mohamed omar

Mohamed Omar

Efter mer än sex hundra år har Sverige fått ett nytt helgon. Elisabeth Hesselblad kanoniserades av påven den 5 juni i år. Den första svensken, också en svenska, som fick denna utmärkelse var Heliga Birgitta och det skedde 1391. Vi hade säkert haft fler helgon om inte reformationen kommit. Det var länge mer eller mindre omöjligt att vara katolik i Sverige och vi hade en protestantisk version av inkvisitionen som såg till att folk höll sig till den rätta läran.

Men på senare tid har katolikerna kommit tillbaka. I min hemstad Uppsala finns det både jesuiter och en romersk-katolsk kyrka mitt i staden. Katolska kyrkan är faktiskt den snabbast växande kyrkan i Sverige, medan den gamla lutherska kyrkan krymper. Katolikernas framgångar beror dock mer på invandring från katolska länder än på proselytism.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

I Salvador, huvudstad i den brasilianska delstaten Bahia, hamnade jag nyligen i en taxi som framfördes av Carlos. Carlos visade sig vara sjundedagsadventist och den kanske mest bibelsprängde teolog jag någonsin träffat. I sätet bredvid sig hade han en vältummad Bibel med färgkodade understrykningar på, vad jag kunde se, alla sidor.

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

Vi möts dagligen av de fasansfulla bilderna från flyktingdöden på Medelhavet, samtidigt som främlingsfientliga och högerpopulistiska röster får alltmer plats i det dagliga samtalet. I dessa oroliga dagar vill SvD:s Idagsida i en serie reportage uppmärksamma de ljuspunkter som faktiskt finns mitt bland oss, men som tyvärr sällan ges uppmärksamhet i ett mer och mer tillspetsat debattklimat. I det första reportaget i vår nya serie möter vi den 19-årige killen Rashid.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

I Dagens Samhälle pekar krönikören Jenny Sonesson på att forskare vid Försvarshögskolan redan 2009 varnade för ökande islamistisk extremism i Rosengård samt att dåvarande chefen för Säkerhetspolisen Anders Danielsson, numera generaldirektör för Migrationsverket, avfärdade varningarna med följande ord:

Man bekämpar inte brott med grova generaliseringar. Rosengård fungerar hur bra som helst. 

mohamed omar

Mohamed Omar

I år började den islamiska fastemånaden ramadan den 6 juni. Det blev med andra ord besvärligt för de svenska muslimer som ville fira nationaldagen med tårta och kanske till och med en skål.

Ibland hör man muslimer som säger att de fastar för att känna hur de fattiga känner sig. Hm… men varför fastar då de fattiga? De borde väl redan veta hur de känner sig. Dessutom är det få som är så fattiga att de inte har tillgång till dricksvatten. Men ändå kräver den islamiska fastan att man avstår från att dricka. Då kan väl inte anledningen vara att uppleva den fattiges känslor.

Krister

Krister Thelin

Ordens makt över tanken är stark. Medier och politiker (liksom marknadsförare och PR-byråer) väljer ett språk med beteckningar och bestämningar som ger de rätta associationerna. Därigenom bidrar de till att forma läsares, lyssnares, tittares och väljares bild av verkligheten. Låt mig ta två exempel. “Flyktingar” och “skatteflyktingar”. Det förra ger positiva bilder: människor som flyr från krig och förtryck. Det senare är snarare det motsatta: någon som fegt flyr från sin skyldighet att betala skatt.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

En romare vid namn Terentius lär ha sagt: ”Jag är människa, intet mänskligt är mig främmande”. Det låter mycket fint och jag tar denne romares uppfattning till ursäkt för att nederstiga i de djupaste och mest illaluktande och vederstyggliga rasistkloaker vi har, till exempel http://samtiden.nu/ och http://avpixlat.info/.

