Replik: Vården måste skapa värde för patienterna och vara riggad så det sker

logo­DGSTack Anders Björnsson för påpekandet att ord kan ha oavsedd effekt. Och att man skall akta sig för nyspråk. Vi vill verkligen inte uppmuntra till flum, tvärtom tror vi att ett paradigmskifte för organisering och förhållningssätt är nödvändigt.

Vi skrev inlägget om Värdebaserad vård som en reaktion på några läkarföreträdares påståenden om konceptet ”Värdebaserad vård”. Påståenden som vi uppfattade som gravt felaktiga och vilseledande.

Vi är inte ensamma om att vara bekymrade över att det finns stora skillnader när det gäller hur det går för patienter och att det finns läkarföreträdare som envist och med felaktiga argument motsätter sig förändringar och inte heller tar till sig eller använder de goda exempel på förbättringsarbete som finns.

Vi anser liksom du att vården skall vara meritokratisk och auktoritär i meningen hög ämnesrelevant kunskap när det gäller utförandet men den skall däremot vara demokratisk när det gäller tillgänglighet. Vi menar att genom att ta tillvara patientens kunskap och erfarenheter kan man bättre skräddarsy åtgärder så de skapar reellt värde patienten för det är väl ändå det som är vårdens syfte. En genuint delaktig patient har dessutom bättre prognos än den som inte kan eller får förmedla sina egna funderingar. Dessutom gör ju teknikutvecklingen att observationer, noteringar och förlopp kan förmedlas direkt från patienten till läkaren. För äkta delaktighet och bästa utfall krävs alltså kompetens från båda håll. Paternalismens tid borde vara förbi.

Nina Rehnqvist, tidigare överdirektör, Socialstyrelsen, och ordförande, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)

22 thoughts on “Replik: Vården måste skapa värde för patienterna och vara riggad så det sker

 1. Lasse W skriver:

  Läkare har väldigt svårt att ta till sig vad patienten säger och anser. Den patient som är påläst upplevs av läkaren som ”jobbig”. Biverkningsdiskussioner avvärjs mycket snabbt. Moderna blodtrycksmediciner har inga biverkningar, punkt slut. Läkaren ska självklart vara i överläge och veta bäst. Snabba analysverktyg och sedan fram med receptblocket. En mekanistisk syn på sjukdom där jag ibland har jag blivit förvånad över att äldre erfarna distriktsläkare inte har den där blandningen av kunskap och erfarenhet som kan ringa in problem på ett bra sätt. Noll kreativitet, noll intuition. Många distriktsläkare vågar inte avvika från det mekanistiskt biologiska och blir då tyvärr väldigt dåliga som läkare.

  Sedan handlar det nog mycket om genomströmningshastighet och liknande. Det som väl brukar kallas sjukvårdsproduktion. Allt har sin logik. Det finns kanske inte utrymme idag för den där ”genuint delaktiga” patienten som NIna Rehnquist nämner.

  Liked by 2 people

 2. Fredrik Östman skriver:

  Sverige. Gosplan konfererar.

  Skulle det inte vara mycket mänskligare, hederligare, enklare, rättvisare och demokratiskare om man helt enkelt lät kunderna själva betala och själva beställa och själva bestämma?

  Muren har fallit. Avskaffa Gosplans låtsasvård! Vinst i vården nu!

  Liked by 1 person

 3. kim skriver:

  Nej, paternalismens tid är inte förbi. Den nya paternalismen utövas av tjänstemän högt ovanför läkarnas huvuden, som trots att de saknar medicinsk kunskap vägrar lyssna på läkarkårens invändningar mot att vården ska styras av tjusiga värdeord istället för vetenskap och pragmatism.

