Öppet brev till Morgan Johansson

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Morgan,

Din företrädare Ullenhag kallades ”integrationsminister” medan du tituleras ”justitie- och migrationsminister”. Förändringen kan möjligen bero på att ditt jobb handlar såväl om migrantmottagning som om integration och att den nya beteckningen därför är mer heltäckande och därför bättre. Förändringen kan också möjligen bero på att den nuvarande regeringen efter den borgerliga regeringens misslyckanden insett att det där med integration kanske inte kommer att fungera och att det därför är smart att sluta prata om det.

Om den senare förklaringen är den rätta tror jag möjligen att regeringen har en korrekt uppfattning om verkligheten och tidsandan. Låt mig ge ett exempel.

Söndagen den 4 augusti publicerade Svenska Dagbladets kulturredaktion en sexsidig artikel om hur ”allt fler icke-vita svenskar organiserar sig själva utan att vilja bli en del av majoritetssamhället”.

Mest verkar det handla om att svenskfödda barn till migranter aktivt tar avstånd såväl från det svenska som från sina föräldrars ursprungskulturer. Vi snackar inte multikulturell sammansmältning, utan radikal och målmedveten segregering:

icke-vita, rasifierade och förortsbor skapar sina egna plattformar. Egna strukturer. Ungdomar som organiserar sig bortom de traditionella föreningarna, partierna och förbunden. Som formar nya sammanhang istället för att försöka bli en del av majoritetssamhället – och utan någon direkt ambition att vända sig till eller inkludera detsamma.

Vita svenskar får inte vara med eftersom vi är rasister:

När vi väl tar oss in i de byggnaderna blir vi utbrända av rasismen. Är du för radikal, för svår, vill förändra för mycket, så motarbetas du. Det är ett tyst våld, många vita är kanske till och med välmenande, omedvetna och vill ”hjälpa” men i våra huvuden pågår ett krig.

Vi ser:

… ett nytt Sverige träda fram, en politiskt medveten folkrörelse där framförallt barnen till dem som en gång invandrat till Sverige söker medbestämmande, jämlikhet, rättvisa och metoder att stärka sina bostadsområden. I många fall handlar det direkt eller indirekt om en sorts separatism – den vita majoriteten är ingen prioriterad målgrupp, i vissa fall är den överhuvudtaget inte välkommen. De aktiva i rörelserna talar gärna om en gemenskap i delade erfarenheter av diskriminering och rasism som inte kan delas av vita. Det är ett tankesätt som står i skarp kontrast mot den färgblinda idétraditionen kring antirasism i Sverige.

Jag kan tänka mig tre olika förklaringar till denna segregationsaktivism.

Den första förklaringen kan vara att majoritetssamhället faktiskt, som aktivisterna påstår, består av rasister. Jag tror själv inte att det ligger till på det sättet, men jag vet att invandrarungdomar ibland tror det. Jag minns ett samtal med en invandrarkvinna i trettioårsåldern som ansåg sig vara ”opinionsbildande skribent” men aldrig kom in på tidningarnas debattsidor. ”Välkommen i klubben”, sa jag, för jag är också van att bli refuserad trots att jag är medelålders vit man. Hon förklarade att mina misslyckanden antagligen berodde på att mina artiklar var dåliga medan hennes misslyckanden berodde på rasism hos debattredaktörerna. Hon hade ofta hört majoritetssamhället själv erkänna och beklaga sin rasistiska inställning, så det så.

Den andra förklaringen är att svenskarna inte är rasister men att de rasifierade, icke-vita ungdomarna inte kan konkurrera på lika villkor med svenskarna och att de därför måste ha egna arenor med eget, rasifierat monopol för att få en chans att synas. En förskräcklig hypotes, kan du hävda, men jag försöker bara vara strikt vetenskaplig och redovisa alla möjligheter jag kan komma på. Tanken går att tänka. Paralympics existerar.

Den tredje förklaringen är att majoritetssamhället, tvärtemot att vara missunnande rasistiskt, i stället beter sig särskilt välkomnande och hjälpande mot icke-vita förstagenerationssvenskar och förser dem med särskilda försörjningsmöjligheter – läs pengar – i multikulturell anda för att de ska manifestera sin särart, kort sagt skapar ekonomiska incitament för icke-vita segregationsivrare som gör att dessa förökar sig i proportion till resursflödet.

Det verkar nämligen gå att få statsbidrag för att man ogillar Sverige.

I SvDs text omnämns åtta organisationer/initiativ/events som exempel på den av kulturredaktionen tydligt uppskattade neosegregationen. Jag googlar på var och en av dessa verksamheter.

