Demokratin, Makten och Tidsandan

Patrik Engellau

Samhällsdebatten påstås vara det element där det demokratiska samtalet utvecklar sig och så småningom leder fram till demokratiska beslut. Det är därför yttrandefriheten är så viktig. Utan yttrandefrihet i samhällsdebatten kan det demokratiska samtalet inte förverkliga sin potential vilket leder till att demokratin förkrymps som en lindad kinesisk kvinnofot för hundra år sedan. Sådana fötter gick det inte att gå på och lika handikappad blir demokratin utan en öppen och fri samhällsdebatt.

Sådär brukar jag tänka, säga och skriva. Men jag har mina dubier. Dessa dubier framträder när jag funderar på mina egna erfarenheter under mitt liv som någon sorts samhällsdebattör och offentlig tyckare.

Min erfarenhet är att det som faktiskt sker, de politiska beslut som i verkligheten fattas, inte bestäms i huvudsak av att åsikter stöts och blöts, att debattörer sätter sig in i motståndarnas argument och att kontrahenterna på något balanserat, prestigelöst och eftertänksamt sätt enar sig om vilken väg som verkar den rätta med hänsyn till alla omständigheter.

Låt mig kalla den här beslutsmekanismen, som alltså enligt min mening inte räcker för att förklara det faktiska politiska skeendet, för Demokratin. Vad är det då för andra faktorer som, vid sidan av Demokratin, påverkar skeendet även i länder som kallar sig för demokratiska. (Mina erfarenheter är i huvudsak från Sverige och Sverige har under hela den studerade perioden, alltså mitt hittillsvarande yrkesliv, varit en demokrati.)

Jag tycker att det känns som om det finns två ytterligare påverkansfaktorer som är lika starka som Demokratin, nämligen Makten och Tidsandan. Dessa tre krafter – Demokratin, Makten och Tidsandan – är oberoende av varandra och kan komma i otakt.

Makten behöver inte förklaras. De som har makt vill behålla den och det gäller på alla nivåer. Makten bryr sig endast undantagsvis om argument och är därför alltid inte så förtjust i Demokratin. Maktens instinkt är inte att resonera med sina motståndare utan att klubba ned dem. I en del länder dödar makten oppositionen eller sätter den i fängelse, hos oss nöjer den sig med att kalla vedersakarna för sådant som nazist och brunråtta.

Att Demokratin i den mening jag avser faktiskt över huvud taget existerar är märkvärdigt. Tanken är människor ska resonera och ta skäl av varandra är mycket civiliserad och tilltalande och att detta faktiskt också i viss mån fungerar är ännu underligare. Det går inte att förklara Demokratin.

Ej heller går det att förklara Makten. Det går exempelvis inte att entydigt begripa hur Medicéerna kunde ta kontrollen över 1400-talets Florens; det finns bara en massa teorier. Motsvarande gäller alla andra makthavare.

Det är samma sak med Tidsandan. Den kommer från ingenstans. Jag har varit med om två ankomster av nya Tidsandor. Den första var 1968 års tänkande. Den härrörde varken ur Demokratin eller ur Makten. Den bara kom. Den andra nya Tidsandan jag upplevt (och gjort mig till talesperson för) var den som motståndarna kallade nyliberalismen vid pass 1990. Varifrån den kom vet man inte. Jo, den kom från USA och president Reagan men det betyder ingenting för alla starka idéer kommer från USA, i det här fallet via Thatchers England. Hegel förklarade att Tidsandan var den inkarnerade Världsanden och det är en tolkning så god som någon.

Systemskiftesåren på 1990-talet är ett intressant analysobjekt. Tidsandan tog sin boning i personer som jag själv som ägnade sig åt att missionera för exempelvis ett skolpengssystem. Jag höll frälsningspredikningar i snart sagt varenda kommun plus landsting och politiska församlingar. Demokratin i bemärkelsen det demokratiska samtalet fungerade inte alls. En del politiker, framför allt moderater, bara visste att detta var rätt utan att egentligen ha förstått annat än på en slagordsmässig nivå. Andra politiker, framför allt socialdemokrater – som för övrigt representerade Makten – visste lika säkert att det var fel utan att kunna presentera mer än de ytligaste motargument.

Någon seriös Demokratisk samhällsdebatt uppstod aldrig och det har det väl egentligen aldrig gjort i någon fråga. Se på vår tids mest brännande politiska problem, till exempel skolan och migrationen. Är det Demokratin, Makten eller Tidsandan som avgör hur vi hanterar dem?

När Demokratin, Makten och Tidsandan harmonierar med varandra så blir samhället harmoniskt ungefär som Sverige under de tjugofem ”rekordåren” fram till sådär 1970. Nu för tiden är dessa tre krafter i otakt med varandra och då sprids onda stämningar. Jag betvivlar att man, vem nu ”man” är, kan göra något åt detta.