När jag har rumsterat om där ett tag tycker jag att det var väl inte så farligt. Värre dravel kan väl man hitta på http://www.expressen.se/ och http://www.aftonbladet.se/ även om jag erkänner att jag inte gjort någon seriös jämförelse mellan hatsajter och – vad är motsatsen? – kärlekssajter som Expressen och Aftonbladet.

logo­DGSI förra veckan dömdes tre män vid Östersunds tingsrätt för våldtäkt. Brottet ägde rum när brottsoffret, en flicka, var 14 år. Hon hade följt med en väninna till en fest där det fanns både ungdomar och unga vuxna. Under kvällen drog en man in flickan i ett rum, låste dörren och tilltvingade sig ett oralt samlag. När hon försökte göra motstånd misshandlade han henne. Han släppte sedan in ytterligare två män i rummet, varpå de turades om att hålla fast flickan och förgripa sig på henne. Rummet var nedsläckt och flickan kunde inte avgöra hur många som befann sig därinne. Hon har i förhör beskrivit att det kändes som att hon hade tusen händer på sig.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Om du för en timme sedan hade ställt den frågan till mig så hade jag antagligen svamlat något om beteenderegler eller om ”läran om vad som är gott och ont, rätt och fel”. Och så hade jag känt mig rätt misslyckad för att svaret var så platt.

Nu har det gått en timme och jag är en ny människa. Som jag så ofta gör när jag inte har något att göra så har jag ägnat timmen åt att lyssna till mina brasilianska favoritföreläsare – ett halvdussin filosofer, historiker, teologer, alla professorer vid universitet i São Paulo – vars föreläsningar, tal, intervjuer och ståupp-seanser streamas timvis på YouTube. Jag är inte lagd åt det entusiastiska hållet, men ibland tycker jag att det är värt besväret att lära sig deras språk bara för att kunna avnjuta dessa retoriska toppföreställningar.

logo­DGSEnligt klimatöverenskommelsen i Paris 2015 skall användningen av fossil energi minskas för att minska utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid. Åtgärderna skall genomföras så snart som möjligt. Det kvantitativa mått som överenskommelsen innehåller gäller den genomsnittliga temperaturökningen. Denna skall stanna under 2 o C. Parterna skall dock sträva efter att begränsa den till 1,5 o C över förindustriella nivåer (artikel 2 a).

2014-08-03 14.40.30

Henric Ankarcrona

För någon månad sedan föreslog Patrik Engellau att man kanske skulle bjuda in några intresserade medborgare till ett möte för att lägga upp en plan för politiskt engagemang. Flera intresserade har hört av sig och jag har åtagit mig att vara sammankallande.

Nu är det dags. Först kommer sommaren men redan nu kallar jag till en lunch för 20 personer måndagen 12 september klockan 12 för 260 kronor per person i Konstnärsbarens övre matsal på Smålandsgatan 7 i Stockholm.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Alla har hört talesättet – och de som är lite äldre har skrattat åt insikten som det illustrerar – att han som inte är socialist i unga år saknar hjärta medan han som inte är konservativ i vuxen ålder saknar hjärna.

Det är sant, men inte hela sanningen. I själva verket genomgår en tänkande människa inte ett, utan tre ideologiska skiften.

BitteA

Bitte Assarmo

Sverige svämmar över av män som ägnar sig, eller åtminstone har ägnat sig, åt att sextrakassera kvinnor. Det är i alla fall vad man får intrycket av då man läser de många krönikor som skrivits på detta ämne under det sista året, och framför allt sedan avslöjandena om övergreppen i Kungsträdgården. En hel bataljon unga män ägnade sig åt kollektiva trakasserier av unga flickor – och både polis och medier teg till dess att sanningen till sist kom fram, som den ju alltid gör till sist.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Tiden har kommit att förstå vårt land. Att skriva vår historia och begripa våra särdrag. Hundratusentals migranter anländer som inte har en aning och på något sätt förväntas inlemmas i vår kultur. Våra vilseförda politiska ledare tror att rätt metod är att Sverige ska förneka sig själv. Att vi ska förkasta vårt eget kulturarv och i stället ge oss hän åt något annat kulturarv, oklart vilket, kanske syriskt eller somaliskt.

mohamed omar

Mohamed Omar

Den största masskjutningen i USA:s moderna historia, en jihadistisk attack, inträffade under månaden ramadan. Jag tror inte att det är en slump. Enligt de berättelser vi har om profeten Muhammed, och som hålls för sanna av mainstreammuslimer, så genomförde han flera krigståg och plundringar under just denna månad. Jihad är ju inte bara ett krig vilket som helst utan ett heligt krig. Jihad är en god gärning och under fastan ska man göra gott.

