GÄSTSKRIBENT HANS JENSEVIK: KAN KOMMUNER GÅ I KONKURS?

Svaret är nej med anledningen av att konkurs är en fackterm som gäller företag och som regleras av två lagar, aktiebolagslagen och bokföringslagen. Där anges vad det åligger en VD att göra om halva egna kapitalet är förbrukat.

För kommuner gäller andra regler, vilka är oklara och inte mycket prövade. Kommuner är tvångsorganisationer, som inte får upphöra men som får svårigheter om det blir underskott i kassan.

Man pratar om sex begrepp inom ekonomin. Först inkomster och utgifter. En inkomst kan ses i två aspekter, som intäkt och som inbetalning. På motsvarande sätt ses en utgift som en kostnad och en utbetalning.

En budget eller redovisning i form av en resultaträkning innehåller intäkter och kostnader. Det är där man ser hur det egna kapitalet utvecklas. Viktigt för ett företag som lyder under konkursregler och en kommun som har ett balanskrav.

Ett företag kan alltså gå med förlust tills halva egna kapitalet (ägarnas insats) är förbrukat. Då ska en likvidator ta över och avveckla företaget om inte ägarna vill gå in med mer eget kapital.
En kommun som går med underskott (förlust) ett år ska återlägga detta genom överskott (vinster) inom ett antal år (vanligtvis tre år) enligt lag. Men detta är ett ”mjukt” krav då kommunens fullmäktige kan hitta på anledningar och besluta att det inte behöver ske.

Men man kan inte bara i en kommun eller ett företag bevaka utvecklingen av resultatet. Det finns också en kassa och den är skillnaden mellan inbetalningar och utbetalningar. Man kan i båda dessa typer av organisationer ha intäkter bokförda ett år och erhålla motsvarande inbetalningar kommande år samtidigt som man betalar utgifter i form av utbetalningar åratal i förskott. Sker detta i stor skala kan det bli underskott i kassan som klaras genom upplåning så länge som kreditvärdighet finns.

Då kommuner är tvångsorganisationer så kan alltså en kommun fullgöra sina förpliktelser så länge det finns pengar i kassan. Det innebär att lokalpolitikerna kan kringgå balanskravet så många år som man är kreditvärdig och kan fylla på kassan, det vill säga belåna kommunen. Därefter är det slut och vanligtvis hotas då först personalens löneutbetalningar. Det sista en kommun ”får” ge sig på att ransonera är utbetalningar av bidrag. Idag är bidragstagarna huvudsakligen invandrare.

Stora företag, med många små underentreprenörer har för vana att strunta i betalningstiderna till dessa. Fakturor som ska betalas inom en månad kan betalas flera månader senare och det lilla beroende företaget kanske underlåter att debitera dröjsmålsränta eller anlita indrivning. Det blir lönsamma positiva kassasaldon i det stora företaget och därmed ränteintäkter medan det blir motsvarande kassaunderskott i de små företagen med räntekostnader. Det diskuteras att lagstifta om att alla fordringar ska regleras inom en månad, vilket skulle gynna de små företagarna. Deras organisationer driver den frågan.

Åren har gått och ännu har denna fråga inte hörsammats av regeringen möjligtvis beroende på att staten behandlar våra 290 kommuner på samma sätt som storföretag behandlar småföretag. Kommunerna åläggs uppgifter, tvingas redovisa intäkter och kostnader det år uppgiften genomförs och får statsbidragen utbetalade kanske flera år i efterhand. Vill du se ett exempel på detta så finns det en video som jag gjort och som du här hittar länken till. Den heter ”Mer om Flen mm”. Staten vill nog inte förbättra företagsklimatet genom att lagstifta om betalningskrav inom en månad för det skulle allvarligt inskränka möjligheterna att lova reformer som kommunerna blir skyldiga att genomföra. Staten skulle få vänta tills pengar fanns. Att statens beteende är en kommunalekonomisk belastning är utom allt tvivel.