Grammofonen presenteras som ”ett kollektiv med bas i västra Stockholm” vars medlemmar Asim & Ali nyligen släppt singeln ”Mord” där detsamma efter vad jag kan höra tycks förespråkas. Orten i fokus är en ideell förening som inte presenterat någon årsredovisning (jag skrev och bad om en men fick inget svar). Allmänna arvsfonden, som har en fäbless för detta slags organisationer, redovisar 808 bidragsprojekt knutna till denna förening. Rörelsen gatans röst och ansikte, en annan ideell förening som inte publicerar någon årsredovisning (eller svarar på mejl), har 168 projekt hos Allmänna arvsfonden. Black Coffee verkar vara en sydafrikansk musikproducent så varför han är omnämnd förstår jag inte. Förenade förorter framstår som en rätt påkostad poesitävling. Allmänna arvsfonden redovisar 26 stödprojekt. Revolution Poetry av oklar juridisk status har i alla fall tre stödprojekt hos Allmänna arvsfonden. Pantrarna verkar vara en blogg hos wordpress (samma som detgodasamhället.com) samt en ideell förening utan redovisning med tre stödprojekt hos Arvsfonden. Megafonen är olika ideella föreningar kring Stockholm (dito) med två projekt hos Arvsfonden.

Dessa aktiviteter får säkert pengar även från andra offentliga bidragsgivare, jag vet bara inte var jag ska söka.

Morgan Johansson, två frågor: Har du övergått till att verka för segregation i stället för integration? Om inte, tycker du det är lämpligt att allmänna medel används för att uppmuntra segregationsaktivister?

Vänliga hälsningar

PE

51 thoughts on “Öppet brev till Morgan Johansson

 1. tomas skriver:

  Där sköt P E en femetta direkt. Fyrtio års integration har misslyckats.
  ”Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.”
  Albert Einstein
  PS. Hörde i Studio Ett härom dan om en flykting som lärt sig svenska snabbt genom YouTube, Ingen SFI. Jag sökte på YouTube ”how to learn swedish language” och hittade en del smått och gott… YouTube är också mitt Universitet… ”Thinking outside the Box” billigt och bra..

  Liked by 2 people

 2. ruben skriver:

  En kombination av andra och tredje förklaringen tror jag på, de känns bekanta. Den första förklaringen, som dömer ut den befintliga befolkningen, är den som PK-idioterna alltid vill framhålla. Man vill förstås skylta med att tillhöra den goda sidan och offrar eller sviker sina närmaste utan att kunna avkrävas sakliga argument.

  Liked by 2 people

 3. JAN BENGTSSON skriver:

  Sossarna bedriver en AKTIV segregationspolitik, precis som Demokraterna i USA…

  Integration handlar det definitivt inte om…

  Ju fler bidragsberoende Identitetsorganisationer det finns,
  ju mer röstboskap får man!

  Dags att skrota Integrationsmyten!

  Genomför ASSIMILISERING, annars är vi snabbt rökta!

  Dags att inse det!

  OBS!
  SKRIV TESTAMENTE,
  så Arvsfonden ej tillförs några ytterligare segregationsmedel…

  Liked by 8 people

  • pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

   Bengtssons observandum är alldeles storartat, och en och annan skribent torde nu entusiasmeras av denna motiverade uppmaning. Det har alltid varit rekommendabelt att låta upprätta ett testamente, och av uppenbara orsaker finns nu all anledning att utan vidare dröjsmål realisera detta företag. Jag har aldrig varit riktigt förtjust i denna fond och uppfattar den som något bakslugt och försmädligt.
   Andreas 😉

   Gilla

 4. Lasse W skriver:

  Vi göder dessa organisationer för att det är en del av det korporativa Sverige. S älskar människor som organiserar sig. Under S-paraplyet befinner sig en hel flora av organisationer. Hela S ja kanske hela landet bestod på 60-70-talen av organiserade kollektiv. De senaste yttringarna från de rasifierade från förorten kan väl kallas för Förortsrörelsen. De får pengar till sina verksamheter från Ungdomsrådet och Allm Arvsfonden m.m. De är beroende av mamma staten. Som det ska vara i det offentliga Sverige. I Sverige är alla goda medborgare och socialdemokrater. Även de arga rasifierade från förorten. Vi kan låta dom hållas eftersom de är i underläge och inkorporerade i staten.

  De rasifierade är inte så många egentligen men de rider på media-buzzet. Svarta är mer mediala än vita, Kvinnor mer mediala än män. Unga mer mediala än äldre. Unga rasifierade kvinnor är mest mediala. Kittlar mest på bild och tillskrivs alla goda äkta egenskaper. De får arbete som kåsörer på de stora tidningarna. Eller fick i alla fall. Äldre vita män som Patrik Engellau är trista och tillskrivs inga attraktiva egenskaper alls. Eftersom det en tid varit viktigare att synas vara än att vara. Vi vita äldre män befinner oss i bakvatten ännu ett tag.

