Håll tungan rätt i mun

Patrik Engellau

(Eftersom jag publicerar en text om dagen skriver jag för ett textlager för att utjämna kreativitetsvariationer. På så sätt kan jag kompensera en dags störande sammanträden eller idétorka med en annan dags dubbelproduktion. Den här texten skrev jag före dådet på Drottninggatan. Men den är lika – eller ännu mer – relevant i alla fall.)

Min manliga intuition är ofta rätt tillförlitlig. Den brukar kunna förutsäga händelsernas riktning om än inte med samma precision förändringarnas hastighet. Den har en tendens att tro att saker går fortare än de gör i verkligheten.

För ett år sedan, i början av 2016, skedde något slags stämningsförändring i migrationsfrågan. Förändringen berodde på att mottagningssystemet hade storknat hösten 2015. Politikerna började påstå saker som de aldrig tidigare vågat säga, till exempel att Sverige skulle läggas ”på Europas absolut lägsta nivå” när det gällde asylvillkoren och att skarpa åtgärder höll på att vidtagas för att bromsa migrationen. Inget av detta var förstås sant.

Dessutom förändrades samtalsklimatet i det civila samhället. Man kunde ställa frågor och resonera om saker som tidigare varit förbjudna, till exempel undra över migrationens ekonomi (utan att få något svar, förstås).

Sedan dess har det fram till nu känts som om förändringarna gått i stå. Debattklimatet har stått stilla. Men nu säger min intuition att det börjar släppa igen. Sådant som Henric Ankarcrona nyligen påpekat, nämligen att Migrationsverkets budget förra året var 12 miljarder kronor medan utfallet steg till 73 miljarder kronor, nästan två BNP-procent bara för ankomstverksamheten förra året, sådant kommer att få effekt när det sjunker in i medborgarnas medvetande. Eller sådant som att det välfärdsindustriella komplexets åsiktsförtryck börjar kännas så naket, se exempelvis Paulina Neudings artikel här nyligen.

Det märks också i journalistiken som fram till nu varit ganska entydigt pk-troende. Så kommer plötsligt ett antal ögonöppnare som får en att haja till, till exempel den artikelserie i Expressen som Ulf Larsson skrivit om. Det blåser liksom från alla håll samtidigt, vilket brukar vara ett tecken på vindkantring.

(Vill du veta hur min manliga intuition fungerar? Det är ingen magi. Jag talar med ett halvdussin kloka personer om dagen och frågar dem vad de tycker sig upptäcka. Jag stämmer av. Om jag tycker mig få mina känslor bekräftade tror jag lite mer på dessa känslor.)

När nu de politiskt korrekta hämningarna släpper – om de nu gör det – är det viktigt att hålla tungan rätt i munnen. Vi får inte bli förförda att tro att Sveriges grundproblem är migrationen och att det bara handlar om att komma till rätta med volymerna. Så lätt är det nämligen inte.

Grundfelet är pk-sektens tänkande, politikerväldets och det välfärdsindustriella komplexets hybris, deras föreställning om att allt kommer att klara sig om bara de får mer pengar. Att den så kallade flyktingkrisen är en kris beror inte på kriget i Syrien – veckorna tio till tolv i år kom bara elva procent av de asylsökande från Syrien – utan på välfärdskomplexets fanatiska omhändertagandeideologi och strävan att få hit nya klientgrupper varsomhelst ifrån.

Migrationsproblemen är det mest akuta dilemma Sverige måste ta itu med. Men det kan vi inte göra om vi inte gör upp med välfärdskomplexets tänkande. Den som läser Vilhelm Mobergs utvandrarserie vet att invandrare själva måste engagera sig och integrera sig om invandringspolitiken inte ska bli ett fiasko, vilket den alltmer tycks bli i dagens Sverige. Det är den fanatiska omhändertagandefilosofin, som inte bara gäller migranter, som är Sveriges huvudproblem. Migrationskrisen blottlägger detta huvudproblem.

Bara för att illustrera, se på skolan. Dess problem beror än så länge bara i begränsad utsträckning på migrationen, utan nästan uteslutande på pk-ismen. En politik eller ett politiskt parti som stirrar sig blint på migrantvolymerna och därmed sammanhängande svårigheterna har inte korrekt definierat sin fiende.

