Gästskribent Paula Ternström: Inga bidrag till religiöst och etniskt definierade organisationer!

Paula Ternström

Paula Ternström, som sitter som ersättare för Liberalerna i Region Stockholms kulturnämnd, ifrågasätter rimligheten i att svenska skattepengar går till organisationer som främjar särart och segregation. I två års tid försökte hon göra ett studiebesök hos SMFR (Svenska muslimer för fred och rättvisa) för att få se hur de pengar de fick användes, men några företrädare för SMFR var aldrig anträffbara. 1970-talets ”minoritetspolitik” är ohållbar i 2019 års Sverige.

Upphör med bidragsfinansieringen av etniska och religiösa organisationer! Genom att ösa skattepengar över religiösa samfund uppmuntras invandrade grupper att utmana våra gemensamma normer. Vi ska helga den grundlagsfästa föreningsfriheten, men religiösa organisationer borde kunna finansiera sin verksamhet med medlemsavgifter.

I den proposition från regeringen som Riksdagen antog 1975 rörande riktlinjer för ”invandrar- och minoritetspolitiken” uttrycktes en tydlig målsättning att invandrade grupper skulle ges förutsättningar att bevara det egna språket och utöva den egna kulturen. I detta ingick att man skulle få hjälp att driva organisationer vars syfte var att bejaka och bevara den egna särarten. Sedan dess har staten generöst finansierat dessa organisationer. 2019 utgör andelen utrikes födda enligt SCB nitton procent av Sveriges befolkning och än fler har utländskt ursprung. Det är alltså många människor idag i Sverige som med hjälp av statliga medel skall upprätthålla en kultur och identitet som per definition skiljer sig från den svenska.

Eli Göndör, fil dr i religionshistoria, skriver i sin bok ”Religionskollision: majoritet, minoritet och toleransens gränser” (Timbro 2017) att staten genom sina generösa bidrag till religiösa och etniskt definierade organisationer drivit en politik som gjort det lönsamt att ställa sig vid sidan av samhället. Genom att peka ut en fiende till den egna gruppen definierar man dessutom tydligare den egna profilen och utsattheten. Konflikt och splittring blir oundvikligt. Anpassning är inte på tal. Göndör menar att bidragsfinansieringen därmed blir ett hinder för integration. Avvikelsen är just det som legitimerar finansieringen och ger möjlighet att få sin särart finansierad av staten på heltid. Resultatet har blivit att kvinnor söker efter patriarkala strukturer, judar efter antisemitism, hbtq-personer efter någon myndighet att certifiera, muslimer efter islamofober, rasifierade efter rasister.

Är det verkligen rimligt att svenska skattepengar går till att finansiera alla dessa organisationer? Redan 2015 försökte jag lyfta frågan i Region Stockholms kulturnämnd där jag satt och fortfarande sitter som ersättare för Liberalerna. Jag förstod inte varför offentliga medel till kulturen skulle gå till religiösa samfund. Och varför skulle det vara lättare att bli godkänd som bidragstagare om man driver ett religiöst samfund än om man ägnar sig åt riktig kulturverksamhet?

Under två års tid försökte jag få göra ett studiebesök hos SMFR (Svenska muslimer för fred och rättvisa) som kvalificerat sig för verksamhetsstöd. De var aldrig anträffbara. Trots det rullade bidragen ut som en klocka som inte går att stoppa. Att bli medlem i samfundet var gratis och ansökan till medlemskap fyller man i på föreningens hemsida. Men hur många av de uppgivna gratismedlemmarna som är aktiva vet vi inte för det sker ingen kontroll.

Då jag ifrågasatte rimligheten i att ledande företrädare för SMFR inte vill ta kvinnor i hand och då jag uttryckte min oro över att aktuell organisation enligt vissa källor skulle ha islamistiska tendenser och kunde vara turkiska AKP:s förlängda arm i Sverige utsattes jag för en effektiv härskarteknik av flera ledamöter i kulturnämnden som bestod i att undra om jag var islamofob.

Svaret på den frågan är nej. För det handlar inte om islamofobi utan om hur vi använder skattebetalarnas pengar och hur vi använder våra gemensamma medel på ett sätt som gynnar vårt samhälle. Vi kan inte tvinga människor att ta kvinnor i hand, men vi kan rimligtvis heller inte tvinga svenska folket att finansiera en organisation som arbetar för en kultur vars värderingar står i bjärt kontrast till dem vi själva håller högt.

Ett uppdrag som politiskt förtroendevald innebär en skyldighet att vara aktsam om skattebetalarnas pengar. Mitt uppdrag är att värna kulturen i samhället och jag ser de behov som finns. Kultur inom vården är exempelvis ett viktigt område, men det äskade beloppet från kulturförvaltningen tar slut efter halva året eftersom efterfrågan är så stor. Hur blir det med incitamentet att betala skatt om inte skattepengarna går dit de verkligen behövs? Och hur blir det med skattemoralen om vi förtroendevalda inte ens kan besöka de organisationer som får ta del av våra pengar och verkligen följa upp hur pengarna används? Det är alltid enkelt att låtsas som ingenting, och det är väl därför vi så lättvindigt och utan uppföljning fortsätter ösa religionsbidrag till grupper vi knappt vet någonting om. För Region Stockholm är knappast ensamma om detta.