  Liked by 2 people

 5. JL skriver:

  Bra Patrik! Då ärkebiskopen läser vad du skriver är det väl inte omöjligt att även Ullenhag trillar in här.

  Som en parentes ska tilläggas att jag sitter med i styrelsen i en organisation som finansieras av allmänna arvsfonden. Denna organisation fungerar mycket bra, och jobbar för integration och jämställdhet ”på riktigt” med metoder som bygger på evidens. Inte bara mörka moln alltså.

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Då är det vi svenskar som jobbar för praktisk assimilering)
   Ej de rasifierade segregeringsvurmarna!

   Dags att sluta använda ordet Integration,
   det är uttjatat o innehållslöst!

   Liked by 2 people

 6. Gunilla skriver:

  Har viss förståelse för att många av dessa ungdomar kämpar med identitetsproblematik. Skulden, dock, ligger nog på deras föräldrar som ofta inte har velat/vill integrera sig i Sverige. Barnen lever i två världar med dubbla budskap. Resultatet blir att ungdomarna ‘protesterar’ mot svenska samhället. Det är oftast lättare att skylla på omgivande samhället än på sina föräldrar. Redan här ser vi att ‘multikultur’ ellet ‘smältdegel’ är ett påhittat begrepp därför att det funkar inte i verkligheten. ‘Plattformar’ eller parallellsamhällen bildas. Fientliga mot värdlandet och i Sverige dessutom skatteunderstödda. Organisationer som har som enda ändamål att söka efter, och (naturligtvis) se och finna, rasism överallt. I politiken ägnar sig dessa ‘representanter’ enbart åt rasism,-och diskrimeringsfrågor. Frågor som rör alla medborgare och som driver landet framåt är inte intressanta. Bara egna sär-intressen. Välkommen till ett splittrat land.

  Liked by 3 people

  • Webby Suarez skriver:

   Vill lägga till ”parabolsamhällen”. Med en bild, som uppenbart stärker uppfattningen att de TV-program som invällarna, inkl deras barn, definitivt inte tittar på är SVT eller TV4, de föredrar sitt hemlands koranutbud via nätet. Segregationen är här för att stanna, allt annat är mycket kostsamma och fromma förhoppningar som oupphörligen kommer på skam.

   Liked by 3 people

   • livinginlietopia skriver:

    Kanske detta är en möjlighet som seriöst måste beaktas, nämligen; Att alla nyanlända faktiskt INTE VILL integreras! Fråga S, MP, V och Fi om den saken, men vänta dig inget svar värt namnet. Desda partier har nämligen ”förklarat krig” mot alla som inte rapar upp deras klyschor!

    Liked by 1 person

 7. Anna skriver:

  Förståelig kanske,men djupt obehagligt, med denna avsikliga separation från allt vad svesnkt samhälle heter. Än värre att de får bidrag från offentliga medel! Bra att du gräver i detta- något att skicka vidare till Uppdrag Granskning kanske? Det programmet verkar tyvärr vara den enda offentligt tillåtna kanalen för att avslöja missförhållanden och som blir tagen på allvar av politikerna. Det är sorgligt, man kunde hoppas på att de tänkte själva någon gång! Ett splittrat land gagnar ingen utom extremisterna och de som älskar att känna sig ” kränkta”!

  Liked by 2 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Jo det gagnar självklart Socialdemokratin,
   annars hade det ej fått fortsätta!

   Det är deras framtida maktbas!

   I USA är Demokraterna positiva till illegal invandring, off the record.
   När det utfärdas allmän amnesti o medborgarskap,
   så får Demokraterna ökat sin röstbas med några 10 miljoner…

   Precis som i Sverige, flyktingarna håller Sossarna kvar vid makten!
   I vår kommun säkert fyrsiffrigt antal som får rösta Kommunalt.

   Hur kunde detta accepteras, är en fullständig gåta!

   Liked by 1 person

   • Samuel af Ugglas skriver:

    ”Precis som i Sverige, flyktingarna håller Sossarna kvar vid makten!
    I vår kommun säkert fyrsiffrigt antal som får rösta Kommunalt.
    Hur kunde detta accepteras, är en fullständig gåta”!
    Varför frågar Du inte ”hon” som hoppade i säng med Löfven, Batra?
    Priset för den ”otukten” får hela Sveriges urbefolkning betala för!

