Patrik Engellau: En aha-upplevelse

Patrik Engellau

Det här inträffade för mer än tjugo år sedan. Det som hände var banalt och självklart men ändå så typiskt för vår tid. (Vår tid började, anser jag, för typ femtio år sedan; politikerväldet inleddes på trettiotalet men indelar sig, liksom det karolinska enväldet, i en konstruktiv grundarfas och en destruktiv förstörelsefas som alltså inleddes för ett halvsekel sedan).

Jag deltog i en paneldebatt med ett antal samhällstyckare varav jag alltså var en. En annan var en känd vänsterpartistisk riksdagskvinna. Samtalet handlade om ditten och datten precis som det hade gjort om debatten inträffat idag. Märkvärdigt nog har åsikterna i avgörande frågor inte ändrat sig så särskilt sedan dess annat än att det marxistiskt laddade klassperspektivet numera helt försvunnit – utom hos folk som inte öppnat ögonen sedan det tidiga 70-talet – och ersatts av en motsättning mellan å ena sidan skattefinansierade PK-ister av olika schatteringar, å den andra nettoskattebetalande medelklassare.

Den vänsterpartistiska riksdagskvinnan förklarade att det svenska välfärds- och bidragssystemet var det bästa som någonsin hänt Sveriges kvinnor.

Hur menar du? frågade jag. Varför skulle välfärdssystemet vara särskilt bra för kvinnor? Vad med männen?

Hon tittade på mig som om jag var ett dagisbarn som inte begrep någonting.

Om inte staten fanns så skulle ju kvinnan vara beroende av en karl! sa riksdagsledamoten.
Plötsligt öppnades en hel värld av insikter för mig. Riksdagsledamotens utgångspunkt var att kvinnor alltid var beroende, i naturtillståndet av en karl, vilket hon ansåg vara ett ovärdigt tillstånd. Kvinnors räddning var därför att i stället, om det knep, göra sig beroende av staten.

Jag lät denna för mig nya tanke tränga in i min skalle. Staten är som en make fast bättre. Staten våldtar inte. Staten misshandlar inte. Staten super inte upp lönen. Staten betalar – för det mesta utan att behöva tjatas på – regelbundet och pålitligt det månatliga underhållet. Män är djur. Staten skyddar utsatta kvinnor för dessa djur.

Tänk om det är så enkelt vi kan förklara svårbegripliga fakta såsom att kvinnor i betydligt högre utsträckning än män är PK-istiska statskramare. (Jo, det finns också manliga PK-istiska statskramare. Jag sätter en hundralapp på att oproportionerligt många av dessa också definierar sig som feminister.)

Det finns emellertid ett fel med denna teori om att kvinnan skulle betrakta staten som sin livboj och räddare i nöden. Felet är att svenska kvinnor i så fall svartsjukt borde värna sin välgörare från andra intressenter som också vill komma in under det statliga täcket. Men så gör inte svenska kvinnor. I stället tillverkar de en skylt där det står ”Refugees welcome” och öppnar armarna för andra kandidater till det statliga beskyddet.

Jag har funderat en del på denna paradox. Om det hela varit en privat angelägenhet och hustrun upptäckte konkurrenter som ville åt makens plånbok så hade det nog blivit protester. Men om kvinnor som riksdagsledamoten är ”beroende av staten i stället för av en karl” så inträder tydligen ett annat sinnestillstånd. Där anser de sig inte behöva oroa sig för konkurrenter.

När jag då och då resonerat om invandringen med svenska kvinnor har jag ofta stött på en enahanda reaktion. När jag säger att jag i egenskap av skattebetalare bekymrar mig över att projektet kan bli ganska dyrt så möts jag av svarta ögon och en spänd mun som väser: ”Vi har råd!”

Väldigt många PK-ister föreställer sig att Sveriges resurser är oändliga.

70 reaktioner på ”Patrik Engellau: En aha-upplevelse

 1. En ny glad man skriver:

  Ja hur benar man ut det här? Kokar man ner artikeln till att kvinnor i högre grad än män tror att resurserna är oändliga så betyder de ju bara att kvinnor är mera korkade, de kan inte matematik helt enkelt..

  Nej, jag tror som vanligt att skon klämmer någon annan stans. Nummer ett, vi är lurade, vi styrs av förrädare. Patrik håller också fast vid myten om en konstruktiv fas för socialismen, detta är ju fel, istället är det så att det socialistiska tänkandet inte hade spritt sig ännu, utan bara den yta som Patrik alltid fokuserar på hade manifesterat sig. Under ytan gjorde de anti-kristna, anti-västliga tankarna sitt onda värv och korrumperade människorna. Så socialismen parasiterande från början på våra goda dygder och traditioner, den ”första perioden” så var dessa mer intakta än de de senaste 30-40-50 åren. Socialismen var dock inte konstruktiv utan en parasit från början.

  Så dessa kvinnor (och många män) har tagit skada, de självklara sanningar om samhället som har skapat allt vi ser i väst är svårt skadeskjutna, men därutöver så har ju de flesta fortfarande en tro att de som styr VILL GOTT, att de vill oss gott. Dagligen på DGS nämns bortförklaringar, de är naiva, korkade, offer för omständigheterna, allt för att man inte kan acceptera att vi styrs av förrädare. Att de vill ha det så här. Så man kan förlåta kvinnorna till dels, de tror att de styrande vill oss väl, men ledarna mer än andra följer onda principer.

