Patrik Engellau: Korruption inom u-landsbiståndet

Patrik Engellau

Det är mycket som fungerar helt annorlunda än folk tror. Det beror på att samtidens tankevanor – och troligen inte bara samtidens, utan alla tiders föreställningar – bestäms av två faktorer, dels verkligheten (som ofta är mångtydig eller i varje fall svårtolkad), dels av ett antal väletablerade tankefigurer som ofta handlar om att makthavarna har tumme med Gud och därför besitter magiska egenskaper.

Bara för att illustrera den föreställda specialrelationen mellan makten och Gud kan jag nämna att Frankrikes absoluta kungar, tillsatta av Gud, ansågs kunna bota sjuka ungefär som Jesus. Carl Larssons tavla Midvinterblot handlar om vad som kan hända om Gud gör slut med statsöverhuvudet. Då blir det missväxt och folket inser att det måste offra kungen.

Vår tids motsvarande föreställningar är fullt lika vidskepliga. Vi tror på allvar att vår tids härskare – politikerna – kan styra ekonomin. Även vi avsätter härskarna och tillsätter nya om lågkonjunktur och arbetslöshet – vår tids motsvarighet till missväxt – tillstöter även om vi inte nödvändigtvis mördar dem utan bara byter ut dem i val. I själva verket styrs ekonomin förstås inte av politiker, hur mycket hokus pokus dessa än iscensätter, utan av vad miljontals medborgare har i huvudet och vad de företar sig.

På samma sätt tror vi att politikerna med hjälp av social- och utbildningspolitik inklusive ekonomiska bidrag kan göra om människan så att det inte längre finns några utslagna och eftersatta. Observera att vi här talar om trossatser utan empiriska belägg. Vi utgår från att politikerna med all sin makt att stifta nya lagar och alla sina miljarder måste klara sådant. Detta är så självklart för oss att det aldrig behöver undersökas. Har du någonsin sett en seriös utvärdering av socialpolitiken?

U-landsbistånd är en kombination av ekonomisk politik och socialpolitik på distans. Här konfronteras dogmerna med verkligheten och då vinner verkligheten som kan sammanfattas i en enkel biodynamisk observation, nämligen att där en ny attraktiv resurs uppenbarar sig – som en näringslösning i ett provrör – så uppstår organismer som är specialister på att livnära sig på den resursen.

Ju mer dessa organismer förökar sig, desto mer resurser måste det tillföras för att hålla dem vid liv. U-landsbiståndet, liksom olika slags bidrag för sociala ändamål, är en sådan näringslösning. Är biståndet tillräckligt stort kan det snedvrida ett helt lands ekonomi eftersom det lockar stora grupper människor till en enklare sorts försörjning än att skärpa tänkandet och utnyttja sina personliga förmågor till det yttersta för att ta sig fram i kampen för överlevnad och förbättra sin levnadsstandard. Om biståndet är tillräckligt stort kan det förvrida ett helt folks skaparkraft.

Den som väl har begripit dessa enkla samband bekymrar sig aldrig över att premiärminister Siochså i u-landet Härellerdär blir påkommen med fingrarna i syltburken och ett fett bankkonto i Zürich. Sådant bör välkomnas ty om alla biståndspengarna redan från början kanaliseras till några få hemliga konton så kan resurserna inte utöva sitt förödande inflytande på mottagarlandets ekonomi.

Du kanske tror att jag är en cynisk lustigkurre. Men så är det inte. Jag är en av de få människor, även inom biståndsbranschen, som med egna ögon under ganska lång tid kunnat iaktta vad som händer i ett land där biståndet inte, som i de flesta fall, är obetydligt i förhållande till mottagarlandets egna resurser utan i stället så stort att det verkligen påverkar landets ekonomi. Jag skrev om det för nästan fyra år sedan men det har inte haft någon som helst effekt på samtidens förståelse av biståndets ekonomiska och sociala funktion (vilket naturligtvis inte heller var att räkna med). Våra vidskepliga dogmer påverkar vårt tänkande mer än verkligheten. Läs här om du vill veta mer.

”En tredjedel av alla [sic] bistånd försvinner i korruption” citerar Aftonbladet en ”antikorruptionsrevisor”. Ha, säger jag anklagande, vad har ni gjort för att även återstående två tredjedelar ska försvinna?

