Patrik Engellau: De mänskliga rättigheterna

Patrik Engellau

Det pågår en minidebatt om asylrätten mellan Ola Larsmo på Dagens Nyheter och Ivar Arpi på Svenska Dagbladet.

Arpi tycker att asylrätten bör avskaffas eftersom den bygger på hyckleri och orsakar död och lidande för flyktingar. Länder som Sverige låtsas värna asylrätten medan vi i själva verket håller oss med ett regelverk som tvingar flyktingar att riskera drunkningsdöden på Medelhavet för att ens kunna komma fram och söka asyl. Bättre då, föreslår Arpi, att Sverige inrättar ett kvotsystem så att ett visst årligt antal flyktingar exempelvis kan söka uppehållstillstånd på en svensk ambassad och sedan tryggt flyga hit om ansökan beviljas. Att det finns hyckleri i svensk flyktingpolitik kan nog inte förnekas, det har Arpi rätt i.

Larsmo blir upprörd eftersom Arpis förslag innebär att Sverige skulle bryta mot FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna som antogs år 1948. Den fjortonde artikeln stadgar nämligen att ”var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse”. Larsmo menar att de som vill åsidosätta deklarationen, om så bara en av dess paragrafer, är fiender till västerlandets stoltaste traditioner:

Deklarationen var det vassaste vapnet i kampen mot apartheid i Sydafrika och för den Helsingforskommitté som gav stöd till Sovjetväldets dissidenter. Den blev en överideologi, aldrig öppet ifrågasatt förrän nu. Dagens högerpopulistiska rörelser avskyr just den sortens internationella och bindande överenskommelser. Föga förvånande försöker de sätta ett motsatstecken mellan ”mänskliga rättigheter” och ”medborgerliga rättigheter”. De säger: har flyktingar internationellt erkända rättigheter, i kraft av att helt enkelt vara människor, kommer det att drabba dig i din egenskap av medborgare i ett enskilt land.

Larsmo säger visserligen inte det där med västerlandets stoltaste traditioner utan försöker bara klubba ned Arpi med begrepp som högerpopulism och genom att tillvita dem usla motiv men om man ska försöka leta efter det ärligaste och bästa i Larsmos upprörda argumentation så handlar Arpis förslag om ett brott mot sådant som vi hållit heligt. FN är heligt och så även dess deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Arpis resonemang håller vatten och Larsmos bannstråle är polemisk men befogad. Konflikten finns i verkligheten och den kommer inte att bli mindre i framtiden. Den borde därför väcka större debatt än några enstaka inlägg av två framstående journalister.

Vad det egentligen handlar om är vår grad av respekt för det ordagranna i våra heliga urkunder. Det handlar inte om det konkreta förslag Arpi kommer med (som kan vara bra eller dåligt men i varje fall nog är orealistiskt eftersom Sverige inte skulle våga införa kvoter på egen hand och det övriga Europa verkar ointresserat). Det som ger frågan dess laddning är det eventuella brottet mot regelverket.

Det är inte första gången i mänsklighetens historia som något liknande inträffat. Någon gång under århundradenas lopp började människor ifrågasätta åtminstone vissa delar av Bibeln och tolka mer selektivt. Sådant är som gjort för att väcka anstöt. Men det är angeläget om mänskligheten ska göra några framsteg. Det börjar med att människorna vänder och vrider på verserna i texten och undrar om det verkligen från början var menat som det faktiskt står. Så här står det till exempel i Femte Mosebok 22: 23, 24: ”Om en orörd flicka är trolovad med en man och en annan man träffar henne i staden och ligger med henne där, skall ni föra ut båda till stadsporten och stena dem till döds, flickan därför att hon inte ropade på hjälp inne i staden, och mannen därför att han lägrade en annans kvinna”. När den moderna västerländska människan funderat på den uppmaningen från Gud en stund så kommer västerlänningen troligen fram till att om Gud menade allvar så får vi respektera att Han har en åsikt men att vi inte tänker följa Hans välvilliga råd.

