Patrik Engellau: Kristendomen och möjligen buddhismen är de sämsta religionerna med undantag för alla de andra

Patrik Engellau

Motsvarande har sagts om demokratin, alltså att den skulle vara det sämsta av alla styrelseskick med undantag för alla de andra. Bara så att du känner igen dig i tankegångarna.

Denna utsaga om demokratin har sin grund i observationen att alla samhällen de facto har något slags styrelseskick. Även värsta anarki eller mafiastyre utan ordning och grundlag representerar en sorts styrelseskick. Om det kom marsmänniskor och förslavade jordborna skulle det också vara ett styrelseskick.

Att jag överför resonemanget från styrelseskickens till gudarnas värld beror på att jag med tilltagande erfarenhet och iakttagelseförmåga har blivit alltmer övertygad om att det inte finns samhällen utan religion. Liksom alla samhällen har ett styrelseskick så har alla samhällen en religion. Samhällen som tror sig sekulära eller rentav ateistiska, vårt till exempel, visar sig vid närmare undersökning vara nog så religiösa.

Med religiöst menar jag ett samhälle som håller sig med en bergfast tro på existensen av något magiskt, övernaturligt och allsmäktigt som låter sig mobiliseras att bruka sina krafter för de troendes sak om dessa bara förstår att dyrka det upphöjda väsendet på rätt sätt. Att vårt samhälle anser sig för sekulärt beror mest på att vi tror att det högsta väsendet måste vara en enda företeelse för att vår tro ska räknas till religionerna. Men det finns religioner som inte är monoteistiska utan polyteistiska, det vill säga med många gudar. Sådan är vår religion.

Vår religion är en variant av den västerländska standardreligionen med gudar såsom Framsteget, Vetenskapen och Centralmakten. Inom den västerländska kulturkretsen har alla dessa och många fler gudar stundom tillbetts. Valet av favoritgud har i historien uppvisat geografiska skillnader. Sålunda har man i de västra delarna, till exempel USA och England, framför allt dyrkat Framsteget, särskilt bland viktorianerna före första världskriget, medan tillbedjan till Centralmakten har varit starkare österut som i Sverige, DDR och Sovjetunionen.

Den västerländska standardreligionen har vuxit ur kristendomen och under lång tid samexisterat med denna lära. Från 1600-talet och framåt slutade västerlandet hänge sig hundraprocentigt åt den rena kristendomen så som den presenterades i den heliga skriften. Västerlandet blev mer polyteistiskt och öppnade sig för samtidig dyrkan av Jesus och exempelvis Vetenskapen.

Har jag förklarat varför exempelvis Vetenskapen och Centralmakten är likställda med Jesus? Det som förenar dem är att de tillmäts kraften att göra underverk. Att Jesus kunde göra underverk framgår av Bibeln vilket är bevis nog för de troende. Att Vetenskapen gjort underverk vet vi också, kanske på stabilare grund, tänk bara på penicillinet, men när vi fortsätter att dyrka den genom att offra miljarders miljarder varje år i hopp om att den ska hitta lösningar på problem som troligen ligger utanför dess räckvidd, se på den psykiatriska forskningen som bara upptäcker nya sjukdomar och diagnoser, så har det hela förvandlats från rimlig förväntan till dogm. Att den stalinistiska Centralmakten i Sovjetunionen kunde göra underverk för mänskligheten var det ingen av de sant troende som betvivlade.

Den gud som numera särskilt dyrkas i Sverige är Politikerväldet som antas ha magiska krafter att lösa nationens problem. Politikerväldet är en lokal inkarnation av Centralmakten och kan antas ha någon sorts släktskap med tidigare inkarnationer såsom Hitlerismen och Marxismen, två numera nästan utdöda förkroppsliganden av deras gemensamma urfader Centralmakten.

Många menar att Politikerväldet och framför allt dess PK-religion är ett resultat av en förbindelse mellan Marxismen och Postmodernismen ungefär som när Zeus förvandlade sig till en svan och förförde drottning Leda som sedan födde två tvillingpar, först Helena och Pollux, sedan Klytamnestra och Kastor. Att utreda hur sådant där går till var lika viktigt för de gamla grekerna som för vår tids intellektuella.

De flesta religiösa läror är vansinniga eftersom de förför sina anhängare att göra nästan vad som helst som de har fått för sig löser tillvarons och samhällets problem på något enklare vis än genom hårt arbete och tillämpat sunt förnuft. Hitler, exempelvis, hade fått för sig att paradiset skulle utbryta om bara arierna förintade judarna. Stalin hade en motsvarande idé om nödvändigheten att utplåna kulakerna. Sådana som Stefan Löfven tror att lösningen på Sveriges problem är att vi undviker att bygga murar och i stället skickar en massa nyanlända människor till Filipstad och andra numera ofta motvilliga kommuner. Jag säger inte att Löfven är en ond vettvilling i klass med Hitler och Stalin, jag säger bara att han är en vettvilling, troligtvis mer godsint, men lika religiös i sin tro på att åkallan av någon högre makt ska lösa hans problem när han nu inte vill använda sitt sunda förnuft. (Säger du att han inte har något? Det tror jag inte på.

