LENNART BENGTSSON: Den nionde juli

Idag kan vi i stället fira årets varmaste dag. Det vill säga inte för året 2022 utan i stället för år 1933. Då uppmättes nämligen den 9 juli +38°C i Ultuna utanför Uppsala. I Observatorieparken i stan var det dock 0,6°C lägre. Jag är säker på att det i dag blott finns ett fåtal om ens någon levande som minns den 9 juli 1933. Och inte sedan dess har det varit varmare någonstans i Sverige. I alla fall inte uppmätt med en godkänt och riktigt placerad termometer.

Kanske landets klimataktivister och många klimatintresserade kunde fråga sig varför det råkade vara så himla varmt den 9 juli 1933 och att ännu inte temperaturen klarat av att slå rekordet trots växthusgaser och urbaneffekter (som bara i Uppsala har ökat med cirka 1°C sedan år 1933). Och alla klimatengagerade statsvetare, jurister, journalister och teologer borde fråga sig varför människorna inte var mer oroade under 1930-talet utan snarare gladde sig åt ”klimatuppvärmningen”. Om ni inte tror mig föreslår jag att Ni läser följande tänkvärda understreckare i SvD av professor Hans W:son Ahlmann av den 16 september 1938 om den aktuella klimatförbättringen.

Även om man i dag ger överhöghet åt känslor i stället för intelligens och förstånd (åtminstone för dem som fortfarande besitter sådana egenskaper) borde man ju i alla fall som en liten omväxling ge tankeförmågan lite utrymme, vid sidan om så att säga.