Gästskribent Dan Ahlmark: Vad händer med handelsavtalet Kina – USA?

I två tidigare artiklar, här och här, beskrev jag utgångspunkten för den nya amerikanska handelspolitiken gentemot Kina.

Grunden för denna politik är Trumps insikt att fördelen för Kina att få exportera till den väldiga amerikanska marknaden ger USA ett starkt maktmedel, som rätt utnyttjat kan tvinga fram ömsesidighet (free and fair trade) i reglerna för handelsutbytet mellan USA och andra nationer. Samtidigt skapas då en stor stimulans för den amerikanska ekonomin och dessutom, i kombination med andra åtgärder, en rad utrikespolitiska fördelar. Mot denna bakgrund formulerade en grupp kvalificerade amerikanska förhandlare tillsammans med Trump en helt ny handelspolitik gentemot Kina.

Huvudpunkterna i denna nya handelspolitik är följande. Det enorma handelsöverskottet Kina haft – över 350 miljarder dollar av en total export till USA på omkring 500 miljarder dollar – måste minskas drastiskt, bland annat genom att Kina sänker sina tullar (som i genomsnitt är tre gånger högre än USAs) avseende amerikanska produkter och samtidigt eliminerar alla icke-monetära handelshinder. Kina måste också sluta med valutamanipulation och stora subventioner till olika industrier. Kina måste vidare sluta stjäla amerikansk intellektuell egendom. Sådana stölder medför mycket stora handelsförluster för USA. Kina ska också sluta ställa villkoret att amerikanska företag måste lämna sina tekniska hemligheter till Kina som villkor för att få etablera sig i landet.

Trump betraktar Nordkorea som i praktiken en kinesisk provins som Kina kan utnyttja för att genomföra utrikespolitiska initiativ, till exempel starta kriser för att avleda uppmärksamheten från Kinas egna utrikespolitiska åtgärder. Av det skälet kräver USA att Kina går med på en kärnvapenavrustning av Nordkorea så att detta handlingsalternativ för Kina väsentligen bortfaller. Det syns klart att om Kina går med på det så kommer USA att tillåta att kineserna behåller ett större handelsöverskott gentemot USA än om Kina inte accepterar att ge upp Nordkoreas kärnvapen.

Kineserna har sedan länge använt NAFTA för att kringgå amerikanska tullar. Kina exporterar komponenter till Mexiko och Kanada där delarna sätts samman till färdiga produkter, till exempel bilar, som sedan tullfritt kan exporteras till USA. Genom det nya handelsavtalet USMCA som USA, Mexico och Canada undertecknade i november 2018 eliminerades denna bakväg.

Framstegen i de direkta handelsförhandlingarna mellan USA och Kina har gått sakta. Eftersom kineserna vägrade att ändra sin hållning i viktiga frågor införde Trump i juni 2018 först allmänna tullar avseende aluminium och stål (vilket särskilt drabbade Kina) och därefter i omgångar först 25 procents tull på kinesiska exportvaror för 50 miljarder dollar och sedan i september tio procents tull på varor för ytterligare 200 miljarder dollar av den kinesiska exporten. Den senare tullsatsen skulle höjas till 25 procent senast den 1 mars i år, men då förhandlingarna visade framsteg, uppsköts höjningen. Men förhoppningarna om en snabb överenskommelse har ännu inte infriats. Ett planerat möte mellan Trump och Kinas president Xi Jinping under mars inställdes därför.

Trump har också träffat Nordkoreas diktator två gånger. I Singapore i juni 2018 gällde det att inledningsvis lära känna varandra och i Hanoi i februari i år att komma överens i viktiga frågor. Men eftersom Kim Jong-Un då krävde att USA upphörde med vissa sanktioner för att gå med på en viss avveckling av sitt kärnvapenprogram, avbröt Trump förhandlingarna.

