Patrik Engellau: Om politikernas oförmåga att lösa Sveriges problem 

Patrik Engellau

Om du har läst några av mina texter så har du kanske fått uppfattningen att jag misströstar om politikernas möjligheter att få ordning på Sveriges problem. I så fall har du fattat rätt.  

Men jag tror inte att det beror på att politikerna är omedvetna om problemen. Så avtrubbad kan ingen vara. Det är inte där skon klämmer. Dilemmat är att politikerna inte vill lösa problemen – eller rättare sagt så vill de inte vidta sådana åtgärder som skulle behövas för att vända utvecklingen. Och även om de faktiskt ville det så skulle de inte kunna. 

Vi kan ta det högre utbildningsväsendet, det vill säga universitet och högskolor, som åskådningsexempel. För fem år sedan skrev jag tillsammans med grupp framstående och erfarna akademiker en bok om sektorn. Boken hette Universitetsreform! Så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningen (https://www.ifn.se/publikationer/bocker-pa-svenska_1/2010/2015-universitetsreform). Ansatsen var mycket ambitiös med många kloka förslag men jag tror inte att någon av oss förslagsställare, i varje fall inte jag, egentligen trodde att någon skulle bry sig om vad vi hittade på. Arbetet var ändå viktigt eftersom det redovisade en massiv och utbredd insikt inom den akademiska världen att sektorn inte levererar efter förväntan.  

När universitetsvärldens tillkortakommanden egentligen uppstod kan diskuteras. En stark svarskandidat är år 1993 när Bildt-regeringen genomförde en av de mest förödande reformerna i modern tid, nämligen det så kallade HÅP-systemet enligt vilket de högre utbildningsanstalterna får betalt efter ”helårsprestationer” vilket betyder att det ger klirr i universitetens kassa när de bestämmer sig för att examinera en student. Ju mer de sänker kraven desto fler examineras och desto mer klirrar det i kassan. Undra på att kraven sänks.  

Svagheterna i den högre utbildningen var alltså uppenbara för fem år sedan – inte för att jag och några andra råkade skriva en bok i ärendet utan för att en stark medvetenhet om problemet fanns redan då vilket var vad som föranledde boken. Men inga trovärdiga åtgärder för att styra upp det hela har presenterats och ännu mindre faktiskt vidtagits. Så tror jag att det är över hela linjen av politikerkontrollerade verksamheter. Problemen är välkända och omdiskuterade men det vidtas inga åtgärder.  

Den första förklaringen till denna handlingsförlamning är att politikerna inte vill vidta åtgärder eftersom problemen till stor del orsakas av ömt omhuldade idéer inom politikerväldet. Politikerna gillar nog inte tillståndet inom den akademiska världen men de skulle tycka ännu sämre om att revidera de tankar som ligger bakom missförhållandena. Till exempel har politiker – inte bara i Sverige förresten – fått för sig att högre undervisning är en sorts mirakelmedicin som hjälper mot allt ont, exempelvis arbetslöshet, otillräcklig ekonomisk tillväxt, sociala problem (eftersom universitetsutbildade socionomer kan lösa dem), integration (eftersom syriska läkare kan behöva läsa lite mer för att få fullständig svensk kompetens) med mera. Om alla svenskar får gå på universitet, föreställer sig politikerna, säkrar vi Sveriges ställning som kunskapscentrum och därmed ledande nation.  

I själva verket, tror jag, är det snarare tvärtom. Ju större andel av en årskull som ska tvingas genom en högskola desto mer måste kraven sänkas (vilket kommer sig naturligt med HÅP-systemet). Det är ungefär som att Sverige inte skulle få fler genialiska konsertpianister bara för att staten hundrafaldigade satsningarna på musikutbildning. Ej heller skulle vi få fler gudabenådade konstnärer i Zorn- och Picasso-klass om alla svenskar fick gå på Kungliga Konsthögskolan. 

Sverker Lundin är lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet. I en artikel med den talande titeln Mycket, men på låtsas beskriver han utbildningen som ”sken” och ”ritual”, ett slags schamankonst eller trolleriföreställning där allt är just på låtsas. Man låtsas att studenterna lär sig något och sedan, när studenten tar sin examen, låtsas universiteten att studenten klarat tentorna. En stor del av förklaringen är just att den högre utbildningen blivit ett slags mädchen für alles: 

Forskningen visar att utbildning kommit att behandlas som ett universellt framgångsrecept i det moderna samhället: den ska göra individer anställningsbara och ge dem rätt värderingar; den ska höja enskilda yrkesgruppers status genom att omvandla dem till professioner; den ska förbättra demokratin och den ska stärka samhällets ekonomiska tillväxt. 

Den andra förklaringen till att inga åtgärder vidtas är att politikerna – även om de lyckades göra upp med sin felaktiga ideologiskt motiverade idéer och alltså slakta en del politiskt korrekta heliga kor – ändå inte skulle göra något eftersom de inte kan.   

Visserligen skulle de enkelt kunna ta bort HÅP-systemet genom några snabba regelförändringar men problemet sitter inte bara i regelverket utan i kulturen vilket betyder i väggarna och i skallarna på alla inblandade. Vi står här inför ett organisationssystem som i åtminstone ett kvartssekel – sedan HÅP infördes – tränat sig på att, som Sverker Lundin skriver, tränat sig på att låtsas utbilda i stället för att utbilda.  

