Gästskribent Marian Radetzki: Islams storhetstid

logo­DGSSedan lång tid har media i västerlandet varit fyllda av nedsättande värderingar kring arabvärlden och islam. Det finns goda grunder för de negativa uppfattningarna.

Med ett par undantag för de länder som blivit rika på olja, har arabvärldens ekonomiska utveckling stagnerat, med elände och arbetslöshet som följd. Inget land inom gruppen kan stoltsera med internationellt erkända framsteg inom kultur och vetenskap under gångna decennier.

Under detta århundrade har islam stått för nästan all terrorism i världen, och huvuddelen har haft araber som utövare. Koranens uttolkare har haft fritt utrymme för bisarra och ofta grymma påbud.

En rad arabländer leds av diktatorer som tar lite hänsyn till förutsebar rättsordning. Strävan efter demokrati misslyckades helt under den arabiska våren. I stället har den lett till blodiga konflikter i bland annat Irak, Libyen och Syrien. Kvinnors ställning är djupt komprometterad. Kristna och judiska minoritetsgrupper har utsatts för stigande förföljelse.

Västerlandets kritik ser ofta religiös fanatism som en central orsak till dessa dysfunktionella förhållanden. Kritiken har säkert rätt i ett närsynt perspektiv. Den blir ändock gravt missvisande om inte perspektivet vidgas. Med början på 700-talet, efter Romarrikets sönderfall, tog nämligen arabisk islam otvetydig ledning i världens samhällsutveckling, och behöll denna avant-garde position under de följande fem hundra åren.

Med stor kulturell öppenhet och vetenskaplig nyfikenhet byggde de muslimska kaliferna i Damaskus, Bagdad och i Cordoba i Spanien ett framgångsrikt imperium som sträckte sig från Atlanten till Afghanistan. Imperiet kännetecknades av stor öppenhet. Högt ansedda judar och kristna medverkade konstruktivt till framgångarna. Man lånade friskt från den tidigare grekiska kulturens blomstertid men också från samtida hinduer och perser, till och med från kineser. Framstegen var mångsidiga, de innefattade bland annat filosofi, matematik, astronomi, medicin och botanik. Bekvämt papper kom tidigt i bruk när araberna översatte de stora grekiska filosoferna, som Aristoteles, Platon, Euklides och Ptolemaios. Det var dessa översättningar, inte originalen, som småningom nådde européerna. Omfattande bibliotek med tiotusentals volymer byggdes upp vid en tid då antalet opus i de främsta europeiska pergamentsamlingarna räknades blott i hundratal. Araberna excellerade i ritning av kartor, vilket underlättade sjöfart och handel. De byggde sjukhus och författade en medicinsk encyklopedi för att underlätta ändamålsenlig sjukvård. Deras katalogisering av växtriket föregick Linnés arbeten med många generationer. De använde tandkräm och deodorant, och deras storstäder fick gatubelysning flera århundraden före London.

De muslimska arabernas vidsynthet och tolerans kontrasterade starkt mot de blodtörstiga kristna korstågen, med död åt de ”otrogna” som främsta syfte. Medan koranen inte gjorde anspråk på att begränsa kunskapens framsteg, etablerade katolska kyrkan med påvar i spetsen en lamslående förbudskultur i filosofi och naturvetenskap. Västerlandets efterblivenhet förlängdes väsentligt som följd.

Imperiet föll samman på 1200-talet, främst på militära grunder. Mongolerna hemsökte Bagdad, medan kristna arméer från norr successivt trängde ut araberna från Spanien. Det som följde förblev länge sämre än det som varit. Mongolerna får ändå bättre betyg, ty den kulturgärning som ändades i Bagdad fick i alla fall fortsätta i Damaskus, Isfahan och Kairo. Den kristna invasionen i Spanien ledde till att såväl muslimer som judar kastades ut, och med dem försvann också mycket av de kulturella och vetenskapliga landvinningarna.

Aktuell kritik av araber och muslimer förlorar mycket av sin bäring mot bakgrund av dessa storslagna historiska erfarenheter. Araberna har varit mycket framgångsrika samhällsbyggare. Bruket av koranen för att underbygga intolerans, grymhet eller ren och skär dumhet beror inte på koranen utan på dess okunniga och bigotta uttolkare. Historien har lärt oss att inte bara koranen drabbats av ett sådant öde. Den har gott sällskap av bibeln.

Marian Radetzki är professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet. Hans forskning har sedan decennier fokuserat på de internationella marknaderna för mineraler och energi. Radetzkis yrkeserfarenheter innefattar tjänsten som chefsekonom vid CIPEC, den internationella kopparkartellen, ledningen av forskningsinstitutet SNS Energy samt gästprofessurer i mineralekonomi vid Colorado School of Mines, USA, och vid Catholic University, Santiago, Chile, samt flitigt debattdeltagande under många decennier i svenska media. Radetzki har publicerat rikligt inom sin specialitet.

Två böcker har inspirerat denna blog:

J Lyons, The House of Wisdom – How the Arabs Transformed Western Civilization, Bloomsbury, 2009.

M R Menocal, Ornament of the World – How Muslims, Jews and Christians Created a Culture of Tolerance in Medieval Spain, Little Brown, 2002.

86 thoughts on “Gästskribent Marian Radetzki: Islams storhetstid

 1. Madelaine Fusfield skriver:

  Mycket riktig summering av arabvärldens strålande bidrag till civilisationens utveckling efter romarriket föll. Emellertid måste vi ta itu med problemen som uppstår idag. Man kan inte leva på forna storhetsdagar. I vilken utsträckning uppehåller dagens arabländer de värderingar som höjde civilisationen för 1000 år sedan då kristendomen genomlevde the Dark Ages? Varför stagnerade arabländerna efter allt de åstadkommit medan västvärlden gick framåt under renaissancen och upplysningstiden? Det är den brännande frågan. Man kan inte bara skylla på Genghis Khan eller Spaniens Ferdinand och Isabella, Los Catolicos.

  Liked by 3 people

  • seniorciticen skriver:

   Just det – man kan inte ”trona på minnen från fornstora dar då ärat ens namn flög över jorden”. Islams stagnation började under 12-hundratalet då kalifatet konstrade att allt var fulländat. Inställningen blev att det inte behövdes nån ytterligare utveckling.

   Gilla

 2. BjorkBloggen skriver:

  ”De muslimska arabernas vidsynthet och tolerans kontrasterade starkt mot de blodtörstiga kristna korstågen, med död åt de ”otrogna” som främsta syfte.”

  Det finns historiker som inte håller med om att detta skulle vara det grundläggande motivet. Att det fanns korstågsdeltagare som utövande våldsamt dödade är förstås sant, men det finns inget stöd för att korstågen planerades för att förmå människor genom tvång att ha rätt tro samt döda oliktänkande. Det fanns ett annat motiv, såsom att stoppa islams våldsamma framfart och utbredning i Europa och försvara gränserna.

  Liked by 3 people

  • Rutger skriver:

   I den svenska skolan talar vi mycket om att gå till källorna fast man inte alltid gör det och i synnerhet när det gäller islam. Radetzki skriver ”Bruket av koranen för att underbygga intolerans, grymhet eller ren och skär dumhet beror inte på koranen utan på dess okunniga och bigotta uttolkare. Historien har lärt oss att inte bara koranen drabbats av ett sådant öde. Den har gott sällskap av bibeln”. Detta är totalt nonsens av Radetsky, han borde läsa källorna lite mer, gärna gamla arabiska historiker som Al Tabari och Ibn Isak men också Medinasurorna

   Okunnigheten flödar i debatterna om islam. Judendomen i gamla testamentet är bakgrunden till islam. Abraham fick löftet om ett land som flöt av mjölk och honung men för att detta gudslöfte skulle uppfyllas måste de trogna tillbedjarna av Herren Gud bruka våld. Landet som flöt av mjölk och honung var inte tomt, där bodde människor och de förjagades ungefär som IS har gjort idag. Våldet var en viktig del av denna religion. Döda dem som står dig emot står det i gamla testamentet. Islam övertog denna gudsbild från judarna, där guds bud endast kunde uppfyllas med våld. Och i koranen står det samma sak, döda dem som står dig emot.
   De kristna skrifterna, nya testament är totalt värdelösa för att uppmana till våld och krig. När Påven Urban II uppmanade till det första korståget kunde han inte finna någon användbar vers i de kristna skrifterna, han måste gå till judarnas bilbel/gamla testamentet för att hitta en vers som uppmanade till strid.
   Sharialagen som bygger på koranen, sira och haditerna är tolkningen av hur trogna muslimer ska leva. Allt vad Muhammed sa och gjorde är lika viktigt som det som står i koranen eftersom han var guds utvalde budbärare. Om du vill veta lite mer om vad den gudomliga sharialagen säger om jihad så läs gärna här http://lagmansnatursida.se/scroll/sharialagen.pdf

   Islammissionärer försöker alltid att prata bort detta med våldet i islam vilket är ett arv från den primitiva judendomen. Läs bara Al Tabari så får du reda på lite mer av tillämpningen av islam på Muhammeds tid och därefter. Efter Muhammed kom det fyra kalifer som alla hade det gemensamt att de var upplärda av Muhammed själv och de försökte så gott det gick att följa Muhammeds föredöme. Världen kom in i ett nytt skede med krig. Födelsen av Muhammed var en olycka för världen.

