Patrik Engellau: Kan myrdalismen fungera även framöver?

Patrik Engellau

Jag har genom åren ägnat rätt mycket ansträngning åt att avslöja och avhåna den patriarkaliska sociala ingenjörskonst som den svenska välfärdsstaten iscensatt sedan 1930-talet. Paret Gunnar och Alva Myrdal kan fungera som symboler för denna politiska riktning, särskilt Alva. Om några tillhörde en samhällelig elit – kunskaps- och maktelit om än kanske inte ekonomisk elit – så var det paret Myrdal. Alva var ambassadör, riksdagsledamot, statsråd, filosofie hedersdoktor och tilldelades Nobels fredspris. Gunnar var ekonomie doktor, professor, handelsminister och tilldelades Nobels ekonomipris. Deras tänkande byggde den svenska välfärdsstaten.

Välfärdsstatens grundidé var att det blev bäst om centralt placerade, vetenskapligt skolade experter, just sådana som paret Myrdal själva, fick fatta beslut om hur folk skulle ha det. ”Om folk inte vet att man ska äta tomater så får vi lära dem att äta tomater”, påstås Alva ha sagt.
Sådant kan man skratta åt, vilket jag alltså gjort, men det är påkallat och hederligt att erkänna två betydelsefulla fakta.

Ett första faktum är att makarna Myrdals tänkande var precis analogt med tidevarvets mest avancerade managementfilosofi i de modernaste företagen, nämligen det som kallades fordism eller scientific management eller taylorism (eftersom det utvecklats av ingenjören Frederick Winslow Taylor) och förkroppsligades i det löpande bandet.

Filosofin bakom det löpande bandet var just att alla beslut skulle fattas av centralt placerade universitetsutbildade ingenjörer medan arbetarna bara fick göra ständigt upprepade mekaniska handrörelser, en exakt förebild till myrdalismen. Hur skulle de idéer som upplyste de högst utvecklade företagen i det privata näringslivet kunna vara annat än lämpliga rättesnören för en modern välfärdsstat? Det handlade trots allt om samma människomaterial. Den arbetare som mådde bra av att bli centralstyrd på jobbet måste rimligtvis gynnas av centralstyrning även utanför arbetet.

Ett andra faktum att betänka är att den tayloristiska myrdalismen faktiskt fungerade under åtskilliga årtionden. Vare sig det berodde på den socialdemokratiska välfärdsstaten eller inte så blev Sverige trots allt en förebild för en hel värld. I början av 1970-talet var vi nästan rikast i världen och erbjöd alla medborgare trygghet, stöd och omsorg.

Varför har jag då avhånat denna framgångsformel? Jo, därför att när avhånandet tog sin början på 1980-talet var myrdalismen enligt min samhällstolkning historiskt överspelad. Taylorismen var vid det laget död i näringslivet. De löpande banden hade monterats ned, ty företagen insåg att det var slösaktigt att bara använda arbetarnas händer när man ändå betalade för att hela kroppen skulle vara på jobbet. Om det fanns något i huvudet gick det ju att utnyttja det utan ökade kostnader. Och det fanns det, ty välfärdsstatens skolor hade gjort ett fantastiskt jobb och bibringat människor färdigheter som nu kunde användas i produktionen. ”Medarbetarna är vår främsta resurs”, jublade företagsdirektörer när de upptäckte hur lönsamt det var att arbetarna – som plötsligt avancerat till ”medarbetare” – kunde tänka själva. Sverige blev en ”kunskapsnation”.

De centralt placerade vetenskapligt utbildade i experterna i välfärdsstaten hade alltså lyckats höja folket närmare sin egen nivå. Det var stort, en klar framgång för myrdalismen.

Men från 80-talet, visade det sig, hade de objektiva förutsättningarna för fortsatt myrdalism förändrats i grunden. I verkligheten fortsatte den myrdalistiska välfärdspolitiken med gradvis ökande centralstyre av nationen eftersom en ny logik hade tagit överhanden: makthavarna gillade att skaffa sig mer makt oavsett vad det fick för konsekvenser för medborgarna. Med tiden har det blivit allt tydligare att den gamla, en gång så framgångsrika, välfärdsstaten inte längre producerar framgångar utan i stället frambringar sociala problem som den väljer att kalla för ”utmaningar”.

Varför välfärdsstaten förvandlats från ett flöte till ett sänke är inte lätt att precisera. Det har troligen att göra just med att folket förvandlades från ett par händer som skulle sysselsättas till en hjärna som skulle ges möjligheter att göra så stor nytta som möjligt. Det är större skillnad på hjärnor än vad det är på händer och därför ändrades samhällstänkandet i grunden. Förut hyllades standardisering, nu hedras individualisering. Olikhet uppmuntrades eftersom hjärnor är olika och därför fick samhället mer olikhet, till exempel ökade ekonomiska klyftor.

Denna utveckling styrdes inte av någon politisk ideologi utan låg på något svårförståeligt sätt inbakad i den historiska processens DNA, vars karaktär som vanligt inte uppdagas förrän i efterhand. (”Minervas uggla flyger först i skymningen”, sa filosofen Hegel.)

Som lök på laxen kommer invandringen och förstärker utvecklingens inneboende segregerande tendenser. Tyvärr förstår inte vårt lands härskare vad det är för krafter som världsanden – historiens motor enligt samme Hegel – släpper loss. De tror, felaktigt och utsiktslöst, att lösningen på Sveriges problem är ännu mer centralstyrning.

Till exempel står det i punkt 49 i januariöverenskommelsen att Skolinspektionen ska få ökade möjligheter att stänga skolor. Jag tror att man ska gå motsatt väg, nämligen att stänga Skolinspektionen och ge skolorna handlingsfrihet varigenom lärarnas, i varje fall många lärares, auktoritet får ett lyft.

91 reaktioner på ”Patrik Engellau: Kan myrdalismen fungera även framöver?

 1. A skriver:

  Men P.E, de sysslar inte med Sveriges problem, de sysslar med sina egna problem. Läget i landet är en biprodukt av de verkliga incitamenten. De verkliga, sanna incitamenten är vad som bestämmer vad som kommer att hända i den här världen. Orden är oftast bara rationaliseringar.