  Detta leder mig då till vad den verkliga mekanismen är som förklarar socialismens och pk-ismens grepp (är inte pk-ism ett hittepåord för att ärerädda socialismen?) och det är INTE kvinnors matematikkunskaper men jag sparar det. Det måste tydligen portioneras ut.

  Gillad av 10 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Det är viktigt att se de stora skillnaderna mellan dagens PK-ismvänster och vad vi odefinierat kan kalla klassisk kommunism / socialism / socialdemokrati. Utan tvivel är eller blir mycket snabbt även dagens vänster t ex kollektivistisk, parasitisk och totalitär, vilket är ett arv direkt ur socialismens väsen. Men klassisk socialism och socialdemokrati strider helt mot t ex dagens könsantagonism, käringisering av ledarskikten och rätts- och våldsapparaten, globalkapitalism, gränslöshet och selektiv kravlöshet, import av ett analfabetiskt och extremreligiöst trasproletariat, symbios med näringslivet och borgarna, utförsäljning av samhällsviktig infrastruktur och tjänsteproduktion, mot utbildningens kvalitativa förfall, sveken mot de svagaste grupperna, pyramidspels- och låneekonomin, ledarskiktens antinationalism och symbios med övernationella eliter, m m.

   Gillad av 2 personer

   • Tomas skriver:

    Ja den klassiska socialismen bjöd ju oftast sina meningsmotståndare på spännande utflykter eller hjälpte till med att avsluta de värdsliga bekymren

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    MV 13:06, ja, om vi kliver några steg djupare neråt (inåt i medvetandet) från de nivåer som jag beskrev, så hamnar vi inför det yttersta valet: att acceptera skapelsen eller inte och ta konsekvenserna av det. Här i väst kan vi kalla det ett val mellan kristet och antikristet. Men även icke-socialister kan vara antikristna! Och hur många individer i Sverige kan i dag definiera vad som är kristna grundprinciper och vara tillräckligt överens med dig och andra? Var finns alltså din kristna församling, hur många ingår i den och hur ska era grundprinciper omsättas i konkret handling?

    Gilla

  • Hovs_klipphällar skriver:

   En ny glad man — Tja, se på hur partiernas väljarsympatier ser ut:

   De riktiga idiotpartierna MP och liknande har mestadels kvinnliga väljare — medan däremot SD mest stöds av männen.

   Om alla röstade som männen skulle SD vara det största partiet i riksdagen, medan Mp vore ute i kylan.

   Vad beror det på?

   Min egen teori är att kvinnorna generellt är mer inriktade på att sköta om relationer i den närmaste kretsen, medan männen traditionellt har svarat för att försvara gruppen mot anfall utifrån.

   Detta formar hur man tänker i politiken idag. Kvinnorna engagerar sig mest i att ”alla” ska må bra, och männen axlar rollen av att försvara samhället i stort.

   Kvinnorna blir ofta mer mottagliga för makthavarnas propaganda som söker framställa migranterna utifrån som ”goda stackars offer”. Männen har lättare att genomskåda den lögnen och inse att det handlar om en ondskefull invasion av vårt land.

   Gillad av 3 personer

   • En ny glad man skriver:

    Jo, men jag tror att det hela pågår under den intellektuella medvetna nivån så det jag kommit fram till är att socialismens redskap och pk-ismens ännu mera renodlat är att man approprierat godheten, men det är en pervers version av kristendomens och Jesus godhet, en världslig version, där man som Östman skriver inte ser hela verkligheten och det goda blir då omedelbart ont eftersom det blir politiskt. (man hjälper våldtäktsmannen för han är migrant). Men jag tror att troende socialister väl vet med sig att de inte är goda alls inombords, därav behovet av syndabockar, så den falska låtsade godheten blir bränsle till ett hat och skapar ett behov att projicera sin egen (hela tiden växande) skuld på någon, och vi vet alla vem denna någon är. Så tvärtomet är i spel, socialister och pk-ister projicerar allt mer skuld eftersom deras egen hela tiden växer. Det är kulakernas fel!

    Detta är min insikt, det är detta undvikande och projicerande av den egna skulden som är det politiska bredsvärdet som socialisterna använder, och kvinnor är mera känsliga för detta som en detalj, men när tillräckligt mycket ondska skapats och där är vi igen, så är skulden för stor, etablissemanget kan inte vända, de kan inte bära den. Därför utesluts SD och vi hatas. Därför så måste vi få dem att bära skulden, att få dem att förstå att de är (censur).

    Alla svenskar styrs av denna projektion av skam, till och med i valbåset. Vårt svar kan inte vara att vi är alltigenom goda men det bli mer och mer så att etablissemanget är alltigenom ont, som alltid då socialism kulminerar. Detta försvinner inte, skulden måste bäras.

    Låt stå.

    Gillad av 4 personer

   • Lars skriver:

    Nyman MV: Gott och ont anser både höger o vänster att de skapar. Nazisterna såg nog syftet som gått, Kaiser Wilhem med när han drog igång WW2, Jordan Petersson, Annie Lööf, Ulf Kristersson, Rheinfeldt, Löfven mfl. Gott och ont har inte med kristendomen att göra och syndabockar, det var väl vad som drev häxprocesserna under 1600-tal.

