Gästskribent Håkan Karlberg: Kan det ”svenska tillståndet” ordnas upp?

Jesper Strömbäck, huvudsekreterare och kanslichef för Framtidskommissionen, uttalade sig i oktober 2012: Både historiskt och i nutid har invandringen berikat och utvecklat det svenska samhället, såväl ekonomiskt som kulturellt och socialt, och i en allt mer globaliserad värld kan den fortsatta invandringen vara en viktig resurs. Samtidigt står Sverige inför utmaningar när det gäller att förbättra integrationen, ta till vara allas kompetens och göra Sverige till ett land där alla har så likvärdiga livschanser som möjligt.  

Jag diskuterade för något år sedan ”det svenska tillståndet” med en god vän, före detta bankdirektör och trogen läsare av Svenska Dagbladet. I stort sett sköt han problemen från sig och hade åsikten att politikerna skulle ordna upp situationen. Allt skulle lösa sig.  

Vi står idag inför ofattbart stora problem och frågan är om vi överhuvudtaget har någon möjlighet att lösa dessa ”utmaningar”. Thomas Gür har i GP påstått att den svenska integrationspotentialen”, det vill säga landets förmåga att till sitt samhällssystem och sin kulturella egenart inlemma nyanlända personer, passerades för 20 år sedan. 

Min väns optimism ger anledning till två funderingar: kan våra stora samhällsproblem repareras och har politikerna viljan och förmågan? 

Kritiska samhällsområden för integrationspotentialen är bostads- och arbetsmarknad, skola, rättssystem samt samhällssystem för vård och omsorg. Vad krävs för att återhämta 20 år av misskött politik? 

Bostadsmarknaden. Sverige har just nu rekordlånga bostadsköer. Sammanlagt har enligt Hyresgästföreningen 240 av 290 kommuner bostadsbrist. Behovet av nya bostäder är enligt Boverket framöver mycket stort. De närmaste tre åren behöver nästan ett nytt Uppsala eller alternativt ett drygt Linköping uppföras varje år. Det handlar således om volymer som inte varit aktuella i Sverige sedan miljonprogrammets dagar.  

Arbetsmarknaden. 2018 var i snitt 618 000 personer (16-64 år), av vilka 47,3 procent var utlandsfödda, inskrivna på Arbetsförmedlingen. 56 procent av dem räknades som arbetslösa, antingen som öppet arbetslösa eller som deltagare i program med aktivitetsstöd. Den andra halvan var till exempel deltidsarbetslösa, hade lönebidrag eller nystartsjobb. Sven Larsson, ekonom verksam i USA: Den bistra sanningen är att sedan år 2000 har invandringen överstigit jobbtillväxten med 30 procent.Kort och gott: även om vartenda nytt jobb skapat i den svenska ekonomin hade gått till en invandrare, hade nästan en kvarts miljon invandrare fortfarande gått arbetslösa eller helt stått utanför arbetskraften.” 

Skolan. Enligt Skolverket  är  vi under närmaste femårsperiod i behov av 77 000 nya lärare och enligt SKL behövs de närmaste åren över 600 nya förskolor och 300 nya skolor. Statistik från Universitets- och högskolerådet visar att elever kommer in på lärarutbildningen med resultatet 0,05 på högskoleprovet (där maxresultatet är 2,0). Enligt DN har efter ett år hälften av lärarstudenterna på Södertörns högskola hoppat av. Vad detta kommer att innebära för ”kunskapsskolan” kan man fundera över. 

Rättssystemet. Den kanske viktigaste markören för att samhället är på glid är det otillräckliga och ineffektiva rättssystemet. Sverige är idag ett av världens per capita mest kriminella länder när det gäller skjutningar, sprängningar och bilbränder. Antal poliser per 100 000 innevånare är i Sverige 208 mot snitt för EU 341 poliser, trots att vi har den största befolkningstillväxten. 97 procent av fängelseplatserna är fullbelagda samtidigt som förlängda straff och straffrabatter är att vänta. Det behövs fler åklagare, kriminalvårdare samt utredare hos polisen. Enligt en rapport från Riksdagens utredningstjänst, som Moderaterna beställt, kan Sverige i bästa fall först beslutade 10 000 polisanställda år 2028. 

Vård och omsorg. Jämfört med andra EU-länder har Sveriges lägst antal disponibla vårdplatser, bland OECD-länderna har bara Mexiko och Chile färre. När det gäller problemen med kompetensförsörjningen ser tillsynsmyndigheten IVO ingen ljusning. Problemen kommer att vara en ihållande utmaning framöver och IVO pekar på riskerna som följd av bristen på personal, kompetens och vårdplatser.