Så mycket sunt förnuft som behövs har nästan alla bara de väljer att använda det.)
Om alla samhällen är religiöst anfäktade, vilket jag alltså preliminärt påstår, gäller det att hitta och ansluta sig till den minst vansinniga religionen. Där tror jag att kristendomen och kanske buddhismen har trumf på hand. Judendomen förstås också i egenskap av den underbart sköna kvinna som Zeus förälskade sig i och sålunda gav judendomen en möjlighet att framföda sin avläggare kristendomen.

Visst har kristendomen synder på sitt samvete, korstågen möjligtvis och medeltidens autodaféer för kättare. Men när man jämför med andra religioner undrar jag om inte kristendomen är den bästa religion världen sett och den kristne guden världens bästa gud. Jesus krävde precis så mycket för mycket av människorna att de kunde strunta i hans överdrivna krav om att älska sin nästa som sig själv och ändå hysa dåligt samvete för att de inte levde upp till hans uppmaningar.

Kristendom kanske inte är så bra, men konkurrenterna är ännu sämre. Exempelvis är PK-ismen en aggressiv, konfrontativ och exkluderande religion som tyvärr fått fäste i vårt land. Vid dess åsyn kan det falla sig naturligt att längta tillbaka till den jämförelsevis milda och förlåtande kristendomen. PK-ismen vill styra mig och förmå mig att känna mig ond. Motsvarande svavelosande schartauanism som hos de politiskt korrekta predikanterna har väl även förekommit under kristendomen men då som avart och undantag snarare än som religiös huvudfåra.

72 reaktioner på ”Patrik Engellau: Kristendomen och möjligen buddhismen är de sämsta religionerna med undantag för alla de andra

 1. Bo Svensson skriver:

  Centralmaktens uppgift skall vara utformningen av regelverket för ekonomi och samvaro. – Utan ett sådant blir allt en sörja. – Ju perfektare sådan rättsordning, desto mindre resterande utrymme för och behov av maktutövning.

  Kravet på en väl fungerande rättsordning måste vara att utvecklingen, om sådan är för handen, skall gå mot det bättre och inte mot det sämre och att det skall gå den redlige väl men inte den som mördar och stjäl.

  Sitter det perversa galningar bland regelskrivarna, kan straffet för folk som skapar fred och välstånd i sina länder genom fredlighet, flit och kompetens, bli att de invaderas av slöare, mera våldsbenägna och inkompetenta släkten.

  Gillad av 2 personer

 2. Jan Hyllengren skriver:

  Redan de gamla grekerna sökte sanningen för sanningens egen skull. Att söka Sanningen, bejaka naturen samt att försöka att leva hedervärt ger människor en möjlighet att få leva i Guds närhet. Det är vad Jesus menade när han sade sig vara Vägen, Sanningen och Livet. Detta är den kristna religionen. Resten är påbyggnad, sofism och liturgi. Det räcker bra mycket längre än alla de liberala, i betydelsen Gudsförnekande, ideologier som med jämna mellanrum tappar mänskligheten på blod i strida strömmar…

  Gillad av 4 personer

 3. Fredrik ÖSTMAN skriver:

  Jättebra, Patrik, sant och riktigt. Den predestinerande kalvinistiska gud vi hämtade från England i november 1942 har förstås lämnat fältet fritt för allehanda småknytt.

  Men varför nämner du inte den vars namn inte får nämnas!? Kultur X? Är inte kultur X den allra sämsta religionen?

  Gillad av 8 personer

 4. JL skriver:

  Väl formulerat.

  Har svårt att se vetenskapen som en religion dock.

  Vetenskap är väl att säga ”jag vet inte, men ska försöka ta reda på det”?

  Övriga regioner berättar hur det ligger till, vad man ska tro och göra, och kräver ALLTID olika grader av underkastelse. Alla har de olika grader av nedsättande epitet att tilldela de som inte faller in i ledet.

  Ju mer underkastelse de kräver, ju vidrigare slutresultat.

  PK-ismen och klimatrörelsen är de senaste tillskotten på den religiösa himlen. Rasist och klimatförnekare är deras epitet på på otrogna sim vågar ifrågasätta.

  Skrämmande, mycket skrämmande.

  PK-ismen börjar i alla rasa nu när verkligheten kommer ikapp, och grundläggande maslow-behov inte blir tillfredsställda hos lärjungarna.

  Tacka vet jag vetenskapen

  Gillad av 3 personer

  • Göran Holmström skriver:

   Jl existerar ens vetenskap?.
   Är inte vetenskap likt religion endast en tolkning av den verklighet vi just nu nästan greppar, men bara nästan.
   Ta ett fast objekt , det består av glest sittande atomer, med andra ord så mest mellanrum, ändå kan ingen gå genom en stängd ståldörr i detta nu.
   Men kanske kan vi det om tusen år med rätt vibrationsfrekvens, sådana kunskaper är med våra mått magi.
   Men om mänskligheten överlever i hundra tusen år och utvecklas så kanske medvetandet förvaras i oförstörbara kärl och kropparna är slit och släng saker.
   Mvh Göran

   Gillad av 1 person

   • JL skriver:

    Göran, som jag ser det så anses inget vara garanterat sant inom vetenskapen, allt är falsifierbart.

    Vetenskapen är ödmjuk. Den säger ”jag vet inte, men jag ska försöka ta reda på det”. Den är aldrig säker.

    Den är motsatsen till arrogansen man ser hos ideologier (och personer) som försöker framstå som de vet mest och bäst. Oftast har dessa aldrig skapat något själva . Även på DGS finns några.