För att ens börja lösa den högre utbildningens problem behövs helt enkelt en kulturrevolution. Kulturrevolutioner åstadkommer man inte med de metoder dagens politiker låtsas styra landet, det vill säga med olika mer eller mindre orealistiska utspel i frågor som ofta är irrelevanta och bara avsedda att ta hem en billig politisk poäng i kampen mot andra politiska schamaner som inte heller har någon aning om vad de ska ta sig för.  

57 reaktioner på ”Patrik Engellau: Om politikernas oförmåga att lösa Sveriges problem 

 1. Bo Svensson skriver:

  Fundamenta:

  Skattebetalarna är beredda att kanalisera resurser till ändamålet undervisning, för att en massa värdefullt kunnande skall kunna förmedlas till det uppväxande släktet.

  För att de begränsade resurser vi är beredda att ägna ändamålet då skall göra maximal nytta, skall pengarna betalas ut i takt med att de studerande kan visa att de tillgodogjort sig kunnandet, varigenom de får makt och medel att skaffa sig det på en fri marknad för undervisning.

  Det som krävs av dem som hanterar våra pengar, är då att tolka våra preferenser beträffande vilken sorts kunnande vi bedömer som värdefullt och att hitta en mut- och hot-fri metod för kunskapskontroll. – Allt det andra löser sig själv.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Med grundskolekompetens skall då menas det minimum som bedömts krävas för att kunna fungera normalt i ett avancerat samhälle och när man klarat det, är man därmed myndig och röstberättigad.

   Gilla

 2. A skriver:

  Mycket bra P.E. Så här ser det ut på nästan alla områden. Verkligheten är på låtsas. Samtidigt är ORDEN på djupaste allvar, den RÄTTA värdegrunden… Vilket jävla fjoll-land.

  Mvh A

  Gillad av 8 personer

 3. V för Vendetta skriver:

  Frågan är inte om utbildning skall finnas utan vilken utbildning som skall finnas. Behöver vi verkligen mer genusvetare, litteraturvetare eller behöver vi vårdfolk och ingenjörer? I ett samhälle där alla skall vara medelklass och där nyanlända skall få möjligheten att sätta sin barn i högre studier för att snabbare integreras så behövs alla slags märkliga utbildningar som kan ge ett fint diplom men leder raka spåret ner till närmaste arbetsförmedling och erbjudande om ett låglönejobb.

  Gillad av 3 personer

  • Axel skriver:

   En tanke för dagen. Muslimerna som har kommit och kommer till Sverige, kanske inte har så tokig uppfattning om kvinnor. Regeringen Löfven skröt ju om att han hade en feministisk regering vilket betyder. Kom till Sverige, så tar vi hand om er med god omvårdnad , bostad och arbete, kostnader bryr vi oss inte om. Blir det oroligt vänder vi gärna andra kinden till. Vad är resultatet. Jo ett samhället i förfall. Feministiskt styre fungerar inte i Sverige.

   Gillad av 3 personer

 4. Laggar skriver:

  Det är farligt då politikerna får för sig att forskning kommer lösa problemen. Forskning blir uppfattat som utbildning. Utbildningens nivå kan vara låg och den utbildade kommer ut i arbetslivet. Där prövas hans kunskaper. Dåliga kunskaper får förödande konsekvenser och ingen hinner rätta till felen. Det finns begåvningar som kan rätta till felen, men de hinner inte överallt och följden blir undermålig kvalitet. Om man inte håller upp ögonen för dålig kvalitet utan tror att kvaliteten är god, är man blind.
  Forskningen framhävs som samhällsnyttig, då skall samhällsnyttig forskning understödas. Detta är horribelt. Forskningen kan inte mätas utifrån samhällsnyttan, utan endast utifrån kunskapen fenomenen. Forskningen kommer att vara klämd om man tror att den skall vara samhällsnyttig, tillämpningen är något annat.
  Kvaliteten på universitetsutbildningen mäts inte av antalet examina utan av kvaliteten på det arbete som utförs i arbetslivet. Tyvärr är det omöjligt att mäta kvaliteten på arbetet, därför att det enda som kan iakttagas är hur tafatta de utbildade är i fråga om samhällsproblemen. Tafattheten frågar efter kvaliteten på undervisningen

  Gillad av 2 personer

 5. Jari Norvanto skriver:

  ”Kulturrevolutioner åstadkommer man inte med de metoder dagens politiker låtsas styra landet, det vill säga med olika mer eller mindre orealistiska utspel i frågor som ofta är irrelevanta och bara avsedda att ta hem en billig politisk poäng i kampen mot andra politiska schamaner som inte heller har någon aning om vad de ska ta sig för.”

  Är det inte en kulturrevolution som tagit oss till nuvarande predikament av generellt förfall, till att börja med? Kulturmarxism och konsumism i symbios?

  Gillad av 4 personer

 6. Fredrik ÖSTMAN skriver:

  Socialismen är ett evigt fenomen som alltid leder till samma resultat. I det av Sovjetunionen ockuperade Östeuropa sade man: ”vi låtsas arbeta och de låtsas betala oss”. Detta är i och för sig en självklarhet i ett system som är utformat för eschaton i stället för historien, som vänder på tiden så att framtiden skall styra det förgångna i stället för tvärt om, och som därmed också bortser inte bara från sinnevärlden och vetenskapens resultat och metoder, utan även från den grundläggande kausaliteten och vetenskapens grundläggande principer.