Sverige har uppskattningsvis en nationell välfärdskapacitet för en befolkning på ca 8,5 miljoner. Befolkningen, som belastar välfärden, var officiellt 10,2 miljoner i december 2018 men kan med papperslösa, som också har tillgång till stora delar av välfärdsproduktionen, närma sig 11 miljoner invånare. Den svenska välfärdskapaciteten har ett gigantiskt underskott redan med existerande befolkning; det saknas bostäder, jobb, lärare, poliser, åklagare, sjukvårdspersonal, kriminalvårdare, lokaler.

Hur skall vi bygga ikapp bostadsbristen, särskilt för människor med små resurser? Vilka ”enkla” jobb finns i ett av världens mest teknologiserade länder? Vad krävs exempelvis för att anställa 77 000 nya lärare kommande fem åren? Hur går det med sjukvårdsköerna? Hur ser Sverige ut med ständigt ökande laglöshet under den tid det tar för rättsväsendet att utveckla förmågan att skapa trygghet, en av statens grundläggande uppgifter? Den här situationen är ett direkt resultat av den radikala invandringspolitiken, en utveckling som ingen väljarmajoritet någonsin röstat för.

69 av 290 kommuner visade ekonomiskt underskott under 2018, 110 räknar med förlust i år. Filipstad, med en fjärdedel av befolkningen på 11 000 personer utlandsfödda, har använts som exempel på kommuner som drabbats hårt. Mardrömsscenariot är att vi har ett antal kommuner, och även regioner ska jag säga, där man inte ens har råd att betala sina löner framöver”, säger SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog

Ändå fortsätter vi som förut. Under perioden 2018–22 är Migrationsverkets prognos 534 000 beviljade uppehållstillstånd. De nya generösare reglerna för anhöriginvandring kommer sannolikt att ytterligare tynga balansen. Politikerna styrs tydligen av andra ambitioner än Sveriges väl. 

Hur ställer vi oss till ett samhälle som långsamt kollapsar? Malcom Kyeyune har i GP beskrivit vårt förhållande till situationen som en sorgeprocess; förnekelse, ilska, depression och slutligen acceptans. Han menar att människor, som är oroade av våldet och stöket i sin närhet och i en stundande lågkonjunktur, inte har råd att flytta till en bättre miljö utan måste gilla läget. Människor måste helt enkel finna sig i samhällets minskade resurser och ökade otryggheten.

Det är inte mycket som talar för att min väns förhoppning att politikerna ”fixar det” infrias. Det är inte säkert, som Patrik Engellau anser, att de ens försöker. Däremot är det uppenbart att de inte kan, beroende att den destruktiva utvecklingen gått för långt. Problemberget är för högt och för brant.

En första förutsättning för att i varje fall bromsa utvecklingen är att vi ersätter de politiker som visat sig odugliga att hindra utvecklingen, med mer handlingskraftiga. En andra förutsättning är att vi snarast drar ned invandringen till ett absolut minimum. Början måste ske genom att drastiskt minska Sveriges, landet med de generösa bidragen, diasporor med landsmän och klanmedlemmar samt kravlösa mottagning, dragningskraft på flyktingströmmarna. ”Sverige först” måste bli ett ledande motto för politikerna.

Jesper Strömbecks drömmar om berikning och utveckling har förvandlats till sin motsats. 

Håkan Karlberg är pensionär, utbildad som bergsingenjör vid KTH med anställningar vid LKAB, ASEA, Gullfiber och Uddeholmsbolaget samt under 25 år konsult, huvudsakligen i egen firma.  

51 reaktioner på ”Gästskribent Håkan Karlberg: Kan det ”svenska tillståndet” ordnas upp?

 1. Bo Svensson skriver:

  Boende, arbete, undervisning, rättsordning, vård, – visst ser jag lösningar på problemen men hur vi kommer att bli av med de destruktiva galningarna som försatt oss i detta läge, har jag ingen klar bild av. – De legala vägarna verkar blockerade.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Boende: De attraktiva lägena runt ekonomiska centra har ju de där verksamma normalt förtur till genom bättre köpkraft. – Det finns normalt aldrig ”brist” på bostäder, – priserna svarar för att anpassa efterfrågan till tillgången och stark efterfrågan resulterar i nyproduktion.

   För normalitetens återställande, kan man tillämpa marknadsekonomi.

   Tycka synd om -migrationen skall överges och för att som utlänning få en bostad i attraktivt läge, gäller det att först skaffa ett jobb med en lön som räcker till hyran.

   Flyktingmottagningen kan överlåtas till någon globalt verksam aktör till vilken vi kanaliserar de medel vi är beredda att ägna detta ändamål.

   Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Arbete: Det behövs ett skattesystem som fungerar som rättsordningen i stort och gynnar det som är bra och inte det vi inte vill ha. – Det definitiva skattesystemet: https://www.alternativ.nu/index.php?topic=5417.0

   Den ordning som råder leder till att mängder med arbetsvilliga går sysslolösa och leds ihjäl och en massa verksamma jobbar mer än de tål för att inte riskera att hamna bland de marginaliserade.

   Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Undervisning: För att få de rätta incitamenten för alla inblandade och bästa hushållning med de resurser vi är beredda att ägna ändamålet, skall man få del av pengarna i takt med att man kan dokumentera införskaffat kunnande som man därmed får makt och möjlighet att skaffa på en fri marknad för undervisning.

   Bristen på lärarkompetens kommer då säkert att lösas genom att katederundervisningen spelas in på video att ta del av i sin egen takt.

   Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Rättsordning: De rätta incitamenten för att folk skall välja att skaffa rang och respekt genom att fungera som en tillgång för sina medmänniskor och inte genom hot och våld, får man med krav på ekonomisk garant som villkor för full rörelsefrihet tillsammans med rätt nivå på de belopp som skall utbetalas efter våldsbrott.

   Med direkt makt för skattebetalaren över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål, skall man då tillåtas kanalisera medel som hjälp med brottsförsäkringskostnaden åt dem man känner samhörighet med.

   Gilla

 2. A skriver:

  Jadu Håkan, din bankdirektörvän känner trygghet i sina pengar.. Men i ett land utan våldsmonopol så kommer han troligen inte att vara rustad för att kunna behålla sina älskade stålars. Fortsätter denna utveckling så kommer det att vara lika enkelt att plocka dem som en mogen frukt.

  Mvh A

  Gillad av 5 personer

 3. Göran Holmström skriver:

  Håkan en mycket bra sammanfattning över ”utmaningarna”,
  tyvärr så har vi dårar som befälhavare över fartyget Sverige.
  Jag kan inte se annat än en krock med det berömda isberget.
  Frågan är bara vilka befälen sätter i livbåtarna?
  Dom gamla svälter dom ju redan ihjäl,.
  Kvinnorna ska ju inte anmäla övergreppen,
  Så för mig är svaret självklart, dom kommer fylla livbåtarna med förnödenheter och sig själva.
  Och låta Titanic sjunka till botten med orkestern spelandes”, We shall overcome”.

  Gillad av 9 personer

  • bejji skriver:

   Enligt sossarnas s.k. tankesmedja ”Reformisterna” och dess ordförande är det inte alls invandringen som är orsaken till problemen i Sverige idag utan det är den ”snabbt” åldrande befolkningen – enligt hans påståenden i Expressen Debatt 6 oktober i år.
   Sossarna skyller alltså på pensionärerna, nyligen gjorde ju också Magdalena Andersson det – det är dessa som är ”tärande”, och icke invandrarna! Så problemen i Filipstad beror således inte på att nu en fjärdedel av befolkningen är bidragsberoende utlänningar utan måste bero på en massinvasion av pensionärer till den staden de senaste 3 – 4 åren.

   Gillad av 3 personer

 4. Wesley the N skriver:

  Ja dessa tekniska diskussioner är legio, mycket svenskt. Vi är ett ingenjörsland så de som är ingenjörer kan ofta vad som är fel på denna nivå. Det förklara dock inte hur det blev så här, ej heller hur det kan brytas, för på mig verkar det som denna ingenjörsnation också är något helt annat som folk helt enkelt inte insett. Det är som om bara för att vi såg likadana ut så trodde vi att vi var nästan lika inuti också.

  Jag anser att det förhåller sig så här, det finns bra och dåliga människor, och alla kan fås att bli onda nästan. Den ideologi som bäst tjänat ondskan i världshistorien är socialismen, den har producerat massmord varhelst den uppstått. Socialismen skapar en malström som de värsta dras till men nästan alla känner suget för folks lägsta drifter uppmuntras. De som vägrar att dras ner de skräms med vapenmakt och indoktrinering (du är rasist!).

  Så vi är alla fast i en ondskans malström och vi styrs av förrädare. Jag uppfattar att denna slutsats ses som extrem men jag var i Malmö igår, som inte finns mer. Socialister brukar ju döpa om städer, som Saigon, varför inte döpa om Malmö? Kanske Olof Palme Stad?

