Patrik Engellau: Hur det går till i naturen

Patrik Engellau

Min föreställning om tillvaron är mycket rå. Kanske är den en tolkning av Charles Darwins teorier. Jag utgår från ett provrör med en näringslösning. Näringslösningen är en attraktiv resurs för organismer som gillar den sortens näringslösning. Sådana finns. Kanske är de någon sorts bakterier. När de intresserade bakterierna snokat upp provröret och börjat äta förökar de sig alldeles kolossalt och när näringslösningen är slut så dör de. Sådär håller det på hela tiden och överallt. Överallt finns embryon till bakterier som letar efter försörjningskällor. På något vis är det näringslösningarna själva som leder till att det uppstår arter som är specialiserade på att konsumera just dem.

Om denna teori är korrekt för naturen så bör den även gälla det mänskliga samhället eftersom det mänskliga samhället är en del av naturen. Den mest fantastiska och koncentrerade näringskälla som inträffat i mänsklighetens historia är troligen kapitalets vinster sedan den industriella revolutionen. Där fanns ett överskott som inte omedelbart, som exempelvis arbetarnas löner, konsumerades liksom av sig själv innan någon obehörig – obehörig i bemärkelsen utan ansvar för överskottets uppkomst utan bara i egenskap av hungrig bakterie – hann framställa anspråk.

Min historia om de organismer som uppstod ur ingenting för att konsumera detta överskott, denna näringslösning i provröret, är iskallt vetenskaplig. Jag gör inga moraliska bedömningar om vem som är god och ond eller har rätt eller fel. Jag tänker bara på vilka arter som uppstått för att sätta i sig näringen.

Det börjar med fackföreningarna. Fackföreningar uppstod för att de klyftigaste arbetarna fattade att om de kunde organisera alla arbetare – för att inskärpa hos kollegorna att alla måste vara med skapade de begrepp som ”solidaritet” och ”klass”, ty utan en gemensam kraft kunde attacken mot profiten aldrig lyckas – så skulle de kunna tillgodogöra sig en större del av den hos kapitalisterna tillgängliga näringen. Det kallas lönehöjning med normalt språkbruk.

Det som skänkte de organiserade arbetarna makt över situationen var att de gemensamt kunde vägra att inställa sig på arbetsplatserna. Strejken var ett fenomenalt vapen som, om det tillämpades utan självkontroll, hade tagit död på både kapitalisterna och arbetarna. Därför insåg båda parter att det var klokast att slåss med viss försiktighet.

Den andra organismen som gjort anspråk på kapitalismens ekonomiska överskott har varit staten. Så fort demokratin slog igenom och kontrollen över staten övergick från de bemedlade till de relativt obemedlade skärptes skatterna på de bemedlade brutalt och med ganska snabb verkan. Om du vill ha vetenskaplig bekräftelse på detta påstående kan du studera den här grafen från Institutet för Näringslivsforskning, Working papers 2013, The Evolution of Swedish Labor Income Taxation in a 150-year Perspective:

Även denna kamp om det ekonomiska överskottet – kampen mellan staten och kapitalet – har haft sina inneboende balanserande krafter eftersom en radikal upptrappning av striden hade kunnat leda till MAD – ”Mutually Assured Destruction”. Om staten i kraft av sin makt stryper kapitalet går den själv under (vilket visat sig flera gånger, kanske senast i Venezuela).

Därmed kommer vi till en tredje utmanare efter fackföreningarna och staten, nämligen de organiserade aktivisterna, de så kallade Non Governmental Organizations, NGO. Där finns till exempel Greenpeace, Refugees Welcome, De vita hjälmarna och de olika organisationer som finansierar migrantfartyg typ Sea Watch 3 som uppsåtligen eller kanske inte hjälper människosmugglare att transportera migranter från Libyen till Europa.

Jag påstår inte en sekund att dessa inte skulle ha ärligt uppsåt, lika lite som fackföreningarna eller staten skulle ha saknat det. De har, åtminstone i egna ögon, rimliga motiv till exempel att rädda isbjörnar eller befria minkar eller ordna livet för romska tiggare eller vårda offer för Bashar al-Assads attacker mot den syriska oppositionen eller, som Klimat-Gretas sponsor Ingmar Rentzhog, hetsa ungdomar mot företag som anses skada miljön för att dessa företag ska köpa avlat från Rentzhogs aktiebolag och därmed ge vinst och utdelning till dem som köpt aktier i Rentzhogs bolag.

Maktförhållandena mellan dessa tre pretendenter på kapitalets överskott – fackföreningarna, staten och aktivistorganisationerna – varierar mellan länderna vilket man som svensk kanske inte tänker på eftersom dessa tre i vårt land på det hela taget står på samma sida. Det är det som gör den politiska korrekthetens herradöme så kompakt i Sverige. Det är därför, tror jag, som vi i Sverige har så svårt att förstå de annorlunda förhållanden som gäller i länder som Brasilien och USA, där staten representerad av Bolsonaro respektive Trump är fientligt inställd till både fackföreningar och NGOs.

