Den stora frågan

Patrik Engellau

Det finns en fundamental fråga avseende hela vårt sätt att organisera samhället och att betrakta människorna. Frågan är akut men ställs praktiskt taget aldrig och besvaras än mindre.

Bakgrunden är att Sveriges stolthet, det som åtminstone i våra egna ögon gör oss till en humanitär stormakt, nämligen välfärdsstatens omsorger, särskilt om de svaga och utsatta, i verkligheten inte fungerar. Jo, tekniskt fungerar välfärdsstaten i bemärkelsen att bidrag utbetalas på rätt dag i månaden och socialsekreterarna för det mesta har en god arbetsmiljö. Men när det gäller långsiktiga förbättringar av klienternas livssituation och förmåga att ta sig ur sitt liv som välfärdsklient ser det mindre ljust ut.

Ingen, vad jag kan komma på, har gjort en så inträngande och övertygande beskrivning av välfärdsstatens hjälplöshet som Lars Åberg i boken Framtidsstaden Malmö – om Sverige imorgon blir som Malmö idag, hur blir Sverige då? Han redovisar hur socialförvaltningen i Malmö hela tiden misslyckas. Men i stället för att ifrågasätta sina metoder startar socialförvaltningen nya projekt som är precis likadana som de just felslagna, bara större. Jag känner igen syndromet eftersom jag ägnat tio år av mitt arbetsliv till den yttre socialhjälpen, alltså u-landsbiståndet. Biståndet är sannolikt skadligt för klienterna eftersom det tenderar att göra dem beroende. Men det hindrar inte att Sida och andra biståndsgivare öser på med nya satsningar i hopp om att det ska gå bättre om man höjer insatsen.

Malmö är inget särfall. Svenska Dagbladet hade nyligen en lång artikel om kriget i Rinkeby mellan gängen Shottaz och Dödspatrullen. Tjugo grabbar är fällda för 330 brott. Allihop är väl kända av myndigheterna sedan lång tid tillbaka. Välfärdsstaten har använt hela sin arsenal av åtgärder, till exempel ”olika placeringar, heldygnsvård, öppenvård samt missbruksvård, ilskehantering, särskild kontaktperson, missbruksbedömningar, ungdomsbehandlare, stödpaket i hemmet.” Listan över erbjudna insatser är lång för de 20 männen, kommenterar Svenska Dagbladet.

Ingenting har hjälpt. De unga männen har fortsatt sina kriminella liv vari ingår att då och då skjuta varandra. ”För flera av killarna har socialtjänsten noterat att ’alla resurser har tömts ut’”. ”Socialtjänsten har anfört att man efter flera års intensivt men resultatlöst arbete för att hjälpa ungdomen nu anser sig ha prövat alla resurser”, står det enligt Svenska Dagbladet i en utredning.

Det går i dessa fall alltså inte att skylla välfärdsstatens misslyckanden på resursbrist, vilket annars är standardreaktionen. De sociala myndigheterna har haft alla möjligheter att visa framfötterna och visa hur bra deras metoder fungerar. Men de har inte fungerat.

Vi måste dra slutsatser. Välfärdsstaten har i mer än ett halvsekel tränat sig på att lyfta sina klienter ur besvärliga situationer men klarar fortfarande inte jobbet. Sverige kan inte fortsätta så här. De sociala problemen kommer inte att bli lättare i framtiden. Ska vi då fortsätta att ösa pengar på verksamheter som vi numera, efter lite reflektion, på förhand vet är dömda att misslyckas?

Jag tycker inte det. Men då kommer den svåra frågan som jag knappt kan besvara själv: Vad ska vi då göra i stället?

Vi måste börja med att skärskåda och göra upp med det tänkande som ligger bakom alla sociala insatser. Där ligger nämligen en människosyn som vi i decennier tagit för given men som i verkligheten är underlig. Den rådande föreställningen är att det är yttre omständigheter som bestämmer hur en person beter sig. Om personen exempelvis är uppfödd i ett socialt utsatt och fattigt område så är risken mycket stor att personen ansluter sig till kriminella gäng. Socialens uppgift är att förändra personens omständigheter enligt teorin att förändrade omständigheter ger förändrat beteende. Därför ger man till exempel heldygnsvård, ungdomsbehandlare, ny lägenhet, körkort och stödpaket i hemmet. Så kommer man naturligtvis även att hantera återvändande IS-krigare. Teorin om att förändrade omständigheter skapar nya och socialt anpassade människor gäller även för mördarterrorister.

Men tänk om hela vår sociala filosofi vilar på lösan sand, om det inte är omständigheter som skapar beteenden utan något helt annat, kanske till och med den berörda personens egen fria vilja.