66 reaktioner på ”Demokratin, Makten och Tidsandan

 1. Bo Svensson skriver:

  För att få till en fungerande samhällsdebatt här, rekommenderar jag att man måste betala ett öre per nedslag, så att det blir råd att få snabb kontroll av inläggen så att det blir flyt i samtalet. – Man får då deponera en summa att beta av på och får en varning när det är dags att fylla på mera.

  Man får då ekonomiska incitament att formulera sig kortfattat och därmed hushålla med läsarnas tid och ork.

  Gilla

  • Jvk skriver:

   Jag föreslår då jag å andra sidan att jag delar ut en hård lavett till alla som upprepar sina ekonomiska argument, varje gång. Ditt förslag illustrerar ytterligare ett problem med demokratin, nämligen ödmjukhet inför att ha makten och respekt för förloraren och att respektera det som är och att man inte vet vad som kommer eller vad resultaten blir av ens förslag och åtgärder. Denna apspekt har fullständigt saknats i Sverige och våra politiker har förväxlat svenskars flit och ärlighet och lojalitet med egen förmåga, och har därmed kommit med allt mer vansinniga förslag om saker som andra skall göra och förhålla sig till, massinvandring, genus, identitetspolitik, vår kulturs nedmontering, klimathysteri osv. Demokratin lider av att inget håller tillbaka de 51% från att besluta att man skall göra slavar av de 49%, eller i fallet med Sverige så är det kanske 5-10% av gamla jävla 68-kommunister som nästlat sig in överallt och har påfört våld och våldtäkter och terror och otrygghet och islamisering på en majoritet av befolkningen. Dina förslag är ofta totalitära och hade passat i vilken diktatur som helst.

   Gillad av 7 personer

  • Jvk skriver:

   Bo illustrerar problemet med demokrati mycket bra, grundprincipen borde vara att hålla fingrarna borta, problemet uppstår genom att politiker och andra skall ”förbättra”, vilket betyder att ALLA skall göra som de beslutar. Deras enda bidrag under de senaste 30 åren är tusentals våldtäkter varje år och islamisering. Istället så kan Bo starta en egen blogg där folk betalar per nedslag men nej då, det är roligare att tvinga folk.

   Gillad av 6 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Ditt obegripliga svamlande föranleder mig att sluta med att försöka begripa dina inlägg. – Så blir det mera tid åt alla andras.

    Gilla

   • Jvk skriver:

    Bo, andra verkar förstå. Som konservativ så är man återhållsam med nya tvingande åtgärder som alla skall följa, är det lättare att förstå?

    Gillad av 3 personer

 2. Bo Svensson skriver:

  Bättre spelregler för demokratin:

  Direkt makt för skattebetalaren över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål.

  Skattemedel till radio-tv skall fördelas på de folkvalda, så att de kan köpa sändningstid och förmedla sin oredigerade bild av läget och av vad som bör göras åt det.

  En församling till vilken man kvalificerar sig genom intelligenstest skall vaa obligatorisk remissinstans och dess kommentarer och rekommendationer till de folkvaldas förslag skall offentliggöras.

  Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Makten som alla partier har som mål att komma i besittning av, är makten över skattemedlens godtyckliga spenderande. – Som teknikens utveckling alltså nu gjort att vi skulle kunna utöva direkt istället för via krångliga och ineffektiva omvägar.

   Den makt som återstår då att tävla om, är den över lagstiftningen och det bör inte vara en maktfråga. – Man skall inte bedriva politik mad rättsordningen.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Rättsordning: Regler för ekonomi och samvaro som resulterar i framlängesutveckling. – För människosläktet, livsmiljön, artrikedomen.

    Gilla

 3. Jan Andersson skriver:

  I de kretsar jag rörde mig efter 1968, och de var knappast märkvärdiga, betraktade vi 68-rörelsen som ett forum för ofarliga knäppskallar och trodde nog utan vidare att de snart skulle återgå till mittfåran när de hade vuxit till sig något. Tydligen hade vi fel när det gällde några av dem.

  Av nyliberalismen har jag aldrig märkt något alls, i själva verket är det första gången jag ser den kopplad till verkligheten och en tidsperiod.

  För övrigt fick jag nyligen av en gammal kollega en bra benämning på personer som som inte kan diskutera en fråga sakligt och korrekt utan höjer rösten för att inte avslöja sin okunnighet och avfärdar alla vettiga sakargument: gangsters.

  Gillad av 1 person

  • Aha skriver:

   Jag såg 68-orna som slashasar vilka jag inte skulle vilja dela ackord med (jobbade på sommarloven).
   Flummisar som hade anspråk att ta över politiken och företagen (socialisering).
   Gaphalsar som ansåg sig förstå samhället bäst.