58 reaktioner på ”Patrik Engellau: Korruption inom u-landsbiståndet

 1. Bo Svensson skriver:

  ”Vi tror på allvar att vår tids härskare – politikerna – kan styra ekonomin.”

  Ekonomin och allt annat styrs av spelreglerna för ekonomin och allt annat och dessa – d v s rättsordningen är ee folkvaldas ansvar.

  ”I själva verket styrs ekonomin förstås —- av vad miljontals medborgare har i huvudet och vad de företar sig.”

  Men vad de företar sig, beror på rättsordningen. – Är den väl formulerad och försvarad, går utvecklingen framlänges – mot en ljusare framtid. – Märker man att utvecklingen går baklänges, är det något som har pajat i systemet. – Fungerar inte demokratin? – Varför byter vi inte ut lagstiftarna mot andra med vett att lyssna på dem som begriper bäst?

  Gillad av 1 person

  • Jan Andersson skriver:

   Vi byter inte ut lagstiftarna därför att de som lever på skattepengar är i majoritet vid valurnorna. De kommer aldrig att rösta på ett parti som vill minska skatteuttaget och därmed riskera sina jobb.

   Kloka personer varnade för detta redan under Palmes första mandat då den offentliga sektorn växte rekordsnabbt, ”köttberget” skulle ha jobb och det privata näringslivet som samtidigt skulle betala mera skatt kunde inte i samma takt anställa så många. Dessutom skulle storföretagen konfiskeras genom Löntagarfonderna”.

   En lose-lose-situation, som vi aldrig har tagit oss ur. Och nu är det alldeles för sent, de flesta storföretagen har flyttat utomlands.

   När det behövs 100 % skatt för att finansiera det hela så brakar hela korthuset samman. Vi är inte så långt från… systemet gör inget alls för att bryta trenden.

   Gillad av 6 personer

 2. tobbewallin skriver:

  Patrik: Det existerar faktiskt en seriös utvärdering av svensk socialpolitik. Den heter ”Bilaga G” och består av Socialstyrelsens remissvar inför införandet av den svenska arbetslöshetsförsäkringen. Den finns alltså i tryck i SOU 1927:15 tillsammans med Högerledarens Ernst Trygger kommentarer.

  Jag har nämnt den förr här på Din blogg men Du har aldrig reagerat riktigt. Denna SOU förklarar vad som kommer att ske med svensk ekonomi innan det hänt och förtjänar därför att användas i undervisning i ekonomi. Tyvärr måste den Socialdemokratiska staten gå under innan det sker eftersom denna SOU ifrågasätter grunderna för det svenska moderna statsbygget. Socialdemokratin vill naturligtvis inte att sådana för dem subversiva texter sprids, men Du är väl inte Socialdemokrat?

  Och. Vad gäller korruption inom utlandsbiståndet är det fråga om mutpengar som betalas ut för att utländska konkurrenter inte ska utveckla sina ekonomier och försvåra situationen för den redan befintliga svenska industrin. Det är skälet till att biståndet existerar.

  Gillad av 3 personer

 3. V för Vendetta skriver:

  En stor del av biståndet delas ut av rena galningar också. Jag kollade på SIDAS hemsida där de presenterar vad biståndet används till, eller i alla fall vad det är tänkt att användas till. Somalia får varje år ett antal hundra millioner kronor i bistånd. Vad kan dessa då vara öronmärkta för tänker vän av ordning? Jo de flesta av dessa flera hundra miljoner kronor går till att utbilda Somaliska kvinnor i feminism, två hundra tusen kronor har man avsatt för att utveckla den somaliska industrin. Välinvesterade pengar för att utvecklingsland…. verkligen.

  Eritrea fick en kraftverksdamm vilken tog flera år att bygga och som kostade en skön slant, hur mycket kan man inte se för SIDA vänder blad varje nytt budgetår. Dammen skulle ge Eritreanerna grön el för det ansåg pappa Sverige att de var i behov av. När dammen väl var byggd var det märkligt att den el den producerade inte konsumerades. Vid en närmare genomlysningen visade det sig att endast 5% av befolkningen i landet hade el varför man fick bygga ut elnätet också så de kunde utnyttja sin nya gröna el. Numera har 11% av befolkningen el och SIDA presenterar sin investering för nettoskattebetalaren på sin hemsida i form av en intervju med en cykelreparatör som numera kan ståta med att han kan svetsa ihop havererade cyklar till sina kunders fromma. Allt detta står att läsa på hemsidan för biståndsorganet.
  Länge leve Kloker och han sinne för goda investeringar!!!!

