Vänta, jag ska bara…

Patrik Engellau

Hur många gånger har man inte ropat till sina barn, när de var små, att skynda sig på för att hinna till skolan och fått ett svar som börjar med ”Vänta, jag ska bara” och slutar med något som innebär att det Privata Nöjet får företräde framför Plikten. Vi som är lite mer handlingssnabba – eller otåliga om man så vill – är rätt trötta folk som ”ska bara” i stället för att ägna sig åt vad de borde ägna sig åt, nämligen att utföra sina åligganden.

Plikter och åligganden är ofta jobbiga så det inte så konstigt att människan har en benägenhet att fly in i behagligare sysselsättningar, till exempel sammanträden med wienerbröd. Vänta, vi ska bara göra en utredning innan vi kommer till skott. Vänta, vi ska bara vila oss i form innan vi tar över regeringsmakten från Löfven-gänget.

För mig framstår svensk politik som en ”ska bara”-grej. Vi ser problemen, men går inte pang på rödbetan och börjar lösa dem, utan vi ägnar oss åt förspel och preludier som ofta får ett eget liv. Ibland blir preludierna, snarare än de problemlösande åtgärderna, själva saken och livets mening för de politiska beslutsfattarna. Vi ska bara se om vi kan komma överens med de andra allianspartierna innan vi avsätter Löfven. Äsch, det gick inte. Det är väl inte vårt fel?

Låt mig ge ett aktuellt och konkret exempel. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har som bekant beställt en förstudie om Muslimska brödraskapet av Magnus Norell och hans medarbetare. Redan där har det börjat. Vänta, vi ska skydda samhället, men först ska vi göra en förstudie. Man fattar genast att de här preludierna kommer att bli långvariga, för det hörs ju på namnet att en förstudie måste följas av en eller flera skarpa studier.

Det behövdes bara att förstudien publicerades för att preludiepianot skulle börja spela och förspelet bli grejen själv. Ett gäng islamforskare hävdade att Norell et consortes inte var tillräckligt vetenskapliga (fast man har anledning att misstänka att vad islamforskarna egentligen hängde upp sig på var att Norell-gänget inte har fullt samma förlåtande inställning till Muslimska brödraskapet som de själva). MSB blev lite panikslaget och sa att Norell och hans kompisar fick ta hela ansvaret för myndigheten tyckte ingenting samt att ”när det gäller forskning så behöver man större tydlighet och källhänvisningar”. Vänta, nästa gång ska vi se till att det finns ordentligt med fotnoter så att vi så småningom kan skydda samhället på ett korrekt sätt.

Nu blir det så allvarligt att riksdagens konstitutionsutskott, eller i varje fall dess ordförande, finner anledning att rekommendera ytterligare studier:

Konstitutionsutskottet har i riksdagen ansvaret för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism, som en del i utskottets ansvar för politiken för att värna demokratin, och jag välkomnar att utskottet nu uttryckligen ser forskning som ett viktigt inslag i denna politik. Det har hittills bedrivits för lite – inte för mycket – forskning på detta område. Mer kunskap behövs för att vi ska kunna värdera hoten mot demokratin på rätt sätt… Det är viktigt att bredda och fördjupa den samlade kunskapen om den våldsbejakande, radikala islamismen i Sverige, eftersom den, i likhet med andra antidemokratiska ideologier, utmanar grundläggande demokratiska värderingar.

Det är något skumt med hela ansatsen och det avslöjas bland annat i eufemismen ”våldsbejakande”. Vem är inte våldsbejakande? Varje sann demokrat är tacksam att vi har en polis som kan använda våld till medborgarnas skydd. Jag själv bejakar detta potentiella våld till den grad att jag gärna skulle se kraftfullare insatser mot brottslighet. Den poäng konstitutionsutskottets ordförande vill göra är att han ogillar våld som utövas av privata intressenter. Sådant våld är brottsligt. Vad den svenska staten egentligen frågar sig är således i vilken utsträckning muslimer i kraft av sin religion är brottslingar, men det törs man inte säga, därför eufemismen.

Jag anar att de praktiska åtgärderna försvinner i framtidens töcken, ty svenska staten ”ska bara”. Vad är det man behöver veta för att börja handla? Det är väl bara att bli lite mer våldsbejakande och skicka in de polisstyrkor som behövs för att få slut på förortsbrottsligheten. Och varför behöver man forska om Muslimska brödraskapets ideologi innan man börjar skydda samhället? Det vore väl mer matnyttigt att lyssna på vad imamer säger i svenska moskéer. Om Mohamed Omar har rätt och imamerna faktiskt predikar att sharia står över svensk lag så är väl detta en uppmaning till brott så god som någon – oavsett brödraskapets åsikter.