Om det finns någon balanserande kraft som kan förhindra världens samlade aktivister med stöd av George Soros, FN och det svenska kulturdepartementet samt Allmänna arvsfonden att förgöra den etablerade samhällsordning som givit världen sådana framgångar under de senaste hundrafemtio åren vet jag inte.

68 reaktioner på ”Patrik Engellau: Hur det går till i naturen

 1. A skriver:

  Du talar emot dig själv här P.E. Varför tar du upp näringslösningen alls, när du sedan uppfattar att ”de” har ärligt uppsåt?? Det är ju näringslösningen som FINNS, illusionen finns däremot INTE. Har du någonsin träffat ett fackombud nån gång?? Tror du att arbetarna går på den lätta? Tror du inte de vet exakt vad det handlar om. 🙂 De har full koll, de ser ned på denne. Det handlar om egen vinning NU, inte lust att jobba NU, släpa sig fram NU, sitta och hänga på fackkontoret NU, åka på kurs NU. Du kan lika gärna kapitulera inför tvärtomet på en gång, det är det tankeverktyget som tar hem spelet hur du än vrider och vänder på det. Det når rakt in i den mänskliga hjärnan och rättvänder incitamenten, det är bara så. Det finns hur mycket exempel som helst, det tar aldrig slut.
  Fast jag fattar ju att du redan vet detta, men inte vill skriva det själv. 🙂 Utmärkt P.E.

  Mvh A

  Gillad av 3 personer

  • Kronblom skriver:

   Jag har träffat fackombud på ett bygge för länge sedan. Vi skulle först hålla oss osynliga under besöket. Chefen söp honom stupfull och sen fick jag köra hem honom på betald arbetstid.

   Gilla

 2. miketheviking skriver:

  Trodde Staten var Folket genom dess företrädare.
  Om det inte finns någon stat har vi bara rövarband som med våldets makt ”beskattar” folket.
  Historien har väl visat att kapitalister inte kan hejda sin girighet och idag så framstår de ”rika” som avskyvärda exempel på medmänniskor. Det finns liksom ingen hejd på hur mycket man kan konsumera eller öda pengar på. Det måste finnas en stat med ett högre syfte än att generera pengar för egen vinning.

  Vårt problem är mera att de s.k företrädarna för folket bildat en egen klass och ett korporativ med media för att behålla makten oavsett folkets vilja. ”Staten” har också, som du förtjänstfullt visar, tidigt gått in i en ren roffarorgie och beskattar nu folket utan urskillning.
  Företrädarna tar in mer o mer pengar till mer o mer obskyra företeelser och stryper folkets handlingsutrymme och egna ansvar. Folket är reducerade till bidragstagare, patienter, klienter, brukare, krönkte och särskilt utsatta. Alltså på väg att bli mentalt handikappade och institutionaliserade.

  De absolut rikaste privatpersonerna slipper mer eller mindra skatt och det rikaste, största bolagen smiter undan skatt. Det är småfolket, löntagare och entrepenörer samt de mindre företagen som står för kalaset.

  Fackföreningarna var nog en nödvändighet för att stoppa utsugningen av arbetarna (eftersom de själva verkade lika mjäkiga som idag). Svårt och se dem som bakterier även om jag inte är vän av korrumperade fackliga organsiationer.

  Den riktiga bakterien är den som gjort att människor i maktställning alltför snabbt tappar respekten för folket, brister i ödmjukhet över uppdraget och lockas till att gå före i kö, bevilja sig själv anslag, fiffla med kvitton osv.
  Och anlagen till bakterien heter girighet.

  Gillad av 1 person

 3. Bo Svensson skriver:

  Eller så är allt en lek. – Alla organismer leker eller spelar ett spel som de trivs med och klarar av och graden av komplexitet avgör medvetandets intensitet.

  Märker man att någons lek verkar destruktiv, kan man försöka få in dem på ett annat spår. – De som leker humanism och vill människor väl, försöker jag väcka till insikt om att den bästa hjälpen är att bereda utrymme för spelaren i oss. – Människovärdig tillvaro är en där vi respekteras och bereds utrymme som spelare medan leken att tillförsäkra människor deras basbehov liknar boskapsskötsel. – Istället för att hjälpa, blir man en spelfördärvare, – en söndertrasare och skapare av meningslöshet.

  Gillad av 1 person

 4. Lennart Bengtsson skriver:

  Det vore intressant att få grafen kompletterad med alla övriga skatter som skatt på konsumtion och tjänster (mervärdesskatt), på kapital samt alla möjliga specialskatter och eller avgifter. Efter många år utomlands konstaterar jag att jag även betalar skatt i Sverige för mitt förestående frånfälle genom så kallad begravningsavgift på 0.242% av den beskattningsbara inkomsten.
  Att rensa upp i denna jättelika snårskog eller snarare djungel av allehanda specialskatter och avgifter med en enkel procentuell skatt på allt vore ett framsteg. Jag är säker på att allehanda specialskatter till slut ändå hamnar i samma i jättekista där de delas ut till alla tänkbara mottagare både inom och utom landet. Inte tror jag att min begravningsavgift går till min förestående begravning.