  Gillad av 8 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Stefan Löfven har högtidligen lovat att den tredje världen skall få miljoner svenska vattentoaletter. Och då menar han givetvis också avloppsrör, reningsverk, rinnande vatten, pumpstationer, distributionsnät, nya reningsverk, etc.

   Första frågan som uppstår – tillverkas det fortfarande vattentoaletter i Sverige?

   Gillad av 3 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Men staten måste enligt egna regler och enligt diktat från Bryssel köpa varorna på den organiserade marknaden eller i ett öppet upphandlingsförfarande. Har du helt missat det? Du lever en livslögn, du hoppas ”om bara”.

    Gilla

   • V för Vendetta skriver:

    Rune Jag vet att badkar och handfat inte längre tillverkas i Sverige men kanske stolarna fast jag är tveksam.

    Gilla

   • V för Vendetta skriver:

    Regimen har varit snabba att hejja på totalitära stater. Cuba, Östtyskland, Iran, Saudi ja överallt där det funnits mördande envåldshärskare har den svenska regimen varit framme med gratulationskortet och pengapåsen.

    Gilla

 4. miketheviking skriver:

  SIDA är en av de mer stötande företeelser vi har i Sverige.
  En skam då de gång på gång visar sin inkompetens, verklighetsfrämmande projekt och slöseri med mina skattepengar.

  Miljarder går till extremt korrupta afrikanska, sydamerikanska, indonesiska och andra exotiska länders makthavare som åker lyxbilar, flyger Business Class, sätter ungarna i engelska privatskolor, låter fruarna handla lyx i Paris och bygger palats med guldpläterademtoasitsar.
  År efter år.
  Avslöjande efter avslöjande.
  Mest stötande är det när deras egen personal visar sig vara korrupt.

  Gillad av 8 personer

 5. Benjamin Dhover skriver:

  Jag skulle nog hävda att politiker visst kan utföra en viss typ av magi som i allra högsta grad påverkar ekonomin. Den magin består i att vifta med sitt magiska trollspö och oskadliggöra allt ofog deras företrädare ställt till med.

  Tänk dig ett Sverige där ett nytt parti plötsligt uppstod och fick egen majoritet i nästa val, och deras första åtgärd var att slänga 95% av alla regleringar, styrdokument och idiotiska hämskor för allt från småföretag till husbyggen i soptunnan där de hör hemma.

  Därefter lät de lien gå bland alla obskyra myndigheter, föreningsbidrag, subventioner, bistånd, medlemskap i korrupta organisationer som FN och EU, och alla sorts idiotiska ”satsningar” tills allt utom statens grunduppgifter kvarstod.

  Jag vågar påstå att det skulle bli en ekonomisk renässans av sällan skådat slag, där man trots kraftigt minskat skattetryck skulle ha råd med såväl anständiga pensioner till ett omfattande repatrieringsprogram med alla de kringkostnader det skulle genomföra.

  Gillad av 7 personer

   • Christer E skriver:

    Men, problemet är ju den makt som en regeringsställning ger. Det finns gott om politiker som lovat ”rensa upp i träsket”, men som likafullt fortsatt med andra sorters regleringar och ”reformer”. Se bara vad som hänt i t.ex. Italien (ingalunda enda exemplet).

    Ett annat och antagligen större problem är medborgarnas önskan om ett auktoritativt styre, att hellre välja ordning än frihet (också mängder av exempel från historien).
    I stället för morgonbön i skolorna (varje religion med sin egen morgonbön) borde Benjamin Franklins ord läsas högt varje morgon, “They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety.”

