Bitte Assarmo: Inte ens en klåfingrig politiker kan skriva om vår historia

Bitte Assarmo

Bitte Assarmo

Det är inte så länge sen Morgan Johansson, då justitieminister, ville ”se över” våra gamla runor i demokratins namn. Främst handlade det om den så kallade Tyrrunan – en symbol som var populär i Tredje riket och som idag används av en aktiv nazistisk organisation. Morgan Johansson sa då:

– Vi vill se över de rasistiska symboler som används, som Tyrrunan. Hakkorset är ju förbjudet sedan tidigare.

Han sa alltså inte att symbolen används av nazister – han påstod tvärtom att Tyrrunan och hakkorset är rasistiska symboler. Men vare sig Tyrrunan eller hakkorset är per automatik rasistiska symboler, även om det idag är svårt att undvika att förknippa dem med Nazityskland och nazisternas industriella folkmord. Huruvida de står för rasism eller ej handlar naturligtvis om sammanhanget och inget annat.

Samtidigt måste man ju kunna skilja på äpplen och päron. Vad skulle till exempel hända med arkeologins viktiga forskning om alla arkeologer skulle få magknip varje gång de gräver fram en romersk mosaik föreställande hakkors?

I Sverige finns mer än 2500 runstenar helt eller delvis bevarade. De utgör de äldsta bevarade originaldokumenten på det svenska språket och med sina budskap och meddelanden från 400-talet e. Kr. och framåt är de en viktig länk till forntiden. De flesta ristades och restes under vikingatidens sista period, alltså under 800-1100, och ofta utgjorde de ett slags minnesdokument över människor som inte längre var i livet. Det var ofta en efterlevande reste en sten – ofta vid kanten av en väg – när en släkting gått bort.

En av de äldsta runstenarna i Sverige – och den äldsta i Värmland – ligger i Järsberg, strax utanför Kristinehamn. Min mamma gick förbi den varje dag under sin skoltid och själv besökte jag den ofta när jag hälsade på morfar på somrarna. Redan då, som liten tös, fascinerades jag över vår kultur och historia.

När stenen hittades 1862 låg den kullfallen och till stor del under jord. Inskriptionen är skriven med den äldre runraden och daterar stenen till mitten av järnåldern, på 500-talet e Kr. Eftersom stenens topp är avslagen och har aldrig återfunnits är inskriften ofullständig och svårtydd. Det har gett upphov till olika tolkningar.

En tolkning av inskriptionen lyder ”Jag herulen heter Uv, Rafn heter jag som runorna ristade’’. En annan tolkning är ”Jag herulen heter Leubar, Harabaner heter jag som runorna ristade’’. Inskriften har också tolkats på följande sätt: ”Ljuv (?) heter jag. Ravn heter jag. Jag eril skriver runorna.” Rafn eller Ravn förekommer alltså i två av tolkningarna.

Heruler är ett namn på olika germanska folkgrupper, från mitten av 200-talet till mitten av 500-talet e Kr. I början av 300-talet omnämns de som ett av de folkslag som översvämmade Gallien efter den romerske kejsaren Diocletianus död. Det finns indikationer på att herulerna kom till Skandinavien, då främst till södra och västra Sverige, men uppgifterna är så vaga att det mest blir spekulationer. Men om tolkningen av Järsbergsstenens inskription är korrekt skulle det alltså kunna vara så att åtminstone några av herulerna alltså ha tagit sig till Kristinehamnstrakten.

I närheten av stenen har man också funnit en pärla med samma datering som inskriften. Det har fått en del arkeologer att dra slutsatsen att det finns en gravplats i närheten, men ännu har man inte kunnat utröna om den hög som undersöktes på 1970-talet är en naturlig åkerholme eller en gravplats.

Kristinehamn med omnejd har många fornlämningar. Här finns 29 stenåldersboplatser och omkring 100 fyndplatser för olika stenåldersföremål. Här finns också 24 gravfält från järnåldern och runt 500 förhistoriska gravar.

Runstenen vid Järsberg är ett av de mest gåtfulla och fascinerande spåren av en svunnen tid. Och runorna är en länk till vår historia – oavsett vem som använder dem och i vilket syfte. Det kan inte ens en klåfingrig justitieminister ändra på.

39 reaktioner på ”Bitte Assarmo: Inte ens en klåfingrig politiker kan skriva om vår historia

  • Bo Svensson skriver:

   Kan begreppen rasism och rasist räddas över från floskelstatus till begripliga och användbara begrepp? – Floskler rör till tänkandet och gör mera skada än nytta.

   ”Rasism” bör ju egentligen innebära överdrivet fokus på raser och skillnader mellan raser och då vill man ju veta vad som kan bedömas som lagom och allt för lite intresse för dessa skillnader skulle vara lika förkastligt.

   Det måste handla om något annat och det enda jag kan tänka mig som kan motivera fördömande, är inslag av mobbning i sammanhanget.

   Varför inte nöja sig med begreppen mobbning och mobbare?

   Genetiska skillnader och bra och dåliga gener är viktiga ämnen för begrundan och forskning och det är också skillnader mellan olika släkten utöver de genetiska. – Det finns bra och dåliga sätt att vara och det finns bättre och sämre religioner.

