Den farliga vetenskapen

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Vetenskapen eller främst naturvetenskapen (eng. science) har under flera tidsepoker haft ett spänningsfyllt förhållande till samhället och dess överhet. Utmaningen mot bibelns syn på tillvaron och mot den katolska kyrkan ledde till att Galilei sattes i husarrest och att Giordano Bruno brändes på bål. Galileis brott var att han ifrågasatte den geocentriska världsbilden med jorden i centrum och solen kretsande kring jorden.

Konflikter mellan vetenskap och den politiska eller religiösa ledningen är legio. I Sovjet gällde länge Lysenkos teorier. Lysenko förnekade såväl genetiken som Darwins naturliga urval och menade att biologin följde Lamarcks idéer att en organism kunde anpassa sig till en ny omgivning under sin livstid varefter de nya förvärvade egenskaperna gick i arv till avkomman. Den sovjetiska tron på Lysenko fick katastrofala effekter på sovjetiskt jordbruk och boskapsskötsel.

Fortfarande finns det flera som sätter skapelseläran före det naturliga urvalet vilket är fallet inte minst bland kristna och muslimska grupper.

Även i sekulariserade länder med välutbildade människor finns det en önskan hos samhällsöverheten att hålla vetenskap i stränga tyglar för att undvika farliga tankar och oönskade konsekvenser. Vetenskapen drivs främst av individens önskan att förstå vår värld samt att söka ny kunskap som kan bli till nytta för människor och samhälle. Det har alltid varit en sådan ”nyfikenhetsforskning” som har öppnat fönster mot ny kunskap.

Men tänk om man kommer på något farligt. Vore det därför inte bättre att se till att vetenskapen kan hållas bort från de farliga områdena. Tänk vad skönt om kärnkraften aldrig uppfunnits säger en del och kanske inte heller datortekniken och internet då kanske detta leder till artificiell intelligens då det till slut kanske inte längre behövs några människor. För att inte tala om den genetiska forskningen. Och tänk om vi inte hade kommit på att använda fossil energi för 250 år sedan! Då hade vi kanske inte haft något problem med klimatet idag? Inte heller hade kanske jorden då varit så överbefolkad som nu?

Att reglera den fria forskningen är inga ovanliga tankar hos den svenska överheten.

Efter Tjernobylolyckan 1986 införde regeringen Carlsson under Birgitta Dahl en lagändring som fick namnet ”tankeförbudet om kärnkraft”. Lagen innebar att det blev olagligt att förbereda uppförandet av en kärnreaktor i Sverige, utöver det förbud som infördes mot själva uppförandet.

I lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet infördes 1 februari 1987 en 6 § som löd: Ingen får utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, beställa utrustning eller vidta andra sådana förberedande åtgärder i syfte att inom landet uppföra en kärnkraftsreaktor.

Efter beslut i riksdagen 2006 avskaffades paragrafen. I samband därmed konstaterade regeringen att det aldrig rått något tankeförbud men att den ”felaktiga uppfattningen om bestämmelsens innebörd är väl etablerad” och att lagen har hämmat forskning för förbättrad kärnsäkerhet i Sverige. Dessutom har lagen uppfattats som tveksam ur ett demokratiskt perspektiv.

Som framgått av den utmärkta norska TV-serien Hjernevask (Hjärntvätt), så är frågor som exempelvis berör skillnader i intelligens mellan olika människor och ännu mer mellan olika folkgrupper närmast tabu. Att askenasiska judar genomgående har hög intelligens och att afroafrikaner i genomsnitt har en lägre intelligens är vita européer samt att östasiater likaså är intelligentare än européer och vita amerikaner är inte bara tabu att säga och skriva utan dessutom är forskningen på området helt tabuiserad. Att intelligens till största delen är ärftlig skall inte alls nämnas. Däremot är det i sin ordning att erkänna att svarta med bakgrund från Västafrika är fenomenala snabblöpare.

Vetenskapen hör hemma i det öppna samhället och det nyfikenhetsdrivna sökandet efter ny kunskap är likaså en fundamental del av ett framgångsrikt, öppet samhälle. Faran med att någon råkar finna potentiellt ”farlig” kunskap är ingenting mot faran av en politisk överhet som reglerar och övervakar sökandet efter kunskapen. Här är de historiska exemplen legio.

73 thoughts on “Den farliga vetenskapen

 1. Anne-Hedvig skriver:

  Nå har vi diskutert erkebiskopen og religion – jeg minner om Pauli utsagn: ”Jeg har lov til alt, men ikke alt gavner.”

  Du nevner Tsjernobyl. Norge ble pga vindretning sterkt rammet av nedfallet i april 1986, og har hatt/har store utgifter pga dette. Jeg minner om at de radioaktive verdiene er nå kun halvert siden den gang – vi skal aktså slite med elendigheten i mange år ennå.
  Personlig gruer jeg for hva sider av bioteknologien eventuelt kan føre til. Men bevares, interessante vyer… Dog, ikke sikkert at ‘alt gavner’. Kreves ærlige diskusjoner pro et contra, pluss at samfunnet har evne til i visse tilfelle å sette grenser.

  Liked by 1 person

 2. BjörnS skriver:

  Sverige har länge haft en vetenskaplig grundsyn i de flesta frågor. Det betyder dock inte att det alltid blev rätt men ansatsen var byggde på logik och rationalitet. I slutet på 60-talet tycks saker ha börjat gå snett. Att tycka eller känna blev lika viktigt som att kunna eller veta. Om inte viktigare. Utbildning och kunnande blev misstänkliggjort. Samhället blev kunskapsfientligt och ideologiskt. Det är min minnesbild av 70-talet.

  Detta sitter i också idag. Vi har en regering och ett etablissemang som talar vackert om innovation och Sverige som ett kunskapssamhälle. Samtidigt är viss kunskap ”haram”. Effekterna av invandring får inte analyseras. Etablissemanget kan inte göra skillnad mellan fakta och värderingar över denna fakta. ”Folk kan dra fel slutsatser” osv. Att de motsäger sig själva begriper det inte. Låt oss börja med att ta fram fakta och så kan vi sedan diskutera hur vi värderar faktan. Men icke. Logik göre sig icke besvär. BRÅ tar ej fram fakta om brottslingars härkomst. Konstigt nog finns denna statistik på brottoffersidan…

  Skillnaden mot vår omvärld är besvärande. Tag informationshantering i norsk, finländsk och dansk media kring invandringrelaterade frågor som ett exempel. Eller ”landskampsdebatten” mellan Sverige och Danmark för något år sedan. Danskarna resonerande medan de svenska representanterna var idel värderingar och fördömanden.

  Hur bygger man en kunskapsnation i ett sådant klimat? Bygger inte kunnande och vetenskap på en värderingsfri analys av världen? Vilken skuld har inte media? Nästa totalitära system har sin grund i antingen (a) viljan att förhindra att fakta tas fram eller (b) viljan att förhindra en diskussion av faktan och de värderingsmässiga avväganden som finns. Hit hör ett nyspråk med ord som ”utmaningar”, ”EU-migranter”, ”flyktingar” , ”naiv”, …

  Liked by 5 people

  • Jan Andersson skriver:

   En löpare med smala ben med lägre massa nära fötterna (som flyttas längst sträcka vid varje steg) utför totalt ett mindre arbete på samma sätt som en bilmotor med lätta kolvar och vevstakar varvar högre och drar mindre bränsle. Dyra skor för långdistanslöpning är alltid de lättaste och – självklart för en tekniker – effektivast om man vill vinna.

   Gilla

  • Jan Andersson skriver:

   När det gäller boxare så måste de kvala in i en viktklass, och om den ena har tjocka ben så har han för litet muskler i överkroppen, där de hade gjort bättre nytta (som den andre har).

   Gilla

 3. BjorkBloggen skriver:

  Den här Gallileoaffären går igen med jämna mellanrum i våra skolor för att lära barnen i tidig ålder att det är en konflikt mellan vetenskap och religion (eller vetenskap och Bibeln) och att det inte går att kombinera. De nämner sällan att Gallileo själv var bibeltroende, och likaså Newton, Kepler, Pasteur, Joule, etc. Det handlar alltså inte om en konflikt mellan vetenskap och religion eftersom det går bra att vara både och. Kristna vetenskapsmän har gjort mycket gott för vetenskapen genom åren.