  Verkligheten är socialismens värsta fiende.

  Gillad av 7 personer

  • Arne anka skriver:

   Ja, jag var på en konferens i Kina för många år sedan. På flygplatsen fanns mycket lite att köpa men min fru ville köpa lite nötter som stod på hyllan. Det kvinnliga biträdet var otroligt otrevligt (en kinesisk talang) och sade ”finns inte” på kinesiska. Men de stod på hyllan. Min fru framhärdade och fick en svada. Inga nötter. Vad var syftet för biträdet att sälja? Inget, hon fick sin usla lön ändå, precis som alla andra på flygplatsen.

   Så upplevde jag förresten till dels hela Sverige när jag kom tillbaks från Japan, nu har jag vant mig och tycker faktiskt att de svenska ungdomarna i enklaven jag bor är bättre än förr.

   Svenska flaggor vajade förresten på Himmelska fridens torg när vi besökte den förbjudna staden.

   Gillad av 5 personer

   • rolfholmen skriver:

    Apropå svenska flaggor, så tycker styrelsen i min bostadsrättsförening att det är för jobbigt att hissa svenska flaggan på allmänna flaggdagar!

    Gillad av 2 personer

   • olle reimers skriver:

    Det är vad som blir kvar av Sverige. Blågula flaggor som vajar tillsammans med regnbågsditon. För att påminna om likheten.

    Gilla

   • fabricerad skriver:

    Bodde i Japan och England i många år och slogs också av hur sanslöst lite service mind det finns i Sverige när jag (dumt nog) flyttade tillbaka. Inte heller ska vi glömma hur gravt underbemannade alla butiker är här. Att så många är helt obrydda på jobbet gissar jag hänger ihop med den enorma makt facken har haft och där kan man ju dra paralleller till kommunisttiden i Östeuropa. Och på tal om kommunism, i min frus gamla Social Studies book från Junior High stod det att Sverige är ett kommunistiskt land 🙂

    Gillad av 3 personer

 7. Christer L skriver:

  Det hör till varje politisk rörelse och identitet att inte ändra riktning. Demokrati är det ena kända sättet att höja samhället över nivån av inre konflikter, det andra är medling, och de båda går förstås ofta samman. Vänstern har sedan länge gjort sitt men förlänger sitt mandat genom att under förtäckta former söka avskaffa demokratin och göra den till en ”demokratur” enligt Vilhelm Mobergs begrepp. Detta är det enda sättet för vänstern att fortsätta existera, och samma gäller även för andra förlegade ideologier. Man bekämpar därför sådan politisk förnyelse som SD representerar, och lierar sig tillslut med krafter som man strikt ideologiskt står längst ifrån, för att med denna ”proxy” försvara sitt ledarskap. Detta förenar socialdemokrati och feminism och annan jämlikhetsideologi med islam i en synnerligen ohållbar ideologisk konstellation, där svek är enda metoden att hålla samman. Den mörka destruktiva bedrägliga politiken blir sättet att behålla ledningen. Så har tidsbundna former som FN, EU, socialismen och islam enats med globalismen och antinationalismen för att skaffa sig nytt liv tillsammans i den gemensamma kampen mot vett och sans. Det enda vettiga och demokratiska är att när man gjort sitt och inte har mer att ge träda tillbaka och låta folkviljan råda. Men där har vi svagheten. Den maktbalans som skulle råda mellan staten och folket kan avvecklas genom korruption och dold agendapolitik: demokratur. Vår förmåga att överleva som en svensk demokratisk nation prövas i dagens läge mot just detta.

  Gillad av 6 personer

  • Nyfiken gul skriver:

   Fredrik Ostman har ett utmarkt forslag: ”Skolstrejk mot våldtäkterna!.”

   Har har vi ett allvarligt problem. Ska politikerna och socionomerna sympatisera med (A) 13-ariga tjejer som blivit valdtagna och blaslagna (Sverige leds nu av varldens forsta feministiska regering) eller med (B) ”17-ariga” skaggiga valdtaktsman (som I verkligheten ar over 30 ar), och som har svart hantera kulturkrockar?

   Nyfiken gul

   Gillad av 3 personer

 8. Eva Danielsson skriver:

  Förutom att det inte löser några samhällsproblem med flera ”högutbildade” i ett utbildningssystem som sänkt kraven både på innehåll och prestationer, så får inga ungdomar chansen till genuin tilltro till kunskaper i allmänhet eller till sina egna kunskaper och sin förmåga. Genuint självförtroende har man bara chans att få om man klarar svåra saker, svåra uppgifter, som kräver allt man har att ge.
  Skolgången borde ge den sortens självförtroende, borde träna arbetsförmågan, att anstränga sig och öva upp uthålligheten. Ge chansen att få kläm på åt vilket håll man själv är begåvad – och inte. Genom ständiga prov och betyg och genom att skolan förstås bör ha till uppgift att göra en sållning av elever till olika kommande utbildningsalternativ. Att låtsas kunna eller låtsas vara något som livshållning, är det sämsta utfallet för en person.

