Bekännelser

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag är en medelålders vit svenskfödd man som betalat en massa skatt hela livet och som aldrig legat samhället, vilket i det här fallet betyder min nästa, till last. Jag har visserligen klagat över skatterna och jag har skrivit en massa böcker om hur välfärdsstaten borde reformeras, men jag har aldrig ifrågasatt systemets fundamenta, alltså grundtanken att vi svenskar har något slags solidarisk skyldighet att värna om varandra och att det är bra om stat och kommun engagerar sig för det.

Hur mycket jag än sprattlat och provocerat och uppfört mig som en gosse Ruda så har jag ändå känt mig tillhörig. Jag har bekänt mig till vad jag tror är sedan sekler nedärvda svenska värderingar. Ja, detta är mitt land. Ja, detta är min kultur. Det är en stram, vänlig, solidarisk kultur med gamla anor och vackra gamla miljöer. En gång för länge sedan turistade jag bland Västmanlands herresäten och kände historiens vingslag, Kohlswa, Westsura, Grythyttan. Flerhundraåriga hus är förkroppsligad historia, när jag ser dem vet jag att jag ingår i en kedja av generationer som en av ett oändligt antal länkar.

”Den varelse som ej sitt ursprung vördar, får inget säkert fäste i sig själv”, säger Shakespeare i Kung Lear. Under min levnadstid har det väl aldrig förekommit någon aktiv vördnad för ursprunget, men det har länge funnits respekt. Om inte annat har folk gillat att turista i gamla miljöer och att bo på herrgård.

Sedan något tiotal år tillbaka känns det inte längre så. Nu gäller inte längre aktning för vår historia och kultur, nu gäller snarare avståndstagande och förakt. Exemplen är legio: förre samordnaren Mona Sahlins påståenden om att svensk kultur bara är töntig i jämförelse med andra kulturer, förre statsministern Fredrik Reinfeldts uttalanden om att Sverige på egen hand bara åstadkommit barbari, förre vice statsministern Åsa Romsons tanke att det svenska som eventuellt finns inte är djupare än att det räcker med att åka tunnelbana för att bli delaktig.

Hur kan detta komma sig? Jag bekänner att jag inte förstår. Jag kan se två möjligheter, den ena att det handlar om ett slags demokratins snedsprång, det andra att vi står inför en målmedveten och planerad samhällsomvandling.

Vi kan ta just Westsura herrgård som exempel. Detta fina hus har under det senaste året genomgått två metamorfoser. Först blev det hbtq-certifierat och sedan tuttades det på av en migrant och brann upp.

Westsura var en asylanläggning som drevs av det privata omsorgsföretaget Attendo. Företaget beslöt att hbtq-certifiera anläggningen för att ”ett normkritiskt förhållningssätt” skulle ”genomsyra hela verksamheten” så att man inte utgick från ”stereotypa föreställningar”. Tråkigt nog blev detta som att släppa anden ur flaskan, ty en 28-årig migrant kände sig anklagad för homosexualitet och såg ingen annan råd än att tända på fastigheten varvid den brann ned till grunden. (Han fick sex års fängelse och utvisning av Västmanlands tingsrätt.)

Här står jag med mitt dilemma. De makthavare som hyllar sådant som hbtq-certifiering och immigration, håller de bara på med sociala experiment, som de tycker verkar moderna och balla, eller följer de en långsiktig och seriös, ehuru dold, plan som går ut på att tvärvända den svenska historien och skapa en helt ny kultur?

Om jag vore konspiratoriskt lagd skulle jag försöka göra en poäng av att det såklart är enklare att bygga en ny kultur om man övertygar folk om att det inte finns något tidigare kultur som står i vägen.

96 thoughts on “Bekännelser

 1. I reject skriver:

  Mycket intressant och en spegling av Patriks inlägg igår. Jag har precis börjat läsa en bok som heter Sapiens av Yuval Noah Harari, först utkommen på Hebreiska i 2011. Boken handlar om människans utveckling och även om den tar upp att det finns genetiska skillnader mellan människor, europeer och asiater har 1-4% av sina gener från neanderthalarna och aboriginer och melanesier har 6% av sina gener från denisovanerna, så är inte detta huvudtesen. Huvudtesen är istället att människan var ett djur bland andra tills våra förståndsmässiga fakulteter tog ett genetiskt hopp (Felix med tidsmaskinen av Jan Lööf är inte så fel ute). Varför gjorde de det? Tesen är att det var för att skvallra om andra människor, dette ledde till att vi bättre kunde samarbeta i grupp och börja lita på varandra samtidigt som det krävde en större hjärnkapacitet, efter det gick utvecklingen fort för att snart kom nästa steg, vi förmådde plötsligt berätta om saker som inte finns, lejonguden för 32,000 år sedan och myter och religioner och nationer och företag och allas lika värde. Jag rekommenderar en läsning. Genom att organisera oss så förmådde vi då utrota eller assimilera neanderthalarna, denisovanerna och florisianerna och kanske ett otal andra icke upptäckta människoarter.

  Det är fundamentalt att vi kan organisera oss i större grupper genom myter och vi lever nu i en tid där myter som fungerat över en tid nu ifrågasätts. Vi försöker ersätta det sätt vi har levt med en ny myt: mänskliga rättigheter och allas lika värde. Detta går hittills inte så bra, och Patriks inlägg idag, jag känner på samma sätt, och inlägget om rasifierade som ej heller känner delaktighet med Patrik är exempel. Den nya myten saknar djup och är otestad, den försöker utrsträcka en myt till hela mänskligheten över bara några årtionden. Det är tydligt att exempelvis islam inte kommer att försvinna utan kamp. Jag tror det är högst signifikant att vi nu inte kan skvallra oss fram med de rasifierade eller muslimerna för att finna tillit, istället splittras vi och vi på denna blogg har funnit en hörna i grottan som vi kan skvallra i. Medias svek blir i detta ljus än allvarligare. Religionen och nationen var de två största gemenskaper som människan skapat, är verkligen allas lika värde och mänskliga rättigheter robusta nog, har dessa myter nog djup, för att ersätta både nationen och religionen? Jag tvivlar och de första tecknen är inte lovande, det är ett experiment med hela jordens befolkning och på ett vis är Sverige epicentret.

  Liked by 18 people

  • Fredrik Östman skriver:

   En betydligt djupare analys än det mesta man kan läsa ens i ett högkvalitativt blad som detta. Jag lyfter på hatten!

   Sociologin måste gå från skvaller och myter till att vara vetenskapligt — evolutionärt — korrekt.
   Det gick med naturvetenskapen och psykologin är på väg. Genusvansinnet måste utrotas bums!

   Liked by 4 people

  • Jaxel skriver:

   Intressant.

   Vad gäller konkurrens med andra arter stämmer det väl överens med vad som sades i ett TV-program häromdagen. Minns inte titel eller kanal.

   Enligt programmet skulle konventionell teori hävda att Sapiens konkurrerade ut Neanderthalarna med hjälp av större intelligens. Programmet hävdade dock att det inte fanns något belägg för detta, bl a annat skulle de senares verktyg vara minst lika bra som våra.

   Vad som tycks ha skilt är dock förmågan att organisera sig och känna samhörighet i större grupper. Det senare visade sig bl a genom att man funnit mer eller mindre identiska artefakter av kulturellt slag från Sapiens över förhållandevis stora områden i Europa, men inget liknande från Neanderthalarna.

   Liked by 2 people

  • Ami skriver:

   I Reject
   Skicka detta till Anders Lindberg och Virtanen som i Aftonbladets regi har startat något de kalla för #åsiktskorridoren
   Kan ni tänka er vilket kvalificerat b.s som kommer ur den podden.
   Hujedamig sade Emils mamma, Oyveh sade rabbinen.

   Liked by 1 person

 2. BjörnS skriver:

  Efter ett par år har två insikter långsamt sjunkit in i mig:

  1. Det finns ingen plan. Våra makthavare förmår helt enkelt inte formulera något långsiktigt tänkande i någon fråga överhuvudtaget. Ge mig ett exempel på ett politikområde där det finns en långsiktigt formulerad och sammanhängande trovärdig politik. Själv kan jag inte komma på något. Sahlin, Reinfeldt, Eliasson m.fl genomför ett experiment konstruerat kring en märklig ideologi om mångkulturen. Och de vet att de inte kommer att finnas där för att hantera resultatet. För dem tycks det bara f.innas fördelar (kortsiktigt) och inga långsiktiga nackdelar.

  2. Oförmågan att t.änka långsiktigt gör att staten bör minskas till att bara omfatta sina kärnfunktioner. Dit hör exempelvis inte HBTQ. På så sätt slösas mindre resurser bort i onödan och den planeringskapacitet som finns kan fokuseras på ett mindre antal områden. Politiken blir också mer överskådlig för väljarna. Idag dränks lätt viktiga frågor i ett brus av mindre, viktiga, t.ex om vi ska ha könsneutrala toaletter eller inte.