  Jag ser svenskarna som gravt indoktrinerade, deras reaktioner är inte medvetna för dem själva. De förstår inte att vänstern, de onda, mycket länge arbetat på att infiltrera allt, så på nästan varje position av makt (där reell kompetens inte behövs), där sitter idag en vänsterperson, en förrädare. Innan detta sjunker in så kan inte ett adekvat svar formuleras.

  Gillad av 6 personer

  • Elof H skriver:

   Om de som kommer är odugliga eller ej beror huvudsakligen på landet de kommer till. Han man incitament som lockar till sig oduglingar så får man oduglingar. Så enkelt är det. Du får själv gissa vilka incitament Sverige har och har haft under lång tid.

   Gillad av 5 personer

 5. Anders skriver:

  Stopp för invandringen räcker inte. Minst en million, helst fler, måste repatrieras. Använd både piska och morot. Börja med att gå igenom alla uppehållstillstånd för att se om de erhållits på falska uppgifter (och med det underförstådda hotet att göra detsamma för medborgarskap). Erbjud samtidigt varje vuxen 1 million för att lämna landet och halva summan per barn. För en million människor skulle det kosta 1000 milliarder, om vi inkluderar lite mutor till de mottagande länderna. Beloppet kan lätt lånas upp då vår statsskuld fortfarande är låg. Eftersom invandringen kostar oss runt 300 milliarder per år är det på några år en ren vinst.

  Gillad av 7 personer

  • Elof H skriver:

   Nej, jag vill inte ge några miljoner till någon. Negativa incitament räcker bra. Tar vi bort möjligheten att parasitera så försvinner parasiten. Så enkelt är det.

   Gillad av 6 personer

   • Anders skriver:

    Visst är det stötande att muta immigranterna. Men det finns ingen möjlighet att bli av med dem annars. Ta bort bidragen och vi får en orgie i våld. Vi har helt enkelt inte de maktmedel som fordras för att med våld repatriera invandrarna. Ska vi använda tvång, så måste vi hyra in legosoldater, som är vana att handskas med klientelet, typ Academi (fd Blackwater). Men det lär knappast bli billigare och kommer att vara oändligt mycket otrevligare och farligare för oss.

    Gillad av 1 person

   • Anders skriver:

    Jodå, med biometriska data och adekvat gränskontroll går det utmärkt. Sverige, som tillsammans med Norge är en halvö, torde vara ett av de länder som lättast kan bevaka sina gränser.

    Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Utan EU-samarbete skulle man ju bara skyffla klientelet mellan sig medan det blev allt rikare av alla repatrieringspengarna.

    Gilla

 6. heraldikern skriver:

  Håkan antyder att det skulle finnas andra ambitioner och agendor med etablissemangets göranden och låtanden. För länge sedan, kanske 10 år sedan har detta framförts så tydligt av många om just nuvarande etablissemang.

  Dock var det få eller ingen som lyssnade när flera röster höjdes ur populasen. Idag kan väl ingen med något så när klarsyn undgå att se att etablissemanget strävar med allt vad tygen håller mot att Sverige skall bli först att genomföra allt vad Globalismen, Agenda2030, Romfördraget och Global Compact innebär.

  Det råder inte längre någon tvekan. Och det är inte någon konspirationsteori. Det finns ju så klara belägg.

  Gillad av 6 personer

 7. Aurora skriver:

  Ja, ”Det svenska tillståndet” är en bra benämning. Men det går inte att lösa med traditionellt ”svenska” metoder. Iden att ”bygga” bort bostadskrisen fungerar inte. Det blir helt enkelt för dyrt. Arbetsmarknaden kan inte ”skapa” jobb för analfabeter eller på annat sätt oanställbara människor. Sverige är ganska unikt internationell jämförelse. I andra länder lämnas bostad och arbetsmarknad att klara sig själv, på gott och ont; dvs att människor själva, och inte staten, får ansvara för att skaffa jobb (på en relativt mycket större privat marknad än i Sverige) och bostad (mycket större privat hyresmarknad). Med tanke på att Sverige sannolikt inte väljer den vägen återstår våra traditionell politiskt mycket dyrare lösningar för samhället. Tills pengarna tar slut vill säga. Därefter får uttrycket ”det svenska tillståndet” en annan ny innebörd.

  Gillad av 3 personer

 8. Jari Norvanto skriver:

  ”Den svenska välfärdskapaciteten har ett gigantiskt underskott redan med existerande befolkning; det saknas bostäder, jobb, lärare, poliser, åklagare, sjukvårdspersonal, kriminalvårdare, lokaler.”

  Saknas och saknas… Kapacitetsbristen handlar om överinklusion, felprioriteringar, bedrägerier och ett socialistiskt systemtänkande som lever på att mjölka skattemedel och hänga allt större klasar bidragssugande valboskap vid spenen.