Stefan

Stefan Hedlund

Det utbredda tiggeriet på svenska gator och torg börjar nu bli till ett allvarligt samhällsproblem. Problemet ligger inte främst i de sanitära olägenheter som uppstår i samband med de romska tiggarnas bosättningar, inte heller i den irritation som kan uppstå hos affärsinnehavare eller snabbköpsbesökare som besväras av den framsträckta muggen. Det verkliga allvaret ligger i påverkan på grundläggande samhällsnormer.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag råkar träffa Ahmeds, ett ensamkommande flyktingbarn, numera lite undrande gode man som heter Anna. Anna, som egentligen är kommunikationschef på ett företag, har jobbat kanske 15 timmar i månaden i snitt med Ahmed sedan han kom från Afghanistan i september förra året. När hon berättat i en timme och svarat på mina närgångna frågor gör jag tre observationer som naturligtvis inte har någon som helt vetenskaplig bärkraft.

IMG_0121

Ilan Sadé

I senaste numret av Weekendavisen fann jag en översatt essä av den konservative brittisk-amerikanske publicisten Andrew Sullivan, som behandlar Donald Trumps segertåg i den amerikanska presidentvalrörelsen med hänvisningar till dialoger i Platons ”Staten”. Essän publicerades ursprungligen i New York Magazine med titeln ”Democracies end when they are too democratic”.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

1800-talets industrialistiska revolution gav inte bara, så småningom, allmänt välstånd, utan också, på kort sikt, en massa socialt elände i och med att förändringens stormvind kastade det gamla samhällets skyddande institutioner över ända och lämnade många människor i ensamhet, fattigdom, förtryck och superi.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Vi föreställer oss gärna att folk förr i tiden var trögare än vi twittermänniskor och att själva tiden på något vis gick långsammare. Vi tror att det aldrig hände något nytt utan att allt lufsade på i sina gamla, makliga spår.

Jag tror att den föreställningen är självgod och felaktig. Det är inte teknikens utveckling som bestämmer hur mycket som ”händer”, utan den mänskliga förmågan att ta till sig de nya möjligheter som nästan alltid föreligger i långt rikare koncentration än vad vi människor förmår utnyttja.

mohamed omar

Mohamed Omar

Till skillnad från midsommardagen är Sveriges nationaldag inte en högtid med uråldrigt och dunkelt ursprung. Det är en ganska ny företeelse, men håller snabbt på att etableras. Det finns de som tycker att vi borde ändra datum till något mer meningsfullt, men det tycker inte jag. Det är för sent för det och bättre att fylla 6 juni med mening.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

För bara några år sedan öppnades mitt sinne för en insikt som för länge sedan borde ha varit uppenbar och ständigt diskuterad och undersökt, nämligen att perioden sedan andra världskrigets slut i västerlandet utgjort ett ekonomiskt och socialt underverk. Aldrig tillförne, sedan människan uppfanns, har tillvaron varit så behaglig. Aldrig tidigare har sådan jämlikhet rått, aldrig dessförinnan har tillvarons håvor på samma sätt tillkommit en så stor del av samhällsmedlemmarna. Jag tror det är objektivt sant att detta samhälle i det avseende jag beskriver har utgjort ett mirakel.

logo­DGSKollekter som tas upp under gudstjänster i Svenska kyrkan, brukar gå till inomkyrkliga organisationer eller socialt arbetande grupper. Det är praxis och en god sådan. Men ett trendbrott har skett i Stockholms stift sedan några år tillbaka. Tydligen har tankesmedjan Seglora ansökt om kollektpengar från stiftet och fått sin ansökan beviljad. För den oinvigde är Seglora tankesmedja en från kyrkan fristående blogg, med en tydlig vänsterprofil.