Jag vet att föreställningen om att den enskilde klienten har ett eget ansvar är anatema hos de sociala myndigheterna. De sociala myndigheterna vill själva ha hela ansvaret (till stor del för att de vill ha större anslag). Jag tillhör dem som under lång tid kuschats av de sociala myndigheternas tänkande – vilket är hela det officiella Sveriges PK-istiska ideologi – och därför dragit mig för att tänka oortodoxa tankar. Men på senare år har något brustit. Välfärdsstatens misslyckanden har blivit alltför uppenbara för att ignoreras och sopas under mattan. Insikten formar sig allt tydligare att det blir jag som får betala för statens dikeskörning både i reda pengar och i obehaget att leva i ett sönderfallande samhälle.

Vad skulle min alternativa människosyn, som går ut på att den enskilde har ansvar för sina gärningar, få för konsekvenser? Antagligen att den som begår brott ska sys in och, om nya brott begås, sys in igen på mycket lång tid. Vi skulle behöva bygga många fler fängelser och, vilket förmodligen är omöjligt, omskola socialsekreterarna till plitar.

Föreställningen att den enskilde har ett ansvar för sig själv som är långt större än välfärdsstatens måste genomsyra hela samhället, inte bara kriminalpolitiken utan även allt det andra, till exempel skolan. Vidare att folk som inte kan förväntas bära detta ansvar inte ska beviljas uppehållstillstånd i landet.

62 reaktioner på ”Den stora frågan

 1. Göran Fredriksson skriver:

  Patrik har helt rätt.

  Överbeläggningen av våra fängelser som hindrar längre straff är skapad av våra politiker som inte förstått att även fängelseplatser kan upphandlas i konkurrens, en metod som är huvudregeln för all offentlig upphandling enligt rådande EU-direktiv. Rumänien, Bulgarien och Ryssland kan nog ge konkurrenskraftiga anbud. Risken att hamna i sibiriskt fängelse torde även vara starkt brottsavhållande.

  Billigare och mer brottsavhållande, finns det något bättre sätt att förbättra Sverige och samtidigt sänka skatterna? Kanske skulle ett utökat handelsutbyte med Ryssland även leda till förbättrade relationer länderna emellan.

  Gillad av 11 personer

  • Kjell Rehnström skriver:

   Det lär finnas en del bra fängelser i Baltikum. Fördelen är att de baltiska länderna redan är med i EU så det är inte bara Bulgarien och Rumänien. Alla länder här nämnda kan behöva lite pengar för sin fångvård!

   Gillad av 6 personer

   • Dandersan skriver:

    Utmärkt ide.
    Jag tänkte i banorna isolerade öar med stadsförvisade förövare som får skapa sina egna villkor under kortare eller längre tid.
    Gulage var nog inte så dumt, men det drabbade människor lite väl slumpmässigt.
    Malmö och Rinkeby kanske är alternativet, men det är för många som drabbas och där pågår experimentet för fullt.

    Gilla

   • Staffan W skriver:

    Maldiverna skickar sina brottslingar till avlägset belägna öar där det kanske bor ett hundratal personer. Straffet för t ex stöld kan vara 25 års förvisning till en sådan ö. Maldiverna är också muslimskt så en del kriminella med den bakgrunden kan där utöva sin religion. Svårt att ta sig därifrån och svårt att fortsätta i kriminalitet…

    Gilla

  • Elof H skriver:

   Finns bra stabila länder i Afrika som är fullt kapabla att leverera fängelsetjänster som uppfyller svenska krav. Kraven bör självfallet sänkas men de hindrar inte outsourcing. Dessutom skulle vi kunna upphandla förvaring för alla de som av olika anledningar inte kan utvisas till sitt hemland. Att detta inte görs beror enbart på att de ansvariga inte vill lösa problemet.

   Gillad av 2 personer

   • A skriver:

    Ursäkta, men ni drömmer bara. Ni förstår inte att det är vi som ska skickas till sådana fängelser om denna väg fortsätter. Vakna!

    Mvh A

    Gillad av 5 personer

 2. Jan Andersson skriver:

  Mycket viktiga synpunkter. När jag ser tillbaka så inget blivit bättre sedan 50-talet. Man kan med piska och morot få ut personer i arbete, grundproblemet är dock att personerna inte vill när alternativet är att slippa. Man måste börja redan i skolåldern med att visa vilka jobb och branscher som finns. Men det är inte lätt när det privata näringslivet är ett mycket diffust begrepp för de flesta lärare.

  När jag gick på gymnasiet pågick en utbyggnad av skolan. En lärare fick den lysande idén att kalla in byggledaren med hjälm och skyddskor i klassrummet för att under en halv lektion berätta vad de höll på med. Frågorna smattrade i väggarna från alla elever. Det blev en vändpunkt i mitt liv från den annars så sömniga skolundervisningen.

  Gillad av 2 personer

 3. Bo Svensson skriver:

  Vad vi vill, – vilka val vi gör, – beror på de yttre omständigheterna. – Det är ju självklart.