Det handlar, som jag sagt säkert hundra gånger tidigare, om att bygga en ny politik grundad inte i pk-sektens religion, utan i den rimligt skötsamma medelklassens sunda förnuft.

34 reaktioner på ”Håll tungan rätt i mun

 1. camiry skriver:

  En läsare i detta (tror jag) forum lade tidigare fram förslaget att migranter skulle ges en oanvänd plätt i glesbygden att bruka och göra det bästa av, för att ombesörja sin egen försörjning. Bra förslag tycker jag. Kanske borde den inte skänkas, utan ges som ett lån, att betala tillbaka när pengarna rullar in. På så vis skulle allt prat om att alla migranter skapar ett mervärde och tillför vårt land något vi kommer behöva framgent faktiskt inte vara tomt snack. Det skulle sålla ut vilka som ser vårt land som en möjlig plats att skapa sig en bättre framtid i, i motsats till att få den.

  Apropå beräkningar och en annan läsares sorgliga kommentar om att en fattig pensionär i dagens Sverige inte ens har råd att dö: en väninna med fördjupade kunskaper i nationalekonomi gjorde en ansats att försöka skapa sig en, naturligtvis väldigt väldigt grov, bild av hur framtida pensioner kommer påverkas av ankomsten av folk som inte bidrar till skattkistan. Naturligtvis en extremt osäker uppskattning baserad på endast ett fåtal parametrar. Men den landade, måhända helt felaktigt, i att kommande generation har att se fram emot kanske en tredjedel av vad dagens pensionärer får.

  Den blivande pensionär som inte ombesörjt sina pensionsbehov genom privata alternativ kommer således varken ha råd att leva eller dö i framtidens Sverige.

  Gillad av 4 personer

  • Lars Södren skriver:

   Ett problem som inte får glömmas bort är att väldigt många i åldern 20-65 år faktiskt inte har råd att spara några pengar till sin pension om de ska kunna ha ett någorlunda normalt( drägligt) leverne fram till sin pension. Enligt SCB har ca 15% av hushållen ingen möjlighet att betala en oförutsedd kostnad på drygt 10000:- ,de har inget sparande eller inga marginaler gör det. En annan stor grupp inom en mycket snar framtid som inte heller kommer att ha råd att spara till sin pension är alla de högbelånade bostads/eget hus-ägare som när räntan stigit med 3-5 procentenheter inte har en chans att spara till någon pension,de kommer i stor utsträckning inte rns klara räntehöjningarna. Och eftersom denna räntehöjning också kommer medföra ett mycket kraftigt prisfall på bostäder, framför allt i Sthlm och Göteborg plus ytterligare några orter, så kommer många vid sin pensionering dessutom ha en stor skuld på sitt boende.

   Så inget större sparande plus en hög skuld vid pensioneringen kombinerat med väsentligt lägre oensioner kan bara medföra kraftigt minskad köpkraft som kommer knäcka den svenska ekonomin.samt personliga katastrofer för alla de som drabbas och se kommer räknas i sjusiffriga tal.

   Gillad av 3 personer

   • camiry skriver:

    Ja, den ljusnande framtid tycks inte vara vår. Så sorgligt.

    Spekulation, där jag kanske är helt ute och cyklar: om svenskarna börjar emigrera så har jag känslan att det inte är grupperna lägst nere på samhällsstegen som lättast tar sig bort, eller? Det är snarare de med andra typer av tjänster och kontakter, som även inbringar mycket resurser till samhället, som lättast kan emigrera alt expatriera. Men de kanske är så få att det knappast gör någon skillnad, ingen aning.
    Men det känns lite som att någonstans når vi en tipping point, där vårt hyfsat långsamt sjunkande skepp börjar dra emot botten i raketfart. Raketer vars bränsle ombesörjs av den politik och PK-media som utgett sig för att värna de mest utsatta grupperna, men kvar, utan livbåtar, sjunker de mest utsatta.