  Liked by 9 people

  • Nils Dacke skriver:

   Jag instämmer helt och tror inte heller att dagens makthavare och höga tjänstemän kan eller klarar av att formulera något långsiktigt tänkande som är hållbart över tid och under olika politiska skeenden.Titta på försvarets utveckling sedan 1975, titta på energipolitiken under senaste 30 åren, titta på invandringspolitiken sedan 1990. Dagens politiker och höga statstjänstemän är slavar under kortsiktigt tänkande som ibland bara gäller över nästa opinionsundersökning och max till nästa riksdagsval. Denna kortsiktighet och brist på logik underblåses också av tredje statsmakten där journalisters uppdrag har gått ifrån att kritisera makten och gräva fram oegentligheter till att vara maktens redskap och viljan att bli omfamnad av godhetens ängel.

   Liked by 3 people

 3. Samuel af Ugglas skriver:

  ”Jag bekänner att jag inte förstår. Jag kan se två möjligheter, den ena att det handlar om ett slags demokratins snedsprång, det andra att vi står inför en målmedveten och planerad samhällsomvandling”.
  Socialismen kära Patrik! Den har jag tvingats leva med i snart åttio år. Det finns inget förlåtande drag i att vissa utvalda (Reinfeldt, Batra t.ex.) tillåter medborgarna att parasitera på varandra. Långsam, långsamt och i små doser skall vi förgöra varandra under den röda fanan.

  Liked by 6 people

  • BjörnS skriver:

   Tack för länken. Har varit på resa och missat denna nyhet. Jag anser att hon är ett typexempel på att våra politiker inte kan tänka långsiktigt. Det är ganska självklart att om man intygar en kraftigt överdriven inkomst i syfte att möjliggöra någons lånedrivna konsumtion så kommer det att smälla när denne någon får ekonomiska problem. Betänk att hon ändå är en av de få som ändå försökt formulera lite tankar när hon var S-ordförande och varnade S-kongressen vid sin avgång.
   Hennes jourtelefon mot extremism har ju visat sig fungera extremt dåligt, eller mer korrekt har projektet visat sig vara uppbyggt på ett sådant sätt att det känns som att avsikten var att det aldrig skulle fungera. Det blir nog så att det enda hon kommer att bli ihågkommen för är misslyckanden och fiffel.

   Nog med galla för idag.

   Liked by 2 people

 4. Hortensia skriver:

  Så vackert skrivet, Patrik, att det hugger till i mitt stolta, svenska hjärta. ❤

  Måtte de förhärdade 7-klöverpolitiker och "kulturpersonligheter", som helt ogenerat har visat sitt öppna förakt för vårt vackra, vänliga, fredliga, gamla fosterland och dess osedvanligt toleranta, rationella och kompetenta, ändamålsenligt homogena befolkning, kunna störtas och avkrävas ansvar – innan deras vanvettiga folk- och kulturbyte har hunnit genomföras bortom återvändo.

  Liked by 12 people

  • Hedvig skriver:

   @ Hortensia 9 september, 2016 kl 07:01

   Instämmer av hela mitt hjärta!
   Varje gång jag tänker efter, vad just jag kan göra för att rädda åtminstone spillrorna av det Sverige som vi äldre svenskar vuxit upp i och levt våra liv i, blir slutsatsen: Proteströsta på SD!
   Det är ”skämmigt” och ”lågpannat” och ”rasistiskt”, jag vet! Men jag ser ingen annan utväg. Ser du?

   Liked by 9 people

   • Hortensia skriver:

    Nej, Hedvig, jag ser ingen annan utväg än att rösta på SD i nästa riksdagsval – och det enda jag skäms över är, att jag inte fullt ut lyckades genomskåda 7-klöverns lögnaktiga påståenden och vettlöst Sverige-fientliga politik före valdagen 2014, men bättre sent än aldrig!

    Extraval NU!!!

    Liked by 6 people

   • Hovs--hallar skriver:

    Vad är det som är ”skämmigt” med att rösta på SD?

    Jo — att det härskande kotteriet av vänsternissar, som hatar SD emedan SD är den enda kraft som vågar stå upp mot dessa vänsternissars förstörelseverk, PÅSTÅR att det är skämmigt!

    Ungefär som om man skulle komma hem och finna att ett gäng tjuvar håller på att plundra ens hem på allt av värde, och en av TJUVARNA säger: ”Ring INTE polisen, dom är så rasistiska!”

    Vänsternissarna är faktiskt på ungefär den nivån.

    Liked by 1 person

   • Hedvig skriver:

    @ Hortensia 9 september, 2016 kl 10:07

    RÄDDA ÖSTASIATISKA MUSEET!

    Den tidigare utrikeskorrespondenten Ola Wong, som bevakar Kina för SvD larmar oss i en artikel att Östasiatiska museet ska läggas ner och ersättas av en rådgivande församling ”Kid/Young Advisory Board” med fokus på ”migration, integration, demokrati och mänsklig kreativitet”. Världskulturmuseerna ska nu användas för att ”stärka toleransen för mångkultur.” Museicheferna är avskaffade!

    http://www.svd.se/regeringen-forvandlar-museer-till-propagandacentraler

    Liked by 2 people

   • Hortensia skriver:

    Herregud, Hedvig!

    Hur är det möjligt, att sådana uppenbart helt vanvettiga idéer kan lämna ritbordet och riskerar att genomföras i förment demokratiska kunskapssamhällen?

    😦

    Gilla

   • Hedvig skriver:

    @ Hortensia 10 september, 2016 kl 13:16

    Hur det är möjligt att lägga ner Östasiatiska m fl museer?

    Svar: Därför att det ligger i linje med den kulturpolitik nuvarande och tidigare regeringar för och tidigare fört. Men det är inget man talar klarspråk om. Jag har sett tidigare tecken, men det var först år 2013 som jag av en händelse fick syn på regeringen Reinfeldts ”kulturhandbok” ”Att störa homogenitet från 2013, Anna Furumark (red.).
    När man ser vilka medförfattarna är, isar sig blodet i ådrorna. Ett enda ex: Mattias Gardell.

    http://www.nordicacademicpress.com/bok/att-stora-homogenitet/

    Gilla

   • pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

    God afton, Hedvig!
    Mycket trevligt att ta del av Dina synpunkter, vilka på ett befriande sätt visar att den sunda nationalistiska stolthetens sanna låga ännu ej falnat, genom den politiska korrekthetens desperata iver att släcka den. Etablissemangets primära ambition är att bedriva en nationsfientlig propaganda, vars uppgift är att invagga den politiskt godtrogna massan i en falsk föreställning om det multikulturella samhällets överlägsenhet. Makthierarkin vill få oss att tro att det som utgör Sveriges fundament, dess kulturhistoria, skulle vara något otidsenligt och förkastligt. Man bedriver en kontinuerlig kamp för att kväva all opposition och den tredje statsmakten, med SVT som det ultimata desinformationsinstrumentet, utövar ett direkt förakt för folkets intelligens. Den förrädiska striden mot vanligt förnuft förs dagligen i televisionens morgonsoffor, där den så kallade expertisen serverar sina konstruerade sanningar. Alla minoriteter, av vad slag de vara må, lovprisas och alla kulturtraditioner höjs till skyarna. Nota bene, ALLA utom just vår egen!
    Man längtar onekligen tillbaka till det Sverige vi en gång trodde oss ha…
    Andreas.

    Gilla

 5. Tahmas skriver:

  ”Svenskarna måste integreras i det nya Sverige, det gamla Sverige kommer inte tillbaka.”
  Ovan uttalade borde skrämma vettet ur vilken rättskaffens medborgare som helst. LF Reinfeldts plan var att försätta landet i kaos och det lyckades han med, han visste att de som tog över skulle gräva graven djupare.
  Allt som görs i Sverige från etablissemanget sida är att undergräva allt som Sverige en gång stod för, ut med det svenska in med det Nya. Tyvärr är det Nya inget som kommer driva landet framåt tvärtom, det känns som att vi river upp ett fint parkettgolv till förmån för jordstampat golv.
  Hänsynstagandet och toleranskulturen ser inga gränser, allt elände förklaras bort med rena banaliteter vilket borde vara omöjligt i ett högutvecklat land.
  Mycket av det som har skett och kommer att ske är till stor del vårt eget fel, vi är helt enkelt för konflikträdda. Man värnar om sin egen lilla härd utan att lyfta blicken för man vågar inte se hur det brinner.
  Det finns enbart två vägar framåt, medborgarna reser sig upp, raka i ryggen och sätter ner foten. Den andra vägen är att återigen stoppa händerna i fickan, sänka blicken, mumla något i protest och hasa iväg mot ett främmande samhälle.

  Liked by 5 people

 6. JAN BENGTSSON skriver:

  Aningslösheten är monumental!