   Vilket gissel de blev.

   Gillad av 2 personer

  • Lars skriver:

   Nyliberalismen är ekonomisk politik. Du har säkert märkt den och sett resultatet, du visste bara inte att det var en ekonomisk ideologi och att den hade betydelse.

   Gilla

 4. Fredrik Östman skriver:

  Förutom det lilla faktum att Thatcher inte fick sina idéer från USA och att ordet ”systemskifte” dödades politiskt av Bengt Westerberg 1985 har du helt rätt. Problemet är huvudsakligen socialismen, som till sin natur är antagonistisk, som söker fel och inte rätt hos sin motståndare, som inte är demokratisk, utan bara utnyttjar demokratin instrumentellt, som inte kan tåla en opposition, precis lika lite som den kan tåla fri företagsamhet och vinstdrivande företag. Detta är demokratins svaghet, ty socialismen är en mänsklig instinkt. I USA gjorde man ett intuitivt försök att utesluta socialismen från demokratin. Det höll i drygt tvåhundra år.

  Gillad av 13 personer

  • Lars skriver:

   Ironisk förstår jag. Annars skulle väl inte så många gilla? För ironi måste det rimligen vara för den som vet något

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Vilket av mina påståenden har du något att invända emot? Vad har du att invända? Tror du att du kan komma undan med lite name dropping och sarkasm?

    Du har inget på fötterna.

    Gilla

  • Lars skriver:

   Grabben, Thatcher var uttalat Monetarist dvs Milton Fridmans idebygge (däremot tillämpade inte BoE det konceptet, de var självständiga) med bl.a balanserad budget och en penningmängd som ökade konstant med tillväxten. Likaså genomförde hon ett stort anlat privatiseringar bl.a. av järnväg (vilket var tämligen misslyckat) och predikade marknadens överlägsenhet på alla områden, ideer från Friedman. Dessutom trodde hon på den ska utbudsekonomin, dvs Laffer mfl).

   Din tes att hon inte fick sina ideer från USA…det är ju helt upp åt väggarna, men det är ju som vanligt med dig, du förstår inte riktigt vad du läser.

   (Sedan var det en speciell situation i GB med militanta fack, så man kan förstå politiken ur den synvinkeln t.ex. vägran hålla liv i kolindustrin, men det är en annan historia).

   Gilla

   • Lars skriver:

    https://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Party_(United_States)

    Under efterkrigstiden fram till ca 1980 kan vi konstatera att Demokraterna i USA i stort sett motsvarade Socialdemokraterna i Europa.

    Läs på Fredrik, läs lite ekonomisk teori, och välj inte författare som försvurit sig åt nyliberal ideologi. Milton Fridman har fått fel på de flesta punkter, det vet vi nu efter den stora recessionen 2008 och efterspelet. Han har också visats ha fel i ”permanenta inkomst hypotesen” som han fick Riksbankens pris till Nobels ära eller vad de nu kallar det.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Gubbe lilla, du snackar som du har förstånd till. Ekonomi är inte allt, det är ett marxistiskt felslut. Salisbury, Disraeli, Burke, Churchill, Powell, Popper, Sokrates och hela den österrikiska skolan var ingalunda usonier.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Din karaktärisering av socialismen är så absurd så den fodrar inget svar. Då måste jag ju skriva en a4 om ideologi, psykologi och teknologi för att visa dig hur mycket du är ute och reser. Du kan inte basera din förståelse av världen på den påhittade psykologi och moral du ger uttryck för.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Fredrik, har du tänkt på hur orden och meningarna bildar en melodi, ungefär som din eminenta beskrivning av en symfoniorkesters retorik, 10 8:delar osv apropå retorik artiklarna. Det låter bra, men innehållet är kanske svagt, men det låter bra. Meningar bygger man upp utifrån premisser, man börjar i en ända med definitioner och övertygelser, har en svag aning om hur man ska konstruera satserna och så utvecklar man tanken. Det låter bra!

    Det stora problemet tycks det är att nationalekonomins modeller bygger på antaganden, premisser, som inte motsvarar verkligheten, man tom (Milton Friedman) tänker att det spelar ingen roll förutsatt att man kan förutspå och förklara verkliga utfall. Visst är det häpnadsväckande? Din premiss har att göra med definitionen av socialism, men avspeglar den verkligheten? Och om vi nu skiter i det, kan du förutsäga utvecklingen? Om inget av dessa kriterier på en modell (som inte avspeglar verkligheten vad gäller premisser) faller, så är ju modellen inte bra. Men det låter bra!