    Vad du anser gott och ont och hur du definierar ”socialister” säger mer om hur (lite) du tänker än vad som verkligen i perspektiv utifrån flertalet välstånd och välmående i efterhand kan ses som gott eller ont.

    Kvinnor är starkt representerade inom den omvårdande sektorn och har oftast den rollen i familjen. De är lika utsatta för media, har bristande kunskaper, har ofta lägre betalt än genomsnittet, så de ser behovet av ett starkt samhälle. Det är inget speciellt psykologiskt i detta. Moralen handlar om att ett samhälle måste slå vakt om de egna medborgarna och de egna produktionsmöjligheterna. Det menar jag är den springande punkten vad gäller offentlig sektor, effektivitet och avgränsningar, invandringen och våra politiker och medier. De klarar inte det.

    Gilla

 2. A skriver:

  Förmodligen är det mer produktivt att bidra till att staten föräter sig, att ge den vad den vill ha, än att försöka bekämpa den med ord P.E. Troligen är det sant, men för motbjudande.

  Mvh A

  Gillad av 1 person

 3. Tomas skriver:

  Ledaren igår i DN skriven av Per Svensson är en vämjelig bekräftelse av hur hyllandet av staten cementerats i Sverige (hos de flesta). Han har (hoppas jag) en Freudiansk felskrivning om att framlidne filosofen Hobbes rekommenderade att man skulle ge upp sin frihet (inte delar av den) mot att härskaren skötte allt. Artikeln är så typisk för denna allt mer statsunderstödda skräpblaska där hån och hot mot individen blandas för att tvinga in de fritänkande i leden mot undergången. Jag är verkligen undrande ifall prenumeranter av DN är läskunniga.

  Gillad av 5 personer

 4. Lars Bernhoff skriver:

  Uttrycket att vi har råd är ekonomiskt livsfarligt. Det innebär att man godkänner en kostnad mer principiellt, troligen av känsloskäl. Om det dessutom är skattebetalarna som ska stå för notan så är det ännu värre. Resonemanget har överutnyttjats för urskiljningslös invandring.

  Som många vänsterpartister så beskriver de samhället som det möjligen har varit förr i världen, gärna före de senaste 50 åren. Kvinnorna har kommit långt i sin jämställdhetsambition pga av många politiska beslut som därmed är ett gemensamt beslut över könsgränserna. Idag har tex kvinnorna råd att skilja sig i mycket högre grad än förr. Det är faktiskt tack vare både sociala- och skattereformer. Omvänt behöver en man inte heller leva med en kvinna som han inte önskar, hon har möjlighet till ekonomiska skyddsnät.
  Alla dessa resonemang som vänsterpartisten lyfte fram bygger på att kvinnan är hemma och ”offrat” sin yrkeskarriär dvs avstått från lön vilket också fortsatt att bli mindre sant. Jämlikheten byggs på så att kvinnorna blir allt mer ekonomiskt självständiga med staten som ett skyddsnät, vilket samtidigt kan gälla för männen.

  Gilla

  • Jan Andersson skriver:

   Det är väl så att kvinnor generellt ändå anser att det är männen som sitter på det mesta kapitalet, och att komma åt dessa pengar bakvägen känns nog extra fiffigt eftersom de går till ”behövande” i stället för att brännas på ”hemliga lyxliv” som inte kvinnorna inbjuds till (av den enkla anledningen att det inte levs några hemliga lyxliv). Vardagen är grå för alla.

   Att pengar i verkligheten används varv på varv i ett kapitalistiskt samhälle för att hålla igång försörjningsmaskineriet och att många av miljardärerna knappt unnar sig kläder på kroppen är en helt annan sanning som kvinnorna tydligen inte vill ta till sig.

   Så många av dem har snackat ihop sig och hittat en metod att pungslå männen ordentligt en gång för alla. Men den dag pengarna är slut och männen förväntas kommer krypande för att be om förlåtelse för sina själviska böjelser, och kvinnorna samlas för att skratta hela dagen, kommer aldrig. Helt enkelt därför att Sverige som affärsmarknad redan är död och affärsverksamheten redan flyttad till ett annat land.

   Gilla

 5. Den ende enastående Fredrik Östman skriver:

  Eftersom du en gång var (?) socialist, eller av någon annan anledning, bortser du från det psykologiska fenomen som är huvudansvarigt för socialismen, nämligen confirmation bias, bekräftelsetendensen. Vi ser världen med skygglappar, en enda sak i taget, och bortser från allt annat. Vetenskapen tog fart när vi lärde oss att bemästra bekräftelsetendensen med kvantitativa metoder, vilka i sin tur förband vetenskapen med matematiken.

  Gillad av 2 personer

  • Lars skriver:

   Sluta någon gång med din amatörpsykologi och hat mot något du råkar kalla socialism. Det är trist att se dina skriverier i detta ämne vareviga dag. Vill du hitta en prominent psykolog som funderat över personliga egenskaper som leder till Republikaner eller Demokrater så se närmre på Tomkins samlade skrifter.Egoism till höger, svårigheter leva sig in in andra människor och motsatsen till vänster. Och det har inget med något kristet arv att göra heller.