  Med tillräckligt otäcka konsekvenser på att bete sig illa, vill alla vara snälla.

  Ingen kommer att begripa vad jag säger nu, men jag kan inte säga det tydligare:

  De rätta incitamenten för minimering av brottsligheten får man med krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet tillsammans med rätt nivå på de belopp garanten måste betala, när en klient begått ett brott och rätt nivå på konsekvenserna av att påträffas där man inte får vara. – Skattebetalarna bör tillåtas kanalisera medel som hjälp med brottsförsäkringskostnaderna till dem de känner samhörighet med.

  Konceptet kan också användas för en global rättsordning tillsammans med grundskatter.

  Gillad av 1 person

  • Stefan Rudmark skriver:

   En morot är en morot bara om den visar sig funka som morot. Piska likaså.
   En morot är alltså inte nödvändigtvis en morot för att en socialsekreterare/politiker/annan tycker att det borde funka som morot.
   Morötter funkar oftast bättre på lång sikt, piskor har en tendens att försökas komma undan, men är väldigt bra kortsiktigt.
   Så, piskor nu, morötter sedan.

   Gilla

 4. the den of snakes skriver:

  När det gäller skräckstaden Malmö vore det på sin plats att lyfta fram det faktum att Malmö faktiskt sedan rätt lång tid har en korrumperad politisk ledning med ett styrande kvinnligt kommunalråd som dessvärre-och det är verkligen trist-sedan länge på grund av nära familjerelationer-enligt vissa-har kopplingar till den organiserade brottsligheten i just Malmö.Notera även att den organiserade brottsligheten i Malmö bl a på grund av kommunikationstekniska framsteg och även andra faktorer idag ej kan skiljas från den organiserade brottsligheten i Sverige,vilket gör ”crime-city Malmoe” än mer pikant ur flera aspekter.Är i realiteten Malmö ett centra för den organiserade brottsligheten i hela Sverige?I USA är Chicago – ”Crime- city Malmoes” amerikanska motsvarighet” faktiskt ett centra för hela den organiserade brottsligheten i USA så frågan förefaller angelägen att ställa.När en stad och även en hel nation såsmåningom helt korrumperas är i allmänhet korruptionen av de politiska ledningarna en viktig faktor i korruptionsprocessen.Är ”Crime-city Malmoe” korrumperat?Svar:Ja.Är den politiska ledningen i ”Crime-city Malmoe” korrumperad?Svar:Enligt ej så få är den det.Är Sverige korrumperat?Svar:Ja.Är den politiska högsta ledningen i Sverige korrumperad?Svar:Ja!Enligt ej så få är den det.Vad beror detta på?Svar:Detta beror på flera samverkande faktorer som de flesta kan kopplas till den av EU framtvingade ”odemokratiska” våldsamma omvandling som nu sker i bl a Malmö och Sverige.En av dessa korruptionsfrämjande faktorer är en framtvingad äcklig tystnadskultur som gör att vissa frågor ej kan och ej får diskuteras pga den styrande nomenklaturans bindning till kriminella grupper och pga av nomenklaturans tyranniska prägel,Tystnadskultur,skräck-och-fasa,PK-terror och en tyrannisk – nästan sovjetisk Cheka-nomenklatura-är väsentliga inslag i den nu helkorrumperade staden Malmö-”Crime-city Malmoe”- och det nu helkorrumperade Sverige.

  Gillad av 6 personer

  • A skriver:

   Har du något råd Jagoda, förutom att försöka väcka de sovande? Jag kan inte väcka ens de närmaste. Kanske minst av allt dem. Andra är något lättare, sakta sakta sakta. Alldeles för sakta. Människorna har aldrig sett vad vi är på väg mot, med egna ögon, därför finns det inte. Europa går ned nu i mörkret. Vad kan vi göra bättre Jagoda.

   Mvh A

   Gillad av 5 personer

   • U skriver:

    Vi vet alla varför Sverige nu är som det är, och vi vet alla vilka det är som begår skändliga handlingar.

    Alla vita amerikaner har under minst två generationer vetat varför deras städer har blivit förstörda. Alla fransmän vet varför det inte går att bo i ”les banlieues”. Alla britter vet att man får flytta när andelen ”asians” blir för hög.

    Det spelar ingen roll! Vi saknar förmågan att vidta åtgärder eftersom vi inte kan överge våra dogmer.
    Vi är uppenbarligen villiga att låta allt förstöras, så länge vi slipper erkänna att vi hade fundamentalt fel.

    Gillad av 2 personer

  • Spiro skriver:

   Neddragna gardiner och betongkbunkrar är helt enkelt priset vi måste betala för öppenheten. Som tur är kommer företagsamheten här snart att blomstra så fort Annie Lööf luckrar upp arbetsrätten och expanderar RUT-avdraget.