Alla människor har inte denna självsvåldiga inställning till heliga texter. Troende muslimer har det inte, om jag förstått rätt, ty i Koranen måste varje ord tolkas och åtlydas efter bokstaven. Ola Larsmo är sannolikt lika trogen FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Men jag som med minutiös noggrannhet och eftertanke har vridit och vänt på varje formulering i deklarationen inser att allt inte kan ha tillkommit med vederbörlig besinning. Betänk exempelvis den 24 artikeln:

Var och en har rätt till vila och fritid, innefattande skälig begränsning av arbetstiden samt regelbunden betald ledighet.

Åtta timmars arbetsdag och fem veckors semester till alla på hela jorden? På min bekostnad? Ska jag erlägga semesterlön till varenda getherde i Mali? Ursäkta, men det kan Eleanor Roosevelt inte ha menat. Hon var antagligen bara delirisk efter de amerikanska framgångarna i andra världskriget och ville lova u-länderna allt för att de inte skulle välja att liera sig med Sovjetunionen under det kalla kriget.

36 reaktioner på ”Patrik Engellau: De mänskliga rättigheterna

 1. Bo Svensson skriver:

  Man skall vinna terräng i kraft av sina förtjänster och inte i kraft av sina tillkortakommanden.

  Varför det? – För att det är vad som skapat livet och vidmakthåller det.

  Det bättre breder ut sig på det sämres bekostnad.

  Tycka synd om migrationen skall alltså ersättas med sådan motiverad av brist på kompetens, om det skulle uppstå sådan.

  Asylverksamheten skall outsourcas till lågprisländer dit vi kanaliserar de resurser vi är beredda att ägna ändamålet och dit de som betraktar sig som flyktingar kan hänvisas. – Under tiden är de bara turister.

  Det finns inget mäniskovänligare sätt att hjälpa flyktingar, om resurserna för ändamålet
  är begränsade.

  Gillad av 2 personer

 2. Humvee8 skriver:

  1492 tecken

  Jag tycker det mest relevanta är det som Patrik pekar på, att det är en minidebatt mellan två personer om för Sverige helt avgörande frågor. Var är alla andra? Arpi befinner sig i stormens öga och doppar tån i vattnet, men det råder ingen tvekan om att HELA pk-Sverige ser detta, både vad gäller asylrätt och återvandring, pk-orkanen cirklar runt.

  Larsmo är ju bara en lakej, en agent åt The Matrix, under ytan så kan vi vara helt säkra på att Arpis chefer rings upp. Dessa chefer är ju också pk men kanske inte pk-fundamentalister. Det finns ju de som är pk men som inte är fundamentalister, precis som Patrik noterar, man ser mer av verkligheten men rädsla och projicerad skuld gör att man vet precis vad som inte får sägas och vilka som inte får höras. Så SvD är icke-bokstavstroende pk, men under ytan så känner de kanske att vinden börjar vända. Vad är det för vind? Jo det är rädslans vind som vänder, skuldens vind, och de icke-fundamentalistiska pk-isterna börjar bli rädda att klumpas samman med fundamentalisterna i DN, eller C, L och Mp osv.

  Så pk regerar ännu oinskränkt för i de frågor Arpi tar upp så är ju det självklara svaret för att rädda Sverige att avskaffa asylrätten och massiv återvandring och nästa ämne för Arpi är att förbjuda alla uttryck för kultur x.

  Så det är vindkantring, SKULDEN blåser upp, en mild bris, men detta är det ENDA politiska redskapet utom väpnad revolt som kan vända detta innan kollapsen gör det. Sanningen ensam gör det inte.

  Gillad av 8 personer

 3. A skriver:

  Ja fast bibelcitatets innehåll var ju riktigt P.E. Ett väl hårt straff kanske, men principen är ju rätt. Motsatsen är Denne Larsmos tro, som går ut på att bryta ned och krossa allt som är rätt och genererar liv för människorna. Det hela är mycket enkelt: jämför budorden och dödssynderna med vad de här människorna egentligen sysslar med. Jag påstår att nästan allt helt enkelt är förtäckt satanism, varken mer eller mindre. De fiina utopierna NU, skärseld sen. Det är deras religion P.E. Som jag ser det så finns det bara två varianter i denna värld, antingen TROR man på att söka mer verklig sanning, eller så TROR man på valfri lögn. Det ena är en VERKLIG gud, och det andra är en VERKLIG ondska. Det är vad det här handlar om P.E, och det finns inget sätt att gå runt det, det är alltså ingen saga utan fullt ut på riktigt. Försök ikullkasta det jag påstår. Gör tankeexperiment och/eller kritisera!