    Liked by 1 person

   • Webby Suarez skriver:

    Stefan Löfven (S) besökte igår Hågadalsskolan i Uppsala. Tillsammans med statsråden Isabella Lövin (MP), Magdalena Andersson (S) och Gustav Fridolin (MP) ”ville han få veta hur välfärdsmiljarderna kommit till nytta på skolan”. Pekoral, sa Bill, Genomskinligt, sa Bull.

    Ett rent PR-jippo, där SVT gjorde ett fylligt reportage. Löfven delade ut vykort av sig själv, massor med jublande – jag såg inget enda svenskt barn bland dem – småttingar viftade med utdelade svenska flaggor, ville ha Löfens autograf. Det var ända in i klassrummet, där vänsterlärarna väntade, en klang och jubel-marxistisk propagandauppvisning. Mycket välregisserat, och televiserat av ‘neutrala/objektiva statspropagandakanalen.

    Dock, troligen av misstag, undslapp sig SVT-reportern, att…. ”i detta område röstade 64% på (s) i förra valet”. Det som krokigt skall bli skall börjas i tid. Politiskt smörande till småskolebarn doftar gammelkommunism, en del av (s) arv från gamla DDR, som flyttade norrut över Östersjön.

    http://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/statsministern-besoker-hagadalsskolan

    Liked by 1 person

   • JAN BENGTSSON skriver:

    SAMUEL AF UGGLAS!

    Det var väl Stridshingsten Fredrik Reinfeldt,
    som hoppade i säng med Åsnan…

    Det blev en Mula, en ofruktbar bastard…
    Fast ofruktbar var nog ej rätt ord!
    Oanvändbar är nog mer adekvat)

    Rösträtt Kommunalt skedde väl långt innan Batra, eller hur?

    Men henne har jag heller inget förtroende för!
    Fredriks egenhändigt utvalda,
    som var tänkt att fortsätta nermonteringen av svensk välfärd!

    Gilla

 8. I reject skriver:

  Oj Patrik en virtous uppvisning. Patrik gör som fler borde som söker sanningen, man får inte vara lat. På samma sätt agerar ledarsidorna som jag stöder. Till och med en luttrad cyniker som jag blir lite tagen, ..168 projekt…, 26 stödprojekt…,

  Detta är självklart ytterst allvarligt, det är inte assimilation, det är inte integration, det är segregation eller är det det mera kraft i uttrycket anti-integration? Patrik finner sanningen för hur skulle ”rasifierade” kunna tävla på lika villkor, om de hade kunnat det så hade vi inte haft några problem, vår skola hade varit bäst i världen och inga bilar hade brunnit. Det är modigt att skriva det. Rasifierade är en komplex delmängd av mänskligheten och skär över raser och kulturer men verkar inkludera alla med rötter i samhällen som inte fungerar, löst Afrika, Arabvärlden och alla muslimska länder. Däremot så inkluderas inte asiater och judar eftersom deras länder fungerar och de tenderar att överprestera var de än är, även om en och annan svensk med asiatiska rötter leker förtryckt.

  Det är för att bli lite allvarlig otroligt att det offentliga Sverige stödjer detta. Inser de inte vad de skapar? Det är precis som Black lives matter, det är en rörelse byggd på hat och en offermentalitet som aldrig leder till något gott. Pekar man på ras som orsaken, hur kommer man någonsin förbi det till samförstånd? Det är ca 80 ggr mer sannolikt att en svart man blir skjuten av en annan svart man, det är 20ggr mer sannolikt att en svart man skjuter en vit man än omvänt och liknande förhållanden råder om man endast betraktar vilka polisen skjuter. Att då torgföra att det är polisens rasism mot svarta som ligger bakom det är att underblåsa hat och borde om något fällas under hetslagstiftning. Samma sak sker i den nya boken ”raskrigaren” där polisens inneboende rasism tas som bevisad och stenkastande och bilbrännande är därmed ursäktat.

  Se gärna denna video:

  http://edition.cnn.com/videos/us/2016/07/18/don-lemon-sheriff-david-clarke-police-shootings-full-intv-ctn.cnn

  Vem kan vi bygga på, Don Lemon, den svarta polischefen som uttrycker sin avsky för Black lives matter eller den lismande reportern?

  Liked by 1 person

 9. Gösta Oscarsson skriver:

  Patrik skriver: ”I SvDs text omnämns åtta organisationer/initiativ/events som exempel på den av kulturredaktionen tydligt uppskattade neosegregationen.”

  Alltså: ”den av kulturredaktionen tydligt uppskattade (sic) neosegregationen”.

  Frågor: Hur i all världen kan det komma sig att en seriös svensk kulturredaktion kan domineras av grupper som har en så för landet destruktiv attityd? Inser man vad man pläderar för? Finns det i dessa kretsar ett så starkt självförakt? Och en sån omedvetenhet om vad det är som gjort Sverige till ett bra land?