    Gillad av 1 person

   • Hans Högqvist skriver:

    En svuren ateist åkte med mig i min Alfa 75 ( tre liters, vässad ) när jag drog igenom en snabb kurva i ca 130, lätt fyrhjulssladd under full kontroll. ”Gud hjälpe mig” skrek han. ”Du är troende i alla fall” sa jag skrattande och tog oss genom kurvan utan problem.
    Jag måste köpa en 75a igen, får sälja en av Mersorna 😉

    Gillad av 1 person

 5. svenne skriver:

  ”Motsvarande svavelosande schartauanism som hos de politiskt korrekta predikanterna har väl även förekommit under kristendomen men då som avart och undantag snarare än som religiös huvudfåra.”

  Vi har ju nu fått en ung svavelosande predikant i form av ”Heliga Greta”. Många politiker, journalister och tyckare har lyft upp henne till en status liknande Jesus. Klimatreligionen är för tillfället den som har fått störst genomslag tack vare frånvaron av en krass analys av de utsagor som de ”profeter” som varit tidigare ute än Greta framfört.

  De klimatmodeller som denna religion baserar sig på har ju vid närmare granskning uppvisat brister som inte offentligt – åtminstone inte i svensk ”oberoende” media – tillåts att kommenteras av etablerade vetenskapsmän som är skeptiska gentemot klimatalarmismen.

  Religionen är helt och hållet känslostyrd och de filmsnuttar som visar Gretas förvridna ansikte då hon förbannar publiken på klimatmötet är faktisk skrämmande. En snutt visar även en paneldiskussion där journalister får ställa frågor till Greta men hon kunde givetvis inte svara utan hänvisade till andra ”sakkunniga”.

  Det skall bli intressant att få beskåda hur denna bubbla punkteras och det torde ske inom en ganska snar framtid.

  Gillad av 4 personer

 6. A skriver:

  Äntligen P.E, men ändå inte. Varför inte reda ut detta i grunden? Visst, jag har också kommit fram till att allt kokar ned till tro. Men tro på vad? Du producerar här NÄSTAN kålsuparteori, att det är någon möjlig skillnad på marginalen. Om man verkligen inser vad en tro på sanningen är, så har den en mycket kraftig potential, oerhörd OCH uthållig, samt rymmer ALLT. Jämför med socialismerna tex, de kan producera en stark tro men de är inte uthålliga för att de är baserade på lögn. Alltså det som INTE fungerar! Nu är istället svensken som ett löv för vinden, svag i sin tro på sanning, och kan därför ge bort sitt land utan att förstå att något står på spel. Den här är så väsentliga saker som något kan bli, men då måste man förstå vad religion handlar om, inte vad hjärnan associerar till. Att förneka sanningen tex bibeln, tänker jag numera, är som att föreslå att världen är ett blankt papper utan några regler eller förutsättningar andra än de som människan själv skapat. Att ha sanningen som gud är istället att försöka se vilka reglerna ÄR. En okuvlig TRO på detta är vad som kan blockera lögnerna. I mitt mycket tekniska arbete ser jag att allt detta stämmer på pricken. Jag accepterar inte att önsketänkare/lögnare ska styra över mig, som strävar efter och FÅR saker att FUNGERA. Det är helt oacceptabelt. 🙂 Det är vad det handlar om som jag ser det P.E.

  Mvh A

  Gillad av 5 personer

 7. Mats Ahlberg skriver:

  Patrik, jag förstår vart du vill komma, men har lite svårt att förstå/ta in, vägen dit som du försöker bygga.

  I min värld, kan man uttrycka sig enkelt, i ett kristet land kan det inte fungera att ta in miljoner muslimer, då ställs de existentiella frågorna på sin spets, och om kristendomen viker ner sig, segrar islam i alla lägen……

  Gillad av 7 personer

 8. Henric Ankarcrona skriver:

  Som illustration till Patriks huvudtes: alla samhällen har en livsåskådning: läs ” Living with the Gods ” av Neil McGregor, tidigare chef för National Gallery och British Museum i London och därefter ordförande för Humboldt forum i Berlin.
  Under två korta perioder har staten försökt avskaffa religionen: under ca tio år under franska revolutionen kring år 1800 och under tiden 1917-1941 i Lenins/Stalins Sovjet.
  De lyckades inte.
  Läs och begrunda.

  Gillad av 4 personer

 9. Mats Ahlberg skriver:

  ……slutsatsen blev…..vi måste kräva full underkastelse av de som söker sig hit; du kan inte som migrant kräva, att få leva ditt liv som du gjorde där du kom ifrån. Du har två val; lev som vi lever, eller sök din lycka någon annanstans, slut på diskussionen!

  Gillad av 5 personer

  • Richard skriver:

   Ja. Och dessutom; de som kallar sig flyktingar och passerat säkra länder ska genast slängas ut eftersom de borde sökt asyl i första säkra land. De som slängt pass och ljugit om ålder, härkomst eller annat har gjort sig skyldiga till bedrägeri och ska straffas hårt innan de slängs ut (bl.a. ska de återbetala det de kostat oss förutom de dryga böter de ska betala).