   Sagt av Tino Sanandaji om Malmö.

   Gilla

 5. Lennart Bengtsson skriver:

  Resonemanget är helt korrekt och gäller för det stor flertalet områden. Ideologin har gjort sig till herre över verkligheten. Det sunda tänkandet som ständigt validerar och modifierar teorin baserat på utfall och resultat har upphört att fungera. Vi ser samma beteende även inom vetenskapen. Istället för att bedriva en sund empirisk forskning har diverse ”klimatforskare”, vad detta numera betecknar, slagit följe med minderåriga skolbarn i en ”kulturmarch” som mer påminner om medeltidens gisseltåg.

  Gillad av 13 personer

  • Lars-Olof Svensson skriver:

   Jag skrev några rader i går på AB Debatt i anledning av en artikel om klimat och miljö. Jag refererade till Dig och uppgiften om att Sveriges co2-utsläpp är en tusendels av totaliteten av alla co2 utsläpp i världen. Svaret från i läsekretsen var att Lennart B minsann har utformat SDs klimatpolitik. Sant eller inte, det som räknas är alltså vem som säger något, inte vad. Det illustrerar min uppfattning (och som ha stöd i Kahnemans undersökningar) att oavsett vad dumma motståndaren säger så är det fel. System 2 förmår inte rätta till känslorna. – Nyss var det Metoo (läs Lena Anderssons artikel i DN idag), nu Greta. Vill man sola sig lite i glansen kan man alltid föreslå henne till ny världspresident med diktatoriska maktbefogenheter. Är man kändis och gör det kommer det garanterat i tidningen.

   Gillad av 3 personer

 6. Eva Danielsson skriver:

  Vilket är viktigast, att ge sitt barn omsorg/skydd eller att göra sitt barn kompetent?
  Eftersom barn förväntas överleva sina föräldrar tycker man att svaret borde vara givet, man måste på olika sätt göra sitt barn så kompetent som möjligt. Kanske rentav redan från början, trots barns naturliga hjälplöshet som riktigt små. Redan här kan det tippa åt fel håll i ett rikt samhälle och vi får bortskämda och osäkra ungar som aldrig behöver klara något som är svårt. Om föräldrar, skola, socialsekreterare, polis, politiker vill att den som strular ska bli kompetent/skötsam/ansvarstagande men bara pratar och i praktiken ändå tillhandahåller olika skyddsnät – man slipper straff, fängelse och utvisning och man får t o m olika bidrag – så ges alla möjligheter att bara fortsätta strulet. Insatserna måste såklart bli drastiska och kännbara med plågsamma följder direkt för unga (och deras ansvariga föräldrar) som t ex är på väg in i kriminalitet. Och ännu mer kännbara för livsstilskriminella.
  Frågan idag är om våra makthavare egentligen vill ha självständiga och kompetenta och skötsamma och ansvarstagande medborgare. I så fall borde det visa sig i några slags försök att göra rätt saker inom migrationspolitik, skolpolitik och kriminalpolitik med mera. Kunskap och metoder finns ju. Om man vill.

  Gillad av 12 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Ungdomar skall inte ha straffrabatt, utan efter den tredje förbrytelsen spärras in till 35-årsdagen. För barn som inte är straffmyndiga skall samma straff utmätas som för andra brottslingar, men föräldrarna är de som (solidariskt, om inget annat kan fastställas) skall bestraffas. Inget brott skall gå obestraffat.

   Gillad av 3 personer

 7. Aurora skriver:

  Men snälla PE; socialtjänster har, som sägs, uttömt alla sina resurser. Men det är ju inte däri problemet ligger. Det är ju svenskarnas rasism och …..fobi som bär skulden för att dessa, annars resursstarka (!!!), unga män inte lyckas i samhället.

  Gillad av 2 personer

 8. Erik2 skriver:

  Bra. Än en gång. Det här måste sägas. Det är som att det offentliga Sverige inte längre reagerar på stimuli. Inkapacitering måste tyvärr framöver bli ett verktyg i verktygslådan. Liksom det nog tyvärr är nödvändigt att i vissa fall döma personer ner till 10-11 år som vuxna. Inklusive inkapaciteringsverktyget.

  F ö, kan inte doneraknappen flyttas upp till toppen av sidan och döpas om till prenumeration? (Jag ska fixa min lilla prenumeration till månadsskiftet.) Bra att DN ska få konkurrens.

  Gillad av 6 personer

 9. Den fria viljan fångad i en ask skriver:

  Att förutsäga väder kräver inmatning av otroligt stora mängder fysiska ingångsvärden, körda genom väl utarbetade datamodeller. Men osäkerheten består ändå. Som ökar med tidsavståndet till det prognostiserade.

  En mänsklig hjärna består likt vädret av molekylära tillstånd. Men hur prognostiserar man fram pålitliga bedömningar när den fri viljans låga tänts?