  ”En första förutsättning för att i varje fall bromsa utvecklingen är att vi ersätter de politiker som visat sig odugliga att hindra utvecklingen, med mer handlingskraftiga.”

  Till dess ersätter riksdagsledamöterna sig själva – med högre lön: 1 500 kr mer i månaden bestämdes det igår.

  Gillad av 4 personer

 9. MartinA skriver:

  ”Vi”? Vilka ”vi”? Din vän inkluderar sig uppenbarligen inte i något vi, han har sitt på det torra och bryr sig inte utöver det. Sen, du är ju precis likadan som din vän som viftar med handen och säger att politikerna ska lösa det hela. Kontentan är ju att du vill ha mer politik. För övrigt, hela artikeln är en lång uppräkning av sosseri, som om Staten skall sköta om varje medborgares minsta behov. Den samhällsmodellen är slut. Och det är också där lösningen börjar.

  Gillad av 3 personer

 10. Bo Andersson skriver:

  En stor del av kritikerna till effekterna av förd politik är i den åldern att man har en erfarenhet av när landet var mer i balans och framtidstro. Mina söner har ingen erfarenhet av den perioden utan lever i nuet som om det alltid varit så. Vilket är bra. Samma sak med politikerna – de har en erfarenhet av lösningar som inte är applicerbara i dagens problematik verktygen slinter om de överhuvudtaget finns. De äldre politikerna får se sig omkörda av unga världsvana kollegor som ser och upplever verkligheten från en annan vinkel. De har inte sett landet förändras så drastiskt som den äldre generationen. Jag anar att vi får lov att släppa taget om det som varit och bli pragmatiker med markkontakt i nuet. Samtiden i landet har präglats i för står del i en förlamande rädsla inför en osäker framtid som folkhemmet försökte råda bot på.

  Gilla

  • pllay skriver:

   Att släppa taget om vår humanistisk historia och angripa Sveriges problem med en pragmatisk hållning innebär ett blodbad och en rasism främmande det svenska folket.
   Inse att Sveriges utveckling inte är den svenska kulturens eller det svenska folkets utveckling.
   Det svenska folket och det svenska etablissemanget går alltmer skilda vägar.
   Återgång till kulturell endräkt blir brutal, alternativ gives icke, detta är vår framtid, i eller utom den yta som nu kallas Sverige.

   Gilla

 11. ERROL skriver:

  Karlbergs ansats med konkreta sakuppgifter avseende exempelvis antalet poliser per 100000 invånare är just den typen av data som dagens värdegrundspolitiker och agendajournalister överhuvudtaget inte förmår att förhålla sig till.

  Det är beklämmande parodiskt hur finansminister Magdalena Andersson, nu KU-anmäld för tilltaget, kan påstå att antalet poliser ökat, jaså men från vad? och hur många poliser har Sverige konkret per capita vid en internationell jämförelse? Det är fullständigt förbluffande hur debatten så ofta förs i ett provinsiellt känslovakuum, utan konkreta fakta och utan seriösa konsekvensanalyser. Vem kunde tro att det skulle uppstå en skriande bostadsbrist med en okontrollerad befolkningsökning?

  Det har länge varit officiellt påbjuden officiell politik och gottköpsmoralism att bortse från konsekvenser av den självtillräckliga migrationspolitiken. Det är groteskt att den svenska journalistkåren fortfarande generellt inte förmår att ställa självklara frågor och göra internationella jämförelser av olika indikatorer och index.

  Gillad av 2 personer

 12. Stefan Sewall skriver:

  Bo Andersson skrev: ”…De äldre politikerna får se sig omkörda av unga världsvana kollegor …”
  -Vadå världsvana. Det är de som har sett något annat som är världsvana, dvs vi som var med när Sverige och vår västvärld var i balans och har mycket erfarenhet och kunskap. De yngre politikerna idag har snävt, kort perspektiv och inga kunskaper och dålig utbildning. De kan inte kallas världsvana. Förr hade jag respekt för de som styrde. I dag är min uppfattning att jag själv troligen är mycket smartare och har mycket vidare perspektiv och större kunskaper om det mesta, större allmänbildning, och bättre fattningsförmåga än politikerna.

  Gillad av 2 personer

 13. S Eriksson skriver:

  Jag kanske är både tjatig och dum i huvudet, men jag tycker o önskar att Stefan L åtminstone borde förklara hur han ser på situationen och hans definition av utmaningar, problem, ”på lite längre sikt” och hur allt ska kunna redas ut. Helst i går.

  Gilla

 14. Rikard skriver:

  Hej.