   Gillad av 4 personer

  • Arne skriver:

   Inte ens detta fungerar och baserar sig på utopism. De är som de är och vi vet mycket väl vilka som Jan fungera i en västlig kontext och vilka som inte kan det. Vi måste ha totalförbud för inresa för alla dessa människor. Noll.

   Gillad av 1 person

 10. Lars Bernhoff skriver:

  Patrik likställer religioner med ideologier och det är då frågan om hur stor inverkan de har på folket sett ur maktens synvinkel. För mig är religioner något som har skrivna regler som i bästa fall justeras efter tidens kunskapsutveckling i en långsam takt. Dock inte vissa islamistiska trosvarianter som kan vara bokstavstrogna.
  Den förhatliga PK-ismen är en ständigt föränderlig troslära som tillämpas av de som tror de fått rätt info och värdering i ett lättbegripligt och skenbart moraliskt högtstående paket. Det har sådan tyngd att det kan bli en folkdomstol, dvs en person döms på lösa grunder långt innan alla fakta är kända. Alltså är den kortlivad men har stort inflytande så länge den får stöd av politikerväldet som vill vinna lättköpta poänger.

  Metoo hade en stark saklig förankring ursprungligen men missbrukades och fick överdrivna proportioner. Fördömanden fick medialt stöd men långtgående konsekvenser för de drabbade. Religioner vet man var man har och lär sig leva med. Aktivt kyrkliga är kanske 5 % men har fortfarande inflytande på våra rättsregler men det övernaturliga får förnuftsmässigt en mer undanträngd betydelse.
  PKismen är farlig och oberäknelig och släpper gärna förankringen i fakta utan lägger fast vad som är rätt tro för tillfället. Politiker som stiger på på PK-tåget ska vi akta oss för. De ger uttryck för populism som inte hjälper oss till ett stabilt och sunt utvecklat och förbättrat samhälle.

  Gillad av 1 person

 11. En vidunderlig utsikt från Saretjokko skriver:

  Att seriöst kommentera ett så vitt och brett ämne som dagens inom 1500 tecken är rätt så utsiktslöst, Ledstänger som styrs av 1500 tecken, oavsett ämnesbredd, blir som att tvinga på sig barnstorlek, fast man är vuxen. Se där, redan har ett visst teckenutrymme utnyttjats innan ens ämnet berörts. Nu blir det bråttom!

  Som antropologiskt intresserad hamnar man ständigt och jämt i olika folkslags trossystem. Helt omöjligt att komma undan. Tro tycks utgöra en oavvislig del av den människa naturen. Försöker man plocka bort trons ledstänger, hos olika folkgrupper, faller mycket av deras kultur samman.

  I min bokhylla står en bok av Johannes Sløk med titeln ”Den religiösa instinkten”. Den titeln fångar något djupt mänskligt. Att människan har ett överväldigande behov av att tro på något. Att hitta förklaringsmodeller över tingens ordning och sin egen roll inom detta.

  Richard Dawkins tillhör i vanliga fall en av mina husgudar. Men i hans rabiata avståndstagande från all religion kastar han ut barnet med badvattnet. Han tycks vilja slita ut tron ur bröstet på människor och ersätta hålrummet med vetenskap. Det tror jag inte är möjligt eller ens önskvärt. Detta sagt av en icke religiös. Men det farliga och riskfyllda med människan, som en hängiven följare, måste alltid kunna diskuteras helt fritt. Oavsett koppling till religion eller ren psykologi.

  Här en länk till Richard Dawkins, och indirekt också till debatten som uppstått runt honom och religion; https://en.m.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins

  Gillad av 5 personer

  • Sulitelma skriver:

   När man talar om moral uppfattas det ofta som fasta och bindande principer. Så är inte alltid fallet. Stora hot och krig förflytta lätt moraliska kompasser i helt nya riktningar, långt bortom de fredstida. Även i det mest humanitära samhällena söker man i krig det mest effektiva. Är hoten allvarliga, och samhällets grundvalar rubbas, sätts även humanitära principer på undantag.

   För att besegra Nazityskland höll de Allierade sig inte bara till militära mål. För att knäcka den tyska motståndsviljan, inom civilbefolkningen, började man bomba tyska städer, dag och natt.

   Eldstormen i Dresden har fått stå symbol för den typen krigföring. Under en enda natt, vintern 1945, bombades Dresden av omkring 2 500 bombplan. Man använde brandbomber för att orsaka eldstormar. Bränderna blev så intensiva att människor sögs in i eldhavet av orkanvindar. Man beräknar att 25 000 människor omkom den natten. Slakthus 5 – av Kurt Vonnegut, beskriver i romanform denna ”händelse”.

   Moral hamnar lätt på ett glidande plan när faror blir akuta. Och det gäller inte bara krigssituationer. Även när faror och våldet växer i övrigt följer moralen efter, som en förändringens vind. Den moraliska kompassen kan börja svänga rejält, långt bort från humanitära principer.

   Det är ansvar för att förhindra den typen av utveckling politikerna måste ta. Det är brister i ansvarstagande för den glidande moralen vi ser idag. Att vi på sikt därför kan hamna i ett moralens moras, som vi inte kommer upp ur. Att hänvisa till mer av hjärtats politik kan en dag visa sig utgöra vår akilleshäl.

   I vad mån vi alla plötsligt måste börja läsa Bibeln, är kanske inte det sökta svaret. För humanism fungerar även fristående, bortom all religion. Men inget alls fungerar när något går över styr. Varken religion eller sekulärt förda resonemang.