  Gillad av 7 personer

 9. Fredrik ÖSTMAN skriver:

  Men det du säger om att avskaffa HÅP gällde ju, mutatis mutandis, också när HÅP infördes. Det är en allmängiltig princip att inget blir gjort om man misströstar. Hellre lyss till den sträng, som brast, än aldrig spänna en båge.

  Det som gjorde att HÅP ände fick ett sådant genomslag var att det stämde överens inte med den ingrodda kulturen, utan med tidsandan. Så för att framgångsrikt avskaffa HÅP måste vi först bringa tidsandan till att avsky HÅP. Vi måste arbeta metapolitiskt. Det kan du läsa om hos Gramsci…

  Gillad av 5 personer

 10. Erik skriver:

  Ang.politikernas oförmåga att lösa Sveriges problem så kanske man även måste se det utifrån utgångspunkten att politikerna kanske är nöjda med att de nått sin ställning med allt vad det innebär i form av löner,andra ersättningar plus maktpositionen. Precis som med högre tjänstemän och chefsbefattningar.
  Sålänge allt rullar på utan några drastiska avvikelser så är situationen tryggad för eliten,deras positioner är ohotade. Det är först när något avvikande händer som problemen uppstår för eliten,det är först då deras kompetens och lämplighet kanske ifrågasätts.
  Så regel nummer ett för en ”framgångsrik”politiker,högre tjänsteman eller chef är naturligtsvis att inte utmärka sig,inte dra till sig uppmärksamhet.
  Det kanske är en anledning till att så få politiker,och övriga,anstränger sig för att förnya/förbättra på sitt område. Risken finns ju att det går snett eller att åtminstone några känner sig trampade på tårna och gnäller och då kanske eliten också får problem.
  Att det sen dessutom inte är speciellt bra betalt att vara politiker jämfört med ledande positioner inom privata näringslivet eller framgångsrika egna företagare gör förmodligen det hela värre. De dugligaste ledarna och entreprenörerna väljer knappast att bli politiker med den stress det ändå innebär att vara en sådan offentlig person. Betydligt behagligare och lönsammare,att sitta i ett par styrelser eller som förvaltare för en offentlig fond.

  Gillad av 2 personer

 11. gmiksche skriver:

  Universitetsvärldens tillkortakommanden hade sin början redan under 60-talet Vid sidan om mitt avhandlingsarbete var jag då undervisningsassisten på CTH. Från ett år till nästa ökades intaget
  till kemiutbildningen från 25 till 75 studenter. Med underhandsbudskapet att minst 90 % skulle klara utbildningen. Och så skedde.

  Gillad av 9 personer

  • Christer E skriver:

   När jag läste matte I Uppsala på 60-talet bekymrade sig universitetslärarna över de dåliga baskunskaper nyanlända studenter med den nya studentexamen (den utan censorer) hade. En alltför stor del av undervisningen på 1-betygsnivån (20 poäng) gick åt till repetition av det eleverna borde ha lärt sig på gymnasiet.

   Gillad av 1 person

   • Anders skriver:

    Det var så i i stort varje ämne. För att demonstrera förhållandet gav, också i Uppsala, på 70-talet, en ämnesföreträdare i tyska en gammal studentskrivning i ämnet som tentamen på 2-betygsnivån. Resultatet var som förväntat.

    Gillad av 1 person

   • Anders skriver:

    Skolsystemets grundläggande problem är att man inte vill erkänna att människor är olika begåvade. Utom i idrott och kanske musik är den officiella uppfattningen att alla i princip ska kunna vara lika duktiga och alltså klara av alla typer av utbildningar. Verkligheten är förstås annorlunda. Ska hälften av en årskurs gå på universitetet måste ju undervisningen anpassas till en nivå som passar den med genomsnittlig begåvning, dvs med IQ runt 100. Naturligtvis blir det då ingen högre nivå på det som lärs ut (eller lärs in). I den sammanhållna grundskolan är problemet detsamma, fast ytterligare accentuerat. Låt oss säga att man i grundskoleklass kan tolerera att högst två elever inte klarar av att följa undervisningen på ett tillfredsställande sätt. Det innebär att undervisningen måste anpassas så att den passar 90% av populationen, dvs till en IQ-nivå på runt 80. Självfallet blir de mera begåvade individerna lidande av detta. Jämlikhetssträvandena gör som vanligt våld på naturen, med känt resultat.

    Gillad av 3 personer

 12. svenne skriver:

  ”Ju mer de sänker kraven desto fler examineras och desto mer klirrar det i kassan. Undra på att kraven sänks.”

  Om inte eleverna presenteras – och anammar – insikten att inlärande är en process som kräver koncentration, hårt arbete och en vilja till vissa uppoffringar så har det inte någon betydelse hur kraven formuleras. Det går inte att tillgodogöra sig en gedigen kunskap inom något område om åsikten är att det skall gå att få denna kunskap om man kräver att få glida fram på en räkmacka.

  Elefanten i rummet då det handlar om sänkta krav angående studieprestationer hänger givetvis samman med invandringspolitiken, och detta genomsyrar många yrkesområden som t.ex. polisen. Men då det gäller tekniska yrken finns det inget utrymme för genvägar eftersom t.ex. brokonstruktioner – av säkerhetsskäl – kräver en entydigt korrekt konstruktion som endast kan genomföras med adekvat utbildning.