  Gillad av 7 personer

  • Ofrivillig svenska skriver:

   Lennart Bengtsson: Begravningsavgiften den enskilde pungslås på hela livet har naturligtvis inget med den evigt skattskyldige undersåtens egen begravning att göra, vilket bevisas av att den tas ut i procent, hela livet. Skulle den vara till för att slippa massgravar ifall många trillar av pinn utan tillräckliga medel i dödsboet (och utan betalningsvilliga anhöriga) för att bekosta enskild grav skulle den vara som en fast summa per år till dess ett visst belopp uppnåtts som viks av Skatteverket för dennes begravning. När jag kollade på svenska kyrkans webbplats stod där att kyrkoavgiften gick till kulturarvs- och kyrkogårdsvård medan begravningsavgiften var höljd i dunkel. Däremot stod där att den som gått ur svenska kyrkan inte hade rätt att hålla sin begravning i en kyrka samt heller inte hade rätt till präst, hur det kan vara lagligt när den som gått ur lik förbannat betalar begravningsavgift – snacka om att svindla folk dubbelt upp !

   Gillad av 3 personer

   • Elisabeth G skriver:

    Begravningsavgiften går huvudsakligen till att se till att det finns kyrkogårdar och gravplatser, minneslundar och liknande. Även en lokal att ha begravningen i ingår, dock inte nödvändigtvis en kyrka. Vill man ha en präst i Svenska kyrkan närvarande vid begravningen är det faktiskt rimligt att man är medlem i Svenska kyrkan. Men jag kan hålla med om att begreppet är missvisande. Bättre hade kanske varit att kalla det kyrkogårdsskatt eller något i den stilen.

    Gilla

  • Lars skriver:

   Skattekvoten är 44 % av BNP. Självklart är att pensionärer mfl. betalar skatt, men inte bidrar, det gör endast de som arbetar, så skatten på arbetsinkomster är mycket högre, men marginalskatten som synes i diagrammet är på 30 % respektive 50 % numera, men arbetsgivaravgifter tillkommer liksom konsumtionsskatter och punktskatter.

   Gilla

  • Lars skriver:

   När man konstaterar att skattekvoten är ca 44 % av BNP ska man ha i minne att nämnaren dvs BNP systematiskt underskattas jmfrt med länder med privat tjänsteproduktion där den är offentlig i Sverige (ca 30 % av arbetsstyrkan arbetar inom det offentliga) eftersom inget förädlingsvärde beräknas pga produkter inte prissatta mot marknaden utan man räknar kostnaderna för insatsvaror som bidrag till BNP. Exempelvis har universitet och högskolor inget förädlingsvärde i denna mening!

   Gentemot genomsnittet för OECD länderna har Sverige tio % högre skattekvot. Ett rimligt mål är att sänka kvoten över en tio års period och då är det utgifter man ska sänka och rimligen går man då fram med osthyvel och tar bort sådant privata konsumenter har information och kunskap att bedöma liksom man ägnar sig åt att effektivisera t.ex. universitet och skola och sjukvård.

   Givna poster för detta är givetvis SIDA (1 % av BNP), diverse kurser och institutioner universitet, omorganisation av sjukvården och skola slut på bidrag till religiösa samfund, föreningsstöd, stöd till idrottsrörelsen. Nedläggning av en del myndigheter som jämställdhetsmyndigheten. Stopp för kommunala demokratiprojekt mm. Stopp för invandringen (2-3 % av BNP).

   Den som är insatt i olika verksamheter borde kunna bidra med en lista!

   Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    2-3% av bnp? – 300 miljarder är 6,5% av 4700 miljarder.

    Folkblandningspolitikens kostnader skall räknas i relation till den invandring vi skulle haft normalt motiverad av brist på kompetens.

    Gilla

   • Fran Zappa skriver:

    Bo, effekten på skattekvoten är ca 2-3 % (prof Jan Ekberg). DU använder Tullbergs siffror som inkluderar undanträngningseffekter som drabbar den befintliga etnisk svenska befolkningen t.ex. ökade boendekostnader, ökad arbetslöshet och lägre löner). Den totala ekonomiska effekten bör vara högre än det skattenetto Jan Ekberg beräknar, men det krävs hypoteser om t.ex. kulturell påverkan, skolan, arbetslivet, hälsovård, brottslighet mm för att rent hypotetiskt beräkna någon slags närmevärde avseende en genuint osäker framtid. I grund och botten handlar det om förvärvsfrekvensen och inkomsten i invandrarkollektivet.