   Gilla

   • Mv skriver:

    Haha motsatsen. QED. Du är så uppenbart ett exempel på en som projicerar sina egna fel på andra. Hur kan man efter 100 miljoner mördade i socialismens namn tro att de drivs av omsorg om andra. De svaga är ju bara ett så uppenbart medel för socialisten art leva ut sin avund, sitt har och sin ondska.

    Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    MV. Vilka hundra miljoner räknar du in? Inbördeskriget i Ryssland och WW2? Kinas krig mot Japan, inbördeskriget, svältkatastrofer pga små marginaler och förfall av bevattningsanläggningar`?

    Kan du inte försöka skriva något redigt för en gångs skull? Fredrik tror att ”socialism” är en enhetlig ideologi som inte förändrats på 150 år, som inte skiljer socialdemokrater från kommunister, som inte tar sig olika historiska former i olika samhällen. Dessutom predikar ni något så imbecillt som att det kristna arvet är en grundförutsättning för den västerländska, liberala demokratin? Men konservatismen, säger ni, är ingen ideologi utan en metod….det finns många metoder, en del kallas vetenskapliga och finns i olika former, det kännetecknande är rationalitet och att man inte tror på mystik.

    Och du kan inte skilja det jag skriver från det du kallar ”socialism”…Du vet MV, fysik och matematik ger ingen kunskap om värden, där samhällen och människor inte låter sig beskrivas matematiskt eller utifrån grund partiklar, vågformer mm. Samhällsekonomi låter sig inte heller beskrivas matematiskt och du vet ju hur det gick med derivaten, plötsligt var det inte väntevärde som avgjorde risken utan osäkerhet om framtiden, inte sannolikhet, och att alla utfalla kantrade samtidigt åt samma håll.

    Du var ärlig vid något tillfälle och konstaterade att du mycket sent börjat fundera på samhället. Innan var det inte intressant. Det förefaller mig att du inte kommit längre än att tycka att skatterna är höga. Visst är det höga. Vad ska du göra åt det då?

    Gilla

 6. Lennart Bengtsson skriver:

  Dessa människor ( förlåt, feminister skall det vara) är övertygade att statens tillgångar är oändliga och denna uppfattning förstärks av dagens märkliga minusränta. Att låna pengar blir allt lättare och allt färre föreställer sig att lånepengarna skall behöva lämnas tillbaka. Om Sverige börjar gå sämre och det kan hända raskt, vill utlandet ha tillbaka vad de lånat ut och plötsligt blir det då bli besvärligt.
  Kanske återställs inte verklighetsbilden förrän den dag då en galloperande inflation blir lika obegriplig som dagens minusränta. Den dag då feminister sålunda förlorar tron på staten, som då varken har råd med vare sig arbete eller bidrag, kommer säkert de riktiga karlarna och familjeförsörjarna att komma i ropet igen.

  Gillad av 9 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Då gäller det att karlarna är lite sparsmakade och inte väljer några våp att föröka sig med. Istället ska bara dugliga kvinnor betäckas. Då kommer automatiskt de usla generna att försvinna. Visserligen betyder detta att dugliga kvinnor får många barn men så får det vara. Våpen får väl steriliseras så att de går att förlusta sig med. Ungefär som batikhäxorna idag använder vissa ”barn” till.

   Gilla

 7. Eva Danielsson skriver:

  Att tvingas bli varse hur kvinnor förstör för sig själva och verkar sakna självbevarelsedrift och förmåga att se helheter eller förstå enkel ekonomi? Att tvingas omvärdera kvinnlig rösträtt? Att tvingas tänka tanken att samhället kanske skulle kunna skötas bättre om jag och alla andra kvinnor lät männen bestämma ensamma?
  Fast börjar jag tänka på herrar som Palme, Löfven, Morgan, Bildt, Westerberg, Reinfeldt och andra herrar, så känner jag mig inte övertygad. Men kvinnor som Wallström, Lööf, Lövin, Schyman hamnar ju också i skräckkabinettet förstås.
  Frågan kvarstår med kvinnliga väljares destruktiva blindhet för verkligheten.
  Kanske staten och statskassan inte representerar en make och familjens  gemensamma plånbok, utan representerar en fader,  en omhändertagande pappa?
  Då kan man tänka sig en barnslig och mer magisk förväntan på oändliga resurser.
  Det är bara att ta ut mer pengar, pappa, kan ju barn säga.
  Det värsta är att den svenska staten också verkar tycka så.

  Gillad av 22 personer

 8. thojak skriver:

  Intressant skriv, Patrik ! 🙂
  Det är inte ‘bara’ PK-ister som tror på oändliga resurser, vi har ju även en kohort i rikshospitalet som inte ‘bara’ tror så utan dessvärre även tror/betraktar resurserna som sina egna respektive ‘statens’…
  Lyssnade (kort!) på VPK-ledarens sommartal/-svammel i vilket han bl.a. krävde, att det bara MÅSTE byggas höghastighetståg här och där för en med (av honom) beräknad kostnad om ca 240 miljarder. ‘Problemen’ med detta hjärnamputerade tänk är bl.a. att där finns ingen marknad, dvs. människor nog för att någonsin komma i närhet av positiv ekonomi. Detta plus en radda andra celldöda uttalanden bevisar det katastrofala ‘state-of-the-nation’ som kallas Sverige.
  Arma Land !
  Mvh/TJ