Vi tycks dessutom ha målat in oss i ett byråkratiskt hörn. I början av februari fick MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) för andra gången bakläxa i domstol efter att ha nekat föreningen SUM (Sveriges unga muslimer) bidrag. MUCF agerade efter en kritisk rapport som bland annat pekat på att det funnits extremistiska sympatisörer och aktivister i SUM:s lokalföreningar, och även överlappningar till den våldsbejakande islamistiska miljön. Men förvaltningsrätten i Stockholm ansåg att föreningen visat att den respekterar demokratins idéer och att det därmed inte fanns skäl att avslå ansökan om bidrag för 2017. I två och ett halvt års tid har juristen Silas Aliki från Folkets juristbyrå jobbat gratis med SUM:s bidragstvist. – Som jurist anser jag att var och en har rätt till likabehandling inför lagen och misstänker man att det inte varit så i ett fall bör det prövas, säger Silas Aliki. Det satsas onekligen tid och kraft för att statliga stöd ska betalas ut.

Just nu pågår en utredning om demokratikriterier i bidragsgivning till civilsamhället. Själva idén med bidragsstöd var möjligtvis en god idé på 1970-talet när vi hade ett annat Sverige. Idag har tiden sprungit ifrån oss och att vi har fastnat i ett byråkratiskt system vi knappt kan överblicka och som riskerar att utnyttjas av bidragsentreprenörer.

Vi lever i ett mångkulturellt land med ett kluster av olika vanor och normer som kommer att stötas och blötas. Risken finns naturligtvis att det uppstår konflikter, problem och missförstånd. Men att staten i demokratins namn skall finansiera religiösa och etniska organisationer som utvecklats till bidragsentreprenörer på särart är ohållbart. Vi behöver enas, inte splittras. Det bör bli upp till var och en att behålla sin särart så väl som att finansiera den. Att strypa dessa bidrag bör ligga högt på den politiska agendan.

81 reaktioner på ”Gästskribent Paula Ternström: Inga bidrag till religiöst och etniskt definierade organisationer!

  • Janya Cambronero Severin skriver:

   Jag förstår tankegångarna. Ges bidrag ut så ska ju verksamheten rapporteras och insyn bör kunna ske.

   Dock ställer jag mig frågande till rubriken – hur är det med organisationer på en religiös grund som gör en kultur? En teaterföreställning, dans, musik eller film?

   Mycket av vårt kulturhistoriska arv härstammar i religion – tänk många av våra sommarvisor eller olika klassiska stycken. Om alla människor med en tro nekas att skapa kultur pga just sin tro blir genast kulturen enormt mycket mindre representativ. Och kulturella verk skapas ju ofta genom organisationer för människor som samlas kring ett gemensamt intresse – eller en gemensam tro.

   Gillad av 1 person

  • Den helt äkta Fredrik Östman skriver:

   Repatrieringsbidrag skall bara komma i fråga i undantagsfall. De främsta mekanismerna för det nya miljonprogrammet måste vara
   – indragna medborgarskap där dessa medgivits på falska grunder eller genom felaktig myndighetsutövning
   – fullständigt indragna bidrag och privilegier, inklusive hyresavtal, förtur och så vidare, för utlänningar
   – obligatorisk utvisning av alla utlänningar som begår brott eller försyndelser inklusive identitetslögn och bidragsbedrägeri, livstids för brott med fängelse i straffskalan
   – absolut förbud för alla uttryck för kultur X och stängning/rivning av alla X-tempel

   https://thewayofreason.wordpress.com/category/svensk-var/

   Gillad av 10 personer

   • Peter skriver:

    Anser att det bör finnas både morötter och piskor i systemet. Om en person avsäger sig PUT eller medborgarskap bör det naturligtvis finnas incitament för det.

    Villkorlig frigivning bör erbjudas endast de som friges till hemlandet.

    Gillad av 1 person

   • Christer E skriver:

    Kan hålla med om andemeningen i ditt inlägg, men det finns ett antal skäl att mildra din åtgärdslista:

    Utlänningar. Sverige är genom olika EU-fördrag förpliktigat att behandla EU-medborgare på samma sätt som svenska medborgare när det gäller t.ex. sjukvård, skolgång, mm

    Utvisning i samband med brott. EU-fördrag (se ovan), men också hur ska man rent praktiskt gå tillväga för att ta fast, åklaga, döma och till slut utvisa t.ex. en somalier som gått mot röd gubbe. Kanske poliser i varje gatuhörn med trafiksignaler?

    Förbud mot kultur X. Att förbjuda mjöddrickning vid Uppsala gamla högar synes mig alltför drastiskt, likaså att riva alla gamla synagogor (även om de inte är så många).

    Gilla

   • Klas Göran skriver:

    Repatrieringstemat är för allvarligt för pajasargument. Från båda hållen.

    Det är lika overkligt att vilja slänga ut alla som inte härstammar från Emil i Lönneberga i rakt nedstigande led som att hela tiden dra fram argument på nivån ”somalier som går mot röd gubbe”.

    Det är fullt möjligt att lagstifta om att irakier, syrier, afghaner etc som inte längre uppfyller flyktingkriterier *och som inte är svenska medborgare* skall återvända till sina ursprungsländet.

    Detta är varken rasism eller fascism.

    Gillad av 1 person

   • Klas Göran skriver:

    Bortsett från förbuden mot ”religion X” finns för övrigt Östmans förslag genomförda i flera länder son de flesta svenskar anser vara fullt jämförbara med Sverige.

