BITTE ASSARMO: Alla hjärtans dag – helgondag som blev symbol för kärlek och romantik

Alla hjärtans dag – romantiskt trams eller krass kommersialism? De flesta har
en åsikt, men Alla hjärtans dag har gamla anor och omfattar mer än röda geléhjärtan och färdigtryckta gratulationskort.

Alla hjärtans dag, eller Saint Valentine’s Day som den heter på engelska, infaller den 14
februari, på Valentindagen, och förmodas knyta an till det katolska helgonet Valentin, en
präst som levde i Rom under 200-talet efter Kristus. Arkeologer har hittat en katabomb
och en kyrkoruin som bär hans namn och redan 496 fick han en egen dag i den katolska
kalendern.

Valentin levde och verkade under kejsar Claudius II. Denne hade utfärdat ett förbud mot
äktenskap bland unga älskande eftersom han ville ha fler ogifta soldater i sin armé, men
Valentin tyckte att kejsarens diktat var grymt och omänskligt. I sitt prästämbete såg han
de älskande paren och deras sorg på nära håll, och bestämde sig för att trotsa förbudet.
Han fortsatte helt enkelt att viga de unga par som kom till honom, trots den uppenbara
fara det innebar att bryta mot kejsarens bud.

När kejsaren fick vetskap om prästens olydnad greps Valentin och dömdes till döden.
Medan han satt i fängelset, i väntan på avrättning, blev han själv förälskad – i ingen
mindre än fångvaktarens dotter. Enligt legenden ska han ha smugglat ut ett kort till
henne, undertecknat med ”Din Valentin” – det allra första Alla hjärtanskortet – strax innan han halshöggs den 14 februari år 269.

Till en början var den 14 februari en helgondag lik de flesta andra helgondagar. Det var
först på medeltiden, och då främst i England och Frankrike, som man började förknippa
dagen med kärlek och romantik. Omkring år 1260 skrev Jacobus de Voragine,
ärkebiskop i Genua, den populära boken Legenda Aurea (Gyllene legender) där han
bland annat beskrev Sankt Valentins goda gärningar, något som lär ha ökat intresset för
helgondagen.

Men kopplingen till romantik kan också ha uppkommit genom den folkliga
föreställningen att det var just i mitten av februari som fåglar och sökte och fann sina
partners. Bland ungdomar förekom ofta parbildningslekar av olika slag och det blev
också vanligt att man skrev dikter och små rim till den man älskade.

Idag är Alla hjärtans dag en populär festdag i många länder runt om i världen. I Italien
anordnas en vårfestival, där kärlekspar samlas för att lyssna på musik och poesi, och
uppvaktar varandra med choklad och kort. I Filippinerna går man ett steg längre och
arrangerar massbröllop. Tusentals kärlekspar samlas på torg runt om i landet och gifter sig, som en hyllning till kärleken.

Ghana har, vid sidan av det traditionella Valentinfirandet, också gjort den 14 februari till nationella chokladdagen. Högst passande förstås, men inte främst för att choklad är en populär present utan för att Ghana är en av världens främsta kakaoexportörer. Genom att utlysa en nationell chokladdag vill man peka på landets betydelse för kakaoexporten men också locka fler turister till landet. Idag finns i Ghana både ett chokladmuseum och restauranger som har speciella menyer med chokladtema.

I Sverige skyltades det med Alla hjärtans dag för första gången 1956, på initiativ av
handeln. Med tiden har dagen fått en allt större betydelse. Och det är inte bara romantiska kort som går åt som smör denna dag – även blomsterförsäljningen skjuter i höjden. Populärast är rosor, och framför allt röda sådana, men även andra blommor uppskattas på denna kärlekens dag. Tulpaner, som ju är i säsong just vid den här årstiden, har blivit allt mer uppskattade som Alla hjärtansgåva.

Och även blommorna kan faktiskt, med lite god vilja, knytas an till Sankt Valentin. Den omtänksamme prästen brukade nämligen plocka blommor och ge till de förälskade par som kommit till honom för att gifta sig, om man får tro helgonlegenden.

Bild: Filmstjärnan Elizabeth Taylor för reklam för choklad till Alla hjärtans dag 1952 (via Wikimedia Commons)

Bitte Assarmo