    Om det nu är så att du släppt begreppet socialisms koppling till marxism och betraktar socialdemokratin som en särskild rörelse och även ser det demokratiska partiet i USA (efter skinnömsningen någon gång i början av 1900-talet) som en motsvarighet med bl.a. en stark stat (Johnssons ”The great society””), utbyggda välfärdssystem, medborgerliga rättigheter (t.ex. den svarta medborgarrättsrörelsen på 1960-tal), så borde vi kunna vara överens om att skiftet mot en nyliberal/”konservativ” rörelse i USA och i Europa skedde i mitten av 1970-talet och att nyliberalismen (ekonomisk, politisk ideologi) alltmer dominerat Europa och USA.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Ekonomi är inte allt, men ekonomi (nationalekonomi, inte bokföring) och geopolitiska strategier betyder oerhört mycket för hur samhällen formas och formerna för ”produktionsförhållandena” formar individer och familjer både i deras dagliga leverne och i deras förståelse och ideologiska föreställningar och den psykologiska verklighet de lever. Som exempel kan vi ju ta kvinnofrigörelsen, feminismen, som på något sätt har en startpunkt i Freuds sexualteorier om de frigida, förtrampade kvinnorna i sekelskiftets Wien baserat på en patriarkal syn på samhället kännetecknad av den nya atomistiska liberalismen och de historiska skeendena med två världskrig som leder till alltfler kvinnor i arbetslivet…

    Sanningen gör ont, du lever i förnekelse. Vad är ditt ursprung? Höllviken eller Falsterbo? Eller Vitemöllegatan? Ideologi är inte verkligheten och socialism inte vad du föreställer dig. Men betydelsen har skiftat och Löfven är då inte socialist, vad sjutton han nu är (ingen av förnekarna av migrationens betydelse och ingen av post-modernisterna)

    Själv är jag inte socialist utan systemorienterad (samhällsekonomi, statistik (dataanalys, regressionsanalys, operationsanalys, ekonometri) och IT).

    Vad är ett systemperspektiv?

    Gilla

 5. Björn G skriver:

  Makten och Tidsandan är två följeslagare genom historien. Den ena är BEROENDE av den andra.

  Demokratin däremot kan FÖRKLARAS som, att den uppstår tillfälligt då de olika maktkrafterna är i balans (dvs. tar ut varandra). Så demokrati är maktbalans.

  Makten är alltid närvarande och när de gamla makthavarna blir för svaga tar en ny makt över, där är vi nu.

  Gillad av 1 person

  • Björn G skriver:

   Vi har även olika EROR beroende på vilka verktyg människan har tillgängliga.

   i västvärlden ser det ut så här:
   Jordbruks-eran sträckte sig fram till ca 1880-talet
   sedan kom
   Industri-eran fram till ca 2000-talet
   och nu har den
   Internetklassiska-eran tagit över.

   (inom varje era återfinns Makten och Tidsandan)

   Gilla

  • Jan Andersson skriver:

   Just det. Utan en effektiv och frispråkig opposition existerar ingen demokrati. Decemberöverenskommelsen är det övertydliga beviset för att demokratin är satt ur spel i Sverige. Likaså varje korttänkt försök idag att utesluta SD som alternativ. Någon borde istället, om det nu inte är för mycket begärt, fundera på vilka etablerade partier SD själva skulle kunna tänka sig att samarbeta med. Alla? Något? Inget?

   Gillad av 4 personer

 6. Aurora skriver:

  En krönika av närmast filosofiska dimensioner som kräver en filosof att kommentera. Vad är egentligen demokrati? En beslutandeform. Men vems demokrati ska råda? Alla talar om demokrati men alla vill bara ha sin. Och ingen ’demokrat’ vill erkänna SDs demokratiska plats. Tidsandan är något man inte kan påverka. Vi lever ju i den tid vi gör. Jag tror att politik måste vara praktiskt handlande, inte ideologisk filosoferande. Vi är många vanliga samhälls,-och politiskt intresserade men tillhör den ’tysta’ massan som är alltmet frustrerad av att beskåda etablissemangets ensidiga kamp för sina egna posiioner och överlevnad som politiskt självändamål.

  Gillad av 2 personer

 7. Christer L skriver:

  P E: ”… När Demokratin, Makten och Tidsandan harmonierar blir samhället harmoniskt ungefär som Sverige under de tjugofem ”rekordåren” fram till sådär 1970. Nu för tiden är dessa tre krafter i otakt med varandra och då sprids onda stämningar. Jag betvivlar att man, vem nu ”man” är, kan göra något åt detta.”

  Så, var det andra världskriget som orsakade denna goda harmoni mellan olika krafter och intressen efter kriget? Troligen. Nu vet tidsandan (modet, propagandan) inte längre att våldet dikterar freden och att de som vill fred måste vara kapabla att slåss. Vår svenska fredlighet, alltså Den Humanitära Stormakten, personifieras av vår tids tragikomiska hen: Feministen.