  Med dagens värderingar, metoder och mål är svaret på din fråga ett klart, absolut och kategoriskt nej. Det är helt och hållet omöjligt.

  Med metoder och mål värdiga en Mao, en Stalin, en Lincoln, en Vlad III Dracul, en Mussolini, en Vasa eller en Churchill är svaret ja, men till avsevärd kostnad i liv, både skyldiga som oskyldiga.

  Ditt och andras dilemma är detsamma som soldatens: du kommer att döda oskyldiga civila vare sig du vill eller ej. Är du villig att betala det priset?

  Vad gör du när du står vakt, och d vet att fienden smyger i närheten, och det prasslar i ett buskage? Öppnar du led och slår larm, eller chansar du på att det är en civilist som smyger runt och samlar ved på natten?

  När du förstår det dilemmat, förstår du varför svaret på din fråga är nej.

  Hur mycket kostar dina värderingar och principer i liv, materiel och pengar?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 6 personer

  • pllay skriver:

   O eländes elände, för att försvara vårt folk och land måste vi ta time out från den kristna humanismen, ett gigantiskt kulturellt steg.
   Hur ska vi efter den holmgången kunna återupprätta det samhälle som gav oss världsledande uppfinnare, industrialister och civilisation?

   Gilla

   • Rikard skriver:

    Hej.

    Om du läser namnen jag refererar ovan, kan du ta och fundera över hur det kommer sig att fyra av sju är namn på kristna, dessutom av sådan tro som inte finns bland kristna idag.

    Vad som är kristet eller ej är semantik, inget annat. Gud vill det människan säger är guds vilja.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Gilla

 15. Christer L skriver:

  Det är stor skillnad på förakt och uppgivenhet. Förakta den politiska motståndarens
  fel och brister, hans inkompetens. Uppgivenhet handlar om motståndarens framgångar. Många tar miste och ser konsekvenserna av de de oerhörda misstag som våra valda politiker gör som något avsett. Och då kan politikerna också förväntas inse misstagen och ställa allt tillrätta, vilket tycks vara en förhoppning in i det sista som majoriteten svenskar håller fast vid. Men i själva verket har de klantskallar vi här diskuterar inte en susning om konsekvenserna av vad de håller på med. De måste bort, de lyssnar bara till sina egna röster. Sitt politiska verk ser de som fullbordat i och med att besluten fattats, de ser sig endast ha ansvar för att formulera och fatta beslut. De är enkelriktade nedåt, de saknar förmåga till återkoppling.

  Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   Christer L; du gör ett stort misstag när du underskattar det politiska etablissemanget, Måhända kan du ha rätt ifråga om de nyrekryterade; de får förmodligen några inövade fraser, som ska göra dem motiverade att ta jobbet utan att känna skam och skuld, men när det så småningom går uppför dem vad det hela handlar om: att fullfölja den gamla socialistiska utplundrarideologin har de redan anammat modellen eller flytt fältet (jag för min del ser inga exempel på det sistnämnda; finns det inga visselblåsare här?)

   Det handlar om ett uråldrigt koncept: en liten elit ska, via en världsregering, se till att inga avvikande individer eller ideologier får sticka upp och göra resten av befolkningen till slavar. Det har varit deras dröm i millenier. De unga, nyinvigda, lyssnar stjärnögt och rättar in sig i ledet. Det gör inget att de är inkompetenta, de är ändå till slut bara nyttiga idioter. Det är väl ingen som tror att en enkel svetsare från Kramfors får något att säga till om? Kanske kan han få ett köttben, trots allt!

   Gilla

 16. Richard skriver:

  ”förnekelse, ilska, depression och slutligen acceptans”

  Jag har varit arg och sorgsen över detta, men inte längre, så antagligen är jag i så fall i acceptans-fasen. I alla fall i bemärkelsen att jag accepterar faktum att vi blivit utsatta för gigantiska skurkerier med plundring, mord och våldtäkter.

  Men jag kommer aldrig acceptera det i bemärkelsen förlåta eller passivt se det fortsätta. Jag kommer aldrig förlåta skurkarna och jag kommer aldrig sluta att jobba för repatriering och återbetalning av det som plundrats.