    I Tyskland kan t ex medborgarskap som har tilldelats på grund av bedrägeri återkallas, även om personen i fråga skulle bli statslös. I USA får illegala invandrare från latinamerika knappast förtur till lyxvillor i Beverly Hills (jmf syriern som fick två lägenheter med sjöutsikt i Saltsjöbaden av kommunen).

    Att något förbjuds av existerande lagar och avtal är inte heller ett argument. Lagar kan ändras och konventioner kan lämnas.

    Gillad av 3 personer

   • HumVee skriver:

    Christer E är problemet. Stackars människa, man undrar vilken högre makt han tror skall belöna honom för att han likställer kultur x med asatro och judendomen? Han tror han får poäng när den självklara sanningen är att det är helt absurt att behandla olika så kallade religioner lika. Inom vissa gränser visst, utöver det så gäller krigets lagar.

    Gillad av 1 person

   • Christer E skriver:

    Tar det som en komplimang att jag utsetts till ”problemet”, tack.
    Att vissa sedan inte fattar det ironiska med ”somalier mot röd gubbe” kan jag inte rå för.
    De lägen en utvisning kan bli aktuell måste diskuteras och belysas (”upp på bordet”, som det så populärt kallas). För ett antal år sedan blev en turkisk far utvisad från Tyskland tillsammans med sin omyndige tonårige son, sonen i ständigt klammeri med rättvisa. Fadern laglydig, men brast uppenbarligen i uppfostran av sin son. Är det liknande regler som behövs i Sverige eller hela EU?

    Givetvis ska alla religioner behandlas lika, dvs inte behandlas alls. Religion är en privatsak och ska idkas så att omgivningen inte störs (kyrkklockor måste anses ingå i någon sorts kulturarv).

    Gillad av 1 person

   • Den ende och enastående Fredrik Östman skriver:

    Ä du kär i mäj ännu? Vilken kontradkontradistinktion vill du göra mellan ”person som inte är svensk medborgare” och ”utlänning”? Är vi inte i själva verket helt överens?

    Jag har inget emot, och mitt program säger inte emot, att massor av invandrare blir kvar i Sverige. Du underskattar storleken på problemet.

    Gillad av 1 person

 1. miketheviking skriver:

  Fantastiskt bra Paula!
  För att vara liberal så är ditt förslag radikalt, konsekvent och det effektivaste medlet att stoppa gödningen av svenskfientliga kulturer.

  Gillad av 4 personer

 2. Göran Fredriksson skriver:

  ”Vi kan inte tvinga människor att ta kvinnor i hand, men vi kan rimligtvis heller inte tvinga svenska folket att finansiera en organisation som arbetar för en kultur vars värderingar står i bjärt kontrast till dem vi själva håller högt.”

  Att tvinga skattebetalarna att finansiera organisationer som har nämnda intoleranta värderingar är ju helt möjligt att göra, det är ju det staten fortfarande sysslar med. Utan att liberaler har gjort något som förhindrar detta.

  Gillad av 6 personer

 3. V för Vendetta skriver:

  Jag skulle tro att Paulas moderparti gärna såg en åtstramning av skattemedel till organisationer men dock inte till de organisationer som sysslar med kultur och religion utan mer åt sådana som ifrågasätter just religion och kultur.

  Gillad av 3 personer

 4. Aurora skriver:

  Mångkultur fungerar inte bara inte inom ett lands gränser. Och absolut inte när mångkultur är en politiskt beslutad paradox. Man skapar oundvikligen parallellsamhällen. Och alla grupper har direkt ekonomiskt intresse av att det de så förment eftersträvar att arbeta mot vidmakthålls. Man ser fiender överallt. Inbördeskriget väntar obönhörligt runt hörnet.

  Gillad av 4 personer

 5. Therese skriver:

  Om vi ska ”tvinga människor att ta kvinnor i hand” eller inte kan säkert diskuteras.
  Men hela tiden blir vi påminda om någon sorts ”värdegrund” som alla måste följa och stödja för att få bli accepterade av staten,politiker och etablissemanget. Följer man inte ”värdegrunden” eller anses inte ha samma ”värdegrund” som ex.vis regeringen eller deras stödpartier C,L,V så får man inte tillträde till samtal,samarbete och planering av den politiska verksamheten.
  Så varför kan inte regeringen och deras stödpartier C,L,V kräva liknande för de som vägrar ta kvinnor i hand? Och vägrar vissa att följa ”värdegrunden” så varför utesluts inte dessa då från statens ekonomiska bidrag? Regeringen och C,L,V har som ”värdegrund” att i Sverige tar man kvinnor i hand när man hälsar, eller har man inte det !
  Avslutningsvis så är det inte bara direkta statliga bidrag som går till suspekta organisationer på vänsterkanten eller av islamistisk karaktär,även ex.vis Arvsfonden lär dela ut massor av miljoner årligen till dessa organisationer.

  Gillad av 5 personer

 6. fabricerad skriver:

  Skattemoralen behöver väl politikerna inte bry sig om längre. Minsta misstanke om några kronors skattefiffel leder till att statens muskler spänns så att tröjan knakar i sömmarna. Skatteverk, Kronofogde, polis, Ekobrott m.m, statens resurser att fånga skattesmitare är oändlig. Lägg därtill utfasningen av kontanter och resultatet blir att man inte undkommer skatt såvida man inte blir en gangster. Staten kan ge fxn i skattemoralen för pengarna kommer in oavsett vad vi skattebetalare tycker. Att rösta med fötterna tillhör det förflutna.