  Forskarna brukar då försöka köra den sociala miljön baklänges. För att hitta ingående mönster, i efterhand. Men vilka ingångsvärden skall de då ta med, och var hittar de dem?

  I efterhand kan man vid datakörningar hitta olika kluster och samband, helt avhängiga av de ingångsvärden, man själv valt ut. Eller har haft tillgång till. Men vad fångar det? Grova maskor i ett nät fångar inte småfisk.

  Dessutom finns det inga datamodeller över hur mänskliga hjärnor fungerar. Inte ens mygghjärnor vet vi särskilt mycket om. Myggor är inte enbart blodsugande automatiserade robotar, om nu någon trodde det? Den fria vilja letade sig in i livet när automatiken inte klarade av att med framgång hantera en dynamisk verklighet. Och det är många hundratals miljoner år sedan livet tog detta kliv.

  Hur skall då forskarna kunna leverera användbara kunskapsbilder, som blir praktiskt användbara för tusentals socialsekreterare, ute i en arbetslinje?
  När det exempelvis inom en familj finns ett barn som utvecklas till en notorisk brottsling, medan den andre gör en framgångsrik akademisk karriär.

  Att tränga in i variation av etik, etnicitet, religion och kultur – och komma ut med säkra svar – klarar ingen av. Hur skall då samhället förhålla sig till den fria viljan, när destruktiviteten hotar att ta över, och börjar fungera systemhotande?

  I all moral finns det återkopplingar. Mellan yttre och inre mekanismer. Vårt agerande mot det samhällshotande kan lätt slå tillbaka mot oss själva. Men den moraliska balansen – mellan offer och gärningsmän – kan vi aldrig fly ifrån. Den kräver ett ställningstagande. Hur sympatiska och välvilliga vi än vill framstå som.

  I El Salvador flyr människor ifrån sina hem när de kriminella tagit över. Den typen av gränsöverskridande vill ingen se i Sverige. Så gränsen måste ligga långt innan dess. När laglydiga flyr från de kriminella har de redan vunnit. Och är det inte redan det som skett – inom vissa geografiska områden i Sverige?

  Gillad av 6 personer

 10. Vax skriver:

  När man hör unga isabell tänds ett hopp, kanske har Sveriges som nation fortfarande en framtid. Ta er tid att lyssna på en klok tonåring, skickligt ledsagad av programledaren.

  Gillad av 4 personer

 11. p kohlin skriver:

  ”Gör om gör rätt” brukar det heta. Här blir det ”Gör om gör fel”. Jobbat med bl a kvalitets- o organisationsförbättring för länge sen och de röda kronorna; felpengarna, uppskattades ligga mellan 15–35 % av omsätttningen i privata och offentliga verksamheter, högst i sistnämnda. Om man applicerar resonemanget på offentlig verksamhet så med lite krass syn på effektivitet där (t ex en massa myndigheter som inte behövs också) gissningsvis 40–50 % i felpengar. Låter högt men om man gjorde rätt så skulle vi kunna sänka skatterna enormt alternativt använda felpengarna eller delar därav till verksamheter som försvar (både militärt och samhälleligt mot migration) och andra nattväktarstatsverksamheter.

  Gillad av 2 personer

 12. kaj jakobsson skriver:

  PE stat och kommuner dräneras på pengar och
  Kraft pga av gangsters och deras familjer (de som
  Försörjer sig själva undantaget givetvis).Våra
  Skattemiljarder pumpas in i det svarta hålet.
  Stor skillnad när en svensk pensionär ber
  Om hjälp med en trasig tand. Omedelbart avslag!
  Arma land

  Gillad av 3 personer

 13. Göran Holmström skriver:

  Problemet är som jag ser det tudelat, dels så behövs det nytt tänkande om dom som väljer att bil kriminella, hårdare straff hjälper bara till viss del, utöver det så behövs det även skapas möjligheter för dom som är hungriga och vill tjäna pengar. Att överbeskatta driftiga människor skapar även det kriminalitet.
  Men jag tror på progressiva straff, mjukt första, lite hårdare andra och det tredje ska svida rejält.
  Är man efter det inte redo att anpassa sig så förläng straffet då.
  Men minst lika viktigt är möjligheten att kunna hederligt tjäna pengar, Socialdemokraterna har ju sett till att svenska hantverkare ska konkurrera med dom från andra länder som kan ”skatta” i hemlandet
  detta är ju bara ett exempel på skev konkurrens, i kölvattnet på baltiska byggfirmor så kommer inbrotten, då det tipsas till andra ”Entrepenörer” om var finsakerna förvaras.
  Nej vi behöver ett nytt system där myglet stryps uppifrån och sedan ner.
  Våra politiker är dom största bovarna där måste man börja ändra, in med ärliga osjälviska människor istället.