  Mvh A

  Gillad av 7 personer

  • lenngor skriver:

   Taylorismen som modell för politisk styrning följdes senare av NPM (new public management). Men grundtanken blev fortfarande att upplysta politiker och politiserade administratörer styr och kontrollerar de professionella personer som kan verksamheten. Medborgerlig Samling vill i stället återprofessionalisera vården, skolan, polisen m.m.

   Gillad av 4 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Och metoden för detta består i skattebetalarens direkta makt över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål.

    Då kan man släppa in konkurrens i all verksamhet och vår bedömning av angelägenhetsgrad och kvalité i utbudet räcker som styrning och för bortsortering av oseriösa och inkompetenta aktörer.

    Om detta vore den ordning som rådde och någon föreslog att den skulle bytas mot den vi har nu och som inte skulle gå att göra begriplig, skulle han avfärdas som galen.

    Gillad av 1 person

 2. Rolf Wasén skriver:

  För att få en rättvisande bedömning bör man nog hålla i åtanke att mycket pekar på att det vi kallar ’västerlandet’ började att chansera redan kring 1980.

  Sedan är det troligt att Europas förfall accentueras av den otympliga EU-konstruktionen (inspirerad österifrån?).

  Inom EU så utmärker sig Sverige på många sätt som knappt gör oss till den lysande stjärnan i ”klassen”. Välfärden är uppenbarligen inte heller möjlig för ”hela världen”.

  En balanserad och måttfull välfärdsfilosofi hade nog varit ett svårslaget koncept.

  Gillad av 3 personer

  • Kjell Rehnström skriver:

   Ska man tro Spengler så var västerlandet på väg att gå under redan för hundra år sedan! Men detta västerland verkar ha klarat sig ganska bra, trots allt!

   Gilla

   • Rikard skriver:

    Hej.

    Å ena sidan: Rom brändes inte på en dag.

    Å andra sidan: förr eller senare blir det en stor jordbävning i Japan.

    Å tredje sidan: det tog grovt avrundat trehundra år för britter, fransmän och sjukdomar att utrota indianfolken så pass mycket att artonhundratalets amerikanska expansion kunde äga rum.

    Allt beror på mätstickan och den som avläser. Ett fall på hundra meter är ju inte så farligt om man bara mäter de sista tre med ett stycke rabarber.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Gilla

 3. tobbewallin skriver:

  Nej Patrik. I ”Kris i befolkningsfrågan” förutser paret Myrdal individualiseringen och anger det stadiet som det sista innan det sker en samhällsomvälvning varefter det klasslösa samhället uppstår. Paret Myrdal var reformsocialister. De strävade hela tiden genom reformer mot revolutionen.

  Gillad av 7 personer

 4. Tomas skriver:

  En skillnad mellan dåtiden när Myrdals lyckades domptera svensken och dagens makthavare är väl att Myrdals hade gedigen akademisk bakgrund och retorik vilket gav dem övertag mot deras motståndare, medan de som styr utvecklingen nu är enfaldiga men samlade i stora nätverk. Idag skäms man inte när det är uppenbart att man inte kan något, ljuger eller ohöljt lever tvärt emot vad man predikar. Dessutom är det främst socialister som lyckas med dessa osannolika krumbukter eftersom de är bättre på att framföra argument i affekt och inte är så skrämda för verbala konflikter som ickesocialister.

  Gillad av 9 personer

 5. V för Vendetta skriver:

  Varför välfärdssamhället knäar torde inte vara någon större gåta. Sedan 1980-talet har vi haft en invandringsvåg av den typen av invandrare som inte kom hit för att arbeta utan för att så sk skydd. Dessa har sällan eller aldrig kommit ut i arbete och om och när de gjort det har deras integrationskostnader varit så höga att de står i skuld till statskassan i flera generationer efteråt. Myrdalarna behövde aldrig räkna med den typen av invandring. Nedmonterandet av Taylorismen betydde också att en annan typ av industri dök upp. På 70-talet hade Sverige en stor TK-industri vilken utkonkurrerades på 80-talet av Asiatiska fabriker, likaså blev det med våra varv. I en era där landet måste omskola sin arbetskraft p g a vikande efterfrågan på industriellt tillverkade produkter öppnade man samtidigt upp för en typ av invandring som inte var arbetskraftsrelaterad. Det var bad business och den lilla möjlighet till återhämtning som givits under resterande år har sopats undan av vår globala välgörenhetsmaffia. Myrdalismens funktion i ett post-postmodert samhälle vet vi således inget om för parametern ”flyktingar” har slagit ut de andra parametrarna.

  Gillad av 9 personer

  • Social ingenjörskonst - datoriserad skriver:

   Det kinesiska experimentet i SVT Play

   https://www.svtplay.se/video/23549922/det-kinesiska-experimentet

   Kina bygger världens största system för övervakning av sina medborgare. Hundratusentals kameror med ansiktsigenkänning registrerar varje steg som tas. Statliga informatörer och angivare rapporterar kontinuerligt goda och dåliga gärningar. Och den som sköter sig kan påräkna höga poäng och en ljus framtid.

   Det införda poängsystemet påverkar möjligheterna till lån, ens transportmöjligheter, utbildningsvägar, lönenivåer, pensioner och möjliga anställningar i statlig tjänst.

   Vem vet – kanske Sverige inom 50 år – tvingas att välja den kinesiska vägen för att återigen få samhället under kontroll? Där brott som mord kan lösas automatiskt av datorer, eftersom en fullständig överblick över alla människors förehavanden alltid finns tillgänglig. Kanske redan nu dax att börja skissa på demokratins död..? Om inte den svenska utvecklingen bryts…

   Gilla

 6. Christer L skriver:

  Var befinner sig DGS redaktion, i vilket land? Sverige är i en ytterligt kritisk situation. Det finns både hopp och förtvivlan, SD växer och staten vacklar, båda i konsekvens av samma kris. Det ”oacceptabla” har blivit alltmer vardag, och inga ”utmaningar” har antagits, endast undanflykternas politik bedrivits. Det har naturligtvis på bredden och djupet något med makarna Myrdal att göra, och nog är skolkrisen värd att påminna om ännu en gång, men jag tycker kopplingen till dagsläget kunde vara starkare. Schori hyllar Mugabe. Klimatfanatiker fastnade i isen – den var bra! Utlänningar formerar enklaver med fientlig attityd och skjuter hej vilt, polisen har backat och backat och backat. Så vad kan vi hoppas på? Utnämnandet av den nya feministiska utrikesministern, för evigt hycklande i huckle och i förbund med mullor som mördar? Nej, regeringen måste erkänna sitt misslyckande och avgå. Nyval nu!