  Mvh A

  Gillad av 3 personer

  • 8 Fredrik Östman skriver:

   Men kom ner en smula och låt dig inte rivas med i den ystra leken i dissocierade abstraktioner. Patriks text är helt och hållet innehållslös. Den staplar bara ord som alla saknar mening. Ingenting bottnar, det lämnas bara med en förmodad betydelse ena gången, en motstridig men lika förmodad betydelse andra gången. En gång är FN:s deklaration Guds ord, sedan Eleanor Roosevelt feberfanatsier. En gång är Bibeln människans verk, en gång Guds sanna ord. En gång är asyl något som skyddar mot förföljelse, en gång är det bara ett ord för lycksökares invandring, som kan ”kvoteras” — man frågar sig med vilken nämnare? Lösryckta fraser och ord. Snömos.

   Det finns ingenting enligt någon känd juridisk paradigm som gör den här Larsbos uppenbara feltolkning av FN:s deklarationstext självklar, uppenbar, rimlig eller ens möjlig. Och då är FN:s deklaration inte någon bindande lagtext eller något som i någon som helst mån har bidragit till att bygga upp vår västerländska kristna civilisation och de läror och myter och värderingar som den innehåller. Det är ett aktivt politiskt aktstycke från en förgången epok. Artikeln, liksom det förmenta meningsutbyte den refererar, är bara antaganden och insinuationer staplade på varandra, en kollektiv livslögn uppbyggd som ett slarvigt sammanställt korthus. Det är väl därför ingen får hosta ens.

   Gilla

 4. Göran Holmström skriver:

  Kanske är sanningen enklare än så.
  Sjuk-klövern och tidigare konstellationer har sedan länge, insett att deras makt och möjligheter till mygel bygger på kraftig import av valboskap.
  SSU bevisade det genom att ”Ge bort” presentkort till unga migranter om dom blir medlemmar.
  Mutor kallas det i den normala världen,
  Vad socialister kallar det är bara ännu en lögn.
  I see a snail crawling on a razor, thats my dream.
  Kurz hade nog tusan rätt ändå.

  Gilla

 5. Rune skriver:

  ”Bättre då, föreslår Arpi, att Sverige inrättar ett kvotsystem så att ett visst årligt antal flyktingar exempelvis kan söka uppehållstillstånd på en svensk ambassad och sedan tryggt flyga hit om ansökan beviljas.”
  Nej! Stopp!
  Det räcker nu så det blir över. Inga fler sk. flyktingar. Flertalet som har kommit måste resa hem till sina hemländer. Sverige måste meddela omvärlden att vi slutat med flyktingmottagning.

  Gillad av 14 personer

 6. S Eriksson skriver:

  Många länder verkar tolka och tillämpa deklarationen lite olika så en ärlig och öppen debatt om det vore bra. Ingen människa är hundra procent perfekt som tur var, men jag håller på Arpi om man måste välja.

  Gillad av 2 personer

 7. Jari Norvanto skriver:

  ”Bättre då, föreslår Arpi, att Sverige inrättar ett kvotsystem så att ett visst årligt antal flyktingar exempelvis kan söka uppehållstillstånd på en svensk ambassad och sedan tryggt flyga hit om ansökan beviljas.”

  Vi ska inte ha några kvoter, utom noll. Den viktigaste uppgiften i det gränslösa samhelvetet av överbefolkning och välfärdsmigration är att försvara nationen, inte bli en diaspora och förlora sitt land till främlingar från andra kulturer och sina etnointressen. Multikulti är multisegregation och separatism – disharmoni, friktion och konflikter. Det logiska vid flykt är att ta sig till närmaste land, inte att asylshoppa på andra sidan jordklotet. Återvandring är den påföljande självklarheten.