  Liked by 1 person

 4. Svart vatten skriver:

  Detta bekräftar ens värsta farhågor. Här har vi väl ett typexempel på en administratör utan adekvat utbildning gissar jag, är hon socionom, som kommer med postmodernistiska ideer om hur sjukvård skall beskrivas. Att en patient har en elektronisk blodtrycksmätare i hemmet har väl inget att göra med att patienten via google-sökningar skall lära läkaren vad som är fel.
  Finns det behovet så är läkaren för dålig, detta kanske kan bero på att vi medvetet utbildat för få läkare i Sverige, antagligen i ett cyniskt försök av läkarförbundet att driva upp lönerna, och istället så fylls nu våra sjukhus med läkare med utbildningar från allehanda exotiska ställen.
  Den ene kanske är bra den andre inte. Jag har själv upplevt hur exempelvis arabiska sjuksköterskor som inte kan hantera katetern då istället bara sticker, för 100e gången, tack för den. Jag har upplevt hur vårt system med allmänläkare inte fungerar, folk faller emellan och de enorma väntetiderna gör att folk dör, det var på håret för mig själv. När man väl hamnat på akuten då var vården god, men visst hjälpte det att man skrek av smärta för att få tillgång, när man bara bet ihop så trodde den oerfarna läkaren inte på den mest allvarliga diagnosen, man hade inte tillräckligt ont..tyvärr hade hon fel. I Schweiz hör jag att läkaren antar att man är sjuk om man söker vård, i Sverige så antar man motsatsen om man inte hittar något i den lilla lista en allmänläkare bemästrar, sen hamnar man i en enorm kö. Det är för .. när man betalat skatt hela livet, en skam, och mitt förakt för politiker och administratörer som är ansvariga är enormt.

  Så folk faller mellan stolarna, det skrämmer mig oerhört med dessa administratörer som styr i sjukvården, utan adekvat träning i varken läkarvetenskap, ledning eller ekonomi. Folk dör.

  Vad är den tidigare överdirektörens utbildning?

  Liked by 2 people

  • gmiksche skriver:

   Kardiolog.

   Inget fel på utbildningen utan på inställningen. Som framgår med önskvärd tydlighet ur DN Debatt – ”Bara gubbar får Nobelpris – så satsar vi på kvinnorna”, DN 2012-12-10. I debattartikeln hävdas att alltför få kvinnor fått nobelpriset över tiden och att årets nobelpristagare samtliga är män. Undertecknad av ett antal kändisar och Nina Rehnqvist.

   Några kvinnor som istället för de manliga nobelpristagarna borde fått priset identifieras inte. En sådan konkretisering hade krävts för att avgöra vilka kvinnliga kandidater som förbigåtts och vilka rätteligen borde fått medicin-, fysik- och kemipriset (jag bortser här från litteraturpriset).

   Avsaknaden av konkretisering förvånar inte. Bland de 44 undertecknarna finns endast sju naturvetare/medicinare och bland dessa verkar flertalet lagt vetenskapen på hyllan för länge sedan för att bli administratörer. Bland de övriga finns Göran Greider, Kurdo Baksi, Anna-Greta Leijon, Gudrun Schyman och Ebba Witt-Brattström.

   Sage mir, mit wem du umgehst, so sage ich dir, wer du bist; J W von Goethe

   Liked by 2 people

   • Fredrik Östman skriver:

    Vem av Göran Greider, Kurdo Baksi, Anna-Greta Leijon, Gudrun Schyman och Ebba Witt-Brattström har hört talas om Lise Meitner? Sympatiserar de med henne som person, eller skulle de tendera till att objektifiera kvinnan?

    Hur ställer sig denna illustra skara till Margaret Thatcher, Theresa May, Golda Meir och Indira Ghandi?

    Liked by 1 person

   • gmiksche skriver:

    Jag har förståelse för SVART VATTENS inlägg. Han har blivit missledd av Nina Rehnqvists ordval. Det är inte en läkares ordval, utan en administratörs som använder sig av politiskt korrekta klyschor. Klyschor som är både intetsägande och känns förnedrande för den som förväntar sig klara och motiverade ställningstaganden,.Det är däri oförskämdheten ligger, inte i läsarens uppfattning.