  Gillad av 2 personer

 7. Elof H skriver:

  Förstår man inte att inga föreningar skall finansieras av det offentliga så är det illa. Vi behöver ett starkt civilsamhälle men finansieras en förening av det offentliga så upphör den definitionsmässigt att vara en del av civilsamhället. Detta är en del av den svenska tragiken. Det svenska civilsamhället är helt sönderslaget av staten. Dessutom skall spenderandet av skattepengar vara transparent. Antingen skall en verksamhet vara offentlig och föremål för offentlighetsprincipen eller så är den privat. Hybrider mellan detta är endast av ondo. Staten och politikerna driver sin agenda genom att finansiera diverse obskyra föreningar. Men det är lika illa att förstöra civilsamhället genom att ge bidrag till idrottsklubbar.

  Gillad av 7 personer

 8. En ny glad man skriver:

  Ja självklarheterna radas upp men hur förhåller sig Paula till att LIBERALERNA hela tiden varit för denna utveckling? Det är för mig helt ofattbart hur man kan hyckla så mycket, exakt det jag misstänker från flera skribenter på DGS: man är mot våldtäkter, hedersvåld, islamisering eller vad det vara månde, MEN ÄR SEDAN EN AKTIV KUGGE I DET MASKINERI SOM SKAPAR DETTA!

  Hur tänker alla dessa som Paula? Det håller inte längre att skriva dessa ursäktande artiklar och sedan rösta för mer anhöriginvandring eller vad det vara månde. Hyckleriet är monumentalt.

  Gillad av 15 personer

  • MartinA skriver:

   Folkpartiet/”Liberalerna”s ledning släpper ofta fram såna här röster i syfte att lura oss med ytterligare ett språktest. Jag tror dock aldrig att någon kommer gå på språktestfinten igen.

   Gillad av 8 personer

 9. En ny glad man skriver:

  Det jag tror är att dessa som Paula är de allra mest skadliga, för de tror på samexistens och förhindrar därmed framväxandet av en verklig opposition. Det finns inte tre sidor i detta, alla länder med kultur x är vår antites, nästan alltid ned våld och konflikt, eller totalt förtryck, det är självklart att Sverige bli likadant. Många vill ha det så här, och påskyndar kollapsen men det är än värre och mera infantilt att låtsas att MAN INTE VILL HA DET SÅ HÄR, och uppmåla små utopier som man jobbar för, som att i ett land dör kultur x sprider sig kunna förhindra att dess organisationer inte skaffar sig makt och pengar. Det är så fullständigt utan insikt.

  Man häpnar.

  Gillad av 11 personer

 10. Magnus Rosensparr skriver:

  De framförda synpunkterna är självklara för varje självständigt tänkande människa. Varför ska en troende katolik eller ortodox kristen finansiera muslimska verksamheter eller tvärtom? Staten bär endast syssla med som ingen enskild kan utföra. Militärmakt, rättssystem, räddningstjänst, drift av storskalig sjukvård och infrastruktur, luftfarts-, sjöfarts- och trafikreglering, penningutgivning, pensionsadministration och naturligtvis lagstiftning.

  Ett civilsamhälle som inte är ekonomiskt oberoende är inget riktigt civilsamhälle, utan ett ofritt, bidragsberoende, lättmanipulerat och lättstyrt pseudocivilsamhälle, öppet för entreprenörer av skilda slag och religiösa såväl som sekulära charlataner.

  Gillad av 11 personer

 11. Elisabeth skriver:

  Ja Paula, det är förvisso orimligt att skattebetalarna ska finansiera dessa organisationer. Men samtidigt är ju dessa en naturlig följd av det Nya Sverige som Liberalerna ( ditt parti) i högsta grad varit behjälpliga med att ”bygga”, eller snarare, Liberalerna har hjälpt till med att riva och förstöra det som var. ”Gemensamma normer” skriver du, vilka skulle det vara nuförtiden ? Liberalernas senaste spik i kistan var ju att rösta fram anhöriginvandringen som kommer att dränera skatt-kistorna på kommunal, regional och statlig nivå. Och bidra till parallellsamhällenas framväxt. Så – det är för all del vällovligt att försöka strypa dessa organisationsbidrag men det är i det stora hela – spott i Mississippi.

  Gillad av 15 personer

 12. Aha skriver:

  Det finns tydligen en strimma hopp inom Liberalerna då Paula Ternström berör den självklara frågan; är assimilation att föredra framför mångkultur? Att svaret ska vara åt assimilationshållet torde vara utan tvivel, ty var hittar vi samhällen där mångkulturen varit en framgångsfaktor? Motsatsen gäller; mångkultur är en tydlig orosfaktor som t.o.m. får samhällen att falla ihop i inbördeskrig.
  Det säger sig självt att en utpräglad mångkultur i kombination med ett välfärdsindustriellt komplex ger upphov evig försörjningsbörda från de mer lyckosamma mångkulturerna – bara så att folk vet det. Det är vad mångkulturen bär i sitt sköte.

  Mångkulturbeslutet 1975 var ett gigantiskt felslut.