  Det var inte bara påven och Vatikanen som var kritiskt inställda till Gallileo (de önskade framför allt att se mer bevis) utan även andra vetenskapsmän på den här tiden. Det kan vara viktigt att nämna i sammanhanget. Att påven satte honom i husarrest är förstås galet oavsett om han hade fel eller inte.

  Liked by 3 people

 4. Christer L skriver:

  Apropå statistik och intelligens. Statistik är inte alltid en exakt vetenskap. Skillnander i genomsnittlig IQ kan kopplas till skilda etniska, geografiska och kulturella områden, som Lennart Bengtsson säger. Om detta visar något tillförlitligt så är det att konsten att läsa och skriva är avgörande. Läs- och skrivkonstens historia är nog äldst i Asien och yngst i bland annat delar av Afrika. På vissa håll finns kvar en kontinuitet från långt tillbaka, på andra håll har en bärande struktur av läs- och skrivförmåga avbrutits. Vad som är strikt ärftlig DNA-intelligens är inte klarlagt, men läsförståelsen är givetvis avgörande för utvecklandet av den typ av intelligens som kan testas i IQ-test. Detta är ju också vad PISA handlar om, tycks det.

  Gilla

  • Pekka Rousu skriver:

   Du missar hela poängen. Det är klarlagt att skillnader i intelligens existerar mellan olika raser. Du har exakt samma inställning som de sedvanliga relativisterna. Du ogillar slutsatsen och fakta och liksom hänger kvar i ett nödstrå då det finns de som själva inte tror på fakta eller vägrar tro på fakta.

   Gilla

 5. Aha skriver:

  Sverige uppvisar en viss demokratisk fernissa. Artikelns information om förbudet mot konstruktionsritningar och kostnadsberäkningar för kärnkraft är ett sådant exempel. Lagen om hets mot folkgrupp är ett annat, gällande exempel. Lagen förbjuder att man uttrycker ringaktning/missaktning mot folkgrupp, trots att bakomliggande orsak är sann.
  Vibbarna från vänsterhåll är också sådana att de nog helst skulle vilja förbjuda åsikter som ifrågasätter mångkultur och allas lika värde. Nya Tiders deltagande i Bokmässan belyser mer än väl sakernas tillstånd.
  Tydligast exemplet på censur är väl ändå kriminologin där Tino Sanandaji förgäves försöker få fram fakta om folkgruppers kriminalitet i mångkulturens Sverige.

  Vissa kretsar i Sverige har ett olustigt förhållningssätt till demokratin.

  Liked by 7 people

 6. Sten Lindgren skriver:

  Så sant så sant. Det man kan fundera över är vad resultaten av det svenska systemet blir på sikt. Den fria forskningen bedrivs endast inom isolerade öar och delvis också under andra, politiskt anpassade, nyckelbegrepp än de verkliga.
  Min erfarenhet är att möjligheten att söka medel till forskning är starkt kopplad till vem som söker och till att man använder rätt terminologi, det för tillfället rådande politiskt korrekta språkbruket.
  Att det förhåller sig så är lite förvånande om man tittar på organisationen av de stora anslagsgivande myndigheterna inom området, Vetenskapsrådet, Formas, Vinnova och Forte. På papperet ser organisationen relativt oantastlig ut, men man ska komma ihåg att alla ledande personer utses av det politiska systemet. Detta är extra tydligt inom särskilt bildade forskningsstiftelser.
  Trots den på papperet relativt prydliga situationen så nästlar det politiska systemet in sig, ett aktuellt exempel är Karolinska Institutets styrelse med ansvar för skandalen, där bl a en avdankad folkpartiledare och en avdankad LO-ekonom ingått.

  Liked by 2 people

 7. JAN BENGTSSON skriver:

  Får man undra vad vi importerar i parti o minut?

  Överväldigande antal från de mest dysfunktionella patriarkaliska länderna med klanstruktur,
  präglade av kusinäktenskap o obefintlig utbildning, tom analfabetism,
  med ett utpräglat kvinnoförakt…

  Vad tänker hen på, är en relevant fråga!

  Liked by 3 people

 8. goranstang skriver:

  Delar i princip dina åsikter.
  Om det är skillnad i i intelligens mellan folkslag kan kanske ifrågasättas.
  Otroligt dock att hundar, hästar etc väljes utefter stamtavla även av personer som ivrigt påstår att människans genetiska arv inte har någon betydelse.
  Otroligt att man tillåter giftemål mellan nära släktingar och samtidigt förfasas över inavel bland djur. Kusingiftemål var tidigare förbjudet men idag vanligt bland invandrade grupper.
  Personligen tror jag detta kommer leda till genetiska skador.

  Liked by 3 people

  • Hortensia skriver:

   Precis, GORANSTANG.

   ”Studier i Sverige, England och Pakistan har också påvisat en högre andel förståndshandikappade barn från bland annat Turkiet och Pakistan.

   Ingifte antas vara en av förklaringarna.

   I svenska Botkyrka
   visade en undersökning 1995 att andelen svårt förståndshandikappade barn (IQ mindre än 50) från icke-europeiska och icke-nordamerikanska familjer var drygt 50 procent högre jämfört med barn i europeiska och nordamerikanska familjer.”

   ”Fernell misstänker
   att ingifte är en bidragande orsak till förhållandena i Botkyrka.

   – Studier har visat att andelen ingifte i Europa och Nordamerika varierar mellan 0 och 2 procent. Det kan jämföras med Pakistan där 46 procent av alla äktenskap är ingifte, oftast mellan kusiner. I Turkiet är siffran 35 procent, i Libanon 26 procent. Barn med ursprung i dessa länder var de som var mest drabbade också i Botkyrka, säger hon.

   Studier i Pakistan har enligt Fernell också visat att antalet fall med mentalt handikapp var två till tre gånger högre än i västvärlden.”

   http://www.sydsvenskan.se/2001-01-12/kopenhamn-undersoker-handikapp-bland-invandrare

   Liked by 1 person

   • Kristina von Heland skriver:

    En sak apropå avel har jag tänkt på.Det är att då jag har avlat ”tätt” på hundar får jag en inavelsdepression då det blir för tätt. Det visar sig i mindre kullstorlek-färre valpar. Det kan även bli mindre och svagare valpar.
    I dessa länder som omnämns verkar inte kullstorleken minska och fertiliteten verkar vara hög trots en dokumenterad inavel
    Det som Muhammed gjorde bra var det arabiska fullblodet. Det är 5 ston som är grunden som alla renrasiga araber stammar från. Det eng fullblodet stammar från 3 hingstar av arabisk ras som skänktes till det brittiska kungahuset. Fascinerande berättelser och mycket läsvärt. Lite hur ett urval kan gå till och att lyckas med praktisk kunskap. Utan begränsningar av politik och som idag medier etc. För en framgång måste det råda frihet. Där någonstans gick det fel för muslimerna då alla begränsningar av människans intellekt kom. Inga Nobelpris där inte

    Gilla

 9. oppti skriver:

  Vetenskap bör styras så den utvecklar samhället i den riktning som är önskvärd.
  Frågan är vems åsikter som skall styra!
  Därför är fri forskning på grundnivå viktig. Men kanske bör vissa områden förbjudas, som massförstörelsevapen eller intelligensskillnader mellan folkgrupper.

  Gilla

  • Hovs--hallar skriver:

   Jaha, du likställer alltså forskning på ”massförstörelsevapen” med forskning på intelligensskillnader mellan folkgrupper, och vill i humanitetens namn förbjuda båda?

   Och vad gäller militärt försvar, så kan vi väl alltid dela ut armband med texten (på ryska) ”Rör inte mitt land!” — Det bör ta skruv.

   Ja, själv tycker jag vi ska förbjuda allt som är dåligt (enligt min personliga åsikt), i synnerhet allt som kan ställa någon person i en mindre smickrande dager.