  Gillad av 11 personer

  • O.T. skriver:

   http://friasidor.is/eftervalsanalys-massinvandring-raddar-sjuklovern/
   Paradoxalt nog är det så att om Sjuklövern skulle införa ett asylstopp skulle stödet till SD minska men samtidigt också påfyllnaden av nya invandrarröster. Vinnaren skulle inte vara SD utan svenska folket. Dagens utveckling gynnar till 100% vänstern i Sverige.

   Ju mer de öppnar kranen och fyller på, desto fler röster får de på sikt.

   Den tidigare Alliansens agerande, de liberala partierna inom den s.k. borgerligheten, gräver sin egen grav.
   Den enda slutsats som går att dra, om vi utgår från att de inte är korkade, är att det är viktigare för dem att på sikt byta ut svenska folket än att driva en borgerlig politik.

   Varför annars släppte man fram Löfven 2014-2018 trots att man med stöd av SD hade kunnat ta makten?
   Varför har man överhuvudtaget låtit SD växa när man enkelt själv hade kunnat föra en restriktiv politik och därmed tagit invandringskritiska väljare från sossarna och tvingat dem att svara med samma politik för att inte tappa?
   Se på vår grannland Danmark för att ta ett exempel.

   Gillad av 4 personer

   • Hovs_klipphällar skriver:

    O.T.

    Du utgår från att makthavarna tänker rationellt, i vanlig mening. Det gör de INTE.

    Sossar och även resten av 7-klövern är numera styrda av 68-vänsterns arvtagare. Dessa personer har framgångsrikt tagit över landets opininonsbildning, och deras ideologi går ut på att Sverige ska utplånas.

    Landet ska på sikt få en befolkning från MENA-området som tror på islam snarare än kristendomen. De ”rasistiska” etniska svenskarna ska dö ut.

    Läs vilken tidning som helst av PK-pressens alster — där kan du se själv hur man resonerar.

    Gillad av 5 personer

   • Christer L skriver:

    Det är dags att börja fatta att det inte är en elit av politiker som utgör den politiska eliten. Dags att inse att den här uppsättningen inte klarar vad de åtagit sig. Och att inse i vilka intressen de gjort sina åtaganden (den framtida världsmakten). De vill upphäva nationalstaten som politisk funktion. Hela projektet förutsätter styrning uppifrån på ett sätt som inte är möjligt, det är en hybris. Börja den analysen och spekulationen istället.

    Gilla

  • Linden skriver:

   Avgå nu och släppa makten till vilka?
   Finns inte på kartan.
   Socialliberalerna och socialisterna har slutit ett förbund som har en huvuduppgift att få in så många asylanter som möjligt över gränsen

   För att lyckas med det är de beredda att dagtinga med allt och göra vilka eftergifter som helst.
   Samtidigt som man pungslår den etniska svensken..både vad gäller plånboken, yttrandefrihet och likhet inför lagen.

   Gilla

 7. miketheviking skriver:

  Suck, ja.
  Det är många myndigheter som vi kan lägga ned.
  Tullen som inte förhindrar att stöldgods förs ut från landet eller att granater förs in.
  Gränspolisen som inte hindrar kriminella att komma in i landet och som inte förmår att få ut dem sen.

  Anslaget var stort i artikeln Patrik men du skulle ha stoppat vid att makthavaren från 1975 och framåt löpte amok med våra skattepengar och startade det ena styrinstrumentet efter det andra utan att samhället för den skull blev bättre.

  Just Skolinspektionen är väl bra om de stänger rekryteringsbaserna i Sverige för framtida jihadister. Skolöverstyrelsens kulturmarxistiska, feministiska och genusmarinerade förvaltning skulle man dock utlokalisera till en kobbe i havet.

  Gillad av 6 personer

 8. Fran Zappa skriver:

  Från 1980-talet kommer nyliberalismen Patrik, den du anammade, den som vill privatisera och tror att marknader ska man lämna ifred och staten minimeras. Blev det lyckat tycker du?

  Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Det är bara det att den ”släpptes fri” med felaktiga förtecken. Det blev ungefär på samma sätt som det blev i Ryssland när man överlät marknaden åt ett litet fåtal plundrare inklusive politiker som plötsligt insåg att de med sina maktmedel kunde roffa åt sig en del av kakan.

   Hoppas att du inte tar det som ett tecken på att statlig styrning är bättre. Snarare är det ett tecken på centralstyrningens förödande effekter på ett samhälle.

   Gillad av 1 person

 9. Östrahult skriver:

  ”Avskaffandet av löpande bandet”. Jo visst har detta hänt och näringslivet ligger som vanligt ljusår före offentlig sektor när det gäller organisations- och ledningsfilosofi. Dock tror jag inte man kan se avskaffandet av löpande bandet som ett resultat av att företagsledningar upptäckt att medarbetare kunde tänka själva. Snarare skapade man ett system som byggde på ett mera decentraliserat ansvar. Löpande bandet byggde på en stark central styrning och planering, någon form av intern planekonomi kanske man kan säga. Det nya systemet, JIT, byggde på att det skapades ett sug i hela systemet, ytterst baserat på marknadens behov, och där alla inblandade fick ett större ansvar.
  Som sagt offentlig sektor befinner sig ljusår från denna situation eftersom aktörerna i offentlig sektor inte bryr sig om sin ”marknads” behov. Deras agerande präglas av att man vill styra ”marknadens” behov utifrån ideologi och maktambitioner.

  Gillad av 3 personer

 10. Erik2 skriver:

  De senaste två decenniernas enormt kraftiga demografiska och etniska förändring är oerhörd. I ljuset av det slår det mig plötsligt på ytterligare ett plan vilken väldigt speciell kultur den gamla svenska och nordiska var. Vi har verkligen anpassat oss till liv i samklang med karg natur där en social och ekonomisk enhet varit gården. Det är nog genetiskt nedärvt att tänka på gården oavsett hur moderna vi blir. Det är därför allt blir centralstyrt. Alla tänker som om man styr sin gård och alla tänker att politiker styr vår gård. Samtidigt som man går hem och inte förstår varför man inte får bestämma på sin gård. Vi är så inne i detta tänkande att vi inte ser det. Vi är inte socialister eller kommunister men allt blir socialistiskt och kommunistiskt i det offentliga utan att vi ser detta. Här kan vi tacka våra nya medborgare för att dom hjälper oss att vakna.

