Lars Hässler: Ardalan Shekarabi – illegal immigrant och förskingrare. Sveriges nästa S-statsminister?

Lars Hässler

Om socialdemokraten Ardalan Shekarabi någon gång i framtiden blir statsminister kan det finnas skäl att titta på vem han är och vad han står för.

Shekarabi, föddes 1978 i England men växte upp i Iran. 1989 kom han tillsammans med sin mor till Sverige som politisk flykting. På grund av det s k Luciabeslutet 1989 (S-regeringens beslut att minska invandringen, endast de som ansågs ha flyktingskäl enligt FN:s definition beviljades asyl) fick de avslag på sin asylansökan (de var brittiska medborgare vid ankomsten till Sverige).

Familjen gick då under jorden, dvs stannade illegalt i Sverige. 1991 fick de uppehållstillstånd av humanitära skäl då de borgerliga under Bildt, som just kommit till makten, upphävt Luciabeslutet. Två år senare gick Shekarabi med i SSU, socialdemokratiska ungdomsförbundet, där han gjorde karriär, först i Gävleborg och sen som förbundsordförande i SSU 2003. 2013 blev han riksdagsledamot för S och även medlem i socialdemokraternas verkställande utskott och 2014 civilminister i Löfvens regering.

2004 avslöjade DN att Shekarabis valkampanj 2003 delvis finansierats med hemliga pengar från en intern SSU-fond. Han hade fått ett kontokort med 76 000 kronor, som egentligen var avsedda för flera SSU-distrikt men som i stället användes till att betala Shekarabis privata restaurangnotor och taxiresor.

Vidare avslöjades det 2005 att Shekarabi på olaglig grund utsetts till ledamot i polisstyrelsen i Uppsala län, trots att han vid tillfället varken var svensk medborgare eller bosatt i länet. Under hans tid som förbundsordförande avslöjades också ett omfattande medlemsfusk som pågått under flera decennier inom SSU:s verksamhet.

Det är sålunda denna man som eventuellt kan bli ordförande för
socialdemokraterna och i förlängningen eventuellt landets statsminister. Shekarabi har sålunda varit illegal invandrare, förskingrare och fuskat med medlemsantal men trots detta belönats med en ministerpost.

Man kan vidare notera att han som socialdemokratisk civilminister ansvarat för frågan om vinster i välfärden. Efter valet 2014 tillsatte regeringen Reepalu-utredningen med uppgift att utreda vinsterna i välfärden. 2018 lade regeringen Löfven fram en proposition, baserad på den så kallade Reepalu-utredningen, vars förslag var att införa en begränsning av hur stora rörelseresultat som privata välfärdsaktörer får uppnå. Shekarabi argumenterade för att en vinstbegräsning behövdes eftersom bemanningen i vinstdriven skola och omsorg är lägre, villkoren för personalen är sämre och lönerna är lägre. Lagförslaget röstades ned i riksdagen efter att SD, som tidigare förespråkat ett totalt stopp för vinster i skolan, svängde i frågan och öppnade för fria vinster.

Det finns en del faktorer som trots allt, för en borgerlig väljare, talar till Shekarabis fördel: Förutom att tillhöra högerfalangen inom S, har han en jur. kand. examen (2007), har fullgjort notarietjänstgöring och varit doktorand i juridik. Med detta i bagaget höjer han sig milslångt över sina regeringskollegor, där de flesta enbart har grundskola och ”indoktrineringskurser” på socialdemokraternas kursgård på Bommersvik. Under sin tid som civilminister har Shekarabi också varit en av de socialdemokratiska politiker som aktivt sökt debatt med Sverigedemokraterna.

Nyligen lade han fram ett reformförslag i flera punkter angående flykting – och integrationsproblematiken på sin Facebook-sida, han betonade här att han skrev som socialdemokrat (till skillnad från civilminister gissar jag).

Jag kan hålla med om vissa av punkterna (här förkortade):

· Ska vi klara av integrationen kan vi inte ha en stor invandring under överskådlig tid.

· Kommunerna har inte de resurser som krävs, staten måste ta ansvar för den förda migrationspolitiken

· Rättigheter måste tydligt kombineras med skyldigheter.

· Segregerande religiösa friskolor måste genast förbjudas. Dessutom måste samhället ta krafttag mot religiös extremism och begränsa religiösa extremisters handlingsfrihet.

· Hedersförtryck och alla fenomen som hotar de värderingar som svensk lagstiftning bygger på måste mötas med statens nolltolerans.

Vad jag inte håller med om är:

· Vi måste sätta punkt för marknadsinslagen i vårt skolsystem. Etableringsfriheten för friskolor måste avskaffas.

En del av dessa förslag låter som de kommer från M eller till och med SD. Skulle Shekarabi i framtiden bli statsminister kan jag bara säga att det kunde bli värre.