Alla konspirationsteoriers moder

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Om du är som jag vet du något litet om Sions Vises Protokoll, till exempel att det är en påstådd plan för judiskt maktövertagande som ”avslöjades” i början av 1900-talet, men i själva verket utgör en fabrikation av tsarens hemliga polis, Ochrana. Du har dock inte läst själva protokollet.

Men det har jag. Denna morgon.

Det står inte riktigt vad jag trodde. Jag trodde det handlade om allmän, vildsint antisemitism. Det gör det inte. Det handlar om ett skickligt propagandanummer från det ryska tsarväldets försvagade etablissemang som vill visa för ryska folket att allt det där som intellektuella och andra vildhjärnor tror på, sådant som demokrati, folkliga rättigheter, fackliga organisationer, kanske rentav socialism, bara är kasperdockor i händerna på den smutsigaste av alla krafter, nämligen judendomen.

Judarnas slutmål är att ta all makt. De förkunnar en ”endagsrevolution”:

Då vi slutligen helt och hållet tagit makten i våra händer med hjälp av statsomvälvningar överallt, förberedda till en och samma dag, efter tillfullo erkänd oduglighet av alla existerande regeringar (men detta kommer ännu att ta lång tid, kanske ett helt århundrade).

Och efter denna revolution kommer det inte att bli så kul för det folken:

För oss [judar] är det nödvändigt att folken från första stund… då de ännu är överväldigade av den omvälvning som skett, då de ännu befinner sig under terror och villrådighet, erkänner att vi är så starka, så osårbara, så mäktiga och att vi i intet fall kommer att förhandla med dem och att vi inte bara ringaktar deras åsikter och önskningar utan även är beredda och förmögna att med okuvlig makt undertrycka den minsta opinionsyttring när och var som helst.

Judarna har fullkomligt klart för sig att diktatur är det bästa statsskicket:

Folkmassan är blind… Den mest ändamålsenliga styrelseformen är självhärskarväldet. Endast under ett sådant kan statsplanerna utarbetas vidlyftigt tydliga, i ordningsföljd, fördelande allt i statsmaskinens mekanism. Härav måste man dra den slutsatsen, att en ändamålsenlig styrelse, som skall vara till nytta för landet, bör koncentreras i händerna på en ansvarig person. Utan absolut despotism kan en civilisation inte existera, genomförd, inte av massorna, utan av deras ledare, vem han än må vara.

Judarna är såklart falska och hänsynslösa:

Vår paroll är – makt och hyckleri. Endast styrka segrar i politiska saker, i synnerhet om den är dold i de talanger, som är nödiga för statsmän. Våld bör vara principen och list och hyckleri – reglerna för regeringar, vilka inte ämnar nedlägga sin spira inför fötterna på någon ny makt. Detta onda är det enda medlet att uppnå målet – det goda. Därför bör vi inte rygga tillbaka för mutor, bedrägeri och förräderi, då de kan tjäna till att föra oss till målet. I politiken bör man kunna ta annans egendom, utan att vackla, om man därigenom vinner undergivenhet och makt. Vårt rike, som följer den fredliga erövringens väg, har rättighet att förbyta krigets fasor mot mindre märkbara och mera ändamålsenliga dödsdomar till underhållande av en terror, som tvingar till blind lydnad.

Judarnas första framgång var att de lyckades undergräva makten för det ryska folkets sanna välgörare aristokraterna:

Folket har under vår ledning tillintetgjort aristokratin, som var dess naturliga försvarare och försörjare, för sin egen fördels skull oupplösligt förenad med folkvälståndet. Nu, i och med aristokratins tillintetgörelse, har folket råkat ut för att bli skinnade av nyrika skurkar som skoningslöst klavbundit arbetarna.

Ett av judarnas starkaste vapen är deras kontroll över pressen och journalisterna:

Vi måste tvinga gojimregeringarna [goj är icke-jude] till verksamhet som i stort gynnar vår uttänkta plan, som redan närmar sig slutet, genom den allmänna opinionen, som i hemlighet är inspirerad av oss med hjälp av den så kallade ”stormakten” eller Tredje Statsmakten – pressen, som med få undantag är helt i våra händer.

