Exotiskt beteende

Patrik Engellau

Kommer du ihåg de där händelserna för ett tag sedan när poliser frågade socialsekreterare var vissa papperslösa, som skulle utvisas, höll till? Socialsekreterarna visste tydligen detta, kanske för att de levererade sociala förmåner till bostaden, men polisen saknade uppgifterna. Socialsekreterarna vägrade uppge adresserna eftersom sådant angiveri, sa de, stred mot deras professionella etik.

Min portugisiskalärarinna hade läst om detta i brasilianska tidningar och ansåg händelserna synnerligen exotiska. Hur är det möjligt att socialsekreterare bestämmer över poliser? frågade hon och skakade misstroget på huvudet.

Jag tog ett djupt andetag och började förklara. Den moderna staten började byggas på 1500-talet eller så, sa jag. Thomas Hobbes skrift Leviatan beskriver vad det handlar om, nämligen en enorm våldsmakt som svartsjukt värnar om sitt våldsmonopol och vildsint slår ned den som går den emot. Maktcentralisering. Det var bra för folket, fortsatte jag pedagogiskt, för Leviatan såg till att reglerna upprätthölls, äganderätten skyddades och brottslingar fångades, dömdes och fick sitt straff.

På det viset fick vi en stat med makt, med polis, försvar, domare, fängelser. Från den grunden kunde mänskliga rättigheter börja utvecklas.

Sådär höll det på under några sekel. Sedan, för lite mer än hundra år sedan, började en helt annan stat ta form med början i det kejserliga Tyskland, nämligen välfärdsstaten.

Välfärdsstaten var i sitt tänkande från början en nästan lika sträng överhet som Leviatanstaten. Provinsialläkaren var en bister karl som aldrig skulle sjukskriva en arbetsduglig. Skolläraren var en överlägset kunnig person som inte aktade för rov att ta fram rottingen om det behövdes.

Men i takt med att den fick växa började Välfärdsstaten utveckla ett eget tänkande som skiljde sig från Leviatanstatens. Skillnaden låg i människosynen, till exempel när det gällde uppfattningar hur man ska förhålla sig till buset.

Leviatanstatens affärsidé var att under lagens överinseende klubba buset i skallen, lagföra det och därefter låsa in det. Det gamla skämtet att poliser bara känner till två slags människor – de som åkt fast och de som ännu inte åkt fast – är ingen tillfällighet.

Välfärdsstaten utvecklade med tiden ett helt annat synsätt. Buset skulle inte bestraffas eftersom buset i någon djupare, social mening inte var ansvarigt för sina handlingar och därför, i stället för att bestraffas, skulle omhändertas med vänlighet och omtanke, teraperas och få bidrag och lägenhet.

Från början hade Välfärdsstaten en föreställning om att en sorts väckelse därigenom skulle vederfaras buset varigenom buset skulle förvandlas till vanliga knegare. Detta inträffade emellertid inte i verkligheten. Inför detta faktum vidareutvecklade Välfärdsstaten sitt tänkande och kom fram till att busets sanna skickelse inte var att ombildas till knegare utan i stället att fortsätta att vara bus och därmed tjäna som bas och existensberättigande för Välfärdsstatens hela apparat med verk, myndigheter, forskare, institutioner och regelverk. När denna metamorfos är fulländad, vilket jag tror den är i Sverige som första och hittills enda land, har Välfärdsstaten förvandlats till Socialsekreterarstaten. Den har helt förkastat Leviatanstatens idégods och synsätt.

Fattaru? frågar jag portugisiskalärarinnan.

Jag begriper vad du säger, svarar hon, men jag fattar inte varför poliserna inte får de papperslösas adresser av socialsekreterarna.

Socialsekreterarna betraktar de papperslösa som alla andra klienter, säger jag. De papperslösa har ingen skuld för sin situation, det är synd om dem och därför måste Socialsekreterarstaten ta hand om dem. När Leviatanstaten vill utvisa de papperslösa är det en förolämpning och en ovänlig handling mot Socialsekreterarstaten. Fattarunura?

Nej, säger portugisiskalärarinnan, jag fattar inte varför Leviatanstaten, som är själva fundamentet för det västerländska rättssamhället, inte får sin vilja igenom. Hur kan de där socialsekreterarna få bestämma?