Idag är det inte längre ett spel om kassalikviditet mellan staten och kommunerna. Idag får kommunerna inte längre bidrag för alla de kostnader som kommunerna förorsakas genom statens invandringspolitik. Ingen behöver vara särskilt kunnig i ekonomi för att förstå att läget är ohållbart. Sverige har kalkylmässigt en nationell produktionskapacitet för en befolkning på ca 8,5 miljoner. Men befolkningen, som belastar välfärden var officiellt 10,2 i december 2018 men kan med papperslösa, som även de har tillgång till stora delar av välfärdsproduktionen, vara upp emot 12 miljoner invånare. Hur det är, är en väl fördold hemlighet av staten.

Nu skriver Stig Bertilsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Bengtsfors, brev till regeringen om det ekonomiska läget i Bengtsfors kommun. Man säger sig gå mot konkurs. Rättare sagt är det ebb i kassan eller så blir det snart ett läge där kommunen saknar pengar. Kreditgivarna förstår att utlånade pengar till Bengtsfors kommun kan vara för alltid förlorade i ett läge där hela nationens ekonomiska läge strukturellt sett är genomruttet.

Frågan är när Sveriges statsminister, vem det än råkar vara när det händer, gör en ”Person”, det vill säga vänder sig till ett numera mindre förvånat folk och förmedlar att ”den som är satt i skuld är inte är fri”. Men först under en period kommer staten att förse kommunerna med pengar i omgångar tills staten har fått en ny kritisk hög statsskuld, som under finans- och fastighetskrisen i början av 1990-talet.

Vilka villkor kommer det internationella samhället att ställa för att hjälpa Sverige på fötter? Två villkor är inte svåra att vaska fram när det gäller kommunerna: staten kommer att tvingas ge tillbaka kommunalskattebasen till varje kommun och dessutom låta varje kommun få bestämma reglerna för socialbidrag. Det är inte svårt att inse att det är enda möjligheten att räta upp läget i Malmö. Men det måste bli en nationell ekonomisk kris först innan de 349 i Riksdagen förstår lägets allvar till den grad att de handlar.

Det kan gå fortare om landets 290 kommunledningar gemensamt skulle tåga till Helgeandsholmen, som jag anser ska döpas om till Cyklopernas ö.

Hans Jensevik är pensionär. Han har varit VD och delägare i Svensk Kommunrating, storstadsutredare, administrativ biståndsarbetare i Afrika och kommunekonom och ekonomichef i Uppsala kommun. Lärare i Nationalekonomi, Göteborgs Universitet och forskarassistent på stadsbyggnad, CTH.

50 reaktioner på ”GÄSTSKRIBENT HANS JENSEVIK: KAN KOMMUNER GÅ I KONKURS?

 1. JL skriver:

  En mindre rättelse angående Aktiebolag, men rätt ska väl vara rätt:

  Likvidation eller aktieägartillskott är inte de enda alternativen.

  Är halva EK påvisat förbrukat efter kontrollbalansräkning är det vanligt att ägarna (vid den obligatoriska extra bolagsstämman) beslutar att fortsätta utan ägartillskott, och har då 8 månader på sig att återställa EK. Efter detta inträder personligt betalningsansvar för styrelsen om man inte likviderar, eller har återställt EK.

  Kontrollbalansräkningar pga halverat EK är mycket vanligt förekommande i nystartade företag, och varken likvidation eller ägartillskott är vanliga lösningar i dessa fall.

  —-

  För övrigt skulle det väl vara underbart om personligt ansvar för orsakade problem fanns även inom statens värld? Istället är det skattebetalarna som alltid får notan för den inkompetensen och slöseriet. Exemplen är oändliga. Räcker väl med att säga ”Nya Karolinska”. Notan landar på skattebetalarna.

  Tjänstemannaansvarets återinförande efterlyste gång på gång, men jag förstår varför de berörda inte är sugna på att ta ansvar för sin orsakade skit. Bekvämare med makt utan ansvar,

  Som styrelseledamot i näringslivet har man dock alla möjliga incitament att sköta sig så man inte ska behöva öppna den egna plånboken, eller bli åtalad.