   Liked by 5 people

   • BjorkBloggen skriver:

    Judarna har aldrig fått någon principiell rätt av Gud att döda oliktänkande – till skillnad från Koranens påbud till muslimerna om att döda alla otrogna var de än finner dem. Däremot så lär GT att Gud uppmanade judarna att inte bara döda kananéer utan att helt utrota dem – vilket var ett unikt uppdrag i historien. Vi kan vidare läsa att kananéer var ett synnerligen ondskefullt folk som inte tvekade att offra sina barn till Baal, och att det fanns stor risk att judarna skulle ta efter sådana seder. Om Bibeln är sann så var kananéer och närbesläktade folk inte vem som helst, utan de var genbärare för nephilim, vilket kunde ge uttryck i att många av dem var stora jättar. Poängen är att om vi ska döma den hebreiska Bibeln pga informationen i den så är det mest rättvist att ta med all information för att få med hela bilden. Mer om nephilim före och efter floden, samt släkten från Hams yngsta son Kanaan:

    https://bjorkbloggen.com/2016/04/28/bibelns-utrotningskrig-anglar-nephilim-och-jattar-fore-och-efter-floden-genom-kanaans-linje/

    Gilla

 3. katarinanadi skriver:

  Det som kallas den arabiska guldåldern och som du beskriver i artikeln skapades inte på den arabiska halvön, varken i Mecka eller Medina, utan i Bagdad. Islam som religion hade kanske aldrig överlevt om man inte vid exakt rätt tillfälle i historien lyckats dra fördel av det persiska (sassanidiska) och byzantinska rikenas sönderfall o splittring. De arabiska muslimerna, Mohamad o hans närmaste var illiterata, sprungna ur en beduinkultur. Hadith litteraturen, dvs uttolkningen av Koranen, det som egentligen är grunden för sharia o muslimska sociala regler, skapades o skrevs ned av iranska skrivare. Hela den komplexa administrationsapparat som hört till det sassanidiska hovet övertogs av de arabiska erövrarna. Man förstörde de zoroastriska templen och teologiska litteraturen, men man var inte dummare än att man insåg att man inte kunde bygga ett kalifat, ett imperium utan administration och kunskap, vilket araberna själva inte hade. Det ligger en djup historisk ironi i det här att iranierna som avskydde de arabiska/muslimska erövrarna och under tvång konverterade t islam (vilket tog många hundra år och mynnade ut i att man hämnades genom att skapa sin egen version av islam, shia), var de som utgjorde stommen i den ”arabiska guldåldern”. Det persiska imperiet hade ju existerat under tusen år i olika skepnader o geogrAfiska storlekar när islam uppstod. I det hade både österländsk, grekisk, senare byzantinsk o romersk kultur o tänkande blandats med det persiska/zoroastriska.

  Liked by 6 people

  • Hovs--hallar skriver:

   Utmärkt kommentar! Den såkallade ”guldåldern” byggde väl snarast på att de arabiska erövrarna smart drog fördel av besegrade folks kunnande, samt att de vanligen INTE tycks ha tolkat koranen särskilt bokstavstroget.

   Mitt förtroende för Radetzkis kunnande i detta ämne är däremot lågt, och hans opus verkar baserat på genomläsning av någon enstaka bok om hur fantastiskt islam var — en gång; plus att texten ger intryck av att vara en något knagglig översättning av ett engelskspråkigt original.

   Var det inte förresten Radetzki som en gång i tiden ansåg att svenska språket borde avskaffas som officiellt språk i Sverige, och ersättas av engelska?

   Ja varför inte avskaffa vår ”töntiga” kultur helt och hållet…? Globalisterna vill ju det.

   Liked by 1 person

   • Gösta Oscarsson skriver:

    Instämmer i din kritik av R:s artkel.

    Något som ytterst få verkar känna till är att i stort sett hela Nordafrika var kristet när araberna genomförde sitt erövringståg. Agustinius bodde i Tunisien. Samma sak med Spanien. Korstågen var alltså ett försök att återerövra (sic) det som gått förlorat.

    Liked by 1 person

 4. pellejons2 skriver:

  Utelämnar du inte att ”toleranta och vidsynta” muslimera/araberna först tog dessa landområden med våld och halshuggningar och tillät de kristna som överlevde samt fogade sig att finnas, dock med en särskild skatt? Var inte de kristna korstågen ett försvar mot århundraden av muslims aggressivitet? Är inte ditt påstående en historieförvanskning som riktar skulden åt fel håll?

  Joakim

  Liked by 7 people

 5. Tritonen skriver:

  Det ligger mycket sanning i skribentens historieskrivning, Dock var väl inte muslimerna enbart upplysta kulturspridare. Islam expanderade med svärdet i hand, och Medelhavet blev en tummelplats för pirater från Barbareskstaterna i Nordafrika. Fjärrhandeln fick därför söka sig andra vägar, tidvis över Ryssland och Skandinavien. Den aggressiva muslimska expansionen mot Europa fick flera gånger slås tillbaka med militära medel. Det är i den kontexten man(också) ska se korstågen. Fortfarande drömmer islam om världsherravälde, nu med andra medel som migration och terror.

  Gilla

 6. I reject skriver:

  Aktuell kritik av araber förlorar mycket av sin bäring… jag har då aldrig hört på maken. Bortsett från att det är en god portion skönmålning i beskrivningen, muslimsk expansion ses som något gott och Europeisk och Mongolsk som något ont…, så är ju grundtesen häpnadsväckande. På vilket sett skulle aktuell kritik förlora sin bäring? Har författaren fört i bevis att det är PÅ GRUND AV islam och koranen som dessa arabiska framsteg gjordes??? Svaret är nej, det verkar som kulturers kärna kan ändras i grunden över ett antal århundraden, hur kan man förstå den organisation som krävdes för att bygga pyramider, byggda av anfäder till dagens muslimer, då man betraktar dagens Egypten?

  Läs gärna istället ”Ancient religions modern politics” men det behövs egentligen inga referenser, vilka incitament till en ifrågasättande och prövande inställning finner författaren i koranen? Koranen är en expansiv krigsskrift och med det som fond så kan så klart en civilisation blomstra, i synnerhet om den parasiterar på andra. Se bara på vår egen falska historieskrivning om kolonialismen, var det kanske på samma sätt ett ”utsugande” under islams storhetstid?

  Det var kanske TROTS koranen som vetenskapen blomstrade under denna tid, en tidig sekulär period…. ?

  Det är få som tillskriver evig ondska som kommande från araber men det vi ser nu inom den muslimska sfären kan väl gott beskrivas så? Som ont. Att det inte alltid varit så illa, på vilket sätt är det relevant? Det är så nu, och kan det förnekas att det finner näring i islam?

  Liked by 2 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   För nästan 1 000 år sedan…
   Sedan dess har ytterst lite positivt, utom olja, kommit från ökenländerna!

   Därför skulle vi helst slippa dem här i Europa,
   intoleransens dödgrävare…

   Liked by 2 people

 7. Sten Lindgren skriver:

  Utan att alls vara kunnig inom området lever jag i tron att en av kulturens vaggor stod såsom beskrivs i inlägget. Däremot är författarens slutsatser obegripliga. ”Aktuell kritik förlorar mycket av sin bäring…..”. Menar han att vi ska ha överseende med allt elände som han själv beskriver pga de fina anorna? Jag skulle snarast vilja hävda att intrycket är att de fina anorna avlats bort under århundrandenas gång

  Liked by 1 person

 8. Ami skriver:

  Om detta inte är ironi så vet jag inte vad det är.
  Här har krönikören sandpapprat de värsta skarpa kanterna rätt rejält. Kristna och judar i al-Andalus betalade jizya*’till muslimer efter erövringen och något nämnvärt blandat kulturliv var det inte tal om.
  Om vi ändå hänger oss nöjet att för ett tag hålla med om en blomstrande arabisk kultur under några hundra år så ser jag inte varför kritiken mot araber och muslimer skulle förlora sin bäring tusen år senare. Islam och större delen av arabvärlden är kvar i medeltiden och att de skulle bero på några bigotta uttolkare förefaller minst sagt tveksamt. Det troliga svaret är att uttolkarna inte är bigotta utan det är påbud från deras Gud Allah som har satt agendan.