  Gilla

 11. Göran Holmström skriver:

  Ännu en förklaringsmodell, inget fel i det.
  Men som bakomliggande drivkrafterna då?
  Hur och varför?
  Utan att blanda in Hegel eller någon vars bevingade ord kan allmängiltigt passa in i ett scenario.
  Varför missas det att Sveriges största parti i över hundra år var och är ett missnöjesparti!
  Missnöjda människor skapar inte, utan förstör är deras mål. Orden kan vara ersätta anpassa och så vidare, alltid mjuka ord.
  Men kärnan är ständigt densamma,
  Utnyttja andra för att sko sig själva!
  Ständigt detta munviga vridande av ord, för att berika sig själv.
  När jag var tjuv så var jag helt ärlig med mitt uppsåt, jag tjänade mer på att stjäla om att jobba! Svårare än så var det inte.
  Nu har jag hållt mig i skinnet i över 20 år,
  Kan vi säga samma sak om våra styrande?
  Övrigt bra att du funderar, MEN uteslut inte girighet och egoism ur ekvationen är du snäll.
  Mvh Göran.

  Gillad av 12 personer

 12. Den ende och enastående Fredrik Östman skriver:

  Förmyndarstaten har aldrig varit ett flöte. Den var på sin höjd en Bob Rubin Trade, ett blint förskottsuttag som förorsakar större förluster när det som inifrån ser ut som en svart svan kommer flygande. Att folk fick det bättre och lärde sig läsa och skriva berodde på den gamla skolan från tiden före förmyndarstaten. Det berodde på precis de institutioner som makarna Myrdal i sin högst omotiverade hybris hade givit sig fan på att demolera på pin kiv.

  Därmed faller alla slutsatser i texten. Alla, alla.

  Gillad av 6 personer

  • olle reimers skriver:

   Thomas Sowell har ett intressant svar på varför intellektuella praktiskt taget alltid förespråkar fel mediciner för samhället.

   För det första begår de det klassiska misstaget att tro att bara för att de behärskar vissa, teoretiska frågor, de också är överdängare i att lösa allt annat också.

   Det andra misstaget är att de från sin upphöjda parnass inte förstår hur verkligheten formar sig, i handgripliga termer. Sowell påpekar till exempel att de allra flesta inte förstår hur en marknadsekonomi fungerar eftersom de aldrig varit inne i en fabrik, ett lager eller sett funktionen i ett transportsystem. De tenderar i stället att uppleva samhället känslomässigt och vill försöka lösa ”rättvisefrågor”; utan att alltså förstå hur samhället fungerar.

   Det tredje misstaget är att samhället gärna överskattar dessa tänkares förmåga att kunna lösa samhälleliga problem.

   Gillad av 4 personer

   • Lars Bernhoff skriver:

    Den här intervjun får en att stifta bekantskap med en amerikansk professor som håller sitt huvud kallt inför alla tokigheter och floskler som kommer från olika intellektuella som har skaffat sin smala kompetens inom ett område och därmed tror att de kan generalisera. Tankeväckande. Inget för PK folk utan de som vill stärkas i sin tro på att tankefrihet för mycket gott med sig.
    Det ges också exempel på att höjda/höga minimilöner är ett säkert sätt att få hög ungdomsarbetslöshet. Bevisen finns i Amerikas nutidshistoria men är något som Sverige blundar för.

    Gillad av 1 person

 13. S Eriksson skriver:

  Jag tror att det är viktigt att alla sk sanningar måste få ifrågasättas. Annars blir det DDR varning eller uppfattningar att jorden är platt och plaststrupar är bra.

  Gillad av 2 personer

 14. Vax skriver:

  https://samnytt.se/westerberg-vilse-i-pannkakan/

  Värdegrunden och Agenda 2030 ligger lika fast som en kommunistisk femårsplan i Sovjet. Politikerna genomför nu en transformation av Sverige med eller utan vårt gillande.

  Får vi inte ert stöd så är det ni – inte vi – som brister i demokratiskt sinnelag.

  Vi som förespråkar liberal demokrati är definitionsmässigt alltid demokrater, även när vi går emot såväl folkvilja som yttrandefrihet.

  Än har det svenska folket inte revolterat mot dessa antidemokratiska resonemang och en alltmer destruktiv och inkompetent elit.

  Gillad av 10 personer

 15. Stefan Hill skriver:

  Ge rektorerna fria händer att anställa, sparka och instruera lärare
  Ge lärare fria händer att bestämma i klassrummet, t ex avvisa elever som stör eller bryter mot fe regler som läraren bestämmer i klassrummet

  Ge sedan skolöverstyrelsen fria händer att lägga ned skolor som misslyckas

  Gilla

  • UlfH skriver:

   Är det inte lagstadgad plikt att barn skall gå i skolan? Då kanske man skall ge dem böter när de inte sköter sig enligt skolöverstyrelsen intentioner. Och varför inte fängelse vid allvarligare förseelser som skolk.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Skolan är ju ett fängelse när det bara handlar om närvaroplikt.

    ”Plikten” om den skall finnas, skall i så fall handla om att tillägna sig kunnande. – Men att få folk att göra rätt och inte fel, skall göras med civiliserade incitament, t ex ekonomiska och inte i otid med hot om våld.

    Gilla

 16. Aha skriver:

  Intressant resonemang att välfärdsindustriella komplexet, Myrdalismen, har gått från flöte till sänke. Sedan början av 70-talet har vi gått från fjärde till tolfte plats i välfärdsligan, stater emellan.

  Myrdalismen har betytt mycket, den har skapat mängder med välfärdsjobb men också sådant som baktiktanter som har förödande inflytande som sänken. Se bara deras engagemang för migranter och yngre mäns rättigheter att få vara i Sverige. Kostar många, många miljarder som skulle kunna ha sparats för att läggas på deras kommande låga pensioner.
  När man ser utländska miljöer, skitiga och oplanerade miljöer, kan man ändå tycka att istället för att gå och dra benen efter sig kunde folk komma igång med lite välfärdsarbete och att de blev lite som Mona Sahlin och gillade att betala skatt.