Jag påpekade i den andra artikeln som länkas ovan att ”Det är logiskt, att när…Kina vägrar att göra några eftergifter i handelsförhandlingarna med USA, Nordkorea plötsligt åter visar en fientlig och avvisande attityd avseende sin nedrustning”. Kina måste först besluta sig för att överhuvudtaget gå med på USAs villkor och sedan bestämma hur mycket större handelsöverskott de realistiskt kan kräva av USA om de samtidigt ger upp Nordkoreas kärnvapen. Troligen har kineserna ännu inte nått detta stadium.

Svårigheterna i förhandlingarna beror nu troligen också på att USA kräver mycket detaljerade industrispecifika kontroller och uppföljningar gällande alla överenskommelser. Bryter Kina mot avtalen så kommer USA att snabbt och precist kunna svara på överträdelserna gällande en viss industri. Orsaken till denna stränga övervakning är att Kina för att nå egna fördelar brutit mot de flesta överenskommelser man tidigare ingått gällande handel och det har vanligen inte fått några följder. Med en ny unik och minutiös tillsyn kommer detta inte längre att vara möjligt.

Att fullt ut acceptera ömsesidighet och tvingas att bli hederlig i handelssammanhang är ett stort steg för Kina. Hur USA ska kontrollera att stölderna av intellektuell egendom avslutas är okänt. Om det lyckas skulle Kinas mål att bli ledande på de mest avancerade och snabbast växande teknikområdena bli svårare att nå.

Kina försöker idag dra ut på förhandlingarna och hoppas att Trump ska råka ut för inrikespolitiska problem såsom riksrättsåtal, vilket kan försvaga honom. Trump önskar påskynda förhandlingarna. Följande upptrappande steg är möjliga om Kina inte går med på de viktiga amerikanska kraven.

Ett första steg vore en höjning av tullsatsen från tio till 25 procent på de varor som tull på tio procent i september. Ett andra steg vore tio procents tull på återstående export på 250 miljarder dollar till USA. Ett tredje steg vore en ökning till 25 procents tull på de varor som drabbades av det andra steget. Det är också möjligt att USA hoppar över det andra steget och går direkt till tredje. Alternativt kan tidsintervallerna mellan stegen förkortas till – säg – en månad.

Vid det andra steget kan man säga, att ett handelskrig inletts. Alla amerikanska företag med kinesiska underleverantörer (egenägda eller ej) kommer redan vid det första steget att se över sina underleverantörssystem. Ett mindre antal börjar redan då flytta tillbaka produktion till USA eller ta initiativ att börja använda icke-kinesiska leverantörer. Antalet företag, som väljer den politiken skulle öka dramatiskt ifall det andra steget tas. Det skulle bli en flod i samband med det tredje steget.

Att ändra leverantörssystem är självfallet ett bekymmer för företagen men kan hanteras. En positiv effekt blir snabbt växande investeringar i USA och ökad sysselsättning. Och varje minskning av USAs handelsunderskott ökar – statiskt sett – dess BNP. Om underleverantörssystemen förläggs till andra länder, gäller det sådana, som inte diskriminerar import av amerikanska varor, vilket är en vinst för USA jämfört med dagens läge. Så medan ett längre handelskrig är hanterligt för USA och rentav innehåller fördelar är läget annorlunda för Kina. Ett sådant krig skulle orsaka en kraftig nedgång i Kinas BNP-tillväxt. En ökning av Kinas arbetslöshet kan orsaka politiska problem. Det skulle bli den första allvarliga – externt orsakade – motgången för Kinas ambition att bli den ledande nationen i världen.

Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav förra året ut boken ” VAKNA UPP! DAGS ATT DÖ! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”. 

27 reaktioner på ”Gästskribent Dan Ahlmark: Vad händer med handelsavtalet Kina – USA?

