Gästskribent GABRIEL OXENSTIERNA: Slottet i Stockholm översvämmat 

SVT rapporterade nyligen att Stockholms slott kan komma att översvämmas redan 2100. Ja, om den globala temperaturen skulle öka med ytterligare cirka 1,9 grader från idag fram till 2100 får vi se fram emot att borggården kommer att stå under vatten (sammanlagd temperaturhöjning: från dagens +1,1 +1,9 = 3,0 grader, jämfört med mitten av 1800-talet).  

Även Göteborg får sin del av SVT-sleven: Domkyrkan översvämmad. Men inte bara kyrkor utan även moskéer drabbas: Önationer som det islamska Maldiverna skulle kunna slukas helt påstår SVT. Vilket demonstreras med att den stora moskén i Malé skulle stå helt under vatten. Bönemattorna skulle få ersättas med guppande gummimadrasser!  

Fakta är dock att Maldiverna vuxit i yta de senaste 40 åren, se artikel och forskningIngen av de öar som är befolkade har minskat i yta (tabell 2, sid 14), tvärtom har över hälften av dem ökat i yta. 

Men stämmer det verkligen att Borggården och Stockholms slott skulle kunna hamna under Östersjöns vatten redan till 2100?  

Stockholm har en landhöjning på drygt 4 mm per år. Havsytan har därför sänkts de senaste hundra åren (även om havet globalt sett har stigit med några få mm per år under tiden har detta tagits ut av landhöjningen, så att vi netto fått en sänkning av havsytan vid Slottet). Havsytans sänkning har varit cirka 3,8 mm/år. Se diagram

Hur snabbt behöver havsytan höjas till 2100 för att nå Borggården (6,5 meter)? Jo, från dagens minskning på nästan 4 mm/år till en ökning på hela 82 mm/år. 

Det skulle alltså krävas ett dramatiskt trendbrott till höjning, i stället för sänkning, samt en minst sagt rejäl acceleration i havshöjningen för att vattnet skulle nå borggården. Men syns något tecken till trendbrott eller acceleration i figuren? Nej, naturligtvis inte, havsytan fortsätter att sjunka i jämn takt. NOAA, som sammanställer dessa data, skriver att ”… the absolute global sea level rise is believed to be 1.7-1.8 millimeters/year.”  

Forskningen som påståendet om ett översvämmat slott bygger på är i sig otillförlitlig. Man baserar sig helt på det scenario med ohämmade utsläpp (RCP-8.5), som IPCC numera har övergivit i sin senaste rapport (AR6). Detta scenario är nämligen i sig överspelat av dels utvecklingen för förnybar energi, dels de åtaganden som gjorts att minska utsläppen av växthusgaser. Detta väljer forskarna att strunta i (trots att deras forskning är helt nypublicerad, i slutet av oktober). 

Svensk statlig TV ägnar sig åt ren propaganda om havshöjningens effekter. Den bakomliggande informationen är sakligt sett felaktig. Man bryr sig inte om att granska så pass enkla fakta som att faktiskt ta reda på hur havsytan höjs vid olika platser. Se vidare artiklar på Klimatupplysningen, till exempel härhärhär

Jag har nu anmält inslaget på SVT till Granskningsnämnden för radio och TV för grav osaklighet. 

Jag uppmanar fler att göra det. Vi måste få ett slut på att statliga media används som rena propagandaorgan för en falsk beskrivning av klimatförändringar. ”Lyssna på vetenskapen”, säger Greta. Men inkludera då också all den vetenskap som utmanar hypotesen om de digra effekterna av växthusgaser. Alltför mycket om klimatet är ännu okänt för att våra massmedia ska tillåtas helt bortse från alternativa hypoteser och förklaringsmodeller.  

Gabriel Oxenstierna är fil.dr i nationalekonomi samt fil.kand i kemi och miljövetenskap. 

Gästskribent