   Gillad av 1 person

 12. Observatör skriver:

  Den svenska religionen är inte polyteistiskt. Det finns bara en gud och den guden är Värdegrunden. Den övertrumfar Vetenskapen, definierar Framsteget och motiverar Centralmakten.

  Gillad av 4 personer

 13. Aurora skriver:

  Det ligger nog mycket i jämförelserna hur ett samhälle styrs; politiker, religion alternativt andra dominerande ideologier eller dogmer. Vilken som styr Sverige verkar idag oklart. Människor har behövt något att tro på i alla tider. Kalla det religion, livsåskådning eller annat. Tron är tänkt att hjälpa människor att hantera en, ofta, svår verklighet. Religionen tog emellertid redan tidigt rollen av en maktfunktion för att styra människor. Idag ser vi det i full dager och tyvärr vinner religionen mark. Den är ofta totalitär och demokratins direkta motsats. Den använder sig dock av demokratin för att vinna mark. Vi ser nu en global miljörörelse. Det är inte tydligt om den tänker stå för demokrati eller inte. Dock visar alla fakta på att den absoluta majoriteten av världens miljöförstöring sker i andra delar av världen än där demokratiska styrelseskick råder. En religiös representant rapporteras ha sagt, m.a.a borttagande av halaslaktad mat, att islam står över miljön. Ja, så fick vi svar på dens känsla för miljöansvar. Vi läser att Skolverket nu, på allvar, planerar att ta bort grundläggande västerländsk historiekunskap från läroplanen. Är tanken att skapa historielösa och vilsna primater?Ja, våra uppväxande generationer går en svår tid tillmötes. Och klarar man inte att tala klarspråk om orsaker kommer inget förändring till det bättre att ske.

  Gillad av 4 personer

 14. MartinA skriver:

  Om nu kristendomen är så bra, varför går det så dåligt för kristna samhällen? Vart jag än ser i världen så ser jag andra religioner som breder ut sig på de kristna eller postkristnas bekostnad. Och hur de som fortfarande är kristna hjälper till med massinvandring. Kristendomen har visat sig vara sämre än ingenting.
  Och PE visar varför Kristendomen är så värdelös i grundattityden i den här artikeln. PE visar att han tycker att religionens önskvärdhet är en funktion av hur litet skada den gör mot ut grupper. Men det är inte ett livskraftigt förhållningssätt. En religion måste bedömas efter hur mycket nytta den gör in gruppen. What’s in it for me? Det är frågan. Och Kristendomen har vid det här laget gett svaret. Ingenting. Det är en förrädarreligion som är sämre än ingenting.

  Gillad av 2 personer

  • Arne anka skriver:

   Du tar miste. Du missar att vi lever i förrädartiden. Vi är helt enkelt förrådda. Kultur x sprider sig endast av den anledningen, att den blir inbjuden av förrädare, av blodsugande parasiter som Renfield i Bram Stokers Dracula. Kristendomen är inte magi. Utan förräderiet så hade vi lätt krossat kultur x, eller hållit den borta.

   Avfärdar man kristendomen så måste man ju redogöra för vad som skall vägleda folk istället. Visst finns det goda exempel i vår egen för-kristna historia men det är inte realistiskt att bygga på detta. Jag gissar att du tänker till nästan 100% som en kristen.

   Gillad av 5 personer

   • MartinA skriver:

    Jag känner inte till en enda kristen sekt i Sverige som på något sätt gjort motstånd. De har alla gjort gemensam sak med våra nya landsmän. Vidare är kristen teologi universell. Den bryr sig överhuvudtaget inte om existens, bara om tankemönster. Så vi kan nu se både kristen teori och kristen teori visa vad den går för.

    Gillad av 4 personer

   • MartinA skriver:

    Kristendomen har alltid varit en vänsterparasit på den underliggande livskraftiga kulturen. Redan på Byzantiums tid klagade generaler och kejsare på att prästerna vägrade hjälpa krigsinsatsen och kristendomen trots att de slogs för livet fortsatte fördöma våld. Kristendomens teser är skadliga även om den sammanhållning religionen ger naturligtvis kan vara användbar. Och den underkastelse och fattigdom den predikar naturligtvis kan göra det lättare för härskare att få alla att dra åt samma håll. Och vad är socialism annat än applicerad kristendom?

    Gilla

  • Richard skriver:

   Nja, den feta damen har inte sjungit ännu så det du framför är otillräckligt som bevis. Jag tror att kristendomen möjligen fortfarande kan omvandla sig till något motståndskraftigt (igen). Men troligen behövs något nytt.

   Kristendomen (liksom buddhismen) har många goda kvaliteter men behöver anpassa sig till de hot vi står inför om den ska kunna vara en välgörande kraft.