  Bra så, men varför inte motsvarande incitament för de som slösar med våra skattepengar?

  Föraktet för big government bara växer.

  Gillad av 17 personer

   • Ingvor Sabina Le John skriver:

    Hej, kan du förklara lite mer vad du menar med ”enda möjligheten för att räta upp Malmö”. Är inte så ekonomisk kunnig.

    Gilla

   • uppstigersolen skriver:

    Ingvor S L J Räta upp Malmö. Idag får Malmö tillskott från stat och rika kommuner på ungefär 5 miljarder per år. En tredjedel av Malmös budget. Försvinner detta tillskott så får Malmö rätta mun efter matsäcken. Dvs bara ta på sig utgifter på 10 miljarder per år. Eller klämma ur Malmös medborgare mer pengar.

    Gillad av 3 personer

   • JL skriver:

    Är absolut inte expert men har varit med om kontrollbalansräkningar i många av mina engagemang.

    En blev likvidation och en annan krävde ägartillskott.

    I alla de andra bolagen blev beslutet att köra vidare eftersom allt pekade på återställt eget kapital inom 8 månader,.

    Gilla

   • Hans Jensevik skriver:

    Jo, rätta upp Malmö! Staden har inkomstöverföringar på ett automatiskt sätt från alla andra kommuner och använder denna möjlighet att försörja sina invånare bidragsvägen. Det finns en intäkts- och kostnadsutjämning mellan kommuner. Den är ”rättvis” för vänsterpolitiker och S använder sig av den ogenerat i Malmö. I krislägen är lösningen alltid och jag menar alltid på allvar att engagera alla berörda, dvs decentralisera ansvar och hushålla med de resurser som finns. Ligger närmast till hands att intäktsutjämningen mellan kommuner tas bort och varje kommun får hushålla med sina egna skattepengar. Det finns ingen anledning att i denna ambition undanta bidragstagarna, speciellt när det är invandrare som i många fall inte bidragit något till samhällsbygget. Låt därför varje kommun bestämma sina bidragsregler. Lösningen, i framtiden på det krisläge vi kan se komma, kommer i stort att lösas på det sätt jag skissar här.

    Gillad av 4 personer

  • Palle9 skriver:

   JL: Personligt ansvar: enda möjligheten att få majoriteten i riksdagen att rösta för ett återinförande av detta skulle väl vara om de kunde göra det på ett sätt, som när de beslöt om ändrade pensionsregler för riksdagsmän dvs att de nya reglerna börjar gälla för nyinvalda riksdagsmän och att nuvarande får ha kvar sina förmåner. Ungefär så långt tror jag att majoriteten är beredda att ”ta ansvar” (dvs: gärna några andra bara vi slipper). F.ö. borde personligt ansvar (eng. accountability) behöva införas för generaldirektörer m.fl. i förvaltning – tjänstemannaansvar.
   För övrigt: tack, Hans för ditt idoga upplysningsarbete!

   Gillad av 3 personer

  • Matte skriver:

   Väl sammanfattning av svensk politik: ”makt utan ansvar”.

   Vi dissidenter behöver starka formuleringar i debatter. Formuleringar som gärna upprepas och tjatas in i medvetandet (vilket Trump är en mästare på).

   Jag tror att t.o.m. vänsterblivna förstår att det är ohållbart i längden med makt utan ansvar.

   Gillad av 8 personer

   • brrr skriver:

    Nu har flera olika f.b.-grupper gått samman och ska hålla demonstration i Stockholm.

    https://samnytt.se/stor-demonstration-mot-regeringens-politik-planeras/

    Utmärkt att det börjar röra sig i folklagren!
    Men:
    Jag kan ha fel, men tror att upplägget är slöseri med resurser.
    Sthlm är dominerat av liberalglobalism, så flertalet demonstranter måste resa dit, vilket minskar antalet deltagare.
    Politikerna bryr sig inte ett smack, ens om det står tio tusen (0,1% av befolkningen) demonstranter utanför dörren.
    Ifall media ens bryr sig om att nämna saken, så är det högerextrema populister som demonstrerar, och lyckas de fånga uttryck för aggressivitet i bild, så kommer det att köras i varenda nyhetssändning.