  Liked by 1 person

  • Hovs--hallar skriver:

   Hur kan … ja, bra fråga och enligt min ringa åsikt, så är det resultatet av en medveten infiltration från ”68-vänstern” (den postmarxistiska vänstern) och dess arvtagare.

   Enligt denna vänster, så går huvudmotsättningen mellan de ”rika” länderna (= USA och Västeuropa) och de stackars ”fattiga” länderna — till skillnad från den gamla klasskampsvänstern, som dyrkade ”arbetarklassen” och hatade ”kapitalisterna”.

   Nyvänstern satsar smart nog just på infiltration. Man ser till att undan för undan fylla massmedia och den högre utbildningen med ”sitt” folk, helt enkelt.
   Inom universiteten har vi åtskilliga sådana som t.ex. Mattias Gardell, professor OCH vänsteraktivist!

   Och på tidningsredaktionerna sitter det folk som ”grät när Muren föll” — alltså Berlinmuren, vars fall 1989 markerade slutet på öststats-kommunismen.
   Men kommunismen lever ännu, har bara bytt skepnad.

   Liked by 1 person

   • Gösta Oscarsson skriver:

    Visst, men …. Jag tror inte på detta med ”medveten infiltration”. Det finns inte någon dolsk makt som skapar detta. Det blir därmed en svårare fråga att besvara: Hur fungerar urvalssystemet (både personligt och administrativt) som får detta slutresultat? Och samma sak har skett i alla länder som liknar oss. Vi är möjligen duktigast på att åstadkomma denna ensidighet i rekryteringen. Varför? Palme? Eller?

    Liked by 1 person

 10. Walfrid skriver:

  Är det när de fina orden och meningarna i SvD-citaten omsättes i praktiken vi får bilbränder och stenkastning mot polis, ambulans och brandkår?
  ”I många fall handlar det direkt eller indirekt om en sorts separatism – den vita majoriteten är ingen prioriterad målgrupp, i vissa fall är den överhuvudtaget inte välkommen.”
  ”… i våra huvuden pågår ett krig.”
  Eufemismerna tornar upp sig.

  Liked by 1 person

  • pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

   Jag tror emellertid inte att politikerna någonsin hyst en ärlig förhoppning om något multikulturalistiskt Utopia. Agendan låter ana att man varit högst medveten om det anarkistiska kaos som planenligt tillskapats i syfte att tvinga fram strider mellan etniska svenskar och de inkräktare som välkomnats. Detta är initialfasen av den vidriga plan som kallas New World Order, och vars syfte är att eliminera de europeiska nationerna till förmån för en toppstyrd superstat och EU:s militärpolisiära styrkor. Samtidigt söker man på detta djävulska sätt reducera jordens alarmerande överbefolkning, då det antagligen är tänkt att alla skall strida ”på lika villkor” för sin överlevnad.
   Världen är full av vederstyggliga monstrum och dessa står alltid tillfinnandes bland den absoluta toppen av den finansiella makthierarkin. Därifrån manövrerar de alla sina marionetter helt enligt egna önskemål. Begrepp som folkstyre och demokrati är blott fagra kulisser utan något reellt värde, förutom det rent manipulativa…

   Gilla

 11. Maria skriver:

  Arvsfondens pengar är inte allmänna medel, det är pengar som tillhört avlidna svenskar utan arvingar. Man kan verkligen fråga sig om deras pengar ska gå till svenskfientliga projekt. Om arvsrätten för kusiner infördes skulle mycket mindre pengar hamna hos arvsfonden.

  Liked by 5 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Nej, där ljög du. Det är pengar som staten stulit från arvingar som den av denna orsak vägrar att erkänna. Skatt som skatt, stöld som stöld. Arvingarna finns. Ingen människa är en ö. Men SAP har förstås tillskansat till kontrollen över Allmänna arvsfonden och använder pengarna politiskt. Så har det varit i minst ett halvt århundrade. De s.k. borgerliga regeringar vi har haft har inte haft stake nog att ändra på det.

   En arvsrätt för kusiner behöver inte ”införas”, utan bara ”arvsrätten” för SAP avskaffas. Arvingar kan man sedan leta efter hur långt bort som helst i släktskapet. Bara inte i SAP. Arvsrätten existerar helt oberoende av SAP och dess lidbommeri och stöldbegär.

   Liked by 2 people

 12. Tomas Lenke skriver:

  Se snarast över direktiven för Allmänna arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
  Varför ett ökande statligt finansierat civilsamhälle?
  Måste det välfärdsindustriella komplexet ha ett allt större antal klienter så att det kan förutsätta växa?