  Gillad av 14 personer

 8. sva990 skriver:

  Reflexen hos sådana som Ola Larsmo, Morgan Johansson, Steffe och andra värdegrundstroende då de utsätts för resonemang som baseras på sunt förnuft är att: 1) högljutt förolämpa budbäraren 2) kräva att budbäraren avskedas från sitt arbete 3) yrka på generella inskränkningar i yttrandefriheten 4) dra till med något helt ovidkommande för att avleda uppmärksamheten från det som budbäraren ville diskutera. Att nedlåta sig till att diskutera sakfrågan är aldrig ett alternativ för dem. Varför skulle de göra det när ”science is settled”?

  Gillad av 11 personer

  • olle reimers skriver:

   Enligt Mark Steyn sker det nu en omvänd kolonialism. Man får gärna berätta om hemskheterna den förra kolonialismen, som inleddes på 1800-talet medförde men nu är det inte tillåtet längre. Vi ska kalla fenomenet asyl så att vi alla må känna oss goda.

   Faktum är att de gamla kolonialisterna, alla hemskheter till trots, lämnade efter sig ett arv av infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. som kom ursprungsbefolkningen tillgodo när de väl kastat av sig det koloniala oket. Det är tveksamt om något motsvarande fenomen kommer att observeras när nu strömmen går åt det andra hållet.

   Gillad av 2 personer

 9. Slagen i skallen skriver:

  Höga mänskliga ambitioner värmer en PK-själ. Det vet vi. Att följer man urkunder, till punkt och prickar, så bevisar man egen godhet. Sällan – om ens någonsin – ser man resonemang om långsiktig säkerhet. När sanningssökare blottar brister i olika deklarationer – skrivna för länge sedan – blir man bara arg. Man uppfattar deklarationer – väl nedtecknade – som perfekta artefakter komna ur människohänder. När Bill Gates och Apples ingenjörer snickrar på operativsystem, så tänker de på datasäkerhet. Men ändå uppdagas kontinuerligt olika säkerhetshål. Som man i efterhand tvingas täppa igen. Vem synar FN-texter på motsvarande sätt? Vem besitter ambitionen att täppa igen deklarationernas alla säkerhetshål? För de finns väl också? Tänk om Microsoft och Apple haft samma inställning som FN och PK-folket har till det skrivna. Att aldrig förändra nedknackad kod utefter nya säkerhetslägen. Tror man att äldre tiders operativsystem då skulle klarar av alla moderna säkerhetskrav? Hur konservativ får en radikal egentligen bli? Måste verkligheten alltid slå honom i skallen först – innan han vaknar upp – och börjar tänka klart?

  Gillad av 2 personer

 10. Niklas R skriver:

  Djävulen sitter i detaljerna.
  Den som hänvisar till deklarationen om mänskliga rättigheter när det gäller asylrätten har ett litet problem. Det står: ”Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.”
  Alla har rätt att söka och få asyl i andra länder…. Nyckelordet här är ”other countries” – andra länder. Det står inte att alla har rätt att söka asyl i VALFRITT land – ”any country”.

  Alltså är det inom Sveriges fulla rättigheter att neka alla som inte kommer från vårt omedelbara närområde att söka asyl i landet.

  Gillad av 9 personer

  • Hans Högqvist skriver:

   En stor del av de asylsökande som kommer till Europa är muslimer. De muslimska länderna har inte skrivit under FN deklarationen om de mänskliga rättigheterna utan har sin egen variant, Kairodeklarationen, som har sharialagarna som utgångspunkt. I sharia stadgas att en människa är muslim och man.
   Samtidigt använder muslimer FN stadgarna fullt ut för att flytta till icke muslimska länder…..

   Gillad av 8 personer

   • Niklas R skriver:

    Sant, men under tiden har värdlandet kostnader som följer av att personen söker asyl. Om vi helt sonika vägrar dem möjligheten att söka asyl med kontringen ”Vad var det för fel på Danmark” och skickar tillbaka dem så har vi inte de kostnaderna.