  Sveriges nedgång i välfärdsligan är ett faktum som etablissemangen genom åren inte har fått berättigad kritik för. Sverige är ett mediokert skött pastorat som t.ex inte förmår ge goda lägsta pensioner, anorektisk äldreomsorg, har långa vårdköer och en skola som presterar mediokert jämfört med andra länder. Lägg därtill ett rättsväsende som ägnar sig åt finlir istället för massinlåsningar och bilden av välfärdsindustriella komplexet framstår som ett sänke.

  Gillad av 1 person

 17. Anders F1 skriver:

  Du fick visst och vasst mothugg, men som ”totalanalys” är det strålande bra formulerat. Syfte och bakomliggande faktorer finns nog inte. Det hände. Från värst till bäst på hundra år.

  Och nu ska tydligen folket bytas.

  Gillad av 1 person

 18. Treve skriver:

  Patrik, bra analys, har inte tänkt på det så förut. Men en sak som fattas är de effektiva internationella maffiaorganisationerna som har ”resebyråer” för de s k flyktingarna (eller bättre migranterna eller invadörerna). Obs att bara är kanske 15% av de som kommer hit som är äkta flyktingar enligt FNs definition. De har vi inga problem att ta hit, men ressällskapen som de stora maffiaorgaisationerna skickar hit och som är ytterst lönsamma med hjälp av bl a den svenska ”regeringens” tafatthet de klarar vi inte. Fler poliser hjälper bara marginellt. Migration är idag troligen maffiaoorganisatinernas främsta långsiktiga inkomstkälla kanske t o m större än knark. I maffinans migrationsprojekt vilar också människohandel, trafficking, som tiggeriet i Sverige troligen har urartat till (det finns säkert enstaka frifräsare men det är marginellt) och för vilket en del kommuner t o m utverkar tillstånd och få vågar förbjuda. I sin enfald förstår inte ”hederlig svensk” detta. Men en farlig tendens är att en maffia inte kan fungera utan samarbete med någon inflytelserik poliker, GD, domare, polis, revisor, advokat och läkare. Vilka är dessa i Sverige? Några får troligen rejält betalt, andra lever under hot. Vad gör t ex en domare eller åklagare som hotas att de ska spränga hans/hennes hus om de inte gör som maffian säger?

  Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Jag utgår från att du med maffian avser de inflytelserika personer inom politik och affärsliv som förespråkar en ny, globalistisk, världsordning.

   Gilla

 19. Karl Gunnar Eriksson skriver:

  Motsättningen centralismen contra självbestämmande i produktion kommer alltid och i alla tider vara en permanent motsättning. Ett renodlat socialistiskt samhälle bör undvikas då centralismen blir dominerande. Ett renodlat kapitalistiskt samhälle bör också undvikas , då företagens ledning utövar centralistisk maktutövning. Fackföreningar blir då en motvikt till alltför centralistiskt styre . Men även fackföreningar tycks vilja dominera sina medlemmar.
  Så hur utveckla demokratin och brotta ner centralismen ? Jag har inga svar på frågan ?
  Men huvudmotsättningen i dagsläget är det centralistiska EU gentemot nationellt självbestämmande. EU – centralstyre går att brotta ner med en folkomröstning. Men det gäller att rösta fram nya politiska partier som tar Swexit på allvar.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Du använder socialismens termer och metod: ”socialism”, ”kapitalism”, ”produktionen” och så vidare. Du har tagit socialismen till utgångspunkt för ditt prat och landar därmed med nödvändighet i just socialismen. Det är en tautologi.

   Det socialisten kallar ”socialism” existerar inte, finns inte, kan inte fungera, är inte fullständigt specificerat. Det socialisten kallar kapitalism är ett sedan tiotusentals år fungerande hederligt samhälle. När man jämför en löjlig utopi med sinnevärlden måste sinnevärlden förlora. Det betyder likväl inte att utopien har något som helst värde. Den säger oss ingenting om hur vi skall förbättra vårt samhälle, eftersom den inte alls utgår från eller bygger på eller har en förbindelse med vårt samhälle.

   Det som om du skulle ställa upp din gamla V70 med lilla motorn bredvid din fantasis uppfattning om ett rymdskepp i Star Wars och sedan säga: eftersom rymdskeppet inte har visat sig fungera så bra, eller ens i minsta detalj existera, men är himla fint och coolt, och eftersom V70:an är lite sunkig och behöver ett oljebyte och har en fläck på baksätet, så önskar du dig lite gran av båda fordonen.

   Gillad av 2 personer

   • karlgunnareriksson skriver:

    Jag hävdar att blandekonomi var ett framgång i ekonomiska relationer . Jag har aldrig hävdat i min text att enbart socialismen är ett framgång i ekonomiska relationer. Du som många andra bör tänka logik vad gäller ekonomiska relationer i det att gynna det nationella.
    Att förmedla statliga företag som enbart krackelerande är dysfunktionellt. Försök att något ögonblick se positivt på samhälleliga företag . Allt är ju inte rosor med det privata även fast jag kan se positiva egenskaper i all dess maximala vinstbegär.

    Gilla

 20. Humvee2 skriver:

  Jag kommer inte med nuförtiden. Min poäng idag är att DGS måste fokusera på nästa steg, steg ett.
  Mitt recept för detta är att ta det politiska redskapet som styr Sverige, nämligen ett ständigt skuldbeläggande av folk, när denna skuld rättmätigt skall läggas vid makthavarnas fötter. Det är INTE mitt fel av man svälter i Afrika eller att det är krig i Mellanöstern. Däremot så är det alla i 7-klöverns fel, alla journalister osv fel att så många svenska kvinnor våldtas och allt det andra. Så det finns en enorm skuld att bära, det är detta jag uppfattar att folk inte förstår. Det som sker är ondska och någon är skyldig och måste fås att skämmas.

  Hoppas detta kommer med då?

  Gillad av 10 personer

 21. Rikard skriver:

  Hej.

  Du frågar om den kan fungera.

  Det beror på vilken kostnad du kan och är villig att betala.

  Själv anser jag att evolutionära system är bättre än revolutionära. Hjälper det så får envar svepa in det hela i sin ideologiska snuttefilt/ögonbindel. Det är för den enskilde helt egalt om den (t ex) nekas sjukvård för att den är en olönsam och improduktiv proletär eller för fattig och dålig kund.

  Men för den normale personen är det milsvid skillnad på om den som dör fattig och hungrig i ett dike gör det under en röd fana eller ett stjärnbanér.