  Gillad av 6 personer

 13. Ofrivillig svenska skriver:

  God morgon. Givetvis skall INGA föreningar av något slag finansieras av staten genom det till benmärgen beskattade svenska folkets pengar ! Vill folk bedriva föreningsliv får de göra det för sina egna pengar; enbart genom att stryka alla trossamfunds- samt föreningsbidrag och med det avveckla MUFC skulle skatten kunna sänkas avsevärt, så pass att alla har råd att betala själva. Finansiering via skatten skadar dessutom föreningarna då de inte längre alls har med ”civilsamhället” (vidrigt ord förresten, ”samhället” är per definition civilt och ordet i fråga är alls inte synonymt med ”staten”, vilket mängder med svenskar indoktrinerats till att tro) att göra utan då har att dansa efter statens pipa. De blir därigenom en stat i staten, N:et i förkortningen NGO borde strykas. Ang. ”riskerar att leda till bidragsentreprenörer” så är det obsolet, vi har en hel bidrags-”industri” sedan decennier. Bara c:a en tredjedel av befolkningen arbetar inom privat sektor och inte ens i den delen är det lika med att generera nya, friska pengar eftersom en stor del av det privata näringslivet uteslutande lever på upphandlingar med stat/regioner/kommuner. Mindre än en tredjedel av de boende i riket försörjer alltså sig själva samt dessutom alla andra. Snart kraschar pyramidspelet.

  Gillad av 9 personer

 14. Alexander Göransson skriver:

  Det intressanta i detta sammanhanget är att Sverige är ett av dom få
  länder där donationer till ideella organisationer INTE är avdragsgilla.
  Samtidigt betalar det offentliga generösa bidrag till olika organisationer med skattebetalarnas pengar. Enligt min mening borde man göra en växling,
  avskaffa samtliga bidgrag, men ge avdrag till dom aktiva medlemmar som frivilligen ger sina egna pengar till föreningarna.

  Gillad av 2 personer

  • MartinA skriver:

   I USA har den ordningen orsakat massiv korruption. Till exempel så finansieras organisationen CEPA av de stora vapentillverkarna i USA och av ideella stiftelser såsom ”Stiftelsen för kulturfrämjande i västra Tennesee”. CEPA är en lobbyorganisation som verkar i Europa för att öka konflikten mellan Ryssland och övriga Europa.

   Gillad av 2 personer

   • Den helt äkta Fredrik Östman skriver:

    Systemet har också missbrukats av vänsterblivna aktivister på skattemyndigheten, som har vägrat att erkänna konservativa ideella organisationer som ideella, medan vänsterns alla kamp- och terrororganisationer utan vidare tillerkänns denna status.

    Men eftersom staten inte heller skall vara tillåten att taga ut någon skatt, så är det inte någon avgörande fråga. Utan skatt inga avdrag.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Att välja vilka som är skattebefriade är statlig manipulation. Jag tycker medborgare skall välja själva vad de spenderar pengar på, det är poängen med privat ägande.
    Det håller jag inte med om, jag är inte Ancap. Centralmakt behövs för gränsskydd och det behöver finansieras.

    Gillad av 1 person

   • Den helt äkta Fredrik Östman skriver:

    Inte jag heller. Jag menar att staten skall kunna kräva viss verksamhet, investering eller konsumtion, men inte att den skall tillåtas att göra det via skatter. Ungefär som trafikförsäkringen. Allting. Huvudsaken är att det inte finns någon skattekista som inbjuder till korruption och slöseri. Pengarna skall aldrig finnas i politikernas händer.

    Gillad av 2 personer

 15. MartinA skriver:

  Genom att ösa skattepengar över religiösa samfund uppmuntras invandrade grupper att utmana våra gemensamma normer
  Du, ”liberalen”, jag delar inte dina normer. Alls. Och förresten, vart kommer de normerna ifrån? Amerikanska universitet?

  Vi ska helga den grundlagsfästa föreningsfriheten, men religiösa organisationer borde kunna finansiera sin verksamhet med medlemsavgifter.
  Det borde alla föreningar vara tvungna att göra. Men så är jag liberal och alltså moståndare till ”Liberalerna”.

  Det är alltså många människor idag i Sverige som med hjälp av statliga medel skall upprätthålla en kultur och identitet som per definition skiljer sig från den svenska.
  Men icke förty så är det deras kultur och identitet. En ”liberal” kan inte diktiera folks identitet ovanifrån, för statens behov, det är fascismens kärna.

  idén med bidragsstöd var möjligtvis en god idé på 1970-talet
  Nej, det var det inte.

  Vi behöver enas, inte splittras.
  Jaha, så varför har då ni ”liberaler” i decennier tvingat på oss Svenskar massinvandring som vi överhuvudtaget aldrig någonsin velat ha? Till råga på allt från världens mest dysfunktionella områden och av människor som vi har så litet gemensamt med som tänkas kan? Det var ju ni som rev upp Luciaöverrenskommelsen? Om enighet är så viktigt, varför sitter inte Westerberg i fängelse? Det finns inget ”vi” i sverige. Tack vare er.