    Gilla

  • Lars skriver:

   Det är exempelvis rimligt att anta att USAs BNP är kraftigt överskattat jmfrt med Sverige då så stor del av vad som är offentligt producerat i Sverige i USA är privatfinansierat via subventionerade privata försäkringar. Sammansättningen av BNP har också stora konsekvenser på sikt om vi t.ex. ser på avindustrialisering i USA och bytesbalansunderskottet (och det idag mycket stora offentliga budgetunderskottet) och kapitalinflödena till USA (som i Schweiz) som driver upp valutan och driver skuldsättningen både privat och offentligt.

   https://wolfstreet.com/2019/09/06/service-revenue-growth-finance-insurance-the-biggest-grows-fastest/

   Gilla

 5. Eva Danielsson skriver:

  FNs klimatpanel, IPCC, har ju som uppdrag att förstöra kapitalismen. Inte att ”rädda jorden” om nu någon fortfarande tror att det behövs och skulle vara möjligt. NewWorldOrder går väl ut på att skapa ett Venezuela av hela västvärlden. Med Georg Soros som allsångsledare?
  I Sverige har väl också själva kapitalet närmat sig de tre övrigas oheliga allians,  staten, fackföreningarna och aktivistorganisationerna, genom att en del av kapitalets överskott numera kommer från staten/skattebetalarna. Det verkar vara bra snurr på pengarna i omfördelningen av skatter och pensionsavgifter till sossestaten och deras nya underklass.
  Även innan alla svenska storföretag flyttade så ”vänstrade” kapitalet med staten, till del utan smussel om man tänker på sånt som Saltsjöbadsavtalet. Staten, dvs sossarna, har också alltid försvårat och straffbeskattat småföretag så att Sverige egentligen är ett ödsligt landskap även där det bor folk. Tänk om det vore ekonomiskt möjligt och enkelt att starta företag, även som bisyssla, så skulle civilsamhället kunna blomstra och vi kunde få en inre marknad och bli lite mer rustade och robusta gentemot omvärlden. Vilket i sig förutsätter en välordnad nation, inte en socialistisk diktatur eller en anarki där djungelns lag råder.
  Men med en utsugarstat utan verkliga motkrafter, utan en opposition, blir folk inriktade på att sno åt sig och göra minsta möjliga. I stället för att jobba hårt och eventuellt kunna bli rik och få ett syfte och mening och ingå i samhället. Om det över huvud taget kommer att finnas ett samhälle att ingå i framöver. Folk kanske börjar vakna lite långsamt men dissidentsidan behöver organiseras och bli aktivistisk med egna reklamkampanjer och frontfigurer som kan tilltala folk och inge dem känslan av att tillhöra den kommande vinnande sidan. Uppgivenhet, vad man än ofta känner, är inte ett alternativ.

  Gillad av 10 personer

 6. Magnus Rosensparr skriver:

  P. E. funderar kring om det finns någon kraft som kan förhindra att världen förgörs av globalister, välfärdsindustriella komplex och idealistiska dagdrömmare i förening.

  Ja, det skulle väl i så fall vara folket, som skulle drabbas utan att ha deltagit i beslutsprocessen.
  För det krävs dock att folket har en liten, kompetent, hårdför, ärlig, uppriktig och självuppoffrande ledning. Det låter utopiskt men är inte omöjligt. För att folket ska inse det krävs kanske att förfall, anarki, kaos och ond bråd död stirrar folket i ögonen.

  Gillad av 3 personer

  • Eva Kraft skriver:

   Hej Magnus Rosensparr!
   Har läst flera inlägg från dig på DGS och instämmer i dina slutsatser att vi måste organisera oss.
   Känner du till https://lastips.se?
   Det är en portal där det dagligen publiceras intressanta artiklar och krönikor.
   Vi som gör Lästips är en grupp samhällsengagerade personer och vi välkomnar fler. Om du vill medverka eller stödja Lästips, finner du information på hemsidan, https://lastips.se/inbjudan.

   Gillad av 2 personer

  • Christer E skriver:

   Varför skulle världen förgöras av globalister, industrikonglomerat och dagdrömmare? De som drabbats av globaliseringen kan organisera sig som t.ex. de gula västarna i Frankrike för att i någon mån tvinga politikerna att utjämna orättvisorna som uppstår av globaliseringen.
   Folket deltar i allra högsta grad i beslutsprocesserna, men ofta missleds folket av politiker som slirar på sanningen (antagligen ett alltför milt uttryck), se bara på Brexit-omröstningen 2016.

   En liten, kompetent, hårdför, ärlig, uppriktig och självuppoffrande ledning låter som en tulipanaros. Det närmaste torde vara Xi i Kina, en ledning som är liten, kompetent och hårdför, men inte ärlig, uppriktig och självuppoffrande.
   Betänk att makt korrumperar och att absolut makt korrumperar absolut.

   Gilla

   • Hans Högqvist skriver:

    Dags att påminna om Stellan Arvidssons presentation av Schweiz politiska system, ett vettigt folkstyre till skillnad mot Sveriges korrupta ”fogdar” som främst ser till sitt eget intresse – Stefan Löfven får nu 164 000:- / månad för att säga ”Det är inte Okej” och ibland har han ju rätt i det.
    Har ni inte sett den så är det verkligen hög tid nu, så ni kan jämföra!

    Gilla

 7. Observatör skriver:

  Patrik glömmer två viktiga profitörer på industrialismens vinster nämligen bankerna och grosshandlarna. När kostnaden per producerad enhet sjönk drastiskt, sjönk priset till konsument bara måttligt. Mellanskillnaden byggde upp grosshandlarnas förmögenhet. Bankerna lånade ut pengar till industriföretagen.När dessa inte kunde betala av lånen tog bankerna över företagen. (Det var så ”Wallenbergsfären” byggdes upp). Det var grosshandlare och bankfolk som lät bygga de stora patricierhusen, inte fackföreningsfolk, politiker eller statstjänstemän. (Tryggerska villan är ett undantag)

  Gillad av 3 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Det var väl ett tecken på brist på grosshandlarkompetens då, annars skulle ju denna lönsamma nisch attraherat folk och därmed intäkterna normaliserats.