   Gillad av 1 person

 1. Aurora skriver:

  Det är klassisk metod hos diktatorer att försöka radera ut eller skriva om ett lands historia. Det ör samma även med TinTin och Pippis pappa. Man kan inte radera i böcker bara för att vissa ord blivit tabu. En bok måste ses i sitt tidsperspektiv. I så fall borde man förbjuda Ivar Lo och Strindberg skrifter eftersom de var tydligt kvinnoföraktande.

  Gillad av 8 personer

 2. Benjamin Dhover skriver:

  Det är väl klart arkeologerna får magknip när de gräver fram ett hakkors. Det bevisar ju en gång för alla att Hitler verkligen lyckades bygga en tidsmaskin! Ahh!!

  Gillad av 1 person

 3. Jari Norvanto skriver:

  ”Kristinehamn med omnejd har många fornlämningar. Här finns 29 stenåldersboplatser och omkring 100 fyndplatser för olika stenåldersföremål. Här finns också 24 gravfält från järnåldern och runt 500 förhistoriska gravar.”

  Hur många HVB-hem för ensamkommande fanns det? Hur många villor för nyanlända? Hur många härbärgen för papperslösa? Hur många förvar för statslösa nysvenskar i limbo? Hur många skattefinansierade sanningsvittnen på den lokala public service-ambassaden? Frågorna äro mångfaldiga, svaren lyser med sin dånande frånvaro.

  Gillad av 1 person

  • Jan Molin skriver:

   Tack för den skrivningen Jari! Och bra frågor att försöka utreda.
   Det är för mig solklart att om inte de 82%-en börjar förstå vad sjupartiernas partitoppsligister håller på att genomföra i Sverige så kommer vi att förlora landet till araber, somalier, afghaner mfl. Det är ett planlagt folkutbyte som pågår av dessa ligister. I ligistgänget ingår sjupartiernas partitoppar och de har en stödbrigad i form av journalisterna, de flesta av dem! Dessas spjutspetsar är SVT, SR och TV4.
   Jag ser Morgan Johansson som en mycket farlig man! Han kommer att kunna genomföra det herr H gjorde mot judarna. Men nu mot Sverigedemokrater, AFSare och mot oss som skriver motståndsskriv!

   Gillad av 3 personer

 4. villervalle03v skriver:

  Det är regeringar som Morgan företräder som borde förbjudas, och hela landet skulle få en chans till rehab. Med förbud, påbud och censur, slås befolkningen till tystnad. Använts i alla tider av despoter, för att hålla befolkningen i schack. Det är dags att tala klarspråk.

  Gillad av 1 person

 5. slaszlos skriver:

  Hakkorset på röda flaggan visar fascismens ursprungliga ideologi på socialismens idealvärld. Socialister , oberoende hur man uppfattar sina rötter härkomsten är arbetarrörelsen….Att bryta upp symbolerna befriar inte socialismens mål och praxis för underkastelsen med skapandet av diktaturen med demokrativerktyget , i vilket svenska socialdemokrater kommer i kläm med sin ideologi uppfattning och förblir systerparti till nationalsocialister/ fascister, nazister /.

  Gillad av 1 person

   • cmmk10 skriver:

    Stämmer bra!

    ”AH utformade själv flaggan som blev partisymbol 1920, då han tog över och döpte om partiet. I sin bok Mein Kampf förklarar han: ”Efter otaliga försök har jag äntligen kommit fram till den rätta designen: En flagga med röd bakgrund, en vit cirkel och en svart svastika i mitten…” Det röda representerade socialismens, det vita representerade nationalismen och svastikan representerade den slutgiltiga segern för den ariska rasen.

    Det säger rätt mycket, att man inte har förbjudit röda fanor men väl svastikan. 😉

    Gilla

 6. Kungskobran skriver:

  Besökte ett buddistiskt tempel i Kina , sådana finns faktiskt, det var utsmyckat med hakkors överallt,
  tog några bilder. Om denna buddistiska grupp fick för sig att slå sig ner i Sverige med sina religiösa symboler skulle det vara förbjudet?

  Gillad av 2 personer

 7. cmmk10 skriver:

  I Asien går man glatt omkring med solkorset på kläder och som tatuering. ASEA hade det i sin företagslogga (dock ej snedställt), så även finska flygvapnet. Var det von Rosen som tog med sig det från någon utlandsvistelse?

  Gillad av 1 person

 8. Rikard skriver:

  Hej.

  Kommande muslimskt styre kommer att göra grus av runstenar och liknande.

  (Lyssnar till hånskratt om konspirationsteoretiker och annat sånt.)

  Så, vad har muslimska regimer gjort med andra lämningar av religiös karaktär? Det var européer som grävde ut och började återskapa hela Levantens och Östra Medelhavets historia, inte muslimer boende där. Till och med de stora pyramiderna var de ointresserade av, tills efter vita västerländska män varit där och undersökt.