  Gillad av 11 personer

 16. Tritonen skriver:

  ” Det bör bli upp till var och en att behålla sin särart så väl som att finansiera den. Att strypa dessa bidrag bör ligga högt på den politiska agendan.”
  Jo visst, men, en av våra grundlagar, Regeringsformen, menar att särarterna skall FRÄMJAS, inte t ex ”beaktas”.
  1 kap, paragraf 2 i RF:
  Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).
  Länk till Löfven: kommer aldrig att kritisera islam:

  Gillad av 1 person

 17. Lars Bernhoff skriver:

  Det är lovvärt att som författaren i position av ersättare i en kulturnämnd ta kampen om principer som jag tycker är rimliga. Vi har inte sakliga skäl att främja särart och segregation. Den lag som stiftades 1975 kan inte ha varit avsedd för den typ av missbruk som uppenbart sker. Det är åter att vi har agerat naivt när vi inte undersöker vad som sker med våra skattepengar dvs när det blir kontraproduktivt till vad Sverige behöver nu.
  I

  Gillad av 3 personer

   • pllay skriver:

    Och bokstaven är även den föremål för relativistisk tolkning, till vårt kära rättssystems glädje.
    Allt kan böjas och bändas bara viljan finns, är sedan alla parter överens om att lagen skall tolkas flexibelt och relativt så kan man undra varför vi har en skriftlig lag.

    Gillad av 1 person

 18. Eva Danielsson skriver:

  Jag anser att alla bidrag till alla sorts föreningar och studieförbund och trossamfund och olika ”projekt” bör avvecklas. Alltihop. De engagerade och deras publik bör betala ur egen redan beskattad ficka. Inte en krona till dylikt från skattebetalarnas gemensamma pott! Den ska enbart gå till kärnverksamheterna, infrastruktur och grundläggande välfärd till skattebetalarna/medborgarna. Och kraven för medborgarskap måste förstås höjas markant.
  Staten måste hårdbantas om nationen ska kunna tillfriskna. Ingen operation kan lyckas om patienten är för fet.
  Även individuella bidrag till icke-svenskar bör avvecklas så att Migrationsverket och migrationsindustrin kan läggas ner. Ett återvandringsverk behövs däremot tills de flesta som kommit hit de senaste tjugo åren, har fått hjälp att komma hem igen.
  Om SIDA läggs ner och utlandsbiståndet används till utvisningar och frivillig återvandring, så kan det nog klaras av ganska snabbt.
  Precis som även brottsbekämpning kan lyckas, ifall politikerna och cheferna faktiskt vill rätt saker. Ingenting tyder på det, det finns ju inte ens någon äkta sjukdomsinsikt ännu. Men vi får fortsätta klaga och kritisera så fort vi på något sätt får chansen.
  De styrande har gjort sig ekonomiskt och formellt oberoende av folket, men vi kan fortfarande gnälla och maska och försöka få flera att bli öppet kritiska och göra livet mindre lätt för dem och deras möjliggörare.

  Gillad av 10 personer

 19. Rikard skriver:

  Hej.

  Varför skall jag alls betala för någon annans vidskeplighet eller hobby?

  Jag är gärna med och betalar svenska pengar till svensk sjukvård, eller annat gemensamt gott, åt svenskar. Inte åt utlänningar; särskilt inte åt muslimer.

  På Liberaler hälsar jag med en spottloska, tilltalet ”Quisling” och ett uppsträckt långfinger efter amerikansk förlaga; det får du väl tåla. Om du respekterar att muslimer inte skakar hand med dig kan jag inte se annat än att du är okej med hur jag väljer att hälsa på Liberaler.

  Accepterar du att muslimer inte hälsar som folk (handslag, i Sverige) på dig därför att du i eras ögon är en fallen och förtappad smutsig och oren otrogen kvinna (vilket är ett av skälen att de inte hälsar på svenska/vita kvinnor med handslag), är du tvungen att acceptera mitt sätt att hälsa också, annars vill du ju tvinga mig att följa en hälsningsnorm du inte anser muslimer behöver följa – du diskriminerar således på religiös/rasistisk grund hur du än gör.

  Det är skrämmande att läsa att en ung svenska accepterar att bli kallad h*ra av muslimer – det är vad de menar när de vägrar skaka hand.

  Sedan begriper jag inte varför du tycker att ens en enda muslim skall finnas i Sverige.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 12 personer

  • MartinA skriver:

   ”..och ett uppsträckt långfinger..”
   Det var de som började!

   Apropå loggor förresten. Och diskussionen om att förbjuda Nazistiska NMR’s logga. På ”Liberalernas” hemsida hittar jag mycket stöd för den gamla loggan med blåklint, de påstår att det hade nåt med rösträtt att göra. Men den som letar litet hittar att den Nazistiska Waffen SS divisionen Maria Theresia hade en väldigt snarlik blåklint som symbol. Och jag hörde att NMR gjorde reklam för Sabuni under partiledarvalet. Så det finns tydliga nazistiska kopplingar till ”Liberalerna”. Är det möjligt att vi här hittar inspirationskällan till ”Liberalernas” aggressiva utrikespolitik? Var det så att bytet till en ny logga var ett försök att dölja en mörkare historia?
   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/22nd_SS_Division_Logo.svg/195px-22nd_SS_Division_Logo.svg.png

   Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Fast jag tänker på ”Liberalernas” symbol som ett långfinger riktat mot oss, i profil. ”Liberalerna” förkroppsligar plitikernas förakt för folket och Svenskhatet. Hela deras parti och hela deras gärning är bara ett enda stort långfinger. Ståfräs skulle kunna ses som något positivt på vissa språk, Det finns ingenting positivt med de här lurendrejarna överhuvudtaget.