    Jag anser att det är det sovanda folket man måste inrikta sig på, inte etablissemanget i Sthlm.

    Exempel/förslag:
    Samla ihop grupper i olika delar av landet, som ställer sig på platser med mycket folkgenomströmning och delar ut flygblad med ett antal frågor om några grundläggande förhållanden rörande nationens tillstånd samt länkar till statistik som svarar på frågorna.

    Fråga t.ex. -Om nu Sverige är ett rikt land, hur kommer det sig då att…?
    (inget försvar, havererad Polis och rättsväsende, havererad nationsgräns, havererad skola, sjukvård, äldreomsorg, sjunkande pensioner och höjd pensionsålder, infrastruktur såsom järnväg, vatten- och avloppsnät m.m. är i så dåligt skick…o.s.v.)
    Hur kommer det sig att fler och fler kommuner och landsting har växande underskott och måste både höja skatter, dra in på verksamhet och låna ännu mer pengar?
    Hur kommer det sig att företag som tillhandahåller säkerhetsvakter, lås- och larmsystem, övervakningskameror, skottsäkert glas o.dyl. expanderat rejält de senaste åren?

    Man kan komplettera med en hemsida el.dyl. som ställer många fler frågor, och med länkar till statistik och annan information.
    Hemsideadressen anges på flygbladet.

    Mellan varje fråga bör man skriva t.ex. ”Vi KAN ändra på detta om vi vill och hjälps åt!”

    Gillad av 7 personer

   • Eva Danielsson skriver:

    Matte
    Just det. Makt utan ansvar blir fel precis som ansvar utan makt. Hans Jensevik har rätt om att slopa utjämningssystemet och mota rikspolitikers toppstyrning av kommunerna.
    Makt utan begränsningar blir också fel. Även om man hade en majoritetsregering så behövs absoluta begränsningar av statens storlek och makt.
    När ett 28%parti i koalition med ett 4%parti uppträder som om de har regeringsmajoritet och dessutom som om de har rätt att låta partiets intressen gå före landets intressen, så inser man att det ”demokratiska” systemet behöver en totalrenovering. Från grunden.

    Gillad av 2 personer

 2. Bo Svensson skriver:

  Om man lottade fram en regering bland internerna på ett dårhus, skulle de inte prestera bättre? – Man fick ju då räkna med att de i insikt om sina begränsningar var mera benägna att lyssna på råd och att deras olika sätt att vara galna på balanserade varandra och inte som nu samverkade.

  Att vara kreditvärdig förresten innebär att ens löften om återbetalning är trovärdiga eller att man har fullvärdiga säkerheter. – Man skall inte räknas som kreditvärdig, om löftena man ger bara handlar om att framtida skattebetalare skall betala tillbaka. – Man kan inte ge skulder i arv.

  Gillad av 1 person

  • svenne skriver:

   Bo Svensson
   ”Om man lottade fram en regering bland internerna på ett dårhus, skulle de inte prestera bättre?”

   För ett antal år sedan så gjordes det ett experiment med apan Ola för att få en jämförelse mellan etablerade aktierådgivares kunskaper och resultatet från Olas pilkastande på en tavla med olika alternativa val av aktier. Det visade sig i flera fall att Ola lyckades mycket bättre än etablerade ”sakkunniga” inom aktiehandeln.

   Med erfarenheten från Olas prestationer så är sannolikheten att de interner som utvalts att ingå i denna regering skulle briljera, vid jämförelse med dem som nu sitter vid styråran, givetvis mycket hög.