  Nej, problemet är i själva verket enkelt. Men lösningen är långt borta, trots att den enligt min uppfattning är lätt att ange: det goda samhället måste förstås och hanteras som en levande, autonom organism, det följer naturliga mönster, reagerar inte väl på försök till omkonstruktion. Vi kan lära känna och erkänna vilka vi är som samhälle, istället för att ideologer konstruerar om oss i abstrakta modeller. Den kunskapen är nog tillgänglig. Uppvärdera individens egen erfarenhet av det goda samhället, då blir också demokratin verklig. Globalisterna vill att nationer ska upplösas och inordnas under deras ekonomiska diktatur. Men våra samhällen värderar sig själva och sin överlevnad högst. Och kan inget annat.

  Gillad av 2 personer

 8. svenne skriver:

  ”Dessa tre krafter – Demokratin, Makten och Tidsandan – är oberoende av varandra och kan komma i otakt”.

  Den grekiske filosofen Herakleitos menade att ” verklighetens värld består av motsatta krafter i jämvikt och i ständig ömsesidig anpassning”, och det är nog viktigt att denna balans existerar för att förhindra att samhället skall dra iväg åt något håll som är mindre önskvärt.

  Tidsandan kan ju bidra till att Demokratin sätts ur spel på ett raffinerat sätt t.ex. genom skapandet av en åsiktskorridor som möjliggörs av att detta under en viss epok kan anses vara ett legitimt sätt att hålla meningsmotståndare i schack. Härigenom kan en viss grupp i samhället skapa sig en plattform för att utöva Makt och påtvinga övriga medborgare sin vilja.

  Att utöva makt på detta sätt gör det möjligt att förhindra – eller kraftigt bromsa – de åsikter som icke är önskvärda för de styrande, och detta skapar en farlig obalans där jämvikten sätts ur spel genom att meningsmotståndare misstänkliggörs. Totalitära stater är ju typexempel på detta, vi har ju Stalins Sovjetunion och Hitlers Nazityskland.

  Om en enda maktfaktor i samhället skapar en obalans genom att tilltvinga sig monopol på ”de rätta åsikterna” så är man inne i ett mycket destruktivt spår. Det är väl onödigt att nämna att jag drar vissa paralleller till de senaste decenniernas debattklimat i Sverige .

  Gillad av 1 person

  • brrr skriver:

   ”…Att utöva makt på detta sätt gör det möjligt att förhindra – eller kraftigt bromsa – de åsikter som icke är önskvärda…”

   Som sagt, icke blott Sverige totalitära makthavare hyser.
   Storbritannien har just visat exempel på hur de tycker att demokrati och demokratiskt samtal ska hå till. Domstolsförhandlingar angående Tommy Robinsons fängslande var satt till den 10:nde juli. Advokaterna är redo, domaren är redo, men nu har de totalitära ångrat sig, anser sig icke vara redo och ställt in allt sammans för att Robinson ska grillas i sin isoleringscell ett tag till.

   Gillad av 4 personer

 9. Elisabeth skriver:

  ”Makten behöver inte förklaras. Den som har Makten vill behålla den och det gäller på alla nivåer”. Stämmer bra det . Yttringar av detta bevittnas just nu i Almedalen.
  Jag satt i bilen på väg mot Skåne och knäppte på radions P 1. Hörde en röst som malde på om Hatet och speciellt Hatet på Nätet. Jag tänkte, hjälp ytterligare en rabiat vänstertyp från Expo som får ösa ur sig sitt hat mot dem som har andra åsikter och detta på bästa sändningstid. Men så kände jag igen den tillgjorda rösten, det var ju Kristersson himself. Och jag fortsatte att lyssna, Med extra känslodarr på rösten förkunnade han så småningom att M inte kommer att regera med eller regeringsförhandla med SD. Nejnej, han och de andra prinsessorna på ärten i det kafferep som kallas Alliansen är ju så känsliga i sin värdegrundsmedvetenhet. Ja, det är väldigt oklart varför de tycker att SD luktar så illa men jag tror att det helt enkelt är Maktens köttgrytor som luktar så gott.Ganska häpnadsväckande att inte medias representanter någonsin ställer dem mot väggen här, men alla SD-väljarna då ? Men demokratins grundläggande idé ? Nå, när Kristersson malt färdigt tänkte jag, jaha, de kommer att försöka tråckla ihop en ny DÖ av något slag.
  Jag läste retorikexpertens talanalys men tror inte det ger så mycket. Ett tal kan inte stå på egna ben sådär. Vad än en oljig politruk och glidare står och säger går det liksom inte att tro på det.Jag kan inte ta denna person på allvar.Han inger inte respekt och utstrålar inte trovärdighet.

