började åka gräddfil.

  Gillad av 8 personer

  • Hans Jensevik skriver:

   Det är helt enkelt så att statliga enheter får inte utbyta personuppgifter med varandra hur som helst. Inte ens inom samma departements eller myndigheters interna avdelningar kan man byta information. Politiker fattar beslut i riksdagen utan att utreda numera (inga SOU görs) och det innebär att förvaltningen inte hinner informera politikerna om hur besluten ska utformas för att hänga ihop på systemnivå. Hela den statliga informationen går på hälarna. Exempelvis är det mycket svårt för EU-medborgare att få ett födelsenummer (samordningsnummer) i Sverige samtidigt som det finns en invandrare i Skåne (tror jag det var) som lyckades samla på sig 3 500 stycken.

   Gillad av 2 personer

 10. Jvk skriver:

  Skrev för långt, ibland verkar det komma med men slänger in slutklämmen igen

  Patrik famlar runt i blindo, drömmer man om integration av de som kommit så har man först och främst missat vem som kommer och sedan vaknat ungefär 30 år för sent. Alla som var unga för 30 år sedan kunde redan då se att jugoslaver var ”överrepresenterade”, alla visste detta, man talar om att de bidrog, visst, några, men deras andel på fängelser var redan för 30 år sedan skyhög (som Guillou skrev: 75% var b-ar) och alla som varit ute och festat visste att jugoslaver var problem, så den där ”integrationen” var redan då tvungen att bortse från att ett oräkneligt antal svenskar fått problem, blivit nerslagna, rånade eller antastade av invandrare. Sedan dess har det blivit värre på alla sätt, så att tala om integration nu är ett dåligt skämt, det är just för att svensken börjar vakna till att det är omöjligt som SD växer, de ser sitt land glida dem ur händerna, för om man ena månaden ser en slöja, nästa två, och nästa fem, och femton barn, hur många då om 5 år eller om 10 år?

  Patrik, i över 10 år har jag skrivit om omöjligheten av detta men du och andra, som hybrishycklaren Heberlein, fortsätter att drömma om integration, det är inte möjligt! Istället så är det våld och segregation som ligger i tangentens riktning och den enda åtgärd som verkligen kan göra skillnad är repatriering tillsammans med repression av invandrare på alla sätt så att de lämnar landet frivilligt. Ni dissidenter-light leker att det finns en tredje väg mellan etablissemangets och repatriering och repression som tillåter samexistens, det finns inte, så lite intellektuell stringens och hederlighet tack. NI ÄR INTE JESUS.

  Gillad av 14 personer

 11. Jvk skriver:

  Slutsats: repatriering. Väldigt många argument bär till Rom, eller rättare sagt till ett enda parti: AFS. Jag har skrivit det i över 10 år, integration är en oxymoron, vad betyder det ens? Bara för att Patrik har rätt om arbetsförmedlingen så betyder inte det att han har rätt om invandrarna, utan taxichaffisen vet bäst, för många hade aldrig släppt in dem i sina trädgårdar och om jag sett några på min trappa så hade jag först beväpnat mig och sedan ringt polisen. Min fru skulle anlita hantverkare en gång, de gömde sig bakom svenskt namn men när jag såg de två som dök upp så gick jag direkt ut och sade att det var ett misstag. Hej

  Gillad av 8 personer

 12. Samuel af Ugglas skriver:

  Undrar om det är ”arbetsförmedlingen” som lyckats skicka flickorna på SR/SVT på hatturné till Amerika?
  För övrigt är det min uppfattning att arbetsmarknaden fungerar rätt bra i Sydsverige.
  Fackföreningarna ligger rätt lågt med straffaktioner mot enskilda och näringsidkare för tillfället, en fördel med semesterlagstiftningen i Sverige i bärplockartider.
  Lärorikt inlägg Patrik.