    Gillad av 2 personer

   • Humvee skriver:

    Det går mig förbi hur man Jan välja denna symbol, minsta barn ser en snopp. Det indikerar väl hur verklighetsfrämmande de är. Jag hade betalt tusen kronor för att vara en fluga på väggen när det beslutande detta, eller under nekrofildebatten eller kommer jag på, någon som helst debatt inom 7-klövern. Hur låter det när de diskuterar ”klimatet”? Är det inte talande att inte ett enda litet samtal spelas in av en visselblåsare?

    Gillad av 2 personer

 20. Elizabeth skriver:

  Och vi som är kristna…vars kyrkor erhåller statsbidrag, ska vi kastas ut med badvattnet bara för att muslimska organisationer/moskéer inte kan sköta sig?
  Fattar du inte vilka konsekvenser detta får för otroligt många människor i Sverige?
  Sluta slå in öppna dörrar och våga ha ett helhetsperspektiv istället!
  Kyrkan är mycket mer än bara en ”religion” för många, även om den kanske inte betyder nåt för dig.

  Gillad av 2 personer

  • Ofrivillig svenska skriver:

   Elizabeth: Läs på svenska kyrkans webbplats om vad den sk begravningsavgiften går till. De enorma summor den drar in (det är ju en ”avgift” dvs skatt i procent som dras hela livet av fattig som rik, oaktat om vederbörande är yrkesaktiv eller pensionär) bör räcka gott och väl att hålla kyrkor och kyrkogårdar i skick !

   Gillad av 1 person

  • Rikard skriver:

   Hej.

   Här måste jag instämma, med eftertryck, så gudlös hedning jag är!

   Vare sig jag vill det eller ej, är kristendom en del av mitt kulturarv och mitt sätt att tänka, känna och tycka. Kristendomen är en del av vem jag är just för att jag är svensk, även om jag inte är kristen (eller på annat vis religiös).

   Självklart skall protestantisk kristendom via en statskyrka vara den officiella religionen, och lika självklart skall dess historiska byggnader skötas, vårdas och bevakas för och med gemensamma medel. Det kyrkan vill göra utöver detta får den stå för själv.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Gillad av 4 personer

  • Hans Karlsson skriver:

   Jag är troende kristen i en lång rad generationer. Men jag håller i grund och botten med alla som här på sidan menar att all finansiering av religiösa organisationer ska stoppas. Pengar korrumperar, Svenska kyrkan kan ta in medlemsavgifter och kollekter för att finansiera sin verksamhet. Det har frikyrkor gjort i mer än 100 år (nu är förvisso även de insyltade i bidragsregnet). På detta sätt blir man oavhängig av den statsmakt man bör syna och kritisera i enlighet med Bibeln. Vilket man absolut inte ägnar sig åt idag, där stora delar av kyrkan, och en del frikyrkor, blivit pk-organisationer där all möjlig pk-korrekt smörja understöds eftersom man i sin tur understöds av staten. Man biter inte den hand som föder än. Samtidigt får man också ett större engagemang bland de återstående medlemmarna. Det vore bättre om Svenska kyrkan ägnar sig åt sin kärnuppgift, att predika evangelium. Annars är man ingen kyrka och bör redan av den anledningen gå miste om bidrag till religiösa ändamål.

   De historiska kyrkorna kan hanteras via en byggnadsvårdsavgift.

   Däremot vore det mycket orättvist om den kristna verksamheten blir av med sina bidrag och de muslimska organisationerna får behålla sina. Risken för detta är mycket stor och här bör vi se upp som kristna.

   Gillad av 2 personer

  • Eva Danielsson skriver:

   Elizabeth
   Vad är det för kristna kyrkor du tänker på som får statsbidrag?
   Svenska kyrkan får ca femhundra miljoner per år av statskassan till underhåll av kyrkobyggnader. Övriga inkomster är ju kyrkoskatten som alla medlemmar betalar. Plus att SvK äger skog o fastigheter m m.
   Kristna frikyrkor har väl också medlemmar som i a f kan betala det de slipper om de går ur SvK.
   Men självklart är det islam som ska svälta ut och inte få bidrag eller bygglov eller illstånd att driva skolor eller några som helst särrättigheter. Islam måste motas bort från vårt land.

   Gillad av 3 personer

 21. Niklas R skriver:

  Jag har ett lika bra förslag.
  Upphör med bidragsfinansieringen av politiska organisationer och partier! Genom att ösa skattepengar över politiska samfund uppmuntras antidemokratiska socialistiska grupper att utmana våra gemensamma normer. Vi ska helga den grundlagsfästa föreningsfriheten, men politiska organisationer borde kunna finansiera sin verksamhet med medlemsavgifter.

  Gillad av 6 personer

  • Elof H skriver:

   Ja, vi ska inte ha en massa organisationer som existerar bara för att det offentliga ger dem bidrag.

   Ge sedan de folkvalda ersättning för missad arbetsinkomst (med ett tak) och omkostnader istället för dagens ohemula löner och förmåner till folk som i många fall knappt haft ett riktigt jobb. Politiker skall vara ett hedersuppdrag och inte ett sätt att skaffa försörjning. Detta kommer dessutom höja kvalitén på politikerna avsevärt.

   Gillad av 3 personer

 22. ERROL skriver:

  Liberalerna hade kunnat reformera de dysfunktionella organisationsbidragen som omsätter Miljardbelopp via bl.a Folkbildningsrådet, MUCF, Allmänna Arvsfonden, SIDA , Myndigheten för trossamfund, Länsstyrelser och dessutom via nybildade pseudomyndigheter som Jämställdhetsmyndigheten, som tillsammans med otaliga andra ideologistyrda myndigheter fördelar egna godtyckliga bidrag till villiga bidragsentreprenörer, med minst sagt bristande kontroll. Det ängsliga ”liberala” partiet valde i stället att krypa upp i knäet på farbror Löfvén.