  Hur kan man komma på tanken att HBTQ-certifiera en flyktingförläggning,
  då leker hen helt uppenbart med elden…

  Varför inte börja med att HBTQ-certifiera våra Moskéer, där finns nog ett behov,
  (glöm ej jämlikHETSaspekten heller)
  där finns det Allah anledningar att (re)agera!

  Liked by 8 people

 7. Gunilla skriver:

  Ett socialt experiment och planerad samhällsomvandling är nog riktigt. Riktigt att man är ball och ‘Sverige är ju alltid i (vänster)frontlinjen’. Dock inte alltid ‘medveten’ omvandling. Vi är ett historielöst folk. Inte bara ett par årtionden utan flera, främst sossestyrda, grundlade detta. Förringandet av historia är ju en socialistiskt/kommunistisk ide som ligger vänster varmt om hjärtat. Historia representerar borgarklassen och ‘proletariatet’ (arbetarna) skulle avskaffa det. Denna ide-ideologi lever än Idag i högsta grad inom politiker/makt-etablissemanget.

  Liked by 3 people

 8. Aha skriver:

  Det är mångkulturens lov etablissemanget sjunger. I det ligger att förringa och trycka ner vår egna kultur så att det inte sker en assimilation av invandrarna vilket vid gud förbjudes för då blir det ju inget mångkultursamhälle. Mångkultur är häftigt och berikande och det ska omvärlden och alla belackare få se. Sverige med sina stolta traditioner av social ingengörskonst bryter ny mark.
  Synd bara att det kostar så förbaskat;
  – Europas längsta vårdköer (http://www.aftonbladet.se/debatt/article22132580.ab)
  – skola i förfall
  – få äldreomsorgsplatser jämfört med många andra länder
  – under Europasnittet när det gäller antal poliser.

  Det kostar att bli en humanitär stormakt.

  Sveriges omvandling är mer hybris än konspiration.

  Liked by 4 people

  • gubbeligo5 skriver:

   Socialismen har som mål att låta historien börja vid tidpunkten för dess maktövertagande. Denna idé har fått ett djupt fotfäste i Sverige. Nationens historia har förvandlats till inpluggandet av kungar, kulturhistorien har fastnat på 30-talet. Vänsterns tycks älska Hitler och WW2. På P1 har man minst ett inslag per dag om Nazi-Tyskland.

   Mot bakgrund av Hitler har man slagit tillbaka alla åsiktsyttringar som står ett snäpp höger om de egna. Jmfr högerextremister, nationalister och rasister med vänsteraktivister, autonoma och antirasister och hur denna värderingsskillnad planteras in i oss medborgare.

   När nationalismen brunmålades, försäkerhets skull med ett hakkors, blev det fult att älska Sverige som landet i sig. Däremot är vänstern omåttligt stolta över ”den svenska modellen” t ex och Palmes definition av Sverige som det unika landet som driver den ”demokratiska socialismen”.

   Demokratin har t o m fått en ny definition för säkerhets skull: Numera handlar den om ”allas lika värde” vilket i sig är ett sätt att säga att alla är vi utbytbara. Om vi alla är utbytbara finns det små skillnader mellan oss och därför är det så konstigt att man har drivit identitetspolitiken så långt, t o m till att man vill befästa begreppet ”ras” i detta mumbo jambo med ”icke-vit” och ”rasifiering”.

   Socialisterna har alltid älskat makten mer än något annat. Och när den får fritt spelutrymme har de i grunden odemokratiska idéerna upphöjts till något gott.

   Gilla

 9. Folke Lidén skriver:

  Jag tror inte att det finns någon plan. Ännu värre, jag tror inte att de som är ansvariga för det kaos Sverige nu befinner sig i anser sig ha begått några misstag.
  Det är inte det värsta.
  Om vi tittar på opinionsundersökningar så hamnar S + M på ca 50 procent. Det tyder på att svenska folket har en skrämmande hög uppskattning av inkompetenta politiker som iscensatt vad som endast kan beskrivas som det största sveket någonsin mot landets invånare.
  Det är förvisso sant att vi är många som sedan länge insett att det inte kan fortsätta såhär.
  Men det finns ett, tror jag, problem som kommer att leda oss till misslyckande.
  Mot oss har vi en tämligen illa utbildad vänstermaffia som till stor del saknar arbetslivs och livserfarenhet. De flesta av oss klarar inte av den situationen. Vi är helt enkelt fostrade att diskutera med sakargument och visa respekt för meningsmotståndarens åsikter och person. Undvikande av Ad hominem-argument ses som en dygd.
  Medan vi för vår artiga och respektfulla diskussion fortsätter vårt samhälle sin färd – käpprätt åt helvete.
  Så är det. Svårt att lära gamla hundar sitta. Svårt att lära sig att kalla en skitstövel för en skitstövel.
  Vad hjälper det att utbrista ”Noli tangere circulos meos” när man diskuterar med en soldat med draget svärd.

  Liked by 9 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Dessa opinionssiffror är nog rejält sockrade…

   S o M gynnas konstant i SIFO/SCB/IPSOS…

   SD ligger typ fem procent för lågt…

   Finns nog stor chans att SD är (klart) störst 2018,
   de verkliga problemen har ej börjat än!

   Kan tänka mig S o M strax över 20…

   SD uppåt 30)

   En rejäl game changer!

   Gilla

   • Tahmas skriver:

    Jan Bengtsson
    Vid samtliga undersökningar som är anonyma så ligger SD högst. Vid undersökningar där man på ett eller annat sätt måste identifiera sig ligger de lägst dvs runt 18%.
    Vad betyder det? Jo det betyder att SD väljare och sympatisörer är fler än vi tror. Så möjligheten att hamna runt 30 procent är inte orimligt,
    Vi får se, SD väljare är ljusskygga och det med rätta tyvärr, Ingen vill förlora jobbet, eller vänkretsen men när man står med valsedeln i hand så är det ingen som kan stoppa väljaren. Det är då det gäller.

    Gilla

 10. Sten Lindgren skriver:

  Jo så kan man uppleva detta och inte är det lätt att reda ut varför det blev på detta viset. Ytterst handlar det om två kategorier människor, de som styrs av makt och ideologi (oklart vilket som är viktigast) och de som styrs av pengar.
  De förra har trivts som fisken i vattnet under senare decennier när ett vänstertänkande totalt genomsyrat statsapparaten och där man haft stora tillgångar att röra sig med, som alla öronmärkts i enlighet med ideologin.
  De senare plockar åt sig pengar där det går genom att anpassa sin framtoning till vad som gäller, typ asylboende. Ofta är det kapitalismens ”small people” det handlar om. De stora grabbarna ligger lågt i samhällsdebatten för att inte riskera något när verkligen goda politiker-kontakter behövs, typ vinster i välfärden, hjälp med försäljning i Saudi-Arabien osv.

  Liked by 2 people

 11. Fredrik Östman skriver:

  Du har klass och förstår inte den stora massan som saknar den. Samhället blir mer och mer klasslöst. Det du ser är proletariseringen. Proletärerna har inte så stort intresse av det som var, eftersom de inte har fått ut så mycket av det och eftersom den som misslyckats i livet inte gärna uppfostrar sina barn att bli likadana, utan låter dem finna sin egen väg. Den viktigaste mekanismen för proletariseringen är emellertid det moraliska förbudet för rynkade näsor och höjda ögonbryn, och för statyer och hyllnigar av välförtjänta, som i förlängningen betyder att pengar (och i viss mån poster, såsom polislåtsaschef eller massimportavutanförståendechef, helst i serie, eftersom det är tillsättningen, inte resultaten, som räknas) är det enda sociala måttet. Det är en av skördarna av sextiotalets vänstervridna draksådd. (Tillsammans med våldsbrottslighet, skadliga skatter och förstört rättssystem och skola.)

  Liked by 3 people

  • Lasse W skriver:

   Ligger mycket i detta med proletariseringen. Man duger som man är. Det låga är det eftersträvansvärda. Musik som i Idol, matlagnings- och sportprogram är snart det enda vi som bor i landet Sverige har gemensamt. I övrigt nischar folk väl in sig i sina egna kluster och anpassar sig. Och följer storögt utvecklingen. Tills vidare.