    Gilla

 2. Smålänning skriver:

  ”välfärdskomplexets fanatiska omhändertagandeideologi och strävan att få hit nya klientgrupper varsomhelst ifrån.”
  Jag tycker inte det räcker som förklaring, man borde nämna alla företag som vill ha nya kunder också, t.ex Ikea (som levererat otroligt mycket sängar till flyktingindustrin, kanske samtliga!), bussbolag, väktarbolag, fastighetsbolag mm.
  Kort sagt huggsexa om pengarna där det varit enkelt för stora aktörer med stor kapacitet att tjäna pengar.
  Även i skolan och vården råder huggsexa om pengar, personal och kunder/elever/patienter.

  Gillad av 5 personer

  • Jaxel skriver:

   Jag skulle tilläga att det välfärdsindustriella komplexets egennytta inte heller är en tillräcklig förklaring. Dock tror jag att egennyttan som drivkraft i komplexets ideologi ökar och har ökat i och med den stora privatisering som skett.

   Jag tror att man måste lägga till en närmast religiös strävan efter godhet. En variant på Jesus påbud att: Allt vad i viljen o s v. En pseudo-religiös rörelse/väckelse där påbudet om alla människors lika värde upphöjts till en religiös dogm. En dogm som inte får ifrågasättas. Samtidigt är det förstås, enligt känt mönster, otillåtet att ifrågasätta ”prästerskapets” uttolkning av dogmen. Liksom i flertalet religiösa rörelser krävs underkastelse i frågor om dogmer och dessas tolkning – eget tänkande undanbedes.

   Dogmen talar således till behovet av religiös vägledning i ett land, hos en befolkning, som till synes kastat av sig religionens och prästerskapets auktoritet. Fast ändå tycks sakna dessa auktoriteter.

   Gillad av 2 personer

 3. Anders skriver:

  Jag förstår inte resonemanget. Det svenska medelklassen arbetar huvudsakligen inom den offentliga sektorn. Och förljugenheten inom denna s.k. medelklass är monumental.

  Gillad av 2 personer

 4. Jaxel skriver:

  När det gäller kostnader tror jag det är pedagogiskt att räkna om miljarder till något begripligt, tex kronor per hushåll i landet. 70 miljarder blir då sisådär på en höft 15 000 kronor per hushåll i landet.

  Dock skulle jag säga att siffran 73 miljarder är fel. Om någon möjligen är intresserad så kommenterade jag detta i anslutning till Henric A:s krönika, se länk ovan.

  Gillad av 2 personer

 5. uppstigersolen skriver:

  Fortfarande refereras till Expo i många tidningar. Denna organisation (Svenska Stasi) pekar alltjämt ut många kloka röster som höger, nazister, fascister. Så länge dessa får hållas är inte debattklimatet OK. Jag tror att det håller på att vända till den förnuftiga medelklassens sida men än är det en bit kvar. Journalister med en lömsk PK agenda sitter ännu på sina redaktioner..

  Gillad av 5 personer

  • larslindblog skriver:

   Det värsta är att detta expo finansieras av fackföreningar , postkodlotteri , arvsfonden ,och en uppsjö av andra kapitalstarka intressen.
   Expo har ett ständigt växande kansli och omsätter många miljoner. Hur mycket får vi inte veta eftersom Expo är en listigt utformad stiftelse utan insyn.
   Vi får inte ens veta hur stora löner medarbetarna har , eftersom Skatteverket på eget förslag sekretessbelagt uppgifterna.
   Genom diverse observationer och gräv kan jag konstatera att samtliga ”expoiter” bor i BR i Stockholms innerstad.
   Det är uppenbarligen lönande att ropa : ” nazisterna kommer ” !! -så rullar mer pengar in.

   Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Om någon som sympatiserar med SD kan köpa Postkodslotter är det helt obegripligt!
    Var väl Margot Wallström som fixade EXPO-stödet under sin välbetalda sejour där?

    Låt bli understödja de som jobbar för vårt eget lands undergång!
    Milleniummiljonerna ramlar in o Soros stöttar givetvis!

    Gilla

  • Margareta skriver:

   Inte bara i media refereras det till Expo. SRP1 anlitar Expo som (oberoende?) expertis i frågor som gäller högerextrema och (kanske) konservativa grupper. Daniel Poohl är husgud i sammanhanget. Vid ett enda tillfälle har jag hört en mer oberoende och sansad röst i sammanhanget (en kvinnlig forskare, kommer ej ihåg hennes namn, men ej någon av de ”vanliga”). Att som konservativ bli ihopkletad med ”nazister, fascister och rasister” av Daniel Poohl gör ingen glad.