  Gillad av 1 person

 13. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Sverige behöver inte immigranter med skyddsbehov för att klara jobben.
  Det kan vi vara överens om och det förefaller också som om den lögnen inte längre nyttjas av varken politikerklassen eller medierna i någon större utsträckning.
  (Vissa efterblivna krönikörer har inte kopplat denna tillnyktring ännu.)
  I stället tar vi på oss ett uppdrag via myndigheternas sociala gren som kommer att belasta stats-och kommun- och landstingskassorna hårt.
  Därtill utsätter vi samhället för ett extremt experiment ingen vet hur det skall utvecklas.
  Vi vet att just MENA-invandrare kan orsaka enorm skada, läs: Libanon, och vi vet hur en viss religion kan fragmentisera eller som det geografiskt mer preciserat heter, balkanisera landet till oigenkännlighet.
  Revirtänkande är ett gift som kommer med stam- och klankulturer i proportion till mängden människor med den kulturgenetiska läggningen.
  Stenkastning o bilbränder o skolbränder är den mest primitiva formen medan infiltration av politiska partier och institut samt anklagelser o stämningsförsök via domstolar i MR-frågor om påstådd diskriminering sker på en betydligt högre o mycket farligare plan.
  Intressanta tider? Japp!

  Gillad av 7 personer

 14. Björn skriver:

  Jag tycker tvärt om! Alla yrkens status ska återupprättas! Ingen ska kunna kalla sig eller verka som ”trädgårdsmästare”, ”snickare”, ”kakelsättare”, ”taxi-driver”, ”plåtslagare”, m.m, UTAN att kunna visa upp giltiga intyg om fullföljd och godkänd adekvat utbildning! Inga ”lärlingar” ska tillåtas ”öva” sig på egen hand på kundernas bekostnad! Jag är så satans trött på att nästan alltid kunna mer än de s.k ”hantverkare” som idag finns tillgängliga på marknaden, och som tar hutlöst betalt för sina oftast klantigt utförda ”uppdrag”! Återinför gesällbreven!

  Gillad av 7 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Det var den ordningen man övergav vid etablerandet av marknadsekonomi.

   Kompatibelt med liberal ekonomi är att yrkesmannen visar intyg från en trovärdig auktoritet bland andra eller inte, men inte att man nödgas ha statlig myndighets godkännande för att tillåtas tränga sig in på arbetsmarknaden.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Man skall t ex inte nödgas ha utsatts för journalisthögskolans indoktrinering för att få verka som journalist.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Det fungerar bra i Tyskland och Österrike och håller störandet/våldet på gymnasiet såväl som ungdomsarbetslösheten nere (eftersom lärlingarna inte är närvarande i någondera). Stör inte marknadsekonomin. Man måste inte ge dem monopolprivilegier.

    Gilla

 15. Jari Norvanto skriver:

  En offentligt bekostad tolk på resan hade underlättat. Och ska inte jag, som tredje part, få skadestånd för den traumatiserande tilldragelsen? Först kränkt vinner!

  Gillad av 1 person

 16. Hans Jensevik skriver:

  Din iakttagelse att, ”Vi gamla svenskar anser att moderna svenska missförhållanden är olyckliga avvikelser som snarast bör rättas till.” gäller ju också mellan urbefolkningens olika generationer. Även jag gnisslar om läget och alltid är det yngre i åldern 35 till 45 som hävdar att det aldrig tidigare varit bättre än nu. Speciellt gäller det skolan. Den de gått i och som finns nu för deras barn har aldrig varit bättre. Den skulle bli ännu bättre utan läxor och betyg.

  Din utläggning om Arbetsförmedlingen är intressant. Taxichauffören har fattat rätt. Det är där man får bidrag och lär sig rösta rätt. Där möter de identitetspolitikens fem ”pelare” ännu en gång, ”Gör ingenting. Sätt dig på en stol. Vi tar hand om dig. Du får bidrag. Rösta på oss.” Arbetsförmedlingen är ju det ställe som vänstern förvarar valarbetarna mellan valen.