  I det ligger svaret på frågan.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 2 personer

 22. GWI skriver:

  Jag står någonstans vid Gösslunda på södra alvaret och lyssnar till klockringenen från Hulterstads kyrka. Tranflocken har för länge sedan passerat, natten börjar bli sen, när jag upptäcker ugglan däruppe i det sneda skymningsljuset, på de snabba tysta vingarna, med det spöklika isande skriket. And sun also rises.

  Gilla

 23. pllay skriver:

  Min lite längre utläggning om Sveriges ändrade utveckling sedan Palme kom inte med.
  Jag gör ett nytt försök, lite mindre provokativt och kortare.
  Sverige från Ådalen till Palme var ett land där samarbete mellan politiker, fack och näringsliv var en självklarhet och något vi var stolta över.
  Erlander hyllade svensk nationalism och gemenskap.
  Palme såg tiden mogen att ändra detta synsätt och i dess ställe införa en socialism grundad på klasskamp och motsättningar i samhället. Söndra och härska.
  Låt oss kalla perioden före Palme för Myrdalism, en period av samarbete ledd av en nationalistisk elit av humanister och naturvetare med nationens och folkets bästa för ögonen.
  Palmes omvandling av Sverige innebar en rörelse i riktning mot en nation ledd av ett socialistiskt etablissemang skilt från folk, ett folk vars uppgift i livet är att producera resurser och rösta rätt.
  En totalitär socialistisk konservatism, den enda vägens politik.
  Indirekt frigjorde han också den ohämmade kapitalistiska girigheten när klasskampen upplöste den nationella gemenskapen och utsåg näringslivet till folkets och nationens fiende.
  Jag tror inte en återgång till Myrdalism är möjlig, den tiden är förbi och kan inte återskapas då den byggde på samarbete och nationalism vilket nuvarande styre sedan Palmes dagar med alla medel inpräntat i folket är fel, en triumf för Myrdals sociala ingenjörskonst.
  Vi lever nu i en tid där ett globalt socialistiskt totalitärt styre är under uppbyggnad.
  Demokrati är ett system för maktdelning inom en gemenskap, en nation.
  Globalism och socialism är bägge motståndare till demokrati, för dem är demokrati endast ett medel att nå makten att ersätta demokratin med totalitär elitismen.

  Gillad av 1 person

 24. karlgunnareriksson skriver:

  Jag hävdar att motsättningen centralstyre gentemot demokrati i produktion / decentraliserad maktutövning är en permanent motsättning. Och detta grundar jag på att människor är psykologiskt olika. Jag vet av egen erfarenhet att vissa individer fokuserade på total maktutövning. Och det sitter i hjärnan. Vi som har normaltänk att vilja demokratisera har ingen lätt uppgift när vi stöter på individer som har den motsatta ambitionen, att i alla lägen styra sin omgivning. Det finns ett särskilt behov hos vissa individer att i alla mänskliga möten styra andra människor efter sin agenda. Deras koppling till centralism är stark. Vi som kommit till åren har säkert haft erfarenhet av dessa individer. Det jag hävdar i mitt tidigare inlägg , att motsättningen centralstyre gentemot decentraliserad maktutövning är och kommer alltid att vara en permanent motsättning i all framtid.

  Gillad av 2 personer

  • Eva Danielsson skriver:

   Narcissistisk psykopatologi, alltså. Mot normala människor. Ja, det stämmer nog. De framgångsrika politikerna/ psykopaterna är ofta bra på fina ord, kanske också har karisma, och är bra på att använda lydiga politruker som hjälp. Dessa kan framstå som alltifrån harmlösa, som Löfven, till mindre begåvade som tar kritik och tillmälen som gäss man häller vatten på, som Eliasson, Strandhäll, Sarnecki, Ylva Johansson m fl. Det finns en hel armė av lydiga soldater att skicka fram som avledningsmanövrer.
   Bakom ridån gnuggar psykopaterna förtjusta sina händer, när folket som ska hållas på mattan och jobba ihop det man förser sig med, är så lättlurade.
   Några äkta ambitioner att få till ett fungerande demokratiskt styrelseskick har väl den svenska socialdemokratin aldrig haft. De ville väl bara själva komma överst och lägga beslag på makten och pengarna för egen del. Precis som nu. Svenska folket utgjorde alibi förr och nu är det muslimska klaner som är alibi för maktanspråken. Svenska folket bespottas och trampas på eftersom sossarna har riggat systemet så att vi tvingas fortsätta jobba och bekosta alltihop. Hur illa än allting är och hur mycket de än visar att de vill oss illa..

   4070 st anmälda fullbordade våldtäkter under första halvåret 2019.
   5 st anmälda fullbordade våldtäkter per hundratusen invånare år 1975.
   74 st anmälda fullbordade våldtäkter per hundratusen invånare år 2018.
   Våldtäktsbegreppet har vidgats de senaste åren till att också gälla penetration med föremål.
   Svenska flickor/kvinnor är utsatta för krigshandlingar från invaderande kulturer.
   Allt tyder på att ansvariga politiker i Sverige (och inom EU) är bekväma med detta.

   Gillad av 6 personer

   • Tomas skriver:

    Ja man skäms när kvinnor som Wallström, Ylva Johansson, Jämtin mfl utan att blinka ljuger väljarna rakt upp i ansiktet att denna makthungriga gegga skulle ha feminism som mål. Jag och andra tar över stafettpinnen i kräkklubben men nu med deras porträtt framför ögonen.

    Gillad av 3 personer

   • Christer L skriver:

    Instämmer! Och det har sin orsak i att urvalssystemet blivit till en inre angelägenhet inom partitoppen, medan de yttre kretsarna, alltså själva den demokratiska processen, får allt mindre att säga till om vad gäller urvalet av ledarskap. Det måste finnas motvikter och kontroller som förhindrar att den dolda makten växer: detta är en grundförutsättning för demokratin.

    Gillad av 1 person

 25. Jaxel skriver:

  Fast det föreligger ju inte nödvändigtvis någon motsättning mellan att ge lärarskrået och skolorna ökad frihet att utforma undervisningen och att samtidigt ställa ökat krav på ansvar. Att ansvar utkrävs av dem som missbrukar friheten eller bara misslyckas i största allmänhet.

  Man kunde rent av argumentera för att ökad frihet också bör kombineras med ökat ansvarsutkrävande. Frihet under ansvar alltså. Undertecknad trodde nog att herr krönikören i princip var för denna princip.