  Gillad av 13 personer

 10. MartinA skriver:

  Före andra världskriget var invasionshotet en balanserade effekt. En regim som ej upplever invasionshot kommer börja behandla sina underlydande allt mer hänsynslöst.

  Gillad av 3 personer

 11. Lennart skriver:

  För att en demokrati skall fungera kan inte massmedia vara i händerna på ett fåtal familjer med svenskfientlig och globalistisk agenda. Inte heller kan en regering sätta sig i skuld hos utländska långivare med samma agenda. Av samma skäl bör väl även Frimureriets och de dolda sällskapens roll nagelfaras. Rotary, Old Fellow och liknande organisationer har alla globalismen som mål och de snärjer svenska män och kvinnor i sina nät.

  Gillad av 2 personer

 12. Hosianna skriver:

  Tack, Patrik. Jag tycker mig se, att Demokratin – efter den utstuderade skymfen mot väljarna med DÖ och MÖK – ligger i Tiden.

  Svenska folket börjar yrvaket komma underfund med 7-partiets svek och skyndar på stegen, för att komma i takt med verkligheten…

  … som visar sig överraskande väl stämma överens med den tidigare otänkbara Sverigebild, som talekonstnär Åkesson målat upp.

  Politikerföraktet kommer sannolikt att avgöra det svenska ödesvalet 2018. Föraktet för väljarna – och för de egenmäktiga 7-politikerna.

  Gillad av 3 personer

  • Björn G skriver:

   Politikerföraktet, ja detta är Leif GW Perssons syn på Fridolin (MP).

   Den där Fridolin är en orm, ja jag har träffat honom, det är därför jag vet att det inte är en bra människa. En riktig liten orm. Det går tillbaka till tiden när han skulle bli nåt slags stjärnreporter på TV4.
   Jag har aldrig i mänsklig mening träffat en mer hänsynslös och dålig journalist. Och det där är egenskaper som naturligtvis går igen i annat.

   Gillad av 2 personer

 13. olle holmqvist skriver:

  ”In der Begenzung zeigt sich der Meister” över en viss tröskel i ordmassa, såg två avsnitt
  a 8 rader, gäller > antalet läsare avtar med kvadraten på radantalet. Gäller deabattinlägg härstädes och liknandestädes. Inledande kröna ska vara lång.
  Bluddergubben Hegel, finns någon här som påstår sig ha läst någon bok av Hegel ?
  Pärm till pärm ?
  Phänomenologie des Geistes – på svenska eller tyska ? och begripit vad ?

  Emellertid, om vi översätter ”ande” med ”kollektivt medvetande”, dvs det gemensamma undermedvetna, det ”självklara” men outtalade, icke kodifierade,t ex att det lönar sig att gå till polisen, gäller i Täby, gäller i Libanon ? gäller i Rosengård ? Att man litar på den man har att göra med, grundregel, undantag: jag har särskild orsak till annorledes.

  Om vi nu hade ett skifte i ”kollektivt medvetande” t ex ca 1990 – från vad till vaddå ?

  Gilla

 14. Glen Lester skriver:

  I några av dagens såkallade alternativtidningar så finns uttalanden från både adelsmannnen Carl Bildt och och liberalen (fp) Maria Arnholm om hur illa de tycker om demokratin. Det är talande för hela den politiska klassen.

  Jag tror inte att de ens konstruerade den parlamentariska demokratin på ett sätt som skulle ge makt till den röstande befolkningen, från början. Den parlamentariska demokratins utformning är sådan att de som redan hade mest makt behöll mesta möjliga av denna makt. Avsikten var naturligtvis att ge den redan politiska eliten fortsatt makt över medborgarna, och därigenom oerhörda inkomster på skattepengarna. Det är ju inte så mycket adel bland svetsarna eller sopåkarna, men i riksdagshuset och i mainstreemmedia så är det nerlusat med dem.

  Med sådana mängder av den forna, och alls inte demokratiska, härskarklassen inom politik och media, i synnerhet här i Sverige, så går demokratiseringen långsamt, och är ännu bara i sin linda. Republikerna är en naturligare jordmån för demokrati, även om den kan användas på annat sätt. Det mest demokratiska landet inom det geografiska Europa är självklart Schweiz med sina ständiga folkomröstningar. Men det är klart att den islmofila galenfeminismen inte kan avhålla sig från att trakassera dem.

  Svensk politisk adel, ja, alla politiker har kopierat adelns förhållningssätt, hatar idéen om folkomröstningar, och kan kanske tillochmed ta till vapen för att förhindra att vårt land blir mera demokratiskt.

  Gillad av 2 personer

 15. Glen Lester skriver:

  Följakligen,
  Om svenska politiker tycker illa om folkets val så är de antidemokrater, och skall som sådana bekämpas. De brunsmetar allt och alla som motsäger den etablerade politikeradelns åsikter och kallar det blandannat odemkratiskt.