  Krönikören skriver något svävande om att Koranen skulle ha drabbatst sorts öde, här utgår jag ifrån att krönikören har läst nämnda Koran och tillhörande Hadither och Sira dvs Sunna. Ingen har varit inne och petat i skrifterna och gjort dem värre, orden och uppmaningarna är Allah:s och Koranen är oreformbar och evig sanning för alltid.
  Att sedan jämföra Koranen med Bibeln är inte hederligt, man får gräva länge och väl för att hitta något där vår Gud uppmanar sina utövare till någon form av våld. (andra Moseboken kap.17 och 30) till skillnad från Koranen varav två tredjedelar består av ond bråd död mot kristna, judar och icke troende.
  Om detta var ett försök till försvar mot den mest intoleranta och rasistiska religionen i vår värld så var det ett slag i luften.

  *Kämpa mot dem [djihad] som, trots att de [förr] fick ta emot en uppenbarad Skrift [judar och kristna], varken tror på Gud eller på den Yttersta dagen och som inte anser som förbjudet det som Gud och Hans sändebud har förbjudit och inte iakttar den sanna religionens bud – [kämpa mot dem] till dess de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten.” (Qur’an 9:29)

  Liked by 5 people

 9. Gunilla skriver:

  Islam HADE en storhetstid, ja. På 1000-1100-talet. Rikt handelsutbud förekom mellan länderna runt Medelhavet under vad man förstår, relativt, fredliga former. Dåtidens största synagoga låg i Kairo. Det vet inte många idag. Folket som bodde i dagens Jemen, samma folkslag som idag och samma som somalierna, var judar. Bortsett från klara överdrifter finns alltså mycket, och även västvetenskapligt belagd, riktighet i det redovisade. Dock, en allvarlig felaktighet, det var muslimerna som erövrade och ockuperade stora delar av Spanien, med mycket våld också. De kristna tog bara , rättmätigt, tillbaka sitt land. Ja, judar fördrevs, varav många kom till Frankrike. Vi kan nämna stora judiska kolonier i Italien (Venedig) och Polen + flera länder. Dock en annan historia. Det är också riktigt att ‘bigotta och okunniga’ utövare förstör en religion. Det är väl det vi tydligt ser idag.

  Liked by 1 person

 10. gmiksche skriver:

  Jag baxnar. ”Kristna invasionen i Spanien”. Den föregicks av en muslimsk invasion genom araber och berber år 711 och i flera vågor senare. Den hade föregåtts av arabernas invasion av Nordafrika i ett blixtkrig på knappt 50 år med en rask islamisering som följd. Ett av kristendomens kärnområden, nuvarande Tunisien och norra Algeriet – den store kyrkoläraren Augustinus hemland -, införlivades för alltid i den islamiska sfären och kristendomen utsläcktes. I nordligaste Spanien och Portugal lyckades det kristna motståndet konsolidera sig och så småningom tränga tillbaka de muslimska erövrarna i Reconquista. Märk väl, ordet betyder återerövring, inte erövring. Det vackra talet om den fina samlevnaden í 1200-talet Toledo – en tid då den arabiska dominansen höll på att brytas – bör inte dölja de osägliga lidanden som den kristna befolkningen på den iberiska halvön utsattes för i århundraden. Om inte spanjorerna hade hållit emot, på samma sätt som de kristna folken på Balkan mot turkarna och ryssarna mot tartarerna, skulle Västerlandet gått under för gott. Polackernas insats inte att glömma, den borde väl Marian Radetzky kunna ta till sig.

  Liked by 9 people

 11. Peter M skriver:

  Finns väl en del att kommentera kring detta bidrag till det goda samhället.

  – Korstågen bör nog snarast ses om de försvarskrig som de var. Att den kulturkrets som befinner sig anfallen gör ett eller flera motanfall är normalt i försvarskrig. Korset och halvmånen har befunnit sig i konflikt under merparten av de 1 400 åren sedan Islam uppkom.

  – Att muslimerna plundrade kristna bibliotek och sedan bevarade frukterna av sin plundring gör det inte till en kulturgärning.

  – Det var nog snarare interna successionskonflikter hos mongolerna som räddade delar av den muslimska världen.

  – Att den muslimska världen inte förmådde ta emot och följa den moderna utvecklingen från 1700-talet och framåt berodde troligen på en giftig kombination av att det var frågan om slavekonomier och Islam. När Ataturk vingklippte Islam tog utvecklingen sakta fart i Turkiet.

  Liked by 3 people

 12. Birgitta C skriver:

  Tjusigt! Dumma och okunniga uttolkare blir ju inget bättre av kan vi nog alla instämma i. Men vi vet också att man inte kan leva på gamla lagrar i all evighet. Nu handlar det om idag, och jag ser inga tecken i artikeln på att finna förklaringar eller lösningar på den förödande terrorism som idag sker i islams namn och av personer tillhörande denna religion.

  Liked by 2 people

 13. JL skriver:

  Mycket intressant.

  Skulle vara mycket intressant med en analys varför det blivit som det är, dvs varför arabvärlden inte skapat något av värde de senaste decennierna, varför islam blivit ännu mer politiskt och de bokstavstrogna fått sätta agendan i arabvärlden. Varför har samtidigt kristendomen tappat i princip alla väsentliga politiska ambitioner, Luther?

  Blev det mest aggressiva krigare kvar bland muslimerna efter kristendomens korståg?
  Menar inget sarkastiskt med frågan utan undrar på riktigt hur delar av världen kunnat utvecklas så extremt olika. En förklaring jag trott på hittills är miljö och geografi. Vissa beteenden mer överlevnadsfunktionella i vissa delar av världen. Kuperar terräng vs. öppna ökenlandskap. Värme vs kyla etc.

  Avskyr religion och allt annat som försöker få människor att inte tänka själva, men att religionerna skulle vara lika goda kålsupare har jag ändå svårt att köpa….
  Jämför deras grundare, Jesus och Muhammed.
  Vända andra kinden till, eller slakta otrogna?

  Skriv gärna mer, och tack för en bra skrivelse som går lite mot strömmen på DGS.

  Liked by 1 person

 14. JAN BENGTSSON skriver:

  Då kan vi enkelt konstatera att ‘utvecklingen’ gått åt fel håll…

  Idag är Islam en invasiv religion,
  med stor intolerans mot oliktänkande!

  Fredlig kan verkligen diskuteras…

  Liked by 2 people

 15. I reject skriver:

  Hur skall man förstå detta inlägg? Det är alltså återigen de kristnas fel, vi i väst, att de muslimskt kontrollerade länderna är dysfunktionella? Varför? För att islam trängdes tillbaka ur Europa (och med lite hjälp av mongolerna). Hade inte detta skett så hade islam kunnat bre ut sig i Europa och vi hade alla levt i fred och lycka?

  En sökning på wikipedia ger en lite annan bild av denna tid av fred och samförstånd på den iberiska halvön:

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_Muslim_presence_in_the_Iberian_Peninsula

  Så för att Europa slog tillbaka den muslimska kolonisationen så skall alltså Europa lastas för att det nu går dåligt arabvärlden? Man kan inte göra något rätt som Europé, när man är ute och koloniserar Afrika då är man en utsugare, när man slänger ut kolonisatörer ja då ödelägger man civilisationer som annars hade blomstrat. Jag raljerar men det är tonen i inlägget. När muslimer koloniserar ja då sprider man vetenskap och lycka, det där med att vara dhimmi och betala jizya, låt oss glömma den detaljen. När européer däremot koloniserar ja men då är det ju så klart bara för att ödelägga, bedriva slavhandel och stjäla råvaror..

  Från koranen IV, 95: ”Those of the believers who stay at home, other than the disabled, are not equal to those who strive with their goods and their persons. God has placed those who strive with their goods and their persons on a higher level than those who stay at home. God has promised reward to all who believe but He distinguishes those who fight, above those who stay at home, with a mighty reward.

  Det råder väl inte något tvivel om att i stort sett alla muslimska länder idag är dysfunktionella med västerländska ögon. Ett land som Malysia bygger sitt välstånd på en modern version av dhimmi-systemet där arbetsamma indier och kineser tolereras men hålls ifrån alla höga ämbeten och poster. Detta i kontrast till länder som har kristendom, buddhism, konfucianism eller hinduism i botten. Detta har alltså inget med islam att göra enligt inlägget? Näha, vad är det då, är araber dummare? Lägre IQ? För mycket sand? Jag leds till en rent rasistisk förklaring av inlägget.

  En lättillgänglig bok är ”The crisis of islam” av Bernard Lewis, professor i ämnet på Princeton då den skrevs.

  Liked by 3 people

 16. Christer Carlstedt skriver:

  Det var riktigt kul att se någon som tar Islam ”i försvar”.

  Jag ser ingen anledning att polemisera mot vad Du skriver om Islams storhetstid eftersom det är fakta. Det finns heller ingen anledning att försöka förringa Kristendomens mörkare sidor.

  Med detta sagt, så tvingas jag dock konstatera att vi i dag inte konfronteras av de vidsynta människor i historien som Du beskriver, utan av de som driver den islamska teorin i dag. De står uppenbart lika långt från humanism och vetenskap som det eländiga påvedömet på sin tid.
  Det är vad Du beskriver som okunniga och bigotta uttolkare som är dagens problem och som skall hanteras. När man anser att judar t.ex. skall utrotas just för, och bara för, att de är judar så är det lika intelligent som att vi skulle säga att muslimer skall utrotas för att de är muslimer.