   Gillad av 7 personer

 3. Vaknauppnu skriver:

  Tack Hans Jensevik för dina alltid så tydliga och pedagogiska texter. Man förstår att ingen på Cyklopernas ö läser dina texter, kanske inte ens är läskunniga eller är oförmögna att omvandla texten till förståelse. Att förståndet saknas i hela den regeringsodugliga baletten det är övertydligt för oss och nästan hela världen. så bäst att stänga ner allt illa som kan sippra ut.. Tänk om det ändå gick att uppmana alla kommuner att ta steget ut i hetluften, Lämna den alltmer otrygga platsen som varje kommun tenderar att bli för sina invånare och kräva de åtgärder du föreslår. Vad krävs för att de skall få det modet…..? innan det är försent…?

  Gillad av 2 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”… oförmögna att omvandla texten till förståelse.”

   Antagligen är det så att många yrkespolitiker är svagbegåvade och saknar bildning. Dock finns det nog en och annan som har goda utförsgåvor. För den kategorin tror jag att dilemmat ser ut så här:

   ”Vi vet vad som måste göras, men vi vet inte hur vi skall bli omvalda om vi gör det!”

   Gillad av 5 personer

 4. Jan Andersson skriver:

  Alla med den minsta insyn i ekonomi förstod redan 2015 att det är kört. Världens högsta skatter kan nu inte höjas mer. Kommunerna har en ganska tydlig redovisning men gör rader av usla affärer därför att de skall hålla ner kostnaderna, som i stället blir mycket höga. Allt eftersom det inte finns några i kommunerna med samma upphandlings- och projektvana som i det privata näringslivet.

  Det är alltså statens diffusa utgifter som måste bort. Pengar rinner rakt ut ur statskassan utan att någon har ett tydligt ansvar att redovisa vilken nytta medborgarna får för sina skattekronor.

  Börja med en lista idag. Staten kommer inte att göra någon.

  Gillad av 6 personer

 5. malmobon skriver:

  Var en dansk professor som spådde att alla Sveriges kommuner kommer gå i underskott 2022.
  Att vi får se höjda kommunalskatten runt om i Sverige är ofrånkomligt. Tror inte ens då svenskar reagerar.
  Blir inte dörren sista stadiet med neddragningar i försörjningsstöd vi kommer få se reaktioner och då från invandrarna.
  Sverige är kört.

  Gillad av 3 personer

  • Eva Mattsson skriver:

   Det kan nog gå fortare än så. I juni uppskattade Migrationsverket att under 2019-2021 skulle det komma 8000 anhöriga till alternativt skyddsbehövande efter avtalet i Jök-regeringen om utökad anhöriginvandring som röstades igenom av riksdagen med stöd av c, kd, l och v. Nu är senaste prognosen över 300.000. Enligt Ekot har det kommit in fler ansökningar än förväntat. Migrationsverket kan inte mäta om det handlar om anhöriga till s k flyktingar eller anhöriga till alternativt skyddsbehövande.

   Gillad av 1 person

   • Erik P skriver:

    Precis.

    Vartenda kommunalråd som gnäller idag har bidragit till eländet.

    På partidagarna i respektive parti har de suttit på första parkett och yra av upphetsning klappat händerna röda när deras partiledare förklarat hur man inte bygger murar eller tackar folk för att de valde Sverige.

    Gillad av 1 person

  • Hans Jensevik skriver:

   Hur snacket går? Först så skyll inte på lokalpolitikerna för de är styrda från stat och riksdag. Det är få förnuftiga människor idag som är kommunalpolitiker. Därför är omsättningen bland lokalpolitikerna stor. Ansvarsfulla avgår ofta efter en kort tid. De som sitter där är så kallade ”partijängare”. De sitter där därför att de är partilojala med sin ledning i ”Stockholm”. Sverige är mycket centraliserat. För att styra från central nivå behövs mycket kunskap och erfarenhet om lokala förhållanden. Lite fanns så länge den store centralisten Göran Person, kommunalrådet från Katrineholm, var statsminister. Idag finns ingen kunskap. Idag gäller rösträkning. Våra 349 i riksdagen fattar de beslut som de tror ger bäst utslag i kommande val eller månatliga opinionsundersökningar. Vad som sker nu ute i kommunerna är inget som riksdagsmännen tror att de behöver se allvarligt på. Försvarsberedningens politiker behöver exempelvis 85 miljarder till uppbyggnad av försvaret. Var finns de pengarna? De tror dessa finns.