    Gilla

 6. Eva Danielsson skriver:

  Utlandsbistånd göder förstås dem som vet att hålla sina fingrar nära syltburkarna. Och övrig befolkning i det utsatta, förlåt utsedda, landet fortsätter leva i misär och inlärd hjälplöshet.
  Svenska politiker fjäskar för dem de vill vara vän med, t ex palestinska terrorister, och SIDA är framför allt en extra plattform för socialdemokratisk makt. Särskilt med Carin Jämtin som högsta chef. Vänta nu, var inte någon av hennes föräldrar föregångare på den posten? Hm, det finns fog för att prata om politisk adel med ärvda förmåner.
  Utlandsbiståndet bör slopas helt och hållet och då kan SIDA läggas ner. Tack. Mycket bra.
  En mindre budgetpost kan reserveras för akut katastrofhjälp utomlands och tillfälligt bistånd till flyktingläger med inte bara förnödenheter och sjukvård utan också med skolundervisning och yrkesutbildningar. Det kanske redan fungerar så, men olika reportage brukar ju bara visa sysslolösa och deprimerade personer i lägren.
  FN och deras sidoorganisationer är hopplöst genomkorrupt. Har FN någonsin lyckats åstadkomma något positivt någonstans?? Näe, tänkte väl det.
  FN är en maktfullkomlig skurkorganisation som civiliserade nationer borde lämna.

  Så, då så. Då kan man alltså frigöra några miljarder som borde gå till försvaret och sjukvård åt svenskar och högre pensioner. Skolan behöver inte pengar utan en tankevända och ny anda. Skolpeng som ett slags stipendium att bevilja varje läsår som PE föreslog, låter tilltalande att utveckla som idé. Läroplikt i st f närvaroplikt.
  Kanske börja stödja barns och ungdomars potential att lära och kunna bli något och kunna förlita sig på sig själva och sin förmåga. Fast det förutsätter förstås lite fler politiska förändringar som gör upp med den mer än hundra år långa dominansen av destruktiv vänstermentalitet i vårt land.
  Som har gett inlärd hjälplöshet och stagnation. På en lite mer välmående nivå bara, än i biståndsländerna.

  Gillad av 11 personer

 7. lenam skriver:

  Märkligt att ingen törs avsluta biståndet trots att det slukar 1,5 % av BNP, enorma summor. Dessa pengar var tänkta att höja levnadsstandarden i u länderna. Detta har skett ändå, utan biståndet. Nu behöver vi biståndet själva för att ha råd med de åtaganden vi nu har.

  Gillad av 2 personer

  • Mv skriver:

   Vem är vi? Vadå törs? De vill ha det så här för att de tjänar på det. Det är lite sött att du tror att bryr sig ett jota om dig. Att du förlorar på det är irrelevant.

   Gillad av 1 person

 8. Mitt vykort skriver:

  Ja jag känner till mycket om bistånd och Afrika för jag har bott i Genève. De allra dyraste lyxprodukterna i världen är ju inte avsedda för västerlänningar som jobbat sig till pengarna utan för alla dem som bara lagt beslag på kosingen. Lite har detta ändrat sig då nu allt fler kineser blir superrika (något vi förövrigt debatterar alldeles för lite, vi är fast i vårt socialisthål med kultur x) men i Genèves lyxbutiker så dominerade araber och afrikaner. Många av lyxvillorna ägdes av afrikanska potentater osv, min fru var bekant med en kvinna från Malawi, diplomatdotter, och gift med en schweizisk psykolog. Genom henne så umgicks vi en del i finare Malawikretsar, synnerligen otrevliga människor, där liksom här så är det ju inte trevlighet som för en till den politiska parasitiska toppen.

  Afrika har ju parasitstyre, liksom vi har idag, jag tror det kulturella utbytet idag är motsatt, våra politiker inser att de varit amatörer, de har ju mycket bättre system i Afrika och i kultur x, där kan ledarna ta ALLT, utan ursäkter, och sedan vara mörda oppositionen. Demokrati och yttrandefrihet är ju bara grus i maskineriet, jag menar, vad har Löfven, Lööf, Kristersson eller Löfvin ut av att Patrik Engellau skriver en krönika om dagen? Vad är poängen? Vad har de ut av swebbtv, vad har Greta ut av det? Vi hotar ju PLANETEN och ALLAS LIKA VÄRDE. Bättre att göra som Idi Amin.

  Gillad av 12 personer

 9. Observatör skriver:

  Ingen statlig verksamhet är så lämplig att privatisera som utlandsbiståndet. Det finns ett mycket stort antal privata organisationer som pysslar med sådant. När staten lägger ner sin verksamhet på området är de troende oförhindrade att skänka inte bara en utan åtskilliga procent av sina inkomster till dessa organisationer. Vi som inte vill bidra till ytterligare korruption slipper.