I detta ögonblick får jag själv en skrämmande aha-upplevelse. Jag inser återigen det som jag predikat så många gånger och ändå har så svårt att tro på, nämligen att hos oss i Sverige så har den i troligen alla andra länder fortfarande dominerande Leviatanstaten fått underkasta sig Socialsekreterarstaten.

Då inser jag, återigen, med förnyad förfäran, hur illa det är ställt i Sverige. Till exempel har Socialsekreterarstaten lyckats sätta in en av sina skickligaste och mest framträdande härförare på en av Leviatanstatens ledande positioner. Det finns två sådana positioner: ledaren för det utrikes våldet, alltså försvaret, och ledaren för det inrikes våldet, alltså polisen.

Jag tror att rikspolischef Dan Eliasson är en intelligent och kompetent ämbetsman. Han är samtidigt en representant för två av Socialsekreterarstatens starkaste fästen, nämligen Migrationsverket och Försäkringskassan, där han varit generaldirektör. Som alla de övriga egennyttiga representanterna för Socialsekreterarstaten begär han förståelse för förövare, exempelvis när en förövare har mördat en personal på ett HVB-hem i Mölndal.

När portugisiskalärarinnan hör detta vill hon inte tro att det är sant.

PS Det kanske inte heller är riktigt sant. Det verkar stå och väga. Enligt SvT Nyheter (http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/socialtjansten-ska-hjalpa-polisen-hitta-gomda-flyktingar) ska socialtjänsten ha lämnat ut adresser i Skåne och nu kanske även i Västra Götaland. Terrordådet på Drottninggatan försvagar rimligtvis Socialsekreterarstaten. Makt är färskvara.

 

45 reaktioner på ”Exotiskt beteende

 1. Alexander Zetterberg skriver:

  Den västerländska civilisationen är sprungen ur kristendomen, men efter Guds död förlorade västerlandet sin moraliska kärna, vilken ersattes med sin motsats, en heligförklaring av idén om det goda – välfärdsstaten.

  En era närmar sig sitt slut. Om vi inte vaknar upp kommer denna dyrkan av välfärdsstaten bli vår civilisationens fall!

  Liked by 2 people

 2. Christer Carlstedt skriver:

  Åter en demonstration av våra lagstiftares tafflighet och inkompetens.

  Man har bestämt att de som befinner sig i landet inte skall behöva råka i en situation där de ligger i en park och svälter eller har ett brutet ben som inte åtgärdas av ekonomiska skäl.
  Detta känns rimligt och till den änden finns socialförsäkringssystemet och dess handläggare.

  Nu kommer folk från när och fjärran till landet och för att säkerställa att de har rätt att vistas här och på vilka villkor finns Migrationsverket.
  Du kan komma som turist och från ett stort antal länder behöver den resande inget visum. Däremot skall Du kunna visa att Du har en giltig sjuk- och olycksfallsförsäkring samt att Du har pengar för Din egen försörjning under tiden Du avser att vistas här. Här pratar vi om storleksordningen 900:-/dygn, i vart fall om Du kommer från ett land utanför EU.
  Alternativt blir den resande inbjuden av någon i landet. Denne någon skall då dokumentera att han eller hon har ekonomisk kapacitet att försörja den resande. Här skall det visas upp lönebesked och hela faderattan.

  Från dessa generella bestämmelser finns undantag och här kommer asylrätten in.
  Jag gör det nu lätt för mig genom att inte beskriva hur man kringgår alla internationella överenskommelser om vilka som har rätt till asyl.
  Jag konstaterar bara att det finns numera ett stort antal människor insläppta i landet på undantaget från de generella inresebestämmelserna.
  Helt plötsligt anses dessa nu omfattas av socialtjänstens omsorger. De är ju nu ”bosatta” i landet.
  Riktigt hur man kom fram till att en asylsökande skall jämställas med en permanent boende i fråga om tillgång till socialtjänst undandrar sig min bedömning då asyl som princip är ett tillfälligt skydd under den tid som skyddsbehovet föreligger.

  Så inträffar det för individen säkert mindre lustiga att svensk myndighet konstaterar att vederbörande inte har asylskäl eller har misskött sig så gravt att personen skall utvisas ur landet. Den erbjudna förmånen att få vistas i Sverige har dragits tillbaka.

  Den utvisade gillar inte läget utan gömmer sig.

  Det naturliga är givetvis att staten i samband med utvisningen också drar in alla ekonomiska förmåner till den utvisade eftersom personen inte ens får vistas i landet.