   Gillad av 2 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Många lär få aha-upplevelser, ifall de börjar läsa om gnosticismen och kristendomens otaliga varianter. Wikipedia innehåller ett rikt stoff. Även den sekuläre eller ateisten kan intuitivt inse att dikotomin naturlig – onaturlig måste vara uråldrig, uppstod när medvetandet utvecklades. I det religiösa tänkandet likställs naturlig med skapad och även livets orättvisor och grymheter måste då ses som skapade. Den som vill avskaffa livets orättvisor, lidande och grymhet tenderar att förneka en Skapare och tar då på sig rollen att vara en ”bättre” Skapare. Mycket tydligt syntes detta strax före franska revolutionen 1789, då upplysningsfilosofin stympades och gjordes kollektivistiskt ”vänsterögd”. I två århundraden böljade kampen mellan vänster och höger, mellan en allt aggressivare socialism i olika former och en allt defensivare konservatism. Sedan 1970-talet har vänsterögdheten blivit helt dominerande i väst och dess allt mer absurda onaturlighet och storhetsvansinne möter knappast längre något andligt eller realismbaserat motstånd. Det är verkligheten själv – alltså naturen, skapad eller inte – som nu slår tillbaka.

   Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Sjafaravitj beskriver i sin bok den nära förbindelse du pekar på mellan socialism och gnosticism/kätteri men argumenterar emot att socialismen skulle vara en religion. Han placerar alltså kätteriet som underordning till socialismen och inte tvärtom.

   Gilla

 6. Christer H skriver:

  I grunden handlar det hela om röstköp och olikabehandling av medborgarna. Båda sakerna en styggelse i ett demokratiskt samhälle.

  Lägg också till det förhållande att mindre än 3% av medborgarna är medlemmar i något politiskt parti och att denna partipolitiskt lilla engagerade klick nominerar 100% av ” folkets
  förtroendevalda”, våra riksdagsmän. Dessa ” våra riksdagsmän” är helt styrda av partiledningarna och degraderade till ” knapptryckarkompani” ( läs gärna Ann-Marie Pålssons
  intressanta och avslöjande bok om hur riksdagen och riksdagsmännen och riksdagskvinnorna
  styrs av partiledningarna)

  I kombination med ett av världens högsta skattetryck och en kraftfull åsiktskorridor så framträder bilden av ett Sverige som inte är mera demokratiskt än vad det är konungadöme.
  Ett kulissbygge i bästa Potemkinstil.

  Nu pågår en febril kapplöpning med tiden att med mycket puder och mycket läppstift sminka
  den av det politiska etablissemanget våldtagna och misshandlade moder Svea inför valet 2018 så att hon skall framstå som ett beundransvärt folkhemsbygge värt folkets röster i ” fritt och demokratiskt val” 2018.

  De politiska oligopolisterna har visat att de inte kan. Kejsarna har inga kläder.
  Det skattebetalande folket får ta bördorna. Dagens och morgondagens.

  Dags att vakna, dags att agera. Det fria offentliga samtalet utan åsiktskorridor och rejäl takhöjd är en bra början.

  Gilla

 7. Sixten Johansson skriver:

  Om man vill greppa och i någon mån förklara och förutspå utvecklingen i Sverige tvingas man praktisera en sorts skiktröntgen. Man byter optik och filter flera gånger, belyser skeendet över tiden och projicerar det renodlat på flera olika åskådningsplan.

  Patrik ser PK som huvudproblemet och jag instämmer. PK-ideologiseringen ingår i ett mycket väsentligt åskådningsplan och påverkar det mesta. Men efter felsökning och diagnos återstår ju ändå det verkliga dilemmat om och hur det nästan allomfattande samhälleliga tänkandet kan förändras tillräckligt snabbt och hur och genom vilkas försorg t ex välfärdsindustrin, skolan och migrationshanteringen ska kunna monteras ner eller renoveras på plats utan fruktansvärda konvulsioner.