  Gillad av 3 personer

  • pllay skriver:

   Ditt ansvar ligger mot familj och i första hand barn, inte mot land eller folk.
   Du och de dina är den yttersta grenen på evolutionens träd, dina skyldigheter ligger mot dem.
   Alla våra stolta deklarationer om Sverige och svensk kultur saknar relevans i verkligheten, de är nostalgiska drömmar om ett tryggt hem bland likar.
   Vi har passerat detta genom invandringen av skyddade dominanta kulturer.
   Nu återstår realism, lyfta blicken och se framåt, vi har förlorat grundläggande gemensamma värderingar, det som skapade det svenska undret, språnget från hungersnöd till världsledande industrination.
   Vi har nu att i nya miljöer, inom och utom Sverige, hålla fast vid de ideal som lyfte Sverige och rida ut den tsunami av destruktiva strömningar som härjar oss.
   Ur detta vansinne vi ser tortera oss kommer verkligheten till sist återta styråran.

   Gillad av 1 person

 17. Patria Amissa skriver:

  ”Sverige har uppskattningsvis en nationell välfärdskapacitet för en befolkning på ca 8,5 miljoner. Befolkningen, som belastar välfärden, var officiellt 10,2 miljoner i december 2018 men kan med ”papperslösa”, som också har tillgång till stora delar av välfärdsproduktionen, närma sig 11 miljoner invånare. Den svenska välfärdskapaciteten har ett gigantiskt underskott redan med existerande befolkning; det saknas bostäder, jobb, lärare, poliser, åklagare, sjukvårdspersonal, kriminalvårdare, lokaler.”

  Så sant. Vill bara fylla på beskrivningen med några aktuella exempel från Uppsala. I den liberala UNT har under sensommaren och hösten det ena nödropet efter det andra från ett flertal samhällssektorer publicerats. Detta i en tidning som länge haft en fantastisk snits på att sopa den typen av problem under mattan eftersom det, om problemen fick komma upp i ljuset, skulle kunna tolkas som att en alltför stor invandring medför problem, vilket ju per definition är omöjligt. Nu verkar dock trycket till sist vara så överväldigande att det inte längre går att hålla dammluckorna helt stängda.

  Nödropen har kommit från polisen efter de otaliga skjutningarna, sprängningarna, våldtäkterna och bilbränderna i staden (småtjafs som våldsbrott och rån mot barn och åldringar, inbrott, butiksstölder och liknande är ju inget att bry sig om i sammanhanget), från tingsrätten som fullständigt går på knäna, samtidigt som man ålagts ett kraftigt sparbeting, från pensionärsorganisationerna på grund av skrämmande brister i hemtjänsten (otäckt att läsa om), från kommunens omsorgsnämnd där budgetunderskottet skjuter kraftigt i höjden (bidragssidan är helig, får inte röras) samt, inte minst från sjukvården.

  Från det stora och ärevördiga Akademiska sjukhuset kommer år ut och år in larmrapporter om jättelika budgetunderskott. Tidigare under 2019 beräknades verksamhetens underskott landa på 100 milj kr. Nu har årsprognosen justerats till en förlust på 375 milj kr! Samtidigt har det kommit flera sannskyldiga nödrop från såväl patienter som personal om att verksamheten på t.ex. akutmottagningen är fullständigt oförsvarbar med ofta dygnslånga väntetider för svårt sjuka människor och en sönderstressad personal. Och mitt i allt detta: skulle det vara så att man får in en skottskadad person med hela sitt aggressiva klanfölje (vilket har hänt många gånger, blev själv vittne till det en gång) måste de väntande akut sjuka skyfflas undan till olika utrymmen därför att klanen kräver företräde och hotar vem som helst som är i närheten.

  Idag läser jag i UNT att hela Region Uppsala försatts i stabsläge. Orsaken är att man nu har akut brist på förbrukningsmateriel, allt ifrån toapapper till slangar för respiratorer. Man klarar ytterligare 24 timmar, därefter kan det enligt sjukhusets chefsläkare bli aktuellt att t.ex. ställa in operationer. Förklaringarna från sjukhusledningen till hur detta är möjligt är patetiska. Själv vill jag dock lägga ansvaret för detta katastrofala läge mycket högre upp än till Akademiska sjukhusets ledning.

  Gillad av 2 personer

 18. C de Longueville skriver:

  Ingenting kan ”ordnas upp”.
  Tåget har gått för längesedan.

  Folkets tålamod med det politiska etablissemanget och dess falanger börjar dock ta slut.
  Att de plågade och hunsade medborgarna skulle förunnas en ursäkt av de politiska gangsters, som vållat riket så svårartade skador är dock föga sannolikt.

  De sju ansvariga partierna kommer aldrig någonsin att vilja tillstå, att deras agerande dikterades av en förgiftad tankesfär av sinnesrubbade doktriner.
  Allt överlagrat av ett mördande åsiktsförtryck, som under lång tid förpestat atmosfären och omöjliggjort allt rationellt tänkande på alla plan i den svenska nationen.