  Nu obstruerar socialtjänsten.
  Enligt deras bestämmelser baserade på beslutade lagar skall personen ha ekonomiskt stöd. Personen befinner sig ju bevisligen i landet och saknar egen försörjning.

  Våra lagstiftare har således konstruerat ett regelsystem där den ena delen står i opposition till den andra.
  OK. Sådant kan givetvis inträffa. För att kopiera Peter Dalles scen i programmet Lorry: ”Jag tänkte inte på det”.

  Men när detta nu inträffar gång efter annan och att lagstiftarna inte gör något åt det???

  Det är ren och skär inkompetens och slöhet.

  Liked by 3 people

  • Rune skriver:

   Men hur är det möjligt att man ens behandlar asylansökningar från människor som kommer inresande till Sverige från Tyskland, Polen och Danmark? Hur är det möjligt? Korruption?

   Gilla

 3. JAN BENGTSSON skriver:

  Att Eliasson tillhör Socialsekreterarskrået är uppenbart!

  Borde därmed naturligtvis höra hemma i HILDA nätverket,
  istället för manliga juristnätverket RUBEN)

  (NB! Advokatsamfundets SKRÅN för kvinnor resp män för den ännu oinvigde,
  som lagt ett jävsnätverk över Juridikens Alla representanter,
  Advokater åklagare domare samt många av ledande statens ämbetsmän)

  Gilla

 4. Janne skriver:

  Så länge socialsekreterare agerar enligt socialtjänstlagen kommer det inte att hjälpa ett dugg.
  Det är inte så att soctanter agerar på egen hand. Alla illegala migranter har massa absurda rättigheter….. som bidrar till svårigheter att utvisa de som inte har rätt att vistas här.
  En annan fråga som inte har fått så mycket debatt är alla falska och dubbla identiteter.
  Hur kan man bara acceptera detta?

  Gilla

 5. Fredrik Östman skriver:

  Det där med skratta och inte låtsas förstå är förstås en metod för att få dig att prata på. Bara genom att mödosamt formulera sin åsikt lär man sig ett språk. Och samtidigt att tänka klart.

  Som du tidigare har påpekar har ”socialsekreterarstaten” funnits förut, nämligen hos alla tidigare försök till socialism, från Platon över alla kättarsekterna till upplysningssocialisterna och bolsjevikerna till den rödgrönmoderata röran. Det gängse namnet är alltså ”socialism”, och med det begreppet är din lärarinna förstås bekant.

  Gilla

 6. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Det är mycket som är exotiskt i Sverige. För några år sedan propagerade DN på ledarplats för att papperslösa borde få rösta i allmänna val. En debattör i Aftonbladet skrev 2016 följande (och det var inte den 1 april): ”Om vi menar allvar med alla människors lika värde är det vår skyldighet att inkludera asylsökande och papperslösa i den demokratiska gemenskapen och ge dem rätten att rösta i val.” Skribenten jämställer detta med situationen som fanns innan kvinnor hade rösträtt.

  I teorin menar således skribenten att i princip vem som helst i hela världen ska få rösta. Jag antar att tanken är att alla ambassader ska erbjuda röstning i hela världen.
  Platser utan ambassad måste naturligtvis befolkas med en svensk valservice. Möjligen kan det stöta på praktiska problem med identifiering av alla papperslösa. I det läget bör en ny myndighet utses som ges i uppdrag att formulera hur papperslösa skulle ha röstat om de röstat. I och med att svenskar kommer att vara i minoritet i detta sammanhang så kan svenska val bortrationaliseras.

  Gilla

  • Underdog skriver:

   Det du skriver om rösträtt var en satirisk provokation och inte allvarligt menat. Det är inte ett bra exempel på vad någon faktiskt tycker och att använda det på det sättet försvagar således din position i onödan.

   Gilla

   • Sten Lindgren den äldre skriver:

    Hej det stämmer att inslaget i Aftonbladet var en provokation, men faktum kvarstår att Aftonbladet tog in detta. Dessutom hade DN en ledare: ”Vem får rösta i skuggsamhället? ”, 2013-03-17.

    Gilla

 7. Bo Svensson skriver:

  En sak jag tänkt på, där snällheten sabbar för rättsordningen, är ”human” kriminalvård. – Ju trevligare det är i fängelset, desto längre måste ju strafftiden vara för att ge de avsedda incitamenten för att avstå från att begå gärningarna. – Och de incitamenten dunstar helt, om det är trevligare i fängelset än i en utvisningshotads hemland.