   Gilla

   • Avon Barksdale skriver:

    @LASSE W. När du ändå är inne på TV-kulturen måste jag pröva några tankar som malt i mitt huvud en tid. Vad säger egentligen public service TV-utbud samt de populära underhållningsprogrammen om vår kultur och självuppfattning. Man kan säga mycket om det men en alldeles speciell typ av fördumning i vår internationella utblick tycker jag mig ha observerat senaste 3-4 åren. Jag illustrerar med ett par exempel:

    * ‘Hela Sveriges fredag’. Malin (TV-malin alltså) springer i reportageinslag runt på gator i USA och sträcker fram micken till förvånade amerikaner och frågar saker i stil med ”What do you think about swedish kanelbulle? What about Surströmming? Ungerfär som om de skulle ha en aning om de svenska orden. Hon skrattar åt deras förvånade reaktion och tittar in i kameran och fortsätter prata svenska med de svenska tittarna. Andemening: Hela världen borde ju känna till eller åtminstone vara intresserad av våra svenska specialiteter på vårt eget språk. Samt, om man nu har tagit sig så långt bort som över Atlanten så är det ju slöseri med tid att försöka föra en dialog med lokalbefolkningen och försöka lära sej något. När man är en förträfflig svensk och kan använda dem för att spegla sig själv i och göra sig lustig. Så urbota korkat och pinsamt. Skämskudden fram i soffan…

    * Sedan det här programmet där en massa svenska artister hyr en anrik konsertlokal (Apollo Theater) i Harlem eller Brooklyn och kör ‘en svensk kväll i new york’. Samma sak där. Tänk om vi hade en internationellt frekventerad och internationellt känd scen i Sverige med en speciell popkulturell profil och status. Om vi fick reda på att peruansk TV skulle sända en serie med konserter därifrån. Inget konstigt med det, så långt. När vi sedan inser att de skall själva flyga dit en massa lokala artister hemifrån för att ge dem en chans att bocka av den här scenen i sitt CV. Är det inte otroligt pinsamt?

    Vi har tappat kompassen. Vi hade något att vara stolta för kulturellt och det finns nog fortfarande mycket. Men det känns som att någon dag kommer det komma som ett fullständigt uppvaknande för etablissemanget i Sverige att vi nu betraktas som ett stort j**a skämt utomlands.

    Liked by 1 person

  • Lennart Göranson skriver:

   @ Fredrik Östman
   I den långa raden av tämligen förutsägbara kommentarer kommer du plötsligt med något som åtminstone jag uppfattar som nytt och intressant, nämligen att det handlar om en proletarisering. Om jag förstår dig rätt skulle det handla om att stora grupper upplever ett främlingskap inför något som dominerar dagens samhälle. Handlar det om kontraintuitiva postmodernistiska dogmer? Eller om personer som får en yttre framgång som framstår som omotiverad? Jag misstänker att du har en spännande tanke på gång och skulle gärna se att du utvecklade den.

   Jag har själv haft funderingar om klass: //blogg.skronsakslandet.se/#post57 Handlar det om samma sak eller något helt annat?

   Liked by 1 person

   • Staffan Persson skriver:

    Intressant.Proletariseringen kan vara en biverkan av det postmoderna tillståndet,dvs de som inte själva orkar hävda en stark identitet i den relativiserade tillvaron sjunker neråt.Då man förlorar sin resonansbotten av kunskaper och associationer på grund av den allmänna förflackningen faller man lätt för demagoger som ex Trump.Han kommer med största sannolikhet visa sig vara den största olyckan för varje seriös motrörelse mot dagens etablissemang-en gigantisk framtida Macchiariniskandal,vilket var och en som sätter sig in i hans bakgrund lätt kan föreställa sig.Detta en utvikning,men dock ett mätprov på aningslösheten och bristen på värdeskalor som är verkligheten för miljoner.

    Liked by 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    @Lennart Göranson: Nej, det var inte den aspekten jag hade i åtanke. Jag tänkte mer i sociologiska än politiska termer på en allmän upplösning av umgängesformer, allmänbildning och liknande i spåren av att de gamla klasserna överges i takt med individens ideologiskt betingade frigörelse från sina medmänniskor, vilket leder till mindre uppfostran och över huvud taget mindre utbyte mellan generationerna.

    Men din aspekt om dagens politiska elits otillbörligt nedlåtande attityd till tradtionella och traditionellt väletablerade åsikter är också mycket sann och intressant. (Jag har en kanske artikel för DGS på gång om just detta…)

    Gilla

 12. Lasse W skriver:

  Ekonomin är allt i Sverige idag. Kulturen inget. Idag krävs en ständig tillväxt. Ständigt ökad konsumtion. Ingen ekonomi ska kunna stå still eller gå tillbaka beroende på konjunkturen. Det finns bara en växel ilagd: framåt. Växlar är utställda på framtiden enligt kedjebrevsprincipen som måste lösas in. Växlarna har ställts ut av ”big finance”, ”big media”, ”big pharma” osv. Det vill säga av amerikanska och nordatlantiska affärsintressen som agerat bakom kulisserna i Davos och Bilderberg och förvänt synen på politiker som Carl Bildt, Anders Borg, Fredrik Reinfeldt och andra eurokrater i andra länder, Tony Blair var väl den värste.

  Därför det stora inflödet av immigranter. Fler människor ska ge ökad tillväxt är det tänkt. Budskapet trummades ut för några år sedan i de ovannämnda forumena. Kanske mest vid de slutna middagarna och seminarierna där företrädare för t.ex. Goldman Sachs fanns på plats. Sveriges ekonomi växer nu mycket riktigt om än inte per capita. Den växer nu – gödd av billiga krediter dessutom – så pass mycket att de etniska svenskarna inte längre räcker till att bära den. Mångkulturen håller på att slå igenom på arbetsmarknaden. Ingen ska ha några illusioner om hur det framtida Sverige kommer att se ut. 30-40 procent nysvenskar överallt och var tredje polis invandrare. Så kommer det att bli om vi ska ha en större ekonom än som vore naturligt utifrån våra förutsättningar. Sviktar ekonomin då är vi illa ute. Den nuvarande utvecklingen är inte uthållig. Kanske lika bra att börja packa redan nu.

  Liked by 2 people

  • Hovs--hallar skriver:

   Visst, ren dumhet förklarar en del — men det handlar även om en medveten strategi för att förstöra Sverige. Denna strategi är förstörelsens motor, men underlättas av dumheten hos de flesta politiker.
   Den hårda kärnan av vänsterpolitruker, alltså motorn, tänker ungefär såhär:

   ”Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!”
   http://sv.metapedia.org/w/Tobias_H%C3%BCbinette

   Sådana rasister som denne Hübinette vill alltså MEDVETET rasera Sverige för att bygga något ”bättre” i dess ställe — men de flesta av dessa politrukers medlöpare fattar inte detta utan försöker bara åka med på ”godhetståget”.
   .
   Att kalla det hela för en ”konspiration” är därmed en förenkling, men en förenkling jag gör för att mekanismerna ska bli tydligare.

   Liked by 1 person

 13. Staffan Persson skriver:

  Någon hemlig kabal som sitter i möten och drar upp riktlinjer för att skriva om Sveriges nationella DNA finns inte.Det är en mycker mer brokig process,men när den kommit igång,blir den självförstärkande och kan då komma att se ut som en ”master plan”.Konspirationsteorier leder bara till återvändsgränder.Vad ska man göra åt detta?Vad vi kan göra är att dekonstruera den multikulturella drömmen för allmänheten,informera.Man kan då inte låsa in sig för mycket i en konspiratorisk position,och man måste respektera fakta.Det finns ett argument att om man väntar för länge blir skadan irreparabel,men för att folk ska vakna måste nog ändå läget bli mer desperat.Kan man inte vänta på detta finns bara emigrationen.Man kan ju fortsätta verka opinionsbildande ändå.Nu kommer invändningen:skadan är redan irreparabel.Men vad ska det då tjäna till att klaga?Det blir bara en ekokammare.

  Liked by 3 people

  • Lasse W skriver:

   Visst är det en brokig och mångfaktoriell process som lett fram till där vi befinner oss nu. Man kan grubbla sig sjuk på olika förklaringar till migrationshaveriet. Men jag tror att förklaringarna ska sökas uppåt och i de internationella kretsar som önskat en ökad globalisering för att ge stöd för en fortsatt tillväxt. Någon annan förklaring kan jag inte se. Vem var först med att påstå att Sverige hade en åldrande befolkning som skulle behövas ersättas med invandring? Vem orkar forska och söka källorna i det sammanhanget.

   Liked by 1 person

   • Staffan Persson skriver:

    Där finns en koppling helt klart. Läste man Economist i augusti 2015 så var den full av ros över massmigrationen. Europa behövde detta sades det och Merkel uppmanades att till varje pris stå emot kritiken. Nu är det en annan låt från det hållet(Economist m fl).-Men jag skulle säga att i Sverige spelar godhetsindustrin lika stor roll,och vänsterpopulismen.

    Gilla

 14. Micke Carlsson skriver:

  Jag tror att våra svenska politiker helt enkelt är korkade. På allvar: korkade.

  Att riva ned något som fungerar för att ersätta med annat som inte fungerar är nämligen korkat. Det finns många ord för den sortens dumhet, men korkat ligger närmast till hands att använda.