   Forskning på intelligensskillnader mellan folkgrupper vill du förbjuda — och hur är det då med forskning på skillnader i BROTTSLIGHET mellan folkgrupper — ska vi förbjuda den också?

   Tongivande maktgrupperingar i Sverige verkar vara inne på den linjen.
   BRÅ vill t.ex. inte publicera vissa data som handlar just om sådant, men man kan dra vissa slutsatswr ur befintliga data — se t.ex: https://affes.wordpress.com/
   (rekommenderas även pga. den lysande satiren).

   Liked by 1 person

   • I reject skriver:

    Tack för detta svar, man blir mörkrädd. Helt utan reflektion, gissar att man funnit liknande inlägg om vi tar upp yttrandefrihet. Jo yttrandefrihet är bra men…

    Gilla

  • Pekka Rousu skriver:

   Vilken skrämmande åsikt du för fram. Du anser att forskning på intelligens skillnader mellan raser är så ond så att den ej får existera. Varför? Vem skadas? Varför hellre ha medveten okunskap om något i stället för visshet? Jag tror det är så enkelt att du är rädd för faktisk data. Ingen fara, denna data/kunskap finns redan vad du och andra diktatoriska människor än anser. Kunskap ska vara fri. Sanning i den mån den kan finnas ska få komma fram. Du vill sätta en huva över människors vetande för att du och dina gelikar anser det vara rätt. För mig är sådana förslag och tankar inte annat än skrämmande och påminner om boken 1984. Du skulle passa bra in där eller i en kommuniststat. Du får vara diktator och tala om för oss undersåtar vad vi får tänka på och vad vi får ens utforska. Skrämmande.

   Gilla

   • Hedvig skriver:

    @ Pekka Rousu 8 september, 2016 kl 13:35

    Ett vänligt påpekande: Sedan ca 30 000 år finns det endast en enda människoras kvar, alltså inte flera.

    Gilla

 10. Gunilla skriver:

  Humanistiska institutioner står idag i direkt konflikt med de naturvetenskapliga. 2 exempel; (1) genusforskningen vill påstå att inga skillnader finns mellan barnens kön och att all ‘skillnad’ är en samhällsprodukt. Alla föräldrar vet ju att det inte är så. (2) återigen könen; ‘normaliteten’ av homosexualitet?!. Faktum är att det pågår forskning världen runt, inkl Sverige, för att finna var den ‘anomalitet’ (genetisk, enzymer på fosterstadium etc) finns som resulterar i homosexuell läggning. Själva ordet anomalitet betyder ej normalt.

  Liked by 2 people

  • Hovs--hallar skriver:

   Riktigt. En del av detta politiskt motiverade lögnmakeri avslöjas i den norska tv-serien ”Hjernevask” (googla!)

   Att ”könet är en social konstruktion” är en av dessa lögner, som avslöjas av beteendevetenskaplig forskning i USA.

   Gilla

  • europetodaysite skriver:

   1) Det heter ”anomali” och inte ”anomalitet”
   2) All forskning är inte bra forskning. De studier som har genomförts på temat ”orsaker till homosexualitet” har haft några saker gemensamt:
   2a) Små studier med ett mycket litet statistiskt underlag, resultat inom den statistiska felmarginalen. Oklara resultat, med någon liten övervikt åt ett eller annat håll.
   2b) Bias: studier har i flera fall bekostats av amerikanska högerkristna organisationer, med det uttalade syftet att sjukdomsstämpla HBT-personer, för att sedan kräva att de ska underkasta sig behandling. Forskare således intresserade av att leverera det av finansiären önskade resultatet. Orsakerna till att såna här studier överhuvudtaget bedrivs står alltså att finna i religiös fanatism snarare än i oskyldig vetenskaplig nyfikenhet.

   3) Du är rätt dåligt uppdaterad rörande kunskapsläget: redan på 70-talet studerade amerikanen Hopper en större grupp homosexuella män avseende social, känslomässig och intellektuell funktionsnivå, och drog slutsatsen att de var lika välfungerande som sina heterosexuella likar.
   Att därför tala om homosexualitet som en ”sjukdom” eller ”anomali” som man bör försöka hitta orsaken till (med det underförstådda syftet att ”bota homosexualitet”) blir därför irrelevant. Det finns ju ingen anledning att ”bota” en person som är nöjd med hur han är, fungerar väl och helt uppenbart är fullt frisk?

   Homosexuella, såväl som heterosexuella beteenden har iakttagits hos 450 olika djurarter, vara människan bara är en. Vi talar alltså om en naturligt och frekvent förekommande variation som inte är unik för människan.
   Det finns en rörande enighet inom den psykiatriska professionen om att försök att ”behandla” HBT-personer i syfte att få dem att bli heterosexuella inte bara är dömt att misslyckas, utan även direkt skadligt. Det vill säga, den typen av kvacksalverier får sannolikt patienten att må sämre istället för bättre, och är därför oetiska och förkastliga.

   Vad som vore mycket mer intressant att studera är varför vissa människor utvecklas till bigotter som tycker sig ha rätt att styra över och fördöma andras kärleksliv? Det är en mycket märklig inställning enligt mig. Vet du?

   /Medic

   Liked by 1 person

 11. Fredrik Östman skriver:

  Det räcker inte att säga att ”vetenskap är bra” om man inte också slår fast vad vetenskap är.

  Den svenska skolan och stora delar av resten av samhället har förstörts i ett förment följande av förment vetenskapliga principer, som i själva verket hela tiden uppenbarligen bara var schamantugg och försåtliga lögner.

  Liked by 3 people

 12. Hedvig skriver:

  Ett bra exempel på hur nyhetsSverige fungerar idag levererar S-bloggaren Johan Westerholm på Ledarsidorna.se

  Postmodernismen har dessvärre också smugit sig in på universitet och högskolor, framför allt inom humanistiska och samhällsvetenskapliga institutioner, men tycks även ha slunkit in på naturvetenskapliga och tekniska institutioner.

  http://ledarsidorna.se/2016/09/karusellen/

  Liked by 2 people

 13. JL skriver:

  Vadå, du menar alltså att folk är olika beroende på arv och miljö? Helt sjukt, rasist! Åsikter som dina stigmatiserar och polariserar. Klart man inte får studera och beskriva verkligheten som den är

  Det vi måste göra för att få ordning på samhällssoppan är att låtsas som att det inte finns några skillnader, och se alla dysfunktionella beteenden som ett resultat av strukturellt förtryck.

  Ungefär denna typ av retorik har jag mötts av från en del människor som i övrigt är relativt skärpta. Lite skrämmande eller..? Gemensamma nämnaren för samtliga är att deras personliga erfarenhet av andra kulturer är relativt begränsad. Tillfällighet?

  Liked by 4 people

 14. Tahmas skriver:

  Idag går ÖB ut och uppmanar folket att bara läsa traditionell media som man kan lita på.
  Denna uppmaningen som ÖB gör i DN luktar diktatur lång väg.
  Det känns som att etablissemanget gör en sista kraftansträngning att kväsa det missnöjet som svenska folket har.
  Om vi enbart skulle lita på traditionella medier så hade vi levt i villfarelsen att Sverige är ett paradis på jorden och att alla människor vill oss väl.
  Stanken från forna öst luktar fortfarande illa.

  Liked by 4 people

  • Gunilla skriver:

   På Franco-tiden i Spanien gick en historia som lyder; Franco var runt i städerna och stod på torgen och deklarerade allt bra han gjort runt om i Spanien. Då höjer en handelsresande rösten och säger att ‘jag har varit på alla dessa platser och har inte sett något av drt du talar om’. Varpå Franco svarar ‘du ska inte resa så mycket utan stanna hemma och läsa vad som står i tidningen’. Känns det igen idag i Sverige?