Judarna uppträder under många listiga förklädnader:

Vi uppträder som arbetarens räddare från detta ok när vi erbjuder honom inträde i leden av vår armé – av socialister, anarkister, kommunister, vilka vi alltid stödjer skenbart följande de broderliga reglerna av allmänmänsklig solidaritet i vårt sociala frimureri. Aristokratin, som hade rätt att begagna sig av den arbetande klassens arbete, var intresserade av att arbetarna var mätta, friska och kraftiga. Vi är intresserade av motsatsen – av gojernas degeneration.

Judarna ligger bakom alla nya tankar och deras syfte är att förvirra ryssar och andra folk:

Tro inte att våra påståenden är påhittade. Observera de av oss arrangerade framgångarna för darwinismen, marxismen, nietzscheismen. Dessa lärors upplösande verkan på gojernas sinnen bör, åtminstone för oss, vara uppenbar.

Judarna har också fått folken att sluta vörda tsaren och andra absoluta monarker och att tro på Gud. Judarna har lyckats intala folken att de har någon sorts mänskliga rättigheter vilket inspirerat folken att sopa undan makthavarna så att judarna kan ta deras plats:

Under de tider, då folken såg upp till regenterna som till den gudomliga viljans rena uppenbarelse, underkastade de sig utan knot sina självhärskande monarker, men från den dag vi ingivit dem tanken på egna rättigheter, har de börjat betrakta de regerande som vanliga dödliga. Smörjelsen genom det Gudomliga valet har i folkets ögon fallit från kungarnas huvuden, och då vi berövat folket tron på Gud, har maktens styrka blivit utkastad på gatan till hopens förfogande samt upptagen av oss.

För att tills vidare kontrollera länders presidenter ska man välja sådana som gömmer smutsiga hemligheter i Panama (jag lovar, det står så):

För att försäkra oss om att vår plan ger ett sådant resultat ska vi arrangera val av presidenter som i sitt förflutna har någon okänd, mörk affär, något ”Panama”. Då kommer de, av fruktan för att bli avslöjade och på grund av det för varje människa, som uppnått makten, kännetecknande begäret att försöka behålla sina privilegier och det anseende som är förenat med presidentvärdigheten, att bli tillförlitliga personer att verkställa våra föreskrifter.

Så vad det handlar om är att en fallfärdig rysk elit försöker köpa sig nådatid genom att spela på ryska folkets redan existerande fördomar mot judar. Hallå, ryss, fattar du inte att du går judarnas ärenden?

34 thoughts on “Alla konspirationsteoriers moder

 1. Birgitta C skriver:

  Alla konspirationsteorier är av ondo. Men jag lam ju inte undgå tanken att varför borde inte judar också vara sekulariserade så som vi vill att alla religioner borde vara en privatsak och inte en statssak?

  Liked by 2 people

   • elfyma+ skriver:

    Är Israel verkligen en sekulär stat ?
    Judendom är en religion och Israel är en judisk stat enl. sin konstitution.
    Därför fördrevs de som bodde där tidigare och inte var judar, vare sig de var sekulära, kristna eller muslimer. De kunde inte ens konvertera till judendomen eftersom det även krävdes judiska blodsband på mödernet. Eller menar du att det enbart handlar om rastänkande (rasism), inte om religion ?

    Ja, det finns mer eller mindre sekulära judar i Israel.
    De flesta lär bo i Tel Aviv och liknande städer med modernt företagande.

    Har läst om att allt fler sekulära judar har dubbla medborgarskap för att kunna fly från det förlovade landet. De vill inte låta sig styras av religiösa fanatiker som fått en vågmästarroll i politiken och som vill begränsa deras frihet. De vill ex.vis kunna arbeta och köra bil även på sabbaten.

    Liked by 1 person

   • Madelaine Fusfield skriver:

    De flesta Israeliter är ej religiösa. Debatten över vad det betyder att vara jude har pågått i evigheter och gör det än. HItler ifrågasatte aldrig huruvida en jude var religiös eller inte. Det räckte med att man hade en droppe judiskt blod genom släktskap. Ortodoxa judar anser barn av en judisk mor är automatiskt judar. Den reformerta grenen anser att även barn med en judisk fader är judar. Min teori är att det eviga förföljandet har bidragit till att skapa en gemenskap ibland judar som överskrider religiösa gränser. Det finns också historiska minnen som har föga med religiös tro att göra.