 1. Jan Andersson skriver:

  Notera att nästan alla av världens bilfabriker idag är beroende av billiga (och allt bättre) komponenter från Kina. Det skulle vara ett stort problem för de flesta om priserna ökade kraftigt, eftersom en inhemsk produktion inte finns och skulle vara dyr och med undermålig kvalitet i början. Kina har t. ex. länge varit ledande på små elmotorer och snart även för stora.

  Gillad av 1 person

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Värdefull information. Informationen i svenska massmedia är i frågor som rör världshandeln och relationerna mellan världens stormakter är inte bara ytlig utan också biased. Den enkla maximen är att Trump aldrig får framställas på ett positivt sätt vad som än händer. Det är också förståeligt eftersom landets journalister har svårt att finna något positivt hos Donald Trump. Han har ju knappast något av John F Kennedys eller Bill Clintons charm och tjuskraft.

  Gillad av 5 personer

  • Jan-Olov skriver:

   Obama la 1,4 miljarder dollar om året på reklam, media och PR, den pengakranen är numera stängd och ersatt med ett Twitterkonto.
   Det gör medias hat mot Trump mer förståeligt.
   Att folk har så svårt att skilja på löften och handlingar är obegripligt, spelar väl ingen roll hur han är som person om han agerar för folkets bästa?
   I stället för att kompromissa för att vinna politiska fördelar går alla steg i en enda rikting, bättre levnadsvillkor för det amerikanska folket genom MAGA.
   EU erbjöds tex. ett frihandelsavtal av Trump men det tackade Juncker nej till.
   Hur många är medvetna om att ALLA EU-länder tvingas skicka alla sina tullintäkter till EU?
   En så enorm inkomstkälla vill EU inte mista.
   Tull i USA på Europeiska bilar = 2%
   Tull i EU på amerikanska bilar = 10%.
   Inget land slipper undan nu när USA ser över sina handelsavtal.

   Gillad av 6 personer

 3. Lars skriver:

  Problemet berör ju Kinas utvecklingsprogram som är exportlett som det stora dollarnominerade bytesbalansverskott som måste placeras utomlands för att inte driva upp valutakursen och öka importen genom dessa inkomster, men det kräver Kinas pågående omvandling mot konsumtionsledd tillväxt. Höjda löner, mindre inhemskt sparande. Tullar driver ju upp kostnaderna för USAs befolkning, men ger förvisso intäkter till statskassan. Ett annat medel kunde ha varit att beskatta kapitalinflöden från länder med stora bytesbalansöverskott som Kina, japan, Tyskland, Oljeländerna i mellersta öster, något som skulle kunna implementeras inom Europas länder också. De obalanser man odlar beror på återhållen inhemsk konsumtion i länder med bytesbalansöverskott (som det sammanhanget obetydliga Sverige) vilket ger lägre import Bytesbalansöverskott kräver att andra länder har underskott eftersom handeln måste balansera på total nivå, men kapitalexporterande länder som Kina driver ned sparkvoten i USA. I sig kan kapitalexport slå olika beroende av mottagarlandets situation om det tex. är knapphet på kapital kan det vara positivt (så är det inte i USA, men ett mycket lågt hushållssparande.

  Gillad av 1 person

 4. DANSKE MAND, BLICKADE UTA ÖVER HAVETS VAND, SÅG I FJÄRRAN HORISONTENS RAND, MELLAN HIMMEL OCH HAV ETT BAND, RÖKA I HAND skriver:

  Hatten av för denna eminenta genomgång där de allt avgörande detaljerna inte hoppades över. DGS har verkligen ett öppet mål framför sig, kastar man av sig pk och artiklar som endast bygger på etablerat grupptänk så finns idag ingen konkurrent i Sverige.

  Gillad av 13 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Ja, det är öppet mål. Jag tror att det skulle vara bra att göra en pappersutgåva med en nöjesdel. Det receptet har fungerat utmärkt för kvällspressen. Man köper för sexrapporter och sport och läser sedan ledarsidan så att säga gratis. Man måste inte sjunka så lågt. Vad sägs om följetånger av bra romanförfattare? A spoonful of sugar makes the medicine go down.