  Givetvis är riktig demokrati något annat än fåtalets elitvälde. En elit som regenererar sig själv genom att utestänga icke partpolitikst anslutna från möjligheten att presentera sig till maktfunktionerna. För att kunna bli folkvald så måste man slicka den gamla elitens rövar i decennier innan man kan bli påtänkt för en ansvarpost. Utom för nyanlända, förstås, de får ju tillochmed sitta som nämndemän och utöva sharialagstiftning i svenska domstolar.

  Att någon skulle lyckas ändå, som SD, ingjuter politikeradeln med skräck, eftersom de säkert inser att det är första steget på vägen till att bryta deras välde. Det de kallar populism är bara en etikett som de sätter på mer demokratiska politiker än de själva

  Gillad av 2 personer

 16. Glen Lester skriver:

  Ännu mer skräck ingjuter det politikeradeln att Åkesson lyckas ta plats i mitten, kanske SD egentligen står till vänster om moderaterna, Vidare, genom att rensa ut högerut ger de plats åt radikalare sattelipartier precis som socialdemokrater och moderaterna gjort, fast åt vänster. Det finns sannolikt plats för ett par olika formationer, vissa har redan börjat, till höger om hela den politiska skalan i riksdagen. Till det kommer folkomröstningsrepublikaner, som jag själv, in på banan när demokratin blivit mer folklig än idag.

  Förutom det kan det börja finnas plats för en hel del olika schatteringar när överflödig folk från de förlorande parierna blir fockade. De blir nog besvikna, mer är en källa att tq vara på för andra spelare på plan, de har nämligen organisationskunskap.

  Annars så kan vi kanske göra som bönderna förr, de skickade ut kungarna i krig så att de slapp ha adeln, som alltså hade förmånen att ha värnplikt före alla andra, inte var hemma och ställde till det. Hellre leva fattigt men fri från för mycket styrande och ställande av onyttig adel hemmavid, än att ha en krävande överhet inpå knutarna jämt. Så dog de ju i kriget också, så då kom det nån osnuten ungdom att ta över adelsgården. Men ungdomar är ju lättare att manipulera än gamla rävar, som bönderna självklar också var.

  Gillad av 1 person

 17. Durante skriver:

  Efter den påstådda hatstormen mot Jimmy Durmaz var diverse politiker och journalister snabba med att i skarpa ordalag fördöma det man trodde hade skett.

  En manifestation anordnades till och med i Stockholm där hundratals människor deltog.

  Någon hatstorm skedde dock aldrig enligt bredbandsteknikprofessorn Per Ödling som till fPlus säger att gammelmedierna inte förstått att tolka de sociala medierna rätt och kraften i så kallade botnät.

  – Det senaste vi har gjort, Christian Landgrens arbete, är att titta på den så kallade hatstormen mot Jimmy Durmaz. Data visar att det inte fanns någon hatstorm utan en kärleksstorm. Däremot ser det ut som ett botnät gått in och hatat och sedan raderat sina inlägg. Att svenska tidningar och media använder förra årtusendets teknologi i detta årtusende gör dem blinda, lättlurade och förvandlar dem till vad som brukar kallas “nyttiga idioter” för att sprida en bild av ett hatfullt Sverige. Trist, säger Ödling.

  Gillad av 2 personer

 18. A skriver:

  Nja PE, kommer inte tidsandan till stor del indirekt ur teknikutvecklingen och reaktioner på historien (pendeln) samt stora engångshändelser? Ett hopkok av det. Jo, det ligger nära?

  Mvh A

  Gilla

 19. Lars skriver:

  Tidsandan är medialt förmedlad. Det är inte helt en mediaprodukt utan ideerna om världen avspeglar ekonomiska förhållanden och maktförhållanden. Man måste ha med i minnet att de ideer som sprider sig kan vara felaktiga och kontraproduktiva, men ha stor betydelse. Nyliberalismen har påverkat Europa och ligger under principerna för Euron De spreds från USA, Reagan fångade upp dem, det är en gammal hydra som avspeglar 1800-talet med guldmyntfot och nedåtrörliga löner och icke reglerade marknader. Centrum för formuleringen var Chikago universitetet ekonomiska fakultet. Att sedan den lille obildade mannen som inte förstår de ekonomiska ideologiernas betydelse inte förstår det är en helt annan sak. 68-rörelsen var liten i Sverige. Det var patetiskt med kårhusockupation och stoppa tennismatchen mot Rhodesia, men ett bredare flöde av inflytelserika tankar kom från aktörer i det ekonomiska systemet som fack och partier, det födde i sin tur en motreaktion i form av nyliberalism.

  Vad göra åt den lille människan t.ex. kommentatorer på DGS, som inte förstår sammanhanget? Domptera via media.