  Gillad av 2 personer

 10. Thomas Ek skriver:

  Ha, Kina kommer ge USA smisk (säger vårt Public Service)
  Kriget mellan USA och Kina är inte ett ”handelskrig”.
  Det är ett ”kallt krig” , som denna gång står mellan USA och Kina.
  Kina avser ta över Västvärlden.
  Tidpunkten för när Kina skulle kunna segra är nu fullt synlig.
  Vårt Public Service och övriga obegåvade hoppar därför jämfota av glädje.

  Så här ligger det till
  Kina växer genom att de stjäl kunskap från Väst.
  Kina växer också genom att de enligt en uppgjord plan regelbundet skriver ner sin valuta. Kinas varor blir därför förmånligt prissatta för oss i Väst. Kineserna har av det skälet inte råd att köpa amerikanska varor. (Detta lurendrejeri har fortgått under årtionden men ingen tidigare amerikansk president har vågat ta sig an problemet).

  Av vilken anledning informerar inte vårt Public Service oss medborgare om vad som sker här? Är de bara okunniga? Eller är de så att dom helt enkelt vill att Kina ska vinna över USA?

  Av förmodligt välmenande skäl och under skydd av vår Granskningsnämnd livnär sig vårt Public Service på att genom sitt förblindande USA-hat fösa oss medborgare rakt in i helvetet. Vårt tvångsfinansierade statligt styrda Public Service måste skrotas och ersättas med ett nytt som fungerar som det är tänkt. DOES EVERYBODY GET THAT?

  Gillad av 13 personer

  • Mv skriver:

   Jodå, men hur? De vill ju uppenbarligen ha det så här, 7-partiet, och de 80% som röstar på dem, inklusive många på DGS antar jag.

   Det saknas på DGS förståelse för att idag så är det viktigaste att förstöra, att helt ta bort strukturer. Patrik har kommit nära med skolan. Först måste vi få hål i muren.

   Gillad av 7 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Det är väl inte i något lands makt att ”skriva ner” eller upp sin valuta. – Värdet styrs av efterfrågan. – ”Skriva ner” sin valuta i förhållande till dollarn, är ju bara att betala mer för den än dagskursen och vad skulle då hindra USA att ”skriva ner” dollarn genom att betala mer för Kinas valuta än dagskursen?

   Kärnan i värt missnöja med kineserna är väl att de jobbar för mycket och för billigt och är alltför kompetenta.

   Gilla

   • Thomas Ek skriver:

    @Bo Svensson
    Kinas valutareglering är ett åtkomligt medel för att kontrollera och styra sin ekonomi.
    Kina devalverar sin valuta på ett metodiskt och regelbundet sätt.
    Kina är vad initierade betitlar, – en valutamanipulatör.

    ”Kärnan” är att Kina MYGLAR något oerhört.

    Gilla

   • Thomas Ek skriver:

    @Bo Svensson
    Att stjäla bara för att någon annan stjäl rättfärdigar inte stölden. Att Du – Bo Svensson skulle förfara på samma sätt som Kina köper jag. Flytande växelkurs även kallad rörlig växelkurs innebär att priset på en valuta bestäms på finansmarknaden, i princip utan staters direkta inblandning. Motsatsen till flytande växelkurs är fast växelkurs. Vissa länder har flytande valuta, andra har fast växelkurs.

    Gillad av 1 person

 11. Dandersan skriver:

  En speciell organisation för att hålla Palestinierna lugna.
  Vi har finansierat varje Palestinier med 1500 SEK per nu levande person eller 10 000 per 1948 deporterad Palestinier. De är sex gånger fler idag!
  (Gubbgissning)

  Gillad av 1 person

 12. Aha skriver:

  ”ny attraktiv resurs uppenbarar sig – som en näringslösning i ett provrör – så uppstår organismer som är specialister på att livnära sig på den resursen.”

  Fyndig metafor som alltså skulle kunna vara en one liners för att beskriva problematiken med biståndet och som motiverar helt andra vindar och då kanske nedläggning av biståndet.