   Gilla

   • Observatör skriver:

    Grosshandlarnischen var inte lönsam så länge.Producenterna höjde priserna, detaljisterna sänkte priserna. Grosshandlarna försvann. Idag domineras detaljhandeln av kedjor som handlar direkt av producenterna. Grosshandlarvillorna har köpts upp av finansfifflare och populärmusiker.Trist.

    Gilla

   • Den helt äkta Fredrik Östman skriver:

    Min far betalade långt över 100% på en extrainkomst, om jag inte minns fel var det 121%. Och du kan hoppa upp och sätta dig på att han räknade rätt!

    Kom inte och kom med någon förljugen efterkonstruktion av Dödens nedrighetertyp, som den där om att ubåten i Karlskrona hade navigerat fel och så vidare. Det är den postmoderna metoden, att ifrågasätta precis allting med hänvisning till ovidkommande detaljer som man vet kommer att trigga confirmation bias, bekräftelsetendens, hos alla dem som helst inte vill höra sanningen.

    Gillad av 3 personer

   • pllay skriver:

    Skattemyndigheten beräknade nästa års skatt baserad på detta års vinst plus en beräknad framtida ökning av vinsten i linje med året innan.
    Med en faktisk skatt på 80-90% och en historisk vinstökning av 50% år till år blev den beräknade skattesatsen en bra bit över 100%.
    Skatten för egenföretagare drevs in i förskott året INNAN den faktiskt skulle betalas.
    Sammantaget innebär det för varje framgångsrik firma ett snabbspår till konkurs.
    Skattemyndighetens beslut kunde överklagas, men handläggningstiden var så lång och skatten under tiden ovillkorlig att det i praktiken saknade betydelse vilken utgång överklagandet fick.
    En annan effekt av systemet var att kapitalstarka individer kunde vända skattesystemet till sin fördel, låna stora summor och driva företag med förlust, och på så sätt låta inflationen och skattebetalarna betala lån, räntor och konsumtion.
    En förryckt tid vi inte helt lämnat bakom oss, nu är migrationsindustrin statens fördelare av våra resurser.
    Återigen till samhällets skada och de girigas nytta.

    Gillad av 4 personer

 8. En ny glad man skriver:

  Jag började se filen Captain Phillips igår som handlade om somaliska pirater, när de gav sig ut så är det precis som ovan, istället för att jobba hårt så lönar det sig bättre att vara pirat i det korta perspektivet. Jag retar mig dock på att man helt enkelt inte försvarar sig på fartygen och sänker piraterna direkt så jag stängde av. Tidigare, innan globaliseringen och massmigration så kunde olika näringslösningar hållas åtskilda, det lustiga nu är att vi fortfarande agerar efter våra gamla regler trots att andra organismer uppenbarligen inte spelar efter våra spelregler. Nästan allt som skrivs om massinvandring bygger på denna villfarelse utan att erkänna att de regler som gäller om man blandar folk blir de mest aggressiva och förutsägbart så drabbas de mest försvarslösa, skolbarn slås ner (senast en 12-årig flicka av ett gäng med sparkar i huvudet, alltid dessa sparkar i huvudet), tafsas på och våldtas, äldre äter skulor och rånas osv.

  DGS är fyllt av artiklar som utgår från att spelreglerna är densamma, vi skall bara få gästerna att följa våra, men de metoder som behövs för det övergavs för hundratals år sedan. Så ingen sänker piratbåtar i förebyggande syfte trots att det räckt med ett enda 50-kalibrigt gevär för detta. På samma sätt så gör vi inget för att förhindra att 12-åriga flickor sparkas i huvudet. Alla som stöder 7-klövern är skyldiga, reglerna har ändrats och de allra värsta anser jag vara de som låtsas att så inte är fallet.

  12-åringar våldtas och sparkas i huvudet av gäng. Reglerna måste ändras och de skyldiga fås att böra skammen, de skyldiga är L, Mp, S, C, M, V och KD.

  Gillad av 10 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Just nu pågår ett försök från en knarkhandelsgrupp att ta livet av en konkurrerande knarkhandlare i Stockholmsområdet. De är ganska så dåliga. Trots att de är flera, vet ungefär var knarkhandlaren befinner sig så skjuter de bara lite random runt hans tillfälliga boenden. Hittills har en honom närstående 18-årig flicka dödats och två, troligen oskyldiga, skadats. Polisen vet nog vilka som håller på men kan av olika skäl inte ingripa eftersom ”bevis saknas”. Vi väntar bara på nästa försök. Ni kan ju googla på vem den 18-åriga flickan som dog är så får ni en uppfattning om hur den de letar efter ser ut. Ser ni liknande individer i er närhet så håll er undan.