  Så fram till den dagen då muslimer slänger av sig sin mentala tvångströja som västerlandet gjort så kommer Islam att betraktas med stor skepsis och som icke rumsrent.

  Liked by 4 people

 17. lingongatanblog skriver:

  ”De muslimska arabernas vidsynthet och tolerans kontrasterade starkt mot de blodtörstiga kristna korstågen”

  När skall islamapologeter sluta använda detta nonsensargument. Korstågen var en kortvarig reaktion mot 500 år av aggression från islam. Om det vore möjligt vore det intressant att intervjua invånarna i det Sasanidiska, Bysantiska och Sogdianska rikena samt germanerna på den Iberiska halvön och alla andra folk som blev slaktade under den islamiska expansionen hur ”vidsynt och tolerant” de upplevde detta.

  Liked by 3 people

 18. Avon Barksdale skriver:

  Jag är inte historiker tyvärr. Får väl bli det som pensionär, men på det området får jag lita till auktoriteter än så länge. Det artikelförfattaren beskriver är vill jag påstå den idag politiskt gångbara bilden av historien i det postkoloniala narrativet. Islam blomstrade och var en tolerant och innovativ miljö under sin gyllene tidsålder. Korstågen eskalerade våldet och intoleransen, utrotade det toleranta islam och skapade det monster islam skulle komma att formas till. Implikationen blir att den västerländska kulturen har om inte en skuld så ett medansvar. Jag är skeptiskt. Det finns motbilder mot den historiska beskrivningen, lyssna tex på dr Bill Warner (en del utläggningar om islam finns på youtube, även om dess historia). Är han en historierevisionist? Jag har inte kunskapen att bedöma det. Kanske någon mer initierad kan kommentera den saken.

  Det vi har att förhålla oss till idag är i alla fall islam så som religionen och tankesystemet ser ut idag. Vi har anser jag 3 källor att förhålla oss till när vi skall bilda oss en uppfattning om Islam. De islamiska urkunderna (koranen hadith, et.c). Praktiken i de muslimska grupperna (allt ifrån att titta på opinionsundersökningar bland muslimer till att se hur de muslimska samhällena och samhällsenklaverna utvecklas). De muslimska ledarnas agendor (de som torgförs öppet och de som praktiseras i det fördolda). Alla tre källorna ger en mycket nedslående bild av ett destruktivt och intrusivt samhällssystem. Att lägga till en fjärde källa i sin bedömning, nämligen Islams historia. Och sedan hävda att man då får en mer nyanserad bild av islam. Tja, det kan man väl roa sig med om man nu ser det som vår skyldighet i väst att uppmuntra och hjälpa araberna att få vara stolta över sin historia och därmed sin kultur (återigen, västerlandets ständiga medansvar). Fast det ändrar knappast på några sakförhållanden idag.

  Liked by 1 person

  • Hovs--hallar skriver:

   Just — även jag rekommenderar Bill Warner på YouTube, som en snabb intro till islams historiska göranden och låtanden.

   Här i Sverige har vi annars mest ”experter” som Jan Guillou…. 😀

   Liked by 1 person

 19. Fredrik Östman skriver:

  Araberna misslyckades att etablera en ny dynasti, för att använda en sinologisk term, efter Roms fall. De kunde snabbt erövra stora områden med få krigare på grund av den upplösta ordningen, men de lyckades inte ersätta Rom. I stället splittrades riket och religionen. Egypten var shia, Spanien var långt bort och kunde tillåta vetenskap och kunskap så länge ingen brydde sig om det, en fortsättning på invånarnas romerska, inte ockupanternas arabiska, kultur. Mongoler och minst två sorters turker kunde enkelt erövra det arabiska kärnlandet. Att man till att börja med anammade grekisk filosofi och en perverterad version av kristendomen berodde på att man sökte legitimitet för sitt styre i det romerska kärnlandet. Men som sagt kunde varken styre eller legitimitet etablera sig.

  Det är ingen slump att ISIS ser Rom som sin fiende. Så står det i skrifterna.

  Men alldeles oavsett på vilket sätt vi beskriver historiska skeenden, hotar idag scharia vår civilisation, vår kultur, vårt välstånd och vår lycka. Det är dagens faktum. Scharia måste helt och hållet trängas tillbaka och dess inflytande omintetgöras. Islamismen och terrorismen är bara medel som leder till scharias utbredning. Den okontrollerade massinvadringen utan antydan till integration en annan.

  Alla invandrare måste anhållas att avsvära sig varje lojalitet med scharia.

  Liked by 2 people

 20. Anders skriver:

  Marian Radetzki skriver; ”De muslimska arabernas vidsynthet och tolerans kontrasterade starkt mot de blodtörstiga kristna korstågen”. Det här är en tendentiös beskrivning av de kristna ledarnas motreaktion mot den muslimska, (blodiga) erövringen av ”det heliga landet”, förföljelse av kristna och tvångskonverteringar till islam.

  Marian Radetzki har annars främst utmärkt sig för att i återkommande artiklar vilja avskaffa det svenska språket och införa engelska som Sveriges språk.

  ”Avskaffa svenskan”: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10755310.ab

  Nätverket Språkförsvaret kommenterar ett av Radetzkis utspel:

  http://sprakforsvaret.bloggagratis.se/2007/07/13/201859-marian-radetzki-fick-sista-ordet-i-dn/

  Liked by 2 people

 21. Ben-Hur skriver:

  Radetzkys inlägg är nog väldigt riktig. Men det finns ett antal olika förklaringar till muslimernas ”framgångar” från det tiden! För att nämna några så underlättade det naturligtvis att bygga det muslimska imperiet då det blev ett jättestort maktvakum efter att Rom fallit. Det underlättade naturligtvis också att muslimerna styrdes av islam både som kultur och som statsskick. (Och gör så än i dag om än inte lika framgångsrikt). När muslimerna drevs ur Europa ( Spanien) så lämnade också större delen av deras kultur landet. Att det tog lång tid att implementera den Europeiska kulturen igen är väl ganska naturligt och det har man ju inte lyckats med hundraprocentigt ännu. Om man tänker på att Spanien anammat Flamencon som en Spansk kulturtradition! Att muslimer, judar och kristna levde ”fredligt” tillsammans på den Iberiska halvön under muslimskt styre, tas som ett bevis på att det fungerar! Dock hävdar vissa historiker att det fungerade därför att alla ickemuslimer betalade den särskilda skatten för att få leva ifred!

  Liked by 1 person

 22. Gösta Oscarsson skriver:

  Och vad gäller den fråga som Radetzky inte ställer (alltså varför det ser ut som det gör i dessa länder) så finns det två läsvärda böcker

  – ”What Went Wrong”? av Bernard Lewis (som kom ut dagarna innan 9/11)

  – ”Civilisation. The West and the Rest” av Niall Ferguson (som också tar upp varför Kina och Indien – relativt sett – förföll).

  Budskapet som är gemensamt för båda författarna är att ”vi” (efter ungefär 1500) har gått framåt medan ”de” har stått stilla. Och nu söker den muslimska civilisationen förtvivlat efter orsaken till detta relativa förfall hos oss. Och IS tror att ett ”återvändande till rötterna” skall fixa det! Suck!

  Liked by 1 person

 23. Webby Suarez skriver:

  ”Bruket av koranen för att underbygga intolerans, grymhet eller ren och skär dumhet beror inte på koranen utan på dess okunniga och bigotta uttolkare.”

  – Det uttalandet är i bjärt kontrast mot många uttolkare, som hävdar att det bara finns ett islam ( t ex Erdogan, Turkiet), inget ”moderat” islam. Och att detta enda, ”rätta” islam, är den hårda uttolkningen (”Medina”), som sunnis framförallt ställer sig bakom, t ex via Muslimska Brödraskapet och ISIS.

  Det här behöver nog ventileras en vända till, här förefaller skriftställaren ha publicerat en ‘mjukis’-variant som jag är övertygad att många har invändningar emot.

  Liked by 1 person

 24. Claes H skriver:

  Har ni sett listan över judiska nobelpristagare? 1905-2014. Judar, knappt 0,2% av världens befolkning. ”Overall, Jews have won a total of 41% of all the Nobel Prizes in economics, 28% of medicine, 26% of physics, 19% of chemistry, 13% of literature and 9% of all peace awards.” (Wiki)

  Håller man sig till naturvetenskaperna ser siffrorna ut så:
  Fysik 50 st (1908-2013) (Einstein 1921)
  Kemi 36 st (1905-2013)
  Medicin 55 st (1908-2013)
  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Jewish_Nobel_laureates

  Det kunde kanske vara intressant att se hur muslimerna har det på samma fält:
  Fysik 1 st (1979; Paki, Ahmadiyya-muslim…)
  Kemi 2 st (1999, Egypt-US; 2015, Turkey)
  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Muslim_Nobel_laureates
  [Sedan fick ju Malala ett fredspris 2014; ni vet, hon som talibanerna försökte skjuta ihjäl; hon ville ju gå i skolan…!]