   Gillad av 3 personer

   • MartinA skriver:

    Exakt! Precis som alla kommunistiska samhällen som slutar som skräckkabinetter inte var riktiga kommunister 🙂 Socialismen är fin innerst inne, den är bara missförstådd 🙂

    Gillad av 2 personer

 15. Steven Jörsäter skriver:

  Jag tror på din grundtes att alla har en religion. Religionerna är dock olika till sin natur. Man kan visst hoppas på mirakel ifrån Vetenskapen och kan till och med understundom bli sannspådd. Men Vetenskapen kan aldrig berätta vad som är bra eller dåligt vilket andra religioner excellerar i. Den kan avgöra att koldioxidhalten stiger och att det kan ha en koppling till det något varmare klimat vi upplever (för att fullt förstå detta måste man dock sätta sig in i komplicerade resonemang om felkällor, något politiker och journalister aldrig klarar). Men Vetenskapen kan inte säga om vi borde göra något åt det eller om det är bra eller dåligt. Så fort man försöker tvinga den till det, vilket klimataktivisterna gör, så upphör den att vara vetenskap och dess magiska kraft försvinner. Det är samma fenomen som när man stöter på begreppet ”rättvisa” som man ofta numera gör inom samhällskunskap och humaniora. Då kan man sluta läsa ty man vet då med säkerhet att man inte kan ha att göra med vetenskap.

  När det gäller kristendomens mildhet kontra de flesta andra religioners brutalitet så är det gåtfullt. Visserligen var Jesus (mestadels) mild i framtoningen men det hindrar inte att han kan ha fått brutala uttolkare. Vi behöver bara tänka på den spanska inkvisitionen.

  Å andra sidan har både kristendomen och judendomen det bestialiska arvet med oräkneliga grymheter från Gamla Testamentet (ur vilket prästerna noga utväljer det salongsfähiga) om vilket Jesus uttryckligen sa att det fortfarande gäller. Ändock har dessa religioner med tiden blivit milda medan Islam. som har exakt samma bakgrund, ofta inte är det.Jag tror att det måste ha med den sekulära kulturen att göra snarare än med religionerna själva.Varför avrättningar var allmänna skådespel på 1700-talet men som på 1800-talet snabbt flyttades in i hemligheten för att sedan i Västerlandet i stort sett försvinna är märkligt men kopplat.

  Gillad av 1 person

 16. Arne anka skriver:

  Tack för detta, även om det nog är att vara anfäktad av vänsterns utopism att säga att kristendomen inte är så bra, man antar då nämligen att det finns något bättre någonstans och är det inte precis med denna lögn som vänstern förfört västvärlden?

  Hur som helst, jag tror att vi måste ta fasta på kristendomen som den nedtecknade kultur som bäst fångar det vi är och vill vara, även om vi inte tror på Gud. Det kan komma senare, de flesta svenskar har inte tänkt djupt nog på frågan för att veta, de har inte sökt djupt nog med både känslor och intellekt. Många, inte minst på DGS, går som katten kring het gröt och gör listor på vad vi svenskar är men varför bara inte läsa det i bibeln? Det kommer inte att gå att återskapa en samlande kärna av det positiva från noll, detta är Dawkins och Hitchens och Harris stora misstag. De lämnar öppet mål för vänstern och kultur x.

  Det är en del, den viktigaste delen, av vänsterindoktrineringen att inte våga lyfta en bibel, de har vunnit nästan bara genom detta steg. För människor måste då skapa sin egen moral och utan god uppfostran och medfödd fallenhet så blir de lätta offer för vänstern. Vi måste inse att vi är undantaget, inte regeln, eftertänksamma och mediterande i ensamhet och dessutom i grunden goda, de flesta är inte så utan kräver en guide, de klarar inte att vara sin egen guide.

  Så varför inte läsa tio guds bud, eller läsa dem för sina barn? Vår kyrka är stulen av vänstern, men bibeln finns kvar.

  Gillad av 6 personer

 17. Aha skriver:

  Infallsvinkeln i krönikan kändes tunn med att jämföra PK-ism med religion men sedan tog det sig när det framfördes att PK-ism är en gott och ont-religion där PK-isterna står för det goda. Ve den som ser nyanser i allas lika värde, ve dem som ser nackdelar med mångkultur, ve den som ifrågasätter HBTQ, ve den som värdesätter vissa kulturer före andra.
  PK-ism som religion förklarar PK-isterna hätska utfall mot avfällingar som kritiserar mångkultur, könslösa normer och annat oförnuft.

  Troende blir (?) man när den egna personligheten är svag i anden. Alltså är PK-ister svaga i anden och det kan väl stämma ty väldigt många kommer ogenerat att byta sida när den dagen kommer. Expressens Jens Liljenstrand gjorde häromdagen ett sådant försök.

  Liljenstrand tillhör den lilla krets av riksjournalister, högst tio st, som piskat på om PK-ismen. Björn Wiman på DN är väl i den skaran mest representativ. Som överstepräster, som imamer för PK-ismen är de förfärliga att läsa. Tio personer som om de stått emot PK-ismen hade betytt ett annat Sverige utan fattigpensionärer, utan vårdköer, utan oroliga skolor, utan tiotusentals äldre och sköra som väntar på ett sista tryggt boende, utan grov brottslighet, utan hemlösa och tiggare. Mao ett Sverige utan social dekadens.

  Den som läser detta förstår varifrån resurserna för detta hade kunnat komma ifrån.

  Gillad av 1 person

 18. UlfH skriver:

  Sanningen skall gör er fria säger Jesus. Man måste då fråga vems sanning?
  Att skapa sig en identitet, att vara någon är en förutsättning för att bli en social varelse.
  Det kräver dock att man har en livssyn som man lever efter, och det är få människor som har.
  Därför tar många till sig ett färdigt tankesystem och när det går under som till exempel marxismen eller nu kristendomen eller socialdemokratin, så erbjuds de alltid någon gemenskap i ett annat färdigt tankesystem. Kanske blir de fångade av klimatrörelsens eller PK-ismens överstepräster. Och sanningen är inget alternativ, ty den är för skrämmande och därför för svår att mentalt hantera..