  Gilla

  • Underdog skriver:

   Nu är det ju inte för att få folk att avstå från brott som vi sätter dem i fängelse. Det är nämligen sedan mycket lång tid klarlagt att straffet inte har någon avskräckande effekt. Det är därför USA har hög brottslighet trots att de dömer till döden.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    USAs höga brottslighet kan ju bero på den låga risken att åka fast. – I tv-program om brottsutredning där berättas om massmördare som blir fast efter sitt trettiofjärde mord och om andra som haft en massa försäkrade närstående som omkommit under oklara omständigheter innan de blir ertappade. – Det krävs ofta engagemang från anhöriga för att det alls skall bli någon utredning.

    Gilla

   • Efter terror kommer tomt prat skriver:

    Trams, sedan lång tid med vänstervriden forskning. Självklart hjälper det. Tror du det tjuvas mycket i Saudiarabien? Två år hjälper kanske inte men om du åker in 20-30 år, du måste skoja. Om man åker fast förstås.

    Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Om denna tanke fick det genomslag den förtjänar, kunde man spara många miljarder årligen. – Man kan ju låta de dömda välja mellan den vården som nu kostar 1,6 miljoner/år och en mera kortvarig som kostar 1600/år för att den mera liknar den man har i Bulgarien och vikta så att flertalet väljer det billigare alternativet.

   Gilla

 8. Bamse skriver:

  ”Jag tror att rikspolischef Dan Eliasson är en intelligent och kompetent ämbetsman.” Nåja, här tror jag att den gode Patrik skojar med oss. DE har i rask takt förstört alla de myndigheter som han varit GD för. Att han sitter kvar som rikspolischef beror väl delvis på att oppositionen kräver det, eller mera konspiratoriskt: som tidigare Säpoanställd kan han ha en del akter med uppgifter om ledande politiker som inte tål dagens ljus, eller?

  Gilla

 9. Björn skriver:

  De hierarkiska myndighetsstrukturerna i landet har bytts ut mot en s.k. ”platta organisationer”, vilket fått till följd att ”ingen” har makt att ta nödvändiga beslut och att ”ingen” har nåt ansvar! De anställdas personliga agendor tillåts styra verksamheterna, och vi vanliga medborgare har inte en susning om vilket regelverk våra ärenden kommer att behandlas efter! Ett skrämmande förstadie till total anarki! Och MSM gör inte ett dyft för att granska det hela på ett kritiskt sätt, utan snarare uppmuntrar till regel- och lagöverträdelser i ”värdegrundens” namn!

  Gilla

 10. Efter terror kommer tomt prat skriver:

  Fler döda skall till och fler kommer. Som man säger, vi ber om det. Vi bjuder in muslimer i mängd från en kultur som inte kan acceptera toplessbad, vissa är radikala från början, vissa radikaliseras eftersom de kommer att bilda en underklass, vi ber om det och mer kommer.
  Etablissemanget klarar ännu att sluta leden mot SD, kommer ytterligare ett dåd så får vi se. Sätter man upp betongsuggor så kan man ju ta med vapen på en turistfärja exempelvis? Problemet är olösligt med muslimer på plats.

  Det goda med terrordåd i Stockholm är att det inte går att dölja, som media gjort med invandrares brottslighet och våldtäkter i årtionden. Ett terrordåd är svårt att gömma även om det gick dagar innan någon skrev muslim.

  Liked by 1 person

 11. Linden skriver:

  Vänsterliberaler, inte minst svenska journalister, har gjort det till en sport att anklaga Donald Trump för att vara ”populist” och ”fascist”. Trumps nominering och senatens tillsättning av Gorsuch bevisar en gång för alla att vänsterliberaler har helt fel i sina anklagelser om att Donald Trump är ”populist” och ”fascist”. I

  Den amerikanska konstitutionen har betydligt större betydelse och mer tyngd i den amerikanska demokratin än de svenska grundlagarna har för svensk demokrati. Konstitutionen i USA klargör individens diverse friheter och rättigheter som i princip är skrivna i sten. Att förändra den amerikanska konstitutionen genom nya tillägg är praktiskt extremt svårt att genomföra, vilket är hela vitsen i syfte att skapa stabilitet och motverka att kortsiktigt tänkande påverkar grundlagarna.
  Att lagstifta i USA är inte heller en enkel uppgift eftersom nya lagar måste vara förenliga med konstitutionen. Om inte sätter rättssystemet snabbt stopp för den nya lagen. Till exempel, att stifta en lag om hets mot folkgrupp som gjorts i Sverige är en omöjlighet i USA eftersom en sådan lag strider mot konstitutionen, vilket amerikanska HD redan påpekat genom diverse prejudikat vid flera tillfällen.