Det går faktiskt att handla och forska på en gång. Vänta, ska bara-strategin är nog som vanligt ett sätt att skjuta jobbiga saker på framtiden.

24 thoughts on “Vänta, jag ska bara…

 1. camiry skriver:

  Underbar!
  Vi är verkligen våra barnböcker. Bamses indoktrinering av rika och kapitalism som onda, Farbror Lenins barnhörna på bokmässan i Göteborg, utgallring av Astrid Lindgrens böcker med olämpliga epitet, barnprogramledare till kulturminister att hantera extremism, och som du skriver, alla ska bara, precis som Alfons, göra ditten datten innan man gör det man ska.

  Vi måste leta oss ut ur pannkakan och dina texter är en bra kompass till det ändamålet.

  Liked by 4 people

 2. Walfrid skriver:

  Vi är väl förberedda, konditionerade, för sharia och koranen genom värdegrundsdiktaturen.
  Det kommer att bli enkelt att byta värdegrund bland myndighetschefer, journalister och programdirektörer när den dagen kommer.
  Något mer ryggradslöst än vår svenska elit finns inte.

  Liked by 5 people

  • uppstigersolen skriver:

   Nu tycker inte jag att politikerpatrasket ska benämnas elit. Elit för mig finns dels inom idrotten men även vissa uppfinnare, upptäckare samt entreprenörer kan få detta epitet. Men politiker, jag säger bara bah – sån smörja. En del politiker heter visst så dessutom.

   Gilla

 3. Göran Fredriksson skriver:

  För att väljarna skall övertygas om att de numera kan ha fullt förtroende för att statsmakterna inte längre är lika naiva som tidigare och att de numera tänker längre, kablas det dagligen ut, via statstelevisionens och statsradions propagandakanaler, att såväl Alliansens som de rödgrönas rikspolitiker nu är i fullt sysselsatta och t.o.m. arbetar aktivt med att beskriva de grava samhällsproblem som dessa rikspolitiker själva har skapat, under den tid som de arbetade passivt, i termer av olika slags utmaningar.

  En fullständig lista över allvarligare utmaningar kommer presenteras som en förstudie inför valet till riksdagen 2018 varvid listan på försök kommer börja tillämpas i ett begränsat geografiskt område.

  Det råder stor oenighet om vilket område som kommer att väljas ut men efter vad som skvallras i riksdagskorridorerna kommer många att förorda Treriksröset med närmaste omgivningar. Därmed slår man två flugor i en smäll eftersom man då även får tillfälle att lära upp norrmän och finnar i hur man gör i Sverige när man arbetar aktivt vilket torde stärka det nordiska samarbetet.

  Liked by 4 people

 4. Boyne skriver:

  I min kommun finns ingen polis, därför diskuterar nu grannarna att gå samman och anställa en heltidsvakt med hund för hela kvarteret. Kommunen ligger nära Malmö och den (struket) moderatledda kommunstyrelsen har beslutat om att vi skall ta emot ”flyktingar”, precis innan vinden vände i Sverige. Går ett larm så är polisen flera mil borta, blir någon våldtagen så är polisen flera mil borta, blir någon nerslagen så är polisen flera mil borta. Vi satt och räknande på det igår och kom fram till 1-1.5 miljon om året. En spottstyver om man jämför med vad folk lagt på bredband och nya kök.

  Liked by 2 people

 5. JAN BENGTSSON skriver:

  Islamismen är beskyddad högt upp!
  Pga massivt rö(S)tande på ett visst parti…

  Ulf Bjereld, en man som (S)itter (o)bekvämt på massor av stolar!
  Med en plats i Socialdemokraternas innersta cirkel, partistyrelsen.

  Inte bara förut frekvent anlitad analytiker,
  ofta av politiska motståndare i Public Service media, SD i synnerhet,
  utan att hans egna politiska kopplingar redovisades ärligt o öppet!

  Uppenbart jävig!

  Ordförande i Tro & Solidaritet,
  en organisation som i hög grad främjar Islams intressen i utbyte mot röster!

  Tom av (S)tefan utsedd att utreda stödet till Religiösa riksorganisationer…

  Den som sitter som ordförande o fördelar forskningsmedel i Sverige!
  (S)tyrd forskning kan man konstatera…

  Därför lär MSB:s förstudie AKTIVT MOTARBETAS,
  för att inte Islamismens tentakler över samhället skall avslöjas…

  Finns det någon självständigt tänkande,
  som INTE förstår varför)

  Liked by 3 people

 6. Heraldikern skriver:

  Så sant! Och betänk bara alla cyklister på trottoarerna som också ”ska bara” men sen cyklar obekymrat vidare på trottoaren!