  Liked by 2 people

  • I reject skriver:

   Det är på grund av att islam inte tilläts breda ut sig i Europa , då hade alla varit muslimer vid nobelprisets införande, om vi antar att en muslimsk Alfred Nobel hade haft tid att uppfinna dynamiten mellan bönestunderna.

   Gilla

 25. Lennart Jonasson skriver:

  Radetzky har läst två historiska böcker, inte dåligt av en ekonom. Den här typen av försvarsartiklar om en tid som inte var publicerades ganska ofta på 80-talet. En tid då det existerade tankar om att en liberal euroislam förmodligen skulle växa fram, varför gulligull påbjöds, som senare skulle utveckla sig till pk-ism. Liberal islam blev inte fallet som vi alla vet.

  Kommentarsfältet på denna blogg fördjupar och breddar artikeln så som samtal bör föras. Ser därför gärna att det dyker upp lite mer av ”snällistartiklar” inom olika fält så att dimmor även där kan skingras av oss okorrekta.

  Liked by 2 people

  • I reject skriver:

   En bra observation, troligen två och inte fler, och jag gissar inte från pärm till pärm.. ändå kan jag förstå att denne man blivit publicerad i MSM och är här som krönikör, inte i kommentarsfältet. Att vara krönikör har fördelen att man lättare kan låta bli att gå i genmäle..

   Varför är det så många uppenbarligen belästa och kunniga systemkritiker som skriver här inte ses i MSM? Det är så klart delvis så att man har rätt i att man aldrig blivit publicerad, just för att man är systemkritisk. Men hur många har provat ens? Jag har endast skickat mail ledarskribenter för att kommentera felslut etc, men i stort alltid mötts av tystnad och aldrig av reell motdebatt. En enda gång kan jag dra mig till minnes och journalisten var till sist tvungen att dra fram snyftkortet. Någon annan stilla nick till att jag haft rätt har förekommit med tydlig antydan om journalisterna inte kan skriva mer utan att mista jobbet.

   Flera här skulle kanske försöka, om Radetzki kan propagera för svenskans avskaffande till förmån för engelskan (oh,the audacity) med sin uppenbara brist på djup så borde många här ha en chans åtminstone, det finns kanske ett litet tidsfönster av öppenhet nu?

   Gilla

 26. I.Tider skriver:

  Den försvagade Romerska riket och andra länder/territorier som erövrades av de i övervägande del outbildade arabiska a hären, behöll ju i stor del sin befolkning. Arabiskt och dem trognas närvaro i de erövrade territorier var ju relativt liten och i huvudsak militärt.

  De, som överlevde den arabiska slakten, var tvungna, att konvertera till islam eller iaf samarbeta med den nya regimen. Inte var väl de analfabetiska araber de, som bär och åstadkom ovannämnda framsteg? De nya ”muslimernas” härstamning och ickearabiska rötter är orsaken, att ”Man lånade friskt från den tidigare grekiska kulturens blomstertid men också från samtida hinduer och perser, till och med från kineser”. Arabernas ledande klass var ju inte stor, inte heller var de bildade så många, att räcka till överallt samt lämna större intryck i skapandet av de ovannämdna framsteg. Men självklar verkade i den miljö också en del bildade, framsynta araber.

  Man ska inte heller glömma, att de arabiska härskare gifte sig ofta europeiska o.a. kvinnor, vilka blev mödrar till deras barn och lämnade sin kulturella intryck, påverkade sina barns utveckling.

  Vad gäller Djingis Khan och mongolerna, då rörde han inte tex armenierna, som var den bildade nationen i Öst och kunskapsbäraren. Han rörde inte deras bibliotek och satte hela gruppen i sin tjänst. Så i Kaukasus, i Centralasien,i Persien och runtomkring. Andra folkens bibliotek och dylikt blev förstörda, och de bildade blev slaktade.

  I närhistorien kan man i viss mån jämföra de Islamiska Kalifater med Sovjet. Den bildade klassen blev ju i stort sett utrotat. De som blev kvar, bekände sig till kommunism, att överleva. De vetenskapliga, arkitekturella, tekniska o.a. framsteg, som gjordes i Sovjet, åstadkoms ju av kommunister, som i många fall var inte det i hjärtat.Att alla dessa framsteg gjordes av ryssar, är också fel. De gjordes av olika etniska gruppers medlemmar, som alla bar sina egna historiska preferenser och bildningstraditionen. I historieböcker kommer att alla vetenskapliga-kulturella (tex balett) framsteg i Sovjetunionen, som ändå skedde, tillskrivas den kommunistiska imperiet och ryssar, vilket inte stämmer. De var olika folk, som åstadkom dessa och gjorde det TROTS kommunismen.

  Liked by 1 person

 27. Tahmas skriver:

  Det här var ett lite klumpigt sätt att försvara islam och Koranen på. De kristnas korståg som mycket riktigt påpekats var ett svar på islams försök att underkasta sig Europa.
  Islam är och förblir en härskarreligion där ingen går säker. Att jmf Bibeln med Koranen är inte ens värt att kommentera.
  Islam må ha haft ett rikt kulturliv när det begav sig men det har ersatts av en krigisk, hatisk och rasisitisk religiositet som ens inte går att jmf med kristendomen.
  Tyvärr faller hela krönikan platt men intressant att någon går i klinch på DSG.

  Liked by 1 person

 28. Lennart Göranson skriver:

  Tack Marian Radetzki för ett inlägg som förmedlar en annan bild än den som är förhärskande på DGS. Jag har med en dåres envishet och i motvind drivit argumentet att problemet handlar om kultur, inte om religion. Inlägget uppmuntrar mig att stå på mig. Men att hänföra dagens problem till kultur och inte till religion (för övrigt en kultur som redan var mångtusenårig när Muhammed föddes) är naturligtvis ingen ursäkt, ingenting som motiverar undfallenhet när det gäller vare sig de olika yttringarna av hederskultur eller terrorism. Samtidigt är jag väl medveten om att det finns historiker som inte har samma ljusa bild av kalifatet Cordoba som de källor som anges i inlägget. Det finns alltid olika uppfattningar när det gäller tolkningen av historien. Precis som det finns olika uppfattningar om vad som motiverade korstågen och hur de gick till. En artikel av en fransk historiker som jag läst (glömt namnet) jämförde korstågen med vikingatågen: det ena var varken bättre eller sämre än det andra.

  En yxa kan användas till att hugga ved, men den kan också användas till att mörda människor. Sak samma med religioner, de kan användas till såväl goda som dåliga saker. När det gäller en yxas nyttighet eller skadlighet är det tämligen irrelevant att analysera stålets sammansättning, slipningens vinkel eller träslaget i skaftet. Det är användningen som är avgörande. På samma sätt menar jag att det är helt irrelevant att försöka analysera detaljer i mångtusenåriga skrifter som Koranen och Bibeln – den saken kan kreationister och jihadister ägna sig åt, inte upplysta västerlänningar. Det som är avgörande är i stället vad man använder religionen till.

  Gilla

  • I reject skriver:

   Jag tillåter mig att svara, jag tycker också att det är bra att röster som inte är eniga i denna lokala konsensus dristar sig att skriva men..

   Det kan ju inte betraktas som en seriös beskrivning med yxan, jag tycker att det enklaste sättet att vederlägga att det var en fredlig period med islam i Europa är att skumma länken

   https://en.m.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_Muslim_presence_in_the_Iberian_Peninsula

   Vidare så står det väl utom allt tvivel att regioner med islam idag är dysfunktionella och ogästvänliga, i synnerhet för kvinnor och icke-muslimer. Jag tycker faktiskt att man kan kräva av de som vill bli tagna på allvar i denna debatt att de läser koranen och tar del även av litteratur som inte nödvändigtvis stödjer deras ståndpunkt. Det är inte seriöst att jämföra bibeln och koranen, den senare används idag flitigt som grund för hat idag, vilket endast är marginella företeelser när det gäller bibeln, idag. Lennart måste väl ändå inse att religion är en del av kulturen, i många fall den viktigaste delen, och så är ju uppenbarligen fallet med islam,fortfarande.

   Snarare är det så att den kristna yxan smiddes om till en plogbill medan den muslimska blev en hemgjord AK47, och det är lätt att förstå varför, kalla det gärna kulturen i dessa länder, men nog är islam den viktigaste faktorn i denna kultur, liksom kristendomen var det då yxan smeds om, även om klansamhällen och annat också spelar in i muslimska länder. Klansamhällen är dock lokala företeelser utan något intresse av globalt jihad som är en hörnpelare inom islam.

   Jag tror inget är vunnet genom att försöka hålla islam utanför, det är den lättast identifierbara roten till det onda, hur många terrorister eller kvinnor i förorten skall säga det innan man börjar tro på dem? Visst vi kan försöka avskaffa klanerna men är detta verkligen mera effektivt, i Europa?

   Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    @ I reject
    Vem har påstått att det var en fredlig period i Europa mellan 711 och 1492 (det som hände 1492-1727 kan man väl knappast lasta muslimerna för)? Inte jag, inte Marian Radetzky. Vad det handlar om är islams och särskilt kallfatet Cordobas eventuella (och i och för sig omdiskuterade) roll som kulturförmedlare mellan antiken och Västeuropa. En lista över krigiska konflikter inom kristenheten under samma tid visar naturligtvis att det var krig hela tiden och överallt där också.

    Jag håller verkligen inte med om att jag måste läsa koranen för att bli tagen på allvar. Snarare menar jag att den som ägnar sig åt koranstudier inte förtjänar att tas på allvar, eftersom – fortfarande enligt min uppfattning – det problem vi diskuterar i grunden är kulturellt och utnyttjandet av religionen som legitimitet är sekundärt. Däremot tar jag gärna del av information som motsäger min uppfattning, exempelvis genom att läsa kommentarer på den här bloggen.

    Ja, religion är självfallet en del av olika länders och folks kultur. Men vi har olika uppfattning när det gäller vad som är hönan och vad som är ägget.

    Klansamhällen må vara lokala företeelser, om man tänker på en viss klans räckvidd, men klankulturen är det inte. Den är utbredd i stora delar av världen, i stort sett i alla länder som inte har utvecklat en liberal rättsstat som utgår från individens rättigheter och inte gruppens (klanens). Och, nota bene, det finns också kristna samhällen i Mellanöstern och Afrika som präglas av klankultur. Jag har flera gånger på den här bloggen undrat om syrianer i Ronna är bättre än muslimer i Rinkeby men aldrig fått något svar.

    Din avslutning är lite svår att förstå. Menar du att vi inte kan avskaffa klaner men att vi kan avskaffa islam? Min egen uppfattning är att vi i ett rättssamhälle ska angripa olagliga handlingar. Religioner och kulturer kan kritiseras och påverkas, men inte förföljas med våld. Brott ska däremot angripas med våld – statens monopoliserade lagliga våld. Och problemet som vi borde fokusera på är att det inte sker med den effektivitet som krävs i dag.

    Gilla

  • Hovs--hallar skriver:

   Man tenderar väl att använda religionen så som det står i ”receptet” att den SKA användas.

   Står det tex. att man ska använda våld för att omvända alla människor till den religion man tror på, öch att detta tom. är ett säkert sätt att komma till ”paradiset”, så tenderar många att lyda detta påbud. Googla på Bill Warner.

   Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    @ Hovs–hallar
    Vi lär aldrig bli överens i stort, men det kanske ändå går att diskutera detaljer. I det här fallet det som du skriver om ”receptet”. Min uppfattning är att varken Bibeln eller Koranen är ett ”recept”, utom möjligen för fundamentalister (på båda hållen) som lusläser skriften och på egen hand försöker komma till slutsatser. De som skriver ”receptet” är i stället ”skriftlärde”, dvs. uttolkare som använder sig av religionen (liksom parallellen med yxan) i olika syften. I kristendomen har man haft lite mer central kontroll över vilket ”recept” som är giltigt, vilket har lett till att grupper med en avvikande uppfattning har kunnat rensas ut (arianer, katharer m.fl.).

    Många kristna menar ”jag tror så här och jag har stöd på det och det stället i Bibeln”. Men om Bibeln vore ett ”recept” måste man gå den omvända vägen. Och med den tågordningen finns knappast någon entydig anvisning i Bibeln som leder fram till exempelvis katolikernas helgon- och Mariakult eller till Lutherdomens grundsatser. Och än mindre till korstågen. Och inte heller till att man tar lätt på Abrahams exempel. Det är tolkningar och preciseringar som har skett på vägen. Och på det sättet är det också inom Islam.

    Men inom Islam finns ingen påve, så utrymmet för galenskaper är större. Och man har kunnat gå lös på varandra (t.ex. shia/sunni) med liv och lust. Wahhabiter och salafiter använder ”yxan” till mord, medan exempelvis sufier, som också har Koranen som helig skrift, ägnar sig åt mystik och inte åt våld. Det finns många olika ”recept”, och att en sekulär eller kristen svensk tror sig kunna skriva ut ett giltigt ”recept” för islam genom att lusläsa Koranen framstår inte som särskilt insiktsfullt (jag skulle kunna uttrycka mig betydligt mer brutalt om jag följde den gängse normen här).

    Gilla

  • Gunilla skriver:

   Man får gärna hänvisa till kultur istället för religion. Men man ska komma ihåg att de två är i symbios. Religioner är präglade och har uppstått ur de rådande kulturerna i sin omgivning liksom kulturerna i sin tur påverkats av den där rådande religionen. Även i väst har vår kultur stark kristen prägel. Det finns också en symbios mellan vår mer ‘tillåtande’ religion och kopplad kultur, till skillnad mot totalitära och bokstavstolkande, som har möjliggjort en utveckling som följt med tiden (upplysningen och reformationen). Många hänvisar ju t.ex till sjöjan som en kulturell företeelse när det blir ‘obekvämt’ med den religiösa kopplingen. När man sedan blir ställd inför en situation där slöjan inte tillåts så härnvisar man, bekvämt, till religionen och kräver särbehandling inom ramen för religionsfriheten.

   Gilla

  • I reject skriver:

   Hej igen Lennart om du återbesöker denna tråd. Klanstrukturen var ett sidospår men det verkade kanske inte så. Om du läser mitt inlägg under Dagens Patrik så ser du min tes.
   Kort så tror jag att klanstrukturen är en primitiv konstruktion som även chimpanser kan ha, kultur är det som behövs för att kunna organisera sig i större enheter, Här är religion (islam med 1.7 mdr anhängare som exempel eller judendomen med 14m) ett exempel, nationen ett annat. Det handlar om kultur men islam är kärnan i denna kultur, den kan spridas, inte klansamhället. Du kan svårligen ingå i en afgansk klan eller m-falangen, men du kan bli muslim, jag tror detta är fundamentalt och förklaringen till religionens makt, du kan ingå och känna dig delaktig i en gemenskap med människor du aldrig sett.

   Därför står vi nu mitt i, kalla det myternas krig, där slaget står mellan nationenars kultur (svenska värderingar), religion (islam) och en ny världsmyt (allas lika värde och mänskliga rättigheter). Den nya myten har visat sig för svag, den samlar inte folk, det kan inte skapas en världsgemenskap runt allas lika värde, det är som ett barns försök att skapa en religion.

   Nej, man behöver inte läsa koranen från pärm till pärm, men det är faktiskt slående hur mycket expansivt hat som torgförs i denna skrift och det kan inte jämföras med bibeln.

   Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    @ I reject
    Hallå igen, jag är kvar i tråden. Har läst din kloka kommentar till dagens Patrik. Jag har också läst Sapiens, för kanske ett år sedan, och uppskattade den mycket. Men nu åter till klankulturen.

    Jag tror att vi pratar förbi varandra för att vi lägger olika betydelser i begreppet klankultur. Jag är främst inspirerad av en bok av Mark S. Weiner som har väckt ganska mycket uppmärksamhet (googla på författarnamnet så kommer den upp).

    Det jag menar med klankultur är en modell för att lösa konflikter. Den är inte ett alternativ till islam utan finns parallellt med religionen. Där klankultur finns är religionen ofta islam, men inte alltid. Det finns exempelvis klankultur bland syrianer, bland yazider, bland kopter och faktiskt också bland kristna i södra italien. Maffian är en typisk klankultur. Och – också Hell’s angels!

    Det du skriver om primitiva klanstrukturer hos schimpanser och människor som ännu inte organiserat sig är något helt annat.

    Klankulturer ser inte till individen utan till gruppen (ofta släkten). Den fungerar exempelvis så att om Omar från släkt A våldtar Fatima från släkt B så kan rättvisa skipas genom att Omar gifter sig med Fatimas syster. Individen betyder ingenting.

    Som jag ser det är alltså klankulturen, som också är utbredd bland invandrare i Sverige, roten till problem med hedersvåld, gängkrig i förorterna, kvinnlig omskärelse, hijab och niqab, barnäktenskap och ett generellt avståndstagande från alternativet till klankulturen nämligen rättssamhället med statligt våldsmonopol och rättigheter knutna till individen. Det är därför som jag argumenterar så ihärdigt mot alla som ser de här företeelserna som ett resultat av islam. De som lever i klankulturen skyller gärna på islam (utom när de tillhör en annan religion) men min uppfattning är att religionen inte är det primära eftersom klankulturen fanns många tusen år innan Muhammed föddes. Islam tog till sig klankulturen när religionen utformades.