  Liked by 2 people

 13. Gert B. skriver:

  Ett urklipp från citatet av texten i SvD : ” icke-vita, rasifierade och förortsbor skapar sina egna plattformar. Egna strukturer. Ungdomar som organiserar sig bortom de traditionella föreningarna, partierna och förbunden.”
  En beskrivning av organiserad gängkriminalitet?

  Liked by 4 people

  • Gunilla skriver:

   Ha, ha; om gängens ‘organisationer’ ges ett pk-attraktivt namn med vänster-anti-fobi -prägel, typ ‘allt åt oss rasifierade’ eller ‘action för grupp-(förlåt ‘gäng’)-demokratiska/mänskliga rättigheter’ så kanske de t.o.m kan få skattebidrag. Flera ‘bidrags’-orgsnisationer idag (ex Megafonen’ inhyser ju många kriminella. Och mottot ‘bränn en bil, få ett jobb’ fungerade ju i förorternas stadsdelförvaltningar.

   Liked by 2 people

 14. Tahmas skriver:

  Segregationsminister Morgan Johansson även kallad Sluggo av sina vänner innehar två av de viktigaste positionerna som en politiker kan ha. Han är alltså justitieminister och ”integrationsminister” dessa två tunga poster borde rimligen två personer dela på.
  Vi har asylkaos som sällan skådats och ett rättsväsende som helt har tappat fotfästet.
  Uppenbarligen anser regeringen att dessa två områdena inte bör vara speciellt prioriterade utan det är viktigare att utse samordnare i tid och otid. Utöver arbetsbelastningen så borde dessa två poster stå i kontrast till varandra.
  Nu blir det inte mycket integrerande så han lägger väl vikten på att upprätta hålla lag och rätt, jo tjena.

  Liked by 2 people

 15. Hovs--hallar skriver:

  Ännu en fullträff av Patrik — rakt på en av etablissemangets ömma punkter.

  I ett nötskal:
  Det verkar nämligen gå att få statsbidrag för att man ogillar Sverige….

  Exakt så är det. Och det gäller inte bara de ovan nämnda obskyra organisationerna, utan även islamistiska organisationer som under täckmantel av honnörsord som ”arbete mot islamofobi” vill sprida militant islam i Sverige. Detta har flera gånger tagits upp av Mohamed Omar.

  I Sverige betalar vi svenskar, i synnerhet via skatten, för att stödja de krafter som hatar oss och vill utplåna oss.

  Den post-marxistiska vänstern applåderar givetvis detta, och folk som sympatiserar med denna vänster sitter gissningsvis också och styr de instanser som betalar ut slantarna. En minister, Alice Bah-Kunke, verkar ha tillsatts på den ENDA meriten att hon helhjärtat stödjer att våra skattemedel kastas bort på sådant..

  Själv ser jag alltså inget utrymme för någon annan tolkning än Patriks #3 — att makthavarna skapat en särskild gräddfil för den sortens invandrare som hatar Sverige och vägrar bli en del av vår kultur — samtidigt som de ojar sig i högan sky över ”diskriminering”!

  Ekonomen Tino Sanandaji (själv invandrare) påpekar rakt på sak att det är en LÖGN att invandrare ska kunna fortsätta leva enligt sina invanda kulturmönster i Sverige och SAMTIDIGT lyckas bli accepterade här i landet — med andra ord:makthavarnas prat om ”mångkulturalism” är en LÖGN!
  Mycket sevärt föredrag som Tino höll i Almedalen 2011 —

  — Men denna LÖGN försöker makthavarna fortfarande upprätthålla, genom att via folk som t.ex. denna Bah-Kunke strö ut VÅRA pengar till sådana krafter som vill utplåna VÅR kultur.

  Hur länge ska vi ännu fortsätta ge våra röster åt den sortens politiker i de allmänna valen?

  Liked by 3 people

  • Hedvig skriver:

   @ Hovs–hallar 8 september, 2016 kl 10:45

   Och inte nog med det. Jag undrar hur många svenskar som observerat, att vår svensk/nordiska kultur i rask takt håller på att monteras ner? Och ersättas med postmarxistisk kulturrelativism åtminstone sedan Fredrik Reinfeldts regeringstid, men sannolikt långt tidigare.

   Handboken ”Att störa homogenitet”, 2013 av Anna Furumark (red.) har styrt alla våra offentliga kulturinstitutioner inklusive våra museer.

   http://www.nordicacademicpress.com/bok/att-stora-homogenitet/

   En kritisk recensent av boken samma år:

   https://osterifran.wordpress.com/2013/10/08/att-stora-homogenitet/

   Demokrati- och kulturminister Alice Bah Kunhke (MP) forcerar det politiska arbete att”störa bort” så mycket av vår svenska sekulära demokrati och kulturarv så mycket hon kan.