   Gillad av 3 personer

   • Anders L. skriver:

    Men kommer polisen att vara förtegen? Har det gjorts iakttagelser av någon allmänhet? Kommer man att överväga dörrknackning för att ta hjälp av detektiven allmänheten?

    Gilla

   • Gerhard Miksche skriver:

    Det värsta är att dessa egenföretagare inte gör rätt för sig och betalar skatt. Eftersom skatteverket fungerar till allas belåtenhet eller missbelåtenhet (beroende på vem man frågar).borde kampen mot knarklangarna överlåtas till den myndigheten. En avlastning för polisen och förhoppningsvis för oss andra.

    Gillad av 1 person

   • educaremm skriver:

    Detta säger då en kommentator som själv mycket fräckt och verkligen skamlöst, är kommenterande i genomsnitt 10 kommentarer under varje artikel som postas på DGS?

    Samt som ofta också ohämmat flänger ur sig anmärkningar, för att inte säga anklagelser, mot resterande kommentatorer i kommentarfältet?

    Hur är det då med en egen s.k. självinsikt, hos KO, kan man då undra? Eller hur står det till med en egen självbegränsningsvilja?

    Hos en då för tillfället kallad Klassens Ordningsman?

    Ganska illa skulle man kanske kunna sammanfatta saken?

    Gillad av 1 person

 9. Snöglopp skriver:

  Vi lever i föreställningen att mänskligheten kan bemästra praktiskt taget alla variabler. Att vi genom att ta kontroll över olika ingångsvärden kan inrätta en stabil och säker tillvaro för oss själva. Det gäller bara att hitta rattarna och vrida in dem i rätt läge. Då infinner sig balansen.

  Det är väl den synen som ligger bakom ambitionen att ta kontroll över klimatet. Och klimatets ingångsvärden tycks alltid vara av ekonomisk natur. Har jag tyckt mig förstå. För att den ekonomiska vägen landa i minskade utsläppsnivåer av koldioxid.

  Men i ett kapitalistiskt drivet samhällssystem kan man köpa sig förbi ekonomisk styrpolitik. Ekonomisk valfrihet utgör ett fundament inom ett kapitalistiskt system. Är jag miljardär kan jag köpa hur många bilar jag vill. Och köra hur långt som helst. Även köpa jetplan och lyxyachter, och fara jorden runt – tills jag blir yr i mössan.

  Ty för den superrike utgör pengamängden ingen begränsande faktor, som det gör för fattigt folk. Så all klimatstyrning via ekonomiska faktorer drabbar mest de som lever på marginalen.

  Det är han och hon med de minsta klimatavtrycken som skall rädda planeten. Proportionerligt sett. Medan lyxliraren kan fortsätta att köra sin vattenskoter, jetplan och lyxyacht till han faller samman i ren utmattning.

  Vad denna moraliska obalans riskerar att leda till tycks aldrig bekymra miljötalibanerna. Det viktiga för dem är känslan av kontroll. Om än av illusorisk natur. Om det nu kan fungera som en tröst för de mindre ekonomiskt bemedlade, när de tvingas cykla i snöglopp och i stark motvind.

  Gillad av 1 person

 10. pllay skriver:

  Jag drev en mycket framgångsrik enskild firma under de åren och byggde upp en skatteskuld på 700KKr över 3 år UTAN att ta ut lön!
  Skatten översteg med råge firmans vinst.
  Dessutom togs den ut i förskott på nästa års av skattemyndigheten beräknade vinst.
  Under mitt företagsliv har jag varit statens oavlönade och av alla hatade skattefogde.

  Gillad av 3 personer

  • pllay skriver:

   Förtydligande. Skatten uppgick alltså efter 3 år till firmans HELA ackumulerade vinst PLUS 700KKr som jag fick låna upp samt sälja personliga tillgångar för att kunna betala.
   Inga förseningsavgifter eller straffskatter, endast laglig normal skatt.

   Gillad av 4 personer

   • olle reimers skriver:

    Det är därför advokaterna så smånigom fick tillåtelse att driva sin rörelse i aktiebolagsform. Alltför många av mina fd kollegor var tvungna att jobba fram till dödsdagen för annars skulle de ha tvingats ta fram den ackumulerade skatteskulden och gå i personlig konkurs.

    Gillad av 2 personer

   • Eskil skriver:

    Inget uttag av lön och skatten högre än vinsten. Märkligt. Kan du du förklara lite närmare vad som orsakade denna situation. Var det kanske en momsskuld?

    Gilla

   • pllay skriver:

    Olle,
    Det var revisorn och banken som räddade mig från personlig konkurs, genom att först ombilda firman till AB och sedan ta upp stora lån för investeringar, återsäljande av utrustning, leasing av samma utrustning och liknande tokigheter kunde det nybildade AB redovisa bokföringsmässiga förluster under några år.
    Men vidare utveckling och expansion var uteslutet, vinsten gick i stället för till staten till banken, en betydligt mänskligare fordringsägare men i praktiken nästan lika kvävande.
    Personligen tog det mig 5 års liv på existensminimum att beta av skatteskulden.
    Jag bor och arbetar numera utanför Sverige.