    En helt annan sak, som vi inte ska blanda ihop med kulturkrocken i vårt land, är terrorismen och pågående krigshandlingar i Mellanöstern. De hemska terrorhandlingar som under de senaste åren har ägt rum i Europa är inget som jag kopplar till klankulturen. Inte heller 9/11-attentatet. Inte heller IS/Daesh:s pågående krig i Syrien och Irak. Där är jag mer osäker. Många ser det som en oundviklig följd av Mohammeds lära. Själv tror jag mer på andra orsaker som kläs i religiös täckmantel, eftersom det historiskt ofta har varit på det sättet med krigiska handlingar, också när det är kristendomen som har använts för att ge legitimitet åt företaget. Det kan handla om ekonomiska intressen. Det kan handla om sunnimuslimers revansch efter att ha marginaliserats i Irak. Men på den punkten erkänner jag min okunnighet och skulle vilja veta mera. Det enda som inte övertygar mig är däremot tvärsäkerhet, eftersom det här är komplicerade saker.

    Gilla

  • Gösta Oscarsson skriver:

   Charlotte!

   Läste vad man skrev på Amazon. Superlativ en masse. Har du läst Morera så sammanfatta honom och sänd manus till denna blogg!!

   Gösta O

   Gilla

   • Charlotte Jackson skriver:

    Gösta!

    Jag har inte läst boken (‘n), men drar slutsatsen utifrån flera recensioner att artikeln jag länkade till täcker huvudpunkterna. Av många recensioner är det en i The Australian (http://www.theaustralian.com.au/arts/review/islamic-spain-in-middle-ages-no-paradise-for-christians-jews-women/news-story/efba7228f18db0bd7fdac331ccea2ce0) där jag har ´lånat´ nedanstående:

    [Fernandez-Morera] shows that the Muslim invaders of Spain in the 8th century did not arrive as a higher civilisation conquering Visigothic barbarians. They arrived as barbarians intruding on a strongly Romanised, Catholic and materially sophisticated culture. As other scholarship has shown, the Arabs in the 7th and 8th centuries were barbarian invaders every bit as much as the Germans or Bulgars in Europe. They plundered, enslaved and sacked from the Middle East across North Africa and eastwards to Central Asia and India. […]

    Secondly, Fernandez-Morera argues that Islam was not the vehicle through which classical Greek learning was preserved, as is so often claimed. It was chiefly Constantinople that archived and protected the patrimony of Greek antiquity, philosophical, medical and mathematical. The Arabs acquired all this through Greek Christian scholars translating the classics for them. Greeks from the east and Christians in the west later revived such learning for themselves. Meanwhile, the rise of Islam had disrupted the flow of trade and ideas between the Greek east and the Latin west, thus harming rather than fertilising European civilisation.

    […] The real thrust of Fernandez-Morera’s critique of the myth of Andalusia is that Islam in Spain, far from setting a high bar of tolerance, was characterised by plunder, domination, the harsh application of sharia law, the persecution of Christians or Jews who openly avowed their non-Muslim beliefs, and the violent suppression of ‘‘heresies’’ and apostasy within the Muslim community. […]

    Chapter four, The Myth of Umayyad Tolerance: Inquisitions, Beheadings, Impalings and Crucifixions, and chapter five, Women in Islamic Spain: Female Circumcision, Stoning, Veils and Sexual Slavery, reveal what has been airbrushed from history. […]

    The myth of Andalusia has been based on neglect of primary sources and selective adulation of worldly Muslim rulers, as if they were representative of the clerical ulema and Muslim masses. In fact, as Fernandez-Morera shows, both mullahs and masses tended to bigotry and anti-Semitism. There were anti-Semitic pogroms every bit as violent and irrational as those in Christian Europe. And many Christians were expelled from Muslim Spain.

    Among the many shocks to my settled beliefs in reading this book was learning of the atrocities committed, publicly and privately, by Muslim rulers I had long seen as models of enlightened despotism, notably Abd al-Rahman I (731-788) and his descendant two centuries later Abd al-Rahman III. Both committed abhorrent deeds of torture and murder. Far more shocking is Fernandez-Morera’s documentation of the harsh sharia law in Spain under the Maliki school of Islamic jurisprudence, something endorsed even by the celebrated 12th-century philosopher from Cordoba, Averroes (Ibn Rushd). It was neither pluralist nor ‘‘secular’’.

    Hoppas det hjälper. Av intresse är också
    http://www.nytimes.com/2008/04/28/world/europe/28iht-politicus.2.12398698.html?_r=0
    om Gouguenheims Aristote au Mont Saint-Michel.

    Charlotte

    Liked by 2 people

 29. Jaxel skriver:

  Magnus Norell har också skrivit en läsvärd expose på samma tema på ledarsidorna angående om hur/när islam övergick från att bejaka människans förnuft till att förbjuda människor att använda detsamma.

  Själv har jag många gånger frågat mig varför Gud gett människan en hjärna att tänka med om han samtidigt skulle förbjuda henne att använda den.

  http://ledarsidorna.se/2016/08/magnus-norell-terror-och-vald-i-guds-namn/

  Liked by 1 person

 30. lenaaugris skriver:

  Detta tillhör det förflutna. De romerska, egyptiska och grekiska civilisationerna var också högtstående. Vad finns kvar av dem? Även den västerländska civilisationen har haft (?) sin storhetstid. Men detta hjälper inte oss, vi lever i nutiden och måste ta i tu med de problem vi har NU med islam bl.a.

  Gilla

  • elina skriver:

   Tänkte skriva ungefär så.
   Det har funnits många historiska storhetstider/platser/kulturer. Men vi lever nu. Att ursäkta och glorifiera gårdagen fungerar inte.

   Gilla

 31. Hortensia skriver:

  Jag tror minsann Radetzkymarchen blev en vals, men tack, Marian Radetzki, för att du sprider ljus över nutida muslimers obegripliga storhetsvansinne. Övriga kommentatorer har redan levererat rent briljanta synpunkter, men jag vill ändå sammanfatta min uppfattning:

  Den analfabete pedofilprofeten Muhammed skapade sin barbariska, intellektuellt repressiva och territoriellt expansiva, våldsbejakande, intoleranta och oreformerbara religion ur sin tids tillgängliga, mer eller mindre civiliserade, trosuppfattningar med förödande resultat för oss alla.

  Muhammedanerna lyckades erövra och förvalta vetenskapliga verk, som hade producerats i västvärlden under tidigare århundraden. Jämför med hur IS idag utnyttjar dagens teknik, som utvecklats i den produktiva, icke-muslimska världen, för sina egna blodtörstiga syften.

  Dagens invasiva massmigration till den upplysta västvärlden från medeltida muslimska, dysfunktionella klankulturer kan inte bortförklaras, negligeras, eller skyllas på vår civilisation, men den måste stoppas – till varje pris. Repatriera mera… eller kanske snarare:

  Reconquista!

  Liked by 2 people

 32. Apg17 skriver:

  Sedan lång tid har media i västerlandet varit fyllda av nedsättande värderingar kring arabvärlden och islam.

  Det räcker att läsa artikelns första mening för att förstå vad författaren vill förmedla. Nämligen att västvärlden har arabvärlden och islam mycket att tacka för dess civilsatoriska framsteg. När media fylls av krig och terror från nämnda storheter ska det betraktas som ”nedsättande värderingar”.

  Jo tack. Marian Radetzki borde lagt till en bok i artikelns inspirationslista. Den postkoloniala kanons standardverk; Edward Saids – Orientalism. Där hittas alla de postmoderna idéer som Radetzki vill förmedla med denna islam- och arabkoloniala hyllningsartikel.

  Liked by 1 person

 33. Carsten skriver:

  ”The closing of the muslim mind.
  How intellectual suicide created the modern islamist crisis” by Robert R. Reilly

  Ett kapitel som beskriver ett av flera centrala punkter är att al-Ghazali (googla!) bedrev tesen att det inte finns kausalitet. (The loss of causality. pg 62 m.m. Denna diagnos passar för övrig väl in även hos nutidens ”eliter”…) Förmodligen insåg han att dom utländska influenser (bla läran om logik) höll på att leder till att ifrågasätter islams grundbultar och därmed även imanernas och kalifernas makt. Det var bla al-Ghazalis åsikt att ”Allt som människan behöver veta står i Islams böcker. Allt som inte stå där behövs inte och är rentav skadlig.”
  Detta sätt att resonera (visserligen ingen arabisk innovation) föll kaliferna i smaken som hjälpte till genom att rensa bort allt oönskad bland skrifterna och ge koranen dagens utformning.

  Läsvärd! Skriven av en historiker av klass!

