Anders Leion: Rocky och The Wire

Anders Leion

Jag tyckte mycket om Martin Kellermans Rocky. (Det var jag ju inte ensam om.) Hans skarpögda skildringar av vardagen belyste ofta bortglömda vrår i verkligheten. I andra fall bekräftade han ens egna upplevelser.

En gång handlade det om att bli senil – kanske. Rocky sitter på sängkanten och delger råttan, tror jag det var, sin nya insikt. Han har klurat ut hur han skall få en angenäm ålderdom även om han kommer att bli senil. ”Jag kommer att ha ett kit under sängen, förstår du. I det kommer det att finnas en lapp med anvisningar för hur jag skall laga till min älsklingsmat från varor som redan finns i kylen. Och så skall där finnas The Wire på Dvd. Då kan jag varje dag se ett nytt avsnitt ur den bästa serie som gjorts”. ”Jamen”, invänder råttan. ”Varje dag kommer du ju ha glömt det du såg dagen före!”. ”Det gör inget”, säger Rocky. ”Det har jag ju glömt.” (Fritt återgivet ur minnet.)

Det tyckte jag var så träffande och roligt att jag översatte det till franska och delade ut det till de andra deltagarna på en universitetskurs i franska. (Kanske tyckte de unga deltagarna att det var särskilt festligt att få serien ur handen på en stapplande gubbe.)

The Wire är verkligen suverän. Den utspelar sig i Baltimore, där den också spelades in.

Se trailern här:

Handlingen följer knarkets väg från importen via hamnen, till grosshandlarna och vidare till gatulangarna. Berättelsen återger både polisens och langarnas perspektiv och vidgar sig dessutom till att skildra hur många institutioner i staden påverkas: skolan, fackets försök att blåsa liv i hamnen, politiken inför ett borgmästarval och livet på en dagstidning.

Överallt letar sig knarkpengarna in och korrumperar verksamheterna. När jag såg serien var en del av dess attraktion exotismen. Det som skildrades var så främmande – och skrämmande.
Det var knappt tio år sedan. Nu har vi samma situation i Sverige: ständiga, dödliga uppgörelser på gatan. Områden styrda av knarkgäng, som dessutom stöder sitt våldsmonopol på lojalitet grundad i etnisk och religiös tillhörighet. De styr, polisen fogar sig. (Varför brinner ständigt bilar utan att någon ställs till svars? Därför att polisen inte anser det vara värt att utsätta sig för de risker som är förenade med ingripanden i områdena. Jag förstår dem. Ett ingripande leder ändå inte till något. Ungarna är straffimmuna.)

Skolorna i gettona kan inte fungera. Lärarna och rektorerna vet att makten inte finns hos dem. Den finns hos gängen, som finansierar ett för många i gettona attraktivt leverne med knarkpengar.

Och värst av allt. Politiken har korrumperats. Tydligast är det i Malmö. Den handfallenhet och letargi som politikerna där uppvisar kan inte förklaras med att de inte förstår. Den förklaras av deras ovilja att ingripa. De är beroende av gettonas maktstruktur, kanske artikulerad av imamerna och religiösa grupper, men i verkligheten grundad i knarket.

Det är dags för en ny version av The Wire. Inspelad i Sverige. Den skall jag ha i en låda under sängen på hemmet.