  Gilla

 7. oppti skriver:

  Korrespondenterna hade ett inslag från Egypten där en dam som sympatiserade med brödraskapet intervjuades, hon var barnbarn till dess grundare. På fullt allvar tyckte hon att stöld var så förkastligt att händerna kunde huggas för att förhindra upprepning. Sharialagar i hela världen skulle göra den bättre var hennes åsikt.
  I min värld är hon fri att ha den åsikten , men jag delar den inte.
  I hennes värld skulle jag inte få ha avvikande åsikter. Frågan är om jag skulle ha några händer kvar?

  Liked by 1 person

 8. Christer Carlstedt skriver:

  Jag tycker allt att principen med förstudie, utredning, förslag med konsekvensanalys, beslut och genomförande är ett i grunden bra system.

  Någon uppfattar att det finns eller kan finnas ett problem och flaggar upp för detta.

  Då beslutas om en förstudie vars avsikt är att klarlägga om det finns ett reellt problem eller ej.
  Om förstudien då visar att det var falsklarm, så kan ärendet läggas till handlingarna direkt utan vidare åtgärd.
  Skulle förstudien däremot peka på att farhågan har grund, så måste man självfallet fundera på hur problemet skall tacklas.

  I det aktuella fallet med MSB och Muslimska Brödraskapet har förstudien visat på en problembild.
  Precis som väntat dyker nu ett gäng Islamförespråkare upp och försöker kasta grus i maskineriet och börjar virra om källkritik etcetera.
  Bara det faktum att man vaknar till och kritiserar förstudien är en stark indikation på att här finns det något där inga stenar skall lämnas ovända.

  Ett charkuteriföretag som har perfekt hygien och koll på sina produkter har inget problem med hälsoinspektörernas kontroll.
  Det är de som kan tänka sig att fuska som motsätter sig inspektion.

  Islam är ett ganska speciellt problemområde vad gäller källkritik i det att Islam inte accepterar någon kritik. Att MSB´s förstudiefolk alltså skulle namnge eventuella källor är följaktligen lika uteslutet som att en tidning skulle namnge sina källor, då det kan orsaka högst obehagliga konsekvenser för en uppgiftslämnare. I fallet med Islam så är det tämligen klart uttryckt att den som är Islams fiende skall avlivas. Vem som är fiende avgörs uteslutande av den som känner sig förfördelad. Salman Rushdie kan säkerligen ge besked på den punkten.

  Beträffande Muslimska Brödraskapet är det till yttermera visso så att organisationen av vissa stater har terrorstämplats och följaktligen förbjudits. Detta dessutom i muslimska länder.
  Det kan finnas skäl att anta att dessa länder har en bättre känsla för vilken typ av organisation det är frågan om än vad vi har.
  Man kanske rent av skulle kunna fråga dem vilka skäl de ansåg sig ha för sina beslut och sedan dra slutsatser av detta?

  Nu har nog svensk politik inte gjort sig känd för snabba åtgärder i andra fall är när det gäller nya skatteförslag och deras genomdrivande. De enda som kan tänkas ha synpunkter på den saken är ju de svenska skattebetalarna vilka ändå för politikerna bara är intressanta som avlövningsprojekt.

  I frågan om Muslimska brödraskapet så kan man ju riskera att trampa någon på tårna.
  Nu får man givetvis vara försiktig.
  Det här är ju faktiskt personer inför vilka man inte har ett uns ansvar.

  Nå, förstudien är nu klar. Det är nu processen skall gå vidare med utredning och beslut.

  Tyvärr tycker jag att Konstitutionsutskottets snack om fördjupade studier mest låter som begravningsentreprenörens harkling innan han ställer frågan om projektet skall begravas genom jordbegravning eller kremering.

  Liked by 5 people

  • tobbewallin skriver:

   Christer Carlstedt: Nej. KUs uttalande är ett opartiskt uttalande. Vilket är vad som skall avges innan utredningen är gjord, för som Du skriver, principen med förstudie, utredning, förslag med konsekvensanalys, beslut och genomförande är ett i grunden bra system. Vad vore bättre med att piska upp hatstämning innan utredningen? Det är klart att de vet vad den kommer att utvisa! Det står ju i tidningen dagligen, om än med en massa pk-omskrivningar. Det är däremot fullt möjligt att Sverige kan strypa Islamismen utan etniska utrensningar blint riktade mot alla utlänningar – just på grund av att politikerna agerar smart och återhållsamt, men rör sig i rätt riktning. Och jag är inte Sosse.