  Situationen förbättras givetvis inte om undervisningen skall blandas upp med genustrams och ”kunskap” om värdegrunder. Att antiken nu skall slopas inom historieundervisningen innebär inte heller något som kan kallas för ett kunskapslyft. Svårigheten att rekrytera kvalificerade lärare innebär ytterligare en försämring med långsiktigt förödande konsekvenser. Jag har svårt att till och med i min vildaste fantasi hitta en utväg ur skolhaveriet.

  Gillad av 5 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Men lyssna då till den som vet.

   Med undervisningssektorn utsläppt i den friska sektorn, kommer nya idéer att prövas och en som säkert kommer att vinna spridning, är att låta de extremt duktiga lärarna spela in sin undervisning på video, att ta del av sedan i sin egen takt när man känner sig motiverad.

   Planekonomi är idioti.

   Gillad av 1 person

 13. Östrahult skriver:

  Just högre utbildningen är nog det mest tydliga exemplet på vilka influenser som ligger bakom hur det ser ut i Sverige. Det finns nog inget annat land som har en så udda mix och som därmed är så extremt eller exotiskt som Sverige. De två inspirationskällorna är:

  • DDR, Sovjet och Maos Kina
  • Amerlkansk vänster

  Detta har visat sig vara en farlig cocktail och egentligen är det konstigt att det inte finns ännu mera galenskap i landet.

  Att politiker skulle lösa problem kan vi glömma. Oavsett partifärg är flertalet av dagens ledande politiker broilers som saknar kvalificerad utbildning, saknar yrkeserfarenhet och som kommer vara beroende av offentlig sektor till sin död. Kolla den fd ledande sossen i Göteborg, när hon åker ut ur värmen återstår att skaffa körkort för lastbil, ett bristyrke så då är det enkelt. Till hennes försvar ska man i ärlighetens namn säga att hon faktiskt har gedigen jobberfarenhet från verkstadsgolvet

  Gillad av 4 personer

 14. Anders skriver:

  Enda lösningen är att lägga ned universiteten. De går inte att reformera. Utbildningar som efterfrågas av arbetsgivarna, till civilingenjör eller läkare t.ex., kommer att återuppstå i annan regi. Det övriga klarar vi oss bättre utan. Och vi slipper alla aktivistiska ”forskare”.

  Gillad av 8 personer

 15. Jan I skriver:

  ”Dilemmat är att politikerna inte vill lösa problemen”
  Att förmå politiker ändra sig om den förda politiken är som att hoppas att imamer skall börja predika kristendom.

  Gillad av 2 personer

 16. Arne anka skriver:

  Hur gör man då Patrik? Jag har egentligen aldrig varit intresserad av politik, utan av att tänka själv, fysik och filosofi eller estetik eller någon form av individuell strävan. Så jag skriver här utan skolning, jag tyckte vänsterprinciper var så frånstötande att jag aldrig läst en rad medvetet men så mycket vet jag att kulturrevolutioner väl är en vänsterspecialitet!? Jag tycker att det är mycket märkligt hur vår sida, DGS, men också många andra, inte verkar studera HUR vänstern vann? Vilka var redskapen? Så många på DGS är ju bevandrade i litteraturen och historien. Vänstern, trots att den har fel om allt i verkligheten och är ondskans väg, har ändå TOTALT lyckats dominera den politiska scenen för väst och till dels öst sedan kristendomens försvinnande, från Hitler till Stalin till Löfven. Det kvittar ju om vänstern leds av karismatiska järnhårda män som Hitler eller som oduglingar som Löfven, FOLK KÖPER JU LÖGNERNA ÄNDÅ!

  Jag famlar runt och tycker mig se hur det gått till men vår sida, den reflekterande dissidentsidan, verkar endast förmå att analysera hur det är, vad som är fel, men inte vilka principerna och metoderna var och är för vänstern att nå sina mål. Det hade varit önskvärt om fler tänkte över detta, står det inte i böckerna på er hylla? Det närmsta jag har är den jag läser nu, Hemingways ”For Whom The Bell Tolls”.

  Gillad av 6 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Jordan Peterson har ju ägnat sitt liv åt att studera just detta, och det jag har kunnat filtrera ut ur hans magnum opus Maps of Meaning är det jag brukar upprepa här, att det är dödsångesten som styr folks politiska handlingsmönster och att det är vänstern som har ställt upp sig helt och hållet för att erbjuda färdiga handlings- och tankemönster (”ideologier”) som leder denna dödsångestbearbetning till att understödja vänsterns maktanspråk. Det gäller såväl socialism som liberalism. De är franchises av färdigkonstruerade rationaliseringar av ondskans politik motiverad genom dämpning och styrning av dödsångesten.

   Har man väl förstått vad det innebär att politiken är en dödskult, så blir det löjligt tydligt i samtiden (eller så är man själv bekräftelsetendensens fånge). Till exempel när klimatvarianten av dödskulten för det första hotar med just den maximalt ångestfyllda döden genom drunkning och/eller förbränning (självklart ISIS favoritmetoder, de visade inte sedvanlig tortyr på sina youtubefilmer, inga utdragna tänder och naglar, brännmärkningar, waterboarding eller elchockar; detta praktiserade de i stängda rum) och för det andra vill bemöta detta med traditionella begravnings- och dödsriter som att strö ut aska.