    Denna okunnighet om Israel och judar som används som bas för Israel bashing och BDS support är oerhört frustrerande. Folk har starka åsikter och känslor men föga fakta. Hur kommer det sig? Varför inte ställa frågor iställer för att ”känna” så intensivt?

    Gilla

   • mikekladow skriver:

    @Elofyma. Många av de araber som fanns i det britiska mandatet Palestina kom när judar börjat bygga industrier. Många kom från tex Egypten. Araberna på den tiden hade ingen sympati för Palestina. Palestina var för dem ett judiskt begrepp. Vad gäller ”fördrivning” av araber från det blivande Israel. De flesta valde efter anmodande av de angripande arabländerna att lämna Israel tills ”det judiska problemet lösts”. Sen skulle de ersätta judarna. Här visar en palestinsk minister att han anser att det inte finns några palestinier. https://youtu.be/hkqnBxaZRMo

    Gilla

  • Jonas Nilsson skriver:

   Problemet är väl att medierna inte kommit ifrån den medeltida bilden av vad judar i Israel och ut över världen skulle vara eller är. Den moderna hebreiska är kittet och det är en ny skapelse.

   Gilla

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Sion Vises Protokoll är en märklig läsning som jag läste för ett antal år sedan. Ibland får man intrycket att dagens neo-antisemitism inte minst hos vänstern kan bero på att de läst och kanske påverkats. Tyvärr passar dylikt i postmodernismens förvirrade tankevärld. Att olika islamistiska grupper har påverkats av det håller jag för ännu mera troligt. En som verkligen läst det och trott på det var Adolf Hitler och var en bidragande orsak till hans extrema antisemitism.

  Liked by 3 people

 3. Birgitta C skriver:

  En till tanke som slår mig. Jag undrar om det som PE hittat på nätet inte är sammanställt och hopskrivet långt senare. Alltså härrör inte från en sista desperation av ryska riket. Mycket bra hittar man på Internet men mycket skit också.

  Liked by 1 person

 4. Gunilla skriver:

  Det är mycket vi fortfarande inte vet eller förstår och många frågor utan svar. När jag läser får jag intrycket av ett starkt bolsjevistiskt budskap. Det är väldigt likt deras maktövertagande-tankar. Vilka var Ochrana EGENTLIGEN? Nästa fråga är HUR denna skrivelse kommit att bli den så ideologiskt betydande ‘sanning’ för muslimerna. Det är ju närmast en vedertagen sanning för dem. Var tyskarna (Hitler) inblandade? Jag förstår det antisemitiska programmet (gemensamt med Hitler också) men kännrr inte historien bakom hur det hamnade så vida spritt hos muslimernas medvetande. Frågorna är många och det finns nog fler inblandade som vi inte känner ännu. Istället för en judisk makt-plan så är ju detta någon annans makt-plan.

  Liked by 2 people

 5. I reject skriver:

  Jag stiftade bekantskap med sion vises första gången på interrail (det var inte igår) i grekland. Jag var tills dess lyckligt omedveten om att antisemitismen levde högsta välmåga när en grek stack pamfletten i min hand i Aten. Jag hade just passerat Jugoslavien på en tågresa som akkompanierades av ljudet av flaskor som krossades mot tåget, varför inte slänga ut dem genom fönstret? Påsen vi hade med sopor mellan mina fötter irriterade den gamle mannen mitt över, han pekade menande på fönstret. Jag hade just försökt få honom att visa var vi var på kartan men insåg att han inte kunna läsa kartor. Plötsligt så kastade han sig fram och kastade ut våra sopor genom fönstret.