  Gillad av 5 personer

  • Tritonen skriver:

   Ja, bort med mängdrabatt för brott. In med gamla hederliga första, andra och tredje resan. Och, inte minst, snabb verkställighet, fr a för ungdomsbrottslingar. Jourdomstolar som dömer mindre förseelser på löpande band. Lämplig påföljd t ex för trakassering av blåljuspersonal: 14 dagar i enkelt förvar på egen eller målsmans bekostnad. Ej överklagningsbart.

   Gillad av 3 personer

  • Eva Danielsson skriver:

   Visst. Stoppa oärlighet både uppifrån (politikers mygel inte minst) och nerifrån samtidigt. Med föräldrars/skolans fostran och krav som första led. Mjuk bestraffning eller snarare lagom kännbar bestraffning för att förstå vad som gäller, från början. Med chans att komma på rätt spår. Men frånsett ekonomisk brottslighet, när det handlar om våldsbrott – våldtäkter, grov misshandel och mord – så måste straffen också bli grova/hårda utifrån precis vad som har skett. Utan hänsyn till vem som är gärningsman. Med även föräldrars fulla ansvar, de bör också lagföras, vad gäller omyndiga gärningsmän. Rejält långa straff utan förmåner vid våldsbrott. Obligatorisk utvisning för icke medborgare. Straff som kan ge viss upprättelse för offret och skydd för samhället.

   Gillad av 4 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Minderåriga straffar vi inte men de bör dömas för sina brott och begår de nya som vuxna, får de sona det med som de begick som slyngel-yngel. – Det måste till fungerande incitament även för detta klientel.

   Gillad av 1 person

 14. Bo Svensson skriver:

  ”Kriminalvården” fungerar ju inte för att göra kriminella redliga och välanpassade. – Det är ju känt sedan länge, att fängelser istället fungerar som skolor i brott. – Man kommer ut som sämre människa än förut.

  Frihetsberövandets resterande funktion är obehagsvärdet. – straffet blir ett pris man betalar för dåligt beteende. – Är priset för lågt och risken för låg att bli dömd för sina ogärningar, fungerar inte rättsordningen. – Och en human rättskipning är en som fungerar, så att ordning och trygghet råder.

  Om denna insikt får genomslag, öppnas för en betydligt billigare lösning.

  Straffet som botgöring behöver ju inte tvunget vara fängelse. – Det kan säkert hittas lösningar där de dömdas tid och kompetens tas till vara och inte går till spillo och som kan väljas i första hand och vatten och bröd -alternativet blir då för dem som inte följer reglerna.

  Gilla

 15. PV544S skriver:

  Hela rättsapparaten är inriktad på att skydda staten före den enskilde. Sverige har haft en socialistisk lagstiftning under decennier. Det enskilda ansvaret borde lyftas fram och backas upp med lagstiftning.
  Henrik Sundström är advokat och moderat och gör en analys.
  https://www.aronflam.com/blog-aron/2018/8/21/91-henrik-sundstrm-om-rttvisa
  OBS – länk till ljudfil under bilden !!!
  -Hur märkligt det än låter resonerar svenska domare, i motsats till medborgare, allt mer sällan juridiskt. De tänker betydligt enklare. De tänker tekniskt. De har till exempel frigjort sig från själva idén om skuld och ansvar. Inte heller skipar de rättvisa, ty de har inte längre sådana ambitioner. De utportionerar påföljder.

  Gillad av 4 personer

 16. Gösta Johnsson skriver:

  Helt rätt Patrik. Ansvaret vilar till allra största delen på individen själv. Man kan göra fel en gång och få en ny chans – såvida det inte handlar om terrorismen eller mord eller andra grova brott. Men om man försitter sin välvilligt givna chans för mindre allvarligt brott och i stället fortsätter på den kriminella banan får man ta hela ansvaret själv nästa gång man åker fast. Vid småstölder och ”småbrott” av olika slag bör dessa adderas för varje nytt brott ( inte avskrivas som nuvarande lagar medger) och leda till åtal när straffvärdet därmed uppnås även om brotten var för sig inte skulle nå upp till åtal. Det betyder fängelse eller i vissa fall sluten ungdomsvård för upprepade småbrott av olika slag. Dessutom bör man nog sänka straffgränsen från idag 18 till 15 år. Har man inte fattat efter fyllda 15 år var lagens gränser går får man – och ungdomens föräldrar/vårdnadshavare ta konsekvenserna.

  De som blir brottsoffer får ju ta konsekvenserna även om de är under 15 år och kanske fått men för livet i olika avseenden.

  Gillad av 2 personer

 17. Jari Norvanto skriver:

  ”Men när det gäller långsiktiga förbättringar av klienternas livssituation och förmåga att ta sig ur sitt liv som välfärdsklient ser det mindre ljust ut.”

  Så länge proletariatet röstar på nomenklaturan som transfererar medelklassens resurser. Medelklassen är nomenklaturans (oligarkins) ständige tjänare.