   Liked by 2 people

 15. Birger Winsa skriver:

  Darwin sa att evolutionen är blind. Men samtidigt sötdde han kusinen och rasisten Galton som menade att det finns en universell plan i medvetandet som högutbildade har bäst tillgång till. Det kallas idag för IQ. Då finns det en hemlig plan som en del människor har bättre tillgång i den blinda evolutionen. Även du använder tror på denna hemliga plan. Det finns sedan flera decennier tillbaka omfattande studier på IQ-tal. Inget samband mellan IQ-tal och nobelpris. Bortselekterade låga IQ-tal fick två nobelpris. De höga inget. Professorer, jordbrukare och brevbärare hade lika höga IQ-tal. Däremot kan vissa kulturer vara bättre anpassade till europeisk kultur. Till exempel europeer. Redan Einstein visste att intelligens är personlighet. Alla hävdar att det öppna hjärtat är innovativt. Ett slutet hjärta är bra på förvaltning

  Gilla

  • Hovs--hallar skriver:

   Vet inte riktigt vad du far efter — men du kan själv Googla på t.ex. hur vanligt det är att judar resp. muslimer får Nobelpris. Sedan kan du fundera på vad den massiva skillnaden i utfall beror på.

   Vidare, så finns det givetvis ingen naturlag som säger att en person med hög IQ automatiskt skaffar sig något yrke som kräver lång utbildning — därtill krävs nämligen även andra personliga egenskaper som motivation och självdisciplin.

   Gilla

  • Peter M skriver:

   Som jag förstått den vetenskapliga diskussionen under senare år är ett grundproblem att om många individer i ett samhälle har låg iq – då förloras möjligheten att ha en högre civilisation/ komplext samhällssystem. Denna gräns går någonstans mellan 80-90 i iq.

   I Sverige är denna diskussion naturligtvis helt otänkbar att föra.

   Liked by 1 person

   • MartinA skriver:

    @Peter Jag tror dock att det är fel, finns massor med högstående och komplexa civilisationer i historien där medel IQ varit lägre än 100. Siffran 100 är ju förresten satt till medel för just den civilisation som började utforma IQ tester 🙂

    Gilla

   • Peter M skriver:

    Sannolikt har de högkulturer som jag antar att du syftar på varit härskare/ slav kulturer. Vi lever i en annan typ av kultur.

    Gilla

 16. ruben skriver:

  Jag tror inte det går att undvika ras, om man vill vara saklig. Skall man blunda för ras-skillnader, blir det aldrig trovärdigt eller viktiga samtal blir utelämnade. Rasist är man om man värderar en ras som generellt bättre än en annan. Egenskaper måste man få värdera när det är viktigt annars stannar allt upp och kaos börjar råda. Det finns något, som kallas för Skelleftesjukan http://www.famynorrbotten.se/sv-SE/om-sjukdomen-1734181 en olycklig mutationsförändring i arvsanlagen och det kan man ju faktiskt kalla för grov rasistisk benämning på sjukdomen, fast alla borde förstå ( och de flesta gör det också ) att det inte betyder att alla från Skellefteå har sjukdomen. Problemet är att man i andra fall sällan eller aldrig får kalla saker vid dess rätta namn eller betydelse för då hugger någon för det mesta av med rasist-giljotinen och då var det färdigpratat. Den trånga samtals-ytrymmet orsakar säkert att vi ”rasar” nedåt i IQ också. Jag minns uppståndelsen när malmö-polisen hade ett s.k. romer-register för spaning. Jag tänkte varför gav de sig inte på balt-registret eller ryss-registret eller Svensk-registret? De som är med i spaningsregistren var de som en misstänkt brottsling hade vardags-kontakt med. Det var inte ett brotts-register för brottslingar. Så amatörer lade sig förstås i polisens brotts-spaning också. Hoppas de underlättade för ordningen och brottsbekämpningen i Sverige då polisen hädanefter inte får använda data-register på en viss ras ( romer i det här fallet ) för att underlätta spaning. Det kan kallas särbehandling eller favoritism kanske? Kanske jag har fel i mitt tyckande?

  Liked by 1 person

 17. JR skriver:

  Håller med Birger Winsa här. Intelligens kan ju heller inte vara en kvot mellan två tal, det är mycket mera komplext än så. Intelligenstester av idag visar bara på hur bra man är på att registrera och memorera. Ju fler tester man gör desto bättre kvot får man. Systemet håller på så sätt skapande människor i schack vilket gör att utveckling stannar av i en rundgång av förvaltare som upprepar sej i ett styrt empiriskt vetenskapsparadigm.

  Gilla

  • I reject skriver:

   Det är ju rent strunt, man måste ju välja någon metod för test, de med god matematisk begåvning tenderar också att vara bättre språkligt och kreativt.

   Gilla

 18. Tahmas skriver:

  För att återknyta till min egen kommentar efter igen ha läst vad ÖB avsåg med sitt utspel i DN så blir jag något ängslig.
  Etablissemanget har försökt alla medel att misskreditera och tysta alternativ media samtidigt som de har gjort allt för att även misskreditera SD. Deras försök har varit verkningslösa ju mer skit de kastar desto fler läser alternativ media och röstar på SD.
  Min ängslan bygger på något som kallas riketssäkerhet. Om ÖB, som uppenbarligen själv är desinformerad utan att veta om det, kan hävda att alternativ media är en säkerhetsrisk så finns risken att sidorna stängs ner.
  Som vi vet så är Sveriges demokrati en pappersprodukt och som pappersprodukt är den väldigt lätt att revidera. Sverige står inför enorma problem, både finansiellt och demokratiskt och det sista etablissemanget behöver är ett folk i uppror, ett folk som tar reda på hur det verkligen ligger till utan att förlita sig på statsbärande media som enbart har sin egen maktposition för ögonen.
  Räkna med att ”traditionell media” kommer att ösa ur ÖB:s källa.

  Liked by 1 person

 19. I reject skriver:

  Jag skulle vilja lyfta debatten från tabubelagd forskning som inlägget korrekt pekar på. Jag hade gärna hört om torium-baserade reaktorer men tyvärr så skall vi ladda elbilarna med kolkraft .., kanske man kan köra bilar på antirasism?

  Men jag ser det också som ett stort problem att kanalerna för eventuell verklig forskning saknas om den uppfattas systemkritisk. Exempel är allt om invandring så klart, OM utfallet kan uppfattas kritiskt. Men lika viktigt är att genom att media har strypt tillgången till allmänheten för samhällskritisk forskning så den absurda situationen har uppstått att alldeles självklart uppenbar agendaforskning från sådana som Mattias Gardell eller Arnstadt får massor av plats. Endast en forskningsröst hörs om man inte söker alternativmedia. Detta får till resultat att lögnerna blir djupare, jag har precis läst ”raskrigaren” av Gardell, spara pengarna för all del. Hela boken är full av lögner, kort byggs tesen upp att invandrare är skötsamma och trevliga alltid (med mycket få undentag, tror det nämns ett i boken), de lagar mat, pratar med vänner och jobbar massor mellan de trevliga moskebesöken. Inga problem där inte. Däremot så finns det en mycket stor grupp nazistiska vita i Sverige som utgör det verkliga hotet och kopplingen Mangs-nazism-SD i vart och varannat stycke är legio i boken. För en som följt debatten några år så är lögnerna ibland blatanta men det är urvalet som är värst, det är så uppenbar agendaforskning så att det gör ont. Boken uppnår samma syfte som media alltid lyckas med, antingen är man vänster och hummar instämmande, eller så är man rasist och finner ännu mera bränsle till hat, eller så bläddrar man till skildringar av skjutningar. De andra möjligheterna är att man är indoktrinerad och det är väl denna krets Gardell söker, för att ytterligare spä på myten om den onde vite och den gode muslimen och den sista kategorin är de som vill hålla sig till sanningen som jag uppfattar denna blogg och dessa är osannolika läsare, den är för uppenbar i sina partsinlagor och sitt partiska urval. Exempel på Malmös ingrodda rasism är afrikanen som någon försökte slänga från en bro, mig veterligt så var det kriminella kurder, osv osv, de vanliga lögnerna att mindre brott än någonsin begås och Malmö är bättre än någonsin torgförs flitigt. Konstigt då att den vita flykten till min kranskommun också är större än någonsin. Kort, ett perfekt exampel på vänsterns agendadrivna samhällsforskning som endast uppnår syftet att polarisera ytterligare. Det är inte endast media som vänstern kontrollerar utan även hela fältet samhällsforskning där BRå och andra är viktiga kuggar.