  Dessa och andra upplevelser om att till och med inom Europa så finns stora skillnader verkar inte som våra politiker och journalister gjort sig. Är det kanske de som kräver kalles kaviar på resan? De tror att alla är svenskar för att anknyta till en av Patriks käpphästar, och att muslimers antisemitism är avgrundsdjup kan de helt enkelt inte ta in. Hur skall man ha mångkultur när den ena hatar den andre? Är sion vises på högskoleprovet ännu?

  Gilla

 6. Christer L skriver:

  Det här är en satir. Det länkade dokumentet är egentligen en beskrivning av den aktuella politiska situationen i Väst, till formen dock en plan hos en judisk frimurarkrets, vars sammanträden dokumenterats. Dessa dokument har uppdagats av den ryska tsarens säkerhetspolis. De illasinnade judarna, framgår det, avvaktar det liberala samhällets förfall och bereder för ett övertagande vid lämplig tidpunkt, då kaos utbrutit. Kan man lita på att allt inte bara är en konstruktion, ett propagandanummer från tsaren? – nej.

  Detta ”dokument” är försett med ett förklarande ”narrativ” enligt rysk klassisk metod. Vem har då i själva verket skrivit detta? Författaren anger sig inte. Jag tror att det är någon med god erfarenhet, som dock i någon form av berusning, kanske kokain, kört igenom hela denna drapa. Sedan har någon annan hittat verket i hans papperskorg och publicerat enligt den givna länken. Patriks kommentarer tycks inte tangera den upptrissade humor som den anonyme satirikern ger uttryck för – eller är han ännu värre? Personligen finner jag ett beklämmande drag i det hela, man känner ett snett leende men sedan en tung suck. Humor och satir när det gäller revolutioner och folkmord och världskrig och korrupt politik: suck.

  Liked by 1 person

 7. Lennart Göranson skriver:

  Om det som återges i inlägget är taget från det ursprungliga Sions vises protokoll eller från en senare produkt kan jag inte bedöma. Inte heller om det är en satir eller ger uttryck för ett medvetet syfte från upphovsmännens sida. Men en omskakande tanke slår mig:

  När jag läser beskrivningen av judarnas förmenta avsikter och strategier kan jag inte frigöra mig från känslan av att det på många sätt liknar vissa beskrivningar av muslimerna. Även sådana som har förekommit i kommentarer på DGS. Det föder i sin tur en rad oroande tankar som jag måste sortera ut innan jag vet vad jag ska tycka. Ge mig gärna argument för att jag associerar fel, men helst sådana som är mer övertygande än ”jag vet att jag har rätt för att det är så”.

  Liked by 1 person

  • Aha skriver:

   25 till 50% av Europas muslimer kan tänka sig att leva under de mer radikala inslagen i Islam såsom Sharia, kvinnoförtryck och strävan efter att ha herravälde, att vara totalitära. Detta enligt några undersökningar som gjorts.
   Om detta, strävan efter envälde etc, är förmenta avsikter kan diskuteras då de radikala Islamisterna är ganska tydliga i sitt budskap.

   Hur som helst får det mig att dra öronen åt mig och det blir fullkomligt barockt att delar av etablissemanget umgås med de radikala elementen inom Islam, detta medan man anklagar SD för att vara brunsmetade, det enda parti som tydligt tar strid mot radikalt Islam. Islamister är väl om något brunsmetade.

   Sverige är sjukt.

   Liked by 1 person

  • Tahmas skriver:

   Lennart Göransson
   För det första så finns det ingen judisk konspiration.
   Islam däremot är en erövrings religion och en krigisk religion. Detta styrks i Koranen och Haditherna.
   Judar begår inte terrorbrott, det senast dådet var 1949 och det senaste muslimska terrordådet var igår där ett femtiotal människor dog.
   Kritiken som förs fram på bloggen mot islam är befogad. Läs om The tippning point of islamic domination så ger det en klar bild hur ett samhälle förändras i takt med hur islam breder ut sig. Judarna och kristna har en lång historia bakom sig, inte altid som såta vänner men vi är brödrar och systrar.
   Som jag skrev i en tidigare kommentar så lever hellre i ett judiskt paradis än i ett islamiskt helvete.