  Gillad av 2 personer

 18. Lars-Olof Svensson skriver:

  Eftersom PE berör ulandsbiståndet så går mina tankar till en artikel i
  The Economist om Afrika (9- 15 marsnumret 2019). I svensk media är rapporteringen om Afrika uppsvällda barnmagar, svält, krig, sexuella övergrepp och korruption. Den bilden utgör den moraliska underbyggnaden för tex SIDAs verksamhet. Men det finns en annan bild också: 210 nya ambassader och konsulat öppnade i Afrika under 2010-2016. 10 000 kinesiska företag finns etablerade i Afrika. Från 2006 till 2018 ökade Kinas och Indiens handel med Afrika med 226 % resp. 292 %. Ryssland med 335 %, Turkiet med 216 % och Indonesien med 224 %. EU ökade också men bara med 42 %. (Kan tillägga att Sverige finns inte med på en lista över Afrikas 14 största handelspartner). En tredjedel av länderna sub-Sahara spås av IMF få en tillväxt på 5 % eller mer under 2019. Antalet datorer och mobiler spås likaså öka med 5 % under 2019. I september 2018 annonserade EU att EU ska besluta om en Marshallplan för Afrika på 40 miljarder € under perioden 2021-2027. Bara för att nämna något om vad som händer i Afrika. Men detta sker i stort sett under den svenska msm-radarn. Istället handlar det om gåvor från SIDA. Historien har dock visat att gåvor ofta befäster korruption, senaste exemplet är gåvorna till ICTSD (SVD den mars 2019). Men det var bara 200 miljoner som skattebetalarna stått för. Inget mot de miljarder Sverige pumpat i korrupta regimer som Zambia, Tanzania (från 1962 till 2013 66 miljarder) och Zimbawe. Som sagt, dessa miljarder är ett direkt hot mot en demokratisk utveckling som står på egna ben.

  Gillad av 3 personer

 19. Jari Norvanto skriver:

  ”Tjugo grabbar är fällda för 330 brott.”

  Som ni förstår är det livsstilskriminella, förhärdade typer som är väldigt brottsaktiva. Genetiken är säkerligen i hög grad förklarande vid frekvent våldsbrottslighet. Socialsekreterarstaten och Dialogpolisen är inte skickade att hantera hänsynslösa nätverk av kriminella psykopater. Enligt min uppfattning har de genom sina track records straffat ut sig från det fria samhället för gott.

  Gillad av 1 person

 20. Jari Norvanto skriver:

  ”Teorin om att förändrade omständigheter skapar nya och socialt anpassade människor gäller även för mördarterrorister.”

  Inte utan urskiljning. Bara om terroristerna backas upp av en världsreligion (‘fredens religion’) eller är vänsterextrem. Alltså kollektiva rörelser gentemot vilka västerlandet i allmänhet visar enkelriktad tolerans.

  Gilla

 21. Det får vara nog nu skriver:

  Tänk Patrik Engellau eller någon annan istället kunde ta reda på VARFÖR Sverige blev såhär istället för att bara beklaga sig. VARFÖR har vi haft massinvandring? VARFÖR har vi låtit politikerna fortsätta som dom gör? VARFÖR är SD riksdagens mest hatade parti? VARFÖR har media med SVT i spetsen ägnat sig åt att mörka osv? För bara tio år sedan var det inte såhär. Har vi haft det för bra? Jag vill inte ha bortförklaringar eller konspirationsteorier.

  Gillad av 1 person

  • PV544S skriver:

   Massinvandring på grund av att Schengen. Yttre gräns fungerade inte som lovat. Första säkra land gällde inte. Osv.
   Ingen lagstiftning som satte stopp för laglösheten, inga krav på ID handlingar. Osv.
   Gynnsamma förslag till ensamkommande och anhöriga osv.
   7-klöver partierna har samarbetat.
   Räcker det ?

   Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Åjo, för tio år sedan och fyrtio år sedan och sextio år sedan var det så här, det var bara inte lika tydligt, eftersom sjukan ännu inte var så stor. Det är som cancer, det tar lång tid innan man märker att man har en tumör, och ofta är det få för sent. Men uppkomsten till tumören ligger långt tillbaka i tiden och orsakerna till den ännu längre tillbaka.

   Det är inte svårt att se förstadierna till alla de problem du radar upp i Roland Huntsfords bok The New Totalitarians från början på sjuttiotalet. Det är socialismen som är orsaken till alla dessa problem. De är alla symtom på socialism, följder av socialism. Men socialismen är inte nörvändig. Man kan klara sig utan den. Vi måste avskaffa all socialism och alla system som har skapats med socialistiskt tänkande som utgångspunkt.