  Summariskt ser jag minst sex beskrivnings- och förklaringsmodeller:
  1. Politikerväldets egenintressen, statsapparatens ständiga expansion.
  2. Motsvarande globalt och på EU-nivå, inklusive ny världsordning.
  3. Ekonomin, arbetsmarknaden, globaliseringen och dess motkrafter.
  4. En rent biologisk och socialdarwinistisk beskrivning.
  5. Folkomflyttningarna, demografin och kulturfaktorer som förstärker eller försvagar den, inklusive religion.
  6. Det sociala tänkandet och medvetandet, de socialt bekräftade skilda verklighetsbilderna, massmedias roll, kulturmarxismen, den sken-individualistiska konformismen, extrem-egalitarismen, radikalfeminismen, vänsterismens inbyggda verklighetsförnekelse och totalitära drag, PK, bristen på icke-materialistiska stödpelare, konservatismens svagheter som politisk kraft och motverkande tankesystem.

  Sunt förnuft räcker långt, men det måste förstärkas genom att vi hjälps åt med att förklara hur det osunda oförnuftets utopier har uppstått och fått ett sådant genomslag i samhället. Systemkritikernas viktigaste uppgift är att öka sin egen medvetenhet och bli motorer i en ny folkbildningsrörelse, som bygger på sanningssökande, kunskaper och mer hållfasta byggstenar än känslor, självbespegling och rädslan för exkludering.

  Gillad av 1 person

  • Hexe skriver:

   @Sixten
   Oj ett sådant fikonspråk…
   Förenklat menar du att vi ska sparka ut PK byket och sätta dit nya obesudlade krafter?

   Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Hexe, förenklat är nog 70-90 procent av folket och hela samhällsmaskineriet sedan länge hjärntvättat in i PK-tänkandet. Alternativa verklighetslinser är förbjudna och ännu finns heller inget konkret alternativ som passar för Sverige. Därför behövs en långvarig folkbildningsrörelse, tyvärr också ytterligare våldsdåd och sönderfall för att folk ska börja tänka om på allvar och lära sig använda sitt sunda förnuft politiskt. SD är VIK-kramare och måste också tänka om. Ett kompletterande person- eller direktvalsparti med obesudlade krafter skulle behövas, men om inget starkt kommer upp på scenen i år måste SD få maximalt stöd under hela 2018, för det viktigaste är att sparka ut sjuklövern. En expeditionsministär skulle kunna ge den behövliga handlingskraften och acceptansen. Drastiska krisplaner behövs för olika scenarier.

    Gilla

 8. Anders skriver:

  Varför inte ägna lite av påskens fridagar åt att ta tempen på tidsandan och närhistorien genom att djupdyka ned i visselblåsaren Julia Caesars texter.

  Börja med den första hon skrev, 2010-04-11. Och läs sedan den från 2017-04-11.

  Mellan dessa texter ligger ett tidsavstånd på exakt 7 år.

  Vissa var ute tidigt i förståelsen av sin samtid. Vi övriga vinglar lite handfallet efter, och sist går politiker och mer officiell media.

  http://www.juliacaesar.info

  Gilla

 9. Göran skriver:

  Jag är förvånad över att så många vanligen kloka människor, som Patrik Engelau, ändå tror på ett så tveksamt begrepp som integration. Ni vet ju hur migrantvolymerna ser ut i Sverige, ni har koll på demografin, och ändå framhåller ni integrationen som om inte det högsta goda så ändå något eftersträvansvärt, något vi behöver. Begriper ni inte att det på sikt blir svenskarna som får integrera sig i ett land där de själva utgör en minoritet? Förstår ni inte att det är människor som skapar kulturer, och inte det omvända? Det sker ett folkutbyte. Vita svenskar som levt här i tusentals år ska bytas ut mot människor från framför allt Afrika och Mellanöstern. Om dessa människor integreras väl och blir ”svenskar” så innebär det ändå att svenska folket byts ut. Varför i hela friden är det eftersträvansvärt?