   Liked by 1 person

  • Birgitta C skriver:

   Jämförelsen med beskrivning av muslimer kan synas lätt att göra när man håller sig till det här med att smida planer och ta över när länder är i kaos etc, men det finns stora skillnader. För det första har judar aldrig försökt ta över länder eller ens tvinga på någon annan sin religion. Judar har förföljts för sin intelligens, sin skicklighet i hantverk och annat och sin förmåga att göra handel. Judar har aldrig strävat bakåt, deras religion och deras levnadssätt följer med och anpassar sig till tiden. De anser inte att andra är hedningar eller otrogna . Den enda negativa sak jag kan se är att de , i alla fall som beskrivs i filmer , att se det som väldigt viktigt att finna en också judisk partner för äktenskap. Men det ses ju inte som tvång, bara det bästa ändå. Och sionisterna ville ju bevisligen ha en judisk stat, därav osäkerheten kring hur sekulariserade man kan anse judar .vara. Är man i första hand jude eller Israel? Jag har inte riktigt fått klarhet i det. Men som sagt och som jag också sägs här av någon annan, jag tror texten i länken är fejk.

   Gilla

   • Redaktionen skriver:

    Det är klart att protokollet är ett falsarium. Det skrev jag ju i klartext i inledningen. Man måste nog vara Adolf Hitler för att tro att det är äkta vara.

    Patrik

    Gilla

   • Ulrika skriver:

    ”Den enda negativa sak jag kan se …”
    Tack vare det finns det fortfarande ett judiskt folk idag medan andra inte längre existerar:-)

    Gilla

 8. Tahmas skriver:

  Judarna har under hela deras historia varit utsatta för konspirations teorier. När de judiska stammarna blev moneteistiska så började konspirationerna utifrån varför judarna lade beslag på Gud.
  Islam är en gravt antisemitisk religion och i tidig ålder så drillas barn i ovan konspiration och värre, bland annat att judar dödar barn för deras blod så att det kan baka matza bröd.
  Nazismen och Islam har en broderlig förkärlek för utrotning av judar och ur den förkärleken så kommer fler och fler tokerier.
  Hur som haver så lever jag hellre i ett judiskt paradis än i ett islamiskt helvete.

  Liked by 1 person

 9. Hortensia skriver:

  Sions Vises Protokoll, De Vises Sten… wise guys, good guys, bad guys…

  Vad den mänskliga fantasin kan frammana, sätta på pränt och distribuera över hela världen får tanken att svindla och det hjärtliga skratt Patriks bländande satir utlöste stockar sig i halsen när jag betänker, att illvilliga/ignoranta/indifferenta individer så enastående enkelt kan bruka sina pennor, för att i evigheters evigheter lyckas så split och indoktrinera likasinnade att ta till svärdet och förgöra allt gott.

  Liked by 1 person

  • Madelaine Fusfield skriver:

   Betvivlar Hortensia existensen av detta historiska dokument är hon mer okunnig och ytlig än jag trodde. Att avspisa Patriks inlägg som satir är ganska tjockt. Detta dokument som tillkom lång före internet media låg till grunden för Hitlers antisemitism bl.a. för att inte tala om antisemitismen idag. Det är ingalunda något att skratta åt eller använda som satir, och jag tror inte att det var Patriks mening. I så fall skulle jag bli djupt besviken.

   Gilla

   • Hortensia skriver:

    Mrs Fusfield ser sig tydligen som både kunnig och djup. Gott så.

    Ett överdimensionerat självförtroende är säkert en stor fördel om man lever under amerikanska förhållanden, men vi tolkar uppenbarligen inte text författad på svenska språket likadant och jag förbehåller mig faktiskt rätten att uttrycka precis vilka känslor jag vill.

    Jag kan dessvärre inte svara för Patriks intentioner med dagens krönika, men medan vi inväntar hans eventuella klarläggande, kan Mrs F. kanske tänka sig att läsa igenom både den och min kommentar igen – med ”nya glasögon”?

    😉

    Gilla

 10. gubbeligo5 skriver:

  Om detta dokumentet låter som det PE har skrivit blir jag högeligen förvånad. Skulle judarna (eller vilket folk/kultur som helst) beskriva sig själva som hycklande och onda? Nej, kom med något bättre istället.