   Gillad av 2 personer

 22. Benjamin Dhover skriver:

  Lösningen gällande de 20 männen är enkelheten självt. Lås in dem i lämplig, ordentligt tillsluten lokal fylld med knivar och bollträn en vecka. De som återstår en vecka senare upplyses om att de vid framtida återfall har ytterligare semesterveckor att vänta tillsammans med en ny kull yrkeskriminella från olika gäng.

  Upprepa tills de självmant upphör med kriminaliteten eller poolen av kandidater helt enkelt minskat till ingenting.

  Gilla

 23. Sixten Johansson skriver:

  Innan vi dryftar om en viss människosyn och lösning är rätt eller fel måste vi lista ut vad som var fel i de steg där problemet uppkom. Kvarstående tankefel skapar bara nya problem, tills resurserna uttöms. Studera sista meningen: ”folk som inte kan förväntas bära detta ansvar [ska inte] beviljas uppehållstillstånd i landet”.

  Det är en mer verklighetstrogen och djup analys och lösning än makteliten med sina miljarder har presterat de senaste 30 åren. Alltså: Det är skillnad på folk och folk. Om skillnaden är stor måste folk skiljas från folk.

  Patrik bestrider ett identitetsaxiom, som etablerats sedan 1954, då USA:s högsta domstol påbjöd avsegregering. Beteendevetare propagerade för det och i folkdjupen fanns en bred acceptans efter krig och raskonflikter. Men projektet kom att strida mot en psykosocial grundlag: Regelsystem och beteenden måste vara kompatibla redan då två personer ska samleva. De ska samsas i samma medvetandebubbla. I varje grupp upp till global nivå krävs tillräcklig likhet + tillräckligt samförstånd. Enstaka avvikare kan inkapslas, men om grunden saknas är enda utvägen separation, segregering.

  Svarta och vita kunde inte tvingas in i samma bubbla, men makteliten gav sig inte. I retoriken hävdades identisk inre likhet: Alla psyken har varit oskrivna blad, basal olikhet existerar inte, är bara en fördom som inte får tänkas. Det falska axiomet skapade en blind fläck i seendet, en allt mer vidgad spricka och psykisk sjukdom i västländernas kollektiva medvetanden.

  Gillad av 1 person

 24. Lasse Forss skriver:

  Alla som kommer till Sverige ska informeras om att brott resulterar i omedelbar utvisning. Om man då struntar i det så har man utvisat sig själv. Så enkelt är det.

  Gillad av 2 personer

 25. Kronblom skriver:

  För drygt 50 år sedan avskaffades allmänpreventionen och det lade grunden till hur samhället har utvecklats fram till idag. Sverige är ett paradis för kriminella, hög som låg. Det är bara att ta för sig. Jag gissar att minst 100000 fler fängelseplatser kommer att behövas, kanske en halv miljon, att tjänstemannaansvar och allmänpreventionen åter införs i rättsväsendet för att få någon rätsida på samhället.

  Gilla

 26. olle holmqvist skriver:

  ”Framtidsstaden Malmö…” började läsa boken men tröttnade efter drygt hälften. Allting var ju så välbekant. Efter bussen fr Malmö C till min bostad behöver jag nyttja en järnvägsundergång. Där har fyra rån ägt rum de senaste åren. Ett drabbade frisören som kunde berätta om rånarnas etnicitet. Det skriver lokaltidningarna, SydSvenskan eller Skånskan inte om. Ska jag hem efter mörkret väljer jag taxi hem till porten. Inte tryggt men mindre otryggt.

  Har inte alla svenskar – utom de i Norrlands inland – blivit avtrubbade ? En medelålders Hegel skrev (1808) tror jag: ”Samhällets upplösning förestår när allting går annorlunda än lagarna”
  Min version: ”Samhällets upplösning förebådas av…avtrubbning”..

  Gillad av 2 personer

 27. Anders Nilsson skriver:

  Patrik, tänk dig följande scenario. Du är bakbunden till händer och fötter. Och fram träder en 10-årig pojke med en skarapslipad kniv. Han vill ju förstås skära halsen av dig han har ju inga problem med det. Han ju gjort det förut.

  Och du tänker i ditt stilla sinne. Ska jag prata om Platon eller Sokrates i mitt nya inlägg på DGS?

  Gilla

 28. Skrymer skriver:

  Tänk utanför boxen!
  Bygg om några fängelser för de som döms för våldsbrott så att fångvaktare aldrig träffar de dömda. Gör om till förvaring.
  Låt de dömda få leva vidare i de brottsliga miljöerna de är vana vid på fängelset. Humant och fint.
  Låt dem behålla sina kära vapen. Vi kan till och med tillhandahålla fler. Speciellt till eventuella grupperingar som hamnar i underläge. Också humant…
  Vi skulle slippa återintegrera exfångar i samhället. Vi skulle slippa återförbrytare.
  Det skulle dessutom bli en otroligt populär reality show på TV. Big Brother Prison

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.