  Liked by 1 person

 20. Ami skriver:

  Eftersom vi långsamt håller på att bli kastade tillbaka till medeltiden så behöver vi nog inte lägga någon större tankemöda på vare sig utveckling eller vetenskap, inte ens vetskap verkar vara något som prisas högt längre.
  Den röda tråden är att så länge staten vet så är det gott nog. Skolresultat som knappt är värdiga en mindre afrikansk stat, en grupp av folkvalda som svävar i det blå och skyddsmyndigheter som varken vet ut eller in.
  Vi får roa oss med tanken att bättre tider är på väg men det förutsätter att folk lyfter blicken, det finns en skog bland träden om man bara orkar inse det.

  Liked by 1 person

 21. Elöd Szanto skriver:

  Tack för ett utmärkt inlägg. Det enda sakfelet jag hittar är att det är löparna från Östra och inte Västra Afrika som är så fenomenala (speciellt på långa distanser).

  Liked by 1 person

  • Tomas Björnsson skriver:

   På sprinterdistanserna dominerar löpare med västafrikanskt ursprung helt och hållet. De västafrikanska nationer är förvisso fattiga, och dåligt organiserade, och förmår därför inte få fram sprinters som håller världsklass. Men världseliten är ändå västafrikansk – rent genetisk.

   För även om det är jamaicanska, amerikanska, kanadensiska, franska och brittiska medborgare som står på startlinjen i OS-finalen på 100 meter, så är de ändå genetiskt sett västafrikaner. Och när de får de träningsmöjligheter som finns i västvärlden, så är de överlägsna. Du kan se samma sak inom fotbollen: Mer än halva Frankrikes trupp i EM bestod av spelare med ursprung i Västafrika. Detta trots att de svarta i Frankrike bara utgör 4% procent av befolkningen. Ge det några decennier till, och proffsfotbollen kommer likna den amerikanska basketligan i fråga om etnicitet bland utövarna.

   Gilla

 22. Jan Andersson skriver:

  Det är mycket underligt att religion och vetenskap är varandras motsatser. Om det finns något som vittnar om Gudsbegreppet så är det väl naturvetenskapen. Vi människor har lärt oss mycket, men saknar fortfarande grundläggande kunskap om världsalltets uppbyggnad både i stort och smått. Vem har haft en sådan kunskap om inte Gud? För oss på jorden är världen fortfarande oförklarlig. Vetenskapen är evig på det sättet att ingen liten byråkrat kan stifta en lag eller föreskrift om att ändra på sakernas tillstånd, vilken är en stor tröst. De kan på lösa grunder tvinga fram elbilar genom att förbjuda fossila bränslen, men de kan inte tvinga fram mer elektricitet från våra befintliga kraftverk. Eftersom vi nu måste gräva upp hela Sverige för att lägga nya kraftkablar från obefintliga kraftverk till alla elbilar så får man intrycket att det är nu inte är Gud utan byråkraterna som är allsmäktiga, fast de bara är oerhört okunniga. Man blir nästan religiös när man tänker på Guds straff och vilket bakslag det kommer att bli.

  Gilla

 23. Jonas Nilsson skriver:

  Bevisar du att det mesta kan legitimeras i vetenskapens namn idag? Lite vetenskapsfernissa för att få väcka frågan vilka som på ett ansvarigt sätt kan förväntas vara intelligenta nog att bidra till – vadå?
  Vad ska definieras som kunskap värd att erkänna? Det som KI gör?
  Kan vi vinna ny kunskap utan att någon satsar och finansierar? Ska vi kvota om vad som får vara samhällsstyrt och sponsrat? (vad som nu är skillnaden emellan de två)
  Ett kriterium som du inte nämner är begreppet sanning. Jag tänker att det implicerar någon form av sammanhängande fenomen som skulle ha vederhäftighet.
  Experimentet blev kriteriet vid det vetenskapsgenombrott du refererar till. Samhällsvisionen var redan satt med nationalstaterna. Nationalstaterna (furstarna) tävlade/r sinsemellan. Är den eran slut nu? De finansiella storbolagen tävlar sinsemellan om största vinsten?
  Jag tror snarare att kampen nu gäller den mest avancerade media teknologin för att härska över informationsflödet.
  Vilket experiment prövar den vederhäftigheten om vi inte räknar med begreppet sanning och samvete??

  ”Vetenskapen hör hemma i det öppna samhället och det nyfikenhetsdrivna sökandet efter ny kunskap är likaså en fundamental del av ett framgångsrikt, öppet samhälle. Faran med att någon råkar finna potentiellt ”farlig” kunskap är ingenting mot faran av en politisk överhet som reglerar och övervakar sökandet efter kunskapen. Här är de historiska exemplen legio.”

  Gilla

 24. Lars Holmdahl skriver:

  Gratulerar till en god text, Lennart Bengtsson!
  Kommentarerna ger en provkarta på svenska ståndpunkter. Alltifrån: det finns vetenskapsmän som tror på gud, alltså finns det ingen motsats mellan vetenskap och religion, till åsikter om IQ och häpnadsväckande ståndpunkter som att man nog inte borde ta reda på hur det förhåller sig i verkligheten.

  Artikeln och kommentarerna visar på något problematiskt med den allmänna uppfattningen, det som allmänt hålles för sant. Jag tycker mig se hur det förnuftiga trycks tillbaka och den kultur, som frambringat allt det som så många uppskattar, krymper för var dag.

  För att framgångsrikt verka i sådana sammanhang som är nära förbundna med verkligheten (jag tänker på: utveckling, tillverkning och försäljning av nya produkter, såväl som uppförande av byggnader och broar, utveckling av mediciner och operationsmetoder, samt krigföring, skolundervisning, mm) behöver man en så god verklighetsuppfattning som möjligt. Den oöverträffat bästa metoden för detta är den vetenskapliga metoden, som är ett strukturerat förnuft. Där idéer testas mot verkligheten i experiment.

  Så är det inte i politik, underhållning, nyhetsmedia, konst & litteratur, i delar av humaniora, etc. Dessa områden påminner mer om forna tiders kungahov. PK-människornas hatiska attacker på oliktänkande får mig att associera till den kinesiska kulturrevolutionen.

  Liked by 1 person

  • Hovs--hallar skriver:

   Exakt, jag har själv en bakgrund inom naturvetenskaplig forskning och har tränats i att tänka rationellt.

   Sverige idag påminner däremot om Kina under kaoset av den såkallade ”Kulturrevolutionen” — då landet styrdes av konkurrerande fraktioner av fanatiska ”rödgardister” som slog ihjäl vanligt folk, och även varandra, prisande Mao Tse-tung!

   Här i Sverige är det ”mångkulturen” alla ska tillbedja. Annars… Och därför väljer jag att vara anonym.

   Gilla

 25. Edward skriver:

  ”Vinnaren skriver historien.”
  Voltaire: ”För att ta reda på vilka som styr över dig behöver du bara ta reda på vilka du inte får kritisera.”

  Det finns ett antal tabun som inte får ifrågasättas.
  Om man vill se en teknisk och vetenskaplig utredning av dessa tabun kan man avfärdas som galen konspirationsteoretiker.

  Kommentarerna till den här krönikan tar upp några, men det finns många fler.

  IQ bland olika etniciteter. Varför använder amerikanska universitet kvotering och positiv särbehandling för att få in
  svarta och latinamerikaner? Asiater behöver inte kvoteras in.

  9/11 flygplan eller kontrollerad rivning. Varför var man så snabb med att transportera bort rasresterna?
  Var man rädd att hitta rester av spängmedel?

  Reinfledts livvakt. Sköt han sig eller blev han skjuten?

  Estonia dåligt bogvisir eller bomb? Varför var man så snabb med att utlysa gravfrid över vraket?

  Den lönsamma invandringen. Varför får vi inte se några siffror på kostnaderna och varför har BRÅ slutat föra statistik?

  Förintelsens 6 miljoner. Var det tekniskt och logistiskt möjligt att gasa ihjäl så många?
  Den frågan är olaglig att ställa i Belgien, Frankrike, Israel, Litauen, Polen, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Tjeckien, Tyskland och i Österrike.