  Allmänt sett skulle man kanske kunna argumentera för att ett visst mått av ”centralstyrning” av samhället kan vara bra. Krönikan noterar ju exempelvis att Sverige fram till 1970-talet på många sätt var mycket framgångsrikt. Detta kan förstås ha många orsaker, men styret av landet (till dess) tycks i alla fall inte ha varit direkt skadligt.

  Gillad av 1 person

  • karlgunnareriksson skriver:

   Kommentar till Jaxel : Domstolar har funktion att straffa eller kompromissa om en maktutövning missbrukas. Domstolsväsen är en viktig komponent vid missbruk av makt.

   Gilla

 26. olle holmqvist skriver:

  Krönikören:
  ”Deras tänkande byggde den svenska välfärdsstaten.” det blev det aldrig någon kibbotz-stat. Den allmänmänskliga – av evolutionen utmejslade – naturen spjärnar emot. Vi kan inte uppfostras till att grannens barn har ”lika värde” som de mina. Möjligen Fi-mammor. Medborgare Gudrun af Medborgarplatsen hörde jag uttala att – hur föräldrarna ska dela på barnavård – det ska inte diskuteras vid frukostbordet.

  https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ftoklandet.files.wordpress.com%2F2017%2F08%2Fgudrun-pc3a5-medborgarplatsen-demonstration-ensamkommande.jpg%3Fw%3D717&imgrefurl=https%3A%2F%2Ftoklandet.wordpress.com%2F2017%2F08%2F15%2Ftank-om%2Fgudrun-pa-medborgarplatsen-demonstration-ensamkommande%2F&docid=GERW6v_XiMA4uM&tbnid=ax6DIBsXwU0zZM%3A&vet=10ahUKEwj-uIm8vcjkAhVc8aYKHbHVABMQMwhCKAAwAA..i&w=717&h=539&client=firefox-b-d&bih=910&biw=1280&q=gudrun%20medborgarplatsen&ved=0ahUKEwj-uIm8vcjkAhVc8aYKHbHVABMQMwhCKAAwAA&iact=mrc&uact=8

  Idag är det herr Riksfolksuppfostraren Täppas Fågelberg som minsann lär ut Sanna och Rena läran. = = Det finns hos ingen av dem som tillhör i-reigionen något är som är ett hot… inte på något vis
  Själv har han traskat Drottninggatan upp och ned utan att det hänt någonting. Så det så.

  (OT att kalla herr Riksfolksuppfostraren, för Töntas Fågelskit är orättvist. Hönsgödsel kan
  nämligen gynna växtlighet som doftar gott, är skön att beskåda och nyttig att tillgodagöra sig)

  Gillad av 2 personer

 27. Jaxel skriver:

  Man skulle kunna hävda att huvudmotsättningen i svensk politik tidigare gick mellan socialism och ekonomisk liberalism. Bägge vägarnas företrädare hade dock Sveriges bästa för ögonen. Kanske förelåg under en tid en rätt lyckad kompromiss.

  Idag går huvudmotsättningen mellan å ena sidan de som anser att politikens mål är att arbeta för alla människors lika värde och i linje med detta göra Sverige till en ”humanitär” stormakt och å andra sidan de som anser att politikens mål är att skapa ett bra samhälle för svenskarna.

  Med tanke på att de förra under lång tid dominerat riksdag och förvaltningar är det kanske inte så konstigt om Sverige i jämförelse med andra länder utvecklats dåligt med avseende på välstånd i vid mening.

  Gillad av 1 person

 28. p kohlin skriver:

  Lite off topic: Alva hade rätt om tomater (effekter) men visste det inte då. Lykopen ingår som en mycket stark antioxidant och är i tablettform idag en storsäljare, rekommenderas speciellt för män. Hon kunde lika gärna sagt fikon. Dess effekt hade åskådligjort deras politiska tänk.
  För övrigt måste alla teorier kraftigt skeptiskt ifrågasättas ( inkl. akademin). Popper borde idag ingå i utbildningen på lägst gymnasienivå.
  Det var bonnpojkarna som en gång, fram till ca 1960, med gamla värderingar, som gjorde socialismen stark.

  Gillad av 1 person

 29. Humvee3 skriver:

  Här ett exempel till. Varför lyckades Trump, jo för att han inte skäms. Han förstår inte ens varför han skall skämmas och han har rätt! Det är demokraterna, vänstern, och invandrarna som inte bidrar som skall skämmas.

  DGS rumphugger mina argument om detta men det är väl bara att

  Gillad av 4 personer

 30. Bo Svensson skriver:

  Den sociala ingenjörskonsten krävs för rättsordningens utformning men de folkvalda har ju aldrig den kompetens som krävs utan deras roll skall vara att lyssna till dem som begriper bäst och agera därefter.

  Jag tänker mig landets intelligenselit som obligatorisk remissinstans och att avvikelser från vad de rekommenderar skall motiveras och dokumenteras, så att personligt ansvar senare kan utkrävas av dem som trumfade genom galna beslut som kostat miljarder.

  Gilla

 31. Rikard skriver:

  Hej.

  Ja, det kan den. Det är bara en fråga om hur, och till vilket pris, och vilken eller vilka framtider risker och chanser den skapar.

  Precis som alla andra modeller för medvetet samhällsbygge/skapande av stat.

  Att staten söker mer och mer makt är inte unikt för vare sig kultur, statsskick, eller ideologi/religion: det handlar om maktens natur. Tänk dig tre länder, i stort sett lika med snarlika förutsättningar (ungefär som de div. strategiska spel av det slag KKRVA ibland använder).

  Land Grön, land Brun och land Gredelin.

  Land Grön väljer politik som konserverar och ökar makten över invånaren i staten men inte ökar den internationellt eller relativt grannarna.

  Land Brun väljer expansiv politik både säkerhetspolitiskt som affärsmässigt; man söker utkonkurrera grannarna, skydda sin egen marknad och göra grannarna mer och mer beroende av land Brun. Staten koncentrerar sin makt till de områden som sysslar med detta.

  Land Gredelin väljer ortodox och konservativ politik: den urkund man bygger sin stat på skall följas till bokstaven. Förändring och utveckling är endast möjlig av nöden samt om den faller/kan fås att falla inom lärans skrank. Man söker aktivt exportera denna till Grön och Brun.