  Handlade det om andra etniciteter så skulle denna process beskrivas som ett folkmord. Det är uppenbart att den som pratar om integration som en positiv sak, och tror sig vara kritisk mot vänstern och pk-samhället, rakt av övertagit en rad dogmer från just dessa. Prova att tänk tanken att den vita svensken också är människa, att vi finns, att vi har lika rättigheter som andra folkslag och etniciteter på jorden, att också vi kan utsättas för våld, förtryck och folkmord.

  Gillad av 5 personer

 10. m. engvall skriver:

  Att ge bort svensk mark skall överhuvudtaget inte ske! VÄRNA Sverige! Gör som Åland eller Thailand Utlänningar får inte äga mark i Sverige. De kan få hyra , men inte äga. Om något skall göras för att öka självförsörjningsgraden i Sverige ( vilket är synnerligen brådskande) med att ge goda förutsättningar till unga människor är det ju i första hand den egna svenska ursprungsbefolkningen som skall gynnas. Vi måste ju ha ett Sverige som kan föras vidare generation till generation. Omstart behövs av de flesta svenska verk och då är det många virr-huvuden som skall väck som sitter där idag. Vi måste tillbaka till vett och sans! Har vi sålt ut alla bergrum? för där finns det ju annars plats, att förvara illegala tills de kan utvisas

  Gillad av 2 personer

 11. Bo Svensson skriver:

  ”Det handlar —- om att bygga en ny politik grundad —— i den rimligt skötsamma medelklassens sunda förnuft.”

  Man kommer ju inte att kunna enas om en politik. – Metoden för att bli kvitt behovet av politik består i att vi själva som skattebetalare övertar ansvaret för våra pengars fördelning över de av de folkvalda godkända ändamålen. (Har jag sagt det förut?)

  Några invändningar vill jag inte höra från dem som tror på demokrati och är angelägna om att få den att fungera.

  Gilla

 12. M skriver:

  Har våra politiker inget ansvar för sina beslut?

  Veckan efter terrordådet på Drottninggatan har fyllts av kärleksyttringar, tal om förlåtelse och att vi ska ta oss igenom detta. Man kan undra var den berättigade ilskan är? Var är ansvarsutkrävandet? Eller har våra politiker inget ansvar för sina beslut?

  Den klass av politiker som vi har fått hålla till godo med i dessa tider har en förmåga att flyta ovanpå allt som händer i samhället och det tragiska är att vi som folk låter dem göra detta. Alla negativa händelser i samhället, som faktiskt kan spåras tillbaka till specifika beslut, behandlas av politiker som om de vore naturfenomen vilka de inte har haft någon möjlighet att förebygga. Istället är detta händelser som vi ska ”ta oss igenom”.

  Stefan Löfven har fått beröm för sitt ”ledarskap”. Vilket ledarskap kan man fråga sig? Talen fyllda av plattityder? Oviljan att ta ansvar för det terrordåd som är en direkt konsekvens av den förda migrationspolitiken? Detta är inte ledarskap. Man kan undra om statsministern ser bilden framför sig av den sönderslitna 11-åriga flickans kropp när han ska sova? Var den förda politiken värd detta?

  De öppna dörrarna för en aldrig tidigare skådad migrationsvåg och de konsekvenser som detta fick för, specifikt i detta fallet, oförmågan hos polisen att utvisa de ca 12 500 personer som nu gömmer sig, beslutet att inte tillskjuta tillräckliga resurser till polisen så att de kunde sköta sitt uppdrag på ett bättre sätt, beslutet att inte upprätta inre kontroller för att fånga in de illegala, beslutet att inte ta nödvändiga steg för att sätta potentiellt farliga personer i förvar inför dessa utvisningar. Dessa beslut ledde fram till inte bara de dödade och skadade på Drottninggatan, utan även alla andra, ofta onämnda som har överfallits, våldtagits eller mördats av personer som inte skulle ha befunnit sig i landet.