    Gilla

   • Svart vatten skriver:

    Varför det, du kallar mig okunnig, jag ser tydligt att, även då hon tydligen är läkare, är färgad av postmodernistisk extremism. Du tillhör tydligen de som vill tysta de som inte tycker som du. Konkretion tack.

    Gilla

  • Verdandi skriver:

   Den tidigare överdirektören är tidigare överläkare på hjärtkliniken på Danderyds sjukhus… Och sannolikt förstaklasspassagerare på ‘Titanic’.

   Liked by 1 person

 5. Verdandi skriver:

  Men vad betyder detta i praktiken? Det låter bara som självklarheter att partienten ska vara delaktig och att man inte ska prata över huvudet på folk.

  Jag blir misstänksam, är det så att detta handlar om att ansvaret för att remisser inte ‘tappas bort’ ska börja vältras över på patienten? När skolan fallerat så la man mer ansvar på eleverna. Min dotter hade knappt några läroböcker i åk 1. De ‘gjorde’ en lärobok, och det var sååå bra för barnen!!!! Not. Rita kan man göra på bildlektionen… Väntar detsamma inom vården?

  Jag undrar så vilken värd ni lever i, Nina och de andra i första klass på Titanic. http://www.svd.se/fredrik-karrholm-det-osankbara-landet. Men jag är glad att ni vill tala med oss i andra och tredje.

  Jag har arbetat som hyrläkare, och har som anhörig OCH patient själv, upplevt förfallet och de katastrofala bristerna inom vårdapparaten. Hygienen som försämrats och försämrats, remissvar med cancerbesked som hamnat i föregående hyrläkares låda där det blev bortglömt, hur cheferna flytt och sjuksköterskan till slut driver verksamheten (hon är ofta duktig, men det är bara för att ingen annan vill administrera vansinnet till så låg lön som hom eller han sitter där).
  Detta betyder inte att de flesta patienter får hyfsad vård, folk förstår bara inte hur det borde kunna vara i ett samhälle som utvecklats en del sedan 1800talet i övrigt…
  Sjuksköterskorna och empatiska läkare lämnar vården på grund av att de inte står ut med den EMOTIONELLA stressen (och den mer ‘fysiska’ förstås). Alla kliar sig i huvudet och undrar varför personalen flyr.

  Problemen är gigantiska och jag har inte svaren, tyvärr. Jag är bitter, utsliten och ARG så någon konstruktiv kraft räknar jag inte med att jag kan vara. Allt jag kan göra är att skrika för tredjeklasspassagerarnas skull. Så att de i första klass ska vakna.

  Liked by 8 people

 6. gmiksche skriver:

  ”En genuint delaktig patient”, ”äkta delaktighet”, ”ta tillvara patientens kunskap och erfarenheter” m m. Pladder på hög nivå.
  Att vara en god läkare har i alla tider inneburit att lyssna på patienten och att få patienten att förstå den behandling som läkaren föreslår. De allra flesta läkare som jag träffat i hela mitt liv har haft den inställningen. Det som ofta saknas är tiden som en läkare kan ägna åt patienten. och detta är en ekonomisk fråga.

  Gilla

 7. Rikard skriver:

  Hej.

  Innebär det att åtgärder inom habilitering och psykiatri för patientens återgång i arbete individanpassas och sköts av kompetent personal med adekvat vårdutbildning, istället för som idag av F-kassan och Af?

  Det är stor skillnad på vad för slags åtgärder, stöd och arbetsmiljö en (t ex) autistisk vuxen med under normal kognitiv funktion samt hypersensitivitet kan utföra, och en vuxen med högfungerande autism, samt långt över normal kognitiv nivå. Ändå sorteras dessa idag tillsammans och kan endast få stöd som är anpassat efter den lågfungerande.

  Exemplen finns det många.