  Gilla

 11. Verdandi skriver:

  Det verkar som om det behövs ett klarläggande kring detta längre fram.

  Alla som följer aktuell debatt bland ‘vanligt folk’ vet att just den här frågan är ytterst viktig att nysta i. Massor med vanligt folk har förlorat ALLT förtroende för media och politiker. Därmed är fältet öppet för allehanda aktörer att slåss om att få det nya tolkningsföreträdet i berättelsen om varför vi är i den situation som vi är i. Det kan sluta i princip hur illa som helst. Ju mer Batra och diverse KDare skriker rasist om SD utan att avkrävas en förklaring på vad de menar med detta uttalande, desto mindre litar folk på vad de säger överhuvudtaget. Ju mer de säger att Putinregimen ligger bakom de konspirationsteorier som florerar, desto mindre tror folk på att det stämmer, eftersom att det etablissemanget sagt visade sig vara enorma lögner (det var ju rasistiskt att påpekar att sk ensamkommande troligen ljög i stor utsträckning om sin ålder tills för några veckor sedan).

  Folk har ju sett själva att vare sig SDs partiledning, partiprogrammet eller de flesta sympatisörer som de personligen känner är rasister. SD har framträdande politiker som är invandrare. Alltså måste Batra ljuga och då är genast konspirationsteorier i gång om motivet till detta.

  Gilla

 12. Lennart Göranson skriver:

  Mycket förvirring bland kommentarerna. Det här handlar naturligtvis inte om hur judarna egentligen är, varken i absolut mening eller i jämförelse med andra folkgrupper (t.ex. araber med muslimsk tro). Patrik har gjort den saken väldigt klar både i inlägget och i en kommentar. Sions vises protokoll är skrivet av någon som är väldigt negativ mot en viss folkgrupp och vill misskreditera den genom att beskriva dem på ett sätt som uppmuntrar till hat (genom att utnyttja tekniken att låtsas att det är judar som skrivit protokollet).

  Det som gör mig orolig är att Sions vises protokoll använder sig av tekniken att på ett försåtligt sätt måla upp en bild av hur de som tillhör en viss etnicitet ÄR. Det är en annan sak än att kritisera vad identifierade individer GÖR, eftersom protokollet ger bilden av att alla som tillhör den utpekade gruppen är lika ondskefulla, oavsett vad man kan bevisa att de faktiskt har gjort. Man skulle möjligen kunna beteckna det som rasism, i den betydelse som ordet ofta ges numera, dvs. ett angrepp mot ett kollektiv med vissa förmodat gemensamma egenskaper.

  Jag darrar inte på manschetten när det gäller att kritisera hederskultur och andra uttryck för klankulturers värderingar. När det handlar om brott är det en fråga för rättsväsendet (t.ex. tvångsäktenskap). När det gäller krav att vi ska avstå från våra etablerade värderingar ska vi säga stopp och vägra ge upp principer som är viktiga för oss (t.ex. gemensam undervisning för pojkar och flickor). Och jag är också helt klar över att salafiters och wahhabiters terrorism och militära aggression ska slås tillbaka med all den kraft den civiliserade världen förmår uppbringa.

  Det som bekymrar mig är inte viljan till motstånd, det är argumenten. På liknande sätt som Sions vises protokoll finns i dag en argumentation mot islam som inte handlar om vad muslimer GÖR, utan vad de ÄR. Man lusläser Koranen och tror sig med den som grund kunna bevisa att något sådant som en hygglig muslim inte existerar. Det drabbar varje människa med muslimsk tro oavsett om vederbörande ägnar sig åt våld och brott eller om det handlar om en föredömligt etisk och anständig person. Exempelvis drabbar det Rebwar Hassan som i dag har publicerat ett inlägg på DGS som förtjänar respekt och uppskattning.

  Men mest bekymrad är jag inte över vad det här slaget av argumentation betyder för muslimerna. Mest bekymrad är jag över vad det betyder för oss som är motståndare mot hederskultur och islamistiskt våld. Vad har vi att försvara om vi hamnar i samma säng som de som en gång författade Sions vises protokoll?

