Gästskribent Paulina Neuding – Visselblåsaren tystas om förortsvåldet

Jag vet att det är känsligt och lite kontroversiellt, men för oss är det egentligen verkligen no go, för vi har ju direktivet att vi ska inte, egentligen, gå in i farliga situationer.

Så sade Gordon Grattidge, ordförande för fackförbundet Alarm Ambu-lansförbundet, när jag intervjuade honom på DGS-TV i februari om våld och hot mot ambulanspersonal särskilt i utanförskapsområden. Det är tredje gången jag intervjuar en ordförande för Alarm Ambulansförbundet på samma tema – två gånger tidigare har jag skrivit om företrädaren Henrik Johansson.

Trots det stora allmänintresset, och trots de senaste årens medierappor-tering om villkoren för visselblåsare, har det varit så gott som tyst från andra journalister och redaktioner om larmen från Johansson och Grattidge. Intervjun där Grattidge djupgående förklarar hur, var och på vilket sätt hans medlemmar utsätts för våld och hot har setts över 70 000 gånger på Youtube, men har mig veterligen inte nämnts i svenska medier (däremot har den uppmärksammats i USA).

I april anordnas mässan ”Ambulans 2017” av Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor, enligt arrangören Nordens största ambulanskongress. Mässan kommer att invigas med tal av inrikesminister Anders Ygeman. Andra dragplåster är hälsominister Gabriel Wikström (S) och Cecilia Widegren (M).

Gordon Grattidge var inbjuden att delta i ett panelsamtal om ambulanspersonals säkerhet, men har i ett mejl fått veta att inbjudan dras tillbaka – på grund av hans vittnesmål i vår intervju.

I ett mejl till Henrik Johansson och Gordon Grattidge skriver Janne Kautto, ordföranden för Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor:

Den 27 februari 2017 publicerade Avpixlat en video där Alarmsförbundets [sic] Ordförande Gordon Grattidge uttalar sig om ambulanspersonalens risker i förorterna, med rasistiska undertoner.

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor är en sektion under Svensk sjuksköterskeförening och har tillsammans en tydlig linje gällande människors lika värde och att alla har rätt till samma vård på lika villkor. Det blir tydligt att Alarmförbundet inte delar vår uppfattning i denna viktiga etiska fråga genom att medverka i Avpixlat och i korrespondens med Henrik Johansson verkar Alarm stå för sitt deltagande.

Således kommer jag i egenskap av ordförande i RAS tacka för att ni valt att delta i programmet dag 2 på Ambulans2017, men vi tar nu tillbaka vår inbjudan om ert deltagande i programmet. Med hänvisning till följande in-slag: http://avpixlat.info/2017/02/27/no-go-zoner-verklighet-for-svensk-ambulanspersonal/

Utöver detta väljer jag att hänvisa till våra etiska principer och följande värdegrunder: https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/ https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Etik/Vardegrund-for-omvardnad/

Sjuksköterskeförbundets hänvisning till Avpixlat är antingen illvillig eller djupt okunnig. Intervjun har gjorts av mig för Det Goda Samhället och sedan länkats vidare på mängder av sidor på Internet. Dessutom påstår Sjuksköterskeförbundet alltså att Grattidges uttalanden i intervjun skulle ha haft ”rasistiska undertoner”.

Innan intervjun med Gordon Grattidge publicerades mejlade jag honom för att varna för att han riskerar att utsättas för osakliga påhopp när han ger en fullständig bild av det våld och de hot som drabbar ambulanspersonal:

Är du beredd på det, så att jag inte genom intervjun försätter dig i en situation som du inte räknat med?

Grattidge svarade:

Som person är jag ärlig och tydlig, jag säger som det är, jag tycker inte om att linda in saker och ting eller att anpassa min åsikt efter hur vin-darna blåser eller att uttrycka mig med dolda agendor. Detta avspeglar sig även i mitt fackliga arbete eller när det kommer till branschfrågor. Kvällen före intervjun tänkte jag igenom hur långt jag skulle gå. Vad ska jag säga? Vad ska jag inte säga? Gjorde stödanteckningar m.m. Det slu-tade med det enda raka för mig och det var att tala om hur det verkligen ser ut! Det måste bli ett slut nu och kan jag bidra till det så måste allt fram i ljuset.

Gordon Grattidge har visat sig beredd att som visselblåsare vittna om våldet och hoten mot ambulanspersonal. När man nu försöker tysta honom med anklagelser om ”rasistiska undertoner” och fel värdegrund, måste ministrarna Anders Ygeman och Gabriel Wikström visa sitt stöd för Grattidge.

Paulina Neuding är journalist och kolumnist på Svenska Dagbladets ledarsida