  Frågor och frågor, men vi får inga svar.
  Är det någon som inte vill att vi ska få veta?

  Liked by 1 person

  • Tahmas skriver:

   Edward
   Den frågan om förintelsen skall inte vara olaglig att fråga om, men att ifrågasätta är något helt annat.
   De gasades inte ihjäl 6 000 000 judar, det utrotades 6 000 000 miljoner judar.
   Du har ställt frågan och jag har svarat och nu fick du veta.
   Never Again.

   Gilla

 26. John Nilsson skriver:

  Skapligt kontroversiella resonemang kring IQ och ”consanguinity” (om blodsband och negativa konsekvenser av allt för nära sådana), av Stardusk/Thinking Ape:

  MGTOW Talks: Towards A Genesis; IQ, Wealth And So…:

  Consanguinity And Its Implications:

  Det var ett tag sedan jag sparade dessa länkar. Kanske finns mer material på samma kanal(-er).

  Gilla

 27. Rolf Lampa skriver:

  ONYANSERAT MISSAR POÄNGEN

  Inte många rätt blev det i den artikeln. Det naturliga urvalet var inte Darwins idé, det var istället dem skapelsetroende Edward Blyth som upptäckte denna företeelse, men han uppfattade den för vad den egentligen är – en konserverande mekanism – dvs raka motsatsen till den utvecklingsdrivande egenskap som starkt evolutionstroende tillskriver fenomenet. https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Blyth#On_natural_selection Citat:

  Both Ernst Mayr and Cyril Darlington interpret Blyth’s view of natural selection as maintaining the type:

  ”Blyth’s theory was clearly one of elimination rather than selection. His principal concern is the maintenance of the perfection of the type.

  Begreppet Urval antyder dessutom fenomenets inneboende begränsning – alla form av val eller urval väljer bara på det som redan existerar. Detta borde inte utgöra en utmaning för de intellekt som menar sig förstå saker bättre än andra.

  HEDNISKA INFLUENSER
  Inte särskilt vackert grepp heller att klämma in att ”bibelns syn på tillvaron” när det verkligheten var aristoteliskt influerade präster som drev linjen mot Galilei. Översatt till klartext betyder detta att prästerna i fråga var influerade av hednisk filosofi, med följaktligen mindre hedrande resultat.

  För de religiöst mer insatta är det bekant att bibeln inte utgör en exklusiv auktoritet inom romersk katolsk lära, där istället traditionen har en framträdande roll.

  EPIGENETISKT
  Och som bekant förkastades Lamarck av den moderna genetiken, bara för att i viss mån ompröva honom på nytt idag igen. Nya upptäckter inom bland annat epigenetiken ställer många begrepp på huvudet, och det är inte lätt för okunniga kritiker av den bibliska läran att hålla sig uppdaterad.

  GROVMISS
  Onyanserade kritiker av bibeltrogna kristna kan sällan själv nämna ett enda namn på någon grundare av något modern vetenskapsområde som INTE var skapelsetroende kristen. Ju mer de försöker, desto mer förvånade blir de över det verkliga förhållandet, nämligen att det var i princip uteslutande bibeltroende skapelsetroende kristna som grundade den moderna vetenskapen. Och i en onyanserad artikel som denna innebär det att den missar en viktig huvudpoäng, där själva den bärande tanken, om bland annat kristendomens förment negativa påverkan på vetenskapen (…) visar sig helt sakna grund i verkligheten.

  Postar gärna även en lista med namn på de mest kända grundarna av den moderna vetenskapen. men i separat inlägg.

  // Rolf Lampa
  (Skapelsetroende)

  Gilla

 28. Rolf Lampa skriver:

  Exempel på troende vetenskapsmän, grundarna av den moderna vetenskapen :

  Tidiga

  * Francis Bacon (1561–1626) Den vetenskapliga metoden.
  * Gerardus Mercator (1512–1594) Kartografi; uppfann Mercators projektion,
  * Galileo Galilei (1564–1642) (WOH) Fysik, Astronomi
  * Johann Kepler (1571–1630) (WOH) Vetenskaplig Astronomi
  * Athanasius Kircher (1601–1680) Uppfinnare,
  * John Wilkins (1614–1672)
  * Walter Charleton (1619–1707) Ordförande för The Royal College of Physicians
  * Blaise Pascal (1623–1662) Hydrostatik; Barometern
  * Sir William Petty (1623 –1687) Statistik; Ekonomisk vetenskap
  * Robert Boyle (1627–1691) (WOH) Kemi; Gasdynamik
  * John Ray (1627–1705) Naturhistoria
  * Isaac Barrow (1630–1677) Matematikprofessor
  * Nicolaus Steno (alias Niels Stensen, 1631–1686) Stratigrafi;
  * Thomas Burnet (1635–1715) Geologi
  * Increase Mather (1639–1723) Astronomi
  * Nehemiah Grew (1641–1712) Läkare, Botanik

  Newtons tid

  * Isaac Newton (1642–1727) (WOH) Dynamics; Meduppfinnare av calculus; Gravitationslagen; Konduktion, Spegelteleskopet; ljusspektrum (erkände skaparen med eftertryck).
  * Gottfried Wilhelm Leibnitz (1646–1716) Matematik, Meduppfinnare av calculus
  * John Flamsteed (1646–1719) Grundare av Greenwichobservatoriet; Astronomi
  * William Derham (1657–1735) Ekologi
  * Cotton Mather (1662–1727) Läkare
  * John Harris (1666–1719) Matematiker
  * John Woodward (1665–1728) Paleontologi
  * William Whiston (1667–1752) Fysik, Geologi
  * John Hutchinson (1674–1737) Paleontologi
  * Johathan Edwards (1703–1758) Fysik, Meteorologi
  * Carl von Linné (1707–1778) Taxonomy; Biologiska klassifikationssystemet
  * Leonhard Euler (1707–1783) Matematik, Fysik, Optik, Astronomi, Strukturell konstruktion
  * Jean Deluc (1727–1817) Geologi
  * Richard Kirwan (1733–1812) Mineralogy
  * William Herschel (1738–1822) Galaktisk Astronomi;
  * James Parkinson (1755–1824) Läkare (*)
  * John Dalton (1766–1844) Atomteori, gaslagar
  * John Kidd, M.D. (1775–1851) Kemisk syntes (*)

  Strax före Darwin

  * Timothy Dwight (1752–1817) Utbildare
  * William Kirby (1759–1850) Entomolog
  * Jedidiah Morse (1761–1826) Geograf
  * Benjamin Barton (1766–1815) Botanist; Zoolog
  * John Dalton (1766–1844) Den moderna atomteorins fader; Kemi
  * Georges Cuvier (1769–1832) Jämförande Anatomi, Paleontologi (*)
  * Samuel Miller (1770–1840) Präst
  * Charles Bell (1774–1842) Anatomi
  * John Kidd (1775–1851) Kemi
  * George Young (1777–1848) Geologi
  * Humphrey Davy (1778–1829) Termokinetik; Säkerhetslampa
  * Andrew Ure (1778–1857) Kemi
  * Benjamin Silliman (1779–1864) Mineralog (*)
  * Peter Mark Roget (1779–1869) Läkare; Fysiolog
  * Thomas Chalmers (1780–1847) Professor (*)
  * David Brewster (1781–1868) Optisk mineralogi, Kaleidoskopet
  * William Buckland (1784–1856) Geolog (*)
  * William Prout (1785–1850) Mat-Kemi (*)
  * Adam Sedgwick (1785–1873) Geologi (*)
  * John Murray (1786?–1851) Geologi
  * George Fairholme (1789–1846) Geologi
  * Michael Faraday (1791–1867) (WOH) Elektromagnetik; Fältteori, Generatorn
  * Samuel F.B. Morse (1791–1872) Telegraf
  * John Herschel (1792–1871) Astronomi (*)
  * Edward Hitchcock (1793–1864) Geologi (*)
  * William Whewell (1794–1866) Anemometer (*)
  * William Rhind (1797–1874) Geologi
  * Joseph Henry (1797–1878) Elektriska motorn; Galvanometern