  Gillad av 11 personer

  • thojak skriver:

   Apropos ekonomi; erinrar om att de initiala kostnadskalkylerna för Hallandsås-tunnel var 470 miljoner, ‘nyckelfärdig’. Vet inte exakt vad siffran är idag, men har läst att den ligger vid pass 13-14 miljarder. ‘Oops, vi har la varit naiva, oder?’ I senare tid har vi som bekant det nya KI som i en internationell jämförelse (bl.a. med motsvarande nybygge i Hamburg) visat på en 10x högre kostnad.
   Och, när det gäller höghastighetståg så räknande en kunnig person, att en enkelresa STO-GBG skulle komma kosta minst 15.000:- beräknat på marknadsunderlaget och mål av en normal ROI.
   Go figure !
   Mvh/TJ

   Gillad av 3 personer

 9. Martin skriver:

  Aha….japp Du har rätt såklart….det förklarar åtminstonde till stor del den vänsterlutande stapeln för kvinnor.

  (Jag sätter 1.000 spänn på att PK-män är till oproprortionerligt stor del ”feminister.*”)

  *feminist = kvinna som vill vara man i meningen allt manligt är mer värt än allt kvinnligt. Kvinnliga värden och beteenden samt intressen är underlägsna mäns i deras värld. Därför är kvinnliga kvinnor på utdöende i västvärlden och naturligtvis allra mest i Sverige… världens ”modernaste”land

  Gillad av 8 personer

 10. Anders Lundin skriver:

  Exakt Patrik!
  Statens resurser är oändliga men det är ett jävla tjat om att jordens resurser är ändliga.
  Fråga vilken Mp-lallare som helst: denne kommer bekräfta detta utan att blinka eller för den delen låta tanken passera någon som helst logisk del av hjärnan.
  Dock högst osäkert om en sådan del finns i dennes skalle.

  Gillad av 12 personer

  • Tomas skriver:

   Utrymmet i MPs och Cs skallben bekräftar Einsteins teori om att tomrummet är krökt, hur skulle annars alla skruvade förslag kunna produceras?

   Gilla

  • Benjamin Dhover skriver:

   Har man en logisk del i hjärnan röstar man inte på MP till att börja med, så du kan lugnt släppa din osäkerhet i frågan.

   Gilla

 11. Thomas Ek skriver:

  Ja, vad beror detta på?
  Det tänker jag också rätt ofta på.
  Själv återkommer mina tankar till att vi helt enkelt har att göra med obegåvade människor.
  Är det verkligen så enkelt? Allvarligt talat?

  Gillad av 9 personer

   • Mv skriver:

    Nej, varför skall de vara så svårt att se att de agerar av egenintresse och egna moraliska tillkortakommanden? En hel statsapparat med obegåvade människor, år efter år, ser ni inte hur osannolik denna förklaringsmodell är? Att det finns puckon är visst och sant men det hela har en tydlig riktning, hade allt berott på oförmåga så hade det istället varit en random walk, inget annat land har ju till denna grad åsamkat sitt eget folk skada.

    Det är som om ni tror på apan som av slumpen spelar Mozarts pk-symfoni.

    Gilla

 12. miketheviking skriver:

  Det du beskriver är mer som sista avsnittet i Säsong 1 av en skräckdystopi där huvudrollsinnehavaren och publiken på ett gastkramande sätt får reda att de lever i en värld av ödlor som iklätt sig kvinnokroppar och nu visar de kluvna tungan och ödleögonen…

  Serien V som sändes 1986 fick mig att då uttrycka: Det är precis som sossarna!. Palme är ödlekungen!. En månad senare var han skjuten.
  Allt sedan dess har jag filtrerat historiska skeenden genom V.s ögon.
  * Vad vill den här makthavaren?
  * Varför skriver media på det här sättet?
  * Vilken agenda är det som egentligen drivs?

  Jag hade inga problem att för 20 år sedan (efter den andra pridefestivalen) förutsäga att kvinnor kommer kunna ingå äktenskap med varandra, bli mammor till barn där staten bekostat insemination och där mannen är avskaffad. Såg också hur det ”androgyna” modet var förtruppen till könsdysforin som grasserar bland barn och ungdomar.
  Ni som hänger på DGS har säkert samma erfarenheter – ni såg ödlorna lpmgt i förväg.

  Dagens ödlor har en agenda som handlar om att lösa upp precis allt det som vi förknippar med vår civilisation till förmån för en annan ordning.
  Så nu gäller kamp för överlevnad!

  Gillad av 14 personer

 13. slaszlos skriver:

  Tragikomedin i vänsterns förlorade ideologi är att utan straffbeskattningen av landets skattebetalare har inget annat vision för landets bästa , vilket är lands och medborgarfientlig praxis för diktatur och kränkningarna av frihets och mänskliga rättigheter för varje arbetande skattebetalare.

  Gilla

 14. lenam skriver:

  Vi har inte råd att hålla bra skolor. Vi har inte råd att hålla bra sjukvård. Inte heller garantera tryggheten i landet. Tyvärr kan vi inte heller tillhandahålla de bostäder som behövs. Vi måste uppoffra oss och tyvärr får våra svenska ungdomar lida mest. Vi måste finna oss i att bli bedragna eftersom våra politiker hellre värnar om asylrätten än om sitt eget folk. De sätter grupp mot grupp, men det gör inget. Vi vill ju vara bussiga och hyggliga mot allt och alla även om det blir på vår bekostnad. Vi är grundlurade. Tyvärr.