  I dessa dagar blir man påmind om klokskapen hos dem som skapade den amerikanska konstitutionen.

  Liked by 2 people

 12. Hedvig skriver:

  Patrik Engellau!

  ”Socialsekreterarna betraktar de papperslösa som alla andra klienter, säger jag. De papperslösa har ingen skuld för sin situation, det är synd om dem och därför måste Socialsekreterarstaten ta hand om dem.”

  Men jag förstår ändå inte hur den process ser ut, som gör att kommunalanställda socialsekreterare trotsar alla våra lagar? Varför blundar rättsstaten?

  Liked by 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Politikerna har avsiktligt stiftat motstridande lagar. Man kan inte uppfylla dem alla. Detta betyder i praktiken att politikerna kan styra landet genom diktat, eftersom det enligt rådande juridiska system, rättspositivismen, är politikernas (förmodade framtida) vilja som skall vara avgörande vid tolkningen av lagarna.

   I en demokrati had detta inte varit tillåtet eller ens, i bästa fall, möjligt.

   Gilla

   • Johan skriver:

    Fredrik, om våra politiker ändå hade några vidare avsikter hade jag närt viss respekt för dom.
    Dom är korkade. Obildade och ointelligenta…Punkt.
    Dom agerar reaktivt…inte förekommande…
    Numera reagerar dom mot misslyckad flyktingpolitik genom anta förslag SD haft på agendan i åratal.
    Detta döljs till 100% av MSM.

    Gilla

 13. m. engvall skriver:

  Underbara klarsyn! måtte det gå att reparera den skada som det innebär med ett saboterat migrationsverk och försäkringskassa . Att man sen får stövla vidare in och göra ännu mera skada genom denna idiotiska omställning av poliskårens organisation och duglighet. De poliser som fortfarande finns kvar som inte givit upp efter allt vansinne och bakbundenhet, fick nu visa att de fortfarande kan när det bränner till.

  Men här i obygden får ett vapen inte längre förvaras över natt på stationen och gudbevars inte ta med hem. Nej, en Landsbygdsstation som peppar, peppar ännu har en liten station och en ännu mindre bemanning. Måste först åka de 6.5 milen in till den stora staden Linköping för att kvittera ut sitt vapen. Man tar sig för pannan! Förövare har redan hunnit ut ur landet närapå innan beväpnad polis är tillbaka till brottsplatsen. Nej den mannens duglighet betvivlar jag starkt!

  Gilla

  • F skriver:

   Ygeman har kommit att bli ett stort skämt.
   Vi var många som i början imponerades av honom eftersom det verkade vara en redig person som uttryckte sig klart.

   I SVT har Anders Ygeman varit en flitig gäst den senaste tiden i både Aktuellt:s Agenda och Rapport, där de flesta anser att han ger ett bra intryck!
   Sedan upptäcker man att allt eftersom tiden lider att ingenting händer, att Ygeman producerar bara varmluft. Han är duktig på det, varmluft.
   Att Vi lät oss förföras av honom i början, beror nog på att Ygeman inte säger ”människors lika värde” eller ”värdegrund” så fort han öppnar ”kakhålet.” Det är det som gör honom unik i politiska sammanhang. Smart agerat av honom, men det räcker inte.

   Ygeman har gått från lovande till en stor besvikelse. Han snackar om tuffa tag men levererar ingenting. Han är precis som alla andra politiker: mycket snack men lite verkstad och han har tydliga problem med terrorister!. Dessutom verkar han ha skygglappar angående vilka som står för kriminaliteten i samhället. Illa.
   Synar man vad Ygeman gjort i sitt liv ser vi att har inte varit utanför riksdagshuset i hela sitt liv och han är en yrkespolitiker och kan inget annat.