   Det är psykologien, dummer!

   Gillad av 6 personer

  • Göran Holmström skriver:

   Vänstern spelade med preparerade kortlekar, därför vann dom.
   Intelligenta ärliga människor förlorar alltid mot lögnare,
   Hur vi vinner tillbaka landet från dessa lögnare är en gåta.
   En del av mig tror att vi blir chippade inom tio år.
   En del av mig önskar totalt kaos och anarki,
   Vet att det är ytterst egoistiskt och lite omoget att känna så,
   men jag är besviken på lögerna dom matat en med..
   Och jag skulle njuta av att se pajasarna lida av vargarna som skulle göra dom till slavar och tvinga dom att krypa.
   I vår civiliserade tid är jag en förlorare,
   men bland krigsveteraner och dom värsta av dom värsta är jag en broder.
   Socialism är en religion för översittare och förlorare. Jag avskyr dom.

   Gillad av 5 personer

   • Liam skriver:

    Kaos och anarki där är vi till vissel redan.
    Kriminaliteten i Sverige har i betydande omfattning börjat drabba landets finanselit. Detta enligt en artikel i Di på fredagen.

    Personrånen i landet ökar kraftigt, och även välbärgade människor är nu så hårt utsatta att de funderar på att lämna landet. 2018 ökade personrånen med 11 procent, och alla samhällsklasser kan drabbas. Runt om i landet rånas unga och barn av hänsynslösa gäng.

    På Östermalm i Stockholm har klockrånen exploderat under året, något Fria Tider tidigare skrivit om. I somras hade det inträffat 136 klockrån på bara ett halvår. Människor rånas också brutalt på sina dyra bilar. Men brottsligheten drabbar inte bara överklassen i huvudstaden, utan även i till exempel välbärgade Båstad i Skåne.

    ”Hur skyddar jag mig och min familj?” är idag det främsta samtalsämnet i Stockholms finanskretsar, inte börsen eller minusräntan, skriver Di:s journalist Andreas Cervenka på fredagen.

    Och det handlar om fasansfulla rån.

    – Jag funderar mycket på om jag kan bo kvar i Sverige, säger en finansman som blivit rånad under pistolhot, till tidningen.

    Gillad av 2 personer

  • Björn skriver:

   Det är ”genvägarna” som lockar hos vänstern, ett behagligt liv på någon annans bekostnad! Och det eviga och totalt ansvarsbefriade ”tonårsupproret” mot allt beprövat och fungerande i samhället! Förstörelselusta, helt enkelt…..

   Gillad av 3 personer

  • A skriver:

   Lyssna på ett helt vanligt nyhetsprogram Arne A. Vad de egentligen sysslar med.. Men jag skulle önska ett annat forum där man kunde borra mycket djupare i mekanismerna utan att trötta ut de som saknar intresset.

   Mvh A

   Gillad av 2 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Arne A undrar hur vänstern vann. Ett enkelt svar är att lögner och utopism alltid kan göras attraktivare än sanning. Folk köper både idéer och varor på basis av lögner. Man är villig att betala för auran, om det så gäller skönhetsmedel, godhetsgloria, bilar eller hus. Mängden liktyckande och deras status styr vilka lögner som går hem och lever länge. Psykologin är nu ofta viktigare än ekonomin.

   Den näst enklaste förklaringen är att principer, metoder och ideologier inte är så viktiga som det kan tyckas. Man kan urskilja fullt förståeliga strömningar i tiden, som individer och grupper känner av, anpassar sig till och utnyttjar, t ex konformistiskt och/eller parasitärt. Jari formulerade en bra nyckel för de två kanske viktigaste strömningarna som har lett fram till vår situation: ”Kulturmarxism och konsumism i symbios.” Jag vill tillägga att båda ismerna surfar på progressivismens bärvåg.

   Vi kan tänka oss att båda låg rätt i tiden och utvecklades på var sitt håll 1950–90. Då östblocket kollapsat kunde vänstern kasta av sig planekonomins dystra empiri och sikta på ren ordmagi och tankekontroll stödd av en expansiv statsapparat. Konsumismen drevs, kan vi säga, av en opolitisk höger, som inte längre hotades av babbelsocialismen, utan såg de möjligheter statskassan gav (nyliberalism, PK-istisk bidragsvittring). Även identitetspolitik och modekänsligt lättstyrd mobbkollektivism passar 2000-talets speciella kulturmarxism lika väl som konsumismen, så de går hand i hand likt sjuklövern.

   Gillad av 2 personer

   • Arne skriver:

    Ja egentligen så vill jag att vi blir medvetna om deras praktiska redskap och vänder dessa mot dem själva. Som skulden. Demonstrationer mot våldtäkterna är bra men hur kommer vi dit. Jag tror det första steget är att verkligen skuldbelägga de skyldiga i tal och skrift. Man måste skämmas för att rösta 7-klövern.

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Jag håller helt med om detta (Arne A 08:43) och har ofta också skrivit att förståelse inte innebär att befria från skuld. Men det är viktigt att separera förklaringsmodellerna från anklagelsebitarna och annan agitation i syfte att uppnå klara mål. Där har jag själv syndat, alltid varit medveten om det. Mycket av blandandet beror ju på att vi inte har behövliga fora och format och tillräckligt läsarunderlag för att kunna separera och renodla olika typer av information och rikta oss mer distinkt till olika kategorier av läsare.