  Liked by 5 people

  • frihetligvanster skriver:

   jag vet att inte alla politiker är korkade men det finns mindre bra politiker och andra som är bättre och dessa finns inom alla partier från V till SD. Detta säger jag som aktiv Vänsterpartist. Det stora problemet är att många först tittar på vilken partitillhörighet en person har och i förväg dömer person utifrån partitillhörighet. Jag har aldrig haft problem med att sätta mig ner och diskutera politik och andra frågor med andra även nynazister har jag diskuterat med. Om vi inte vågar möta andra ideologier/åsikter eller religioner hur ska vi då kunna förändra samhället till det bättre

   Gilla

   • Aha skriver:

    Intressant med din bakgrund som aktiv vänsterpartist. Utifrån det skulle jag vara tacksam om du lät mig och andra få veta hur vänstern ser på problembilden kring migrationen.
    – Vill man minska volymerna?
    – Tror man att det blir bra i slutändan?
    – Hur mycket får migrationen kosta?
    Etc

    Liked by 1 person

   • Tahmas skriver:

    Frihetligvanster
    Intressant kommentar.
    Problemet är att när vi försöker diskutera politik, islam och åsikter så bli vi kallade rasister, fascister och islamofober. Det är företrädesvis din politikergrupp som inte kan debattera som sansade människor.
    När argumenten tryter så kommer epiteterna fram och galla spys över oss.
    Dialog och debatt är vägen till förståelse men det går inte att debattera med toleranskulturister som vägrar inse vad som är fakta och verklighet.
    Du vet precis som vi att ni har företrädare inom bland annat ditt parti som inte tar hedersvåld och kvinnoförtryck på allvar utan direkt attackerar människor med epitet och till och med mot människor som har levt i religiöstförtryck men lyckats ta sig ur det till följd av hot och trakasserier. Det är inte värdigt en demokrati.
    Tyvärr är skillnaden mellan oss ”rasister” och er toleransbrigader för stor för att nå konsensus om något.
    Jag hoppas att du följer bloggen för vidare kommentarer.

    Liked by 2 people

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Då är Du dessvärre ett stort undantag)

    De flesta har sin mening klar, speciellt om de vet vem avsändaren är!

    Ung Vänster vurmar för regimen i Nord-Korea…

    Varför skriver våra media inget om det?

    Kan man krama något värre än så?

    Liked by 1 person

 15. Jaxel skriver:

  Intressant, och även viktig, fråga som ställs i krönikan.

  Min förklaring handlar om godhetsnormen. Ingen plan, ingen konspiration. I Sverige av idag är den officiellt påbjudna normen att man skall vara god. I princip inget fel i det – tvärtom.

  Men det är sen det går överstyr – när deltagarna i det offentliga samtalet gör detta samtal till en uppvisning i hur god och förstående man kan vara.

  Och hur visar man då bäst upp sin godhet och sin förmåga till förståelse? Jo, genom att visa upp en sådan som går långt utöver det som är typiskt för människor i allmänhet. Det typiska är att man som människa är beredd till uppoffringar som står i proportion till hur nära man står i förhållande till den som behöver stöd och hjälp.

  Det är därmed tämligen självklart att våra äldre bör ges vård och omsorg och ett värdigt liv- även i de fall de inte kan betala för sig. De flesta skulle nog också säga att vi efter bästa förmåga bör ta hand om psykiskt sjuka i vår närhet och kanske till och missbrukare bör erbjudas vård. Följaktligen ger ett sådana ställningstagande inga höga godhetspoäng i den offentliga debatten.

  Om man däremot tar ställning för att vi måste ta hand om alla människor som har det svårt, även om de kommer från platser hundratals mil härifrån då visar man verkligen upp en exceptionell godhet som det går att stoltsera med.

  Personligen har jag inga problem med att människor ger uttryck för godhet och medkänsla på vilket sätt de vill. Problemet är bara att denna offentliga godhet nästan uteslutande är hycklande. Att det är någon annan som får betala för godheten och som in på skinnet får känna av konsekvenserna av denna uppvisning i godhet.

  Exemplen kan mångfaldigas, låt mig bara ta ett. När det var aktuellt att utrymma de olagliga lägret som EU-migranter hade anlagt i Malmö så dök det upp betydande skaror av demonstranter, liksom röster i massmedia, som menade att detta var något alldeles hemskt att göra. Om alla de som på något sätt högljutt protesterade hade tagit emot en av lägerinnevånarna i sitt hem så hade problemet varit löst.

  Tänk vidare tanken att massmedia får tag i ett fall där det beslutats att en psykisk sjuk asylsökande skall utvisas vilken indignationsstorm som skulle kunna piskas upp. Om resurser för vård åt innevånare som är psykiskt sjuka eller missbrukare är otillräckliga för att dämpa det oerhörda lidande som dessa upplever är det inte till närmelsevis lika upprörande.

  Det offentligas resurser är dock begränsade – att exempelvis ta emot och försörja alla Europas utfattiga romer skulle få dramatiska konsekvenser för resurser för exempelvis äldrevård. Att ge hundratusentals asylsökande med eftersatt tandvård gratis dito påverkar givetvis svenska fattigpensionärers möjlighet att få tandvård. På något sätt tycker man att till och med en journalist, person med vänstersympatier eller en folkpartist borde kunna förstå detta.

  Den offentliga debattens totalt dominerade godhetsnorm säger bl a att en svensk absolut inte får sätta sina egna intressen före behoven hos i stort sett vem som helst som lyckas ta sig hit och be om eller kräva hjälp. Varför inte granska denna norm kritiskt?

  Jag är dock alldeles övertygad om att i stort sett inga förespråkare för normkritik skulle ställa upp på det. Det är nämligen skillnad på normer och normer. Vanligt folks inskränkta normer skall självfallet granskas. Däremot bör inte de normer som dominerar bland dem som propagerar för normkritik utsättas för samma sak. Dessa normer är givetvis oantastliga och att kritisera dem vore en oförskämdhet.

  Liked by 8 people

 16. frihetligvanster skriver:

  problemet är att vi under många år inte har tagit historia på stort allvar, vi är historielösa. För drygt tio år sen var jag i Ungern och besökte en yrkesskola (textilarbetare o bilmekaniker) de hade flera timmars lektioner med historia under veckan. Två vänner som var med mig SO-lärare blev minst sagt förvånade över att i Ungern fick eleverna lära sig om Kalmarunionen, Svensk historia. de ställde frågan varför har de så mycket historia. svaret var av historien lär vi oss. Att vi har varit barbariska är vi inte ensamma om men förhoppningsvis har vi lärt oss att bli mindre barbariska. ett annat problem är synen på det mångkulturella samhället. Ungern skulle aldrig ha överlevt som nation de senaste 1000 åren om de inte hade anammat andra kulturer det betyder inte att de lät utplåna sin egen kultur utan att även andra folkslag fick plats i Ungern det som blev och är gemensamt är språket samt att vissa delar av kulturer/sedvänjor inte fick plats i det Ungerska samhället. Rotterdams borgmästare är muslim men väldigt tydlig när han säger ”alla är välkomna till Rotterdam men delar av era kulturer/sedvänjor hör inte hemma hos oss” Holland har en lång historia av att vara fria och självständiga men det finns gränser. Mångkultur är bra men vi måste ändå våga sätta gränser. Jag är vänsterpartist men försöker alltid utgå från nutiden med hänsyn/förståelse av dåtden (historia) för att försöka se in i framtiden. Ideologier är ett verktyg inte ett mål. För övrigt är jag glad att ha hittat hit till ”Det Goda samhället” även om jag inte delar alla åsikter som framförs här men ur en bra diskussion/debatt finns alltid guldkorn att hitta.

  Gilla

  • Hovs--hallar skriver:

   OK: du som är ”vänster”, vad säger du tex. om problemet med att asylinvandrare inte kommer i arbete utan lever på bidrag, vilket man enklast kan se följderna av i Sveriges mest invandrartäta kommuner.

   Tino Sanandaji tar upp detta bl.a. här:

   Blir det lång sikt snart?
   Almedalen är full av politiker och journalister som kännetecknas av ett stort mått av ”blissful ignorance”.

   http://www.realtid.se/blir-det-lang-sikt-snart

   Socialdemokratin har aldrig erbjudit ett tillfredställande svar på varför det inte går bättre för staden där deras idéer slagit igenom mest. I stället har Malmös politiker lagt sin kreativa energi på ursäkter och bortförklaringar, gärna vaga och sifferlösa sådana.

   Gilla

  • Hedvig skriver:

   @ frihetligvanster 9 september, 2016 kl 10:20

   ”Mångkultur är bra men vi måste ändå våga sätta gränser.”

   En central fråga är VAR vi sätter gränserna för mångkultur? Vad säger du?

   För min del är jag inte beredd att kompromissa om vår svenska sekulära demokrati, där yttrande-, tryck- och mötesfriheter utgör en hörnsten. Våra demokratiska rättigheter och skyldigheter måste gälla lika för alla.
   Omistliga värden som vår svensk/nordiska kultur och vårt tusenåriga kristna kulturarv, där svenska språket är vår allra starkaste kulturbärare kan inte bara sopas bort – som nu sker.
   Utan vår historia får vi svårt att forma vår identitet.