  Gilla

  • lars a skriver:

   Men Lennart, det är mer komplicerat. Det man gör påverkas av vem man är, eller i detta fall vad man tror på. Jag tror det är där skon klämmer, att du, som svensk och sekulär gissar jag, har en släng av alla är svenskar, och därmed underskattar kraften i religionen.

   Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    @ Lars A
    Ja, jag är svensk och sekulär. Ja, det är väldigt komplicerat. Nej, jag tror inte alla är (som) svenskar. Nej, jag underskattar inte kraften i religionen, tvärtom har jag den största respekt, för att inte säga bävan, inför den kraft som en blind tro kan utlösa. Men den kraften kan användas till både gott och till ont, och så är det med alla religioner. Den som vill använda religionen i det ena eller andra syftet kan alltid hitta stöd i urkunderna.

    Det innebär att jag är fullt medveten om att vi människor påverkas av vad vi tror på. Men kärnan i min argumentation är att det är fel att utgå från en tolkning av religionen (exempelvis genom att fokusera på de delar av islams urkunder och tradition som ger stöd för terrorism och militär aggression) och utifrån det dra slutsatser om hur alla muslimer är funtade. Det är fel tågordning, och det är ett exempel på identitetspolitik som vi i andra sammanhang är kritiska mot.

    Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Lennart, felet du som liberal gör är att utgå ifrån att mängden fungerar som summan av dess individer. Det gör den inte. Det är det som är skillnaden mellan brott och krig. Ett krig är inte en stor summa enskilda brott. Islamisering är inte en stor summa enskilda, frivilliga, väl övervägda beslut.

   Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    Fredrik, innebörden av din replik är inte helt uppenbar för mig, men jag ska försöka bena upp hur jag själv tolkar den.

    För det första verkar vi vara överens om att överträdelse av svensk lag (t.ex. tvångsäktenskap) och militär aggression (t.ex. det som IS/Daesh ägnar sig åt) inte är samma sak. Om radikaliserade muslimers terrordåd i Europa ska ses som brottslighet eller krigshandlingar kanske kan diskuteras. I varje fall är det polis (säkerhetspolis) och inte militär som förefaller vara bäst organiserad för att motverka sådana aktiviteter.

    Nästa fråga är vad du räknar in i islamisering. Det finns en skala från oförargliga traditioner (t.ex. att fira ramadan) via normer som bara gäller muslimerna själva (t.ex. bära niqab) och normer som man vill tvinga på icke-muslimer (t.ex. skilda badhustider) till överträdelser av svensk lag och uppmaning till brott (t.ex. mosképredikningar som handlar om synen på judar eller homosexuella). Ser du allt detta som islamisering? Och uppfattar du det i så fall som ett krig? Och är i så fall slutsatsen att vi med alla medel ska bekämpa alla människor med muslimsk tro, bara för att de har en viss religion, utan hänsyn till om de har gjort något brottsligt eller ej, oavsett om de själva bekämpar de förtryckande uttrycken för islam och kanske just har flytt till Sverige för den skull?

    Jag misstänker att du har invändningar mot min uppfattning att man kan bekämpa det som människor GÖR men inte det som de ÄR. Frågan är, var drar du gränsen? Jag har svårt att tänka mig att du vill förorda ett totalt krig mot alla människor som bekänner sig till islam.

    En randkommentar: du skriver ”felet du som liberal gör”. Det låter som att jag som (klassisk) liberal skulle vara predestinerad att ha fel i någon sorts objektiv mening, och inte bara ha en annan åsikt än dig som konservativ. Känns inte som en bra debatteknik. Däremot, tack för positiv feed-back till mitt blogginlägg ”Klasskampen”. Det värmde.

    Gilla

 13. ruben skriver:

  Jag har läst knappt halva dokumentet och skummat resten. Har även sett i kommentarerna att det är fejk. Det är ju ironi av högre klass när man förstått, men inte så självklart. Härskar-beteende är primitivt i språk och handling och därför luras man lätt av att det är allvar. Hoppas vi slipper de önskningar dokumentet uttrycker, trots att vi verkar vara där? Viktig läsning antar jag?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.