  Gillad av 11 personer

 15. Loke skriver:

  I ekonomiska termer har PE rätt, men han tar inte upp att biologin kan ha ett omedvetet finger med i spelet när det gäller nya medborgare utifrån. Invandringen är ett litet evolutionärt problem för yngre svenska kvinnor oavsett hur mycket de offentliga resurserna måste delas. De kommer att hitta en partner oavsett hur många män som kommer in i landet. Att det kommer att bli våldsammare med fler män framöver betyder endast att deras framtida partners, även de svenska som klarar utvärderingen, kommer att selekteras ännu hårdare på bl.a. dominansförmåga och våldskapabilitet, vilket de flesta kvinnor enligt expertisen anser vara attraktivt.

  De stora förlorarna är de svenska män som i konkurrensen inte får en partner och som via skatten får betala för kvinnornas nya strategi för partnerselektering, samt till del försörja kvinnornas barn med utländska partners.

  Det är främst yngre kvinnor som kan dra fördel av importen av yngre män. Från den gruppen hör man heller nästan inga kritiska röster Kanske är det därför som äldre kvinnor är mer invandringskritiska än yngre? De äldre kvinnorna får också betala för invandringen via lägre pension och sämre åldringsvård utan att det ger dem några evolutionära fördelar.

  Gillad av 1 person

  • Mv skriver:

   Det lustiga är ju att det endast är i de samhällen folk kommer ifrån, våldsamma och simpla, eller vårt, där pengarna kommer ur en automat och man inte straffas för brott, som låg intelligens inte blir något som kvinnor undviker. I normala fall gäller survival of the fittest, men vi har nu skapat ett system som är optimerat för att sänka intelligensen på befolkningen. Jag gissar att svenska män gör tvärt om. Det är kört för Sverige.

   Gillad av 1 person

 16. Per G Eriksson skriver:

  Det där med att ”vi har råd” blir allt mer ett relativt begrepp ju fler människor som bor i Sverige och ju svagare landets intjänandeförmåga blir (industrinedläggningar och utvandring av välbeställda/ambitiösa personer) bidragen kommer att betalas ut men de kommer inte att räknas upp i förhållande till fördyringar, inflation och svagare krona.

  Framtiden blir som i Argentina där både bidrag och pensioner finns men de är så magra så att de knappt räcker till mat.

  Gillad av 3 personer

 17. Aha skriver:

  ”Jag sätter en hundralapp på att oproportionerligt många av dessa/manliga PK-istiska statskramare också definierar sig som feminister.”

  Man kan satsa många hundralappar på PK-istiska statskramare och deras böjelser;
  – klimatalarmister
  – släpp fångarna loss
  – öppna gränser
  – fd Mao- och Castro vurmare
  – tror på public service
  – flumskolan
  – graffititoleranta
  – går i Pridetåg
  – skatteivrare med egen låg skatteförmåga
  – u-landshjälp
  – åsiktscensur

  Gillad av 8 personer

 18. Tritonen skriver:

  ”I stället tillverkar de en skylt där det står ”Refugees welcome” och öppnar armarna för andra kandidater till det statliga beskyddet.”
  Hur dessa många, likformigt utformade skyltar kunde komma på plats så snabbt och på så många ställen samtidigt, kan man fundera över. Puppetmaster i bakgrunden?

  Gilla

 19. karlgunnareriksson skriver:

  Före den oreglerade invandringen fördes en debatt om ATP- systemet var hållbart med tanke på en åldrande befolkning. Debatten ledde fram till nuvarande pensionssystem , dvs lägre pensioner och höjd pensionsålder. Märkligt att statskassan efter pensionsreformen hade pengar till den oreglerade invandringen.

  Gillad av 1 person

 20. Linden skriver:

  Spelar det någon roll vem som styr Sverige?
  Absolut.

  Även om Sverige har världens högsta skattetryck kan man se viktiga nyansskillnader i hushållens inkomster, beroende på vem som styr landet. De borgerliga försöker efter bästa förmåga få välfärdsstaten att faktiskt hjälpa hushållen.

  Socialdemokraterna å andra sidan behandlar hushållen som statsmaktens bankomater.
  https://samnytt.se/du-ar-en-socialdemokratisk-bankomat/

  Det tog Löfvenregeringen tre år att vända hushållen från att vara mottagare av välfärdsstatens resurser till att bli nettoinbetalare till den offentliga makten.

  Det är viktigare att vårda bilden som humanitära stormakt, än att måna om det svenska allt från elförsörjning fattigpensionärer kvinnornas trygghet osv.
  Säg något som fungerar klanderfritt i Sverige idag?
  På tal om bankomater …..alla går inte lottlösa.

  Gilla

  • Ess skriver:

   Credit Suisse gör årligen en global sammanställning av förmögenheterna i världens länder, och fördelningen av dessa. Detta handlar om korrekt nettoförmögenhet, inklusive allt och består av finansiella tillgångar + icke-finansiella tillgångar (främst bostäder) – skulder (inklusive studieskulder).

   Kartan av Jakub Marian ovan visar medianförmögenheten, dvs där 50% är fattigare och 50% är rikare. Svenskarna har i median 45 000 USD, eller ca 400 000:- SEK i nettoförmögenhet, inklusive bostaden.