  Individanpassning har vi hört som en ramsa i trettio år nu. Hittills har jag aldrig, i mitt arbete med elever och studenter med kognitiva funktions’hinder’, märkt någon individuell anpassning vare sig från vårdens sida, eller andra myndigheter. Endast att man har ett program man kallar för personens individuella, men som i praktiken är en fotostatkopia.

  Problemet är väl bland annat att det är lättare för den vårdgivande att vårda ett objekt än en individ med agens.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Liked by 3 people

 8. Lars Holmdahl skriver:

  Justerat för alla skillnader, kostar indisk sjukvård av absolut världsklass bara en femtedel (sic) av vad svensk sjukvård kostar. Det finns fler problem med svensk sjukvård: Var 6:e patient skadas i vården. Ingen vet exakt, men kanske så mycket som 7500 personer dödas av sjukvården varje år. Sjukvård är en vanlig dödsorsak.

  Vems är felet och varför skrivs det inget om detta i MSM?

  Gilla

 9. Mjölner skriver:

  Är förhållandet, som Verdandi beskriver det, så eländigt inom sjukvården måste jag haft en otrolig tur som aldrig stött på några ohanterliga problem med lands- tingets läkare eller övrig personal. Har hjärtsvikt med förmaksflimmer ojämn hjärt- rytm måttligt förhöjt blodtryck och ischiasnerv i kläm på höger ben, samt genomgått kranskärlsoperation och medicineras för allt detta. Bor på landet med vårdcentral i närmaste tätort, ej stad. Kan de förhållanden som antyds i kommen-tarerna gälla storstaden men smygande vara på väg till landsbygden.
  Anser dock att svensk kirurgi är väl godkänd. I mitt landsting genomförs en skriftlig undersökning där patienten får betygsätta behandlingen efter utskrivning från vårdinrättningen.

  Gilla

  • Hedvig skriver:

   I Stockholms Läns Landsting är sjukvårdssituationen oerhört ansträngd. Det gäller för oss Stockholmsbor, att idag och under överskådlig framtid, inte få något livshotande sjukdomstillstånd, som kräver akut sjukhusvård.

   Läs t ex Fredrik Mellgrens och Henrik Ennarts prisbelönade serie om Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) i Solna.

   http://www.svd.se/svds-avslojanden-om-nya-karolinska

   Eller läs vad flertalet medicinska specialister slår larm om i den ena debattartikeln efter den andra i t ex de stora morgontidningarna.

   Nina Rehnqvists inlägg är en tydlig partsinlaga, som rimligen inte kan gagna flertalet av oss invånare i Stockholms Läns Landsting eller i andra delar av landet, där värdebaserad vård successivt införs.

   Den växande gruppen multisjuka äldre, som behöver specialistvård, kommer av allt att döma, med den nya sk värdebaserade vården, att i ännu högre grad knuffas utför ättestupan.

   Gilla

  • Verdandi skriver:

   De flesta patienter får hyfsad vård. Du missade nog den delen, möjligen på grund av att jag skrev otydligt. Du har vanliga för sjukvården lätthanterliga sjukdomar, så det borde även en Titanic på väg ner kunna hantera.

   Men men, de som offras är ju i tredje klass. Det kommer nog finnas livbåtar till åtminstone första klass, så det är ju enklast om man får tyst på de där som skriker.

   Gilla

 10. Hanna skriver:

  Någon gång i framtiden måste vår sjukvård reformeras och bli som i övriga Europa. Tillgängligheten är inte bättre här bara för att vården betalas genom skatten, tvärtom. I massa länder i Mellaneuropa där jag bott betalar du en försäkring motsvarande vad du betalar i skatt och det finns mängder av akutsjukhus där du tas emot med öppna armar och behöver vänta ca 20 min. Närmast jämförbart med Sophiahemmet i Stockholm. Alla ”höjdare” i vårddebatten har förstås privat sjukförsäkring, men de flesta svenskar har det inte. Det är bråttom!

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.