    Dessutom blir det nu alltför fragmentariskt. Vi skulle behöva både en systematiserande tankesmedja och en mer agitatorisk plattform. Inte för att jag tror att det kan påverka utvecklingen, utan för att samla och för framtiden och våra barns behov bevara kunskapen om allt det absurda och unika som händer nu och förstå varför. Alla human- och samhällsvetare (utom ett litet fåtal dissidenter) har valt att bli ryggkrökande slickare och värdelösa snyltare och därmed svikit sitt fundamentala uppdrag och ansvar, så det är bara lögnerna som annars kommer att bestå.

    Gilla

 17. sjodinbjorn2hotmailcom skriver:

  Min dotter går just Specialpedagogisk utbildning. Som intresserad pappa följer jag med i diskussionerna. Allt är en jävla sörja! Att karln vågar röra i det där, visar på ett otroligt mod.
  Det är/var enklare att ge sig på invandringen! Heder åt en sådan man!

  Gillad av 3 personer

 18. Aha skriver:

  Ett annat exempel än oviljan att komma tillrätta med kunskapsinflationen inom den högre utbildningen är oviljan att komma till rätta med gängkriminaliteten.
  Politikerna skulle kunna göra som vissa delstater i USA; tre halvallvarliga brott och man är inlåst i decennier. Utan de generellt hårda straffen i USA skulle landet antagligen vara en enda stor säkerhetsrisk att befinna sig i. Verkligheten har pressat fram långa straff.

  En svensk inkapaciteringsstrategi skulle i ett nafs lösa problemen med gängkriminaliteten. Sänker man dessutom fängelsestandarden till amerikansk standard skulle det kunna ske utan ökande kriminalvårdskostnader.
  Detta görs inte då det för alldeles för drastiskt och helt mot den vårdande filosofin som ger uslingar chans efter chans att begå brott mot oskyldiga. Framför allt skulle en inkapaciteringsstrategi bryta mot allt vad den humanitära stormakten står för, svenska politikers imagepost nummer ett.

  Vi har gängkriminella på våra gator därför att politikerna skäms att ta i med hårdhandskarna.

  Gillad av 4 personer

 19. C de Longueville skriver:

  När du talar om ”politikernas möjligheter att få ordning på Sveriges problem” Patrik, så uppfattar undertecknad det, som om du i grunden, trots att du exemplifierar med utbildningsväsendet, måste mena det problem i riket, som överskuggar allt annat.
  Det särklassiga problem i jämförelse med vilket, alla andra förbleknar.
  Det problem, som om det inte löses kommer att växa till en dignitet, som förtär, förbrukar och suger all energi ur nationen.

  Vänstern måste rimligen ha insett, att landet inte fixar vansinnesinvasionen längre, men dess anhängare är så insnärjda i sin groteska argumentation, att de inte kan retirera.
  Alla dessa politiskt korrekta, som hemsökt och plågat nationen under så många år.
  För dem återstår, som du framhåller, inget annat alternativ än att fortsätta med den förnuftsvidriga agitationen.

  De kommer inte att lämna sina positioner förrän de bokstavligen bärs ut.
  Hur svårt skall det vara, att göra sig kvitt dem?
  De är ju så okristligt många dessa missdådare, vilka i grunden bara har en strävan.
  Att till varje pris värna sin plats vid köttgrytorna.
  Ju mer hotade de känner sig, desto mer förbittrad är deras offensiv.

  Det är för sorgligt, men så länge som den inkompetente vid styret inte avlägsnas, så kan ingenting annat alstras än låsningar och alltmer ökad förödelse.
  Svea rike har i stunden bara ett problem och det handlar om, hur sömngångaren snarast och på bästa sätt skall kunna lyftas ut från Rosenbad.

  Gillad av 1 person

 20. p kohlin skriver:

  Inom humaniora:
  Dom vill ha det så här vill nu via skolverkets förslag igår ta bort Antiken från historieämnet i grundskolan till förmån för klimat, genus. Alltså ta bort en av grundpelarna för vår västerländska kultur förutom kristendomens moralvärden. Målet kan inte vara annat än att indoktinera ungarna från klass noll, man tror inte det är sant..Resultatet blir obildade människor i mycket högre grad än idag. Antiken är ju inte bara greker/romares krig, den viktigaste delen är försokrater,sokrater, platon, aristoteles m fl romare aurelius, cicero…. Undras kan om lärarna idag är obildade, tror det
  Ett komplett vanvett! Är målet utrotning av de vita huvudsakligen mäns 2500-åriga bidrag till vad vi blivit? Kulturellt självmord till förmån för ja ni vet vilka.

  Gillad av 8 personer

 21. Linden skriver:

  Idag har skolgången dubbla syfte……hjärntvätten accelererar.
  Skolverket skär i historieundervisningen – allt om västerländska civilisationens ursprung ska bort

  Samtidigt innehåller den föreslagna kursplanen politiskt orienterade moment om könsroller, migration, miljö, klimat, normkritik, muslimska högtider, aktuella samhällsfrågor, demokratiska värderingar, källkritik vid informationssökning, kulturmöten med andra delar av världen, västvärldens kolonisation och slavhandel, analys av nationalism, genus och sexualitet.