   Gillad av 3 personer

 5. Östrahult skriver:

  Mycket bra skrivet och helt rätt. Trump står med fötterna på jorden och kämpar mot mäktiga korrupta krafter. Kinas ledning består av gangsters som inte skyr några medel för att bevara status quo. Världen skulle må bra av mindre fraktanderunt klotet av en massa skräp från Kina. Bilindustrin har inga problem att göra bilar utan kineser. Merparten av alla innovationer kommer från andra än kineserna.

  Trump kan åstadkomma ett massivt tillfrisknande i västvärldens ekonomi, men det är en riskabel process, det räcker med att han försvinner så är det gamla gänget tillbaka.

  Gillad av 7 personer

   • Östrahult skriver:

    I och för sig sant men det har inte att göra med Kinas industriella förmåga utan det beror på att man använder sitt kapital på ett visst sätt. De som sitter på kapitalet i Sverige vill inte äga bilindustri. Om Volvo försvinner gör någon annan fler bilar.

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   En amerikansk general kalgade häromdagen på att man fösökt få till ett samarbete med Google men de valde i stället att samarbeta med kineserna om Operation Dragonfly. Undras vad som är på gång där?

   Gilla

 6. Aha skriver:

  Artikeln blir en svidande vidräkning av etablerad media som mig veterligen inte lyckats, antagligen inte velat, beskriva handelsobalansen mellan USA och Kina därför att det framställer Trump i god dager när han nu försöker rätta till det.
  Medias narrrativ har varit att beskriva problemen i det pågående handelskriget inte vilka vinster som det (berättigat) kan innebära för amerikanerna.

  Det Trump kräver är att I-land inte förblir kvar i en sedan länge övergiven U-lands roll med tagna handelsfördelar.

  Gillad av 3 personer

 7. Staffan W skriver:

  Kina har också näst intill monopoliserat de viktiga insatsvarorna till solceller och elgeneratorer i den s k ”gröna” omställningen, som sällsynta jordartsmetaller (det radioaktiva avfallet dumpas i Gula floden och andra vattendrag) och de köper upp gruvor i Afrika etc. Vind och solkraft har en mörk baksida som kineserna kontrollerar.

  Gillad av 2 personer

 8. Erik2 skriver:

  Mycket bra. Tack. Man skulle ju med detta i åtanke tänka att detta borde kunna drivas i stor inrikespolitik enhet i USA. Så vad felas demokraterna? Jag anar dammluckor gömma precis det värsta man kan tänka sig i form av övergrepp och maktmissbruk. Det kommer spricka, men samtidigt slåss dessa kretsar för livet. Samtidigt, i ett annat litet land österut anas samma desperation. Tipset till alla därinne är, kom ut i tid och rädda ditt rykte. Ni kommer inte komma undan att avslöjas så småningom. Vad är det ni gör egentligen? Berätta och rädda era själar.

  Gillad av 1 person

 9. Gösta Johnsson skriver:

  Mycket intressant information! Tack! Trump är på rätt väg. Hoppas att han orkar fullfölja trots den press han dagligen utsätts för hemma i USA. Det mesta av rent politiska skäl för att påverka mellanvalsutfallet…som ju mest troligt ändå utfaller till Trups favör.

  Gillad av 3 personer

 10. Lars Thylen skriver:

  Mycket intressant artikel. Är sedan 15 år engagerad i ett Kinesiskt Svenskt forskningssamarbete , och det finns många reflektioner man kan göra

  Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Kineserna har ju blivit specialister på att stjäla amerikanska patent. För att det ska vara möjligt har man valt att samarbete med några stora amerikanska advokatbyråer som specialiserat sig på patent; bl.a. den inte helt okända Rose´s Law Firm i Little Rock Arkansas. Om namnet verkar bekant så är det rätt!

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.