   Liked by 2 people

 16. Peter M skriver:

  Delar Jan Bengtssons uppfattning. Det handlar om att utfordra röstboskapen.

  Anser för övrigt att det brådskar nu. Debatten borde handla om hur vi på ett värdigt sätt bäst repatrierar merparten av de senaste årens migranter. Finland som i stort sett lever under samma regler har vid sin prövning funnit att endast 25 % har asylskäl.

  Liked by 2 people

 17. Hortensia skriver:

  Jag kan bara applådera dig, Patrik, och alla klartänkta kommentatorer. @>-;–

  Det finns uppenbarligen mängder av betydligt klokare, potentiella ersättare till Morgan Johansson i nästa regering – och det är skandal, att svenskt gammelmedieutrymme har ”rasifierats” och med få undantag har förlorat all betydelse för svenskar, som vill leva i Sverige under svenska förhållanden.

  Extraval NU!!!

  Liked by 2 people

 18. larslindblog skriver:

  Kan man få bidrag till en klubb/förening enbart för människor med germanskt ursprung ?
  Får man ens registrera en förening för enbart vita ?
  SR P1 hade i morse ett program där en negress ältade ”vithetsnormen” och hur ”befriad” hon kände sig sedan hon slutat rakpermanenta håret….Dom ”pursvenska” vänsterextrema programledarna satt och lyssnade andäktigt…
  Det var ett fruktansvärt obehagligt program……
  Skall jag som kaukasier/arier/vit känna något slags skuld för att folk med härstamning i Afrika har problem med mina/våra normer ??
  Svaret är givetvis ett rungande : NEJ !!
  Dom kan dra dit pepparn växer och ta alla sina knasbegrepp med sig !

  Liked by 3 people

   • Anne-Hedvig skriver:

    Kuriosa:
    Og i min ungdom betalte vi i dyre dommer hos frisør for å få krøller i håret! Glatt hår på kvinner var definitivt ikke velsett – hadde man ikke permanent, ble man vel nærmest sett på som ustelt…

    Gilla

 19. Jaxel skriver:

  Mycket viktig krönika.

  Antirasister anser att det är ett problemet att människor delar in världen i vi och dom. Ja, så sker helt klart, människor är sådana och det är ett problem. Fast frågan är ju också hur omfattande detta är.

  Det bisarra är dock att så många av dessa s k antirasister tycker att problemet skall lösas genom att alltid betrakta människor utifrån vilken grupp de tillhör – en allestädes närvarande indelning utifrån etnisk eller rasmässig grund. Ett allestädes närvarande vi och dom.

  Man känner också igen tankesättet från feministerna. Min erfarenhet från arbetslivet är att de allra flesta kvinnor som inte når sina karriärmål skyller på diskriminering på grund av kön. Mycket bekvämare så än att fundera på om man kanske inte har räckt till. Kanske de skulle beakta att de flesta män heller inte når sina (drömmars) mål. Alla kan liksom inte befinna sig överst i pyramiden – om man inte vänder den uppochner förstås.

  AKB säger att SD är rasister därför att de skyller ”alla” problem i samhället på invandrare. Vad gäller i så fall för invandrare som skyller ”alla” sina problem på svenskarna. Fast det är väl en helt annan sak?

  Att dessutom ständigt i massmedia upprepa hur diskriminerade icke-svenskar är uppmuntrar förstås inte sådana ungdomar anstränga sig exempelvis i skolan. Tvärtom uppmuntras en typiskt dålig och destruktiv egenskap hos människor i gemen – nämligen att hellre skylla misslyckanden på andra än att fundera på vad man själv kunde ha gjort och i framtiden skulle kunna göra för att nå framgång. Har månne den massmediala eliten ett ansvar för de dåliga skolresultaten hos invandrarungdomarna?

  Liked by 4 people

  • Affe skriver:

   ”Har månne den massmediala eliten ett ansvar för de dåliga skolresultaten hos invandrarungdomarna?”

   Definitivt. Godhetsknarkarna både inom media och politiken är bovarna. Det förmedlade Josef Kurdman redan för 14 år sedan:

   ”Josef Kurdman håller inte alls med om att roten skulle ligga i diskriminering och en främlingsfientlig omgivning. Rasismen i det svenska samhället är bara en liten droppe, anser han, men den förstoras gärna upp av debattörer som vill föra invandrarnas talan.

   ”… diskrimineringen som äger rum med politikernas, näringslivets, myndigheternas och fackföreningarnas goda minne”, citerar han en känd invandrarpolitiker.