  Fråga: vilken av dessa stater ökar sin makt relativt de andra två? Vilken av dessa stater minskar sin makt relativt de andra två? Vilka/-en av dessa stater minskar sin makt jämfört med sig själv? (Start respektive mätpunkt.)

  Exemplet är förenklat (1500 tecken), men värt att fundera kring. Ideologi kvittar, religion kvittar, ras kvittar, geografi kvittar – exemplet öppnar för att man skall kunna se de underliggande universella principerna.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Under rubriken ”Liberalism kompatibel med verkligheten” gav jag exempel på olika samhällen befolkade med liberalt sinnade med största respekt för varandras självbestämmande och visade på hur de bör organiseras för att svara mot vad som krävdes.

   Bra läsning för den som är öppen för nya tankar. – Och kom gärna med invändningar där om du hittar några.

   Gilla

 32. karlgunnareriksson skriver:

  För övrigt undrar jag hur den centralistiska sonen Jan Myrdal har för tänk vad gäller centralism och folkets makt . Centralistisk maktutövning och folkets / folkens makt är väl i en ständig process, eller ? Nå , jag provocerar Jan i och med hans intresse för en socialistisk omvandling med all dess centralism. I detta ämne borde han uttala sig , ty jag tror mig veta att han noterar kommentarsfältet.

  Gilla

 33. Christer E skriver:

  ”Lösningen på Sveriges problem är ännu mer centralstyrning”.
  När Sveriges politikerklass inte längre kan styra vare sig penningpolitiken (Riksbanken) eller finanspolitiken (Marknaden och Globaliseringen sätter egna gränser för politikernas frihetsgrader), blir bara ”mjuka” politikerområden kvar, t.ex. vård, skola och omsorg.

  Eftersom politiker i allmänhet drivs av någon sorts idealism (gör som jag föreslår och allt blir bättre för alla) eller en pragmatisk själviskhet (förslaget B gynnar mig bättre än A, så jag tycker B), blir en centralisering av den makt som återstår som ett ideal för bägge politikertyperna.

  Det kan finnas flera lösningar på centraliseringsproblemet. Ett vore att ge EU makt över migrationspolitiken, gränsöverskridande brottslighet och annat liknande (utrikespolitiken). Ett annat att återföra makt till kommunerna vad det gäller kommunal omsorg (subsidiaritetsprincipen, som det så vackert heter). Det ena utesluter givetvis inte det andra.

  Gilla

 34. Lasse Forss skriver:

  Utförslöpan började när skatterna höjdes varje år av fördelningsmässiga skäl. Löntagarfonderna blev löken på laxen. Sverige hade sluppit andra världskriget. Hade en oskadad produktionsapparat. De drabbade länderna reste sig ur askan och fick börja med att skapa industrier. Men med den socialdemokratiska politiken började de sargade länderna att närma oss och många gick förbi. Man kan säga att den socialdemokratiska politiken skadade Sverige mer än vad världskriget skadade de utsatta länderna.

  Gillad av 2 personer

  • karlgunnareriksson skriver:

   Jag hävdar att om löntagarfonder initierats till fullo i det att förvensksa kapitalet , så hade vi sluppit utomlandsflytt av fabriker. Socialistiska företag flyttar inte utomlands ! Socialistiska företag är en garant för fortsatt produktion i Sverige. Ganska enkel matematik som inte högern vill kännas vid. Högerns koncept är som vanligt en global marknad där all produktion får flytta i det att maxa profiten. Att sedan Sverige utarmas i sin produktionskapacitet är ett underordnat dilemma , som inget marknadsekonomiska tänk behöver bekymra sig om . Marknadsekonomi prioritet nummer ett och folkets vilja är en avprioriterad egenskap i all global s.k gemenskap.

   Gilla

   • Stefan Sewall skriver:

    No way,
    Socialistiska företag dör bara. Måste läggas ned. De kan aldrig konkurrera. Total ineffektivitet och total avsaknad av arbetsmotivation och total avsaknad av utveckling och framsteg. Jämför en Mercedes med en Trabant. Hälften av jobbarna i ryska fabriker söp och jobbade inte. Inga morötter. Bara piska.
    70 års experiment från 1917 till 1989 genomfördes. Räcker inte det?
    Sovjet och dess kommunistpåtvingade lydstater gick i konkurs helt enkelt, och deras medborgare var fängslade och förtryckta och förföljda hela tiden.
    Socialism medför ekonomisk katastrof i alla länder alltid överallt.
    Ingen vill bo i ett socialistland. De duktiga och smarta sticker. Brain drain. För att hindra det måste socialisterna/kommunisterna spärra gränserna och förhindra flytt av kompetensen.
    Man måste bygga berlinmurar för att hålla folk fängslade. Man måste ha polisstat för att förhindra kontrarevolution, hitta och eliminera motståndsfickor och potentiella ledare.

    Hur kan man ha missat 70 års offentligt föreliggande experimentresultat i halva världen?
    Mänsklig och ekonomisk och miljömässig och total katastrof var slutresultatet med hemska militära hot och framtvingad kapprustning pga diktatorernas omänskliga människosyn med ren ondska och sadism hos Stalin och Mao.
    I Nordkorea svälter de och folk torteras ihjäl i koncentrationsläger för misstankar och antikommunistiska tankar.
    I Cuba är de utfattiga och många sitter fängslade för farliga antikommunistiska tankar.
    I Venezuela har de gått från latinamerikas rikaste till fattigaste med bara elände och politiska mord i stor skala.

    I Kina svalt folket. Nu blir de bara rikare för varje dag pga den fria företagsamheten.

    Gillad av 3 personer

   • olle reimers skriver:

    Karlgunnar Eriksson, jag noterar att marxisterna gjort sitt inträde på DGS. Inget fel i det. En marxist som är beredd att debattera?

    Löntagarfonder bra för Sverige? Ja, kan man inte ta det den ena vägen så kan man göra det den andra.

    Socialismen och eliten inom bank-och affärsliv har nu öppet demonstrerat sin gemenskap i skapandet av en globalistisk värld där storföretagen, utan hinder av landsgränser, fritt kan exploatera individerna i samarbete med en liten marxistiskt inriktad elit som håller folket i ett järngrepp med övervakning och raffinerad befolkningskontroll och effektiva avlivningsmetoder.

    Jag förstår att detta är ditt önskesamhälle. Demokrati och yttrandefrihet råder väl dock fortfarande, så du kan väl i alla fall låtsas att svara.

    Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.