  Strax efter Darwin

  * Richard Owen (1804–1892) Zoologi; Paleontologi (*)
  * Matthew Maury (1806–1873) Oceanografi, Hydrografi (*)
  * Louis Agassiz (1807–1873) Glaciolog, Iktyologi (polygenist*)
  * James Glaisher (1809–1903) Meteorologi
  * Philip H. Gosse (1810–1888) Ornitolog; Zoologi
  * Sir Henry Rawlinson (1810–1895) Arkeolog
  * James Simpson (1811–1870) Gynekologi, Anestesiologi
  * James Dana (1813–1895) Geologi (*)
  * Sir Joseph Henry Gilbert (1817–1901) Agrikulturell kemist
  * James Joule (1818–1889) Termodynamik
  * Thomas Anderson (1819–1874) Kemist
  * Charles Piazzi Smyth (1819–1900) Astronomi
  * George Stokes (1819–1903) Strömningsmekanik
  * John William Dawson (1820–1899) Geologi (*)
  * Rudolph Virchow (1821–1902) Patologi
  * Gregor Mendel (1822–1884) (WOH) Genetik
  * Louis Pasteur (1822–1895) (WOH) Bakteriologi, BioKemi; Sterilisering; Immunisering
  * Henri Fabre (1823–1915) Entomologi hos levande inselkter
  * William Thompson, Lord Kelvin (1824–1907) Energetik; Absoluta temperaturer; Atlantiska kabeln (**)
  * William Huggins (1824–1910) Astralspektrometri
  * Bernhard Riemann (1826–1866) Icke-Euklidiska geometrier
  * Joseph Lister (1827–1912) Antiseptic Kirurgi
  * Balfour Stewart (1828–1887) Ionospheric electricity
  * James Clerk Maxwell (1831–1879) (WOH) Elektrodynamik; Statistisk Termodynamik
  * P.G. Tait (1831–1901) Vector analysis
  * John Bell Pettigrew (1834–1908) Anatomi; Fysiolog
  * John Strutt, Lord Rayleigh (1842–1919) Similitude; Modellanalys; Inerta gaser
  * Sir William Abney (1843–1920) Astronomi
  * Alexander MacAlister (1844–1919) Anatomi
  * A.H. Sayce (1845–1933) Arkeolog
  * John Ambrose Fleming (1849–1945) Elektronik; elektronröret; Termioniska ventilen

  Den moderna perioden

  * Dr Clifford Burdick (1919–2005), Geologi
  * Dr Larry Butler, BioKemi
  * George Washington Carver (1864–1943) Uppfinnare
  * Ernst Chain (1906–1979) Shared the 1945 Nobelpris för Fysiologi samt Medicin som medupptäckare av penicillin.
  * L. Merson Davies (1890–1960) Geologi; Paleontologi
  * Sir John C. Eccles (1903–1997) NeuroFysiologi. Nobelprisvinnare 1993.
  * Douglas Dewar (1875–1957) Ornitologi
  * Dr Duane Gish (1921–2013), BioKemi
  * Howard A. Kelly (1858–1943) Gynekologi
  * Paul Lemoine (1878–1940) Geologi
  * Dr John Mann, Agrikultur, Pionjär inom biologisk kontroll
  * Dr Frank Marsh (1899–1992), Biologi (plant Ekologi);
  * Edward H. Maunder (1869–1931) Astronomi
  * Robert A. Millikan (1868–1953) Fysiker
  * Dr Albert Mills (1943–2011), Reproduktiv Fysiologi, Embryologi,
  * Dr Henry M. Morris (1918–2006) Hydrolog
  * Prof. Nicolae Paulescu (1890–1960) Mänsklig Fysiologi, Medicin
  * Prof. Richard Porter (1935–2005), Ortopedisk kirurgi,
  * William Mitchell Ramsay (1851–1939) Arkeologi
  * William Ramsay (1852–1916) Isotopisk Kemi, Transmutation grundämnen
  * Dr Richard (Rick) Smalley (1943–2005) Nanoteknologi
  * Was Hackerman Professor i Kemi, Fysik samt Astronomi vid Rice University, USA. Nobelpris i Kemi
  * Charles Stine (1882–1954) Organisk Kemi
  * Dr Arthur Rendle Short (1885–1955) Kirurgi
  * Prof. J. Rendle-Short (1919–2010), Pediatrik, Autismforskning
  * Sir Cecil P. G. Wakeley (1892–1979) Kirurgi
  * Prof. Verna Wright (1928–1998), Reumatologi
  * Arthur E. Wilder-Smith (1915–1995) Tre vetenskapliga doktorat, över 70 forskningspapers,
  * Dr Clifford Wilson (1923–2012), Psykolingvistik och Arkeologi

  Gilla

  • Lennart Göranson skriver:

   @ Rolf Lampa
   Vad säger listan? I äldre tid deklarerade självfallet alla människor i kristna länder att de trodde på Gud, hur skulle det annars ha sett ut? Sak samma i dagens USA. Forskare utgör sällan (men ibland) något undantag. Det är inte vetenskapsmännens deklarerade tro som det hela handlar om, det är huruvida den rådande religiösa auktoriteten har stöttat eller motarbetat ett upplyst och vetenskapligt förhållningssätt.

   Gilla

   • Rolf Lampa skriver:

    Listan säger att i princip alla grundare av moderna vetenskapsgrenar – med en världsbild grundad på biblisk kristen lära om människan och naturen, och alltings tillblivelse, inte utgjorde ett hinder utan istället en förutsättning som frambringade modern vetenskap.

    Modern vetenskap uppstod inte i en annan eller på något sätt neutral ideologisk eller filosofisk kontext, utan istället i precis den ideologiska och kulturella kontext som så grovt felaktigt framställs som ett hinder, istället för den historiska verkligheten, den faktiska och enda kontext i vilken modern vetenskap kunde växa fram.

    En större brist i den bärande tankegången bakom en artikel text är svår att föreställa sig. Hur kunde man möjligen ha ännu mer fel än så?

    Det faktum att nästan alla delade bibelns uppfattning om tillvarons beskaffenhet (inte magisk, utan bibliskt ordagrant styrd av lagar, bestämda vid alltings tillblivelse) och tillkomst förminskar ju inte betydelsen av just denna kontext, istället förstärks betydelsen av att totalt dominera själva det paradigm i vilken något så banbrytande kunde uppstå, som tanken att det vore varaktigt meningsfullt att metodiskt studera det lagbundna och följaktligen förvänta sig att de erhållna insikterna är relevanta även följande dag, utan magiska godtyckliga nycker.

    Att missa någonting så grundläggande rörande en av artikelns huvudpoängen gör bara att artikeln därmed missar det viktigaste – huvudpoängen.

    Gilla

  • europetodaysite skriver:

   Att en (eventuell) kristen tro samexisterar med ett akademiskt yrke inom en och samma person innebär inte att den förra är en förutsättning för den senare: statistisk korrelation innebär inte automatiskt kausalitet. Det vet alla statistiker. Så vad är egentligen poängen med din långa, långa lista?

   Artikeln handlar för övrigt inte om kreationism eller ”intelligent design”, så dina inlägg är en smula off topic?

   Gilla

  • skaaning skriver:

   Du listar en massa troende vetenskapsmän, men hur många av dessa (åtminstone efter mitten av 1800-talet) var kreationister? Det måste ju verkligen till en riktigt anti-intellektuell tankevurpa att fortfarande tro ordagrant på skapelseberättelsen.