   Liked by 1 person

   • frihetligvanster skriver:

    för mig är är den personliga friheten viktig utifrån ett humanistiskt perspektiv, jag är inte beredd heller att kompromissa om våra rättigheter men mitt inlägg handlade om att vi i Sverige inte har lagt ner så mycket kunskap kring vår egen historia och därför har det blivit svårt att identifiera oss. Ser vi tillbaka så kan vi se att vi har gjort massor av dumheter men sätter vi in det i ett historiskt perspektiv så var det kanske rätt då. Det kristna kulturarvet innehåller massor av grymheter som kristna har gjort i guds namn och även gör idag. Språket är den viktigaste kulturbäraren jag själv kan bli irriterad på alla låneord från USA och England

    Gilla

  • I reject skriver:

   @frihetligvanster

   Mångkultur är en självmotsägelse. En kultur kan definieras bredvid en annan, eller så kan man blanda med en hybrid som resultat, men att ha flera kulturer med signifikanta skillnader existerande samtidigt på samma fysiska territorium det har aldrig skett mig veterligt, inte när man kämpar om samma resurser, kvinnor eller annat, eller skattemedel kanaliseras från den ena kulturen till den andra. Det är detta vi nu försöker skapa i väst, det kommer aldrig att gå, något måste ge vika.

   Gilla

  • Boris skriver:

   Vad kul att du hittat hit till DGS och visst är det fantastiskt att få möjlighet att diskutera en krönika. Det är du ju inte van vid eftersom er egen vänstermedia i sann yttrandefrihetsanda släckt ner alla kommentarsfält.

   Gilla

 17. Hortensia skriver:

  Kan inte motstå frestelsen, att uppmärksamma alla DGS:are på lite smått och gott från uppfriskande frispråkiga, lilla Smålandsposten – gammelmedias bångstyriga, svarta får:

  ”I grunden finns ett enda men stort hinder för att få bukt med de marockanska ungdomarnas kriminalitet i Sverige, och det hindret utgörs av svenska regeringens rena vekhet.

  Citat: Internationella relationer handlar i nio fall av tio om en kamp om intressen, inte om välvilja.”

  http://www.smp.se/ledare/hardare-tag-mot-marocko/

  ”Frågan om abortregister vittnar återigen om att argument i svensk samhällsdebatt bedöms utifrån vem som är avsändaren. Att Gabriel Wikström får stöd från i stort sett alla när han driver igenom abortregistreringen medan dåvarande socialminister Göran Hägglund (KD) möttes av en kanonad av invektiv för exakt samma tankar förtjänar eftertanke.”

  http://www.smp.se/ledare/register-i-asiktskorridor-om-nagra-veckor-forbattras-den-svenska-abortvarden-avsevart-nar/

  ”Det som hittills presenterats av höstens budget är inte munter läsning. Det enda besked som möjligen rymmer lite humor är att regeringen avsätter 6,4 miljarder för biståndsbudgeten med motiveringen att man kan hjälpa fler flyktingar genom bistånd än genom asyl. Det har dock inte avslöjats huruvida Sverigedemokraterna också sitter med i budgetförhandlingen.”

  http://www.smp.se/ledare/vaskar-lanade-pengar/

  Trevlig helg!

  Liked by 1 person

 18. Webby Suarez skriver:

  Jag delar denna danska betraktelse kring dagens absurda Sverige:

  ”Sverige – sjukaste landet någonsin” –

  – Tidigare har nordiska bedömare föreslagit att man kan kalla Sverige för ”DDR light” eller kanske ett konsensussamhälle. Men enligt Pia Kjærsgaard är den typen av beskrivningar inte starka nog. Personligen tror jag inte att det rätta begreppet är uppfunnet ännu. Sverige är så sinnessjukt att det skiljer sig från alla andra samhällen i historien, och i själva verket kanske det inte är statsvetenskapens roll att etablera ett begrepp, utan snarare fackmän inom psykiatrin som specialiserat sig på schizofreni och förträngning av känslor”, skriver hon.

  http://www.friatider.se/kj-rsgaard-sverige-sjukaste-landet-n-gonsin

  Liked by 3 people

  • seniorciticen skriver:

   Sverige lider av ”naturafobi” eller en ogrundad skräck för verkligheten som tar sig i uttryck av att politiker, vissa myndigheter och media drar PK-skynket över sig för att slippa se och ta ställning till verkligheten.

   Gilla

   • Nils Dacke skriver:

    Japp, detta stämmer nog i många fall, exempelvis när polisen backade undan när man för en gång skull hade tillräckligt med resurser för att ta itu med stenkastning och bränder, detta hände vid något s.k utanförskapsområde i Uppsala eller Örebro. Istället för att skicka in den kraftfulla styrkan så skickade man in dialogpoliser, antagligen för att fika eller grilla korv. Detta beteende att inte förstå verkligheten ger inte någon respekt hos ligisterna, det enda språk de förstår är makt och vid behov våld.

    Liked by 1 person

 19. JL skriver:

  Bra Patrik, som vanligt.

  Övriga kommentarer har redan sagt allt så jag passar på att bjuda på denna länk, om nu någon har missat eventet. SSU går ett steg längre än jag trodde var möjligt, ”blacks only”, när ”terrorexperten” Rashid ska prata ”islamofobi”.

  ”OBS! Evenemanget är separatistiskt för rasifierade.”
  Var texten innan de ändrade den nyss.

  https://www.facebook.com/events/1741219189450433/

  I vanliga fall brukar jag bli förbannad, men denna gång går idiotin t.o.m så långt att det blir mer skratt än irritation 🙂

  Kommentarerna under eventet bjuder i alla fall till ett och annat skratt

  ———————

  Är feminismen roten till all idioti måntro? Typ, Lätt att köra över vägen ner i diket på andra sidan när man väl tagit sig upp på vägen (vägen: jämställdhet, MEN med hänsyn till olikheter mellan könens egenskaper)

  Liked by 5 people

  • Hovs--hallar skriver:

   Ja, och skrattet fastnar i halsen när man inser att denne Musa:s ”terrorexpertis” verkar handla om att se verkligheten UR TERRORISTERNAS PERSPEKTIV!

   Men det är väl ännu en yttring av ”allas lika värde”. = ”Vi måste vara snälla mot våra fiender, för de har säkert goda skäl att vilja utplåna oss”.

   Gilla

  • seniorciticen skriver:

   Deras slogan ”nej till islamofobi”. Jag kan bara hålla med. Fobi betyder en ogrundad rädsla eller skräck för något – en irrationell rädsla och det är vi inte betjänta av. Jag menar att den rädsla för islam som finns i allt större utsträckning i samhället är rationellt grundad och därmed ingen fobi. Demonstranterna och för den delen hela PK-Sverige verkar mer ha en ”naturafobi” eller en irrationell ogrundad skräck för sanningen ellerverkligheten

   Liked by 1 person

   • I reject skriver:

    Just det , i Sverige kan man ha spindelfobi, för aboriginer i Australien så var det viktigt att veta att spindel som var röd på ryggen ja, pillar man på den så dör man. Det finns väl inget i Sverige som är mera rationellt att vara rädd för än islam? Kanske då att himlen skall falla ner över våra huvuden?

    Gilla

 20. Sixten Johansson skriver:

  Ingen kan greppa den motsägelsefulla helhetsbilden och ingen kan urskilja alla de starka och svaga krafter som påverkar utvecklingen efter sina intressen och verklighetsbilder. Men tid och arbete går till spillo om man tolkar och agerar i blindo. Man måste hitta vettigast möjliga strategi. Då behöver man kartbilder, som ger tillräcklig orientering och möjliga kursriktningar.

  Det finns väl fyra strategier att välja mellan eller kombinera: 1) Påverka befintliga 7K-partier. 2) Attackera pk-ismen hårdare och t ex svartlista de 1000 mest skyldiga. 3) Grunda eller gå med i ett nytt parti eller en ny organisation (Borgerlig Framtid har förresten avsatt sin partiordförande och ska ha en extra partistämma 15 oktober, läs på hemsidan). 4) Gå med i och/eller påverka SD, så att partiet blir starkare och intressantare.

  Den vanligaste förklaringsmodellen här är att vansinnet är följden av senaste halvseklets vänstervåg plus medvetna syften och konspirationer på olika nivåer. Visst, det förklarar mycket, men hur och var hittar man då tillräckligt starka motkrafter och motbilder, som attraherar en majoritet av de hjärntvättade vuxna och deras barn och avhåller minoriteten från att utlösa anarki?

  Vi har många olika samhällskomplex: kyrkan, media, politiken, välfärdsindustrin, utbildningsväsendet, rättsapparaten, de civila hjälporganisationerna osv. Standardförklaringen är nu att de alla, t ex kyrkan, har (vänster)politiserats. Men en annan och djupare förklaring är att allt har ”förkyrkligats”, blivit (kvasi)religiöst ideologiserat, och att vi djupast sett inte lever i en politiserande, utan i en religioniserande tid. Om vi tänker oss att vi åter lever i en epok av religionstänkande och religionsstrider kan vi hämta värdefull kunskap ur historien och bättre hantera vår samtid och framtid.