   Ett tecken på intelligens är att kunna läsa av omgivningen och dra slutsatser, något som Ygeman bevisligen inte klarar av. Det är skrämmande att vi styrs av så många lågintelligenta och autistiska människor i Sverige.
   http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.se/2017/04/ygeman-har-kommit-att-bli-ett-stort.html

   Gilla

 14. Hedvig skriver:

  Apropå terrordåden på Drottninggatan, T-banan i S:t Petersburg, London, Berlin, Paris, Nice m fl platser i Europa, läste jag idag en tänkvärd understreckare i SvD ”Därför sjuder samtiden av besinningslös vrede” skriven av Torbjörn Elensky, författare och kulturskribent.

  https://www.svd.se/darfor-sjuder-samtiden-av-besinningslos-vrede/om/terrordadet-i-stockholm

  Själv skulle jag gärna vilja delta i en läsecirkel med den här boken som utgångspunkt. Och gärna med en kunnig och vidsynt cirkelledare, som kan ge oss läsare lite hjälp på traven i vårt förståelsearbete.

  Gilla

   • Hedvig skriver:

    @ Fredrik Östman 13 april, 2017 kl 16:10

    Betvivlar att artikelförfattaren skulle ha satt rubriken. Elensky recenserar den indiske författaren Pankaj Michras bok ”Age of Anger: A history of the Present” som ”kartlägger en del av de djupaste ideologiska underströmmar som går genom samtiden. … Och som anlägger ett historiskt och globalt perspektiv på ”såväl nyfascismen som den islamistiska terrorismen”.
    Jag instämmer förstås i Elenskys uppmaning att genast översätta boken till svenska.

    http://www.adlibris.com/se/bok/age-of-anger-a-history-of-the-present-9780374274788

    Gilla

  • Efter terror kommer tomt prat skriver:

   Inte min heller, min vrede kommer sig av det äldsta rationella skälet som finns, att skydda min familj. Våra ledare är våra fiender, jag är på intet sätt besinningslös, då hade jag redan agerat i självförsvar och mördat. Istället försöker jag åsamka så mycket skada jag kan på etablissemanget, det kräver eftertanke och tålamod.

   Gilla

  • Sture skriver:

   @ Hedvig
   Läste artikeln av Alinsky, men en person som ännu efter 15 år inte förstått att 9/11 var ett ”inside job” och att de s.k. av terrorister kapade planens störtning in i tvillingtornen i själva verket var video-animeringar gjorda av video-proffs, ger jag inte mycket för. Det tog mig visserligen själv 13 år att inse detta, då jag först 2014 började undersöka saken. Det går nämligen att undersöka för den som inte stoppar huvudet i sanden. Jag skäms.
   Även historien om Timothy Veigh skulle jag idag ta med en nypa salt och även hans påstådda vänskap med en muslimsk terrorist. Allt kan vara planterade och tillrättalagda fakta. Fast detta har jag ännu inte undersökt närmare. Dock har jag förstått att det kanske inte gått till så som man påstått från officiellt håll, så jag avhåller mig ännu så länge från starka åsikter.

   Gilla

   • Bengt skriver:

    @ Sture 13 april, 2017 at 18:51

    Hå hå ja ja! Var och en blir salig på sin tro sägs det.

    Eftersom jag likt Alinsky är ”en person som ännu efter 15 år inte förstått att 9/11 var ett ‘inside jobb’ och att de s.k. av terrorister kapade planens störtning in i tvillingtornen i själva verket var video-animeringar gjorda av video-proffs” är jag också en person som du inte ”ger mycket för”.
    Tack för det! Det känns som att jag är i gott sällskap.

    Gilla

 15. Jaxel skriver:

  Intressant artikel i SvD:s kulturdel igår om risken med stora grupper med misslyckade, frustrerade och arga unga män.

  Det sas förstås inget om den mycket skeva könsbalansen bland dagens tonåringar. Svårt att förstå om inte författaren inser att här har vi snart en mycket stor grupp underpriviligerade arga ungar män. Kanske är indoktrineringen så total att han inte ser den uppenbara förlängningen av den tanke han ger uttryck för. Eller så törs han inte formulera den.

  Högst tveksamt om Dan Eliasson är kompetent. Hur det är med intelligensen går inte att bedöma.

  https://www.svd.se/vi-maste-bry-oss-om-vara-pojkar–de-saknar-verktyg

  Gilla

  • Efter terror kommer tomt prat skriver:

   Konstigt att så många här inte verkar förstå vad detta handlar om. Det är hycklarnas krig, Dan Eliasson kommer inte att säga att han önskar oss ont och är vår fiende, den slags ärlighet tillhör en svunnen tid. Man måste döme efter handlingar, ömmar man för knivmördare så är man vår fiende, kompetens och intelligens är sekundära aspekter om man fortfarande tror att Eliasson är på svenskarnas (ni vet vem jag menar) sida. Han är en fiende, rätt och slätt, det är det första steget i analysen.