   Gilla

 9. I skriver:

  Efter en våg av överfall, rån och så kallade expresskidnappningar i bland annat Kista – en av Stockholms många invandrartäta stadsdelar – har Nordea börjat erbjuda sina anställa eskort till pendeltågsstationen.
  I november gick Ericsson i Kista ut med en varning till sina anställa för den senaste importerade mångkulturella företeelsen. Det för svenska förhållanden nya fenomenet med expresskidnappningar innebär att personer förs bort och tvingas att ta ut pengar för att sedan släppas fria.

  Det är oerhört fascinerande hur snabbt svenskarna har anpassat sig till det nya försämrade Sverige. För några decennier sedan skulle detta vara förstasidestoff och debattsofforna fulla med folk som ojjade sig. …Men idag, efter 10 år av exempellös massinvandring, händer ingenting. Ingen reaktion. ”-Jaha, är det eskort till arbetet nu? Ja, det är ju bra så man slipper bli kidnappad å så….

  Rätten att kidnappa, rätten att kasta sten, rätten att bränna andras bilar, rätten att våldta, rätten till gruppmisshandel etc. erbjuds i etablissemangets värdegrund.
  Under förutsättning att du har rätt etnicitet.

  Kista skulle bli det nya Silicon Valley. Men då hade man inte tagit med mångkulturen i ekvationen.

  Gilla

 10. Jennifer skriver:

  Det sorgligaste med tillståndet i sverige och resten av världen är att vi har kunskapen som kunde gjort sverige och resten av planeten till en riktig trevlig plats att befinna sig på, men vi har försuttit möjligheten. Tror tyvärr att tidsfönstret är stängt och att vi har påbörjat en vandring mot västvärldens upplösning. Vår framtid kommer att präglas av miljökatastrofer, religiösa konflikter, splittring och bildandet av nya grupperingar i spåren av alla nya konflikter. Krig kommer att vara en korrekt benämning på en del av dessa konflikter. Kvinnor och barn blir som vanligt bara brickor i männens maktspel och styrkedemonstrationer. Vi har nu påbörjat resan mot vår undergång.

  Gilla

 11. Linden skriver:

  Jennifer@
  Hmm, männens maktspel…när man ser hur kvinnorna med makt i Sverige uttalar sig och agerar, måste påståendets riktighet ifrågasättas.

  Det räcker att nämna Åsa Romson, Mona Sahlin, Anne Ramberg, Cecila Hagen eller varför inte Gudrun Schyman.

  Domstolarna har numera en majoritet av kvinnliga domare. Vilket troligtvis avspeglar sig i de låga straff som utdöms. I slutändan till förfång för medsystrarna ute i samhället.

  FI s nyblivna ordförande Viktoria Kawesa: ingen ska utvisas från Sverige oavsett brott.

  Men det verkar ligga i tiden att den vite medelålders mannen är skyldig till allt ont.
  Att han står för merparten av fiolerna nämns aldrig i något sammanhang.

  Liked by 1 person

  • Jennifer skriver:

   Varje gång jag diskuterar med manliga vänner och yttrar något kritiskt om män så får jag nästan alltid samma reaktion ”varför menar ni feminister att allt är den vite mannens fel?” Det är en märklig reaktion för jag nämner aldrig ordet ”den vite mannen”. Det känns som att man inte kan säga något negativt om män nuförtiden utan att mötas av denna reaktion. Säg mig! vem är det som står för 99% av allt våld på denna jord? Det verkar som att samvetet trots allt skaver hos några annars känner man sig väl inte träffad?

   Gilla

 12. ulfjoson skriver:

  Vänta, jag ska bara….
  Tid för eftertänksamhet, eller?
  Jag ger gärna våra politiker dessa rader! Med uppmaningen om att gå hem tänka om och börja om!

  I brist på en spik gick hästskon förlorad.

  I brist på en hästsko gick hästen förlorad.

  I brist på en häst gick ryttaren förlorad.

  I brist på en ryttare gick slaget förlorat.

  I brist på ett slag gick kungariket förlorat.

  Allt detta på grund av brist på en spik.

  För konungen och fädernäslandet!

  Eder undersåte:

  George Herbert i nådens år anno MDCLI

  An nescis, mi fili, quantica prudentia mundus regatur?