  Jag menar inte att influenser har utgått från Svenska kyrkan till journalisterna och politikerna, utan att t ex massmedia och politiken på egen hand har blivit en sorts kyrkor, där liturgin, tron och andra religionstypiska element övertrumfar informationen om verkligheten. Vi har nu en massa socialreligioner och livsstilsreligioner, av vilka de flesta inte vördar något översinnligt, men däremot något heligt.

  Religionernas / kyrkornas problem är både uråldriga och bestående, mycket äldre än politikens vänster-höger. De två värsta är de interna och externa maktkamperna och förljugenheten till följd av det knepiga förhållandet mellan verklighet och budskap. Om vi tänker på kyrkornas förljugenhet, skenhelighet och fromleri ser vi att precis samma anda odlas i den antiintellektuella, kunskapsresistenta mediakyrkan och politikkyrkan och utvecklas allt mer i välfärdskyrkan, utbildningskyrkan, rättsväsendekyrkan osv.

  Förkyrkligandet beror alltså inte huvudsakligen på samtida influenser, utan på att människans psyke och gruppdynamik har fungerat tämligen oförändrat i tusentals år och skapar likartade system under likartade betingelser. Ledarskapet är också ytterst väsentligt – de få riktigt goda och de få riktigt onda ledarna har genom historien haft mycket stor påverkan, men ledarna på mellannivåerna är och förblir ganska hjälplösa kuggar i de väldiga ideologiska och institutionsbyggande maskinerierna.

  Det kan verka tröstlöst att försöka påverka dagens pseudoreligiösa liturger och maskinerier, men vilka strategier man än väljer måste man nog kombinera välriktade attacker med gott ledarskap och attraktiva alternativ. Ledarskap, dialog, ansvar, kunskap, sanningssökande och verklighetskontakt måste vara kärnan, men för att få tillräckligt gensvar behöver man även bättre förstå och fylla de djupare behov som religionerna försöker tillfredsställa och kunna erbjuda inte bara en gnutta, utan en stor skopa meningsfullhet, gemenskap, tro, hopp och kärlek.

  Gilla

  • Nils Dacke skriver:

   I det läget vi är idag och så nära point of no return( om vi inte redan passerat denna?) så finns bara alternativ fyra kvar. Jag själv trodde fram till 2014 att vi skulle kunna ändra utvecklingen på annat sätt men vi hinner inte vänta på alternativ 1-3 på grund av tidslinjen, gå med i SD eller rösta i alla fall på detta parti nästa val. Kommer fler medlemmar med så kan partiets utveckling gå i en socialkonservativ riktning. Detta är det enda som idag kan rädda landet, jag tror inte att SD får 50% nästa val men det är viktigt att få kanske 25-30% för att nå tillräckligt inflytande.

   Liked by 2 people

  • Jaxel skriver:

   Det ligger en hel del i det du säger. PK-ismen har betydande likheter med en religion. Samma typ av oomkullrunkeliga dogmer. Det räcker att säga ”alla människors lika värde” eller ”asylrätten” så är diskussionen slut.

   Samma bannlysning av kättare.

   Dagens system för hjälp åt förföljda har dessutom ett mycket starkt inslag av perversa konsekvenser även sett ur ett perspektiv utgående från generositet mot hjälpbehövande – likväl är det omöjligt att ifrågasätta i medier som behärskas av PK-isterna. Religiösa dogmer kan inte ifrågasättas.

   Liked by 1 person

 21. Tahmas skriver:

  Frhetligvanster tycker att mångkultur är bra, min fråga är hur definierar man mångkultur? Vem är mångkultur bra för? Och det viktigaste frågan vem har företräde i ett mångkulturellt samhälle.
  Många gånger blandar folk ihop mångkultur samhälle med multietniskt samhälle.

  I samtliga samhälle där mångkultur experimentet finns så finner vi konflikter, oftast religiösa konflikter. Den utopiska drömmen om ett samhälle där alla sitter i ring och sjunger Kumbaja är sedan länge krossad. Två av Sveriges fd ledande politiker LF Reinfeldt och Mona Sahlin har noga uttryckt att Sverige inte har någon kultur. Om vi inte har någon kultur och den judiska kulturen i Sverige har fått stryka på foten för islam, hur kan vi då definiera mångkultur. I realiteten finns det bara en kultur och det är den muslimska.
  Ungern togs upp som ett exempel, det kommentatorn missar är att Ungern inte är mångkulturellt, invandrarna till Ungern är uteslutande kristna och har samma värderingar som medel Lazslo. Så är det i Sverige, värderingskrocken mellan kristendomen och islam är avgrundsdjup, kärlek, tolerans och medkänsla står emot hat, rasism och intolerans.
  Ett multietniskt samhälle är hanterbart men ett mångkulturellt samhälle leder till splittring och inhemsk kulturell förstörelse.

  Liked by 1 person

 22. seniorciticen skriver:

  Ett generellt problem när kultur diskuteras är att man inte har en klar definition på begreppet. Det handlar inte om mat, klädsel eller riter och traditioner som kan ses som ytliga markörer av en grupptillhörighet. Diskussionen skulle bli mer fruktbärande om man använde följande definition: ”Kultur = den dominerande världsbild och dominerande värderingar inom en grupp av människor och som ligger till grund för beteendet”.
  Den svenska kulturen eller kanske den nordeuropeiska har utvecklats under många generationer. Den har lett till ett samhälle med en god tillit mellan människor, en drivkraft att ”göra rätt för sig” och ett omfattande socialt system som skapar trygghet för medborgarna.
  Muslimerna lever i en kultur som knappast har utvecklats sedan 600-talet. Den kännetecknas av klansamhällen som bekämpar varandra och tar hand om de sina och ser andra som möjliga offer som man kan stjäla från eller utnyttja på annat sätt. Det är en patriarkal kultur där kvinnorna ska underställa sig männen. Rättskipning omfattar dödsstraff (halshuggning, stening eller hängning), avlägsnande av kroppsdelar, etc.
  När dessa människor kommer till vår kultur så kommer de att ha mycket svårt att assimileras i samhället. Det blir istället parallella samhällen där man försöker bibehålla sin medeltida kultur – samhällen som sedan kommer i konflikt med ursprungskulturen. För att kunna hantera den aparta invandrarkulturen behövs förmåga och vilja att se verkligheten och inte fegt gömma sig bakom PK-gardinen. Den svenska kulturen är numera inne en regression och om inget görs från politiskt håll så kommer vår kultur baserad på tillit, göra ett gott jobb och ett fungerande socialt system att vara ett minne blott. Kulturen i Sverige blir då mer likt den som finns inom MENA.

  Liked by 1 person

 23. carl-eric bohlin skriver:

  Om man skall akta historien är det bra om vet något om den. Det är bara att tala med unga människor, så noterar man att det är mycket saknas. Men även de som studerar historia på universitetsnivå uppvisar stora brister. Jag lyssnade på Dick Harrison för ett tag sedan och han var mycket kritisk när det kom till hans studenters förkunskaper.

  Gilla

  • BjörnS skriver:

   Naturligtvis var han det. Alla universitetslärRe vill att just deras ämne ska få mer tid i skolan. Själv gnällde jag över studenterna mediokra mattekunskaper och jag tror stt de so undervisade svenska, engelska eller samhällskunskap hade samma inställning till förkunskaperna.
   Jag tror stt förkunskaper i t.ex historia är mindre viktigt. Den riktigt stora bristen är självständigt kritiskt tänkande och respekt för sakkunskap medan självinsikten är ganska liten. Det är nog ett evigt problem. Redan Platon gnällde på ungdomarna. Runt 20-årsåldern är man ju världsmästare i det mesta och begriper allt, tills man begriper bättre.

   Gilla

  • Ina Höst skriver:

   Vi har ju inte haft någon historieundervisning i skolorna värd namnet på flera decennier!
   Dick Harrisson litar jag inte på, han är en historierevisionist i mångkulturens namn.

   Liked by 1 person

 24. Helena skriver:

  Varför duger inte svensk mat som serveras åldringar och skolbarn till kulturberikarna på asylboenden? Kyckling och ris äter de väl hemma? Allt är ju dessutom gratis. Skall de få gå på lyxrestaurang för att de skall godta maten? De har flytt från krig och elände och sedan sitter de här i landet och klagar på maten. Vi måste nog sätta ner foten mot godhetsapostlarna och den naivitet som är förhärskande. Någon politiker borde vakna!
  Inför nästa val behöver folket också vakna.

  Liked by 1 person

 25. Ina Höst skriver:

  Det gör ont i hela mig av rädsla och sorg när man förstör ett folks kulturarv. Det gäller Palmyra, Timbuktu, plundringen av Nationalmuseet i Bagdad med sina 5000 år gamla kilskrifter, kloster och kyrkor från bysantinsk tid i Kosovo och svenska herrgårdar och byggnadsminnen. En jihadist förklarade för en yngre: Dödar du en familj så drabbas bara den, men förstör du ett historiskt arv drabbas 10 000-tals!