  Gillad av 1 person

  • A skriver:

   Du förväxlar sanning med åsikt Ulf H? Det handlar om att försöka beskriva saker BÄTTRE i motsats till sämre. Att ljuga MINDRE för sig själv. Åsikt är önsketänkande. 🙂

   Mvh A

   Gillad av 3 personer

 19. Hovs_klipphällar skriver:

  Ja, mycket håller jag med om i Patriks text. Människan har tydligen ett religiöst behov, och om kristendomen utmönstras smyger sig något annat in bakvägen…

  Marxismen har försökt fylla religionens roll, men misslyckats. I stället har en ny uppdaterad version kommit att hemsöka oss här i väst, speciellt här i Sverige, nämligen en lära som drevs av 68-vänstern och pga dess fanatiska politrukers verksamhet helt dominerar oss numera — nämligen ”PK-ismen” eller ”Kulturmarxismen”.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_l%C3%A5nga_marschen_genom_institutionerna

  ”Under 60-talet talades det ofta både inom socialdemokratin och den yttersta vänstern om den ”borgerliga hegemonin” som rådde i landet. Begreppet lånade man från den italienske 20-talsmarxisten Antonio Gramsci. Trots mer än fyra decenniers oavbrutet maktinnehav hade arbetarrörelsen inte lyckats knäcka det tänkande som genomsyrade en rad av samhällets bärande institutioner: universitetsvärlden, kultursektorn, skolsystemet, dagspressen, kyrkan och försvarsmakten, uppfattades fortfarande som borgerliga.
  En strategi drogs upp för att förändra detta, som bland annat omfattade en ohelig allians med de vänstergrupper som brukar förknippas med årtalet 1968. Om detta har skrivits åtskilligt. I det här sammanhanget räcker det med att konstatera att strategin har varit framgångsrik. Ett halvsekel senare är det ingen av de nämnda institutionerna som uppfattas som borgerlig, förutom möjligen försvarsmakten, men den finns å andra sidan knappt kvar…”

  Gillad av 2 personer

 20. Parisare och EU-medborgare skriver:

  Men då borde länder som saknar PK-ism vara betydligt mer framgångsrika än vad som är fallet. Jag hittar inget uttryck för PK-ism här i Frankrike (jag är kanske hemmablind) och har gott om problem (gula västar, mm mm).

  Gillad av 1 person

   • Parisare och EU-medborgare skriver:

    Et alors !
    Sverige synes alltför litet för att kunna hålla flera resonemang i luften samtidigt, medan det här dräller av mängder av politiska diskussioner, åt alla möjliga och omöjliga riktningar. Ingen åsikt anses vara utanför ”korridoren” och de flesta hyllar varje strejkansats, oberoende av vad det handlar om.
    Att det inte finns någon Jantelag här kan kanske kan vara en del av förklaringen.

    Det krävs nog ett uppvaknande (renaissance) av Sverige och någon sorts anpassning till livet i EU.

    Gilla

  • Arne skriver:

   Paris sägs ju idag vara ett skithål. Glas runt Eiffeltornet? Beror det inte på pk säger du? Notre Dame attackeras och iiiiiiingen vet vem som gjorde det. 1000 kameror blev svarta samtidigt eller?

   Gilla

 21. Thomas Gunnarson skriver:

  Det finns två likartade historier. En inom Kristendomen och en inom Vetenskapen. Att Jesus gick på vatten kan ju förklaras med att isen låg såpass att Jesus kunde gå på isen och bärga en som gått ner sig i isen… att isläggning var så ovanligt att ingen visste vad det var och att Jesus var en snabbtänkt figur är det kanske ingen som funderat på…
  Att människan varit på månen är ju fullständigt horribelt, särsklit för oss som var med på den tiden… men när man testar folk som är ”Vetenskapstroende” och ifrågasätter ”månfärderna” så får man en kraftig religiös reaktion… närmast hat. Där satt den, tänken man då…

  Gillad av 1 person

  • A skriver:

   Thomas det är en liknelse, att ha sanning som ledstjärna ÄR som att gå på vatten. Saker börjar helt plötsligt fungera, och inte bara fungera, utan mycket stabilt dessutom. Alltså LIKNELSEN är sann, men inte att faktiskt gå på vattnet. Tänk efter!, att förkasta detta är att förkasta det bästa tips du någonsin kommer att få, varför ska man det??? Vad är poängen? 🙂 Ett svinbra råd ned i soptuunnan..

   Mvh A

   Gillad av 3 personer

   • Thomas Gunnarson skriver:

    Vad är då liknelsen med månfärderna…? För att nå dagens vetenskapstroende så duger inte en liknelse… även om månfärderna måste vara en skröna..
    Jo, liknelsen är att man skall tro på Vetenskapen, Vägen västerut, boken Arternas uppkomst, katedralen i CERN, osv… och givetvis dess höjdpunkt – Månfärderna…

    Gilla

 22. christer jacobsson skriver:

  Om det gäller islam säg ingenting.Tyst!!Ssssh…. Bra Religioner ska kunna ifrågasättas och diskuteras så man får nya infallsvinklar.Pk-iter tål inte när man påpekar felen,tex alla människors lika värde.En sosse verkar vara mer värd än en sverigedemokrat.En vänsterradikal verkar vara mer värd en en högerextrem.Vi ska inte göra skillnad på dom och vi,men det gör vi hela tiden Nog finns det likheter med religion när den motsäger sig själv.