   Liked by 2 people

 16. SD skriver:

  År 1968 höll Enoch Powell ett tal ”Rivers of blood” och fick erfara konsekvenserna av att säga obekväma sanningar.

  Tyvärr fick Enoch Powell rätt.

  Här ett litet utdrag:

  De som gudarna vill förstöra, görs först galna.

  Vi måste vara galna, verkligt galna, när vi som nation tillåter ett årligt inflöde av bortåt 50.000 understödstagare, människor som till största delen utgör en grund för framtida tillväxt av immigrantbefolkningen. Det är som att se en befolkning lägga ved på sitt eget begravningsbål. Vi är faktiskt galna nog att tillåta ogifta personer immigrera för giftemål med personer de aldrig ens träffat.

  Vi får inte inbilla oss att flödet av understödstagare kommer att försvinna per automatik. Tvärtom, även med den nuvarande inflödestakten av bara 5000 personer per år som får kuponger, så finns tillräckligt underlag för ytterligare 25.000 understödstagare per år i evighet, och det utan att räkna in den stora gruppen som redan finns här – och de illegalt ankomna. Under sådana omständigheter kommer inget att vara tillräckligt med mindre det totala inflödet för bosättning här reduceras till försumbara proportioner, och att nödvändig lagstiftning och administrativa åtgärder tas utan dröjsmål.

  https://petterssonsblogg.se/2017/04/12/floder-av-blod/
  Högst aktuell i Sverige år 2017

  Gilla

 17. Johan skriver:

  Halvt off topic.
  En god politiker agerar förekommande…Inte reaktivt.
  I 7-klövern finns ingen god politiker.
  Efter flyktingkrisen och terrordådet agerar regeringen reaktivt. Förslag som SD haft på bordet i åratal antas på löpande band.
  Att SD:s förslag antas mörkas av ”Mörkermedia”.
  Jag har ett gott minne. Glömmer ej de skyldiga…

  Gilla

  • Björn skriver:

   Exakt, ”riktiga” politiker, tar sitt ansvar, leder och stakar ut vägen framåt, de sladdar inte efter för att fegt sopa igen spåren av sin obeslutsamhet!

   Gilla

 18. tobbewallin skriver:

  Skyldigheten för Socialtjänsten att lämna uppgifter till polisen framgår i lag, bara det att det är sekretesslagstiftning som regleras i Lag om offentlighet och sekretess. Socialsekreterarna ville bara behöva följa Socialtjänstlagen som är snäll. Lösningen på ett sådant problem behöver inte vara svårare än att en jurist eller chef förklarar för de som trilskas att de faktiskt är skyldiga att följa instruktioner, eller som konsekvens ska söka andra jobb.

  Men visst, attityden som sådan från Socialsekreterarna pekar tydligt på det som brukar kallas Socialdemokratins problemformuleringsprivilegium, och vad skadligt det har varit för allmänhetens – inklusive socialsekreterare – uppfattningar om samhället.

  Sverige var säkert på många sätt ett feministsamhälle långt innan kvinnlig rösträtt infördes men de senare generationernas statsstödda feminism har givetvis givit en kraftigare slagsida åt det ena hållet. Verksamheter som kräver manlig gränssättning och därför synliggör ett behov av män är förpassade till undanskymda platser. Verksamheter som kräver kvinnlig empati och kommunikationsförmåga upphöjs på nyhetsplats.

  Skillnaden mellan ont och gott förenklat till människans två olika storheter. Av inte minst S och DN.

  Gilla

 19. JASA skriver:

  Jag anser att i de flesta fall måste de som fått avslag måste utvisas snabbt och resolut ur landet. Men skulle Sverige förbli en demokrati om polisen kunde bestämma över socialsekreterare eller få oinskränkt makt? Jag förstår att. I Brasilien med sin historia av hårda diktaturer, där har polisen (och militärer) fortförande kvar för stor makt. Detsamma gäller här i europa med Portugal och Spanien, de gamla sovjet länderna och Frankike, det mest plågat landet för terrorism, är på god väg dit. Men jag vill ha kvar det exotiska i Sverige!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.