    Gilla

  • F. Östman skriver:

   Persecution är nästa ord som man låtsas inte står där. Vi vet ju att till och med PK-svinen själva har räknat ut att bara 3% av lycksökarna har faktiska asylskäl, och det är förstås även det en kraftig överdrift och tendentiös tolkning. Från Sovjetunionen med uppemot tvåhundra miljoner förslavade invånare känner vi en handfull faktiska flyktingar, sådana som Yuri Bezmenov, Andrei Sacharov (som aldrig kunde fly, väl) och Alexandr Solzjenitsyn. När hela landets tidningsläsande befolkning kan namnet utantill fyrtio år senare, DÅ vet man att det rör sig om faktiska flyktingar och inga lycksökare och invasionssoldater för främmande makt.

   Gilla

   • F. Östman skriver:

    Tricket här är det ideologiska — som vanligt. Ideologien hävdar att den kan få slut på allt elände. Alltså är alla former av elände förföljelse. Alltså räcker det allmänna elände som kännetecknar allt liv i alla länder i alla tider som motiv för asyl. Därför är alla länder ”osäkra” att sända folk tillbaka till, trots att de uppenbarligen kom därifrån och alltså hade överlevt alldeles utmärkt intill den dagen de lämnade det ena eländet för att uppsöja och hemsöka vårt elände här hos oss.

    Vi måste erkänna och acceptera att eländet är evigt och överallt. När alla andra metoder har försökts och funnits inte fungera griper man nu till den etniska rensningen i hoppet att äntligen har funnit ideologiens heliga Graal, varmed eländet slutgiltigt skall utrotas. Det är bara löjligt. Larsbo är ett litet löjligt barn som trampar efter i stora massmördares fotspår: H*tler, Stalin, Mao, Pol Pot, Maduro.

    Gilla

 11. UlfH skriver:

  Man kan ställa frågan varför asylrätten finns och att flyktingar söker sig ifrån krisområden som har orsakats av krig. Eftersom ingen ifrågasätter krigens och därmed vapenindustrins roll i detta har jag svårt att förstå. I Sverige är det ju skattebetalarna som får betala för en del av krigens konsekvenser, för många till priset av en trygg ålderdom, för pengarna går till annat.
  Man måste fråga sig om hur politikerna har resonerat när de gjort sin valet att sätta gamla människor på undantag, människor som betalat skatt kanske över femtio år.
  Men mannen som uppmanade svenska folket att öppna sina hjärtan (plånböcker) går det tydligen ingen nöd på. Han tjänar idag riktigt bra. På långa vägar mer än vad han behöver

  Gillad av 1 person

 12. Ove Gran skriver:

  Problemtet för Ola Larsmos argumentation i svensk kontext är att den svenska immigrationspolitiken helt på egen hand lyckats undergräva asylrätten genom en helt godtycklig tillämpning av det asylrättsliga regelverket. Sverige har visat sig fullständigt inkapabelt att värna systemets legitimitet som genom känslobetingade argument och snällism degenererat till ett system skräddarsytt för ekonomiska migranter och asylshoppare. Den svenska asylrätten har utövat en kontraproduktiv pullfaktor och Sverige attraherar därmed bl.a en ojämförligt stor del av ”ensamkommande barn” och ekonomiska migranter från Iran som påstår sig fly Afghanistan. Sverige har visat sig inte vara vuxet nog att genomföra ålderskontroller och beviljar till skillnad från flertalet länder som avvisar personer från säkra läner, individuell prövning till samtliga asylanter, när sedan prövningstiderna i sig blir ohållbara så beviljas ”gymnasieamnesti” till godtyckliga grupper för att ytterligare undergräva asylrätten.

  Det är mot bakgrund av ovanstående fullständigt meningslöst att påstå sig värna ett asylrättsligt system som Sverige inte förmår tillämpa i praktiken.