    Gillad av 1 person

   • Kronblom skriver:

    Jag körde mitt första AB med ständig förlust som till slut i mitten 90-talet var 5 gånger högre än aktiekapitalet som då var 50 tusen. Sen kom en tillfällig regel om att ombilda AB till enskild firma för att slippa höja kapitalet till 100 tusen. Förlusten kunde jag kvitta mot inkomst uppdelat på 5 år. När de 5 åren hade gått avregistrerade jag firman. Reglerna skärptes senare för AB angående kapital och kortare tid för årsredovisning. Nuvarande AB, aktivt sen tidigt 90-tal drivs så nära nollresultat det går på sista raden. Tar hellre ledigt än betalar F-skatt. Det är lätt att starta AB men ofta svårt att försörja sig och ännu dyrare att lägga ner det.

    Gilla

  • JL skriver:

   Jag är för ung för att upplevt 80-talet som företagare.

   Hur kunde någon ens komma på idén att köra egen firma med de galna skattesatserna som fanns då?

   Numer är i alla fall bolagsskatten inte förödande, och 3:12 ger ett visst utrymme för uttag.

   Gillad av 1 person

   • pllay skriver:

    Maximalt dålig timing, startade firman 2 år innan skattechocken och insåg inte i tid att avsikten med skattesystemet var att utrota småföretagandet i landet.
    Ansvar mot kunder och anställda gjorde också att jag inte kunde stänga och gå hem.
    Det finns undersökningar som visar att barn till egenföretagare i Sverige i mindre utsträckning än andra vill driva företag.
    Detta är unikt för Sverige, i andra länder är egenföretagare sedda som en tillgång för samhället, något som ger respekt.
    Den breda basen i det ekonomiska systemet.
    Den del av ekonomin som hårdast arbetar för överlevnad och på så sätt fungerar som stötdämpare i konjunktursvängningarna.

    Gillad av 5 personer

   • Elisabeth G skriver:

    ”Det finns undersökningar som visar att barn till egenföretagare i Sverige i mindre utsträckning än andra vill driva företag.”

    Det kan jag tänka mig. Min far var egen företagare (tapetserarverkstad). Ingen av oss fem barn blev egen företagare. Vi såg hur han slet och vi hade det mycket sämre än de s.k. arbetarna.

    Gillad av 1 person

 11. Elisabeth G skriver:

  Intressant liknelse med bakterier. Det finns goda bakterier och onda sådana. Ett visst mått av stat behövs men övrigt kan liknas vid onda bakterier eller för att tala klarspråk parasiter.

  Intressant också att man krigat mot varandra med måtta för att inte helt förgöras. Detta förstår inte vänsternissar. De tror att man kan leva i ett lyckorike med 100 % skatt. Eller 150 % för den delen. Jag blir alltid full i skratt när jag hör talas om vänsterpartiets ekonomiske talesman. Det är en anomali. Den som förstår sig på ekonomi blir inte vänster.

  Gillad av 2 personer

 12. MartinA skriver:

  Jag hade föredragit om PE hade fortsatt meditera enbart på provröret och näringslösningen och bakterierna och livets mening. Varför gå hela vägen fram till kampen för biologisk existens. Och sedan börja prata om perifera saker som vinster och föreningar och sånt?

  Gillad av 1 person

 13. Lars Bernhoff skriver:

  Tack P-E för ytterligare en kraftig förenkling för att pedagogiskt kunna föra en principiell debatt om de krafter som styr vår tillvaro. Gemensamt verkar vara att de uppstod för att det fanns legitima behov vid tidpunkten för deras bildande.
  Problem uppstår när dessa krafter haft stor framgång och inte hittar gränsen för sitt agerande. Motkrafterna eller de balanserande krafterna har blivit för svaga. NGO som Röda Korset, RFSU, Stadsmissionen samlar civila krafter på ett sätt som inte staten är bättre på. Det är hälsosamt med medlemsfinansierade föreningar som fyller i de luckor som staten och politiken inte klarar eller klokt kan avstå från att med generaldirektörsotganisationer smula sönder till oigenkänlighet och politiska tillsättningar.
  Det vi verkar ha svårt för nu när vi ”plötsligt” (ca 30 år) är förvandlade från ett någorlunda homogent land till ett multikulturellt samhälle, med oklara och gamla definitioner, på ett förvirrat sätt med mestadels okunniga politiker ska orientera oss under helt nya förutsättningar. Byråkrater, minoritetsadvokater och icke anpassade lagar gör att det ena domslutet efter det andra blir förnuftsmässigt obegripligt men tydligen rättsligt korrekt.

  Rop på invandringsstopp blir ju helt onyanserat. Kompetenta läkare och fåraherdar hamnar i samma kategori. Det behövs ett uppvaknande som gör klart vad som är rimligt och förankrat hos folkflertalet. Nuvarande utveckling förstår alla förnuftiga har lett oss till en farlig situation.Tex har dåliga och naiva beslut om ensamkommande korrigerats med ännu sämre lagar som gymnasielagen. Att 15-årsgränsen för straffrihet var rimlig på 1900-talet måste omprövas när gängkriminalitet utnyttjar just detta etc.