   Gilla

 29. Birger Winsa skriver:

  Kartorna är utmärkta exempel på hur kulturen styr. Europeer befolkade och besegrade naturfolken i Nordamerika och Latinamerika. Skillnaden idag är enorm. Nordamerika är mycket rikare i termer av pengar. Orsaken till fattiga Latinamerika skall inte sökas i IQ-tal eftersom det är samma europeer som befolkade bägge. Men det var främst katoliker som dominerade och dominerar Latinamerika. Deras kultur är inte lika kapitalistisk. Det är däremot den protestantiska kulturen i USA. Naturen prövar sig fram vilken väg är mest framgångsrik utifrån våra instinkter. Samma karta berättar att kineser och indier är efterblivna.och därför fattiga. Och annat strunt och svammel. Det finns ingen universell plan i evolutionen. Människan har givits ett fritt val att själv välja väg. Vissa kulturer är mer framgångsrika i termer av pengar. Inte i en universell intelligens. Judar har 20% av alla nobelpris. Den judiska kulturen är även orsak till kristendomen och Europas kultur där vi mördade judar i 6 miljoner. Kineser och asiater är enormt duktiga i USA pga en konfuciansk arbetsmoral. Inte pga IQ. Om evolutionen inte är blind finns det en gudomliga plan som höga iq-tal indikerar. Europa har höjt sina IQ-tal 20 poäng under 100 år. De som höjer nationstalens genomsnitt mest är de som nyss börjat utveckla skriftkulturen som skolan kräver. I skolan lär vi oss skolans normer. Inte livets normer. Det är som i höjdhopp, Det är lätt att höja framgångarna från 1 meter till 2 meter. Sedan blir varje centimeter en framgång. Så även med kapitalismen. Om det finns en universell plan så är det guds avbild som troende tror på. Sådant finns inte,. Eftersom vi gavs en fri vilja att själv välja väg. Gudsögat är insikten att det inte finns gudsögon. Den universella planen är att det inte finns en universell plan för människan. Vi bestämmer färdvägen.

  Gilla

  • I reject skriver:

   Självklart kan man påverka färdvägen men när i evolutionen tror du det blev så att precis alla i arten homo sapiens fick exakt samma intelligens för att sedan frysas för alltid? Självklart finns det skillnader mellan folk och det råkar sammanfalla med hudfärg i vissa fall.

   Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    @ I reject
    Vem har påstått att alla människor skulle ha samma intelligens? Ingen, vad jag vet. det som frågan gäller är om variationerna inom en grupp är större eller mindre än skillnaderna mellan grupper. Det finns de som anser sig ha belägg för att de genetiska skillnaderna inom grupper som man kallar för ras är mycket små, och att det i stället finns stora skillnader mellan sådana grupper. Har man den uppfattningen brukar man också anse att de egenskaper som uppfattas som kännetecknande för en viss ras har ett gott prognosvärde när det gäller att förutsäga egenskaperna hos en godtyckligt vald individ som hänförs till den rasen. Det är rasism.

    Gilla

 30. MartinA skriver:

  Modig artikel, hatten av!

  Sen, egenskap X är högre hos population a än population b. Betyder att de olika populationerna har olika normalfördelningskurvor. Vilket för övrigt gälla alla mätbara variabler om populationsdefinitionerna är meningsfulla.

  Sen är intelligens inget entydigt utan troligtvis många olika egenskaper. När vi slentrianmässigt säger intelligens så menar vi förmågan att få höga resultat på iq test. Och vad detta är är just förmågan att få höga resultat på de här testen. Det är inte alls otänkbart att en hypotetisk population, låt oss kalla den z, på många sätt är mycket smartare än en annan hypotetisk population, låt oss kalla den s. Trots att s har en högerjusterad normalfördelningskurva för resultaten på de här testen, jämfört med z.

  Gilla

  • MartinA skriver:

   Ok, det där blev litet sofistiskt. Jag ville dels komplettera resonemanget med att det är just normalfördelningskurvor över populationer som skiljer sig, så det går utmärkt att hitta medlemmar som ser ut att bryta mot normen. Till exempel lär det gå att hitta utmärkta svenska långdistansare men de allra bästa kommer att vara östafrikaner.

   Sen, mitt knöliga resonemang om vad intelligens är. Jag ville bara splittra upp den här övertron på iq. Visst är den egenskap/er IQ försöker mäta avgörande i vissa verksamheter, såsom programmering och mycket naturvetenskaplig forskning. Men biologi är inte sån, den kommer inte nedpackad i små lådor med etiketter på. Den som söker efter ”bra” eller ”dåligt” behöver söka vidare. Jag tror att diskussionen om genetiska skillnader och framförallt IQ skillnader är så kontroversiell just på grund av att många människor verkar dyrka IQ på något sätt.

   Ur mitt perspektiv så är jag på min grupps sida, oavsett vad IQ den har. Eller oavsett vilka värden vi får på övriga attribut. Det är oviktigt.

   Gilla

 31. Lennart Göranson skriver:

  Vetenskap, liksom även konst, har i alla tider varit beroende av två alternativ. Antingen är man i en så gynnsam situation ekonomiskt att man själv kan bekosta det man ägnar sig åt. Och då gör man vad man vill (inom vissa gränser). Eller, vilket både förr och nu är vanligare, är man beroende av mecenater. Förr var mecenaterna oftast furstar eller kyrkan, det vill säga de som hade pengar att spendera på att understödja vetenskap (eller konst). Någon gång kunde även bemedlade borgare uppträda i rollen som mecenat. I dag – särskilt i Sverige – är det främst den politiskt styrda staten som har rollen som mecenat (jag bortser då från den forskning som utförs inom storföretag för att utveckla de egna produkterna). Staten stöder vetenskap (och konst) med pengar som den har fått in genom beskattning av medborgarna.

  Men man bör inte förvåna sig över att den som ekonomiskt stöder en verksamhet har synpunkter på hur pengarna används. Det gällde kyrkan och furstarna på sin tid, det gäller staten i dag. ”Vetenskapen hör hemma i det öppna samhället och det nyfikenhetsdrivna sökandet efter ny kunskap är likaså en fundamental del av ett framgångsrikt, öppet samhälle” skriver Lennart Bengtsson. Jag håller helt med. Men det är en chimär att tro att den ”överhet” som står för fiolerna någonsin kommer att helt släppa tyglarna och låta vetenskapsmän göra precis vad de behagar med pengarna. Drivkraften att bedriva fri forskning måste komma från vetenskapssamhället självt, och den kommer alltid att möta motstånd. Som kan övervinnas, det visar historien, men det går inte av sig själv.

  Gilla

 32. Madelaine Fusfield skriver:

  Vad som är viktigt i det här sammanhanget är en kultur som sätter högt värde på studier, vilket utmärker både den judiska och asiatiska kulturen. Barn i dessa familjer har föräldrar som inte bara hjälper barnen men motiverar dom till framgång, faktiskt kräver framgång. Jag tror inte man kan associera IQ med ett folkslag. Däremot är det bevisat att ungdomar som studerar hårt och vars föräldrar motiverar dom lyckas bättre med sina studier och på tester. En annan faktor är att IQ tester beredda av en folkgrupp förmodligen inte med precision kan mäta intelligens av andra folkgrupper. Det finns en inbyggd bias i många av dessa prov.

  Gilla

  • Jonas Nilsson skriver:

   Judiska kulturers studieintresse kanske inte direkt kan jämföras med Bengtssons men uppenbart dominerar judar våra premierade forskare, se t.ex. Nobelpris statistiken. Kuriosa vore det att jämföra kristna, judiska och arabiska forskares avgörande bidrag.
   De gamla grekerna kan inte bortses ifrån. De är väl de som gett oss den eviga frågan om praktiken eller de överblickande sammanfattningarna kommer först.
   Asisatiska kulturers studieintresse – med vilken avstamp? Vishetsstudier?
   Innan furstarna lugnade ner sig var inte deras främsta intresse att få sitta vid skolbänken.
   Karl den Store är väl syntetikern som med hjälp av kulturpolitik utformade etableringskamp! (Han fick munkarna att hålla sig i sina kloster.)

   Gilla

  • ruben skriver:

   Det kan uppstå avundsjuka. Man kommer inte ifrån att Judiska kulturen har förvånansvärt stor andel per capita framgångsrika i både väst och öst? Det verkar stämma med uppmätt IQ. Det finns undersökningar och rapporter: https://petterssonsblogg.se/2012/10/18/varfor-ar-iq-ashkenazi-judar-sa-hogt/
   Undrar om Judar drabbats av förföljelse- och hat-förbannelsen pga. de alltid varit intelligentare eller att förföljelser gjort dem mer intelligenta? Jag tror det första men har ingen aning.
   Och som sagt var, det är oftast ättlingar till svarta västafrikaner, som är snabbast på löparbanan? Vad kan det vara för fel med att inse det, ifall det är sant?

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.