  De s.k. civilsamhället består idag till stora delar av ”ideella organisationer” i vilka företrädarna är heltidsanställda och således arbetar allt annat än ideellt. Fenomenet med gratis medlemskap är fullständigt absurt och ägnat att driva på medlemsfusk. Nu är fenomenet med uppblåsta medlemssiffror någonting som SSU är Svenska Mästare i. Den övergripande ideologin som driver det bidragsindustriella komplexet är den socialdemokratiska partistatens försök att genom bidrag kooptera och påverka civilsamhället i för partiet önskvärd riktning.

  Liberalerna är inte liberalt parti och har fullständigt misslyckats att adressera den fråga som Ternström aktualiserar. Medborgerlig samling är föga förvånande det parti som tydligast uppmärksammat denna institutionella korruption. Liberalernas tidigare partisekreterare, Arnholm, förfasade sig över att M och KD ville avskaffa Jämställdhetsmyndigheten och Liberalerna har under flertalet år fullständigt blundat för det korrupta bidragsfinansierade ”civilsamhället”. Liberalerna har dessutom som bekant tillsammans med Centerpartiet säkrat ett fortsatt befästande av den socialdemokratiska partistaten och saknar all trovärdighet i frågan. Slutligen är det meningslöst att endast angripa de religiösa bidragsentreprenörerna, hela systemet behöver reformeras och bantas betydligt om begreppet ”civilsamhälle” skall ha någon mening och ett verkligt vitalt och självständigt föreningsliv säkras. Liberalerna har med önskvärd tydlighet visat att de inte är en kraft att räkna med i detta arbete.

  Gillad av 3 personer

 23. Sixten Johansson skriver:

  Jag instämmer både i Paulas text och i de kritiska kommentarerna om folkpartisternas destruktiva politik sedan åtminstone 1991, när de tillsammans med (m), (c) och KDS öppnade gränserna för en huvudlös asylinvandring utan ekonomiska och förnuftsmässiga spärrar. Utan att lära sig någonting alls av de uppenbara misstagen repriserade de sedan allt detta flera gånger om under 2000-talet.

  Folkpartisterna har således gång på gång själva bevisat att de är intellektuella och moraliska dvärgar utan substantiell tankeförmåga, resning och verklighetsförankring. Folkpartisterna är inbilska kappvändare, som lealöst vrider sig ömsom åt vänster, ömsom åt höger, allt efter vart samtidens lättviktigaste kompassnål råkar peka.

  I övrigt anser jag på basen av mina egna och andras erfarenheter från arbete för fyra nationella minoriteter att alla offentliga bidrag till deras särartsgrundade verksamhet också behöver avskaffas. Det offentliga ska inte syssla med något slags identitetsskapande, utan allt sådant arbete ankommer på individerna och grupperna själva. Det offentliga ska inte vara dadda eller domare åt gnällspikar och grälmakare och varken utse eller gynna några avvikande identitets- och offergrupper.

  Gillad av 6 personer

 24. Fredrik skriver:

  Alltid lika intressant när personer som skapat problemen ska åtgärda dem. Kan du inte dra den om att ”vi har varit naiva också”? Ursäkta den tråkiga tonen men Ni politiker som skapat detta Sverige kommer aldrig lyckats åtgärda problem därför ni har fått vad ni beställt. Stort lycka till!

  Gillad av 4 personer

 25. Vaknauppnu skriver:

  Släng ut pk-patrasket och värdegrundstramset ur vår svenska kyrka. Värna våra kyrkor och väck med islams dödskallehus deras dödskulter kan de odla på hemmaplan . Så muslimer som inte kan integreras skall inte var a i vårt land vilken generation de än tillhör. De är på kontrakurs mot allt vad vi står för! De skall absolut inte få bidrag i någon form och definitivt inte få lov att starta politiska partier i VÅRT LAND

  Gillad av 1 person

 26. Lars skriver:

  Paula har rätt, men allt föreningsstöd och alla kulturella bidrag utom till ett par nationalscener borde bort så att man får luta sig mot betalande kunder/medlemmar. men Paulas resonemang om integration håller jag helt med om. (Det kommer att svida när de offentliga utgifterna måste minska pga bl.a. invandringen, det kommer att svida hos många särintressen).

  Gilla

 27. JL skriver:

  Att jag via skattsedeln (stöld) ska tvingas att finansiera andras hobbies övergår mitt förstånd.

  Oavsett om det avser religion, syjuntor eller knattefotboll.

  Staten ska ägna sig för medborgarna gemensamma intressen. Försvar, rättsväsende, gemensam infrastruktur, viss utbildning och sjukvård.

  Libertarian och liberal må låta lika, men ack så olika de är.

  Dont hurt people, dont take their stuff.
  Exakt så enkelt är det egentligen.

  Gilla

 28. Anders noreus Lib. i Vasastan skriver:

  Hej Paula, jag har läst även ett tidigare inlägg från dig på den här DGS. Den var som även denna utmärkt. Vi är ju båda Norrmalmsliberaler. Jag ser mig själv som Nyamko-anhängare sedan minst 10 år tillbaks i tiden.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.