  Det finns bara en slutsats att dra av detta. Våra barn förbereds för det nationslösa mångkulturella samhället där islams värderingar är rådande.

  Är det arvet vi vill lämna till kommande generationer?
  Är kvinnorna beredda att ge upp sin frihet?
  Nu måste vi sätta klacken i backen.

  Gillad av 4 personer

 22. Göran Holmström skriver:

  Utan att raljera, jo kanske lite då.
  Har förklarat detta några gånger,
  ett samhälle byggt av medelmåttor för sämre medelmåttor, leder ofelbart till brist på intelligent styrning!
  Oavsett om det handlar om skola eller polisväsende alternativt militären, spelar ingen roll, medelmåttorna har en egen agenda och den består i att sänka allt till sin egna låga nivå!
  Låt ÖB Dansa i pride, pride finns även inom MMA (Mixed Martial Arts), även om jag är gamnal och småfet så vart jag inbjuden till en klubb för att träna/instruera.
  Trots att jag inte ens praktiserar denna sport så ansåg klubben mig väl kvalificerad,
  en av ledarna berättade att bovar och polis tränade ihop utan att tjafsa om rätt eller fel.
  Till skillnad mot vänster och höger packet i detta land,
  lite lustigt ändå, att dom som är fiender på allvar kan enas i en sak där våld är det enda som är gemensamt.
  Men i en annan verklighet så leker man fiende och jävlas över småsaker.
  Mysko.
  Rätt sorgligt så fick jag budskapet att den instruktören som ville engagera mig i MMA
  hängde sig då hans gumma drog,
  Kanske lika sorgligt är det att Gud skonar en livstrött själ gång på gång utan löfte om frigivning.
  PS skulle gärna gå en cage fight med vår dansande ÖB.

  Gilla

 23. En liten fågel satt på en dysterkvist och sjöng skriver:

  Fysiska trögheter får mycket att rulla på.

  Så finns mänsklig tröghet.
  Inte minst inom utbildningsväsendet.
  Som sträcker sig över decennier.

  Migranter är också människor med tröghet.
  Men den sträcker sig över århundraden.

  De första säger till de andra;
  Ni måste ändra på er!
  Några invändningar?
  Vi kallar det för assimilation.

  Vad oss själva anbelangar faller vi utanför.

  Finns tid över för reflektion?
  Vi tar väl och frågar politikerna.

  Gilla

  • olle reimers skriver:

   Lars, det intressanta med artikeln är att inse med vilken frenesi (s) ägnar sig åt att leta väljare i stället för att fokusera på innehållet i politiken.

   Således: beviset för att socialdemokratin är en ren maktrörelse utan politisk inriktning.

   Strategiskt har man insett sedan länge att det bästa man kan göra är att försvaga utbildningen och öka indoktrineringen. Stalins idé om homo sovieticus har bitit sig fast och gett upphov till enhetsskolan och allmän dyrkan av DDR.

   Gillad av 2 personer

 24. Rikard skriver:

  Hej.

  HÅP skapar problem och är idioti? Jo, vi sade ju det. Då.
  Det sade vi också om systemet med politiker representerade i universitets och högskolor styrelser.
  Det sades också om oskicket att ge politiker hederstitlar inom div. ämnen.
  Det sades också om att ge ‘upphämtningskurser’ inom först matematik men senare även andra ämnen.
  Det sades om studiemedelssystemet och systemet med studentbostäder.

  Men alla är ju experter på skola och utbildning, och då blir det som det blir. Nu, när alla är experter på allt, blir resten av stat och samhälle skolan lik.

  Så då blir det en skola för livet, på riktigt.

  Och PE, det är bra att du funderar över vad som kan och bör göras för att bygga en ny skola – men det finns en sak du inte berört än.

  Oss lärare. Vår ämneskompetens, t ex. Om vi vet vad vi gör när vi konstruerar prov och skrivningar (jag har själv aldrig haft en enda kurs eller ett enda seminarium om det tekniska i hur man gör). Om rättning. Och viktigast:

  Att en majoritet av lärarkåren med den sant troendes fradgande iver tror på de idéer som gett oss dagens skola. De röstar V, MP, C, L, SAC, SKP, APK, och inte minst F! i mycket hög grad. De är batiktanter, afghan-kramare, islamofiler, antisemiter, USA-hatare, klimattroende; ja i högsta grad radikalt progressiva på alla PK-sätt och PK-vis.

  Om jag får föreslå ett tema till kommande skolartiklar vore en skärskådning av kåren välbehövlig.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 1 person

 25. jsandwall skriver:

  Politikernas oförmåga…På sextitalet blev jag varse om systemfelet i ekonomin då jag lästnationalekonomi på universitetet (mycket kortfattat) De penningskapande bankerna har nu enorma balansräkningar med darriga säkerheter. De stora 5 bankerna i RIX måste hålla ihop fö att yttrtligare en kort tid överleva. Systemfelet har lett till större och större klyftor och nu växande arbetslöshet. Detta leder till ökande kriminalitet mm mm. DEn politiska adeln kan inte/vill inte åtgärda ekonomin och skapa ett för folket fungerande rättvist ekonomiskt system. Makten ligger långt ovanför dem. Benämningar brukar vara globalisterna, den djupa staten etc.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.