  Gilla

 13. STS skriver:

  Dagens dystra inlägg av hr (PE) kräver en munter motvikt, en gladare nyhet till alla som odlar ett intresse för ”hus och hem”, och Ni är som bekant många i dessa överbelånade hus- och hem-tider.

  Nyheten hämtar jag ur ett exklusivt annonsblad som av och till hamnar i vår brevlåda. I en stående spalt – ”Mäklar´n har ordet!” – och under rubriken ”Mitt hem är min borg!” (tidningen gillar utrop!) läser jag (se not):

  ”Jag (dvs mäklaren, min anm) … () … besökte (nyligen) en fantastisk villa i Malmö…. Ägaren hade … investerat stora pengar … och var med rätta stolt över sitt hem. Här fanns dock något jag aldrig tidigare stött på, men som jag nu … kan se som en tydlig signal om en ny samhälls- och inredningstrend. /…/

  I villan i Malmö hade det installerats ett ”panic-room”. Vad är det, undrar du? Jo, det är ett utrymme där familjen kan gömma sig vid t. ex. inbrott. Lite kaxigt var det allt, men samtidigt en påminnelse om vilken värld vi faktiskt lever i. Att bostaden är vår borg blir för mig allt tydligare….”

  När Du läser citatet om ett ”panic room” som det Nya Sveriges Nya Trend inom hus och hem, reagerar Du måhända på ett av tre sätt:

  1) Så här kan vi inte ha det! Nu måste Höga Vederbörande sätta stopp för eländet, för det nya samhällsvåldet. Basta!

  2) Detta är ”fake-news”, en svartmålning av Sveriges Framtidsstad – allas vår framtid – värdig en Trump eller en Putin. Vem ansvarar för det där reklambladet; vad väntar JK på? Och mäklaren? Han har mäklat sin sista Friggebod – honom får Mäklarsamfundet ta hand om!

  3) Ett ”panic room” – på sikt i varje svenskt hus! Här finns pengar att tjäna för den som i Bert Karlsson och Stefan Löfven – två hökare som vet priset på allt och värdet av inget – finner sina förebilder.

  Det finns nog fler reaktionsmönster men dessa tre duger för att söka svaret på frågan: Vilken reaktion kommer att bestämma Sveriges framtid?

  Själv gissar jag på nr 3: Går det att tjäna pengar på eländet, ja då kommer eländet också att infogas i ”den svenska modellen”, om nödvändigt med kollektivavtal (som i detta fall naturligtvis kommer att övervakas av Byggfackets midjekraftiga gubbar prydligt klädda i rosa ”hatt” och – förhoppningsvis – något mer).

  Mvh/sts
  Not: Citat bearbetat på gängse sätt hämtat från Villabladet Sydväst, nr 2:2017, sid. 64.

  Gilla

 14. tobbewallin skriver:

  Patrik: Du har helt rätt i att inte minst Socialdemokrater skjuter upp obekväma problem. Men det är likväl så här Sveriges demokratiska system fungerar. Det finns ju inget officiellt utpekande av Islamism som problem så det officiella utpekandet måste komma först. Alternativet vore…vad?

  Gilla

 15. Lennart Göranson skriver:

  En del av problemet är att de ansvariga föredrar att tala om ”brottsförebyggande” och långsiktighet. Inte om ”brottsbekämpning” i närtid. Det är säkert intressant att utröna vad forskningen kan säga oss om orsakerna till brott. Säkert kan vi aldrig veta, för åsikterna går isär. Men tanken är sympatisk – att vi kan hindra att brott begås innan de begås. Det finns visst någon science-fictionfilm om den saken, som går ut på att man på förhand ingriper mot människor som enligt prognosen kommer att begå brott. Så tanken är nog inte så sympatisk egentligen, när det kommer till kritan.

  Men det är i dagsläget inte långsiktighet och tveksam teoribildning som vi behöver. Problemen handlar om här och nu, både när det gäller IS-terrorister och förortskriminella. Låt gärna forskningen ha sin gång, men se först till att de som deltagit i IS:s ohyggliga hantering ställs inför rätta så snart de kommer innanför gränsen till vårt land. Och se till att de som har satt statens våldsmonopol ur spel i ”särskilt utsatta områden” inkapaciteras med alla tillgängliga legala medel, även om det som i Al Capones fall måste ske med hjälp av skattelagstiftningen.

  Gilla

 16. askenyggdrasil skriver:

  Patrik, du skriver i slutet på ditt inlägg ”Det går faktiskt att handla och forska på en gång”. Men då gäller det ju att man klarat av det första steget; att kunna gå och tugga tuggummi samtidigt.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.