   Detta gör de svenska hushållen avgjort fattigast i Norden – en tredjedel av norrmännens förmögenheter och hälften av danskarnas – och näst fattigast i hela Västeuropa. Endast portugiserna är fattigare väst om den forna järnridån (inklusive Grekland, där man är rikare än i Sverige) och de tidigare socialistiskt ockuperade länderna i Östeuropa.

   Gillad av 2 personer

 21. Bullstomper skriver:

  För att lägga lite mer kött på Patriks diskussion så kanske denna betraktelse genom vänner som arbetar aktivt i högstadiet och gymnasieskolorna kan användas för att hjälpa till att förstå kvinnorna lite mer och deras behov av staten.

  I skolans feminiserad värld råder det en enorm fokus (enligt deras betraktelse) på kvinnornas behov. När en ung dam i t.ex. högstadiet eller gymnasiet får ”problem” eller har annat som gör att hon blir bekymrad så reagerar skolledningen nästan som om det vore en nationell katastrof på ingående.

  Personal ifrån rektorer till elevstödjare mobiliseras, dokument tas fram och fylls i med en frenesi som skulle få den värsta byråkrat att bli röd av avundsjukan, en lång kedja av möten inleds och i värsta fall kommenderas en rote Gripen att flyga stridspatrull över skolan med en pluton fallskärmsjägare i beredskap ifall ytterligare medel måste tillämpas för att damen skall ”må bra igen.”

  När en ung man däremot står med problem eller bekymmer så avvisas denna bryskt och utan nåd med förklaringar av typ ”äsch – det är väl inget . . . ” ”det får du väl ta . . . ”

  Ur denna miljö är det inte svårt att förstå varför kvinnor antingen tidigt eller senare i livet lär sig att förlita sig mer på staten än på en man/kärnfamilj för att lösa deras problem.

  Gillad av 1 person

 22. Errol skriver:

  Vi har inte bara råd, enligt det kohandlande Centerpartiets stjärnögda migrationspolitiska talesperson Johanna Jönsson och den stora bondeledaren Lööf så kommer Sverige tjäna på immigrationen, detta faktum håller de två företrädarna för att vara sant, på trots mot all relevant ekonomisk forskning.

  Men att få för sig att kritisera Johanna Jönsson och Annie Lööf, det vore ju sexistiskt och enligt Lööf troligen hatiskt.

  De illmarigt sluga bönderna ser någonting som mingen annan kan se,

  Framåt !!!!!!!

  Gillad av 1 person

 23. Rikard skriver:

  Hej.

  Tror att jag kan lösa problemet åt dig.

  Det är inte som en karl kvinnan ifråga ser staten, för då hade hon som du påpekar svartsjukt bevakat honom.

  Nej, det är som pappa. En flicka vill att pappa skall vara starkast, bäst, och rikast. Pappa kan allt. Pappa är dessutom alltid hennes, så det är ofarligt att dela med sig av pappa till andra flickor och pojkar. Nog har du väl varit med om att flickebarn (pojkar gör ju också de så) vill bjuda med bästisen/-arna på resa eller annat, utan en tanke på kostnad eller logistik (och varför skulle barn tänka på sådant om de inte är från fattig familj?).

  Tänk dig hela tankekedjan du beskriver, men med ”pappa” istället för ”karl” och se om det stämmer bättre.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 7 personer

 24. C de Longueville skriver:

  Det sparas överallt, men samtidigt och ständigt skränar de sanslöst ”goda” i kör: ”Sverige är ett av världens rikaste länder”.
  Integrationen är ett absolut och totalt fiasko, skolan ett inferno och fattigpensionärerna manas till solidaritet.
  Så länge som PK-eliten sitter vid styret, så pumpas miljarderna som med en flodspruta rakt ner i ett svart hål.

  Det hade varit en nåd att stilla bedja om, att de importerade horderna bara skulle drabba landet på det ekonomiska fältet.
  Av maktmissbruket har följt en våg av mord, våldtäkter, skjutningar, bränder och upplopp.
  Asylkatastrofen, det finns ingen mer rättvisande beskrivning, är en galen ockupation, som sorgligt nog plågar och bryter ner riket även etniskt och kulturellt och över vilken de styrande förlorat herraväldet.

  Det är kommande pensionspengar som nu försvinner för att täcka kostnaderna för den galna migrationspolitiken.
  Den groteskt kostsamma invandringen har lett till att stödkonstruktionerna för pensionssystemet och de riktade tillskotten till fattigpensionärerna har fått skjutas långt in i framtiden.
  Nyligen placerades ytterligare 40 miljarder kronor i budgeten till migration.
  Till de massor av unga, starka män, som bokstavligen galopperat genom elva länder innan de behagade söka asyl i ett vid polcirkeln liggande konungarike.

  Gillad av 4 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Även om man menar att planeten och dess begränsade resurser är ett gemensamt världsarv och gillar fri rörlighet för egen del, fattas det mycket för att få det att fungera. – Det blir inga människovärdiga villkor i framtiden, om korkade och våldsbenägna med lust att förnedra tillåts breda ut sig på fredliga och kompetentas bekostnad. – Man skall vinna terräng i kraft av sina förtjänster och inte i kraft av sina tillkortakommanden.