   Gillad av 16 personer

   • A skriver:

    Ja Hans, det är inte svårt att föreställa sig att om demokratin korrumperas bortom någon punkt, så kommer allt att kretsa kring att KÖPA in nya röster för medborgarnas pengar.

    Mvh A

    Gillad av 3 personer

   • Eskil skriver:

    Man kan undra om de politiker som insåg vart de barkade vågade berätta om det utanför skål och vägg? Inte allt för trevligt att bli uthängd i massmedia med de mest vidriga epitet påklistrade på sin person. Hur skulle det exempelvis barnen känna det i skolan om någon av föräldrarna jämfördes med tredje rikets företrädare? Fick säkert en och annan att välja en annan karriär.

    Förutom att stor del av politikerkåren inte hållit måttet bör man fråga vilken roll massmedia har spelat.

    Gilla

   • Hans Jensevik skriver:

    Har inte läst den boken! Min kompis i denna sak var Anders Isaksson, berömd journalist och expert på rörelsen sedan Per Albin Hansson. Han finns inte längre men jag minns våra diskussioner. Vi har en politikeradel i S som spritt sig till andra partier. Det är allt mer korrupt nu. Partiintressena står över riksintresset. Och personintressena står över partiintressena. Om vår demokrati håller och folk förstår vad som sker finns en möjlighet att städa upp. Viktigt är en ny författning fri från marxist-leninistiska former som antas genom folkomröstning och ett minimikrav är konstitutionell maktdelning och införande av författningsdomstol. Ett land utan författningsdomstol blir ofelbart alltmer korrupt.

    Gillad av 4 personer

   • Jens skriver:

    Enskilda riksdagsledamöters incitament är nog bara den egna karriären. De är opportunister och röstar bara som partiet vill (jämför Ann-Marie Pålssons bok ”Knapptryckarkompaniet”), sedan kan partiledningen piska in ledamöterna så att de röstar på det sätt som gagnar opinionssiffrorna.

    Gilla

 6. V for Vendetta skriver:

  En mycket väl genomför analys av läget för Sveriges kommuner. Helt rätt så kommer staten att förse dem med pengar ett tag till men det kommer ta slut inom en snar framtid. Jag tror inte att kommunerna kommer att få självbestämmanderätt vad avser socialbidrag utan jag tror att all välfärdshantering kommer att övergå i statlig hantering. Det kommer att växa upp nya myndigheter som sköter det mesta av vår tillvaro. Kommunen kommer att få arbeta med företagsetableringar och arbetsmarknadsfrågor. Sedan kvarstår dock den springande frågan…. var skall pengarna komma ifrån i ett land där alltfler skall försörjas av allt färre.

  Gillad av 4 personer

  • Bo Adolfsson skriver:

   Statsskulden är idag mindre än 30 % av BNP.
   I jämförelse med andra länder är detta mycket lågt.
   USA har t ex 100 % och Japan ändå mer.
   Det finns alltså utrymme för staten att låna och ge minst 1 000 miljarder till kommunerna. Striden handlar nu om detta och t ex SEB:s chefsekonom Robert Bergkvist antydde det i Aktuellt i förra veckan. Finns detta låneutrymme inom Sverige eller måste lån tas från utlandet? Hur mycket tål den svenska kronan av utländsk upplåning?
   Dessa frågor brottas Magdalena Andersson nu med förutom att vägra mer pengar till försvaret. Under 90-talskrisen var det Magdalena som sprang runt på Wall Street för att låna pengar åt Göran Persson. Vem skall hon skicka nu?
   Kommunerna kan inte lämnas i sticket länge till för då då blir det verkliga uppror.

   Gillad av 3 personer

 7. Anders Nilsson skriver:

  Har länge funderat på Annie Lööfs motiv och den här artikeln säger det mesta. Naturligtvis driver hon migrationen så att kommunerna kollapsar och då blir det till sist långivarna som kommer styra både land och kommuner. Det måste vara Annie Lööfs mål.