  Det där att frakta jobbare från Norrland till Göteborg. Du lever i en kultur som tänker rumsligt och ser hur det reses från glesbygden och landsorten till storstäderna. En taxikille från klanland som kulturellt ser allt i klanens och andra klaners nätverk av platser hänger inte med. Jag skrev om detta i förra veckan.

  http://www.detgodasamhallet.com/2018/06/26/gastskribent-hans-jensevik-klarsyn/#more-12578

  När det gäller Arbetsförmedlingen så håller sysselsättningsfönstret i svensk ekonomi på att stängas. Jag publicerade en video i början på året hur detta fönster skulle kunna användas effektivt. Den heter ”Ersätt Arbetsförmedlingen med en Jobb App I mobilen.”

  http://www.youtube.com/watch?v=WPau3MlMb4o&t0

  Gillad av 3 personer

 17. Lars skriver:

  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6989158

  Nu visar det sig att inte ens sk högskoleutbildade invandrare får kvalificerat arbete på rimlig tid. Kan det bero på att samhället är mer komplext än vad en specifik utbildning t.ex. på Handelshögskolan eller inom SSU ger? Som Patrik påpekar så är t.ex. bilden av hur Sverige fungerar och arbetsförmedlingens roll inte självklar och faktiskt tydligen inte ens för Patrik märkligt nog. En aktiv arbetsmarknadspolitik syftar till att korta sökarbetslöshet, parera konjunktursvängningar och hantera omskolning vid strukturomvandling, inte bara flytta jobb från Norrland.

  Så varför hävdar Patrik att politikerna menar att arbetsförmedlingen skapar jobb? Det har ju aldrig varit huvudsyftet, alla vet ju att det är det privata näringslivet och det offentliga som skapar jobb.

  Nu vill borgerskapet privatisera denna myndighetsutövning, men inte heller de medför att jobb skapas. Antagligen blir det enbart dyrare.

  Så varför dessa slagord? och varför denna bias mot att det är individen som skapar jobb? Särskilt från en person som fick sin träning i det offentliga systemet och sedan i hög grad arbetat inom en form av NGO (och förvisso skrivit böcker och varit VD för aktiebörsen). Träning ger färdigheter på många plan inklusive det sociala området.

  Förefaller emellertid att det inte går att snabbt träna upp invandrare med sk högskoleutbildning.

  Gilla

  • Lars skriver:

   Det är som min vän bonden anser, vi följer ett spår genom livet (vet inte om han alluderar på en plogfåra) och efteråt kan vi inte veta vad som hänt om vi tagit en annan väg.

   Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Som högskoleutbildad utlänning med jobb vet jag att det aldrig är för examen som sådan man får jobb. Den är bara en första indikation. Jag har träffat tillräckligt många andra invandrade kolleger för att veta att det inte alls diskrimineras mot utlänningar. Det diskrimineras mot inkompetenta, och det är nog bra det. När det gäller bristande social kompetens på grund av utlänningskap är diskrimineringen mycket lindring om den professionella kompetensen är tillräcklig. Jag hade inget problem att få ett jobb trots stapplande skoltyska, t.ex. Det man aktar sig för är t.ex. lycksökande ryssar som inte kommer att stanna så länge i landet och på jobbet.

   En examen är inte ett privilegiebrev med jobbgaranti.

   ”Högskoleutbildning” är ett för vidlyftigt begrepp för att kunna utgöra ett meningsullt statistiskt begrepp. Det måste indelas mycket finare efter faktisk fackrelevant kompetens och en multivariabel analys utföras. Precis som när det gäller kvinnolöner kommer svaret att bli att ingen som helst diskriminering förekommer. Kvinnor tjänar minst lika mycket som jämförbara män i höglöneyrken. Invandrare lika mycket som infödda. (Det kan finnas mer skillnad i överbetalda låglönejobb på grund av fackföreningarnas orättvisa inblandning. I offentlig sektor tillkommer dessutom politisk snedvridning.)

   Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Stämmer med vad jag sett i Sverige under åren. Det fungerar bra för t.ex. Iranier, Finnar, Chilenare, Ungrare, Holländare, Fransmän, Brasilianare, Tyskar, Rumäner, Schweizare, Amerikaner m.fl. om de har språket (i något fall engelska som koncernspråk) och en någorlunda västerländskt professionell attityd och jag vill tro akademisk examen av västerländskt snitt ger en slags gemensam kultur. Det förefaller likartat i mindre utbildningskrävande yrken också om man ser till handel och industri, hemtjänst och sjukvård, taxi mm. Medlingsinstitutets statistik över löner i jämförbara yrken (lär vara bäst) pekar ju också på att skillnader mellan kvinnor och män är små.

    Kulturskillnader av mer framträdande art som påverkar den professionella rollen har nog betydelse dvs den sociala förmågan efter vad som förväntas i rollen.

    Studerade en Mac Donalds restaurang jag brukar besöka hur personalsammansättningen förändrades när en man med invandrarbakgrund tog över och han anställde sina egna, hur försäljningen (köer) tycktes minska och hur efter något halvår (man har stor personalomsättningen) personalsammansättningen åter fick stora inslag av svenskar och 2:a generationen med goda språkkunskaper och beteende som vi förväntar oss. Även detta handlar ju om en form av professionalitet (där Mac Donalds är mycket duktiga på att genomföra bra kund bemötanden enligt sina principer).

    Har hört liknande från sjukhusmiljöer där man även menar att attityden från patienter är problematisk och då även i överdriven respekt för läkare!

    Så visst kan man ser det ur professionell synvinkel, se det som företagskultur och en professionell anpassning till omgivande samhälles kultur tänker jag.

    Gilla

 18. W skriver:

  Det offentliga Sveriges elit, i ordets allra sämsta bemärkelse samlas i Almedalen. Politiker, media, företag, intresseorganisationer och myndigheter.
  Det viktiga är inte presskonferenser, bokpresentationer, seminarier eller paneldebatter, utan allt som försiggår i kulisserna. Vem träffar vem? Vem mutar vem? Vilka avtal träffas? Vilka gemensamma strategier diskuteras? Vem sätter agendan? Vem ger order? Vilka följer den? Målet – att förstöra Sverige och Europa – är helt uppenbart, men hur de ska förverkliga detta, är en annan fråga.
  http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.com/

  Gilla

 19. Anders L. skriver:

  ”Trädgårdsmästare” och ”hantverkare” som knackar dörr i villakvarteren, gärna försedda med en kratta eller en pensel i handen, är redan en etablerad och lukrativ bransch. Särskilt om ingen är hemma, grannarna inte syns till och det finns en lättillgänglig altandörr.

  Gilla

 20. Lena M skriver:

  Jag är väldigt trött på när SVTs journalister alltid ska intervjua en person på gatan, i Taxin eller hos frisören. Det verkar som dom gått samma kurs hela bunten. Det är så fint att komma nära folket liksom. Så frågar man en person som får göra sig till tolk för hela folket. Helst någon som tycker likadant som en själv. Den ska se snäll och trevlig ut. Ibland tar man någon som ska tycka tvärtom. Han ska gärna verka dum helst. Jag är inte intresserad av vad en på gatan tycker som en lat journalist raggat upp. Jag vill ha saklig information från någon som har kunskap i ämnet.

  Gillad av 2 personer

 21. Mangan skriver:

  Det moderna maktetablissemanget ser inget värde alls med ursprungssvenskarnas syn på hur samhället bör gestaltas. Snarast ses det som inskränkt, rasististiskt, omodernt och – på lika obegripliga grunder – sämre, än det nya samhällsbygget.

  Det sulle vara intressant att höra någon argumentation någon gång, istället för hänvisningen till dylika adjektiv som för PK verkar ha någon inneboende kraft och inte behöver vidare berättigande.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.