  Betr. herr Radetzky rekommenderas att han må fördjupa sig i ämnet innan han nästa gång fattar pennan.
  Han bör vara mera rädd om sin reputation, det är så lätt att göra bort sig. (Om han nu inte håller med Marlene: Ist der Ruf erst ruiniert lebt es sich recht ungeniert)

  Liked by 1 person

 34. Tahmas skriver:

  För mig är det fullständigt obegripligt hur någon kan ta islam i försvar. Vad är det med denna religionen som gör att mäniskor går man ur huse för stt försvara något dylikt.
  Det är skrivet tusen gånger men tåls att skriva igen, vad är skillnaden mellan islam och nazismen?
  Hundratusentals kristna har blivit mördade, tvångskonverterade och bortkörda i Allah:s namn. Folkmordet på armenier där nästan två miljoner människor slaktades. Den hänsynslösa jakten på judar pågår fortfarande via Hamas Fatah/PLO och Hezbollah.
  I handboken dvs Koranen är det väl beskrivet hur judar, kristna, människor med avvikande sexuell läggning och icke muslimer skall dö. Alla som har läst den muslimska trilogin vet vad som står där och det är inget påhitt.
  Islam och nazismen har en gemensam fiende och det är judarna.
  Utan judar stannar världen, någon hade gjort sig besväret att rada upp hur många judiska nobelpristagare det har funnits kontra muslimska dito. Enligt bondepraktikan så hade världen inte kommit längre än sjutton hundratalet om judarna försvann.
  Judar och kristna är världens nav utifrån ett moraliskt och etisk perspektiv det är ofrånkomligt. Trots det behandlas vi som djur av en religion och dess utövare som gjorde bäst i att krypa tillbaka till det medeltida hålet det kom ifrån.

  Liked by 1 person

 35. Lennart Bengtsson skriver:

  Jag tror det är viktigt att framhålla, som Marian Radetzki gör, att alla kulturer har sin storhet och sin svaghet eller som den kinesiska kulturen flera olika extrema skeden av spektakulär uppgång och likaså nedgång. Det är helt korrekt att det var araberna som under tidig medeltid bevarade den antika kulturen och förde den vidare. Idag, dessvärre, befinner sig en stor del av den muslimska världen sedan flera sekler i en period av misär och kulturell tillbakagång och är verkligen inget exempel för väst att följa, to say the least. Samma sak skulle kunna sägas om den europeiska kristendomen i stort sett fram till upplysningstiden. Sedan dess har den haft det goda omdömet att hålla sig i bakgrunden. Detta skall vi vara tacksamma för. Just nu förefaller världen befinna sig i en fundamental transiteringsfas där det är Östasien och främst Kina som mer och mer dominerar och tar ledningen i den globala utvecklingen. En mycket läsvärd bok som belyser detta är Easternisation av Gideon Rachman, kommentator på Financial Times . Nyss utkommen.

  Liked by 1 person

 36. Tahmas skriver:

  En annan sak som är typiskt i svensk debatt är att om någon kritiserar en sida så skall den sidan alltid komma tillbaka med samma argument men med din referenspunkt som mål.

  Ex; ” Koranen är fylld av hemskheter mot judar och kristna”
  ” ja men Bibeln är också fylld av hemskheter”
  ” Islam bedriver häxjakt mot icke muslimer”
  ” ja men inkvisitionen var lika hemsk”

  På dagis
  Ex; ” Du tog min spade”
  ” du tog min”
  ” Då vill jag inte leka med dig”
  ” då vill jag inte leka med dig”

  Det här typiskt Anders Lindberg, Virtanen och Henrik Arnstad retorik.
  Skona oss snälla! Väx upp!

  Liked by 1 person

 37. Nils skriver:

  Som flera här påpekat är påståenden om islams tolerans rena myter. Förklaringen är att det bedrivits så lite forskning om islam eftersom väst inte började intressera sig för området på allvar förrän oljekrisen i början av 1970-talet. Nästan allt som skrivits om islams historia har byggt på muslimska källor. Det är först på senare tid som tyska forskare på allvar intresserat sig för koranen och islam. De är främst knutna till Inarah-institutet (www.inarah.de).

  Förutom Christopher Luxemburg har Norbert G Pressburg, båda pseudonymer men sannolikt tyska forskare, skrivit epokgörande böcker. Den senares ”What the Modern Martyr Should Know” kan jag varmt rekommendera.

  Myten om islams tolerans och vetenskapliga bedrifter lanserades med buller och bång i utställningen ”1001 Inventions” härom året. Den turnerade världen runt och om jag inte missminner mig var Karlstad enda platsen i Sverige där den visades. Både prins Carl Philip och Margot Wallström närmast höjde utställningen till skyarna.

  En som inte gjorde det var Sonja Brentjes, forskare vid Max Planck-institutet för vetenskapshistoria i Berlin. Hon skrev flera artiklar om utställningen och det hör till de mest förkrossande sågningar jag någonsin läst. Hon tillbaka visar allt som t ex artikeln ovan hävdar.

  Utställningen ackompanjerades av en 350-sidig bok och här är ett litet smakprov från en av artiklarna:

  ”Since 1001 Inventions contains on almost every page substantial errors, misrepresentations, or, sadly, sheer inventions of its own, I have compiled a list of some of its major falsehoods, myths, and delusions without trying to achieve completeness and append it at the end of my discussion of the book’s messages, rhetoric, imagery, and other features. It is most regrettable that the National Geographic Society lent its authority to promoting this kind of ideological misrepresentation of an important part of the history of science. No amount of political correctness and nicety about cultural cohesion and mutual understanding can counterbalance the ideologically based and amateurishly executed falsifications of history and science that dominate this book from page 1 to page 351.”

  Ett rent läsnöje som finns att ladda ner här

  http://www.academia.edu/4519123/Review_of_1001_Inventions

  Liked by 1 person

 38. phnordin skriver:

  Radetzkis historieskrivning är flyhänt och underhållande, men flyger lättsamt över händelser och förlopp vilket kan leda till felaktiga slutsatser. Vore intressant se hans analys över hur Islam utvecklades efter arabväldets fall i Spanien 1492. Några årtionden tidigare lyckades turkarna erövra Konstantinopel och blev så småningom försvarare av den Islamska tron. (Sultanen förvarade Profetens rustning, svärd och vapen i sitt palats). Vilket inflytande hade detta på Islam?

  Gilla

 39. Mieszko skriver:

  Detta är första gången jag skriver något på denna sajt. Kan inte låta bli att kommentera att jag tycker att Radetzkis inlägg, där han ställer den kloka och toleranta muslimska världen mot det efterblivna västerlandet, gränsar till historieförfalskning.
  Det är sant att Västroms fall och barbarinvasionerna ledde till att mycket av kunskapen som funnits försvann i Europa. Men redan på 1100-talet gör västerlandet stora framsteg. Universiteten grundas. Tekniska framsteg görs: glasögonen och den mekaniska klockan uppfinns på 1200-talet. På 1300-talet gör naturfilosofer som Jean Buridan, Nicole Oresme och de så kallade Oxford Calculators framsteg som så småningom kommer att lägga grunden till 1600-talets naturvetenskapliga revolution. Inom kulturen verkar ca år 1300 författare som Dante och konstnärer som Giotto. Ja, redan under 1300-talet blev det kristna västerlandet den mest framstående kulturen på jorden.
  Korstågen kom till efter hundratals år av muslimsk aggression och expansion. Det kristna Bysantinska riket var under attack. Även om korstågen genomfördes på ett brutalt sätt, så förefaller det mig som att syftet med korstågen var gott.

  http://www.expressen.se/debatt/historien-enligt-usama-bin-ladin/

  https://www.amazon.com/Catholic-Church-Built-Western-Civilization/dp/1596983280

  Liked by 1 person

 40. Staffan Persson skriver:

  Den s k blomstringen R.talar om hänger faktiskt mycket ihop med att araberna kunde dra nytta av andras framsteg,främst bysantinarna och perserna,samt indierna.Det finns anledning att fråga varför inte större framsteg gjordes med ett så rikt smörgåsbord till förfogande,förrän motsvarande kunskap nådde Europa.Det är riktigare att säga att de framsteg som skedde hos araberna skedde trots än tack vare islam.(Robert Spencer ex,)

  Liked by 1 person

 41. bomarkusson skriver:

  LÄS PÅ!

  Ägna sig inte inte åt historieförfalskning.
  Vilka trängde fram i de kristna områdena i MENA? Vilka slog ihjäl Nordafrikas kristna befolkning?
  Vilka startade angreppskrig mot Europa. Vad var legitimiteten i Islams framträngande i Europa tills de slogs tillbaka utanför Wien omkr. 1680?
  Hur kom islam till Iberiska halvön?
  Muslimer allt ifrån Muhammed själv har alltid påstått att de kommit som befriare efter enträgen uppmaning från de besegrade. Om man nu vill befria någon, måste man i så fall våldta de befriades kvinnor i deras mäns åsyn? Befriar man någon genom att ta sexslavar?

  Försöken att reformera islam avslutades på 1200-talet. Då utplånades tanken att människan har ett eget förnuft som rättesnöre. Så länge fanns förmodligen relikter kvar av de kulturer islam ”befriat”. Den islamska världen har i stort sett under hela sin existens stagnerat.
  Nu ska salafister och brödraskapare återvända till den sanna islam. Den ursprungliga islam.

  När ska vi lägga av vår klädsel av säck och aska?

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.