  Gilla

 8. Göran Nilgard skriver:

  Tiderna förändras. Under Trettioåriga kriget var Sveriges bäst bevarade hemlighet att vi var så få invånare. Det såg A. Oxenstierna till.
  Idag är det tvärtom: Sveriges bäst bevarade hemlighet är att vi är så många invånare. Det ser S. Löfvén & Co till.
  Låg något i det som Göran Holm, Vellinge kommun, sa för ca 20 år sedan när han steg in i en taxi på Arlanda och fick frågan: vart ska vi åka idag?
  ”Kör mig var som helst! Jag behövs överallt!”

  Gillad av 2 personer

 9. Göran Holmström skriver:

  Att felsöka är en konst, förra veckan löste jag ett luktproblem som varit i flera år i en fastighet.
  Dom som hade letat, höll på under cirka två års tid, dom hade plockat bort dom evaporativa kylarna på tilluften som en åtgärd, tvättat tillufts kanalerna och lite andra åtgärder.
  Det tog mig cirka en minut att lösa vad dom var fel den keramiska värmeväxlaren hade påväxning av att arbeta med fuktig och varm kall luft.
  Det tog cirka 10 minuter att gå till fläktrummet o sniffa på växlaren för att fastställa diagnosen.
  Och beskriva lösningen.
  Jag har funderat mycket längre på problembarnet Sverige, cirka 3 år när jag gått hemma och drällt mest, läst samtliga inhemska nyhetsflöden plus några utländska.
  Tre år där tiden fördelats mellan garaget vårda morsan, samt umgåtts med min älskade underbara livspartner hon är ljuset i mitt liv. Kunskapen i att äta mycket gott och dricka öl har även utforskats ordentligt.
  Om jag nu enligt andra är så snabb på att felsöka processer med extrem precision, och
  nu har jag lagt ner 3 år på att analysera vart Sverige landar.
  Ska ni vänta tills jag får rätt eller kanske börja agera innan godståget spårar ur ned alla sorgliga konsekvenser av det förloppet.
  Nej kommuner kan inte gå i konkurs, men när pengarna tar slut börjar kaoset!

  Gillad av 5 personer

 10. Jordnära smeden skriver:

  Mycket bra skrivet Hans. AB Sverige behöver ta ett rejält tag i kragen o styrs upp av mycket kunniga människor. Inte som idag att många minister poster tillsätts av vänner o bekanta o inte pga kompetens. Många av dagens ministrar har ju inte ens en bakgrund inom deras tillsatta område. Hur ska det då kunna fattas beslut som förbättrar ? Dessutom spelar det ju snart inte längre någon roll vilket parti vi röstar på i valet. För nu för tiden blandar partier ihop sig efter eget tycke för att stilla sina makt begär o säljer sig själva till varandra till istort sätt till vilket pris som helst. Jag trodde i min enfald att horeriet var förbjudet i Sverige enligt lag ! Men det finns ju tyvärr tydliga exempel på att det är så det går till i regeringen idag.
  Jag har sagt att så som Sverige drivs idag är det snart adjöss med lilla Sverige. AB Sverige år ” konkurs mässigt ” o det går fortare o fortare utför.

  Gillad av 2 personer

  • brrr skriver:

   Jag tycker att partisystem och även personval borde avskaffas, och att vi istället väljer mellan olika samhällssystem. Då slipper vi bieffekten att folk röstar på den partiledare eller annan person de bedömer som tilltalande på ett eller annat sätt, och folk kan fokusera på vilka olika utfall som olika samhällssystem får.
   Vi skulle också -via skattsedeln- slippa betala för t.ex. partiledardebatter i TV…

   Gilla

 11. miketheviking skriver:

  Vojne.
  Om vi ska vänta på de 349 genierna i Riksdagen så lär vi alla dö i en skitig bljöa och svultna till döds på en privat vårdklinik för äldre (ej brukbara konsumenter).