  I decennier har det klunkats hur ineffektivt biståndet är, ändå fortsätter miljardrullningen. Vad är det för människor som vägrar att åtgärda gigantiskt slöseri? Hundratals miljarder upp i rök.
  Vi vet att människorna är vänsterliberaler men vi vet inte hur många de är. Vi vet att vänsterliberala kulturpersonligheter massivt stödet biståndet trots dess ineffektivitet. Vi vet att de flesta politiker vill ståta med ett stort bistånd då det konkretiserar den humana stormakten. Vi vet att det finns mängder med administratörer och tjänstemän som likt maktens medlöpare i diktaturer medverkar till slöseriet.

  Hur hindrar man dessa personer att fortsätta slösa med våra skattepengar? Utan dem hade vi t.ex. kunnat eliminera företeelsen fattigpensionärer. Vi hade kunnat vara en humanitär stormakt på hemmaplan.

  Gillad av 3 personer

  • Erik P skriver:

   Biståndet fungerar utmärkt.

   Som humörhöjare hos svenska politiker vilka ges möjlighet att posera på den internationella scenen. Vad verkningsgraden är bekymrar dem föga, poserandet är det centrala.

   Blir dock lite bekymrad idag. Noterar att DN på ledarplats uttrycker visst missnöje med mekanismen att det är pengahögens storlek som det fattas beslut om istället för vad verksamheten kan ge för resultat.

   Gillad av 2 personer

 13. Den äkta Fredrik Östman skriver:

  @Tobbe Wallin:

  SOU 1927:15 verkar handla om domstolsväsendet.

  SOU 1928:9, resultatet av 1926 års utredning om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, förefaller inte ha någon Bilaga G. Den har bilagor numrerade med siffor. En är av Eli Heckscher.

  Kan du undersöka närmare vad det var du refererade till igår?

  (Sten Heckscher är för övrigt ytterligare ett exempel på att barnen till nominellt icke-socialistiska politiker alla blir sossar. Det är uppenbarligen det självklara valet när man ser det inifrån systemet.)

  Gilla

  • Tobias Wallin skriver:

   Jag ber om ursäkt för det inträffade och skall under dagen kontrollera mitt påstående. Jag återkommer med en korrekt hänvisning till den SOU jag försökt hänvisa till.

   Gillad av 2 personer

  • tobbewallin skriver:

   Jag ber återigen om ursäkt för det inträffade. Din hänvisning till 1928 års betänkande angående arbetslöshetsförsäkring är däremot korrekt. Jag har idag enbart tillgång till Socialstyrelsens sista utlåtande därom på papper (Sociala meddelanden 1931 N:R 7). Socialstyrelsen hänvisar däri till sina tidigare yttranden (Soc. Medd. 1930, sid. 162; 1923, sid. 283; 1926, sid. 26; 1931, sid. 361.

   Vad jag tvingas göra är att beställa titeln ”Avstängning från arbetslöshetsersättning” Anna Christensen, Lund 1980, till närmaste bibliotek och däri kontrollera mina uppgifter närmare. Hon citerar nämligen Socialstyrelsen och anger givetvis referenser.

   Jag återkommer i ärendet.

   Gilla

 14. Steven Jörsäter skriver:

  Javisst är det så här. Förutom migrationsstopp (utom för efterfrågad kvalificerad arbetskraft) så ska vi också kräva biståndsstopp. Men medan många har förstått vikten av den första punkten är mognaden i den senare punkten betydligt mindre. Det måste vi ändra på.

  Gillad av 2 personer

 15. Niklas R skriver:

  Utlandsbistånd är en post som kan skrivas ned rejält i Sveriges budget.

  Av två anledningar.
  1. Länder som efter 25 år från sin frigörelse inte kunnat återställa nivån till hur det var under kolonialtiden ska inte längre kvalificera sig för utlandsbistånd.
  2. Länder som bedriver aggressiv politik mot sina grannar och/eller förtrycker sitt eget folk ska inte få utlandsbistånd.

  Med dessa två regler försvinner 98% av den svenska biståndsbudgetens underlag.

  Gilla

 16. Rikard skriver:

  Hej.

  Tror termen ”mission creep” är den term som bäst beskriver det hela.

  Från att avskaffa hemlöshet, svält och misär i Sverige, vilket var avklarat, tja låt säga när man till slut avskaffade statarsystemet till att man skulle rädda hela världen med samma metoder enligt samma principer är steget inte särskilt långt.

  Inte om man tror på mänskliga rättigheter.