  Demokratin är ett bra system för att lösa intressekonflikter mellan entiteter som har makt t.ex. fack, partier, företag. Principen är att man måste övertyga folket, som kan utkräva ansvar. Maktpluralism är nödvändigt för att det ska fungera.

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Tidsandan är en bra benämning. Många förändringar som avser kultur och det civila samhället är ju inte direkt ekonomiskt beroende, ,en avspeglar ofta ”produktionsförhållandena” ur sociologisk synvinkel. Här finns sådant som kvinnornas inträde på arbetsmarknaden, familjers och släkters minskade betydelse, välfärdsökningen materiellt som skapar hippies mm.

   Mitt resonemang bygger mycket på reaktion, motreaktion utan att för den skull köpa dialektiken som förklaringsschema.

   Gillad av 1 person

 20. Karl Oskar skriver:

  Jaha!!
  Återigen fick vi se att det är bra att vara Svensk!
  Typiska svenska egenskaper:
  Lojalitet, kommittment, kampanda, organisation levererar!
  Hallå Vänstern!!
  Det är mycket bra att vara Svensk!

  Ps
  ABBA är/var jättebra!
  Björn Borg var jättebra!
  Så det så!

  Gillad av 1 person

 21. O.T. skriver:

  Dagens industri skriver om utfallet av extratjänster, vilket är regeringens paradnummer inom arbetsmarknadspolitiken. Det kostar ca 28 miljarder under fyra år. Extratjänsterna kostar miljarder och är dyrare än andra åtgärder och ger färre riktiga jobb visar den utvärdering som är gjord av tidningen.”

  Det gäller att hyfsa till siffrorna inför valet, vad spelar några miljarder hit eller dit då för roll.

  Gillad av 1 person

 22. Glen Lester skriver:

  Om tidsandan är det som verkar urspela sig i mainstreammedia så är den bara väldigt ytligt förankrad. För att få perspektiv på det så är det bra att kolla hur stor andel av befolkningen som verkligen läser det som i mainstreammedia avspeglar tidsandan, bortsorterat dem som bara läser serierna ocheller sporten ocheller teveprogrammen. Och för dem som ser på teve bortsorterar man dem som zappar så fort det kommer en hbqt-person oberoende av kön, feminist ocheller arab. Det blir sannolikt inte en majoritet av befolkningen kvar sen.

  Tidsandan är överreklamerad om man med den menar vad som avspeglar sig i mainstreammedia.
  Under den såkallade demokratiska epoken så röstade folk med plånboken. Och rösta med plånboken kommer de också att göra, men det tar bara lite tid att inse att de partier de tidigare röstat på inte alls är bra för deras plånböcker längre.

  Och även om SD skulle komma till makten, kanske tillsammans med det ena eller det andra stödpartiet, så kommer backlashen senare när de upptäcker obehaget av våldet som behövs för att någotsånär återupprätta ordningen.

  Många som inte har här att göra kommer att sätta sig till våldsamt motstånd, grupper kanske tar till vapen. AFA kommer att växa sig större, och kanske också tar till vapen och blir det moderna sveriges Baader-Meinhof-liga.

  Gillad av 1 person

 23. olle reimers skriver:

  De som söker makt gör detta oberende av tidsandan. I vart fall inte mer än vad den rådande tidsandan må ge i form av användbart tankegods.

  I en gynnsam konjunktur, som under rekordåren för Sverige, söker sig de klokaste maktsträvarna till kaptalet för att få resurser för framtida räder. Det finns då ingen anledning att i alltför tydliga ordalag ge uttryck för sina ambitioner.

  Om inte tiderna förändras i gynnsam riktning för maktens människor kan man hjälpa saker och ting på traven.

  Ingenting är bättre för maktsökarna än en gemensam fiende. Då kan man alltid motivera allehanda drakoniska åtgärder. Igår var det Osama bin Laden, idag är det Donald Trump.

  Demokratin är den av de tre nämnda krafterna som alltid är på undantag. Den förutsätter nämligen mer rationellt tänkande. De andra är sprungna ur vädjandet till känslor; främst rädslan.

  Önskar vi demokrati måste vi alltså i första hand identifiera maktens krafter. De önskar allt annat än demokrati.

  En oundgänglig förutsättning är att den offentliga apparaten hela tiden hålls på så låg nivå som möjligt. Det finns två viktiga skäl till det. En mindre appparat ger fler möjligheter till insikt. Ju mindre pengar desto mindre möjligheter för missbruk.

  Just nu är demokratin som mest illa ute. Tyranniet är nära.

  Vad man än tycker om demokratins möjligheter måste man inse att det enda alternativ som står till buds är tyranni.

  Alla krafter måste alltså läggas på att i största möjliga utsträckning göra sig av med maktens medel. Det är den nya tidsandan!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.