   – Det är skitsnack. Ingen har intresse av något sånt. Men de elever jag möter, de är övertygade om att de inte har någon framtid i Sverige. De tror att alla svenskar är rasister. Och varför det? Därför att de har de läst, säger de. Varje sådant påstående skapar bara ännu större förvirring och leder till att ännu fler vänder det svenska samhället ryggen.”

   http://www.dn.se/nyheter/sverige/manga-invandrare-vander-samhallet-ryggen/

   Liked by 1 person

   • Jaxel skriver:

    Precis, om man ständigt talar om för en grupp ungdomar att ni har ändå ingen chans varför skall de då anstränga sig. Det kostar trots allt på att anstränga sig.

    Det är rätt vidrigt att dessa ”godhetsknarkare” att inte fundera på vad deras ord får för konsekvenser. Fast är man tillräckligt (själv-)god och självrättfärdig behöver man förstås inte fundera på sådant.

    Gilla

  • Peter M skriver:

   Det är från flera än feministerna som tänkesätten känns igen. Vill minnas att man i Sydafrika tillämpade detta sätt att dela upp människor i vi och dem.

   Gilla

 20. Tahmas skriver:

  Eftersom vi inte kan integrera människor i vårt samhälle ej heller assimilera varför låter vi inte enklaverna bestå. Låt dom ha sina sharialagar och annat medeltida trams och så bygger vi en mur runt enklaverna. Ett gott exempel på hur bra det kan bli är muren mellan Israel och Västbanken. Våldet och terrordåden har minskats radikalt.
  Genom att upprätta en mur så får vi kontroll och en minskad kriminalitetet i våra städer och invånarna i enklaverna får sköta sig bäst dom vill.
  Vi kan även ta efter Israels exempel att försörja enklaverna med sjukvårdsprodukter och andra förnödenheter vid behov.
  Vänstern och feministerna borde jubla över detta för då kan de starta ett Ship to Rosengård och dessutom försöka införa en feministisk enklav tillsammans med sharia poliserna.
  Jag ser ingen down side i det här, någon som har invändningar?

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Feministisk enklav, garanterat med minimal rörelsefrihet!

   Undrar förstås om vi får någon U-hjälp från EU till dessa områden?

   Gilla

 21. Tahmas skriver:

  Nu skall EU ge 1 miljon flyktingar betalkort som kommer stt kosta 3,5 miljarder kronor.
  Samtidigt på ett svensk ålderdomshem.

  ” hur smakade maten Agda?”
  ” potatisen var lite hård, har ni kokt den?
  ” Nej, tyvärr vattnet kostar för mycket, vi har inte råd”

  Ställa grupp mot grupp, pyttsan heller.

  Gilla

 22. Johan skriver:

  Det måste väl ändå vara dags att klä av rasism-stämplingen som används i alla väder snart.
  Att vara rasist innebär ju att man har synpunkter på det etiska planet och oftast inte önskar ett multietiskt samhälle, som ex vis det amerikanska.
  Kultur är en uppsättning åsikter och vanor man tar med sig till sitt nya land. Om man vill skapa ett multikulturellt samhälle gäller det att få alla dessa kulturer att samverka friktionsfritt.
  Jag känner inte till något framgångsrikt exempel på detta, kanske är tanken att vi ska bli det.
  Därför är det helt felaktigt att vifta med rasistkortet när någon har synpunkter på kulturkrockar och mena att det skulle handla om etiska värden.
  På så sätt visar man öppet sin okunskap och det är belastande för politiker som inte kan skilja på multietiskt och multikulturellt. Det vill tll en uppryckning här i den offentliga dialogen.

  Liked by 1 person

  • pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

   Multikulturella projekt är lika dysfunktionella och dömda att misslyckas som kommunistiska sådana, och bör utan vidare dröjsmål förpassas till den irritabelt stinkande ideologiska sophögen. En sund nationalism, där man med stolthet värnar om den egna kulturhistorien och det demokratiskt präglade statsskicket, har inte mycket att skaffa med det marxistiskt myntade begreppet ”rasism”. Detta introducerades av Leon Trotsky 1927 i syfte att manipulera massorna och skrämma dissidenter till tystnad.
   Det kan nu på förekommen anledning vara hög tid att desavouera detta tillmäle och avdramatisera dess användning. Vänstermaffians nötta verbala artilleri uppvisar en lika trist som repetitiv fantasilöshet, och ”rasism” av i dag har snarast blivit analogt med naturlig självbevarelsedrift. Själv har undertecknad tillåtit sig att komponera följande spontana devis: ”Rasist? Javisst, med stolthet och rätta!” En normal och berikande invandring har definitivt ingenting med den pågående nationsfientliga invasionen från MENA-länderna att göra.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.