  Gillad av 4 personer

 13. Lennart Bengtsson skriver:

  Det är helt korrekt att jämföra Bibeln och Koranen med FN-deklarationen. Kvotering eller andra begränsningsalgoritmer när det gäller migration är helt enkelt nödvändigt. Nu är det ju faktiskt så att de flesta migranter som kommer till Sverige flyr inte krig utan helt enkelt för att få ett bättre liv i ett hittills välordnat land. Ordet hittills är i högsta grad nödvändigt att inkludera.

  Av rent numeriska skäl fungerar inte en bokstavstro till en FN-deklaration eftersom Sveriges resurser är begränsade. Personer som saknar aritmetisk förmåga inser inte detta vilket är huvudorsaken till landets nuvarande tragiska tillstånd.

  Gillad av 3 personer

 14. Christer E skriver:

  Allt detta tjat om PK och PK-ism !
  Visst finns det PK-åsikter, men Sverige är för litet för att kunna hålla mer än ett ämne i luften samtidigt och just nu är det klimatet. Där finns PK-åsikter, t.ex. flygskam, etc.

  När det handlar om migration behandlas ämnet ofta precis som en religion. Skriften säger A och det måste vi följa (lagens bokstav, inte dess mening; Hägerström, igen). Motståndarna säger icke-A, eftersom de förnekar Skriftens legitimitet (inget konstigt med det, normalt i religionsdebatter).
  Ämnet förtjänar en klar och tydlig debatt, helst utan invektiv. Att argumentera för (eller emot) ytterlighetsvarianterna (helt öppna gränser alt. noll invandring) är lönlöst, ingendera kan någonsin komma att inträffa.

  Endast de som har ett dokumenterat skyddsbehov borde kunna komma ifråga för asyl, inte ekonomiska flyktingar (regelverket ser ungefär ut så, men följs det alltid?). Sedan måste Sverige (och EU) vara öppet för viss arbetskraftsinvandring av kvalificerade personer.

  Gilla

  • Niklas R skriver:

   Om man läst Bibeln inser man att Gud först gav människan fri vilja. Därefter valde Han ut ett folk att forma till vad Han ville att de skulle bli och när de sedan fullgjort sin utbildning gav Han, med hjälp av detta folk, sin lärdom till resten av mänskligheten.
   Under denna resa så infördes lagar och regler och gamla lagar och regler togs bort. Detta skedde i flera omgångar beroende på hur långt folket hade utvecklats. Precis på samma sätt ingick Gud flera olika förbund med människan under årtusendens lopp.

   Gilla

   • F. Östman skriver:

    Försiktigt nu. Ingen hävdar väl annat än att Bibeln är skriven av vanliga, felbara människor? Det är inte Guds ord, utan vår uppfattning om Guds ord. Inte ens profeterna skriver själva, utan deras ord återgives i tolkning i Bibeln. Vår religion är inte barnslig och primitiv som Islam.

    Vi har dessutom explicit, som du säger, ingått ett nytt förbund med Gud, vilket beskrivs i Nya Testamentet. Det som står i Gamla Testametet är helig skrift, men inte nödvändigtvis vår lag.

    Men tio Guds bud kunde vi ju taga och återuppliva, vet jag!

    Gilla

 15. Jan Andersson skriver:

  Varför kan inte Sverige stoppa eller begränsa invandringen på egen hand? När vi har facit i hand att detta käpprätt är på väg åt helvete? Varför är vi rädda för idiotklubben EU? Hur kan de straffa oss, och hur skulle det straffet kunna bli värre än de flesta kommuners kollaps?
  Är det inte förrän alla intjänade pengar (100%) går i skatt som ledarna skall vakna? Vem skall hjälpa oss då? Vi är inte så långt från den dagen.

  Vi kanske fortfarande kan rädda oss genom ett totalstopp. Och sedan fixa återresa för de som efter två år varken kan svenska eller bidrar till samhällsnyttan, eller har begått ett brott.