  Så, hur mycket konspirationsteori är det att påpeka att runstenar, hällristningar, och allt annat sådant lever på lånad tid och kommer att börja vandaliseras och förstöras med stor iver och glädje av muslimerna?

  Det finns en, säger en, lösning på problemet islam: inga muslimer.

  Inte i Sverige, inte i Europa, och mopsar de sig väl de är tillbakadrivna till de kökkenmöddingar de kallar länder så finns det kärnvapen.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 10 personer

  • Pelle skriver:

   Ja, kökkenmöddingar är den bästa benämningen på de länder där islam är dominerande. Faktum är att dessa ställen knappt ens kan betraktas som statsbildningar, snarare någon sorts kaosytor och samlingsplatser för massiv klankorruption. Det finns i dagsläget inte ett enda normalt fungerande muslimsk land som den egna befolkningen vill bo kvar i. Frågan är varför…

   Gilla

 9. Olaf Pries skriver:

  Skulle var häftigt om arkeologerna eller någon annan hittar runstenens topp så att förhoppningsvis tolkningen av texten underlättas. Själv bor jag i trakter som också förknippats med herulerna.

  Gillad av 1 person

 10. Jan Andersson skriver:

  Klarälven (från norska fjällen) rann en gång i en rakare sträckning och ut i Vänern i Kristinehamnstrakten. Sedan hände något, kanske orsakat av älvens eget sediment, så bröt älven sig själv en annan bana vid Edebäck och rann sedan ut i det som blev Karlstad.

  Någon som vet när detta hände?

  Gillad av 1 person

 11. Björn Söderstedt skriver:

  Är det så att Morgan Johansson blivit informerad av Henrik Arnstad att svenskarna sedan Erik den halte och läspes dagar varit inspiratörer till Adolf Hitlers nationalsocialism

  Gilla

 12. rolfholmen skriver:

  Hur är det nu med religionsfriheten i vårt land. Svastikan (hakkorset, solkorset) är en urgammal hinduisk symbol. Får inte hinduer i Sverige använda ”sin” symbol bara för att nazisterna la beslag på den på 1900.talet? För övrigt var solkorset ASEA¨s symbol fram till 1933. Skall man fila bort korset från de spårvagnar som fortfarande pryds med detta märke?
  Det finns en liten grupp asatroende i Sverige. De nyttjar runalfabetet i sin trosutövning. Omfattas dessa av religionsfriheten?
  Hur är det med icke-religiösa symboler som leder tankarna till mord och förtryck. Tex. hammaren och skäran samt röda stjärnan. Varför är dessa tillåtna?
  Historierevisionism har varit och är en tämligen populär sport inom vänstern. Minns den där socialdemokratiskan (kommer ej ihåg namnet, tror att hon blev belönad med ambassadörskapet i Brasilien) som ville förbjuda alt. skriva om texten till Evert Taube’s ”Flickan i Havanna”.
  Det skall noteras att det är fler än vänstern som ägnat sig åt historieförfalskning-
  Tex. bildstormarna under reformationen. Listan kan göras hur lång som helst.
  Man kan bara undra hur läng det dröjer innan det höjs krav på att ersätta svenska flaggan med något annat som inte förolämpar främmande religiös minoritet.
  Intet nytt under solen.

  Gillad av 3 personer

 13. Göran Holmström skriver:

  Bitte, nog kan dom och nog försöker dom.
  Alice Bah Kunke har ju” reformerat” museum och kulturarv så fort hon kunnat.
  Vkingarna som veganska muslimer,
  var ett annat försök. Det finns många exempel, ändå spelar vi med i pjäsen, varför kan man fråga.
  När kommer Gustav Vasa visa sig vara transsexuell?
  Det kommer garanterat!

  Gillad av 4 personer

 14. Hedningen skriver:

  Tackar för denna fina och insiktsfulla text. Hedning som jag är, så är det glädjande att se hur vissa tagit till sig av mitt budskap, som jag varit helt ensam om att föra ut i många år.

  Men för egen del undrar jag mest över syftet med runförbudet. Det framstår närmast som parodiskt, att en Justitieminister kan vara såpass oinsatt eller fullständigt ”rudis” vad beträffar vårt lands historia som Morgan Johansson ändå är – eller låtsas vara. Jag påstår inte att jag har rätt, men för mig framstår det som ganska tydligt, att Morgan Johansson via sitt lagförslag försöker trycka ned en ”rasist-stämpel” i pannan på hundratusentals svenskar.

  Enligt honom, samt förslaget till den nya ”anti-terror lag” som Regeringen nu håller på att ta fram, är det helt ok och tillåtet, ja legalt att vara med i organisationer som IS, alltså Islamska Staten eller Daaesh. Det är också tillåtet – enligt Morgans lagförslag – att hyra ut mark och lokaler till denna eller andra terror-organisationer eller samla in pengar till dem, som man edan för ut ur vårt land och sätter in på konton utomlands.

  Men att skriva med runor, och skriva runan T eller O, som i Tor eller Torsdag, ja det skall kriminaliseras, och vara belagt med dagsböter…

  När vår regering vill införa sådana lagar, är det då inte också en smula uppenbart vems intressen den faktiskt tjänar ?

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.