  Att Sverige obönhörligen är på väg mot dystra tider börjar oändligt sakta gå upp även för rikets politiker.
  De figurer, som motvilligt och envist och med alla medel värjer sig mot den lika obehagliga som ofrånkomliga verkligheten.
  Makthavare, som fortfarande inbillar sig, att fakta och realiteter förflyktigas bara man inte talar om dem.

  Gillad av 5 personer

 19. thojak skriver:

  Iofs en relevant fråga i rubriken. Svaret är, tyvärr, ett rejält NEJ. Det (nu blivna) svenska tillståndet kan ej ordnas upp. Detta av ett flertal anledningar, där den måhända allvarligaste är, att samhällets förfall redan pågått under så lång tid, att folk inte längre märker varje lite steg/etapp denna process likt en perpetuum mobile tar/passerar. En annan rejält allvarlig anledning till utsiktslösheten är, att för att öht åstadkomma ngn form av ‘ordning’ så behövs det kohorter av kompetenta, integra, omutbara personer på samtliga ledande samhälleliga positioner och dessa lyser med sina respektive totala frånvaro. ‘Svenskt stål biter’ hette ju en slogan. Ok, när stålet är underhållet, blästrat, primat, målat osv, då funkar det. Men det är omöjligt att få stålet att hålla genom att ständig och enbart pensla med (ny) färg (=ordbajs) på det genomrostade stålet.

  Tyvärr finns där inte en endaste ljuspunkt i framtids-sceneriet, oavsett vilket område man betraktar.

  Arma Land !
  Mvh/TJ

  Gillad av 4 personer

 20. Ulf skriver:

  Självklart går det att fixa till med rätt politik. Länder det går dåligt för har dåliga politiker eller dåligt ledarskap. Nyckeln är att vi får duktiga och intelligenta politiker dvs motsatsen till de som regerar idag.
  Betänk att Mao körde ner Kina i absolut botten medan Deng tryckte upp dem mot toppen.
  Den som var i NY på 1980 talet kan inte tro att det är samma stad idag. Antalet poliser är rätt ointressant det intressanta är att stänga svängdörren för de kriminella. Vapen våld och hot ska aldrig straffas med mindre än 20 års fängelse. Blir fängelserna fulla kan vi alltid lägga ut uppdrag och skicka dem till Ukrainska fängelser t ex. Där behöver de nya verksamheter.
  Finns viljan så är det här fixat på 5-10 år.

  Gilla

  • cmmk10 skriver:

   Rörande NY, så påstås en del av förklaringen ha varit preventivmedel och aborter riktat mot en viss del av befolkningen. Men nolltoleransen har säkert betytt en hel del.

   Gilla

 21. christer jacobsson skriver:

  Reinfeldt ville krossa välfärdssamhället och han ser ut att lyckas.Det var hans invandringspolitik som satte fart på ”utmaningarna”.Men bara man med skattebetalarnas pengar kan visa sin godhet mot invandrare från tredje världen gör det inget att sverige raseras

  Såssarna pratar om mindre migration plötsligt.Hur trovärdigt är det?Stefan löfven har i invandringsfrågan blivit kappvändarnas konung.Samtidigt säger Ylva johansson att hon var stolt över sveriges hantering av immigranter 2015 och ska nu med ”tvingande solidaritet” pracka på eu svensk ingenjörskonst.

  Gillad av 1 person

 22. Lars skriver:

  Nykter och saklig artikel. Den ger större effekt, slår hårdare, biter bättre än alla som hatar socialism, liberalism, skatter, Palme oh Geijer, Nixons lakejer. Kommer ni ihåg Tricky Dick?

  Gilla

 23. Leif Stålhammer skriver:

  Den s.k. Svenska Modellen har nu definitivt kommit till vägs ände. I Sveriges riksdag sitter 8 mer eller mindre socialdemokratiska partier som alla saknar såväl analys som lösning på det elände som Sverige nu glider ner i. Ingen politiker kommer att kunna stoppa det. Men det har hänt förut i historien att länder och riken har gått under. När Sovjet imploderade lär hela centralkommittén ha suttit som förlamad utan att förmå göra någonting för att stoppa raset. Verkar bli likadant här. Och det, är jag rädd, blir nog ganska grisigt…

  Gillad av 2 personer

 24. Elöd Szanto skriver:

  ”Vad krävs för att återhämta 20 år av misskött politik? ”
  Det är inte 20 års missköttt politik vi talar om utan 20 år sedan dsk ”tipping point” har passerats. Misslyckad integrationspolitik har Sverige haft i mer än 40 år men under de första 20 år märkte bara få (oftast invandrarna själva) hur galet och ohållbart allt var.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.