logo­DGSLiberalismen har råkat i vanrykte. Åtminstone hos den del av opinionen som ser de postmoderna förvillelserna som upphovet till dagens problem i det svenska samhället. Kanske är det ett välförtjänt vanrykte. I varje fall har liberaler ofta placerats i samma hörn som kulturmarxister, feminister, miljöradikaler och socialister under den gemensamma etiketten ”vänster”.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Förr i tiden var livet en jämmerdal. Till och med på en mäktig härskare som Gustav Vasa ruttnade tänderna i unga år. Thomas Hobbes beskriver livet i människans naturtillstånd som ”ensamt, fattigt, otrevligt, brutalt och kort”.

Nu kan ju varken jag eller någon annan med säkerhet veta att människor förr upplevde tillvaron på det sättet. Vår välbeställda tid tycker att forna tiders människor borde ha ryst inför sina villkor eftersom vår välbeställda tid skräms vid tanken att leva i omständigheter som exempelvis 1600-talets Stockholm, där hälften av barnen dog spädbarnsdöd, svält och sjukdomar grasserade och man kunde få ett pottlass avföring hälld över sig om man inte höll utkik när man gick på gatan. Å andra sidan kände ju den tidens människor inte till något annat liv, så varför skulle de bekymra sig?

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Först skrev jag ”Vi måste börja använda huvudet” – underförstått till att tänka med – men insåg därefter att det måste vi inte alls. Vi kan fortsätta vårt önsketänkade och fortsätta att tillbakabildas. Sådant kan hända. Det har förekommit att kulturer till och med gått under.

Det konstiga med Sverige – och kanske en massa andra likartade nationer, men det struntar jag just nu i – är att vi tål att leva med misslyckanden. En del misslyckanden är permanenta och förvärras gradvis utan att vi tycker oss behöva göra något åt dem. Skolan och integrationen av migranter är tydliga exempel. Andra misslyckanden rycker vi bara på axlarna åt och vandrar vidare utan eftertanke. Kriget i Libyen är ett exempel.

logo­DGSDet var statsminister Thorbjörn Fälldin som fällde de klassiska orden under det tidiga 80-talets ubåtskriser. Epoken var det kalla kriget, gränshotet militärt, ett eventuellt kärnvapenkrig den ångestskapande ödesfrågan. Människors rörlighet mellan länder var starkt begränsad, och i regel sedd som ett icke-problem. Tvärtom var det bristen på rörlighet som sågs som problematisk. Östeuropa var ett enda stort fängelse, för västeuropéer var det krångligt att söka jobb på varandras arbetsmarknader, och söderifrån var det få som knackade på dörren, förutom hos gamla kolonialmakter som Frankrike.

mohamed omar

Mohamed Omar

Den som får avslag på sin asylansökan ska lämna Sverige. Det låter som en självklarhet, men har inte alltid varit det under de många år vår regering har fört en ansvarslös invandringspolitik, en politik som ledde fram till kollapsen hösten 2015.

På grund av missriktad snällism, och kanske också en del rädsla för ansvarslösa och kampanjande medier, har lagarna undergrävts och illegala invandrare har till och med kunnat försörjas av skattebetalarna. Men det ska bli slut på det nu.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Att tänka på sig själv är en av människans främsta njutningar. Hos mig uppträder den lusten ofta i form av spekulationer kring det samhälle som fostrat mig och där jag nu lever. Hur ska man förklara Sverige? Hur ska man förstå de drivkrafter som fått oss att forma vårt samhälle på det sätt vi valt och väljer att forma det?

logo­DGSUnder min uppväxt kunde man se skyltar uppsatta här och var med påskrifter som ”Håll naturen ren” och ”Känn ditt land”. Det kom av en senare generation att uppfattas som beskäftig myndighetsprosa, en överhetspropaganda för ett gulligt och ännu oförstört fosterlandet som många av mina generationskamrater hade ett ambivalent förhållande till.