  Och om vi ska vänta på att 290 kommunalråd tar sig samman (majoriteten lär vara kvinnor) så behövs det måmga konsensussamtal och inbördes konfirmationer att: ”gör jag verkligen rätt nu?”

  Orkar inte vänta.

  Gillad av 1 person

 12. Nils Dacke skriver:

  Håller med i nästan allt Hans, dock är tanken att de 349 st i riksdagen skulle inser allvaret döfödd, det finns ett antal självständigt tänkande individer i riksdagen men absoluta huvuddelen är starka medlemmar i knapptryckarkompaniet och gör precis vad deras nuvarande husse eller matte anser vara lämpligt. Eftersom det sovande folket fortsätter att sova och är nöjd så länge som regim TV (SVT/TV4) visar idol, allsång och Ernst så kommer inget att hända. Utvecklingen i landet och systemstressen inom de flesta samhällssektorer visar att vi passerat point of no return och att de kommande åren blir oerhört tragiska och det kommer bli inte så snyggt att se.

  Gillad av 1 person

 13. lookslikeanangel skriver:

  Spelet i galleriorna

  Vi har väl alla sett dem. De tömda galleriorna.
  Ambitionen att ha ett centralt köpcenter under tak,
  också i en mindre ort. Kondis, kläder, el etc.
  Ett nav för kommersen. Lite urbant rent utav!

  Så lönade det sig inte. Loppis, Röda Korset,
  apoteket och Systemet flyttar in. Stadskärnan
  ganska avfolkad. ”Lokal uthyres”. Några
  kvinnor (Syrien, Somalia). Några mörka killar.
  Ganska tomt, avslaget.

  Så ambitionerna för det lilla samhället, bruket
  eller industrin och/eller centralorten för den
  omgivande landsbygden.

  Vad är det för ekonomi?
  Leder det FRAMÅT?
  Är det (modeord!) hållbart?

  En massa nya människor utifrån i bostads-
  längorna. Lever sitt liv. Fyller kundvagnarna
  på ICA. De svenska integrationsentusiasterna
  tröttnar.

  Kommunen har dålig ekonomi. Blodtransfusion
  från staten. Låna!

  Vad kommer sen….

  Gillad av 2 personer

 14. Jens skriver:

  Svenska medborgare, även om de bor utomlands, har möjlighet att fordra välfärd från staten. Inte nödvändigtvis så länge de bor utomlands, men som svensk medborgare har man alltid rätt att bosätta sig permanent i Sverige och därmed kräva välfärdstjänster.

  Hur många svenska medborgare finns det då? Jag kontaktade SCB en gång och frågade just denna fråga, men de gav inget svar. Om de var att de inte vill ge ett svar eller om det helt enkelt inte fanns någon statistik över detta är svårt att svara på.

  Så utöver papperslösa som numera enligt lag kan kräva vissa välfärdsstjänster, så finns det ett okänt antal svenska medborgare i utlandet som en dag kan dyka upp och kräva pension och dylikt. Även i detta fall är det nog i huvudsak personer som inte har svenska som modersmål.

  En annan aspekt, man säger att resurserna i offentlig sektor inte räcker därför att det är så många äldre och yngre. Tittar man på befolkningspyramiden (som såklart bara omfattar den registrerade befolkningen) så ser det ut som att antalet barn i barnkullarna är betydligt färre än kullarna som idag är medelålders. Det är väl antagligen därför man redan nu jobbar på rejäla höjningar av pensionsålder.

  Gilla

 15. thojak skriver:

  Hans Jensevik 4 augusti, 2019 kl. 20:41:

  Anders Isaksson ja. En otroligt duktig journalist/författare/opinionsbildare m.m. (R.I.P.). Hade turen, att uppleva honom vid en förenings årsmöte där han myntade begreppet
  NÅNANNANISMEN som varande den över allt gällande (enda) ideologin i detta Arma Land. Denna (ideologin) har också allt sedan dess förstärkts och är numera djupt förankrad.

  Arma Land ! 😦
  Mvh/TJ

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.