  Vilket parti eller organisation kan samla kraften hos den alltför ”tysta” majoriteten som lunkar vidare i sin tro att allt ordnar sig utan att jag behöver sticka ut min egen haka?
  Vårt samhälle behöver medborgerligt engagemang för sin fortlevnad inte PK politiker och byråkrater som bevakar status quo.

  Gillad av 2 personer

  • Den helt äkta Fredrik Östman skriver:

   Vilken kompetenta läkare har du här i åtanke? Maccarini Maccaroni?

   Du kan inte kritisera en policy som skall hålla tusen sinom tusen, alltså miljoner, faktiska analfabeter, gängkriminella och ockupationssoldater ute på grund av att en enstaka möjlig läkare också träffas. Du måste lära dig att ha sinne för proportioner.

   Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Nu är du larvig, Fredrik Östman. Macchiarini kom inte till Sverige för att praktisera som läkare. Han kom därför att makaronihuvudena på Karolinska ville stoltsera med ännu en blivande nobelpristagare.

    Precis som vad gällde vallonerna på 1600-talet har man i Sverige haft fördel av at vissa kompetenta personer från andra delar av världen kunnat rekryterats hit för att införa ny teknik och hya metoder. Sverige var ett alltför litet, kallt och avlägset land för att alldeles på egen hand kunna ligga i spetsen för utvecklingen särskilt på vissa teknikområden.

    Gilla

 14. Willy Lindqvist skriver:

  Har hört an annan teori om bakterier i näringslösning. Den går ut på att bakterierna inte alls går under därför att näringen tagit slut. Redan dessförinnan dör bakterierna, förgiftade av sina egna exkrementer.

  Gillad av 2 personer

 15. Björn skriver:

  Problemet här i Sverige är, att samtliga för landet skadliga krafter, är helt överens sinsemellan om hur man effektivast och snabbast, knäcker ett välmående, relativt välfungerande samhälle! Regeringen, alla myndigheter, de flesta av riksdagens politiker, islamiska föreningar och MSM, arbetar intensivt tillsammans för att avsluta det hela, och merparten av medborgarna står bara bredvid och ser på, handlingsförlamade och gapande(vad är det som händer i vårt lugna bo?)…..

  Gilla

  • Björn skriver:

   Glömde nämna alla ”aktivist-grupperingar”, som i ”normala” länder, riktar sitt missnöje MOT rådande regim, men som här i stället agerar ”stödtrupper”! Sanktionerade av regering och riksdag, smyger det runt maskerade aktivister, som hotar, skrämmer och försöker tysta oliktänkande och slå ut de som bedriver ”klimatnegativa verksamheter”! Något som t.ex judar, jägare, djurbönder och andra SD-sympatisörer har fått erfara!

   Gillad av 2 personer

 16. Ofrivillig svenska skriver:

  Ang. kommentarerna om egenföretagande under ”långt, långt bortom lafferkurvan” samt dem om att egenföretagares barn i Sverige i högre utsträckning själva väljer bort att i sin tur bli egenföretagare vill jag ang. det sistnämnda förhållandet erinra om att arvslagen även efter arvskattens * avskaffande i princip omöjliggör generationsskiften inom egen-/småföretag. Till detta faktum kommer ju att barnen till egen-/småföretagarna ser att det är arbete nära nog dygnet runt men trots det tjänar oftast familjen inte mer ekonomiskt jämfört med de vars föräldrar är anställda. Utöver det är några fem veckors semester aldrig att tänka på, liksom vila vid ev. sjukdom / skada. I jämförelse så var nära nog varenda enskilt ägd affärsrörelse i min barndoms kvarter i Frankrike helstängd för semester under augusti månad och då var det inte på hedenhös tid utan på åttiotalet. Lägg till att minsta misstag i den rent extrema pappersexercis som avkrävs företagaren leder till allt ifrån straffavgifter till fängelse i allt från ett par månader till åratal (till skillnad från gruppvåldtäkt, ens begången mot minderåriga) så är det inget mysterium att det är som det är, snarare är det helt ofattbart att människor ändå kämpar på i sina företag !!

  Gillad av 5 personer

  • Benjamin Dhover skriver:

   Pizzeriorna har fördelen av att inte granskas, då det skulle kunna leda till oönskade resultat. Alltså klämmer man lite extra på Nisses Rörmokeri för att kompensera när Achmeds Pizzeria rutinmässigt kör halva intäkten genom Kassa Två, och lokalpolitikerna får glänsa lite med hur framgångsrik ”integrationen” är i staden. När Nisse till slut kånkar kan han då åtminstone dränka sorgen i fulimporterad tysk öl för 19 spänn på Achmeds pizzeria. Och sålunda tog staden ytterligare ett steg mot den spännande, nya Svenska Lyckoriket.

   Gillad av 3 personer

  • Kronblom skriver:

   Jag har ingen ständig oro. Man kommer dit med stigande ålder och färre att försörja. Den längsta anställning jag haft varade i 18 månader och då var det en bra chef. 10 olika jobb på 7 år. Var aldrig tillräckligt medgörlig för att hålla tyst när nåt skaver.

   Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.