  ”Mission creep” är fullständigt livsfarligt i alla system och processer, och uppträder alltid när man lyckats med sina initiala föresatser, och har resurser kvar. Därför tror man att man kommer att klara nästa mål man ställer upp med den planering, de resurser och de metoder varmed man åstadkommit nu-läget. Kan man besegra Irak militärt kan man införa nytt statsskick. Kan man erbjuda arbete åt ett par tusen greker, jugoslaver och italienare kan man göra detsamma med en miljon muslimer. Kan man lösa ett problem med att förstatliga/privatisera det kan man lösa alla problem på det viset – och man kommer ständigt att hitta nya problem som kräver att uppdraget utökas.

  Inte bara för att en byråkratis första mål och plikt är göra sig oersättlig och ansvarsbefriad samt att minimera mängden arbete relativt antalet anställda, utan också av individens rationella goda vilja.

  Titta på samma process i mikroformat. En husägare med ett renoveringsbehov på 150K som ärver netto 350K – vad gör den husägaren? Oddsen för att personen investerar eller åtminstone söker lägga undan pengarna som är kvar efter renoveringen är minimala. Det normala, och det gäller oss alla utan undantag hur mycket det än svider att erkänna, är att hitta saker man vill konsumera och rationalisera detta till behov. ”Mission creep” från 150K i renovering, till dessutom en pool, nya vitvaror, asfalterad uppfart, med mera. Saker man inte ens tänkt sig behöva innan resursen fanns där.

  Lösning? Finns ingen.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 5 personer

 17. svenne skriver:

  ”Om biståndet är tillräckligt stort kan det förvrida ett helt folks skaparkraft.”

  Detta faktum är ju även relevant då det handlar om det eknomiska bistånd som kommunerna får för att klara av kravet att ta emot invandrare och försörja dessa. ”Folket” i detta fall representeras givetvis av kommunalpolitikerna vars skaparkraft förvreds genom att deras budgetar tillfälligt förbättrades tack vare statligt bistånd, och detta försatte dem i en dvala som de nu brutalt vaknar upp ur.

  Nu närmar sig räkenskapens dag då biståndet inte längre betalas ut och kommunpolitikernas
  svammel om det ”positiva tillskott” som invandringen har skapat enbart blir löjeväckande. Deras situation är exakt densamma som då ett u-land blir hjälplöst då biståndet från de rikare länderna upphör.

  Gillad av 1 person

 18. Liam skriver:

  Utvecklingsfonden AECF (African Enterprise Challenge Fund) stoppas från att ta emot svenska skattepengar från Sida. Det har framkommit att dess VD bland annat har tagit ut en månadslön på 245.000 kronor.

  Det rör sig om en oproportionerligt hög lön i synnerhet som fonden har sitt säte i Kenya. Sida har även betalat fondchefens golfmedlemskap.

  Sida får hård kritik även av Inga-Britt Ahlenius, tidigare chef för FN:s internrevision. Hon beklagar, att Sida inte begär en återbetalning och säger till AB: ’Noll koll! Det är fullständigt parodiskt och naivt.’

  Gilla

 19. Klimatrealist skriver:

  Att SIDA är ett läckande såll är ju ingen hemlighet. De senaste åren har de också hemligstämplat de utbetalningar som görs via de ”Grossister i Bistånd” de har som underleverantörer för ”små-beloppen”….som ju sammantaget blir till stora summor. En del är svårt ”rödfärgade” som Forum Syd eller grönfärgade som ”WWF” andra är bara ”goda” med högbetalda ”chefer”.

  Eftersom politik är ”att välja” föreslår jag att Riksdagen omprövar sina prioriteter.

  Världen skall ju gå under kring år 2030 enligt den evigt repeterade 10-åriga ”undergångsplanen”.

  Att stoppa ”Undergången” anses av de klimatskrämda vara viktigt. Varför då inte prioritera ”Undergångs-scenariets” utgiftsposter över Biståndet till korrupta diktatorer och välbetalda mellanhänder i NGO-svängen. Dvs lägg ner SIDAs 2% av GNP och satsa summan på Undergången driven av bl.a. Naturvårdsverket och alla Länsstyrelser. Det blir säkert bra med fler el-kvarnar och solceller i vintermörkret.

  Finns det någon ”därute” som kan identifiera den ”gröna” elen i sin stickkontakter. El-leverantörerna kan inte. Detta borde anmälas till vår fega Marknadsdomstol.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.