  Vi måste kräva att våra byggnadsminnen och vårt kulturarv respekteras. Privata företag måste sluta leka med HBTQ-certifiering i byggnadsminnen och de får inte upplåtas till asylboenden. Slitaget blir stort med så många boende och det är risk att de blir förstörda. De asylsökande har ingen anknytning till vårt land och vår historia och därmed inte samma respekt och varsamhet. Vi måste skriva till företagen, myndigheterna och politikerna och protestera mot denna typ av asylboenden!

  Under tiden försöker jag minnas och nedteckna det om det Sverige jag växte upp i som var helt annorlunda och våra unga har inte upplevt detta. Jag läser på om Sveriges och Nordens historia från som jag bedömer som pålitliga källor, besöker byggnadsminnen och hembygdsgårdar runt om i Sverige på semestern med stort intresse!

  Liked by 1 person

  • Jonas Nilsson skriver:

   Det enda sättet att stoppa nedbrytningen är att kultivera för morgondagens skörd: lära barnen (barnbarnen/grannbarnen..) språk, musik, hantverk. Låta dem träffa kunniga och seriösa lärare och förebilder. Resa på ett sätt att de får nya vänner i andra sammanhang än det närmaste egna. Umgås med varandra, fascineras över likheter o olikheter. Gå med i någon studiecirkel, utöva egen hobby.
   Inte själv ägna för mycket tid framför skärmen (svårt när man ska läsa alla dessa kommentarer..)

   Gilla

   • Ina Höst skriver:

    Tyvärr, det blir en dagslända av allt det där om vi kapar rötterna och sambandet med en större enhet! Vad fäderna byggt genom tiderna som ledat fram till där vi är idag. Svensk kulturs rötter går ovanligt långt tillbaka i tiden och genom historien.

    Gilla

   • Ina Höst skriver:

    Det finns inget intresse för varken den egna eller andra folks kulturer hos politikerna eller nomenklaturan. Man tror att alla kulturer egentligen är lika och att bara några yttre attribut skiljer. Okunnigheten är stor och gränsar till dumhet!

    Citerar Ola Wong:
    ” På exempelvis Metropolitan i New York eller British Museum finns styrelser med fackkunskap som kan hindra politiska nycker. I Sverige räcker det med en minister för att förstöra generationer av arbete.”
    ”I den nya organisationen som gäller sedan juni har byråkrater och kommunikations-/marknadsavdelningen helt tagit över. Museicheferna är avskaffade. Alltså: Ingen med makt försvarar institutionerna.”
    ”I långa loppet gör Follin museet till en irrelevant pr-byrå för happy-clappy mångkultur.”

    Vi måste hitta något sätt att försvara oss mot nedbrytningen och fördumningen!

    Gilla

   • Hedvig skriver:

    @ Ina Höst 10 september, 2016 kl 13:09

    ”Vi måste hitta något sätt att försvara oss mot nedbrytningen och fördumningen!”

    Problemet för mig är att jag inte har en aning om hur vi ska bära oss åt. Jag har provat att larma här i DGS, där skribenter och kommentatorer har ett stort kunskaps- och kulturellt kapital. Det har märkligt nog knappast väckt någon uppmärksamhet alls.
    Jag repriserar några länkar, som jag av en händelse upptäckte först förra året:

    ”Att störa homogenitet”, 2013, Anna Furumark (red.) Bland alla medverkande författare hittar man t ex den postmarxistiske kulturrelativisten Mattias Gardell.

    http://www.nordicacademicpress.com/bok/att-stora-homogenitet/

    En kritisk recension av boken år 2013:

    https://osterifran.wordpress.com/2013/10/08/att-stora-homogenitet/

    Kulturminister Alice Bah Kunhkes (MP) kulturprogram är lätt att googla fram. Hon skruvar åt den tidigare regerings postmoderna kulturprogram ytterligare några varv.

    Gilla

 26. MartinA skriver:

  Then out spake brave Horatius,
  The Captain of the Gate:
  ”To every man upon this earth
  Death cometh soon or late.
  And how can [a] man die better
  Than facing fearful odds,
  For the ashes of his fathers,
  And the temples of his Gods.

  Horatius är ett namn som återkommer i romerska legender. Men citratet ovan är från filmen ”Oblivion”. Det är en mycket filosofisk film. Det är lätt att avfärda hollowood som en germanskhatande, bolsjevikisk gegga. Men så är det inte. Hollywood är en del av världen. Mångfacetterad. Enda skillnaden är att hollywood innehåller en högre halt av intelligens, manipulationsförmåga och makthunger än andra platser. Såsom alla kulturella center varit sedan tidernas begynnelse. Just därför är det viktigt att ta upp den hollywoodiska motståndsrörelsen. Där Tom Cruise är en av soldaterna. Och de som skrivit denna film också. Liksom många många andra. Många tror att sånt här följer ”stamgränser” (för att uttrycka mig eufumistiskt). Men många, oavsett bakgrund, kämpar, och har kämpat, motiverade av kärleken till Europa, allas vår gudinna. Mot de som drivs av hat mot Europa.

  Oblivion är en större film än jag lyckats berätta här. Jag tog bara upp en perifer aspekt av en film som har ett mycket viktigare budskap.

  Gilla

  • MartinA skriver:

   För att förtydliga. Jag åkte tåg häromsistens. Och tittade ut genom fönstret. När jag var i staden åkte jag förbi hus efter hus efter hus. Jag tittade in i trapphusen. Och hur de förgrenade sig till identiska boxar. Visst, alla där inne känner nog sitt eget liv. Men hökperspektivet måste ju ändå betyda någonting? Alla dessa små varelser i alla deras små identiska fyrkanter? Är inte det själens död? Oavsett vad de må tro själva? Örnens blick måste ju ändå räknas med?
   Men tåget fortsatte. Ut på landet. Här är allt oävet, oförutsägbart, kuperat. Verkligt. Förankrat. Organiskt. Husen är som de är, såsom de råkat bli. Jag sitter där och tänker. Vad är det att vara människa? När jag kommer hem till min egen fyrkant. Så känner jag mig mindre. Andifattig. Förödmjukad. Inget har egentligen förändrats. Förutom min syn på mig själv. Mitt perspektiv. Men det gör ont att se hur lågt jag har sjunkit.

   Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    Epistel av Walid al-Kubaisi (flyktning fra Irak, nå norsk statsstipendiat). Skrevet i ”Dag og Tid” 9. september.

    ”Å OPPDAGE RIKDOMMEN PÅ NYTT.
    En rik mann ville få sin sønn til å vurdere rikdommens nåde. Han ville vise sønnen måten de fattige lever på. Rikmannen tok sønnen med til en bondegård. Der bodde de noen dager sammen med vertskapet, en bondefamilie som levde under enkle kår. Etter få dager mente faren at sønnen hadde fått nok av å oppleve fattigdommen og nå kunne vurdere forskjellen på å leve som rik og å leve som fattig.
    – Hvordan var turen, min sønn?
    – Fantastisk! Jeg oppdaget rikdommens virkelige nåde.
    Faren ble stolt og glad.
    Sønnen fortsatte:
    – Ja, jeg har sett hvor fattige vi er jamført med disse rike menneskene: Vi eier bare én hund, men bondefamilien har fire. Vi har bare ett basseng med vann midt i hagen vår; de har en rislende bekk som strekker seg uten ende. Vi har lyskastere som lyser opp hagen vår; de har stjerner som glitrer på himmelen. Gårdsplassen vår ender ved gjerdet i forhagen; de har en uendelig horisont. Vi bor på en liten plass; de har plass utover markene. Vi har tjenere som varter oss opp, men de tjener hverandre med glede. Vi kjøper maten vår; de spiser det de selv planter og høster. Vi har høye murer for å verne oss; de har venner og granner som verner dem.

    Faren ble stille, og han grublet over det sønnen sa.
    – Far, takk for at du greidde å vise meg hvor fattige vi egentlig er sammenlignet med bondefamilien vi besøkte!

    Det var sønnen som endret tenkemåten til faren.

    (Denne historien ble Walid fortalt av sin far etter at han hadde vært på besøk på en gård. Dette var den gang han bodde hjemme i Irak).

    Gilla

 27. Johan utan Land skriver:

  Visst kan man tycka att svensk kultur och svenska värderingar är töntiga men det är de som betalar hela kalaset. Något som samhällsomstörtare av alla slag troligen inte tänker på.

  Gilla

 28. Christoffer Nyström skriver:

  Att en stor majortet av vänstern föraktar västvärlden är väl ganska uppenbart. Så egentligen är det inte ett stort hopp i tankegångarna att tro att en stor del av dem vill förgöra den och bygga nåt nytt. Det finns mpnga paralleller med ryssland och kina och hur det gick till där. Att förgöra den rådande kulturen är viktigt om mam ska bygga nåt nytt och det är och kommer alltid vara socialismen/kommunismens mål.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.