   Gillad av 1 person

 25. Bo Svensson skriver:

  Det handlar om ett systemfel i det demokratiska regelverket. – Fulspelet att de lågpresterande i kraft av sitt flertal skall kunna tilltvinga sig oförtjänt andel av produktionsresultatet.

  Lösningen på problemet är inte att byta ut makthavare utan skattebetalarnas direkta makt över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål.

  Om skattebetalarna då önskar skopa in hundratals miljarder i galna projekt som Nya Karolinska eller höghastighetståg, – då blir det så och om de vill skyffla 300 miljarder/år över migranter, – då blir det så. – Men då är det vi själva som har skulden till vad som händer sen.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Att detta är den rätta ordningen, är ingen åsikt. – Det är ett faktum att förhålla sig till.

   Det är lätt att se, om man tänker sig ett land med två folkslag, ett flitigt, fredligt och högpresterande och ett slött, destruktivt och inkompetent som förökar sig snabbare.

   Gilla

 26. Marita Andersson skriver:

  ”Vi”, – vilka vi? Detta är ett alltför vanligt förekommande sätt att uttrycka sig, det gör mig fly förbannad. Som om det finns ett ”Vi”, vilka är vi? Tycker alla vi likadant? Vi är inte längre så homogena att det finns ett ”Vi” att hänvisa till. Inte i ekonomiska sammanhang och inte heller det slentrianmässiga uttrycket ”är det ett sånt samhälle vi vill ha?” Jag förstår på riktigt inte vad folk menar när de använder Vi, som om alla tycker likadant till att börja med och som om alla pengar är ”våra”.

  Gilla

 27. Sixten Johansson skriver:

  I all sin enkelhet är Patriks VIK-teori en av de helhetsmodeller som kan förklara utvecklingen särskilt efter 1991. Den kan lätt kompletteras med beskrivningar av hur en oduglig, omdömeslös, ansvarsbefriad och parasitär härskarklass – till 99 procent fjollor och fjantar – kom att besätta maktpositionerna, så att vänstern + mitten + högern nu lever i parlamentarisk symbios, delar en pseudoreligiös överideologi och binds samman med näringsliv, akademi, övernationella eliter och megarika globalister.

  Dessutom behövs en beskrivning av hur och varför dagens atomiserade individer blivit psykiskt sjuka och den gravt sjuka härskarklassen mobbkollektivistiskt kunnat forma ett samhällsmedvetande utan realistisk självbild, omvärldsbild och verklighetsförankring. Folket kan inte lastas för att det inte har reagerat, för allmänt sett är det ofattbart att pappa staten och pappa ledarskiktet kan förråda och bedra sitt eget folk och land och ljuga utan minsta skam.

  De feministiska PK-aktivisterna såg den offentliga kassakistan som kvinnornas och fjantarnas guldgruva och säkra arbetsgivare. Även kvinnorna fick därmed ett egenintresse av statens ständiga tillväxt och nya offer- och vårdgrupper. Bevisligen har staten också haft råd att strössla med pengar på utvalda sektorer och på alla som har stöttat systemet.

  Det är folket som tvingas bära bördan och ta konsekvenserna – inte minst vanliga kvinnor – medan härskarklassen är bergfast övertygad om att den kommer att klara sig och tjäna på det hela.

  Gillad av 1 person

  • Fran Zappa skriver:

   VIK – det välfärdsindustriella komplexet, som varken är industri eller komplex involverande privata vinstintressen (jmfr militiärindustriella komplexet om Eisenhower varnade för under en tid då militärutgifterna låg närmre 20 % av BNP) förklarar inte det politiska och mediala systemets utarmning. Det handlar om belöningssystem, o ledning, om vilka som lyfts fram. VIK är egalt i det sammanhanget, det kunde lika gärna handlat om Coop eller Scania, vilka grunder för att lyfta fram människor har man? Vila är det som sätts att bestämma landets eller medias riktning och utveckling.

   Hela nomenklaturan inom politik och media behöver bytas ut. Men det kommer inte att ske innan….

   VI modellen leder tankarna fel och det är bara propagandistiskt nyliberalism i det, gammalt högerbudskap om att välfärdsstaten hämmar incitament – ja men säg då det direkt Patrik, vad vill du ha? Som i USA?

   Gilla

 28. Björn skriver:

  Varje gång kvinnors situation här Sverige kommer på tal, leds mina tankar automatiskt in på islam och muslimer! Varför jag själv är extremt emot Islams samhällsomstörtande verksamheter, är lätt att svara på, men på frågan varför de svenska vänsterkvinnorna i stället vurmar för muslimerna, har det hittills inte presenterats ens ett embryo till svar! Att en del vänsterhövdingar av manligt kön, har som dröm att likt imamer få blicka ut över skockar med knäböjande undersåtar, och att de har ett gemensamt mål i att rasera vårt välfungerande västerländska samhälle, kan jag till viss del förstå, men inte hur VÄNSTERKVINNORNA tänker och vad de hoppas få ut av det hela! Inbillar de sig att det ska införas nån slags ”försvenskad” version av islam här, dvs UTAN ett av sina viktigaste fundament, nämligen att kvinnan är underlägsen mannen?! I så fall säjer jag bara; LYCKA TILL!

  Gillad av 3 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.