  Det har inget med rasism eller främlingsfientlighet att göra, utan bara med Sveriges överlevnad.
  Hur många vill ha kvar landet Sverige? Handuppräckning! Jaså, en majoritet, nästan alla? Det hade vi aldrig trott! Ni har ju röstat på S och C som uttryckligen vill ha bort Sverige från världskartan! Varför har ni gjort det? Visste inte? Det är ingen ursäkt!

  Gillad av 2 personer

 16. Södermalmsrealisten skriver:

  OT ?
  Hörde just på radion att oblasten Poltava vill bli självständigt från Uktaina. Folket där anser nämligen att det var svenskarna som vann det där slaget och att oblasten därför bör förenas med Sverige.

  Gillad av 1 person

 17. Sixten Johansson skriver:

  Läs Ingrid Björkmans artikel på morklaggning.wordpress.com – Tritonen (08:52) ger länken. Ingrid beskriver och motiverar väsentliga delar av det enda projekt jag kan se, som skulle kunna ge hopp, en kollektiv mental omställning och kunna vända eller åtminstone bromsa den destruktiva utvecklingen.

  Men det är viktigt att hela idén inte lanseras och förfuskas av socialdemokraterna, utan genomförs framför allt med sverigedemokraterna och andra dissidentpartier som basala tänkare, plattformar och motorer och i en helt annorlunda anda än allt tidigare bistånds- och godhetstänkande. Både dissidentpartierna och en fristående hjärntrust behöver appellera direkt till svenska folket och invandrarna, inte till de sjuka partierna, som måste ställas vid skampålen.

  Därför föreslår jag att Patrik, DGS och alla dissidenter investerar sina kunskaper, erfarenheter och krafter på en sådan aktiv handlingslinje. Inget hindrar att man samtidigt hedrar och hyllar allt det fina svenska och nordiska, men i dagens låsta och efter hand anarkiska situation har enbart nationalkonservativa insatser ingen större kraft eller ens potential att förändra härskarklassens sinnessjuka rattande mot avgrunden.

  Gilla

  • Matte skriver:

   Ja Ingrid Björkmans artikel är mycket bra.

   Härligt med goda idéer till lösningar. Det ger hopp. Vi behöver mer sånt.

   Utöver idéer till lösningar bör vi också hitta svar på:
   * Hur kan vi få bort politikerna, som under full rådighet har fört Sverige in i förfall och som knappast kommer byta riktning. De måste bort från ‘styret’.
   * Hur kan vi strypa MSM, dvs minska tillflödet av pengar och uppmärksamhet, och få folk att inse att MSM bidrar till förfallet.
   * Hur kan vi samla och organisera oss så vi får större slagkraft.

   Vi behöver diskussioner om hur vi kan bli mer operativa.

   Gillad av 1 person

 18. F. Östman skriver:

  Svar till A:

  Men kom ner en smula och låt dig inte rivas med i den ystra leken i dissocierade abstraktioner. Patriks text är helt och hållet innehållslös. Den staplar bara ord som alla saknar mening. Ingenting bottnar, det lämnas bara med en förmodad betydelse ena gången, en motstridig men lika förmodad betydelse andra gången. En gång är FN:s deklaration Guds ord, sedan Eleanor Roosevelt feberfanatsier. En gång är Bibeln människans verk, en gång Guds sanna ord. En gång är asyl något som skyddar mot förföljelse, en gång är det bara ett ord för lycksökares invandring, som kan ”kvoteras” — man frågar sig med vilken nämnare? Lösryckta fraser och ord. Snömos.

  Det finns ingenting enligt någon känd juridisk paradigm som gör den här Larsbos uppenbara feltolkning av FN:s deklarationstext självklar, uppenbar, rimlig eller ens möjlig. Och då är FN:s deklaration inte någon bindande lagtext eller något som i någon som helst mån har bidragit till att bygga upp vår västerländska kristna civilisation och de läror och myter och värderingar som den innehåller. Det är ett aktivt politiskt aktstycke från en förgången epok. Artikeln, liksom det förmenta meningsutbyte den refererar, är bara antaganden och insinuationer staplade på varandra, en kollektiv livslögn uppbyggd som ett slarvigt sammanställt korthus. Det är väl därför ingen får hosta ens.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.