  Gilla

 23. Lars skriver:

  Bakshar tar en dust med sanning också, vad är sant? Han ser fyra betydelser av ”true”.
  1) Lita på mig, så här är det
  2) Tillförlitlig bedömning
  3) Överensstämmelse med observationer
  4) Ontologiskt korrekt dvs är så i verkligheten

  Det där med olika sanningar är en post-modern historia. B hävdar att fantasi, tankar, beskrivningar är real, ontologisk verklighet, men han menar att man ska se det som en triangel:

  Signifier
  ,,, ,,,
  ,,, ,,,
  Signified ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Referential object

  Och menar att efter Sausure och med Derrida har man bortsett från att att Signifier (ord, symbol) och Signified (mening, concept, betydelse) måste avse ett objekt man refererar till (och ontologiskt är det ett verklig företeelse).

  Så vad menar Patrik med ”religion” och ”religiositet”? Uppenbarligen vad som är ”signified” mne tappar referensobjektet.

  Gilla

 24. Göran Holmström skriver:

  Patrik denna text är ett mästerverk!
  Gillar den mycket.
  Men och inte ett så litet MEN.
  Sann religion och falsk skiljer sig som jag ser det åt rätt rejält.
  När vi sprang runt med spjut och jagade föda, så var religionen endast ett sätt att hantera verkligheten och eventuellt efterliv.
  Det är religion i sin bästa form, ett sätt att
  hitta fotfäste i en brutal och konstig värld.
  Lite senare började vi odla och bli bofasta .
  Där började det förmodligen spåra ut,
  det fanns helt plötsligt plats för slackers!
  Och en ofelbar metod att göra sig oumbärlig var att,”Tolka” Guds ord,
  Menar vem kan sätta sig upp mot Gud eller tolkaren.
  Såhär fortsatte det till atchi (nietzsche)
  eller hur han nu stavas dödade Gud.
  Det lustiga är att han hyllar buddhismen i sin berömda bok, men det missas och nihilism är huvudspåret.
  Åter till PK , i vår tid duger inte Gud att skrämma med, satan har dyrkats av många utan att någon blivit bränd av en brinnande buske.
  Så det nyaste nya är miljön, det skrämmer rejält, förr var det 666 och en get eller fårskalle som skrämde omgivningen.
  Nu är det fårskallar som mässar om jordens undergång som skrämmer, men är inte tvärsäker på att det är något nytt eller ens religion.
  Mvh Göran

  Gilla

 25. Lars skriver:

  Det är skillnad på analogier och homologier. De analogier Patrik använder, jämföra religion med vetenskap, kanske kittlar fantasin, men har inget att säga om världen. En homologi om människor brist på vetande och likheten mellan att tro på Gud eller vetenskapen har dock något att tillföra eftersom det ger en ingång till att fundera på och analysera kunskap och tro på något vad som helst. Religioner säger Patrik, men Buddhism och Kristendom och Islam eller Shinto, som räknas till religion i västerländsk mening skiljer sig åt lika mycket som konservatism från socialism, men likt konservatism är det synnerligen osäkert vad människor lägger i begreppet.

  Så en del på dessa sidor tror på konservatism, men de tror på helt olika saker och lägger helt olika betydelse i begreppet och även om de då pekar på ordet konservativ och även ger det en personlig mening så glömmer de att peka på den reala företeelsen konservatism. De är troende på sitt sätt utan sakkunskap om förhållandena, de tror på någon som säger att konservatism är bra, det är sanning för att någon säger att det är bra.

  Gilla

 26. olle reimers skriver:

  Religioner handlar i första hand om att hantera människans tankar inför döden.

  Det är närapå obegripligt att föreställa sig sin egen död och då måste en teori förfärdigas.

  Alla vill i möjligaste mån undvika smärta av vilket slag den vara månde.

  Den som inympats kraftigt och under lång tid med vad som krävs för att undvika smärtan överger inte sin tro så lätt. Den enda möjligheten är att erbjuda ett bättre alternativ.

  Rädslan är människans starkast känsla. Religionens roll är att hantera rädslan. Den vädjar enbart till känslan och inte till förnuftet.

  Fördelen med kristendomen jämfört med andra religioner är att den ger individen en möjlighet att titta lite utanför läran och på så sätt berika den. Åtminstone är det så den utvecklats efter reformationen. Kristendomen har på så sätt möjliggjort vetenskapens utveckling. Man behöver inte anfäktas av rädsla och skräck bara för att man ifrågasätter trossatserna.

  Kristendomen erbjuder en möjlighet att både ha och äta upp kakan. Sanningen är vad man kan finna efter outtröttligt sökande i dialog med sig själv, om man har ett öppet sinne. Islam erbjuder inget sanningssökande. Buddhismen är bättre men mer begränsad.

  För maktens människor är kristendomen den farligaste motståndaren. Därför koncentreras kraften på att utplåna alla spår av den.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.