  Är det inte en av statsministerns viktigaste uppgifter att sörja för medborgarnas fysiska trygghet? H

  https://monskrabbe.wordpress.com/2017/04/14/har-vara-politiker-inget-ansvar-for-sina-beslut/

  Gilla

 13. dolf skriver:

  Jag håller precis på att läsa Allan Bullocks klasiska verk ”Hitler: En studie i tyranni”. Turerna fram till att Hitler blev diktator är sannerligen fascinerande. En sak som är väldigt framträdande är hur han helt skamlöst i ena stunden hotar och domderar, i nästa vänder kappan efter vinden och hela tiden manövrerar och integrerar. Det var ingen rak väg till makten för honom. Han hade många motgångar och stunder när det verkade vara helt kört men lyckades på något vis alltid vända det så att han tog sig ytterligare ett steg framåt. På något vis får det mig (om man tar bort det nakna våldet) att tänka på den svenska politiken. Och då syftar jag INTE på sverigedemokraterna.

  Gilla

 14. Efter terror kommer tomt prat skriver:

  Jag tror att tiden har sprungit ifrån Patrik, islam är en långt mera formidabel fiende än välfärdsstaten. Jag märker spår av gammal kolonial överlägsenhet när man inte tror om muslimerna att kunna hota vårt samhälle. Välfärdssamhället och pk-ismen VAR det största problemet fram tills att dörren öppnades för något mycket värre. Patrik har rätt om VIK men som vårt största problem så är det yesterdays news. Vi måste ta tjuren vid hornen och inse att islam måste ut ur Europa.

  Gilla

  • Anders skriver:

   Det stora hotet ligger i demografin. Som det nu ser ut kommer svenskarna snart att hamna i minoritet. Att vara i en sådan situation, med en underklass av etniskt, kulturellt och religiöst främmande människor är ett säkert recept för folkmord. När det gäller blogginnehavaren så menar han något annat än de flesta av oss andra med ”medelklass”. Han syftar på sina likar inom näringslivet. Och det som är rätt karaktäristiskt för dem är att de inte vill smutsa ned händerna.

   Gilla

 15. Sofi skriver:

  En bas kan det offentliga stå för. Alla skall kunna gå i skolan, få vård så man inte dör och polis och försvar måste vi också finansera gemensamt. Men sedan måste alla vara sina egna lyckans smeder. Det är vänstern och ”ta hand om” ideologin som är felet. Jag håller med om att det är grunden till problemet, inte invandringen i sig. Den är en följd av det hela. Vi har också fått det för bra i Sverige, blivit vana att tro oss kunna få allting. Vi är inte vana att strida själva. Vi har glömt bort hur man gör!

  Gilla

 16. 77711n skriver:

  ”Manliga intuitionen” – jo, jo – gissningsvis är den det vanliga, nämligen i detta fall att kolla vad andra män tycker, med undantag för den brasilianska lärarinnan i vissa frågor. Ingen av de mer lysande insikterna, även om den dagliga prestationen i sig är beundransvärd.

  Gilla

 17. Ina Höst skriver:

  Inget fel i omhändertagande av gamla, sjuka, de som är i nöd eller i svårigheter. Så har vi alltid gjort inom gruppen. Vi är sociala varelser och inte skapta för att leva solitärt. Nattväktarstaten är inget jag tror på.
  När det gäller välkomnande av främlingar så har vi traditioner sedan vikingatiden. Men det gällde enskilda (inte grupper) kringvandrande skalder som inte bar vapen och som gjorde fredshälsning. De blev förplägade på alla sätt, men det fanns naturligtvis förväntningar och regler för hur gästen skulle bete sig. Se Havamal.
  Nu har staten tagit över denna välfärd och det har blivit bra på många sätt, men kan också bli ett otillbörligt politiskt styrmedel, vilket det har blivit. Skattepengarna används dessutom till alla möjliga projekt som inte är nödvändiga eller konstruktiva för samhället. Det behövs en översyn av oss hur skatterna används, det är högst angeläget.

  Gilla

 18. Bo Divander skriver:

  Medelklassare, som jag själv lever ofta långt bort från förortsoroblemen och kan därför tillåta sig att vara liberala och toleranta i olika frågor. Det kan handla om integration eller islamism. Där stöter man ofta på politisk korrekthet. Det något otympliga begreppet ”välfärdsindustriella komplexet” , finns det inget enklare uttryck, tycks ha flera sympatisörer i de sammanhangen. Naturligtvis finns det undantagsmänniskor som vill se omständigheterna som de är, men som sagt, ju längre bort från förorten desto mer politisk korrekthet. Journalisterna generellt sätt, utgör nog bara en del i detta.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.